Учебно-методическое пособие Integrated learning to English languageжүктеу 5.01 Kb.

бет8/26
Дата29.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

4
 
 Ағылшын  тілі  және  информатика,  физика,  химия,  биология  мен 
жаратылыстану  пәндерін  кіріктіріп  оқытуда  оқушылардың  білімін 
бағалау  
 
Оқытуды,  соның  ішінде  мектеп  оқытуындағы  нәтижелерді  бағалау  кез-
келген білім беру жүйесіндегі қажетті және мәнді элемент болып табылады.  
Мектеп  оқытуындағы  нәтижелерді  бағалау  түсінігі  өз  құрамына 
оқушылардың  оқу  барысында  қол  жеткізген  табыстарының  табиғаты  мен 
деңгейін,  оқыту  үдерісінің  ақырғы  нәтижесі  мен  белгіленген  оқу 
мақсаттарының  арасындағы  ара  қатынасты  өлшеу,  сонымен  қатар  оқытуды 
жетілдіру  бойынша  белгілі  бір  шешімдерді  қабылдау  үшін  қызмет  ететін 
үдерістер мен аспаптардың түрлілігін енгізеді.  
Дәстүр  бойынша  оқушылардың  мектеп  жетістіктері  айтарлықтай 
дәрежесінде оларға мұғалім нені және қалай оқытып отырғанына байланысты. 
Осы  тұрғысында  мұғалімнің  таңдауы  түскен  оқыту  әдістері  стандарттармен, 
бағдарламалармен  және  мектеп  оқулықтарымен  белгіленген  білімділік 
мақсаттарына,  оқушылардың  білім  деңгейіне  тәуелді.  Онымен  бірге  оқыту 
нәтижелерінің сапасы айтарлықтай дәрежесінде кері байланыс әсеріне, мектеп 
оқуындағы нәтижелерді ұсынылған бағалауына тәуелді болып, одан өзге, білім 
беру жүйесіне инновацияларды енгізу бойынша шешімдерге әсерін тигізеді.  
Бағаның  әсері,  басым  жағдайда,  оқыту,  оқу  үдерісінде  және  қоғам 
қажеттіліктерінде  білінеді.  Осылайша,  бағалау  мұғалім  үшін  маңызды  әрі 
қажетті  болып  табылады,  өйткені  оқушылардың  оқуында  жеткен  жетістіктері 
оқыту әдістемесін жақсартуға ықпал етеді. Алынған нәтижелер үнемі білім беру 
мақсаттарымен  салыстырылып  отыруы  тиіс.  Оқыту  бойынша  кез-келген 
бағдарламаны жоспарлауды оқу  мақсаттарын нақты  анықтаудан  бастау  қажет, 
ал нақты бағдарламаның тиімділігі оқушылардың белгіленген мақсаттарды іске 
асыру дәрежесіне байланысты.  
Тиімді  және  объективті  баға  оқушының  ой  өрісіне  де  оң  өзгерістерін 
тигізеді.  Олар  орындауға  жататын  тапсырманы  терең  ойластырып  алады;  өз 
әрекеттері  үшін  жауапкершілікті  түсінеді;  қанағаттанып,  қандай  да  жұмысты 
орындауда  өз  күшіне  сеніп,  өзгелердің  идеяларына  түсуінушілікпен  қарап, 
құрметтей алады. Оған қоса, өзін-өзі бағалауы арқасында оқушылар өз әлеуетін 
жақсырақ  білетін  болады.  Бұл  оқушылардың  өзіне  деген  сенімін  арттырып, 
оларды  жетістіктерін  жақсартуға  түрткілейді.  Мұғалім  оқушыларға  өзін-өзі 
бағалауға 
қабілеттіліктерін 
дамытуға, 
жеткен 
жетістіктерін 
оқыту 
мақсаттарымен  салыстыруға,  жеке  бағдарламасын  әзірлеуге  және  оқудағы 
өзіндік ырғағын анықтауға көмектесуі тиіс.  
Бағалау  жүйесі  –  мектептің  білімділік  кеңістігіндегі  басты  кіріктіру 
факторы,  оқытудағы  мәселелерді  диганостикалаудың  және  кері  байланысты 
орнатудың негізгі құралы [22].  
Бағалау  жүйесі  дегенде  мұғалім,  оқушы  және  ата-аналар  арасында 
білімділік  үдерісінің  табыстылығы  жөніндегі  бақылау-диганостикалық 
байланыстарды  іске  асырудың,  сонымен  бірге  оқушылардың  өздігінен 
анықтауды іске асыруының механизмін түсінеміз.  

89 
Бағалау және өздігінен бағалау жүйесі – бұл білімділік үдерісін өз бетінше 
реттеудің табиғи механизмы, бұл жағдай оның өзгеше маңыздылығын анықтай 
түседі.  
Бағалау  жүйесіне  қойылатын  талаптар  –  қайсыбір  оқу  материалының 
қаншалықты  табысты  меңгерілгенін,  қайсыбір  тәжірибелік  дағдының 
қалыптасуын анықтау мүмкіндігін, яғни оқушылардың жеткен деңгейін әлдебір 
оқу  курсының  негізіне  салынған  талаптардың  белгілі  минимумымен 
салыстырып тексеру.  
Бағалау  мақсаты  –  ең  алдымен,  оқушының  дамуын  және  оның  танымдық 
мотивациясын  қолдау.  Танымдық  қызмет  нәтижелерін  бағалауда  негізгі 
мектепке  арналған  оқытудың  мемлекеттік  бағдарламасының  жалпы  бөлімінде 
белгіленген ережелерді басшылыққа алады. Білімдер мен біліктердің танымдық 
қызметтің мақсатты нәтижелеріне сәйкестігі бағаланады: білім мен ұғыну (тану, 
аталым, мысал келтіру, сипаттама беру, тұжырымдау мен баяндау), практикалық 
қолданыс  пен  талдама  біліктері  (тәжірибелерді  өткізу,  қасиеттерін  анықтау, 
өлшеу,  ажырату,  топтастыру,  байланыстыру,  нәтижелерін  шығару,  таңдау, 
шешім қабылдау, құрастыру, ресімдеу және ұсыну).  
Оқушылардың жеке ерекшеліктері мен ой өрісінің даму деңгейін ескерумен, 
оның ауызша жауап беру, жазбаша және/немесе тәжірибелік жұмыстарды жасау 
білімдері мен біліктері, тәжірибелік сабақтарға қатысуы бағаланады.  
Оқу нәтижелері сөздік және/немесе санды бағалармен бағаланады. Жазбаша 
тапсырмаларды  бағалауда,  ең  алдымен,  жұмыстың  мазмұны  ескеріледі,  бірақ 
онымен қатар бағалауда ескерілмейтін грамматикалық қателері түзетіледі.  
Мінез-құлығы  (қызығушылық  білдіруі,  мәнділігін,  құндылығын  түсінуі, 
қажеттіліктерін  ескеруі,  табиғаттағы  жүріс-тұрысы  мен  ережелерді  ұстануы) 
бағаланады.  
Оқу  нәтижелерін  тексеру  нұсқалары  әртүрлі  болып,  оқытудың  мақсатты 
нәтижелеріне  сай  келуі  тиіс.  Оқушы  ненің  және  қашан  бағаланатынын, 
бағалаудың  қандай  нұсқалары  қолданылатынын  және  бағалау  критерийлерінің 
қандай болатынын білуі керек.  
Ағылшын  тіліне  және  ғылыми-жаратылыстану  пәндеріне  кіріктірілген 
оқыту барысында оқушылардың білімін бағалау жүйесін қарастырып көрелік. 
Келесідей бағалау жүйесін ұсынамыз (7-кесте). 
 
7-кесте. Кіріптіріп оқытуда оқушылардың білімін бағалау түрлері 
№ р/с 
Әрекеттің түрі 

Жаратылыстану-математика  бағытындағы  пәндердің  терминдерін 
ағылшын тілінде білу  

Физика, 
химия, 
биология, 
жаратылыстану, 
информатика 
сабақтарында ағылшын тіліндегі терминдерді қолдану  

Физика,  химия,  биология,  жаратылыстану,  информатика  пәндері 
бойынша сөз тіркестері мен тұтас сөйлемдерді құрастыру 

Жаратылыстану-математика 
бағытындағы 
пәндері 
бойынша 
зерттеліп  отырған  тақырыпқа  қатысты  тұжырымдарды  ағылшын 
тілінде құрастыру 

90 

Физика,  химия,  биология,  жаратылыстану,  информатика  пәндері 
бойынша  ағылшын  тіліндегі  қатынастың  түрлі  жағдаяттарына 
қатысу және сөйлеу (диалог) нормаларын ұстану  

Жаратылыстану-математика 
бағытындағы 
пәндеріді 
игеру 
барысында  тыңдалған/оқылған  материалдың  мазмұнын  ағылшын 
тілінде айтып жеткізу 

Физика,  химия,  биология,  жаратылыстану,  информатика  пәндері 
бойынша аудиовизуалдық материалдың негізінде сөйлем құрау 

Физика, химия, биология, жаратылыстану, информатика пәндерінің 
тақырыптары  бойынша  ағылшын  тіліндегі  оқу  мәтінінің  мазмұнын 
түсіну, осы мәтінді оқыту тіліне аудара білу  

Игеріліп  отырған  курстың  ағылшын  тілінде  тыңдалған/оқылған 
материалының мазмұнын оқыту тілінде баяндау  
 
Осымен,  ағылшын  тілі  және  физика,  химия,  биология,  жаратылыстану, 
информатика пәндерін кіріктірілген оқыту барысында оқушылардың білімдерін 
бағалау жүйесі:  
1) ағылшын тіліндегі сөз қорын толықтыруға;  
2) өз ойын және ақпаратты ағылшын тілінде ауызша жеткізе білу біліктерін 
дамытуға;  
3)  мұғалім  мен  оқушының  сөзін,  аудио/бейнетаспаны  тыңдау,  ағылшын 
тілінде тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну біліктерін қалыптастыруға;  
4) зерделеніп отырған тақырып бойынша ағылшын тілінде оқылған мәтінді 
түсінуге;  
5)  қажет  жағдайда  ақпаратты  жазбаша  нұсқасында  жеткізуге  бағытталуы 
тиіс.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 
Қорытынды  
Білімнің  кіріктірілуі  білім  беру  мазмұнының  икемді  болуының  және 
түрленуінің бір жолы болып табылады. Кіріктірілген оқытуды ұйымдастыруда 
оқушылардың  жас  ерекшеліктерін  еске  ала  отырып,  оларды  тұлға  ретінде 
дамытуға  және  олардың  шығармашылық  ойлауын  қалыптастыруға  тірек 
болатын  түрлі  білімнің  тоғысуы  арқылы  әлемнің  сан  түрлі  болмысын  таныту 
мүмкіндігі пайда болады.  
Мектептегі пәндердің кіріктіру үдерісін ұйымдастырудың басты формасы 
–  кіріктірілген  сабақ.  Ал  сабақтың  мұндағы  ерекшелігі  –  оны  бір  немесе  екі, 
тіпті  үш  мұғалім  жүргізуіне  болатындығында.  Психологиялық-педагогикалық 
тұрғыдан  алғанда,  кіріктірілген  сабақ  шәкірттердің  танымдық  әрекетін 
белсендіруге  ықпал  етеді,  ынталандырады,  оқу  пәнін  жемісті  меңгеруінің 
шарты болып табылады және оқушылардың құзыреттілігін қалыптастырады.  
Кіріктірілген  сабақты  өткізуде,  барлық  сабақты  өткізу  сияқты,  оқыту 
әдістемесі  маңызды  орын  алады.  Бүгінгі  күні  CLIL  пәндік-тілдік  кіріктірілген 
оқыту білім беру әдістемесінің ең жемістісі болып саналады. Бұл әдіс екі пәнді, 
оның бірі шет тілін, кіріктіре оқытуға мүмкіндік береді. Ерекше, осы пәнге тән 
терминдерді,  белгілі  бір  тілдік  құрылымдарды,  оқып-біледі,  пәндік 
терминология арқылы оқушының сөздік қоры да байып, дамиды.  
Осы  айтылғандар  тұрғысынан  алғанда,  оқу-әдістемелік  құралда  пәндік-
тілдік  кіріктіре  оқытылатын  жаратылыстану-математика  бағытындағы  пәндер 
бойынша  (оқыту  тілі  мен  ағылшын  тілдерінде)  терминдердің  қысқаша  сөздігі 
енгізілген,  информатика,  физика,  химии,  биология  және  жаратылыстану 
пәндері бойынша үлгілік сабақ жоспарлары ұсынылған.  
Кіріктіре  оқыту  барысында  ойлаудың  жаңа  деңгейі  яғни  кең  арналы, 
кіріктірілген  ойлау  қалыптасады.  Мұндай  ойлауда  бір  пән  арқылы  ғана 
қалыптасатын  ойлаудың  тар  шеңберінен  тысқары  шығатын,  пәнаралық 
байланыс аясын кеңейтетін, оқу материалдарын қайталаудан сақтайтын деңгей 
пайда  болады.  Соның  барысында  оқушылардың  ойлау  әрекеті  белсендіріліп, 
алатын  ақпараттың  аясы  кеңи  түседі,  сөйтіп,  оқушының  оқып,  білім  алсам 
деген  мотивациясы  тереңдей  түседі.  Кіріктіре  оқыту,  түптеп  келгенде,  білім 
беру  үдерісіндегі  оқушы  мен  мұғалімнің  өзара  дидактикалық  қатынасында 
жаңа психологиялық жайлы қатынас қалыптасады.  
Осымен, 
жаратылыстану-математикалық 
бағытындағы 
пәндер 
(информатика,  физика,  химия,  биология)  мен  тілді  кіріктіре  оқыту  оқу 
үдерісінің  сапасын  жоғарылатып  қана  қоймайды,  сонымен  қатар,  мектептегі 
білім берудің маңызды міндеті - оқушылардың пәнаралық байланыс негізіндегі 
ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселесін шешуді көздейді.
 
 
 
 
 
 
 

92 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 
 
1.
 
Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  және  ғылымды  дамытудың 
2016  –  2019  жылдарға  арналған 
мемлекеттік бағдарламасы
.  Астана, 2016  жыл. 
Қазақстан  Республикасы  Президентінің 2016  жылғы  1  наурыздағы  №  205 
Жарлығымен бекітілген.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2.
 
«Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол 
картасы».    Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  м.а.  2015 
жылғы  5  қарашадағы  №  622,  Қазақстан  Республикасы  Мәдениет  және  спорт 
министрінің  2015  жылғы  9  қарашадағы  №  344  және  Қазақстан  Республикасы 
Инвестициялар  және  даму  министрінің  2015  жылғы  13  қарашадағы  №  1066 
бірлескен бұйрығымен бекітілген. 
3.
 
Холодная  М.  А.  Психология  интеллекта:  парадоксы  исследования.  - 
Томск: изд-во Томского ун-та. М.: изд-во «Барс».1995.-250 с. 
4.
 
Зорина Л. Я. Интегрированные предметы естественнонаучного цикла / 
Современная  дидактика:  теория  -  практике  /  Под  научной  редакцией                  
И. Я. Лернера, И. К. Журавлёва. - М.: ИТП и МИО РАО. 1993. - с. 125 - 140. 
5.
 
Шехинова  И.В.
 
Метапредметный  подход  и  его  реализация  на  уроках 
иностранного языка.
 
https://infourok.ru/user/ceunova-irina-valentinovna
 
6.
 
Реализация 
принципов 
предметно-языкового 
интегрированного 
обучения  с  помощью  технологий  web  2.0  в  техническом  вузе.
 
http://cis.rudn.ru/doc/2538
 
7.
 
Понятие 
о 
формах 
организации 
обучения, 
http://studopedia.su/5_10605_ponyatie-o-formah-organizatsii-obucheniya.html 
8.
 
Рогова  Г.В.,  Верещагина  И.Н.  Методика  обучения  английскому  языку 
на  начальном  этапе  в  общеобразовательных  учреждениях:  Пособие  для 
учителей и студентов пед. вузов. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2000. - 232с. 
9.
 
Анализ 
и 
планирование 
урока 
иностранного 
языка 
в 
общеобразовательной школе. 
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=464865
 
10.
 
Современные образовательные технологии. Центр проблем развития 
образования белорусского государственного университета 
www.charko.narod.ru
 
11.
 
Мартынова  М.В.  Интегрированное  обучение.  педагогические 
технологии.  типы  и  формы  интегрированных  уроков.  Методические 
рекомендации.
 
http://ido.tsu.ru/ss/?unit=199
 
12.
 
Marsh D. CLIL/EMILE – The European Dimension: Actions, Trends and 
Foresights Potential. Jyväskylä: University of Jyväskylä, Finland, 2002.  
13.
 
Coyle,  D.,  Hood,  P.,  Marsh,  D.CLIL:  Content  and  Language  Integrated 
Learning.– 2010.Cambridge:CambridgeUniversityPress. 
14.
 
Deller,  S,  and  Price,  C  (2007)  Teaching  Other  Subjects  Through  English 
(CLIL). - 2007. Oxford: Oxford University Press. 
15.
 
CLIL:  An  Interview  with  Professor  David  Marsh,  International  House
Journal  of  Education  and  Development;  -    Англ.  –  Режимдоступа: 
http://ihjournal.com/content-and- language-integrated-learning. 
16.
 
Dalton-Puffer,  C.  Discourse  in  Content  and  Language.  –  2008.Integrated 
Learning, John Benjamin Publishing Company. 

93 
17.
 
Негізгі  орта  білім  беру  деңгейінің  5-9-сыныптарына  арналған 
«Информатика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы. http://nao.kz/  
18.
 
Негізгі  орта  білім  беру  деңгейінің  7-9-сыныптарына  арналған 
«Физика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы. http://nao.kz/  
19.
 
Негізгі  орта  білім  беру  деңгейінің  7-9-сыныптарына  арналған 
«Химия» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы. http://nao.kz/  
20.
 
Негізгі  орта  білім  беру  деңгейінің  7-9-сыныптарына  арналған 
«Биология» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы. http://nao.kz/  
21.
 
Негізгі  орта  білім  беру  деңгейінің  5-6-сыныптарына  арналған 
«Жаратылыстану» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы. http://nao.kz/  
22.
 
Романова  Ю.В.  Система  оценивания.  Теоретические  положения. 
http://www.ucheba.com/met_rus/k_pedagogika/otsenka.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 
 
 
Мазмұны  
 
 
 
Кіріспе 

1  Ағылшын тілі және жаратылыстану-математика бағытынтдағы 
пәндерді (информатика, физика, химия, биология, жаратылыстану) 
кіріктіріп оқытудың ұстанымдары мен тәсілдері 

2  Кіріктіріп оқытуды ұйымдастырудың түрлері 
12 
3  Ағылшын тілі және информатика, физика, химия, биология, 
жаратылыстану пәндерін кіріктіріп оқытудың педагогикалық 
технологиялары 
22 
4  Ағылшын  тілі  және  информатика,  физика,  химия,  биология,  мен 
жаратылыстану  пәндерін  кіріктіріп  оқытуда  оқушылардың  білімін 
бағалау  
88 
 
Қорытынды................................................................................................ 
91 
 
Қолданылған әдебиеттер тізімі ..................................................... 
92 
 
 
                                                                              
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
Введение 
 
На  каждой  исторической  эпохе  педагогическая  система  переживает 
существенные  изменения.  Мировая  практика  свидетельствует  о  том,  что  с 
ростом  экономики  система  образования  страны  подвергается  реформам  в 
среднем через каждые десять лет. При этом на всех этапах развития общества 
особое  внимание  следует  уделять  качественной  подготовке  обучающихся, 
которая требует новых стратегий и педагогических технологий.  
На сегодня в Республике Казахстан проводятся масштабные мероприятия 
по модернизации системы образования, в том числе и среднего образования. 
Одной  из  основных  задач  Государственной  программы  развития 
образования  и  науки  Республики  Казахстан  на  2016  -  2019  годы  [1]  является 
обновление  содержания  среднего  образования,  которое  требует  разработку  и 
реализацию  программ  развития  систем  образования,  обеспечивающих 
пошаговый  переход  на  компетентностно-ориентированную  модель  обучения. 
Одной  из  таких  программ  является  «Дорожная  карта  развития  трехъязычного 
образования на 2015-2020 годы», из основных направлений которой выступает 
разработка  учебно-методических  пособий  по  интегрированному  обучению 
предмету  и  языку  [2].  Речь  идет  об  интегрированном  обучении  предметам 
«Информатика»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Естествознание»  и 
английскому языку. 
Идея  использования  принципа  предметно-языкового  интегрированного 
обучения  возникла  в  результате  возросших  требований  к  уровню  владения 
иностранным языком при ограниченном времени, отведенном на его изучение.  
Этот подход позволяет  осуществлять  обучение  по  двум  предметам 
одновременно, при этом основное внимание может уделяться либо языку, либо 
неязыковому предмету. 
Методика  интегрированного  обучения,  как  и  вся  дидактика,  в  настоящее 
время  переживает  сложный  период.  Изменились  цели  общего  среднего 
образования,  разрабатываются  новые  учебные  планы  и  новые  подходы  в 
изучении  дисциплин  через  интегрированные  образовательные  системы,  а 
обновление  образования  требует  использования  нетрадиционных  методов  и 
форм  организации  обучения.  Именно  поэтому  появляются  новые 
образовательные технологии и одной из таких технологий является предметно-
языковое интегрированное обучение под названием CLIL. 
Технология  CLIL  рассматривает  изучение  иностранного  языка  как 
инструмента  для  изучения  других  предметов.  Изучение  языка  идет  через 
какую-либо предметную область, т.е. урок, на котором применяется технология 
CLIL  является  уроком  не  иностранного  языка,  а  предметным  уроком  на 
иностранном языке.  
Одновременно  это  способствует  тому,  что  у  школьников  происходит 
переосмысление  потребностей  и  способностей  в  коммуникации  на  родном 
языке.  
Сказанное  выше,  обуславливает  актуальность  проблемы  интеграции  в 
обучении,  которая  предусматривает  создание  принципиально  новой  учебной 

96 
информации  с  соответствующим  содержанием  учебного  материала,  учебно-
методическим обеспечением, новыми технологиями. 
Исходя  из  этого,  данное  учебно-методическое  пособие  нацелено  на 
описание  и  объяснение  методики  интегрированного  обучения  английскому 
языку  и  предметам  естественнонаучного  цикла  (информатика,  физика,  химия, 
биология, естествознание) на основе методики CLIL.  
Данная цель предусматривает решение следующих задач:  

 
поиск  точки  соприкосновения  предметов  «Информатика»,  «Физика», 
«Химия», «Биология», «Естествознание» с содержанием предмета «Английский 
язык»;  

 
дать  характеристику  принципов  и  подходов  интегрированного 
обучения английскому языку и предметам ЕМН; 

 
обозначить  особенности  форм  организации  интегрированного 
обучения

 
подробно 
изложить 
сущность 
педагогических 
технологий 
интегрированного  обучения  английскому  языку  на  основе  интеграции  с 
содержанием предметов ЕМН; 

 
сформулировать  особенности  оценивания  языковых  компетенций  с 
учетом интегрированного обучения предметам ЕМН и английского языка. 
 
 

97 
1  Принципы  и  подходы  интегрированного  обучения  английскому 
языку  и  предметам  ЕМЦ  (информатике,  физике,  химии,  биологии, 
естествознанию) 
 
Данный  раздел  учебно-методического  пособия  необходимо  предварить 
некоторыми  научными  положениями/разработками  из  теории  педагогической 
интеграции. А в общих чертах интеграция в обучении предполагает: 

 
существенное  развитие  и  углубление  межпредметных  связей,  которые 
являются аналогами межнаучных связей; 

 
переход от согласования преподавания разных предметов к глубокому 
их взаимодействию. 
Основываясь  на  этом,  приведем  определения  понятий:  «интегрированное 
обучение», «интегрированный урок».  
Понятие интегрированное обучение означает: 

 
во-первых, 
содержательно 
и 
структурно 
скоординированное 
преподавание  различных  дисциплин,  направленное  на  выявление  их 
межпредметных  связей,  а  также  специфических  свойств  изучаемых  объектов, 
порождаемых интегрированным процессом [3]; 

 
во-вторых,  систему,  которая  объединяет,  соединяет  знания  по 
отдельным  предметам  в  единое  целое,  на  основе  чего  формируется  у  детей 
целостное восприятие мира

 
в-третьих,  систему,  которая  положительно  влияет  на  развитие 
самостоятельности,  познавательной  активности  и  интересов  учащихся, 
способствует активизации мыслительных процессов у учащихся, побуждает их 
к обобщению знаний, относящихся к разным наукам [4].  
Основой 
интегрированного 
обучения 
является 
использование 
межпредметных связей как по конечным целям, так и по содержанию, методам 
и приемам работы. Психологи утверждают, что при интегрированном обучении 
сходство  идей  и  принципов  прослеживается  лучше,  чем  при  обучении 
различным  дисциплинам,  так  как  при  этом  появляется  возможность 
применения  получаемых  знаний  одновременно  в  различных  областях.  При 
интегрированном обучении появляется возможность рассмотрения двух и более 
диспицлин, тем самым наглядно показать, как все в мире взаимосвязано. 
В 
интегрированном 
обучении 
рассматриваются 
разнообразные 
междисциплинарные  проблемы,  расширяющие  рамки  действующих  учебных 
программ  и  учебников  для  общеобразовательных  школ.  Такой  подход 
гармонично сочетается с разнообразными методами обучения (лекция и беседа, 
объяснение,  наблюдение  и  опыт,  сравнение,  анализ  и  синтез,  в  том  числе 
методы  обучения  на  компьютерных  моделях).  Несомненно,  принципы 
интегрированного обучения направлены на развитие мышления учащихся. 
Интегрированное 
построение 
учебного 
процесса, 
позволяющее 
качественно  решать  задачи  обучения  и  воспитания  школьников,  дает 
следующие возможности: 
1)
 
перехода  от  предметных  связей  к  метапредметным,  что  позволяет 

98 
обучающемуся  переносить  способы  действий  с  одних  объектов  на  другие, 
осознавать процесс обучения и формировать целостную картину мира
2)
 
увеличение  доли  проблемных  ситуаций  в  структуре  интеграции 
предметов активизирует мыслительную деятельность школьника и приближает 
его к достижению личностных результатов обучения; 
3)
 
интеграция  ведет  к  увеличению  доли  обобщающих  знаний, 
позволяющих  обучающемуся  одновременно  прослеживать  весь  процесс 
выполнения действий от цели до результата, осмысленно воспринимая каждый 
этап работы и формируя целостную картину мира; 
4)
 
интеграция  увеличивает  информативную  емкость  урока,  реализуя 
принцип метапредметности; 
5)
 
интеграция  позволяет  находить  новые  аспекты,  которые  подтверждают 
или  углубляют  определенные  наблюдения,  формируя  выводы  обучающихся 
при изучении различных предметов; 
6)
 
интеграция,  являясь  средством  мотивации  обучающихся,  помогает 
активизировать  учебно-познавательную  деятельность,  способствует  снятию 
перенапряжения и утомляемости; 
7)
 
интеграция  учебного  материала  способствует  развитию  творчества 
обучающихся, позволяет применять полученные знания в реальных жизненных 
условиях,  является  одним  из  существенных  факторов  воспитания  культуры, 
важным  средством  формирования  личностных  качеств,  направленных  на 
доброе  отношение  к  природе,  к  людям,  к  жизни,  реализует  основные 
требования стандарта образования к предмету [5]. 
Интегративная  система  предполагает  равноправное  и  равномерное 
соединение родственных тем школьных предметов, изучение которых взаимно 
перекликается на каждом этапе урока. 
Второе  ключевое  понятие  –  интегрированный  урок.  Интегрированный 
урок – это специально организованный урок: 

 
цель  которого  может  быть  достигнута  лишь  при  объединении  знаний 
из разных предметов; 

 
направленный  на  рассмотрение  и  решение  какой-либо  пограничной 
проблемы,  позволяющей  добиться  целостного,  синтезированного  восприятия 
учащимися  исследуемого  вопроса,  гармонично  сочетающего  в  себе  методы 
различных наук и имеющий практическую направленность.  
На  интегрированном  уроке  учащиеся  имеют  возможность  получения 
глубоких  и  разносторонних  знаний,  используя  информацию  из  различных 
предметов,  совершенно  по-новому  осмысливая  события,  явления.  На 
интегрированном  уроке  имеется  возможность  для  синтеза  знаний, 
формируются умения переносить знания из одного предмета в другой.  
Интегрированные  уроки  помогают  учащимся  соединить  получаемые 
знания в единую систему и активизируют интерес учащихся к предмету.  
Структура  интегрированных  уроков  отличается  от  обычных  уроков 
следующими характеристиками:  

 
предельная четкость, компактность и сжатость учебного материала;  

99 

 
логическая  взаимообусловленность,  взаимосвязанность  материала 
интегрируемых предметов на каждом этапе урока; 

 
большая  информативная  емкость  учебного  материала,  используемого 
на уроке.  
В  целом,  в  основе  интегрированного  обучения  лежит  система 
интегрированных уроков, имеющие свои отличительные признаки:  
1)  цель  урока  может  быть  поставлена,  например,  для  а)  более  глубокого 
проникновения  в  суть  изучаемой  темы;  б)  повышения  интереса  учащихся  к 
предметам; в) целостного, синтезированного восприятия изучаемых по данной 
теме вопросов; г)экономии учебного времени и т.п.;  
2) 
широкое  использование  знаний  из  разных  дисциплин,  т.е. 
осуществление межпредметных связей на содержательном уровне. 
В  целом,  интегрированные  уроки  позволяют  экономить  время,  не 
дублировать  материал  на  разных  предметах,  формируют  целостную  картину 
мира. 
С  учетом  вышеизложенного  рассмотрим  принципы  интегрированного 
обучения английскому языку и предметам естественно-математического цикла, 
среди которых основными являются: 
1)
 
принцип  использования  богатого,  с  познавательной  точки  зрения, 
аутентичного учебного материала;
 
2)
 
принцип активной поддержки и помощи учителя в процессе обучения; 
 
3)
 
принцип  интенсивного  и  продуктивного  владения  вторым  или 
иностранным языками; 
 
4)
 
принцип поликультурности;
 
5)
 
принцип развития мыслительных навыков высшего порядка;
 
6)
 
принцип устойчивого обучения [6].
 
1)  первый  из  перечисленных  принципов  означает,  что  основными 
требованиями,  которые  предъявляются  к  учебным  материалам,  являются 
аутентичность,  информационная  насыщенность  и  определенная  степень 
когнитивной  нагрузки.  Связано  это  с  тем,  что  интерактивные  аутентичные 
материалы  обладают  не  только  высоким  мотивирующим  потенциалом,  но  и 
могут  быть  использованы  в  качестве  основы  для  создания  искусственной 
языковой  среды  и  разработки  заданий  с  высокой  степенью  когнитивной 
трудности.  В  соответствии  с  данным  принципом  учитель  активно  пользуется 
вторым  языком,  т.е.  целевым  языком  (в  нашем  случае  –  английским  языком), 
выступая в качестве «языковой модели» для учащихся;  
2)  второй  принцип  означает,  что  для  успешного  достижения 
поставленных  целей  ученику  необходимо  получать  поддержку  со  стороны 
учителя.  По  мере  формирования  его  иноязычной  компетенции  объем  и 
интенсивность  помощи  со  стороны  учителя  постепенно  уменьшаются. 
Использование  данного  принципа  позволит  сократить  когнитивную  и 
лингвистическую  нагрузки  при  изучении  незнакомого  содержания  материала 
на  целевом  языке. Задания,  которые  предлагает  учитель,  должны  дополняться 
определенными пояснениями, позволяющим учащимся успешно справляться с 
поставленными задачами. При этом большое внимание уделяется всем четырем 

100 
видам  речевой  деятельности  (аудирование,  говорение,  чтение,  письмо),  что 
особенно важно для освоения второго или иностранного языков.  
3)  третий  принцип  означает,  что  проблемное  обучение  предлагает 
большое  количество  методических  приемов  и  направлено  на  активное 
использование аутентичной коммуникации в рамках учебного занятия, так как 
обучение вторым или иностранным языкам происходит наиболее успешно при 
наличии  коммуникативных  целей  и  значимой  ситуации  общения.  Одна  из 
основных  характеристик  проблемного  обучения  –  использование  так 
называемого  принципа  «пробелов»,  согласно  которому  аутентичная 
коммуникация  будет  иметь  место  только  при  наличии  определенных 
коммуникативных  пробелов.  Учителя  могут  использовать  данный  метод  для 
создания  аутентичных  коммуникативных  ситуаций,  так  как,  выполняя 
подобные задания, учащиеся активно взаимодействуют друг с другом.  
4)  четвертый  принцип  связан  с  тем,  что  методика  интегрированного 
обучения  дает  возможность  рассматривать  всевозможные  темы  с  различных 
культурных  позиций,  учитывая  различия  в  восприятии  многих  вещей  у 
представителей тех или иных культур; 
 5)  пятый  принцип  обусловлен  тем,  что  развитие  мыслительных  навыков 
высшего  порядка  –  залог  успеха  в  современном  информационном  обществе. 
Так,  в  таксономии  Б.  Блума  список  когнитивных  процессов  и  педагогических 
целей  иерархически  организован  от  простого  к  сложному,  от  когнитивных 
процессов  низкого  уровня  к  когнитивным  процессам  более  высокого  уровня. 
Согласно  таксономии  Блума,  ученик  не  может  осознать  понятие,  сначала  не 
запомнив его, а также не может применить знания, если он не понимает, о чем 
идет  речь.  По  данной  теории  учитель  должен  задавать  учащимся  вопросы, 
которые  стимулируют  развитие  мыслительных  процессов  низкого  уровня 
(специальные  вопросы,  начинающиеся  со  слов  что?  когда?  где?  который?). 
Необходимо  также  включать  вопросы,  развивающие  более  сложные  навыки 
анализа  и  оценки.  К  этой  группе  можно  отнести  вопросы,  начинающиеся  со 
слов почему? как? каким образом?, которые подразумевают при формулировке 
ответов  использование  более  сложных  языковых  структур.  Взаимодействие 
контента, мышления и языка, способность адекватно вербализировать сложные 
мыслительные  процессы  формируется  не  автоматически,  а  требует 
систематического  развития  и  тренировки,  как  в  родном,  так  и  в  изучаемом 
втором или иностранном языках;  
6)  шестой  принцип  обусловлен  сущностью  устойчивого  обучения,  под 
которым понимается следующее:  учитель должен убедиться в том, что в ходе 
процесса  обучения  были  активизированы  долгосрочная  память  учащихся  и 
полученные  знания,  которые  во  время  занятия  должны  перейти  из  пассива  в 
актив.  Здесь  устойчивое  обучение  имеет  первостепенное  значение,  так  как 
учитель  способствует  как  изучению  предметного  содержания,  так  и 
непосредственно  второго/иностранного  языков.  Эта  специфика  заключается  в 
том,  что  знание  языка  становится  инструментом  изучения  содержания 
предмета.  При  этом  внимание  акцентируется  как  на  содержании  специальных 
текстов,  так  и  на  необходимой  предметной  терминологии,  когда  язык 

101 
интегрирован в программу обучения, а необходимость погружения в языковую 
среду  для  возможности  обсуждения  тематического  материала  значительно 
повышает мотивацию использования языка в контексте изучаемой темы. 
При  соблюдении  указанных  принципов  изучение  языка  становится  более 
целенаправленным,  так  как  язык  используется  для  решения  конкретных 
коммуникативных задач. Кроме того, обучающиеся имеют возможность лучше 
узнать  и понять  культуру  изучаемого  языка,  что  ведет  к  формированию 
социокультурной компетенции учащихся. Обучающийся пропускает через себя 
достаточно  большой  объем  языкового  материала,  что  представляет  собой 
полноценное погружение в естественную языковую среду.  
Необходимо  также  отметить  то,  что  работа  над  различными  темами 
позволяет  выучить  специфические  термины,  определенные  языковые 
конструкции,  что  способствует  пополнению  словарного  запаса  обучающегося 
предметной  терминологией  и  подготавливает  его  к  дальнейшему  изучению  и 
применению полученных знаний и умений. 
Таким  образом,  изучение  иностранного  языка  и  неязыкового  предмета 
одновременно  является  дополнительным  средством  для  достижения 
образовательных  целей  и  имеет  положительные  стороны  как  для  изучения 
иностранного  языка,  так  и  неязыкового  предмета.  Безусловно,  такое  изучение 
не может полностью заменить изучение соответствующего предмета на родном 
языке,  однако  оно  может  существенно  его  дополнить.  Поэтому  учебный 
материал  по  предмету  должен  быть  подобран  на  уровне  сложности  чуть  ниже 
актуального уровня знаний учащихся по данному предмету на родном языке.  
При  этом  выбор  учебных  материалов  зависит  от  структуры  и  специфики 
предмета.  Задания  по  обработке  текста  должны  быть  построены  с  акцентом  на 
предметное  содержание,  вовлекая  учащихся  в  процесс  понимания,  обсуждения 
главной  мысли  текста  и  проверки.  Задания  должны  показывать  особенности 
лингвистических  форм,  отрабатывать  умение  в  их  создании  и  употреблении.    А 
также  задания  должны  стимулировать  самостоятельную  и  творческую 
деятельность  учащихся,  чтобы  при  оценивнии  знаний  учащихся  использовать 
различные  виды  проверки  и  оценки.  Все  задания  должны  иметь,  прежде  всего, 
коммуникативную направленность, т.е. развивать навыки устного и письменного 
общения на иностранном языке.  
Основные характеристики интегрированного обучения предмету и языку: 
1) многосторонний фокус: 

 
обучение языку поддерживается по предмету и языку; 

 
освоение предметного содержания поддерживается на уроках по языку; 

 
осуществляется интеграция предметов

 
проводится рефлексия обучения; 
2) безопасная обогащающая учебная среда: 

 
используются рутинные действия и языковые клише; 

 
изучаемое  предметное  содержание  и  языковые  структуры  отражаются 
наглядно; 

102 

 
языковые  ошибки  не  исправляются,  но  педагог  дает  модель 
правильного использования языковой структуры

 
используются  аутентичные  (оригинальные)  учебные  материалы  для 
осознанного владения языком; 
3) аутентичность и близость к источнику: 

 
учащийся использует возможность говорить, писать, а также проводить 
рефлексию своих навыков устной и письменной речи; 

 
учащийся может учитывать свой интерес;  

 
изучаемый материал связывается с ежедневной жизнью учащегося

 
используется актуальный материал СМИ и других источников; 
4) активное обучение: 

 
учащиеся говорят на уроке больше, чем педагог; 

 
учащиеся  сами  формулируют  себе  цели  и  задания  для  освоения 
предметного содержания и развития языковых и учебных навыков

 
учащиеся описывают результаты обучения и способы их достижения; 

 
на уроке создаются условия для эффективного использования работы в 
парах и группах; 

 
учащиеся  и  педагог  достигают  понимания  значения  предметного  и 
языкового материала с помощью беседы и выполнения различных заданий; 

 
роль  педагога  –  создавать  в  классе  возможности  и  руководить  тремя 
процессами, а именно: учебный процесс, процесс развития отношений в группе
приводящий к сотрудничеству, а также процесс личностного развития; 
5) опорная структура: 

 
в  образовательном  процессе  педагог  опирается  на  имеющиеся  у 
учащихся опыт, знания, умения, мнения, убеждения и интересы; 

 
при  планировании  и  проведении  урока  учитываются  стили  обучения 
учащихся; 

 
обращается  внимание  на  развитие  творческого  и  критического 
мышления; 

 
учащемуся предоставляется  возможность оказаться в затруднительной 
ситуации, когда ему оказывается помощь для ее преодоления в эмоциональном 
плане; 
6) сотрудничество: 

 
предметные  уроки,  уроки  по  языку  и  темы  планируются  педагогами 
совместно в процессе рабочего общения и сотрудничества

 
родители  участвуют  в  учебном  процессе  как  для  оказания  учащимся 
поддержки  в  освоении  родного  языка  и  культуры,  так  и  для  создания 
возможностей для использования целевого языка; 

 
в  образовательный  процесс  вовлекаются  местное  сообщество, 
должностные ведомства, работодатели и другие целевые группы.  
Касательно  принципов  интегрированного  обучения  английскому  языку  и 
предметам естественнонаучного цикла следует отметить, что их соблюдение в 
учебном процессе: 

 
способствует развитию научного стиля мышления учащихся; 

103 

 
дает 
возможность 
широкого 
применения 
учащимися 
естественнонаучного метода познания; 

 
приобщает школьников к научно-исследовательской деятельности; 

 
формирует комплексный подход к учебным предметам, единый с точки 
зрения  естественных  наук  взгляд  на  ту  или  иную  проблему,  отражающую 
объективные связи в окружающем мире

 
повышает 
и 
развивает 
интерес 
учащихся 
к 
предметам 
естественнонаучного цикла; 

 
по  предметам  данного  цикла  формирует  у  учащихся  общие  понятия, 
обобщенные  умения  и  навыки,  как  то:  вычислительные,  измерительные, 
графические,  моделирование,  наблюдения,  экспериментирования,  которые 
вырабатываются согласованно; 

 
формирует  убеждение  учащихся,  что  они  могут  изучать  с  пониманием 
более сложные вещи в сравнении с теми, которые предлагаются в учебнике; 

 
позволяет использовать  авторские  компьютерные  программы  учащихся 
(созданные на базе интеграции) в дальнейшем учебном процессе

 
 расширяет  кругозор  учащихся,  способствует  развитию  их  творческих 
возможностей, помогает более глубокому осознанию и усвоению программного 
материала основного курса по предметам естественнонаучного цикла на уровне 
применения знаний, умений, навыков в новых условиях. 
Таким образом, применение интегрированного подхода дает возможность 
добиться от учеников не только понимания предмета, но и, умения применять и 
закреплять  полученные  знания  при  изучении  предметов  естественнонаучного 
цикла  (информатика,  физика,  химия,  биология)  и  английского  языка,  а  также 
возможность  понять,  что  полученные  знания  по  предметам  тесно 
взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизнедеятельности.  
Самый  важный  вывод  из  сказанного:  при  интегрированном  обучении 
предмету и языку исходной позицией является не столько освоение содержания 
предметов  естественнонаучного  цикла,  сколько  изучение  целевого  языка  (в 
нашем случае – английского). 
Для реализации вышепрописанных принципов интегрированного обучения 
разрабатываются  и  применяются  специальные  методики  и  педагогические 
технологии,  одним  из  которых  международнопризнанным  является  методика 
СLIL.  Подробное  описание  и  рекомендации  по  ее  применению  в  реальном 
учебном  процессе  представлены  в  3-м  разделе  данного  учебно-методического 
пособия. 

104 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал