В. И. Денисенко " " 2012 жжүктеу 191.27 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі191.27 Kb.
#15588

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Электр энергетикалық факультеті 

 «Өндірістік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау» кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

 БЕКІТЕМІН 

 

  

 

  

 

 ЭЭФ деканы 

 

  

 

  

 

 ____________В.И. Денисенко 

 

  

 

  

 

 “___”_________2012 ж. 

 

  

 

  

 

 5В071800 - Электр энергетикасы мамандығының студенттеріне арналған 

 «Өндірістік кәсіпорындардың электр технологиялық құрылғылары және жалпы 

өндірістік тұтынушылары» пәнінен 

SYLLABUS 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы 2012  

 

Syllabus  2009  жылдың  23  маусымында  №  7  хаттамада  бекітілген бакалавриаттың жұмыстық оқу жоспарының және  «Өндірістік кәсіпорындардың 

электр  технологиялық  құрылғылары  және  жалпы  өндірістік  тұтынушылары» 

пәнінің жұмыстық бағдарламасының негізінде құрастырылған. 

 

 

 

Syllabus  және  жұмыстық  бағдарлама  ӨКЭЖ  кафедрасының  отырысында қаралған. 

 

  

22 маусым 2012 ж. № 11 хаттама 

 

ӨКЭЖ кафедрасының меңгерушісі, доцент  

 

  

 

  

 

К.А.Бакенов   SYLLABUS Пән: Өндірістік кәсіпорындардың электр технологиялық құрылғылары және 

жалпы өндірістік тұтынушылары 

          

Оқытушы туралы мәліметтер:  

 

  Бакенов Қайрат Асангалиевич – ӨКЭЖ кафедрасының аға оқутушысы  Байланыс телефоны: ӨКЭЖ кафедрасы 292-73-73 

 

Пән туралы мәліметтер:  

Барлығы 3 кредит  

Жалпы сағат саны – 135 сағат 

Дәрістер – 2 кредит 

Зертханалық жұмыстар – 0,5 кредит 

Практикалық сабақтар – 0,5 кредит 

СӨЖ – 83 сағат 

СОӨЖ – 30 сағат 

3 ЕГЖ – 8 триместр  

Емтихан – 8 триместр 

 

Пререквизиттер:  Пәннің  оқытылуы  студенттердің  өткен  семестр- 

лердегі  математикалық  және  электротехникалық  дайындығына  және  келесі 

пәндерде 

алған 


білімдеріне 

негізделеді: 

«Физика», 

«Механика», 

«Электротехниканың 

теориялық 

негіздері», 

«Электр 


энергетикадағы 

математикалық 

есептеу 

және 


компьютерлік 

модельдеу», 

«Электр 

энергетикасы»,  «Электр  механикасы  және  электр  техникалық  жабдықтар», 

«1000  В  дейінгі  және  одан  жоғары  тарату  құрылғыларының  электр 

жабдықтары»,  «Электр  машиналары»,  «Электр  стансалары,  тораптары  және 

жүйелері», «Электр энергетикадағы өтпелі кезеңдер». 

Постреквизиттер:  оқытудың  соңғы  сатысында  студенттер  маман- 

дығына  сәйкес  пәндерді  оқып  үйренеді:  «Өндірістік  кәсіпорындардың  және 

қалалардың  электрмен  жабдықтау  жүйесін  жобалау»,  «Электрмен  жабдықтау 

жүйелеріндегі релелік қорғаныс және автоматика». Пәннің  сипаттамасы:  электротехнологиялық  қондырғылар  электр 

энергиясын  қолдана    отырып  технологиялық  процесстерді  құру  үшін 

пайдаланылады.  Бұл  пәнде  физикалық  негіздер  және  әртүрлі  типтегі 

электротехнологиялық  қондырғылар  және  олардың  қуат  көздерінің  құрылу 

принциптері  оқытылады.  Электрлік  жарықтану  –  бұл  жарық  көздері,  жұмыс 

істеу принципі, құрылымы және қолданылу аймағы, жарықтандыру құралдары, 

негізгі жарықтық-техникалық сипаттамалары. 

 

Пәннің мақсаты мен міндеті:   

Пәннің  міндеті  –  электрлік  жзәне  магнит  өрістерінің  технологиялық 

аумағындағы  білімін  қалыптастыру,  әртүрлі  өндірістердегі  қолданылатын 

электротехнологиялық  процесстертермен  танысу,  күштік  түрлендіргіш 

құрылғылар  жұмысымен  және  салынудың  негізгі  принциптерімен,  жобалау 


 

және  жарық  техникалық  қондырғылармен  қазіргі  заманғы  элементтер  базасы негізінде танысу. 

Пәннің  мақсаты  –  электротехнологиялық  қондырғыларды  және  олардың 

қуат  көздерінің  құрылым  принциптерін  меңгеру;  элетротехнологиялық 

қондырғылар мен олардың қуат көздерінің параметрлерімен   сипаттамаларын 

таңдау  және  есептеу  бойынша  инженерлік  есептерді  өз  бетімен  шешуге  

машықтану. 

Қондырғы 

қолданысымен 

және 

электротехнологиялық процесстерді басқарумен танысу. Жарықтандыру қондырғысының жарықтық  - 

техникалық  есептеу  әдісін;  электротехникалық  есептеуді,  жарықтық  –

техникалық  қондырғыларды қолдануды және жобалауды меңгеру. 

 

Аудиториялық сабақтардың тақырыптық жоспары Пәннің қысқаша мазмұны  

1.

 Кіріспе. Электр кедергілі пештері. 

2.

 Индуциялық қыздыру қондырғылары. 

3.

 Диэлектрлік қыздыру қондырғылары. 

4.

 Электрдоғалық термиялық пеш. 

5.

 Контактілік пісіру қондырғылары. 

6.

 Плазмотрондар. 

7.

 Лазерлік технологиялар негіздері. 

8.

 Түзету қондырғылары. 

9.

 Инверторлық қондырғылар. 

10.


 

Кемуші сипаттамалы қуат көздері. 

11.

 

Жарық  көздерінің  негізгі  типтері  және  олардың  сипаттамалары, жарықтық  техникалық  бұйымдардың  құрылымдық  ерекшеліктері  және 

жұмысының физикалық негіздері.  

Дәрістің мазмұны (30 сағат) 

1.

 Кіріспе.  Кедергімен  қыздырудың  физикалық  негіздері.  Резистивтік 

қыздырғыштар,  материалдар,  құрылым.  Электрлік  жылыту  қондырғысы. 

Кедергі  пештері.  Өткізбейтін  ортаның  қыздыру  негіздері,  технологиялық 

қолдану. Электрқождық қайта балқыту және металдарды балқытып біріктіру. (2 

сағат) 

2.

 Индукциялық  қыздырудың  физика-техникалық  негіздері.  Қыздыру 

түрлері,  индукторлар,  қолданылатын  жиіліктер.  Индукциялық  ерітетін  және 

қыздыратын қондырғылар. (2 сағат) 

3.

 Диэлектрлік 

қыздырудың 

физика-техникалық 

негіздері. 

Диэлектрлік  қыздыру  қондырғылары.  Қыздырғыш  диэлектрик  қондырғының 

тораптың технологиялық.  

4.

 

Доғалық  разрядты  қолданантын  қондырғылар.  Электрлік  доғаның физика-энергетикалық  сипаттамалары.  Доға  электродтарындағы  құбылыстар. 

Электр  доғалы  және  кенді-жылулық  пештер.  Жіктелуі  және  жұмыс  принципі. 

Кенді-жылулы  пештер,  технологиялық  процестер.  Вакуумды  доғалы  пештер. 

ВДП-нің  қолданылу  аймағы.  Вакуумды  доғалы  пештегі  доғалық  разрядтың 

ерекшеліктері. Доғалы электрлік балқытып біріктіру қондырғылары. (2 сағат) 


 

5. 

Металдарды  түйіспелік  балқытып  біріктіру.  Түйістіріп  пісіру. 

Нүктелі  пісіру.  Жапсарланған  пісіру.  Контактілік  пісірудің  электр  жабдық 

құрылғылары. (2 сағат) 

6.

 

Плазмотрондардың  жіктелуі,  плазма  генераторының  принциптік сұлбасы 

және 


құрылымдары. 

Төменгі 


температуралы 

плазманың 

технологиялық  мүмкіндіктері.  Плазмалы  технологиялық  процесстер  мен 

қондырғылар. 

Плазмалы 

қондырғының 

құрылымы, 

электржабдықтау. 

Плазмалы  еріткіш  қондырғылар.  Металдарды  плазмалы  кесу  және  балқытып 

біріктіру  қондырғылары.  Плазмалы  қаптағыш  және  еріткіш  қондырғылар.  (2 

сағат) 

7.

 Лазерлік 

технологиялар 

негіздері. 

Оптикалық 

кванттық 

генераторлардың  типтері.  Оптикалык  толтыруы  (накачка)  бар  қатты  денелі 

лазерлер. Қатты денелі жартылай өткізгіштік лазеолер. Сұйықтықты лазерлер. 

Газ  лазерлері.  Когоренттік  жарықтың  сәулеленуінің  технологиялық 

генераторлары. (2 сағат) 

8.

  Электронды  түрлендіргіш  құрылғыларының  негізгі  элементтері. 

Түзеткіштер  жіктелінуі,  олардың  артықшылықтары  мен  кемшіліктері.  Түзету 

сұлбасының  негізгі  есептік  қатынастары  мен  сипаттамасы.  Басқарылатын 

түзеткіштер.  Тиристорлармен  басқару  сұлбалары.  Біріншілік  тоқ    және 

түзетілген  кернеу  қисығындағы  жоғары  гармоникалық  құрастырушылар.  (4 

сағат) 


9.

 

Желідегі    келісілген  бірфазалы  және  үшфазалы  инверторлар. Жұмыс  принципі,  негізгі  сипаттамалары.  Түзеткіш  режимінен  инверторлық 

режимге өту. Автономды инверторлар. Автономды инверторлардың   жіктелуі. 

Кернеудің ендік және жиіліктік  импульсті реттеуіштері. (4 сағат) 

10.


 

Кемуші қуат көздерінің жіктелуі. Тиристорлық кернеу реттегіштері. 

Ток  көздері.  Балласт  кедергілі  (активті,  индуктивті,  сыйымдылықты)  қуат 

көздері. Параметрлік қуат көздері( индуктивті-сыйымдылықты түрлендіргіштер 

мен транзисторлық қуат көздері). Қуат көздері. (4 сағат) 

11.


 

Қыздыру  шамының  параметрлері.  Қыздыру  шамының  негізгі 

типтері. Қыздыру шамының элементтерін есептеу.  Разряд типі бойынша, жағу 

тәсілі  бойынша,арналуы  бойынша  люминесцент  шамының  жіктелуі. 

Люминесцент  шамының    құрылымы.  Жоғары  қысымды  разрядты  шам 

қондырғысы  мен  жұмыс  принципі.  Жану  жағдайы    қызмет  ету  мерзімі  және 

қолданылу аймағы. Жарық құралдарының жалпы жіктелуі. (4 сағат) 

 

Зертханалық сабақтар (15 сағат)  

1.

 Кедергімен  қыздыру  қондырғылары. (2 сағат) 

2.

 Электроэрозиялық өндеу. (2 сағат) 

3.

 Тұрақты  және  айнымалы  тоқ  доғасының  сипаттамаларын  зерттеу.  (2 

сағат) 


4.

 

ВСС  және  ВДУ  типті  доға  қуат  көздерінің  сипаттамаларын  зерттеу.(4 сағат) 

5.

 Жарық көздерінің жарықтық және электрлік сипаттамаларын меңгеру. 

(2 сағат) 

6.

 

Шырақтың жарық таралуын зерттеу. (3 сағат)  Практикалық сабақтар (7 сағат) 

1.

 

Электротехнологиялық  қондырғылардың    есептеу  параметрлері, пештердің электрлік және жұмыстық сипаттамаларын құру. (2 сағат) 

2.

 Электротехнологиялық  қондырғылардың  параметрлерін  есептеу 

және қуат көздерін таңдау. (2 сағат) 

3.

 

Жарықтардыруды  есептеу:  нүктелік  әдіс  бойынша;  және    қолдану коэффициенті және меншікті қуат әдісі бойынша. (2 сағат) 

4.

 Жарықтандырудың  сапа  көрсеткішін  есептеу  және  жарықтандыру 

есептеуінің қарапайым әдісі. (1 сағат)  

ЕГЖ мазмұны 

«Өндірістік  кәсіпорындардың  электр  технологиялық  құрылғылары  және 

жалпы  өндірістік  тұтынушылары»  пәнінің  есептік-графикалық  жұмыстары 

әдістемелік 

нұсқауларған 

және 


есептік-графикалық 

жұмыстардың 

тапсырмаларына сай орындалады. [11] 

 

Тапсырманың берілу және өткізу графигі, кеңес беру уақыты 

ЕГЖ тапсырмасы 1 аптада беріледі, өткізу уақыты мен кеңес беру уақыты 

ӨКЭЖ  кафедрасының  және  ЭЭФ  деканатының  хабарландыру  тақтасында 

график түрінде ілінеді. ЕГЖ бойынша кеңес беру  уақыты аптасына 2 сағаттан 

кем емес.  

СОЖС сабақтарының тақырыбы (30 сағат) 

1.

 Жылу берілудің негізі, жылу оқшауламасысы.  

2.

 Сұйық ортаны резистивті қыздыру.  

3.

 Доғаның құрылымы, вольтамперлік сипаттама. 

4.

 Тікелей іс-әрекетті  доғалы пештер, жұмыс режимі.  

5.

 Плазмотрондардың энергетикалық сипаттамалары.  

6.

 Плазмалық-химиялық процесстер мен қондырғылар.  

7.

 Оптикалық  кванттық  генераторлардың  негізгі  жұмыс  істеу 

принциптері. 

8.

 

Машина  жасауда  және  электротехникалық  өндірісте  электролиздің қолданылуы.  

9.

 Металдарды магнитті импульсті өңдеу(МИӨ).  

10.


 

Электр сүзгілердің жұмыс принципі мен қондырғысы.  

11.

 

 Түзеткіштің  түзетудің  негізгі  сұлбалары:  бір  фазалы,  үш  фазалы, құрамды.  

12.


 

Бір  фазалы  параллель  инвертор  мысалында  тоқ  және  кернеу 

инверторының  жұмыс принцитері мен сипаттамалары.  

13.


 

Түзету сұлбаларындағы тоқ коммутациясы.  

14.

 

Қарама-қарсы байланыстағы 

қуат 


көздері: 

генераторлық, 

басқарылатын түзеткіштер, қуат көздеріің кілттік сұлбалары.  

15.


 

Импульсті қуат көздері (кілттік және жинақтаушылармен).  

16.

 

Негізгі жарықтық-техникалық негіздер.  17.

 

Галогенді шамдар, құрылғылар, жіктелуі және жұмыс принципі.   

18. 

Жарық-газ  шамдар  (трубкалар).  Эксплуатация  ерекшеліктері,    жану 

жағдайы, қолданылу аймағы және олардың қоршаған орта әсеріне сенімділігі.  

19.


 

Іске  қосушы    реттеуіш  аппаратура,  функциялары,  сұлбалары, 

құралымдары және сипаттамалары.  

20.


 

Жарық  шығарғыш  диодтар,  жұмыс  істеу  принциптері,  қолданылу 

аймағы.  

 

СӨЖ сабақтарының тақырыбы (83 сағат) 

1.

 

Электрокалорифер қыздырғышының параметрлерін есептеу. 2.

 

Доғалы    болат  балқытатын  пештерді  есептеу  және    электрлік    және жұмыстық құрылысын салу. 

3.

 Индукциялық пештерді есептеу. 

4.

 Кедергі электр пештерін жылулық есептеу. 

5.

 Түзеткіш сұлбасын таңдау. 

6.

 Түзеткіш параметрлерін есептеу. 

7.

 Инвертор параметрлерін таңдау. 

8.

 Жарықтандыру қондырғысын электрлі есептеу. 

9.

 Жарықтандыру желісі үшін құрал таңдау. 

10. Жарықтандыру желісінің құрылымдық сызбасын  жасап шығу.  

Ағымдық бақылау кестесі, бақылау сұрақтары 

Оқу үдерісінің графигіне сәйкес 1 ағымдық бақылау аттестациялық аптада 

жасалады, 2  ағымдық бақылау емтихандық сессиядан бір апта бұрын тестілеу 

түрінде жүргізіледі. 

 

Өзін-өзі тексеру үшін бақылау сұрақтары: 1.

 

Материалдарды  өңдеудің  және  өнім  алудың  қандай  технологиялық процесстері  электротехнологиялыққа жатады? 

2.

 Өндірістің  әртүрлі  салаларында  және  қолдану  аумағында  электр 

технологиялық процесстер қандай артықшалықтармен ерекшелінеді. 

3.

 

«Кедергі» және  «өткізгіштік» түсініктері нені сипаттайды, резистивтік және өткізгіштік материалдардың құрылымы. 

4.

 Айнымалы магнит өрісіндегі өткізгіш материалдардың физикалық қызу 

негізі. 


5.

 

Доғалық  болат  балытқыш  пеш  және  тағайындамасы  әртүрлі  қосымша әсер ететін пештердің энергетикалық сипаттамалары және классификациясы. 

6.

 Айнымалы 

және 


тұрақты 

тоқтың 


электрлік 

доғаларының 

ерекшеліктері. 

7.

 Технологиялық плазма, әртүрлі құрамдағы плазманың қасиеті. 

8.

 Металлургия, 

химия 


және 

машина 


жасаудағы 

плазмалық 

технологиялық процесстер. 

9.

 Электролиз дегеніміз не, Фарадей заңының негізі не. 

10.


 

Металлдарды электролизді алудың энергетикалық негіздері. 

11.

 

Оптикалық кванттық генераторлар – лазерлердің  12.

 

Лазерлердің технологиялық қолданылуы.  

13. 

Электронды-сәулелі  өңдеу,  электронды  зеңбіректің  құрылысы  мен 

әсер ету принципі. 

14.


 

Радиоэлектроника 

бұйымдарын 

және 


есептегіш 

техникалар 

құралдарын жасаудағы иондық технологиялар. 

15.


 

Қондырғылардың бетінің плазмалық-иондық бекемдеушісі 

16.

 

Тұрақты және айнымалы тоқтарының қоректендіру көздері. 17.

 

Жартылай өткізгішті вентильдің негізгі қасиеттері. 18.

 

Электронды-тесіктік ауысу дегеніміз не. 19.

 

Жартылай өткізгішті диодтардың классификациясы. 20.

 

Басқарылатын өткізгіштердің әсер ету принциптері. 21.

 

Инверторлардың классификациясы. 22.

 

Жарық  көздерінің  негізгі  сипаттамалары:  электрлік  және  жарық техникалық. 

23.


 

Фотометрия әдістері. 

24.

 

Қыздыру  шамдарының,  люминесцентті  шамдардың  және  газ разрядтаушы  жоғары  қысымдағы  шамдардың  негізгі  сипаттамалары  және 

құрылысы. 

25.

 

Жарық аспаптары, ПРА түрлері 26.

 

ҚШ және ГШ торапқа қосылуының негізгі сұлбалары. 27.

 

Жарық құрылғыларын нормалау. 28.

 

 Өндірістік  орындар  мен  кәсіпорын  ғимараттарын  жарықтандырудың ерекшеліктері. 

29.


 

Қалалардың  сыртқы  жарықтандырылуы  және  ғимараттағы  емес 

кәсіпорынның жұмыс орындарын жарықтандырылуы. 

30.


 

Жарық диодтары, құрылысы және қолданылу аумағы.  

Оқытушының талаптары мен білімді бағалау критериялары 

ЕГЖ өткізу  мен қорғау  хабарландыру тақтасында ілінген графиктен кеш 

қалмауы  тиіс.  Зертханалық  жұмыстарды  орындау,  қарыздардан  құтылу  және 

қорғау емтихандық сессиядан бір апта бұрынғы мерзімнен кеш қалмауы тиіс. 

 

Білімді бағалау критериялары.   Жіберілу рейтингін есептеудің жүйесі 

Пән бойынша орындалған жұмыстарды есепке алатын коэффициент 

Дәрістерге 

қатысу 


Практикалық 

сабақтарға 

белсенді түрде 

қатысу  


Зертханалық 

жұмыстарға 

қатысу, 

орындау және 

қорғау 

СОӨЖ 


белсенді 

түрде қатысу 

ЕГЖ орындау 

және қорғау 

 

Барлығы 


0,1 

0,1 


0,3 

0,1 


0,4 

1 немесе 

100% 

Мысал 

Пән: дәрістер –30 с. – 15 сабақ 

 

 

   Практикалық сабақтар – 8 с. – 4 сабақ  

 

  Зертханалық сабақтар – 15 с. – 6 зертханалық жұмыс  

 

  3 ЕГЖ  Дәрістер: 2 сабақты жіберген 

 

 (100%/Nи

)*N


п

=(100%/15)*13=86% 

мұнда N

и

 – берілген сабақтар саны N

п 

 – студенттің қатысқан сабақтар саны Практика немесе СОӨЖ: 1 сабақты жіберген 

 (100%/N


и

)*N


п

=(100%/4)*3=75% 

мұнда N

и

 – берілген сабақтар саны N

п 

 – студенттің қатысқан сабақтар саны Зертханалық сабақтар:  

зертханалық жұмысты орындау – 50 % 

 

 

зертханалық жұмысты қорғау– 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50% З/N

р

=(75+80+90+75+85+95)/6=83% мұнда З – орындалған және қорғалған жұмыстар, % 

N

р  – зертханалық жұмыстар саны 

ЕГЖ:  

ЕГЖ орындау – 50 % 

 

ЕГЖ қорғау – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50% З/N

ргр


=(80+75+75)/3=76% 

мұнда З – орнындалған және қорғалған жұмыстар, % 

N

ргр 


 – ЕГЖ немесе КЖ саны 

Тест:  тек  емтиханға  жіберу  болып  табылады.  Егер  студент  50%  дұрыс  жауап 

алса, емтиханға жіберілмейді. 

Әр  жұмыстың  %  анықталғаннан  кейін,  К  коэффициентіне  көбейтеміз, 

барлық  шамалардың  суммасын  табамыз  және  ағымдық  аттестатын  табамыз, 

содан  кейін  студенттің  рейтингтік  бағасы  50%  жоғары  болса  ол  емтиханға 

жіберіледі. 

 

Біздің жағдайымызда Ц

рд

=86*0,1+75*0,1+83*0,3+75*0,1+76*0,4=78,9%  Қорытынды бағаны тек емтихан қабылдаушы қояды 

78,9%*0,6+ жауап % *0,4= емтихандағы бағасы  

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер 

1  Плазменные  электротехнологические  установки:  учебник  /В.С. 

Чередниченко,  А.  С.  Аньшаков,  М.  Г.  Кузьмин,  Новосибирск:  Изд-во  НГТУ, 

2008. 


2  Электротехнологические  установки.  Электродуговые  печи:  Учеб. 

пособие / Т. Ф. Малахова; М-во образования Рос. Федерации. Гос. учреждение 

Кузбас. гос. техн. ун-т Кемерово, 2002. 

3  Мукажанов  В.Н..  Плазменно-дуговые  технологические  установки. 

Учебное пособие /Алматы: АИЭС, 2000. - 80с. 

4 Мукажанов В. Н., Коньшин С. В., Силовая преобразовательная техника 

и  источники  питания  электротехнологических  установок.  Учебное  пособие  / 

АИЭС. Алматы, 1999. 

5 Айзенберг Ю.Б. Основы конструирования световых приборов: Учебное 

пособие для вузов М.: Энергоатомиздат, 1996.  

10 


6  Справочная  книга  по  светотехнике  /  Под  ред.  Ю.Б.  Айзенберга  –  2-е 

изд., перераб. И доп. М.: Энергоатомиздат, 1995. 

7  Электротехнологические  установки:  [Учеб.  для  вузов  по  спец. 

"Электроснабжение  пром.  предприятий"]  /А.В.  Болотов,  Г.А.  Шепель 

М.: Высш. шк., 1988. 

8 Болотов А.В.,  Шепель Г.А. Электротехнологические  установки, Алма-

Ата: Мектеп, 1983. 

9 Электротехнологические промышленные установки. Учебник для вузов 

/ И.П.Евтюкова, Л.С.Кацевич, И.М.Некрасова, А.Д.Свенчанский; под редакцией 

А.Д.Свенчанского, М.: Энергоиздат, 1982. 

10 Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Основы преобразовательной 

техники, М.: Высшая школа, 1980. 

11  Живаева  О.П.,  Жунусова  Г.С.  Электроэнергетикадағы  жалпы 

өндірістік  тұтынушылар.  050718  –  Электроэнергетика  мамандығының  барлық 

оқу түрі студенттері үшін   № 1,2,3 есептік-графикалық жұмыстарды орындауға 

арналған әдістемелік нұсқаулар - Алматы: АЭжБИ, 2009. 

 

Қосымша әдебиеттер 

1  Электротехнологические  процессы  и  установки  :  [Сб.  науч.  тр.]  / 

Новосиб. гос.техн.ун-т; Под ред. В.С.Чередниченко. Новосибирск: НГТУ, 1995. 

2  Электротермические  и  электротехнологические  установки:  Учеб. 

пособие / А.Н. Макаров. Тверь: ТвеПИ, 1993. 

3 Электротехнологические промышленные установки : Учеб. пособие / А. 

М.  Викторенко,  А.  И.  Гаврилин;  Том.  политехн.  ин-т  им.  С.  М.  Кирова 

Томск : ТПИ, 1991 

4  А.Б.  Кувалдин.  Учебное  пособие  по  курсу  "Электротехнологические 

установки  и  системы".  Технологические  процессы  с  применением 

индукционного нагрева /Ред. А.Ю. Макаров. М.: Изд-во МЭИ, 1990. 

5 Электрическое освещение: Учеб. пособие / Махнева О. П. Свердловск: 

Свердлов. инж.-пед. ин-т, 1990. 

Афанасьева Е.И., 

Скобелев 

В.М. 

Источники света 

и 

пускорегулирующая аппаратура. М.: Энергоатомиздат, 1986.       7  Гуторов  М.М.  Основы  светотехники  и  источники  света.  М.: 

Энергоатомиздат, 1983.      

8 Забродин Ю.С. Промышленная электроника, М.: Высшая школа, 1982. 

9 Свенчанский А.Д. и др. Электрические промышленные печи, “Дуговые 

печи и установки специального нагрева”, М.: Энергоиздат, 1981. 

 

10  Справочник  по  преобразовательной  технике/Под  ред.  Чиженко  И.М., Киев: Техника, 1978.   

Каталог: student -> sillabus 2012 -> epp kz
sillabus 2012 -> Ақпараттық технология факультеті Әлеуметтік пәндер кафедрасы
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В071600 –Аспап жасау бағыты
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В073100-Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бағыты
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі 2 пәні бойынша 5В071700 Жылу энергетика бағыты
sillabus 2012 -> Нpe 215 Метрология, стандарттау және сапаны басқару 1
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамту
sillabus 2012 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
epp kz -> В. И. Денисенко " " 2012 ж

жүктеу 191.27 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет