В. И. Денисенко " " 2012 жжүктеу 89.39 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі89.39 Kb.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Электр энергетикалық факультеті 

 «Өндірістік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау» кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

 БЕКІТЕМІН 

 

  

 

  

 

 ЭЭФ деканы 

 

  

 

  

 

 ____________В.И. Денисенко 

 

  

 

  

 

 “___”_________2012 ж. 

 

  

 

  

 

  

 

 5В081200- Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету мамандығының 

студенттеріне арналған 

«Ауыл шаруашылығындағы сәуле түсіргіш және жарықтандыру жабдықтары» 

пәнінен 


SYLLABUS 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Алматы 2012  

Syllabus  2011  жылдың  21  маусымында  №  10  хаттамада  бекітілген бакалавриаттың жұмыстық оқу жоспарының және  «Ауыл шаруашылығындағы 

сәуле  түсіргіш  және  жарықтандыру  жабдықтары»  пәнінің  жұмыстық 

бағдарламасының негізінде құрастырылған. 

 

  

Syllabus  және  жұмыстық  бағдарлама  ӨКЭЖ  кафедрасының  отырысында 

қаралған. 

 

  

22 маусым 2012 ж. № 11 хаттама 

 

ӨКЭЖ кафедрасының меңгерушісі, доцент  

 

  

 

  

 

К.А.Бакенов  SYLLABUS Пән: Ауыл шаруашылығындағы сәуле түсіргіш және жарықтандыру 

жабдықтары 

 

Оқытушы жайлы мәлімет Живаева Ольга Петровна – ӨКЭЖ кафедрасының аға оқытушысы. 

 

  Байланыс телефоны: ӨКЭЖ кафедрасы 292-73-73 

 

Пән туралы мәліметтер:  

Барлығы 2 кредит  

Жалпы сағат саны – 90 сағат 

Дәрістер – 1 кредит 

Зертханалық жұмыстар – 0,5 кредит 

Практикалық сабақтар - 0,5 кредит 

СӨЖ – 60 сағат 

СОӨЖ – 15 сағат 

2 ЕГЖ – 3 семестр  

Емтихан 3 семестр 

 

      


Пререквизиттер:  Пәннің  оқытылуы  студенттердің  өткен  семестр- 

лердегі  математикалық  және  электротехникалық  дайындығына  және  келесі 

пәндерде  алған  білімдеріне  негізделеді:  «Физика»,  «Математика»,  «Өмір 

тіршілігі қауіпсіздігінің негіздері», «Экология және тұрақты даму».  

Постреквизиттер:  оқытудың  келесі  сатысында  студенттер  маман- 

дығына сәйкес пәндерді оқып үйренеді:  

«Электротехниканың 

теоретиялық 

негіздері», 

«Механика», 

«Электротехникалық  материал  тану»,  «Автоматты  басқарудың  теориясы», 

«Автоматты  басқарудың  жүйелері»,  «Электрлік  аппараттар»,  «1000  В  дейінгі 

және жоғары тарату құрылғыларының электр қондырғылары», «Электр жетегі», 

«Энергияның  электромеханикалық  түрледіргіштері»,  «Электр  энергиясын 

жеткізу»,  «Электрлі  жүйелер  және  тораптар»,  «Электр  энергетикадағы  өтпелі 

процесстер»,  «Электр  магнитті  және  электр  механикалық  процесстер»,  «Ауыл 

шаруашылығын  энергиямен  қаматасыз  ету»,  «Ауыл  шаруашылығын  дағы 

электр  технологиялар»,  «Технологиялық  процесстерді  автоматтандыру 

жүйелері»,  «Энерго  жабдықтарды  қолданудың  теориялық  негіздері», 

«Энергияны  үнемдеу  және  қайта  жаңғыртылатын  энергия  көздерін 

пайдаланудың  негіздері»,  «Электрмен  жабдықтау»,  «Электр  энергиясының 

тұтынушылары  және  оларды  қоректендіру  жүйелері»,  «Тарату  тораптарының 

релелік  қорғанысы»,  «Төмен  және  орташа  кернеу  жүйелеріндегі  релелік 

қорғаныс  және  автоматика»,  «Шалғайдағы  тұтынушыларды  энергиямен 

жабдықтаудың 

қазіргі 


заманғы 

мәселелері», 

«Ауыл 

шарушалығы тұтынушыларын  энергиямен  қатматамасыз  етудің  тиімділігі»,  «Энергимен 

жабдықтау жүйесін жобалау».   Пәннің түсіндірмесі

Пәнде  ауыл  шаруашылық  өндірісіндегі  оптикалық  сәулеленудің физикалық  және  биологиялық  негіздері,    оптикалық  сәулеленудің  электрлік 

көздері,  ауыл  шаруашылығына  арналған  сәуле  түсіргіш  және  жарықтандыру 

құрылғылары оқытылады. 

 

Пәннің мақсаты мен міндеті:   Курстың міндеті – ауыл шаруашылығына арналған сәуле  түсіргіш және 

жарықтандыру құрылғылары жөнінде студенттердің білімін қалыптастыру. Курстың мақсаты – сәуле түсіргіш және жарықтандыру құрылғыларын 

есептеудің  әдістерін  игеру,  ауыл  шаруашылығындағы  сәуле  түсіргіш  және 

жарықтандыру құрылғыларын қолданумен танысу. 

     


Аудиториялық сабақтардың тақырыптық жоспары 

Пәннің қысқаша мазмұны 

1. Оптикалық сәулелену және оның энергияның басқа түрлеріне түрленуі. 

2.  Оптикалық сәулеленудің шамалары және олардың өлшем бірліктері 

3. Жылулық сәулеленуге негізделген көздер. 

4.  Төмен қысымдағы люминесцентті шамдар. 

5.  Жоғары қысымдағы газ разрядтаушы шамдар. 

6. Жарық шашатын диодтар (светодиодтар). 

7. Жарық аспаптары және сәуле түсіргіштер. 

8. Электрлік жарықтандыруды есептеу. 

 

         Дәрістің мазмұны (16 сағат)  

1.    Оптикалық  сәулелену  және  оның  энергияның  басқа  түрлеріне 

түрленуі.  Негізгі  түсініктер  мен  анықтамалар.  Оптикалық  сәулеленудің 

энергиясының спектрмен таралуы. Оптикалық сәулеленудің энергияның басқа 

түрлеріне  түрленуі.  Оптикалық  сәулеленудің  фотобиологиялық  әсері. 

Фотобиологиялық  әсердің  түрлері.  Оптикалық  сәулеленудің  мал  мен  құсқа 

әсері. Оптикалық сәулеленудің өсімдіктерге әсері. (2 сағат) 

 

2.    Оптикалық  сәулеленудің  шамалары  және  олардың  өлшем  бірліктері. Негізгі  жарық  шамалары  және  олардың  өлшем  біріліктері.  Ультра  күлгін 

сәуленің  негізгі  шамалары  және  олардың  өлшем  біріліктері.  Өсімдік 

шаруашылығында  пайдаланылатын  оптикалық  сәулелендірудің  негізгі 

шамалары.  Оптикалық  сәулеленуді  өлшеу.  Дененің  оптикалық  қасиеттері. 

Оптикалық  сәулеленудің  өлшем  қабылдағыштары.  Люксметр.  Өсімдіктер 

өсірген  кездегі  сәулеленуді  өлшейтін  аспаптар.  Ультра  күлгін  сәулелерді 

өлшейтін аспаптар. Инфра қызыл сәулелерді өлшейтін аспаптар. (2 сағат) 

 

3.    Жылулық  сәулеленуге  негізделген  көздер.  Қыздыру  шамдарының құрылысы  мен  жұмысы.  Галогенді  қыздыру  шамдары.  Ауыл  шаруашылығы 

өндірісінде қолданылатын инфро қызыл сәулелендіру көздері (2 сағат) 

 

4. Төмен қысымдағы люминисцентті шамдар. Люминисцентті шамдардың құрылысы  және  қызмет  етуі.  Люминисцентті  шамдардың  классификациясы. 

Люминисцентті  шамдардың  негізгі  сипаттамалары  және  қолданудың  қасиеті.  

Төмен  қысымдағы  ультра  күлгін  сәулеленудің  газ  разрядтаушы  көздері.  (2 сағат) 

 

5. Жоғары қысымдағы  газ  разрядтаушы шамдар. Жоғары қысымдағы  газ разрядтаушы  шамдардың  құрылысы  және  қызмет  етуі.  Жоғары  қысымдағы 

сынап шамдар. Жоғары қысымдағы доғалы металлогалоидты шамдар. Жоғары 

қысымдағы натрий шамдары. Доғалық ксенондық шамдар. Жоғары қысымдағы 

ультра күлгін сәулеленудің газ разрядтаушы көздері. (2 сағат) 

 

6. Жарық шашатын диодтар (светодиодтар). Светодиодтардың құрылысы және 

қызмет 


етуі. 

Светодиодтардың 

электрлік 

сипатттамалары. 

Светодиодтардың 

негізгі 


шамалары. 

Қосылу 


сұлбасы. 

Спектралды 

сипаттамалар. Светодиодтардың қолданылуы. (2 сағат) 

 

7.    Жарық  аспаптары  және  сәуле  түсіргіштер.  Жалпы  мәліметтер. Шырақтардың  негізгі  сипаттамалары  және  классификациясы.  Сәуле 

түсіргіштер.  Өсімдіктерді  сәулелендіруде  пайдаланылатын  оптикалық 

сәулелендіру көзінің спектралды сипаттамаларын талдау. Ауыл шаруашылығы 

өндірісіндегі  ультра  күлгін  сәуленің  құрылғылары.  Ультра  күлгін  сәуленің 

биологиялық  әсері.  Мал  және  құсты  ультра  күлгін  сәулелендіруге  арналған 

стационарлық құрылғы. Мал және құсты ультра күлгін сәулелендіруге арналған 

жылжитын  құрылғы.  Ультра  күлгін  сәуленің  дозалары.  Ауыл  шаруашылығы 

өндірісіндегі  инфра  қызыл  сәуленің  құрылғылары.  Инфра  қызыл  сәуленің 

биологиялық  әсері.  Мал  және  құсты  инфра  қызыл  сәулелендіруге  арналған 

құрылғы.  Ауыл  шаруашылығы  өндірісінің  технологиялық  процессінде 

көрінетін және инфра қызыл сәулені пайдалану. (2 сағат) 

 

8.  Электрлік  жарықтандыруды  есептеу.  Электрлік  жарықтандырудың нормалары  мен  ережелері.  Жарықтандырудың  түрі  және  жүйесі.  Жарық  көзін 

және  шырақтың  түрін  таңдау.  Ғимаратта  шамдардың  орналасуы.  Жарық 

техникалық  есептің  жалпы  жағдайы.  Сәуле  түсіргіш  және  жарықтандыру 

құрылғыларының  электрлік  бөлігі.  Кернеу  жүйелері,  электр  тораптарының 

классификациясы.  Жарықтандыру  тораптарын  жинақтау.  Жарықтандыру 

тораптарын  қорғау.  Сәуле  түсіргіш  және  жарықтандыру  құрылғыларының 

тораптарын  басқару  аппаратуралары.  Ауыл  шаруашылық  сәуле  түсіргіш  және 

жарықтандыру құрылғыларын жобалау және қолдану. (2 сағат)    

Зертханалық сабақтар (16 сағат) 

1. Қыздыру және галогенді шамдардың жарық техникалық және электрлік 

сипаттамаларын үйрену (2 сағат)  

2.  Люминисцентті  шамдардың  жарық  техникалық  және  электрлік 

сипаттамаларын үйрену (2 сағат) 

3.  Жоғары  қысымдағы  газ  разрядтаушы  шамдардың  жарық  техникалық 

және электрлік сипаттамаларын үйрену (2 сағат) 

4. Жарықтандыру аспаптарының сипаттамаларын үйрену (4 сағат) 

5. Шырақтардың жарық таратуын үйрену (4 сағат) 

6. Прожекторлық құрылғылардың сипаттамаларын үйрену (2 сағат) 

 

 


 Практикалық сабақтар (8 сағат) 

1.    Жарықтандыруды  нүктелік  әдіспен;  пайдалану  коэффициенті  және 

меншікті қуат әдісі арқылы есептеу (4 сағат) 

2.  Сәуле түсіргіш құрылғыларды есептеу. (4 сағат) 

 

Есептік-графикалық жұмыстар 

          №  1  есептік-графикалық  жұмыста  ауыл  шаруашылық  өндірісіндегі 

ғимараттардың жарықтандыру құрылғыларының есебі жүргізіледі. № 2 есептік-

графикалық  жұмыста  ауыл  шаруашылығындағы  сәуле  түсіргіш  және 

жарықтандыру жабдықтары жайында реферат түріндегі хабарлама жасайды.  

Тапсырманың берілу және өткізу графигі, кеңес беру уақыты 

ЕГЖ тапсырмасы 1 аптада беріледі, өткізу уақыты мен кеңес беру уақыты 

ӨКЭЖ  кафедрасының  және  ЭЭФ  деканатының  хабарландыру  тақтасында 

график түрінде ілінеді. ЕГЖ бойынша кеңес беру  уақыты аптасына 2 сағаттан 

кем емес. 

 

СОӨЖ сабақтарының тақырыбы (15 сағат) 

1.  Жарық  режимінің  мал  шаруашылығы  және  құс  шаруашылығының 

технологиялық процессіндегі ролі. 

2. Мал шаруашылығындағы жарықтандыру құрылғылары.  

3. Құс шаруашылығындағы жарықтандыру құрылғылары.  

4. Жарықтандыру құрылғыларын басқарудың құралдары мен әдістері.  

5. Жылыжайдағы жарықтандыру құрылғыларының құрылысы.  

6.  Жылыжайдағы  жарықтандыру  құрылғыларын  есептеудің  негізгі 

жағдайлары.  

7. Ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиялық процесстерінде ультра 

күлгін сәулеленуді пайдалану.  

8. Бактериялық әсер ететін сәуле түсіргіш құрылғылар.  

9.  Сәулелену  көзі  когерентті  сәуле  түсіргіш  жарық  техникалық 

құрылғылар.  

10.  Фото  химиялық  әсердегі  сәуле  түсіргіш  жарық  техникалық 

құрылғылар.  

 

СӨЖ сабақтарының тақырыбы (60 сағат) 

1.  Газ  толтырылыған  шамдар.  Қолданылу  ерекшелігі,  жану  жағдайы, 

қолданылу аумағы және олардың беріктігіне қоршаған ортаның әсері. 

 

2.  Қосып  ретттегіш  аппаратуралар,  функциялары,  сұлбалары,  құрылысы және сипаттамалары.  

3. Жарықтандыру тораптарына жабдықтар таңдау. 

4. Жарықтандыру тораптарының құрылымдық сызбаларын құрастыру 

5. Жарықтандыру тораптарын жинақтау  

 

 

 Ағымдық бақылау кестесі, бақылау сұрақтары 

Оқу үдерісінің графигіне сәйкес 1 ағымдық бақылау аттестациялық аптада 

жасалады, 2  ағымдық бақылау емтихандық сессиядан бір апта бұрын тестілеу 

түрінде жүргізіледі. 

 

Өзін-өзі тексеруге арналған бақылау сұрақтары: 1.

 

Сәулелену энергиясы дегеніміз не. 2.

 

Оптикалық сәулелену дегеніміз не. 3.

 

Сәулелену ағынының  сапалық және сандық сипаттамалары. 4.

 

Фотобиологиялық әсердің түрлері. 5.

 

Фотосинтездің әсер етуінің спектрі. 6.

 

Сәулелену ағыны дегеніміз не. 7.

 

Спектралды тығыздық дегеніміз не. 8.

 

Сәулелену тығыздығы дегеніміз не. 9.

 

Негізгі жарық техникалық шамалар және олардың өлшем бірліктері 10.

 

Ультра-күлгін сәулеленудің негізгі бірліктері. 11.

 

Дененің оптикалық қасиеттері. 12.

 

Сәулеленуді өлшейтін аспаптар. 13.

 

Жарық  көздерінің  негізгі  сипаттамалары:  электрлік  және  жарық техникалық 

14.


 

Фотометрия әдістері. 

15.

 

Қыздыру шамдарының құрылысы мен негізгі сипаттамалары. 16.

 

Люминесцентті шамдардың құрылысы мен негізгі сипаттамалары. 17.

 

Жоғары  қысымдағы  газ  разрядтаушы  шамдардың  құрылысы  мен негізгі сипаттамалары. 

18.


 

Светодиодтар, құрылыс және қолданылу аумағы. 

19.

 

Қосып ретттегіш аппаратура. 20.

 

ЛШ ( ЛЛ) мен ГРШ (ГЛ) торапқа қосылуының негізгі сұлбалары. 21.

 

Жарық аспаптары және сәуле түсіргіштер. 22.

 

Ауыл шаруашылығына арналған сәуле түсіргіштер. 23.

 

Жарықтандыру құрылғыларының нормалары. 24.

 

Жарықтандырудың жүйесі мен түрлері. 25.

 

Жарық техникалық есептеулердің жалпы жағдайлары. 26.

 

Мал шаруашылығындағы жарықтандыру құрылғылары. 27.

 

Құс шаруашылығындағы жарықтандыру құрылғылары. 28.

 

Жарықтандыру құрылғыларын басқару құралдары. 29.

 

Өсімдіктерді сәулелендіруге қажетті спектральді сипаттамалар 30.

 

Сәуле түсіргіш құрылғылар  

Оқытушының талаптары мен білімді бағалау критериялары 

ҚЖ  өткізу  мен  қорғау  хабарландыру  тақтасында  ілінген  графиктен  кеш 

қалмауы  тиіс.  Зертханалық  жұмыстарды  орындау,  қарыздардан  құтылу  және 

қорғау емтихандық сессиядан бір апта бұрынғы мерзімнен кеш қалмауы тиіс. 

Білімді бағалау критериялары.   

 


 Жіберілу рейтингін есептеудің жүйесі 

Пән бойынша орындалған жұмыстарды есепке алатын коэффициент 

Дәрістерге 

қатысу 

Практикалық жұмыстарға 

белсенді түрде 

қатысу 

Зертханалық жұмыстарға 

қатысу, 


орындау және 

қорғау 


СОӨЖ 

белсенді 

түрде қатысу 

ЕГЖ орындау 

және қорғау 

Барлығы 


0,1 

0,1 


0,3 

0,1 


0,4 

1 немесе 

100% 

 

Мысал 

Пән: дәрістер – 16 с. – 8 сабақ 

 

 

    практикалық сабақтар – 8 с.-4 сабақ     зертханалық сабақтар – 16 с. – 6 зертханалық жұмыс 

 

      2 ЕГЖ  

 

Дәрістер: 2 сабақты жіберген 

 (100%/N


и

)*N


п

=(100%/8)*6=86% 

мұнда N

и

 – берілген сабақтар саны N

п 

 – студенттің қатысқан сабақтар саны Практика немесе СОӨЖ: 1 сабақты жіберген 

 (100%/N


и

)*N


п

=(100%/4)*3=75% 

мұнда N

и

 – берілген сабақтар саны N

п 

 – студенттің қатысқан сабақтар саны Зертханалық сабақтар: зертханалық жұмысты орындау – 50 % 

 

 зертханалық жұмысты қорғау– 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50% 

З/N


р

=(75+80+90+75+85+90)/6=83% 

мұнда З – орындалған және қорғалған жұмыстар, % 

N

р  – зертханалық жұмыстар саны 

ЕГЖ:  ЕГЖ орындау – 50 % 

 

ЕГЖ қорғау – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50% З/N

ргр


=(80+75)/2=76% 

мұнда З – орындалған және қорғалған жұмыстар, % 

N

ргр 


 – ЕГЖ және КЖ саны  

Тест:  тек  емтиханға  жіберу  болып  табылады.  Егер  студент  50%  дұрыс  жауап 

алса, емтиханға жіберілмейді. 

Әр  жұмыстың  %  анықталғаннан  кейін,  К  коэффициентіне  көбейтеміз, 

барлық  шамалардың  суммасын  табамыз  және  ағымдық  аттестатын  табамыз, 

содан  кейін  студенттің  рейтингтік  бағасы  50%  жоғары  болса  ол  емтиханға 

жіберіледі. 

Біздің жағдайымызда 

Ц

рд=86*0,1+75*0,1+83*0,3+75*0,1+76*0,4=78,9%  

Қорытынды бағаны тек емтихан қабылдаушы қояды 

78,9%*0,6+%ответа*0,4=оценка на экзамене 

 

  

          Ұсынылатын әдебиеттер тізімі Негізгі әдебиеттер 

1. Айзенберг Ю.Б. Основы конструирования световых приборов: Учебное 

пособие для вузов М.: Энергоатомиздат, 1996. 

2.  Справочная  книга  по  светотехнике  /  Под  ред.  Ю.Б.  Айзенберга  –  2-е 

изд., перераб. И доп. М.: Энергоатомиздат, 1995. 

3. Кнорринг Г.М. Справочная книга для проектирования электрического 

освещения. – СПб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское отделение, 1992. 

4. Жилинский Ю.М., Кумин В.Д. Электрическое освещение и облучение. 

– М.: Колос, 1982.    

 

Қосымша әдебиеттер 

1. Электрическое освещение: Учеб. пособие / Махнева О. П. Свердловск: 

Свердлов. инж.-пед. ин-т, 1990. 

2. 

Краснопольский А.Е. 

Пускорегулирующие 

аппараты 

для 


газоразрядных ламп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. 

3. 


Афанасьева 

Е.И., 


Скобелев 

В.М. 


Источники 

света 


и 

пускорегулирующая аппаратура. М.: Энергоатомиздат, 1986.       

4.  Гуторов  М.М.  Основы  светотехники  и  источники  света.  М.: 

Энергоатомиздат, 1983.      

5.  Кнорринг  Г.М.  Осветительные  установки.  –  Л.:  Энергоиздат. 

Ленинградское отделение, 1981.  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал