Владимир Михайлович, бір қуа­ нышты хабар естіп жатырмыз, осының анық­қанығын өз аузыңыздан естісек деп едікжүктеу 0.71 Mb.

бет1/6
Дата19.04.2017
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6

–  Владимир  Михайлович,  бір  қуа­

нышты хабар естіп жатырмыз, осының 

анық­қанығын өз аузыңыздан естісек 

деп едік.

–  (күліп),  Биатлоншылардың  халық­

аралық  одағы  президенттігіне  сайлау  бір 

жарым  жылдан  кейін  болады.  Бүгін  тек 

кандидаттарды  тіркеу  рәсімі  басталды. 

Әр кім өз бағдарламасын дайындау үстін­

де. Рас, менде де осындай қызығушылық 

пайда  болып,  өз  кандидатурамды  ұсын­

баққа бел будым. Өз мүмкіндігімнің қан­

шалықты екендігіне көз жеткізіп, тәжірибе 

жинақтағым  келеді.  Әзірше  өз  кан ди­

датурамды  ұсынып,  сайлауға  түсуді  жос­

парлап отырмын. Қайталап айтамын, бұл 

– тек жоспардағы іс.Жалғасы 7­бетте

Кеше ресейлік және қазақстандық 

электронды сайттар мен порталдар «әйгілі қазақ 

шаңғышысы Владимир Смирнов биатлоннан 

халықаралық федерация президенттігіне 

өз кандидатурасын ұсынды» деген ақпарат 

таратты. Ал биатлоншылардың халықаралық 

одағына (IBU) жаңа президент сайлау                

2010 жылы күзде Санкт­Петербург қаласында 

өтеді. Десек те, біз бірден даңқты шаңғышының 

өзімен хабарласып, тілге тарттық:

Нұрғазы САСАЕВ

Алматы қалалық Соттар әкімшілігінің 

аға  сот  орындаушысы  Еркін  Тілешовтiң 

айтуынша, салынған заңсыз ғимараттың 

жалпы  аумағы  454  шаршы  метрді 

құрайды.  Ол  жалға  алынған  жер  телі­

мінде, су сақтайтын аймақта, «қызыл сы­

зықтың» шекарасынан асатын жерге са­

лынған.  Сот  орындаушысының  айтуын­

ша,  ғимараттың  құрылыс  жұмыстары 

Сәулет  және  қала  құрылысы  басқар­

масының  келісімінсіз  және  лицензиясы 

бар  кәсіпорындардың  көмегінсіз  жүр гі­

зілген.  «Оны  бұзу  туралы  шешім  осы 

жылдың  басында  шығарылды.  Борыш­

керлерге ескерту де берілді. Алайда олар 

біздің  шешімге  салғырт  қарап,  Бас  про­

куратурадан  нысанды  өз  еркімізбен  бұ­

зуға  рұқсат  қағаз  алып  келеміз  деп  ал­

дады.  Біздің  шақыртуымызға  пысқыр­

мады  да.  Сол  себепті  осындай  әрекетке 

көштік», – дейді Е.Тілешов. 

Ал  ғимарат  иелері  Бас  прокуратура­

ның рұқсат қағазын күтумен уақыт өткіз­

генін  айтады.  «Бұл  –  шағын  және  орта 

бизнесті  қолдауға  қатысты  шараларға 

қар сы  әре кет.  Біз  бұл  кафе­барға  250 

мың АҚШ долларын салдық. Ол бір жыл 

бойы жұ мыс істеді. Еңбегіміз еш болып, 

әупірім деп  ашқан  ісіміз  далаға  кетті»,  – 

деп мұң шағады олар. 

Заңсыз ғимаратты, заң қиратты

ЖОҚ

–  Біздің  ұйымға  несие  алуда  қиын­

дыққа тап болған кәсіпкерлер көп хабар­

ласады.  Мысалы,  қауымдас тық қа  мүше 

Түркістан  қаласындағы  бір  кәсіпорын 

отан дық банк тің VIP­клиенті ретінде осы­

ған дейін төрт мәрте несие алған.

–  2007  жылы  қыркүйекте  сыйақы  – 

14 пайыз

– 2007 жылдың желтоқсанында «Да­

му» бағдарламасы, сыйақы – 16 пайыз 

–  2008  қаңтар  –  «Даму»  бағдар ла­

масы, сыйақы – 18 пайыз

– 2008 мамыр – «Даму» бағдар лама­

сы, сыйақы – 20 пайыз

Бұл қаржы екі сауда орталығын салуға 

қажет  болған.  Бірінші  ғимарат  пайдала­

нуға берілді, екіншісін аяқтауға құрылыс 

материалдары  мен  қызмет  ақысы  қым­

баттап,  теңге  девальвацияға  ұшыраған 

соң, тағы 27 миллион теңге керек. 

ИӘ

–  Біз  несиені  рәсімдеуге  қатысты 

мей  лінше  тез  шешім  қабылдауға  ты­

рысамыз. Егер құжаттар мен қа жет ті ақ­

парат  жет кілікті  болса,  рә сім деу  ісі  бір­

неше  күнде  аяқталады.  Қа рызгерлер 

банк талап ет кен құ жат тарды мейлінше 

тез тапсыруға ты рысулары керек. Мәсе­

ле клиенттердің қажетті құжаттарды өт­

кізуіне  тіреліп  тұр,  банктің  өзі  шешімді 

тез  қа был дайды.  Біз  «Даму»  қорынан 

үшінші транш ретінде   6 миллиард теңге 

ал дық. Бүгінге дейін осының 2 мил  лиар­

ды  шағын  және  орта  кәсіпкерлікті 

қаржыландыру бағдар ла ма сы бо йынша 

мақұлданды.  1,4  мил лиард  теңге  қар­

жыға несие рәсімделіп те қойды. Бұдан 

өзге 5,5 миллиард тең ге шамасындағы 

150 өтініш қарас тырылып жатыр, Үкімет 

белгілеген  мер зімге  дейін  беріп  үл ге­

реміз деп ой лаймын.

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№61 (61) 

24 сәуiр

жұма


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3­бетте

Нұрсадық ӘБІШЕВ,

Базар, сауда және қызмет көрсету 

кәсіпорындары қауымдастығы 

президенті:

Павел МИрОНОВ,

кaspi bankтің басқарушы директоры:

ШАР


А

3-бет

4-бет

5-бет

Ой­кӨкпАР 

SMS арқылы 

жұлдыз жасауға 

қарсымын

Алматыны 

қаңғыбас иттер 

басып барады

Төл теңгені 

«жел» теңгеден 

қалай ажыратуға 

болады?


www.аlashainasy.kz

150,59

194,81

4,43

22,07

7886,5

813,78

878,47

50,23

893,6

Смирнов президенттік 

сайлауға түспек

«Даму» қоры арқылы таратылатын несие дұрыс беріліп жатыр ма?

Үкімет шағын және орта бизнесті 

дамытуға 120 миллиард теңге несие 

бөлді. Бұл қаржы 12 банк арқылы 

таратылуда. «Несие ставкасы 12,5 

пайыздан аспауы керек» деген шарт 

бар. Үкімет басшылары «қаражат 30 

маусымға дейін беріліп бітуі тиіс» 

деген қатаң талап қойып отыр. Соған 

қарамастан несие беру ісі баяу жүріп 

жатыр. Кәсіпкерлердің айтуынша

несие құны 16­17 пайызға дейін 

көтеріліп кетеді. Әрі кредитті 

рәсімдеуге көп құжат талап етіледі. 

Владимир ЖИрИНОВСКИй, 

Ресейдің Либералды- 

Демократиялық партиясының 

төрағасы: 

«Маған  Саддам  Хусейн  бір 

динар  да  ұсынған  жоқ  болатын, 

ұсынса алар едім».(www.for-ua сайтынан)

ШЕШІМ


ДАТ!

6-б

етте

Бауыржан ЕШМАҒАМБЕТОВ:

ЖОҒАРЫ ОҚУ 

ОРЫНДАРЫН 

БІТІРІп кЕЛГЕН ЖАС 

МАМАНДАРҒА 

ҚАРНЫМ АШАДЫ

ҚР  президенті  әкімшілігі  баспасөз  қызметінің 

хабарлауынша,  парламент  депутаттары  бұл  заңды 

Мемлекет басшысының қол қоюына наурыздың 10­ы 

күні  жіберген  болатын.  Депутаттар  жыл  басын  өзге 

түркі  халықтары  сияқты  наурыздың  21­і  мен  23­і 

аралығындағы үш күнде тойлауды, конституция күнін 

ұлттық  деңгейге  көтеруді  және  Республика  күнін 

мемлекеттік  мейрамдар  тізімінен  алып  тастап,  тек 

айтулы күн ретінде ғана қалдыруды ұсынған. Мемлекет 

басшысы  Наурыз  мейрамы  мен  Республика  күніне 

қатысты ұсыныстарды қолдағанымен, елімізде жалғыз 

Тәуелсіздік күнінің ұлттық мереке ретінде тойланғаны 

қисынды  болатынын  айтып,  өзінің  конституцияда 

көрсетілген  құқығы  негізінде  заңды  парламентке 

қайтарып жіберген еді. парламентарий президент    тің 

уәжін қолдап, өздері көп дауыспен мақұлдаған заңды 

қайта қарап шықты.

Болатбек МұхТАрОВ

«Мерекелер туралы» 

Заң күшіне енді

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев «Қр мерекелер туралы» Заңына 

өзгерістер енгізу туралы» Заңға қол қойды. 

Бұл құжат ұлыстың ұлы күні ­ Наурыз 

мейрамын тойлауды үш күнге ұзартуды 

және республика күнін мемлекеттік 

мерекелер қатарынан шығарып тастауды 

қарастырады. 

Алматы қаласында заңсыз, әкімдіктің 

рұқсатынсыз салынып жатқан үйлер мен 

мекемелердің қатары қаптап кетті. Заңға 

немқұрайды қарап келген сондай мекеменің бірі – 

«Али» ЖШС. Бұл серіктестік «Айнабұлақ» 

ықшамауданындағы су сақталатын аймақта бұрын 

жұмыс істеп келген дәмхананың жанынан заңсыз 

қосымша екі қабатты ғимарат салған. Кеше соттың 

үкімімен аталған нысан тып­типыл қиратылды. 

БЕТ

  ҚАТТА

лы

П

  ЖАТҚАНДА

...

Алматыдағы тергеу абақтысынан 

қашып шыққандардың төртеуі ұсталды. 

Бұл туралы Қр Әділет министрлігі 

Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің 

баспасөз қызметінің жетекшісі Ғалымжан 

хасенов хабарлады.

Оның  мәліметінше,  қамаудан  қашқандардың 

үшеуі  Алматы  облысы  Еңбекшіқазақ  ауданының 

Қазақстан  елді  мекені  маңынан  қолға  түсті.  Ал 

біреуі  Боралдай  ауылындағы  иесіз  гараждарға 

жасырынған жерінде ұсталды. Қылмыстық атқару 

жүйесі комите тінің мамандары мен құқық қорғау 

қызметкерлерінен,  ішкі  әскер  мен  кинологиялық 

қызмет  өкілдерінен  тұратын  топ  қазір  бесінші 

адамды іздестіріп жатыр. Айта кетейік, Қылмыстық 

атқару  жүйесі  комитетінің  Алматы  қаласы  мен 

Алматы облысы бойынша бас қар масының тергеу 

абақтысынан  бес  тұтқын  сәрсенбі  күні  қашып 

кеткен болатын. Олар – есірткі сату, ұрлық пен кісі 

тонау  деректері  бойынша  күдікті  деп  танылып, 

қылмыстық  жауапкершілікке  тартылып  жатқан 

азаматтар.

Абақтыдан қашқандар ұсталды

Нұрмұхаммед МАМырБЕКОВ


РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№61 (61) 24.04.2009 жыл, жұма

www.alashainasy.kz

2

Рубль мен юань алтынға таласып қалды

ҰйымдастыРу жҰмысы 

жайлы біРеР сөз

Еуразия медиафорумының аядай бас­

пасөз  орталығы  азаннан  журналистерге 

лық  толды.  Жиналғандар  өркениеттер 

диа  логынан  хабар  таратуға  сақадай  сай 

келген. Бірақ форум басталарда баспасөз 

орталығының  жұмысы  «адыра  қалды». 

Журналистердің  орынға  таласқаны  мен 

ғаламтордың бір жоғалып, бір қосылғанын 

айтпағанда,  алақандай  теледидардың 

дау  сы шықпады, біресе аударма жабдық­

тарының (оның өзі санаулы) дыбысы үзіл­

ді. Соның кесірінен алғашқыда форумның 

жүргізушісі Риз Хан мен Мемлекеттік хат­

шы Қанат Саудабаевтың сөздері естілмей 

қалды...


ҚҰРлыҚҚа оРтаҚ диалог 

дағдаРмау үшін Қажет

Бұдан  бұрын  да  бірнеше  рет  хабар­

ланғандай, Батыс пен Шығыстың биылғы 

пікір алмасулары негізінен әлемдік дағ да­

рыстың  ақиқаты  мен  дақпырты  және 

АҚШ­тың  жаңа  саясаты  тақырыбына  ар­

нал ды. Ғаламдық ашық әңгімеге 30 мем­

лекеттен  делегат  келіп  отыр.  Ақпарат  пен 

саясат  майталмандарының  алуан  түрлі 

көз қарастарын тоғыстыратын басқосу өт­

кізу  идеясы  Қазақстанның  даму  страте­

гиясымен үндес. Бұл – Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың биылғы медиафорум қаты­

сушыларына арналған үндеуінде айтылған 

пікір.  Қазақстан  Президентінің  медиа­

форумға  арнаған  Үндеуін  Мемлекеттік 

хат шы Қанат Саудабаев оқып берді.

Дағдарыс  қиындықтары  мен  ғаламда 

орын алып жатқан түрлі қақтығыстар жа­

йын сөз еткен медиафорумның ұйым дас­

тыру  комитетінің  төрайымы  Дариға  На­

зар баева  да  еуразиялық  жиынның  құр­

лықтың ортақ ақпарат кеңістігін құру үшін 

қажет екендігін айтты.

Еуразиялық  медиафорумның  биылғы 

отырысының алғашқы мәжілісі ғаламдық 

экономикалық  дағдарыс  мәселелеріне 

арналды. 

Конференция тізгінін қолға алған «Әл­

Жазира  Интернэшнл»  телеарнасының 

про   дю сері Риз Хан жоспар бойынша жүр­

гізуге тырысқанымен қатысушы спикерлер 

өз  пікірлерімен  регламентті  сақтамады. 

Де генмен  жоспарда  көрсетілген  басы 

ашық тақырыптардың біршамасы қамтыл­

ғандай болды. Дағдарыстың шыққан тегін 

жіпке тізген маржандай етіп жазып шыққан 

АҚШ  өкілі  Дэнни  Шэхтер  экономикалық 

құлдырауды  алдын  ала  болжау  мүмкін 

бол ды, алайда оған ешкімнің терең зерт­

теу  жүргізуге  қауқары  жетпеді  деген  тоқ­

тамға келді. Ал беташар отырыстың көрігін 

ресейлік  саясаттанушы  Игорь  Панарин 

қыз дырды.  «Бірден  радикалды  түрде 

баян дайын. Қазіргі экономикалық жүйенің 

құлдырауымен  қатар,  «америкалық  ар­

ман ның»  да  күлі  көкке  ұшты.  Дымы  құ­

рыған экономикалық және қаржы жүйе сін 

қайта қалпына келтіруге күш салмай, жаңа 

жүйеге  көшу  керек»  деп  бұлқынған  ре­

сейлік  дипломатиялық  академиясының 

профессоры,  «болашақта  үш  бірдей  ірі 

экономикалық  кеңістікке  жіктеледі»  деп 

барып тоқтады. Панариннің пайымынша, 

2012 жылға қарай әлемдік қауымдастық 

Еуропа  мемлекеттері  мен  Америка  құр­

лығы елдері Еуроодақ аясына, Белоруссия 

Украина, Қазақстан және бұрынғы Кеңес­

тік елдер Еуразиялық одаққа және қазірдің 

өзінде  бірігуге  қадам  жасап  жатқан 

Азиялық одаққа Тынық мұхиты елдері мен 

Қытай топтасатын көрінеді. «Міне, осы үш 

кеңістік  толыққанды  қалыптасқан  кезде 

ғана  АҚШ­тың  банк  жүйесінің  кесірінен 

қамалып  қалған  тығырықтан  шыға  ала­

мыз» дейді Игорь Панарин. 

1998  жылдың  өзінде  қазіргі  дағда­

рыстың боларын болжап пікір айтқан аузы 

дуалы  сарапшының  бұл  ойы  қатысу шы­

ларды бей­жай қалдырмады. Спикер лер­

дің бірі голландиялық журналист Виллем 

Мидделкул  «экономика  ғылымы  нақты 

ғы лым емес. Формулаға салып шеше са­

ла мыз  деу  қателік»  деп,  АҚШ­тың  ұста­

нымын  ашықтан  ашық  қорғап  шықты. 

Оның  айтуынша,  Америка  экономикасы­

ның  инерциясы  мықты,  алып  күшке  тос­

қауыл қою әлемдік қауымдастықты қақты­

ғысқа  алып  келеді.  Бұл  пікірден  кейін  И. 

Панарин  өз  идеясын  қорғауға  түбегейлі 

көшті.  «Қа зақстан  Президенті  Нұрсұлтан 

Назар баев тың  әлемге  ортақ  валюта  қа­

лыптастыру ту ралы айтқан ойы өте жүйе­

лі.  Бұл  идеяны  жер де  қалдырмау  керек» 

деді.  «Менің  ойым ша,  ортақ  валюта  ай­

мақ тық  деңгей ден  басталады»  деген  ре­

сейлік маман, жа қын болашақта Еуразия­

лық одақ құры ла ды және оның астанасы 

ретінде Алматы мен Санкт­Петербург қа­

лалары болатынын айтты.

«Аймақтың  ортақ  валютаның  атауы 

рубль  немесе  юань  болуы  керек»  дегенді 

астарлап айтқан ресейліктің ойына өз қар­

сы лығын сенатор Қуаныш Сұлтанов былай 

жеткізді.  «Н.Назарбаевтың  идеясын  қол­

дай тыныңызды  айтып  өттіңіз  де,  ал  оның 

ортақ ақшаның атын ұсынғанын ұмыт қал­

дырдыңыз. Тәуелсіздік деген сезімтал ұғым. 

Ортақ  валютаның  атауын  рубль  мен  юань 

деп атау басқа тәуелсіз мемлекет тердің құ­

қығы қаншалықты сақталады» деп сұрақты 

төтесінен  қойды.  Панарин  мыр за  мұндай 

сауалды күтпесе керек, «әри не, мемле кет­

тердің тәуелсіздігі қатаң сақ талу керек. Бұл 

тұрғыда Еуроодақ елде рін мысалға келтірер 

едім» деп сусып шық ты. жарқын түсіПбеКҰлы,

болатбек мҰхтаРов

СаяСи  бюро

МЕДИАФОРУМ

орынсыз айқай

одақтасқа да жақпас...

саясаттың  алты  ауызы

БЕ

зБЕНтасбай 

симамбаев, 

сенатор:

– Бүгінгі күні 

сыбайлас жемқорлық 

әре кеттерінің басым 

бөлігі мемлекеттік 

сатып алу шараларына, 

министрліктер өткізетін 

тендер лерге қатысты 

жасалатыны белгілі 

болып отыр. Сондықтан 

да, мемлекеттік сатып 

алу бағытын қайта 

қарау, мұндай жүйені 

түбегейлі өзгерту керек. 

Мүмкін, барлық 

министрліктер мен 

ведомстволарға 

тендерлер өткізуді 

шектеп, оны бір ғана 

Президентке бағынатын 

агенттік немесе 

комитеттің құзырына 

беру жайын да 

қарастырған орынды 

болар. Мұндай 

тәжірибе әлем 

елдерінде бар. 

(Парламент Сенатының 

жалпы отырысында 

сөйлеген сөзінен)

ПРЕзИДЕНТ

Кеше  Елбасы  Нұрсұлтан  Назарбаев 

ал дымен  Астанадағы  Тәуелсіздік  са­

райында  елорданы  әрі  қарай  дамыту 

мә  селелеріне  арналған  жиын  өткізіп, 

қа ла  әкімі  Иманғали  Тасмағамбетовтiң 

есе  бін тыңдады. Бірден айта кетер жайт, 

Ел  басы  бұл  жиынға  әдеттегідей  рези­

ден  ция сынан  шығып  тура  келе  салған 

жоқ.  Әуелі  қаланың  бірқатар  нысанда­

рына  ба рып,  көше­көшемен  жүріп, 

ахуал ды  өз  көзімен  көріп  алды.  Есілдің 

сол жа ғалауына орналасқан төрт қабат­

ты,  ойын­сауық  орындары  бар  «Ажар» 

алып сауда галереясы Елбасы ның қаты­

суымен ел игілігіне тапсырыл ды. 

Сонымен қатар Президент Нұрсұлтан 

Назарбаев Астанада ашылған жаңа Қан 

орталығына барып, мақтануға тұрарлық 

озық  технология  бойынша  жұмыс  істеп 

жатқан қызу еңбекпен танысып қайтты. 

Қан  орталығының  ашылуы  Астана 

үшін  ғана  емес,  бүтін  мемлекетіміздің 

ме дицина  саласындағы  серпіліс  болса 

керек. 


Осылайша  қаланың  біраз  жерін  кө­

ріп  қайтқан  Мемлекет  басшысы  Астана 

қаласын бұдан әрі дамыту мәселелеріне 

арналған  жиналысқа  сабырлы  қалпы­

нан айнымай келген. Не разы болғанын, 

не көңілі толмай келгенін тап басып айту 

қиын еді. Тек «Мен бүгін қаланы аралап 

көрдім.  Істелген  шаруа  аз  емес.  Қала  – 

таза.  Бірақ  тоқмейілсіп,  тоқтап  қалуға 

бол майды»,  –  дегенде  ғана  не гізі нен 

атқарылып жатқан жұмысты оң бағалап 

отырғаны белгілі болды.

Президент Нұрсұлтан Назарбаев бас­

қо суда бір мәселенің басын ашып берді. 

«Астана ешқандай қаржы тапшылығына, 

дағдарыс дауылына қарамастан қарыш­

тап дами беруге тиіс, «өйткені бұл – елі­

міздің  ордасы,  бас  қаласы!».  «Келесі 

жы лы  еліміз  ЕҚЫҰ­ға  төрағалық  етеді. 

Осы  дан  кейін  Ислам  конференциясы 

ұйы мын бас қаруды жоспарлап отырмыз. 

Мұн да түр  лі іс­шаралар өткізіледі. Биыл­

дың өзін де әлем және дәстүрлі діндердің 

бас шы ла ры жиналады. 2011 жылы Қа­

зақ стан Тә уел сіздігінің 20 жылдығы той­

ланады.  Біз  бұ ған  бүгінгі  күннен  бастап 

дайында луы мыз керек», – деді Мемлекет 

басшысы.


Президент  Астананың  дамуына  қа­

тыс ты бірқатар тапсырмалар берді: Қала 

әкімдігі мен Ішкі істер министрлігіне ескі 

автокөліктерді пайдалануды ретке келті­

руді  жүктеді.  Сонымен  қатар  Үкіметке 

са лынып жатқан маңызды нысандардың 

уақтылы тапсырылуын қатаң қадаға лау­

ды ескертті. Олардың ішінде 2011 жы лы 

өтетін  Азия  ойындарының  нысан дары 

да бар. 


Бір  сөзбен  айтқанда,  Елбасы  дағда­

рыстың қатер емес, мүмкіндік екендігіне 

тағы бір мәрте көз жеткізгендей болды. 

Өйткені  біздің  халық  қашан  да  қиынды 

еңсере білген жеңімпаз жұрттың ұрпағы 

емес пе... бесбоғда алтай,

Астана

астана дағдарысқа қарамай дамиды

?

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

н

ұрғиса 

елеубе

К

ов

 (фото)

Қазіргі кезде әлемде 10­нан астам әскери одақ бар. Атап айтқанда: 

*  Аргентина,  Багам,  Боливия,  Бразилия,  Венесуэла,  Гаити,  Гватемала,  Гондурас,  Колумбия,  Коста  Рика, 

Куба, Мексика, Парагвай, АҚШ, Тобаго елдерін қамтитын – Rio Pact одағы. 

* Бельгия, Болгария, Ұлыбритания, Венгрия, Гер мания, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Ка на­

да, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланд, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 

АҚШ, Түркия, Франция, Чехия, Эстония елдерін қамти тын – Солтүстікатлантикалық кеңес (НАТО).

* Австралия, Жаңа зеландия, АҚШ елдерін қамтитын – АНзЮС. 

* АҚШ пен Канада – NORAD.

* Австралия, Ұлыбритания, Малайзия, Жаңа зелан дия, Сингапур – FPDA.

* Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстанды қамтитын – ҰҚШҰ (ОДКБ). 

* Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан елдерін қамтитын – ШЫҰ (ШОС).

* Оңтүстік Америка халықтарының – «SADC» одағы. 

Қауіпсіздік тірегі – әскери одақменің білгім келетіні, әлемде қандай әскери одақтар бар екен? 

нұрбек ысҚаҚов, Алматы

Жыл  өткен  сайын  жұмыр  жерден  көкке  ондаған 

зымырандар ұшырылып, ғарыштық держава атануға 

тырысқан мемлекеттердің саны артып келеді. Алайда 

әзірге  ғарыш  айлағына  әлемде  саусақпен  санарлық 

ел  ғана  ие.  Ғарыштық  державалардың  қатарына 

АҚШ,  Ресей,  Еуроодақ,  Украина,  Қытай,  Үндістан, 

Жапония, және Франция елдері кіреді. 

АҚШ­тың  екі  бірдей  ғарыш  айлағы  бар,  бірі  – 

Флорида штатындағы Кеннеди атындағы Канаверал 

айлағы.  Екінші  бір  ірі  ғарыш  айлағы  –  Калифорния 

штатында.  Сондай­ақ  Вирджиния  штатында  орна­

лас қан Уоллопс аралындағы ғарыш кешені. 

Қазір  Қытай  –  әлемдегі  ең  үздік  бес  ғарыштық 

дер  жаваның бірі. Бұл елде үш ірі ғарыш аппараттарын 

ұшыратын кешен бар. Атап айтсақ, Цзюцюань, Сичан 

және  Тайюань.  Бразилияның  «Алкантара»  ғарыш 

айлағы  географиялық  жағынан  әлемдегі  ең  тиімді 

әрі  қаржыны  көп  қажет  етпейтін  ғарыш  кешені  деп 

есеп телінеді. Өйткені ол экваторда орналасқан. Жа­

пон ның  Кагосима  ғарыш  кешені  Тынық  мұхитының 

жа ғалауына жақын Кюсю аралында орналасқан. Ға­

рыш айлағы сондай­ақ Испанияда да бар. Сондай­

ақ соңғы кездері жеке ғарыш айлағын жасап, аспан 

игеруші елдер қатарына қосылмақ ниеті бар екендігін 

Оңтүстік  Корея,  Бразилия,  Иран  және  Қазақстан 

елдері білдірді.

«Жұлдызды соғыстың» болашақ қаһармандары 
  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал