Урок интернационального долга и воинской чести Праздник здоровья и позитиважүктеу 387.91 Kb.

бет1/5
Дата08.09.2017
өлшемі387.91 Kb.
  1   2   3   4   5

Новости:

  В гостях у индийских 

курсантов

  Урок интернационального 

долга и воинской чести

Праздник здоровья и 

позитива:

  Зимний студенческий выезд  

«Snow Fest»

ЗОЖ:


 

В КарГТУ состоялось открытие 

ХІ областной студенческой 

спартакиады

БҮГІНГІ

НӨМІРДЕ


ЧИТАЙТЕ

В НОМЕРЕ


№11(1558) 

|

 28 ақпан 2017 жылҚарМТУ газеті

1958 жылдан

бастап ай сайын 

шығады


www.kstu.kz

28 ақпан күні ҚарМТУ-дың 

Бас корпусының  Акт залында 

«Алаш қозғалысы: ұлттық интел-

лигенция және сталиндік қуғын-

сүргін» тақырыбында жоғарғы оқу 

орындары арасындағы ғылыми-

тәжірибелік  конференция өтті. Кон-

ференция «Алаш» қозғалысының 

100-жылдығына және  ХХ ғасырдың 

30-50 жылдарындағы саяси қуғын-

сүргін құрбандарын еске алуға ар-

налды. 

Соңы 2-бетте.«АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ: ҰЛТТЫҚ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ЖӘНЕ СТАЛИНДІК 

ҚУҒЫН-СҮРГІН» ТАҚЫРЫБЫНДА

КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТІ

/стр. 3

/стр. 12


/стр. 16-17

/стр. 20


В поддержку Послания 

Президента

Модернизация вуза как ответ на 

задачи времени

/стр. 8-9

Опыт заморских мастеров 

|

| №11(1558) | 28 ақпан 2017За политехнические знания

2

«Алаш қозғалысы: ұлттық интеллигенция және сталиндік қуғын-сүргін» тақырыбында конференция өтті

Соңы. Басы 1-бетте.

Қазақ халқының тарихы тағылымы мол оқиғаларға 

толы. Әсіресе, қазақ тарихында Алаш арыстарының 

орны ерекше. Қазақ халқының үздік білім алған, 

кең ойлы патриот саңлақтарының бастамасымен 

құрылған тұңғыш ұлттық Алаш үкіметі қазақ елінің 

саяси идеясының негізін қалаушылар болды. 

«Алаш идеясы» – қазақтың мемлекеттік, елдің 

ұлттық идеясы.  Сондықтан бұл идея – бүгінгі Тәуелсіз 

Қазақстанның да басты идеяларының бірі болуы 

тиіс. Алаш арыстарының өмір жолы, өмірбаянын, 

күрес жолын көрсетудегі басты мақсат – 25 жылдық 

тәуелсіздік тарихымызда өткеннен  ой түйіп, бүгінгі 

қоғамымыздың рухында мемлекетшілдікті, азаматтық 

сана сезімді орнату. Конференцияда Алаш идеясын 

зерттеп жүрген азаматтардың ой-пікірін тыңдап,  оны 

жаңа қазақстандық патриотизммен сабақтастыру. 

Осы арқылы Алаштың жолы, Алаш кайраткерлері 

қалыптастырған ұлттық санамызды жаңғырту сапа-

рын жалғастырып, бүгінгі тәуелсіздігімізді тұғырлы 

етер берік ұстанымдардың бірегейі ету. Арыстардың 

аманатын жас ұрпақ санасына сіңіре отырып, соған 

лайық еңбек ету, өткенге құрмет көрсету.

Конференцияға Қазақстанның ғылым және білім 

беру ұйымдарынан  145-тен астам баяндама келіп 

түсті. (Астана, Алматы, Қызылорда, Талдықорған 

және т.б.).

Конференция жұмысына  «Нұр Отан» партиясының 

Қарағанды облыстық филиалының төрағасының 

бірінші орынбасары К.Б. Оспанова,  сондай-ақ 

 

ғалымдар: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының 

докторы С.М. Сыздықов, Е.А. Бөкетов атындағы 

Қарағанды мемлекеттік университетінің доценті, та-

рих ғылымдарының кандидаты Бейсенбекова Н.А., 

Е.А. Букетов атындағы ҚарМУ-дың профессоры, 

тарих ғылымдарының докторы З.Г. Сақтағанова,  

Қарағанды облысы мемлекеттік мұрағатының бас-

шысы, педагогика ғылымдарының кандидаты Ж.Ж. 

Тұрсынова және  ҚарМТУ-дың Қазақстан тарихы 

кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының 

кандидаты, доцент С.С. Қасымова, мемлекет 

басшысының курстастары және үзеңгілестері, 

сондай-ақ студенттер, магистранттар, докторанттар 

және т.б. қатысты.

Басқосуды  ҚарМТУ ректоры Марат Кеңесұлы 

Ибатов ашты. «Алаш» интеллигенциясы туралы 

бейнефильм көрсетіліп, Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің профессоры, та-

рих ғылымдарының докторы С.М. Сыздықов «Алаш 

зиялыларының «Мәңгілік Ел» мұраты» баяндамасын 

көпшілік назарына ұсынды. Одан кейін Е.А. Бөкетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 

профессоры, тарих ғылымдарының докторы З.Ғ. 

Сақтағанова «Партия «Алаш»: этапы истории» атты 

баяндамасын оқыды. Ғалымның сөзін Е.А. Бөкетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 

доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Н.А. Бей-

сенбекова, («Әлихан Бөкейхан және XX ғасырдың 

басындағы халықаралық жағдай»), Қарағанды 

облысының мемлекеттік мұрағатының басшысы, пе-

дагогика ғылымдарының кандидаты  Ж.Ж. Тұрсынова 

(«Гордость казахского народа – Жакып Акбаев»)  

жалғастырды. 

Қарағанды мемлекеттік техникалық универ-

ситеті атынан Қазақстан тарихы кафедрасының 

меңгерушісі, тарих ғылымдарының кандида-

ты, доцент С.С. Қасымова «Нығмет Нұрмақов – 

мақтанышы, ар-намысы қазақтың» баяндамасын 

оқып, ҚарМТУ, ЭЭ-16-3 тобының 3-курс студенті

А. Саликов, «Ұлт өмірімен мәңгі бірге болатын идея» 

және ОП-15-2 тобының 2-курс студенті С. Бейсенбе-

ков «Алаш қозғалысына арнау» атты ғылыми-зерттеу 

еңбектерімен бөлісті.

Конференция соңында қатысушылар түгер қол 

қойған  қарар қабылданды.

«Алаш зиялыларының «Мәңгілік ел» мұраты» 

баяндамасында Сатай Мақсұтұлы Сыздықов, 

ЕҰУ, т.ғ.д.,профессор:

– Алашорда тарихы, зиялылардың мұраты –  бұл 

тек бүгінгі жиналғандар үшін ғана емес, барлық 

қазақстандықтар, тіпті, әлем елдеріне де үлгі боларлық 

жағдай. Бүгінгі және болашақ ұрпақтарымыз үшін 

арыстардың жазып қалдырып кеткен ойлары, иде-

ялары, мақсат-мұраттары жылдардың азығы, 

 

мемлекеттілігіміздің негізі. «Алаш» қозғалысының ең маңызды мақсатын атап өтсек, ол халықты қару ұстап, 

күшке жұмылдыру емес, білім алуға, зиялы болуға, сол 

арқылы елді дамытуға бағыттау еді.

«Әлихан Бөкейхан XX ғасырдың басындағы 

халықаралық жағдай туралы» баяндамасын-

да Нұрсахан Ахметовна Бейсенбекова, Е.А. 

Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың  «Тұлғатану» 

ғылыми-зерттеу орталығының директоры:

– Алаш арыстарының бірі Әлихан Бөкейхан өз 

уақытында  халықаралық жағдайға үнемі көңіл бөліп 

отырған және оны төл халқына өзінің мақалаларын 

жариялау арқылы «Қазақ» газетінде беріп отырған. 

Ол Европадағы жағдайды да талдап жазған. Тіпті, сол 

кезеңнің өзінде бізге өзге елдің мәселесі, ондағы 

соғыс не керек дегендерге, қазақ баласының қырдағы 

өзгерістердің қалай жүріп жатқандығын ғана біліп қана 

қоймай, әлемдегі тарихи оқиларға да құлағы түрік 

болу керектігін баса айтады. Сондықтан бүгінгі қазақ 

жастары да халқының біртуар ұлы Әлихан айтқандай, 

өзгенің тарихынан сабақ алуы керек. Өйткені «басқаның 

соғысы, өзгенің қайғысы» деген болмайтын дүние. Мен 

Арқа жерінде арыстардың атын ұлықтап, рухына құрмет 

көрсетіп отырған осынау жиынға қатысып отырғаныма 

қуаныштымын. Алайда ««Алаш» қозғалысын зерттеуге 

деген  ұмтылыс осымен ғана шектелмей, өңірімізде одан 

әрі жалғасын тапса екен» деген тілектемін.  

Партия  «Алаш»:  Этапы  истории,  Зауреш                

Галымжановна Сактаганова д.и.н., профессор 

КарГУ им. Е.А. Букетова:

– В истории партии «Алаш», можно выделить 4 пери-

ода, связанных с основными вехами ее недолгого, но 

оставившего заметный след  трехлетнего существования. 

Первый период (когда «Алаш» еще не возникла как 

партия, а появилось как общественно-политическое дви-

жение) – с 1905 до июля 1917 года – период зарожде-

ния западнического движения, которое впоследствии 

перерастет в политическую партию. Именно в данный 

период в среде казахской национальной интеллигенции 

начинает распространяться политическое направление, 

обозначенное в исследованиях как западническое либе-

рально-демократическое. 

Второй период в истории «Алаш» – с июля до декабря 

1917 года, период возникновения первой национальной 

политической партии в Казахстане. После свержения мо-

нархии казахская национальная интеллигенция сочла, 

что демократические преобразования, осуществляемые 

в России, позволят решить проблемы создания нацио-

нальной автономии казахов мирным путем, что возмож-

но сотрудничество с либеральными демократическими 

партиями.

Третий период в истории партии совпадает с созда-

нием автономии «Алаш» и временного правительства 

автономии казахских областей «Народного Совета Алаш-

Орда» – с декабря 1917 по март 1918 года – период пе-

реговоров «Алаш» с правительством РСФСР о признании 

созданной автономии казахов.

Четвертый, последний период в истории партии 

«Алаш» – март 1918 по март 1920 годов – период анти-

советской деятельности партии «Алаш» и правительства 

«Алаш-Орды». Неприятие советским центром предло-

жений «Алаш-Орды» о национально-территориальном 

автономном устройстве края толкнуло партию «Алаш», 

правительство «Алаш-Орда» в антибольшевистский союз 

со сторонниками демократической федерации и защиты 

Учредительного Собрания. Это и стало причиной траги-

ческой гибели отцов-основателей «Алаш».

 Так же Зауреш Галымжановна выразила сожаление 

по поводу дефицита достоверных источников по данной 

актуальной теме. «Большинство документов, важных для 

понимания этой проблемы, нам не доступны. Многие из 

них хранятся в спецхранах Москвы и доступ к ним для 

нас, увы, порой частично или полностью закрыт. А мно-

гое было уничтожено еще в те годы. Это очень мешает 

правильно освещать эту проблему в исторической лите-

ратуре».


|

7

28 ақпан 2017 | №11(1558) |За политехнические знания

3

В прошлом Татьяна Кацага была выпуск-ницей нашего вуза, после чего продолжила 

образование за рубежом, на данный момент 

она является еще и  научным сотрудником 

компании ItascoGroup. При этом она постоян-

но участвует в общественной жизни политеха, 

регулярно читает лекции для коллег и студен-

тов университета. Так, например,  2011 году 

она уже принимала участие в конференции, 

посвященной реализации программы «Ка-

захстан – 2030» на базе нашего университе-

та. В этом году профессор прочитала в общей 

сложности 11 лекций, посвященных самым 

различным направлениям научной деятель-

ности: эксплицитные методы моделирова-

ния, новшества в геомеханике и особенности 

защиты докторских диссертаций в Северной 

Америке.

Важность встреч подобного уровня просто

невозможно оценить. Опыт таких специали-

стов как Т. Кацага  – неотъемлемый элемент 

современного образования. В особенности в 

свете программы Третьей модернизации Ре-

спублики, выдвинутой нашим Президентом в 

своем очередном Послании. 

Международное сотрудничество в сфере 

информационных технологий – визитная кар-

точка нашего вуза. 

Напомним, что Университет Торонто уже 

в течении ста девяноста лет готовит специ-

алистов самого высокого уровня по 12 спе-

циальностям. В рейтинге вузов Канады он 

прочно занимает первое место и входит в 

двадцатку лучших в Западном полушарии.

Пресс-служба КарГТУ

Опыт заморских

мастеров


В рамках программы глобального 

международного сотрудничества на 

базе КарГТУ с 23 по 27 января был 

организован ряд встреч студентов, 

магистрантов и ППС университета 

с доктором  PhD Университета 

Торонто (Канада) профессором 

Т. Кацага. В рамках этих встреч 

проведены лекции, практические и 

семинарские занятия по тематике 

«Компьютерное моделирование 

физических процессов».

3 февраля состоялся Ученый совет, посвященный 

вопросам принятия Комплексной программы развития 

Карагандинского государственного технического 

университета на 2017 год в свете стратегических 

задач Послания Президента РК – Лидера нации Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В 

«Комплексной программе – 2017» главный акцент 

сделан на выполнение задач, поставленных в Послании 

перед системой высшего технического образования по 

подготовке конкурентоспособных специалистов, увеличению 

инновационного вклада науки в развитие индустрии.

В этом документе предусмотре-

ны меры по реализации первого 

этапа Стратегического плана раз-

вития КарГТУ до 2019 года по фор-

мированию инновационно-пред-

принимательской направленности 

университета путем создания ус-

ловий для коммерциализации ре-

зультатов научной деятельности, 

управления рисками, расширения 

трансфера знаний и технологий. 

В этой связи запланирован ком-

плекс мер по созданию новых 

старт-апов, спин-аутов, бизнес-

инкубатора, развитию научного 

и инновационного потенциала 

ВУЗа, выполнению объема НИОКР 

на сумму не менее 1 млрд. тг.

В данном направлении КарГТУ 

работает с 2015 года. Создан и 

успешно функционирует инноваци-

онный центр «FESTO-Синергия» по 

разработке и коммерциализации 

систем промышленной автоматики 

на основе технологий и оборудова-

ния транснациональной компании 

FESTO – мирового лидера «Инду-

стрии 4.0». Реализуется проект по 

коммерциализации «Повышение 

коррозионной стойкости черных и 

цветных металлов путем использо-

вания галлуазитовых нанотрубок» 

по гранту АО «Фонд науки».

В январе текущего года ВУЗ вы-

пустил первых в Казахстане 127 

магистров техники и технологий 

для ГПИИР-2 по новым профилям 

«Робототехника. Системы управле-

ния» и «Нанотехнологии в метал-

лургии». Специалисты подготов-

лены на основе международных 

стандартов в партнерстве с ис-

следовательскими и техническими 

университетами мирового уровня, 

а также крупнейшими трансна-

циональными и национальными 

компаниями. 

В качестве серьезной ком-

плексной задачи в Послании ука-

зана модернизация рынка труда. 

С внедрением новых технологий в 

традиционных отраслях экономи-

ки будут высвобождаться трудовые 

ресурсы. В этой связи даны кон-

кретные направления модерниза-

ции рынка труда, меры поддержки 

процессов мобильности рабочей 

силы из трудоизбыточных регио-

нов. В «Комплексной программе 

– 2017» данным вопросам уделя-

ется особое внимание: заплани-

рованы системные меры по вза-

имодействию с работодателями 

в вопросах целевой подготовки и 

трудоустройства выпускников. В 

рамках реализации Программы 

«Серпін - 2050» предусмотрены 

мероприятия по новому набору, а 

также по получению обучающими-

ся рабочих профессий для прохо-

ждения производственных практик 

на рабочих местах и последующего 

трудоустройства.

Экономический блок Послания 

включает такие приоритеты, как 

кардинальное улучшение и расши-

рение бизнес-среды, обеспечение 

макроэкономической стабильно-

сти. В этой связи в «Комплексной 

программе – 2017» заложены 

мероприятия по формированию 

предпринимательской культуры 

ППС и обучающихся, реализации 

блока дисциплин по основам ин-

женерного предпринимательства 

по всем уровням обучения.

Самым важным и в целом си-

стемообразующим приоритетом 

технологической модернизации 

является улучшение качества 

человеческого капитала. Этот 

вопрос стал «красной нитью» 

всей «Комплексной программы 

– 2017». Внедрение новых обра-

зовательных технологий, в частно-

сти, проектного метода обучения, 

информационно-коммуникаци-

онных технологий, в процесс под-

готовки специалистов положено 

в основу учебной политики Кар-

ГТУ. Разработана и реализуется 

Концепция поэтапного перехода 

на трехъязычное образование. 

Осуществляется комплекс мер по 

повышению квалификации ППС 

с целью овладения профессио-

нальным уровнем английского 

языка, разработке и реализации 

соответствующих образовательных 

программ, повышению качества 

обучения студентов и магистран-

тов английскому языку. Организо-

вана работа медпункта в студенче-

ском общежитии и медкабинетов 

во всех учебных корпусах, служба 

психологической поддержки ППС 

и студентов. Запланирован ком-

плекс мероприятий по социальной 

защите, материальному стимули-

рованию научной и инновацион-

ной деятельности сотрудников и 

студентов, дальнейшему развитию 

спорта, созданию безбарьерной 

среды для получения инклюзивно-

го образования.

Таким образом, технический 

университет в современных усло-

виях – это вуз инновационно-пред-

принимательского типа, главны-

ми задачами которого являются: 

фундаментальное многоуровневое 

образование, научные исследо-

вания, трансфер знаний и техно-

логий в производство, а также 

активное участие в программах и 

проектах экономического, социо-

культурного и инновационно-тех-

нологического развития своего 

региона.

Такой университет не только 

готовит кадры для инновацион-

ной экономики, но и сам прини-

мает непосредственное участие 

в различных этапах создания 

инноваций в рамках мощного 

образовательного и научно-про-

изводственного кластера в своем 

регионе.


Ректор КарГТУ профессор, 

д.т.н. Ибатов М.К.

Модернизация вуза как ответ

на задачи времени 

|

| №11(1558) | 28 ақпан 2017За политехнические знания

Награждение дипломами выпускников 

профильной магистратуры

10 февраля состоялся важнейший момент в жизни 

выпускников профильной магистратуры по образовательным 

программам ГПИИР–2. В актовом зале КарГТУ они получили 

из рук ректора долгожданные дипломы, которые станут их 

пропуском в индустриальную жизнь нашей страны. КарГТУ 

– первый и на сегодняшний день единственный базовый 

вуз региона, ставший участником пилотного проекта по 

подготовке кадров для объектов Государственной программы 

индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы.

На встрече присутствовали руково-

дители администрации университета, 

представители предприятий крупного 

бизнеса региона, сотрудники областно-

го акимата, преподаватели политеха и, 

конечно же, сами виновники торжества 

– новоиспеченные магистры и их счаст-

ливые родственники и друзья.

В своем приветственном слове ректор 

КарГТУ профессор М. Ибатов, поздра-

вив выпускников с наступлением долго-

жданного дня, отметил, что именно на 

них, первых в нашей стране выпускниках 

профильной технической магистратуры, 

лежит огромная ответственность перед 

государством и самими собой: «Вы пер-

выми в Казахстане получаете дипломы 

магистров техники и технологий по инно-

вационным профилям «Нанотехнологии в 

металлургии» и «Робототехника. Системы 

управления»! Вам выпала честь принять 

непосредственное участие в выполнении 

поставленных в новом Послании Прези-

дента задач по реализации Третьего эта-

па модернизации Казахстана». 

Руководитель одного из крупнейших 

отечественных предприятий промыш-

ленности «Казпромавтоматика» Виталий 

Чайка отметил необходимость подобных 

проектов для казахстанской индустрии: 

«Мы сотрудничаем с КарГТУ с самых 

первых дней существовании компании. 

И это приносит огромные плоды. Много 

выпускников КарГТУ работают на нашем 

производстве на самых передовых пози-

циях. И не случайность, что именно ка-

рагандинский политех стал флагманом в 

новом проекте, выдвинутом нашим Пре-

зидентом. Из нового выпуска шесть че-

ловек будут работать в нашей компании, 

а следующий выпуск даст нам 14 специ-

алистов. Я уверен, что наше сотрудниче-

ство и дальше принесет только хорошие 

плоды».


В рамках курса были разработаны и 

прошли защиту 64 магистерских проекта 

по заказам таких структурообразующих 

предприятий, как: Корпорация «Каза-

хмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау», АО 

«Национальная компания «Қазақстан Те-

мір Жолы», «Электровоз құрастыру зауы-

ты», «Қарағанды Су», «КАЗПРОМАВТОМА-

ТИКА», «Қарағанды Жарық», «Караганда 

Энергоцентр», «Теплотранзит-Караган-

да», Карагандинский фармацевтический 

комплекс и других. Все магистранты тру-

доустроены на этих предприятиях. Так что 

остается им только  пожелать не ронять 

высокую планку выпускников политеха!

Пресс-служба КарГТУ

4

ИНФОРМАЦИЯ28 января в КарГТУ прошел третий тур чем-

пионата мобильных приложений nFactorial 

Challenge.  Организатор мероприятия – гене-

ральный директор компании ZeroToOneLabs.

com Арман  Сулейменов, в прошлом выпуск-

ник КарГТУ и магистрант Принстонского 

университета.

Чемпионат мобильных приложений nFactorial 

Challenge проходит в городах Алматы, Караганда 

и Астана.

Главной целью мероприятия является выявле-

ние научных достижений студентов казахстанских 

университетов для подготовки 10 000 программи-

стов и запуска 10 000  программных продуктов 

мирового уровня.

Основная миссия – создание условий для про-

движения продукта казахстанских производите-

лей на весь современный мировой рынок про-

граммных продуктов. Каждый из 3 победителей 

получит образовательный грант на сумму в 10 000 

американских долларов от Yessenov Foundation 

на 12 недель обучения в Кремниевой долине в 

Сан-Франциско. Там, в рамках летней школы, они 

смогут проявить свои технические достижения и 

получить опыт от ведущих мастеров в области про-

граммирования и маркетинга. Таких как Гай Ка-

васаки, Стивен Вольфрам, Джастин Кейн и других.

За полтора года функционирования програм-

мы nFactoriaIncubator уже было запущено более 

110 мобильных приложений и свыше двухсот про-

граммных инженеров и дизайнеров международ-

ного уровня.  1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал