Учебных программ и учебных материалов по обновленному содержанию начального образования методическое пособиежүктеу 5.01 Kb.

бет9/19
Дата27.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

оқу-әдістемелік кешендерін апробациялауды қамтамасыз ету жөніндегі 
үйлестіру кеңесі туралы ереже  
 
1. Жалпы ережелер  
 
1.
 
Осы  Мектепалды  даярлықтың  білім  беру  бағдарламаларын  бастауыш, 
негізгі орта,  жалпы  орта  білім берудің  оқу  бағдарламаларын, оқулықтары  мен 
оқу-әдістемелік  кешендерін  апробациялауды  қамтамасыз  ету  жөніндегі 
үйлестіру  кеңесі  (бұдан  ары  –  Үйлестіру  кеңесі)  туралы  ереже  (бұдан  ары  –
Ереже)  білім  беруді  басқарудың  мемлекеттік  органдарының,  Қазақстан 
Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  ведомстволық  бағынысты 
ұйымдарының,  пилоттық  мектептердің  және  басқа  да  тиісті  мекемелердің 
бастауыш,  негізгі  орта,  жалпы  орта  білім  берудің  оқу  бағдарламаларын, 
оқулықтары  мен  оқу-әдістемелік  кешендерін  апробациялауды  қамтамасыз  ету 
бойынша қызметін үйлестіру және тиімділігін арттыру мақсатында әзірленеді.  
2.
 
Үйлестіру  кеңесі  консультативтік-кеңесші  орган  болып  табылады  және 
өз  қызметінде  Қазақстан  Республикасының  заңнамасын  және  осы  Ережені 
басшылыққа алады, Үйлестіру кеңесінің шешімі ұсынымдық сипатқа ие.  
3.
 
Үйлестіру  кеңесі  бастауыш,  негізгі  орта,  жалпы  орта  білім  берудің  оқу 
бағдарламаларын,  оқулықтары  мен  оқу-әдістемелік  кешендерін  апробациялау 
кезінде құрылады.  
 
2. Үйлестіру кеңесінің міндеттері, функциялары және өкілеттіктері  
 
4. Үйлестіру кеңесінің негізгі міндеттері:  
1)  апробациялау  нәтижелерін,  оның  динамикасын  кейіннен  талдау  және 
талқылау  үшін  бастауыш,  негізгі  орта,  жалпы  орта  білім  берудің  оқу 
бағдарламаларын,  оқулықтары  мен  оқу-әдістемелік  кешендерін  апробациялау 
бойынша  жұмыстардың  негізгі  бағыттарын  айқындау,  сондай-ақ,  орта  білім 
берудің жаңартылған мазмұнын енгізу үшін үрдістерге болжам жасау;  
2) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын, 
оқулықтары  мен  оқу-әдістемелік  кешендерін  апробациялауды  қамтамасыз 
етуге,  қолдау  және  іске  асыруға  тартылған  барлық  субъектілер  қызметінің 
тиімділігін  арттыруға  бағытталған  келісілген  ұсыныстар  мен  іс-қимылдарды 
әзірлеу;  
3) критериалды бағалау жүйесін, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім 
берудің  оқу  бағдарламаларын,  оқулықтары  мен  оқу-әдістемелік  кешендерін 
апробациялау бойынша ұсынымдар мен ұсынымдарды әзірлеу және бекіту;  
4) бастауыш негізгі орта, жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын, 
оқулықтары  мен  оқу-әдістемелік  кешендерін  апробациялау  бойынша  жұмыс 
процесін зерделеу және жалпылау;  

92
 
5) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын, 
оқулықтары  мен  оқу-әдістемелік  кешендерін  аробациялау  бойынша 
педагогикалық  кадрлардың  біліктілігін  арттыру  жүйесін  әдістемелік  және 
ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету.  
5. Үйлестіру кеңесінің негізгі функциялары:  
1)  білім  берудің  жаңартылған  мазмұнын  енгізуді  қамтамасыз  етуге 
қатысты  мәселелер  жөніндегі  қолданыстағы  заңнамаға  өзгерістер  мен 
толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар дайындау;  
2) апробациялау жүргізу және білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу 
үшін білім беру ұйымдарында қолайлы жағдайларды жасау бойынша жергілікті 
атқарушы органдардың қызметін үйлестіру жөнінде ұсыныстар дайындау;  
3)  апробациялау  және  білім  берудің  жаңартылған  мазмұнын  енгізу 
модельдері  мен  тетіктерін  қолдану  бойынша  мониторингті  ұйымдастыру, 
талдау жүргізу және ұсынымдарды әзірлеу;  
4)  білім  берудің  жаңартылған  мазмұнының  оқу  бағдарламалары  мен 
жоспарларын қолдануға ұсынымдарды қарау және дайындау;  
5)  апробациялау  және  білім  берудің  жаңартылған  мазмұнын  енгізу 
мәселелері бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру және 
даярлаудың кәсіптік білім беру бағдарламалары мен модельдерін әзірлеу және 
қолдану бойынша мониторингті ұйымдастыру және ұсынымдарды дайындау;  
6) апробациялау және білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу барысы 
мен  аралық  нәтижелер  туралы  ҚР  Білім  және  ғылым  министрлігін, 
педагогикалық  және  ата-аналар  қауымын  тұрақты  ақпараттандыруды 
ұйымдастыру;  
7)  апробациялау  және  білім  берудің  жаңартылған  мазмұнын  енгізу 
мәселелері  бойынша  аталған  бағыттағы  білім  беру  процесі  субъектілерінің 
жұмыс  тәжірибесі  туралы  анықтамалық  және  ақпараттық  материалдарды 
дайындау;  
8)  апробациялау  және  білім  берудің  жаңартылған  мазмұнын  енгізу 
мәселелері  бойынша  ғылыми-практикалық  іс-шаралардыы  ұйымдастыру  мен 
өткізуге қатысу;  
9)  апробациялау  және  білім  берудің  жаңартылған  мазмұнын  енгізу 
мәселелері  бойынша  білім  беру  процесі  субъектілерінің  өкілдерімен 
семинарлар, кеңестер өткізу туралы ұсыныстарды әзірлеу;  
10)  апробациялау  және  білім  берудің  жаңартылған  мазмұнын  енгізу 
барысы туралы өңірлік үйлестірушілердің ақпараттарын зерделеу;  
11)  апробациялау  және  білім  берудің  жаңартылған  мазмұнын  енгізу 
барысында  туындайтын  проблемалық  мәселелерді  шешу  үшін  ҚР  БҒМ  мен 
жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар дайындау.  
 
3. Үйлестіру кеңесінің құрамы  
 
6.  Үйлестіу  кеңесінің  төрағасы  орта  білім  беру  мәселелеріне  жетекшілік 
ететін  Қазақстан  Республикасының  Білім  және  ғылым  вице-министрі  болып 
табылады.  

93
 
7.  Үйлестіру  кеңесінің  дербес  құрамы  орталық  және  жергілікті  органдар 
басшыларының,  республиканың  білім  беру  ұйымдарының  ұсыныстары 
бойынша қалыптастырылады.  
8.  Үйлестіру  кеңесінің  мүшелері  қоғамдық  бастауларды  оның  жұмысына 
қатысады.  
9.  Үйлестіру  кеңесінің  құрамы  Қазақстан  Республикасының  Білім  және 
ғылым министрінің бұйрығымен бекітіледі.  
 
4. Үйлестіру кеңесінің жұмыс тәртібі  
 
10.  Үйлестіру  кеңесінің  жұмысы  бірлесіп  қабылданған  жартыжылдық 
жұмыс жоспраның негізіне сәйкес құрылады. Жұмыс жоспарына ұсыныстарды 
Үйлестіру кеңесінің мүшелері төрағаның атына ұсынады.  
11. Үйлестіру кеңесінің отырысы қажеттілігіне қарай, бірақ ол бір тоқсанда 
бір реттен сиретпей өтуі керек.  
12.  Отырыстың  өткізілу  тәртібін  Үйлестіру  кеңесі  шешімінің,  Үйлестіру 
кеңесі  мүшелерінің  ұсыныстары  негізінде  Үйлестіру  кеңесінің  төрағасы 
қалыптастырады және Үйлестіру кеңесінің отырысында бекітіледі.  
 13.  Жоспардан  тыс  мәселелерді  қарастыру  үшін  Үйлестіру  кеңесі 
мүшелерінің бастамасы бойынша кезектен тыс отырыс өткізілуі мүмкін.  
14.  Үйлестіру  кеңесінің  отырысы  егер  үйлестіру  кеңесінің  мүшелері 
құрамының 2/3 бөлігі отырысқа қатысқан жағдайда заңды болып есептеледі.  
15. Үйлестіру кеңесінің отырысы ашық болып табылады.  
16.  Негізгі  бағыттар  бойынша  жұмыстарды  ұйымдастыру  үшін  Үйлестіру 
кеңесі  жұмыс  топтарын  құруға  құқылы,  жұмыс  топтарын  Үйлестіру  кеңесінің 
мүшелері басқарады.  
17.  Үйлестіру  кеңесінің  шешеімдері  көпшілік  дауыспен  қабылданады;  Ол 
Үйлестіру  кеңесінің  төрағасы  немесе  отырысқа  төрағалық  етуші  оның 
орынбасары қол қоятын хаттамамен рәсімделеді.  
18.  Мемлекеттік  органдарда  және  тиісті  мекемелерде  хаттаманың 
орындалуын бақылауды Үйлестіру кеңесінің хатшысы жүзеге асырады.  
 
5. Қорытынды  
 
19.  Үйлестіру  кеңесінің  қызметін  қамтамасыз  етуді  Қазақстан 
Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  Иектепке  дейінгі  және  орта 
білім, ақпараттық технологиялар департаменті жүзеге асырады.  
20. Үйлестіру кеңесінің қызметі білім беру стандарттарын енгізуді аяқтау 
бойынша Департамент шешімімен тоқтатылады.  
 
 
 
 
 

94
 
7-қосымша  
Келісу және өзгеріс енгізу парағы  
 
7.1 Өзгерістерді енгізу бойынша парағы  
 
Құжат: Математика пәні бойынша бастауыш мектептің оқу бағдарламасы  
Нұсқа: 1  
Күні: 2015 ж. мамыр  
 
Бөлім/Бөлімше  
Нені 
толықтырылды  
Нені өзгертті  
Не алып 
тасталынды  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аталмыш  үлгі  білім  беру  бағдарламаларының  өзгертілген  құжаттарына 
толықтыру  болып  табылады  және  оқу  бағдарлдамаларына,  жоспарларға, 
әдістемелік  нұсқаулықтарға  және  бағалау  бойынша  басшылыққа,  ОӘК 
енгізілген  өзгерістер  қорытындысы  бойынша  ҰБА  қызметкерлерімен 
толытырылады. Өзгерістер пікір білдіру арқыры енгізіледі. Әр пікір білдірілген 
өзгеріске  сол  өзгерісті  жалпылайтын  түсініктеме  берілуі  керек  (мысалы,  «25 
пилоттық мектептің мұғалімдері бұл оқу мақсатының оқушылар үшін өте қиын 
екенін хабарлады»). Осы өзгерістердің бәрі үлгіде көрініс табулары қажет.  
ДББҰ  қызметкерлері  аталмыш  үлгіні  пікір  білдірілген  өзгерістер  мен 
түсініктемелер  көрсетілген  құжаттармен  қоса  қарастырады.  Құжаттарды 
қарастырғаннан  кейін  ДББҰ  қызметкерлері  өзгерістерді  шолу  және  келістіру 
Үлгісіне (7.2) сәйкес құжаттардағы өзгерістерге жалпы шолу жасайды.  
 
 
7.2 Өзгерістерді шолу және келістіру үлгісі  
Құжат:  
Пән:  
Нұсқа:  
Мерзімі:  
ДББҰ алдын ала бекіткен: иә/жоқ  
Шолудың қысқаша түйіндемесі:  
 
Бекіту үшін критерийлер  
Бекітілген 


Өзгерістер нақты және қатесіз (мазмұн бойынша) 
Иә/Жоқ (неге) 
Өзгерістер сабақтастықты және оқушылар жетістігінде 
ілгерілеуге жетелеуді ескереді  
Иә/Жоқ (неге) 

95
 
7.2-қосымшаның жалғасы 


Өзгерістер жаргондарды қолданусыз, нақты 
тұжырымдалған, олар түсінікті және дұрыс түсінділеді.  
  
Иә/Жоқ (неге) 
Өзгерістер оқушыларға бастапқы құжаттардағыдай 4, 9, 
11-сыныптарда да талап деңгейіне жетуге мүмкіндік 
береді.  
Иә/Жоқ (неге) 
Өзгерістер сыртқы жиынтық бағалау кезінде 
оқушылардың оқу жетістіктеріне кері әсерін тигізбейді 
(4, 9, 11 сыныптар соңында)  
Иә/Жоқ (неге) 
 
Аталмыш үлгілер ҰБА қызметкерлерінің ұсынған өзгерістерге жауаптары 
ретінде  ДББҰ  қызметкерлерімен  толтырылады.  Егер  бұл  үлгіде  бір  шешімге 
келмесе,  онда  кездестірулер  өткізіп,  талқылаулар  мен  қыбалданған 
шешеімдерді хаттамалау қажет.  
 
 
7.3 Өзгерістерді негіздеу парағы  
 
Бөлім/Бөлімше/
Оқу мақсаты  
Өзгерістерді
ң қысқаша 
сипаты 
және 
негіздеуі  
Аталмыш 
өзгерістердің 
оқушыларды
ң 
көрсеткіштер
іне әсері  
ДББҰ 
бекітуі 
және 
негіздеуі  
ҰБА жауаптары 
(келіседі/келісп
ейді (не себепті) 
ҰБА 
және 
ДББҰ 
бекітілг
ен 
Құжаттар мен 
ондағы 
өзгерістерге 
сілтеме  
ҰБА 
мамандары
мен 
ұсынылған 
өзгерістер 
мен 
негіздемеле
рге 
(түсініктеме
) сілтеме  
Өзгерістер 
оқушыларды
ң 
көрсеткіштер
іне оң, теріс 
немесе 
бейтарап 
әсер етуі 
мүмкін  
Ұсынылға
н 
өзгерістер
ді ДББҰ 
мамандар
ы бекітеді 
немесе 
бекітпейді
. Кез 
келген 
жағдайда 
қабылданғ
ан 
щещімге 
түсініктем
е жсалады  
ҰБА 
мамандары өз 
жауаптарын 
ДББҰ 
мамандарының 
негіздеуіне 
тапсырады  
Иә/Жоқ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96
 
Обозначения, определения, сокращения  
 
Мониторинг  –  систематическое  наблюдение,  анализ,  оценка  и  прогноз 
состояния  и  динамики  изменений  результатов  и  условий  осуществления 
образовательных  процессов,  контингента  обучающихся,  сети,  а  также 
рейтинговых показателей достижений деятельности организаций образования ;  
Апробация  –  официальное  одобрение,  утверждение,  вынесенное  на 
основании  испытания,  проверки;    проверка,  испытание  с  целью  объективной 
оценки свойств, качеств чего-либо;  
Экспериментальная  площадка  –  организация  образования,  реализующая 
образовательные  учебные  программы  в  режиме  эксперимента  для  апробации 
новых педагогических технологий и образовательных учебных программ;  
АОО 
– 
Автономная 
организация 
образования 
«Назарбаев 
интеллектуальные школы»;  
ГОС  НО  –  Государственный  общеобязательный  стандарт  начального 
образования;  
МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан;  
НАО – Национальная академия образования им. И. Алтынсарина;  
ГорОО – Городской отдел образования;  
ОблУО – Областное управление образования;  
ОПИ – обработка исходных данных;  
РК – Республика Казахстан;  
СИД – сбор исходных данных;  
СМИ – средства массовой информации;  
ТК – технологические карты;  
УМК – учебно-методический комплекс;  
ЦО – цель обучения.  
 
 
 
 
 

97
 
Введение  
 
В целях  интеграции в мировое образовательное пространство Республика 
Казахстан  выбрала  стратегический  курс  ориентации  на  стандарты  мировой 
образовательной практики с учетом сохранения лучших традиций и стандартов 
отечественного образования. В связи с этим Министерство образования и науки 
Республики  Казахстан  начало  реализацию  комплекса  мероприятий, 
направленных на обновление содержания среднего образования.  
Обновление  содержания  образования  –  это  пересмотр  структуры  и 
содержания  образовательной  программы,  подходов  и  методов  обучения  и 
воспитания.  Результатами  внедрения  обновленного  содержания  образования 
должно  стать  создание  образовательной  среды,  благоприятной  для 
гармоничного  становления  и  интеллектуального  развития  личности, 
сочетающей  в  себе  национальные  и  общечеловеческие  ценности,  умеющей 
проявлять  функциональную  грамотность  и  конкурентоспособность  в  любой 
жизненной ситуации.  
С 2015-2016 учебного года начнется апробация обновленного содержания 
образования в 30 пилотных школах республики, а с 2016-2017 учебного года – 
внедрение в общеобразовательные школы страны.  
Апробация обновленного содержания образования должна сопровождаться 
мониторингом  данного  процесса,  так  как  последующее  внедрение  в 
общеобразовательные  школы  должно  осуществляться  на  основе  определения 
эффективности  нововведений.  Информация,  собранная  в  ходе  мониторинга 
процесса апробации в течение первого года, будет использована для выявления 
и  анализа  проблем,  требующих  немедленного  принятия  необходимых  мер,  а 
также тех вопросов, для решения которых требуется больше времени и данных 
(до окончания определенного уровня образования). Данные мониторинга будут 
использованы  для  обоснования  рекомендаций  с  целью  совершенствования 
организации  образовательного  процесса,  структуры  и  содержания  учебных 
программ  и  учебных  планов,  системы  оценивания,  учебно-методических 
комплексов,  содержания  курсов  повышения  квалификации  учителей  и 
руководителей школ.  
Мониторинг  апробации  также  позволит  выявить  влияние  рисков  на 
успешность 
и 
эффективность 
внедрения 
обновленного 
содержания 
образования. К числу наиболее вероятных рисков следует отнести:  

 
недостаточную подготовленность педагогических кадров для работы с 
новой  образовательной  программой,  требующей  использования  современных 
педагогических подходов;  

 
недостаток  образовательных  ресурсов,  соответствующих  содержанию 
новой образовательной программы;  

 
неприятие 
общественностью 
страны 
новой 
образовательной 
программы  в  связи  с  возможно  негативным  освящением  в  СМИ  результатов 
апробации.  
Данный  документ  содержит  описание  целей  и  задач,  технологических 
процедур мониторинга, а также информацию о сроках и этапах его проведения.  

98
 
Цель:  оценка  качества  и  эффективности  внедрения  разработанных 
учебных программ по обновленному содержанию образования, УМК и системы 
критериального  оценивания  в  условиях  реального  образовательного  процесса 
30-ти  пилотных  школ  и  дальнейшее  усовершенствование  всех  элементов 
образовательной программы  для  внедрения  во  всех организациях  образования 
страны.  
 
Задачи:  
1)  проверить  на  практике  эффективность  внедрения  разработанных 
учебных программ, УМК и системы критериального оценивания:  

 
доступность учебных программ и планов для учителей (приемлемость, 
несложность, удобность, понятность и т.д.);  

 
качество  целей  обучений  (ясность  формулировки  ЦО,  оптимальность 
количества ЦО в одной четверти, измеримость ЦО);  

 
последовательность 
тем 
в 
учебных 
планах 
(логичность, 
последовательность, взаимосвязь и т.д.);  

 
качество  УМК  (соответствие  содержания  разработанных  УМК 
учебным  программам,  направленность  УМК  на  достижение  целей  обучения, 
дизайн);  

 
оптимальность  системы  критериального  оценивания  (соответствие 
целям  обучения,  применимость  формативного  оценивания,  приемлемость 
критериев успеха);  

 
эмоциональное  отношение  учащихся  к  образовательному  процессу 
(восприятие, интерес, мотивация, вовлеченность/активность);  

 
удовлетворенность  учителей,  администрации  школы  и  родителей 
образовательным  процессом  (успешность,  адаптированность,  устойчивая 
потребность);  
2)  выявить  степень  соответствия  содержания  учебных  материалов  и  их 
реализации ценностям общенациональной идеи «Мәңгілік ел»:  

 
понимание 
учащимися, 
учителями, 
родителями 
ценностей 
общенациональной идеи «Мәңгілік ел»;  

 
методы,  средства,  формы  реализации  ценностей  общенациональной 
идеи  «Мәңгілік  ел»  через  урок,  проектно-исследовательскую  и  внеурочную 
деятельность обучающихся;  
3) выявить степень соответствия апробируемых учебных программ и УМК 
основным положениям ГОС НО;  
4)  выявить  степень  использования  рекомендуемых  учебной  программой 
методов обучения и оценивания (понимание и применение);  
5)  проанализировать  результаты  обучения  учащихся  по  новой 
образовательной программе (качество знаний обучающихся, достижение целей 
обучения,  воздействие  учебного  процесса  по  образовательной  программе  на 
общее состояние здоровья обучающихся);  
6)  разработать  рекомендации  по  доработке  учебных  программ,  УМК 
обновленного содержания образования (при необходимости);  

99
 
7)  оказать  методическую  поддержку  учителям  в  условиях  реального 
образовательного процесса 30-ти пилотных школ;  
8)  определить  перспективы,  возможные  риски  использования  новых 
учебных программ в образовательном процессе школ страны.  
 
 
 
 
 

100
 
1 Управление мониторингом  
 
1.1 Организационная структура мониторинга  
 
Мониторинг  проводится  Национальной  академией  образования  имени 
И. Алтынсарина  (далее  –  НАО)  по  согласованию  с  АОО  «Назарбаев 
интеллектуальные школы» (далее – АОО) (рисунок 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Организационная структура мониторинга  
 
 
1.2 Иерархия взаимоотношений участников мониторинга  
 
Участники мониторинга от Пилотной школы:  
1)
 
учителя экспериментальных и контрольных классов;  
2)
 
заместитель директора пилотной школы, курирующий апробацию новой 
образовательной программы (30 человек);  
3)
 
директор пилотной школы (30 человек).  
Функции учителя экспериментальных или контрольных классов:  

 
обеспечивает  благоприятные  условия  для  проведения  тестирования  в 
соответствии  «Инструкцией по проведению диагностики уровня когнитивного 
развития обучающихся первого класса» (приложение 1);  

 
обеспечивает  необходимые  условия  для  проведения  бесед  и  опроса 
среди обучающихся и их родителей во время визитов в школы рабочих групп в 
Пилотные 
школы 
О
нл
айн
-пл
ат
ф
ор
м
а на б
аз
е М
О
Н 
(НАО

НАО и АОО  
МОН РК, 
Координационный 
совет 
СИД 
Диагностическое тестирование, визиты в 
школы, анкетирование, наблюдение, 
интервьюирование, собеседования  
Координация и принятие решений  
Анализ 
Анализ результатов, подготовка 
заключений на основе обобщения выводов, 
разработка рекомендаций на основе 
прогнозирования дальнейших действий 
ОблУО и 
ГорОО 
(128 
специалистов) 
СИД 
Диагностическое тестирование, визиты в 
школы, анкетирование, наблюдение, 
интервьюирование, собеседования  
Подготовка и систематизация исходных 
данных 

101
 
соответствии  с  «Инструкцией  по  проведению  визитов  в  школы» 
(приложение 2);  

 
принимает 
участие 
в 
анкетировании, 
интервьюировании, 
собеседованиях;  

 
заполняет ТК (приложение 3);  

 
несет  ответственность  за  достоверность  исходных  данных  по 
мониторингу;  

 
несет  ответственность  за  качество  и  своевременность  передачи 
необходимой информации заместителю директора.  
Функции  заместителя  директора  пилотной  школы,  курирующий 
апробацию  новой  образовательной  программы  (далее  –  заместитель 
директора):  

 
осуществляет координацию мониторинга по школе;  

 
организовывает анкетирование учителей, обучающихся и их родителей;  

 
осуществляет подготовку школы к визитам рабочих групп мониторинга 
(составляет  график  встреч,  формирует  фокус-группы,  готовит  расписание 
уроков  для  посещения  и  т.д.  в  соответствии  с  «Инструкцией  по  проведению 
визитов в школы»);  

 
осуществляет  подготовку  школы  к  тестированию  в  соответствии  с 
«Инструкцией  по  проведению  диагностики  уровня  когнитивного  развития 
обучающихся первого класса»;  

 
проводит регулярные (1 раз в конце четверти) обсуждения с учителями с 
целью  выявления  проблемных  вопросов,  связанных  с  апробацией  новой 
образовательной  программы,  итоги  обсуждения  размещает  на  онлайн-
платформе МОН РК;  

 
заполняет ТК (приложение 3);  

 
несет  ответственность  за  достоверность  свода  исходных  данных 
по школе;  

 
несет  ответственность  за  качество  и  своевременность  передачи 
необходимой информации методисту ГорОО (РайОО);  

 
осуществляет сбор, обработку и передачу необходимой информации по 
мере поступления запроса от НАО и АОО;  

 
принимает 
участие 
в 
анкетировании, 
интервьюировании, 
собеседованиях;  

 
составляет  отчеты  по  итогам  апробации  (промежуточный  и  итоговый) 
для передачи в НАО.  
Функции директора пилотной школы:  

 
несет  ответственность  за  достоверность  и  полноту  предоставляемой 
информации по школе;  

 
несет ответственность за качество проведения мониторинга в школе;  

 
осуществляет  контроль  за  своевременностью  сбора  и  передачи 
информации по мониторингу;  

 
организует  обсуждение  на  педагогическом  совете  школы  и  на 
родительских 
собраниях 
вопросов 
мониторинга 
апробации 
новой 

102
 
образовательной программы;  

 
принимает 
участие 
в 
анкетировании, 
интервьюировании, 
собеседованиях;  

 
принимает участие в составлении отчета по итогам мониторинга.  
Участники мониторинга от ОблУО и ГорОО:  

 
методисты районных (городских) отделов образования (32 человека);  

 
методисты  областных,  гг.  Алматы,  Астана  управлений образования  (16 
чел.).  
Функции методистов районных (городских) отделов образования:  

 
осуществляет координацию мониторинга по району (городу);  

 
осуществляет  подготовку  пилотных  школ  района  (города)  к  визитам 
рабочих  групп  мониторинга  (составляет  график  встреч,  формирует  фокус-
группы,  готовит  расписание  уроков  для  посещения  и  т.д.  в  соответствии  с 
«Инструкцией по проведению визитов в школы»);  

 
осуществляет  подготовку  пилотных  школ  района  (города)  к 
тестированию  в  соответствии  с  «Инструкцией  по  проведению  диагностики 
уровня когнитивного развития обучающихся первого класса»;  

 
принимает участие в регулярных (1 раз в конце четверти) обсуждениях, 
проводимых  в  пилотных  школах  с  целью  выявления  проблемных  вопросов, 
связанных с апробацией новой образовательной программы;  

 
несет  ответственность  за  качество  и  своевременность  передачи 
необходимой  информации  методисту  Областных  и  гг.  Алматы,  Астана 
управлений образования;  

 
осуществляет сбор, обработку и передачу необходимой информации по 
мере поступления запроса от НАО и АОО.  
Функции  методистов  областных,  гг.  Алматы,  Астана  управлений 
образования:  

 
осуществляет координацию мониторинга по области;  

 
контролирует  процесс  подготовки  пилотных  школ  области  к  визитам 
рабочих групп;  

 
контролирует процесс подготовки пилотных школ к тестированию;  

 
обсуждает  с  администрацией  пилотной  школы  ход  апробации  с  целью 
выявления проблемных вопросов;  

 
несет  ответственность  за  качество  и  своевременность  передачи 
необходимой информации НАО и АОО;  

 
осуществляет сбор, обработку и передачу необходимой информации по 
мере поступления запроса от НАО и АОО.  
Функции НАО и АОО:  

 
осуществляет общее руководство мониторингом;  

 
определяет задачи всех этапов мониторинга;  

 
разрабатывает структуру и технологические карты мониторинга;  

 
разрабатывает совместно с АОО «Инструкцию по проведению визитов в 
школы»,  «Инструкцию  по  проведению  диагностики  уровня  когнитивного 
развития обучающихся первого класса»;  

103
 

 
разрабатывает  совместно  с  АОО  анкеты,  вопросы  интервью,  листы 
наблюдения уроков (приложение 4);  

 
АОО  разрабатывает  тесты  для  сбора  данных  с  обучающихся 
контрольных и пилотных школ в начале учебного года для сравнения;  

 
составляет график визитов в пилотные школы (приложение 5);  

 
разрабатывает совместно с АОО логистику визитов в пилотные школы;  

 
готовит  информационные  письма  о  проведении  тестировании,  визитов, 
сроках предоставления необходимой информации в рамках мониторинга;  

 
формирует совместно с АОО состав рабочих групп мониторинга;  

 
проводит инструктаж членов рабочих групп мониторинга;  

 
совместно с АОО проводит обучение тренеров мониторинга;  

 
осуществляет  сбор  исходных  данных  (СИД),  обрабатывает  поток 
информации (ОПИ);  

 
проводит анализ полученных данных;  

 
выявляет проблемы, связанные с процессом апробации учебных планов, 
программ, УМК, системы оценивания;  

 
инициирует  обсуждения  вопросов  апробации  на  онлайн-платформе 
МОН РК;  

 
поддерживает постоянную связь с учителями и разработчиками АОО по 
всем возникающим вопросам через онлайн платформу;  

 
обобщает результаты мониторинга, формулирует выводы;  

 
разрабатывает  варианты  решения  проблем  (РВР)  (рекомендации  по 
внесению изменений в учебные программы, руководство по оцениванию, УМК 
и т.д.);  

 
согласовывает варианты решения проблем (СВР) с АОО, МОН РК;  

 
составляет промежуточный и итоговый отчеты по мониторингу.  
Функции Координационного совета МОН РК (приложение 6):  

 
Осуществляет  общее  руководство  мониторингом,  координацией  и 
согласованием действий всех участников мониторинга.  

 
МОН РК направляет письма в ОблУО и ГорОО об оказании содействия 
в  проведении  мониторинга  и  включении  специалистов  ОблУО  и  ГорОО  в 
рабочие группы.  

 
Контролирует  версии  документов  (учебных  программ  и  планов, 
руководств, УМК).  

 
Одобряет  или  утверждает  документы  (учебные  программы  и  планы, 
руководства, УМК).  

 
Выпуск  и  утверждение  итоговых  результатов  апробации  (учебные 
программы и учебные планы, руководства по оцениванию, УМК и т.д.).  

 
Информирует об изменениях школы и другие ведомства.  
 
 
 
 
 

104
 
2 Этапы и процедуры мониторинга  
 
Предварительный  этап:  сбор  и  анализ  статистических  показателей, 
диагностическое тестирование обучающихся (2-3-я недели сентября).  
 
Заместители  директоров  заполняют  ТК  1.1А  и  1.1Б  и  передают  в  НАО. 
НАО обрабатывает статистические показатели 30 пилотных и 15 контрольных 
школ, а также совместно с АОО организует диагностическое тестирование (на 
входе)  обучающихся  1-х  классов  пилотных  и  контрольных  школ,  которое 
проводится  для  определения  уровня  их  готовности  к  обучению  в  школе  в 
соответствии  с  ожидаемыми  результатами  образовательной  программы 
предшколы.  
Тестирование  проводится  учителями  начальных  классов  в  соответствии  с 
«Инструкцией по организации и проведению диагностического тестирования» с 
участием 128 обученных специалистов.  
128 специалистов передают отчетную информацию о проделанной работе 
и результаты тестирования в НАО для обработки и анализа.  
 
1-й  этап:  Сбор  и  первичная  обработка  исходных  данных  (октябрь, 
декабрь). 
Сбор  первоначальных  данных  (заполнение  ТК  и  онлайн-анкетирование) 
проводится  с  целью  получения  обратной  связи  от  учителей,  обучающихся, 
администрации  и  родителей  об  учебных  программах,  учебных  планах, 
руководствах и методических рекомендациях по оцениванию, УМК.  
Учителя начальных классов заполняют ТК 2.1 и 3.1.  
Заместители директоров заполняют ТК 4.1.  
На  данном  этапе  осуществляется  сбор  исходных  данных,  128 
подготовленных  специалистов  контролируют  своевременное  заполнение  ТК 
школами и оказывают консультативную помощь при их заполнении и передаче 
информации  в  НАО.  По  окончании  2-ой  четверти  128  специалистов 
организовывают  и  контролируют  процесс  проведения  онлайн-анкетирования 
среди  учителей,  обучающихся,  администрации  и  родителей  и  передают 
отчетную информацию о проделанной работе в НАО.  
 
2-й этап: Анализ первоначальных данных (ноябрь, январь) 
Анализ  первоначальных  данных  проводится  на  основе  обработки 
информации  из  ТК  и  результатов  анкетирования  для  выработки 
предварительных рекомендаций о внесении необходимых изменений в учебные 
программы и учебные планы, УМК, руководство и методические рекомендации 
по оцениванию.  
Анализ  первоначальных  данных  осуществляют  сотрудники  НАО 
совместно  с  АОО  и  составляют  перечень  проблем,  возникающих  у  учителей 
при  использовании  учебных  программ  и  планов  по  предметам,  руководства  и 
методических рекомендаций по оцениванию, УМК.  
После  обработки  и  анализа  данных  НАО  готовит  отчеты  по  предметам  и 

105
 
предварительные  выводы,  которые  обсуждаются  с  АОО  для  изучения 
доказательств и дальнейшего исследования.  
На  основе  этого  анализа,  сотрудники  НАО  и  АОО  определят  области, 
которые требуют дальнейшего изучения на 3-м этапе.  
 
3-й этап: Визиты в школы (февраль)  
Визиты  в  школы  проводятся  с  целью  изучения  проблем,  выявленных  на 
этапе  анализа  первоначальных  данных,  оказания  методической  поддержки 
школам  в  период  апробации  и  не  носят  контролирующих  функций.  Во  время 
визитов 
изучаются 
мнения 
учителей, 
обучающихся, 
родителей 
и 
администрации школ о качестве учебных программ и планов, УМК руководства 
и  методических  рекомендаций  по  оцениванию,  определяется  уровень 
поддержки учителей со стороны администрации школы в процессе апробации.  
Рабочие  группы  мониторинга  из  числа  представителей  АОО,  НАО  и  128 
специалистов  выезжают  в  школы,  проводят  наблюдение  уроков  и  беседы 
(фокус-группы) с администрацией, учителями, учащимися и их родителями для 
триангуляции  данных.  Данные  фиксируются  рабочей  группой  с  помощью 
листов  наблюдения  уроков,  протоколов  бесед,  фотографий  и  аудиозаписей  в 
соответствии  с  «Инструкцией  по  проведению  визитов»  и  передаются  в  НАО 
для обработки, анализа и подготовки отчетов по предметам.  
По окончании 3-й четверти учителя начальных классов заполняют ТК 2.1, 
2.2, 3.1, заместители директоров заполняют ТК 5.1.  
 
4-й  этап:  Корректировка  и  анализ  статистических  показателей, 
диагностическое тестирование на выходе (апрель)  
А. Корректировка статистических показателей.  
Б. Диагностическое тестирование обучающихся на выходе  
Диагностическое  тестирование  (на  выходе)  направлено  на  измерение 
прогресса  в  развитии  обучающихся  1-го  класса  в  обучении  по  новой 
образовательной программе.  
Тестирование  проводят  рабочие  группы  мониторинга  совместно  с 
учителями школ в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению 
диагностического тестирования».  
По  результатам  тестирования  проводится  сравнительный  анализ  уровня 
развития  обучающихся  пилотных  и  контрольных  школ  на  основе  данных 
тестирования на входе и на выходе.  
По окончании 4-ой четверти учителя начальных классов заполняют ТК 2.1 
и 3.1.  
 
5-й  этап:  Выводы и  рекомендации  по  внесению  изменений  в  учебные 
программы, методические рекомендации по оцениванию, УМК (май)  
НАО проводит анализ результатов, а также модерацию собранных данных, 
консультации  с  тренерами  учителей,  разработчиками  программ,  системы 
оценивания,  авторами  учебников,  готовит  заключения  на  основе  обобщения 
выводов,  разрабатывает  рекомендации,  предлагает  необходимые  меры  по 

106
 
улучшению  учебных  программ,  планов,  методических  рекомендаций  по 
оцениванию, УМК.  
НАО  согласовывают  с  АОО  рекомендации  по  внесению  изменений  в 
учебные  программы  и  планы,  методические  рекомендации  по  оцениванию, 
УМК в соответствии с согласованной формой (приложение 7). АОО совместно 
с НАО составляет итоговые отчеты и вырабатывает рекомендации по внесению 
изменений в документы.  
 
6-й этап: Утверждение изменений (июнь)  
Выводы  и  рекомендации  по  внесению  изменений  предоставляются 
Координационному  совету  МОН  РК  для  принятия  решений  по  утверждению 
внесенных изменений.  
Рабочие группы НАО и АОО вносят утвержденные изменения.  
Окончательные  версии  документов  со  всеми  внесенными  изменениями 
утверждаются  МОН  РК  и  доводятся  до  сведения  всех  заинтересованных 
сторон.  
 
 
 
 
 

107
 
Заключение  
 
Огромный  поток  информации  во  всех  областях  знания,  потребность 
современного  общества  в  гибких,  адаптивных  системах  образования, 
предусматривающих возможность быстрой профессиональной переориентации, 
повышении  квалификации,  саморазвития  на  любом  отрезке  жизненного  пути 
человека  привели  к  переходу  к  современной  парадигме  образования, 
основанной на принципе «образование через всю жизнь».  
В Послании Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана в 2010 
году  прозвучало,  что  без  современной  системы  образования  и  современных 
менеджеров, мыслящих широко, масштабно, по-новому, мы не сможем создать 
инновационную экономику» [3].  
Именно поэтому усвоение и обобщение готовых знаний в настоящее время 
становится не целью, а одним из вспомогательных средств интеллектуального 
развития человека, а обучение умению самостоятельно добывать необходимую 
информацию, выделять проблемы и искать пути их решения, уметь критически 
анализировать  получаемые  знания  и  применять  их  для  решения  новых  задач 
становятся результатом обновления содержания образования.  
Государственный общеобразовательный стандарт начального образования, 
утвержденный  Постановлением  Правительства  Республики  Казахстан  25 
апреля  2015  года,  также  ориентирован  на  построение  модели  образования, 
основанной  на  результатах,  а  ценности  в  образовании  разворачиваются  в 
контексте вопроса «Для чего учиться в школе?» [4].  
Внедрение  ГОС  НО  в  2015-2016  учебном  году  в  пилотном  режиме 
позволит  начать  процесс  апробации  обновленного  содержания  образования  и 
оценить качество образовательного процесса в новых условиях.  
Мониторинг  является  составной  частью  системы  контроля,  которая 
постоянно  должна  оценивать  качество  образовательного  процесса  через  сбор, 
хранение,  анализ  и  использование  информации  для  дальнейшего 
прогнозирования перспектив и совершенствования учебных программ, планов, 
УМК  с  учетом  полученных  результатов.  Методика  проведения  мониторинга 
апробации  ГОС  НО  представлят  особый  интерес  и  позволяет  по-новому 
оценить успешность обучения школьников в условиях обновления содержания 
образования.  
Мониторинг  апробации  ГОС  НО  будет  эффективным  в  том  случае,  если 
будет  разработана  четкая  программой  мониторинга,  механизм  ее  реализации, 
определены  основные  показатели  и  разработана  технология  отслеживания 
качества обучения учащихся с учетом содержания и темпов развития каждого 
обучаемого,  будут  фиксироваться  не  только  ожидаемые,  прогнозируемые 
результаты,  но  и  неожиданные,  случайные,  отрицательные,  позволяющие 
видеть процессы и результаты продвижения обучающегося.  
В методическом пособии показаны не только основные этапы мониторинга 
апробации ГОС НО, его функции, методы и средства, но и его место в системе 
управления школой.  
В  разработанном  пособии  предложены  средства  оптимизации  процесса 

108
 
обработки  результатов  мониторинга,  описываются  этапы  пролонгированного 
отслеживания  процессов  и  результата  продвижения  обучающегося  в 
образовательном  процессе.  Разработанные  практические  рекомендации, 
предложенная методология мониторинга для работников системы образования 
имеют прикладное значение.  
При  разработке  методологии  мониторинга  апробации  ГОС  НО  была 
поставлена четкая цель, определены пути ее достижения, предложен механизм 
и  инструментарий  мониторинга,  показаны  пути  решения  проблемы 
комплексного  систематического  пролонгированного  отслеживания  процессов, 
происходящих в педагогической и учебной среде.  
Разработанная  на  основе  системного  и  целостного  подхода  обобщенная 
модель  мониторинга  апробации  ГОС  НО  и  являющаяся  теоретико  - 
методологическим  и  технологическим  инструментарием  оценивания  учебных 
программ, учебных планов, УМК обновленного содержания образования будет 
использована в 30-ти пилотных школах и послужит основанием для обновления 
содержания образования в массовой школе.  
Разработанная  и  предлагаемая  методология  мониторинга  апробации  ГОС 
НО имеет практическую значимость в системе внутришкольного управления и 
может  быть  использована  в  процессе  переподготовки  и  повышения 
квалификации  работников  образования,  а  также  в  процессе  оптимизации 
системы внутришкольного управления.  
 
 
 
 
 

109
 
Нормативно-правовые документы  
 
При проведении мониторинга необходимо руководствоваться следующими 
нормативными правовыми документами:  
1)
 
Конституция РК;  
2)
 
Конвенция о правах ребенка;  
3)
 
Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье»;  
4)
 
Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;  
5)
 
Закон РК «Об образовании»;  
6)
 
Закон РК «О правах ребенка в РК»;  
7)
 
Закон  РК  «О  социальной  и  медико-педагогической  коррекционной 
поддержке детей с ограниченными возможностями»;  
8)
 
Закон 
РК 
«О 
профилактике 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 
и 
предупреждении 
детской 
безнадзорности 
и 
беспризорности»;  
9)
 
Постановления Правительства РК «Об утверждении ГОС НО»;  
10)
 
Постановления  Правительства  РК  «Об  утверждении  Правил 
осуществления образовательного мониторинга» (№ 536 от 27 апреля 2012 г.);  
11)
 
Приказ  Министра  здравоохранения  РК  об  утверждении  санитарных 
правил  и  норм  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, 
содержанию  и  условиям  обучения  в  общеобразовательных  и  интернатных 
организациях»;  
12)
 
Приказы МОН РК:  

 
Приказ  МОН  РК  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по 
критериальному оцениванию»;  

 
«Об  утверждении  норм  оснащения  оборудованием  и  мебелью 
организаций  дошкольного,  начального,  основного  среднего,  общего  среднего, 
технического и профессионального образования»;  

 
«Об  утверждении  30  пилотных  школ  по  обновлению  содержания 
образования»;  

 
«Об  утверждении  плана  мероприятий  по  обновлению  содержания 
образования»;  

 
«Об утверждении Положения об апробации»;  

 
«Об  утверждении  Положения  о  Координационном  совете  по 
обеспечению апробации образовательных программ предшкольной подготовки, 
учебных программ, учебников и учебно-методических комплексов начального, 
основного среднего и общего среднего образования».  
 
 
 
 
 

110
 
Содержание  
 
 
Обозначения, определения, сокращения................................................. 
110  
 
Введение………………………………………………………………… 
111 

Управление мониторингом……………………………………………. 
114 
1.1  Организационная структура мониторинга……………………………. 
114 
1.2  Иерархия взаимоотношений участников мониторинга……………... 
114 

Этапы и процедуры мониторинга…………………………………….. 
118 
 
Заключение..................................................................................................  121 
 
Нормативно-правовые документы.............................................................  123 
Приложение 1 «Инструкция по проведению диагностики уровня 
когнитивного развития обучающихся первого класса»................................. 
 
125 
Приложение 2 «Инструкция по проведению визитов в школы»…………… 
133 
Приложение 3 «Технические карты»……………………………………….. 
151 
Приложение 4 «Анкертирование».................................................................... 
218 
Приложение 5 «График подготовки и проведения мониторинга»………. 
231 
Приложение 6 «Положение О Координационном совете по обеспечению 
апробации образовательных программ предшкольной подготовки, 
учебных программ, учебников и учебно-методических комплексов 
начального, основного среднего, общего среднего образования»………….. 
 
 
 
234 
Приложение 7 «Формы согласования и внесения изменений»……………….  237 
Заключение............................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

111
 
Приложение 1  
 
ИНСТРУКЦИЯ  
по проведению диагностики уровня когнитивного развития обучающихся 
первого класса  
 
1.  Настоящая  инструкция  предназначена  для  проведения  диагностики 
уровня когнитивного развития обучающихся первого класса в 30-ти пилотных и 
15-ти контрольных школах.  
2. Диагностика проводится в форме тестирования обучающихся.  
3.  Тестирование  проводится индивидуально с  каждым  ребенком  на  языке 
обучения  в  начале  (третья  неделя  сентября)  и  в  конце  учебного  года  (апрель, 
май).  
4.  Диагностические  материалы  систематизированы  в  сборнике  тестовых 
заданий по четырем направлениям (таблица 1.1).  
 
Таблица 1.1 – Структура диагностики  
 
Направления диагностики 
кол-во 
заданий 
максимальное 
кол-во баллов 
время 
Уровень 
сформированности 
общих 
представлений об окружающем мире 
4 задания 
8 баллов 
5-6 
минут 
Уровень  интеллектуального  развития 
ребенка 
4 задания 
12 баллов 
15 минут 
Уровень  сформированности  естественно-
математических представлений ребенка 
7 заданий  
12 баллов 
10-12 
минут 
Уровень развития психических процессов  3 задания 
6 баллов 
5-7 
минут 
всего 
18 заданий 
38 баллов 
35-40 
минут 
 
5.  Каждому  учащемуся  предлагается  сборник  заданий,  ориентированных 
на  проверку  навыков  письма,  связной  речи,  чтения,  а  также  воображения, 
зрительной  памяти,  умения  логически  мыслить  и  логически  рассуждать 
(таблица 1.2).  
 
Таблица 1.2 – Образец заданий на проверку навыков  
 
Проверяемые навыки 
Действия ученика  


«Письмо» 
написать ответы на вопросы на листе бумаги 
 «Развитие 
связной 
речи» 
ответить  самостоятельно  на  вопросы  касательно  окружающего 
мира;  
составить  рассказ  по  сюжетным  картинкам,  используя  в  речи 
простые и сложные предложения 
«Коммуникация»  
назвать буквы; 
гласные буквы обвести в кружок и составить из данных букв 

112
 
Продолжение таблицы 1.2 


 
слова;  
подобрать слова, противоположные по смыслу 
«Чтение»  
прочитать  текст  и  самостоятельно  ответить  на  вопросы  по 
тексту 
«Познание»  
нарисовать круги в ряд в порядке увеличения количества точек 
внутри;  
назвать состав чисел;  
сравнить предметы по количеству;  
классифицировать геометрические фигуры;  
решать арифметические и логические задачи 
«Способность 
логически мыслить»  
а)  запомнить  расположение  в  верхнем  ряду  размещенных  в 
квадратах  кружочков  в  течение  одной  минуты  (затем  закройте 
этот  ряд.  В  пустых  квадратах  ученик  рисует  кружочки,  в 
точности повторив их расположение; 
б)  предложите  ребенку  внимательно  посмотреть  на  маленькую 
таблицу и в течении 30 секунд запомнить все фигурки, которые 
на  ней  нарисованы.  А  затем  на  большой  таблице  зачеркнуть 
карандашом те фигуры, которые он видел на маленькой таблице. 
Когда  ребенок  смотрит  на  маленькую  табличку,  большую 
закрыть листом бумаги;  
в) попросите ребенка найти лишнюю фигуру в ряду и объяснить 
свой выбор. 
 
6.  Все  задания  выполняются  под  руководством  координатора  теста 
индивидуально с каждым учащимся.  
7. Все инструкции для ученика читает учитель.  
8.  Тестирование  в  кабинете  принимают  одновременно  4  (четыре) 
координатора  теста,  каждый  по  одному  учащемуся.  Не  рекомендуется 
принимать больше 4 (четырех) обучающихся одновременно.  
9.  В  день  проведения  тестирования  в  кабинетах  не  должны  находиться 
лица, не задействованные в проведении тестирования.  
10.  Все  участники  тестирования  должны  подписать  Соглашение  о 
неразглашении конфиденциальной информации (приложение 1.1).  
11.  Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  начальной 
школы:  

 
готовит  график  проведения  тестирования,  формирует  список 
обучающихся в разрезе языков обучения, классов и отправляет в НАО;  

 
составляет  список  координаторов  и  дежурных  учителей  по  школе, 
согласовывает с директором школы, который утверждает данный список;  

 
за  день  до  тестирования  проводит  инструктаж  координаторов  теста  и 
дежурных пошколе;  

 
за  день  до  тестирования  организует  подготовку  аудитории  и 
необходимого оборудования;  

 
во время проведения тестирования организовывает дежурство по школе;  

 
в день тестирования предоставляет координатору списки обучающихся, 
участвующих в тестировании;  

113
 

 
предоставляет 
возможность 
и 
содействует 
в 
тиражировании 
необходимых материалов для тестирования;  

 
по  окончании  тестирования  собирает  весь  материал,  передает 
ответственному сотруднику АОО (приложение 1.2).  
12.  Координатор  теста  (координатор  теста  назначается  из  числа  учителей 
начальных классов приказом директора школы):  

 
за  день  до  тестирования  знакомится  с  Инструкцией  по  проведению 
входной  диагностики  уровня  когнитивного  развития  обучающихся  первого 
класса в 30-ти пилотных и 15-ти контрольных школах 

 
подписывает 
соглашение 
о 
неразглашении 
конфиденциальной 
информации;  

 
за  день  до  тестирования  готовит  кабинеты,  в  которых  не  должно  быть 
наглядных  материалов,  плакатов,  вывесок,  таблиц,  рисунков,  картин,  шкафы 
должны быть опечатаны (приложение 1.3);  

 
при  необходимости  обеспечивает  обучающихся  ручками  с  синими 
чернилами;  

 
обеспечивает своевременную явку обучающихся на тестирование;  

 
обеспечивает соблюдение порядка во время тестирования;  

 
в  день  тестирования  принимает  у  представителей  АОО  материалы  по 
ведомости учета и выдачи материалов, несет персональную ответственность за 
их  сохранность,  вскрывает  пакеты  с  материалами  и  заполняет  акт  вскрытия 
пакетов (приложение 1.2);  

 
заполняет оценочный лист (таблица 1.3);  

 
по  окончании  тестирования  собирает  весь  материал,  передает 
заместителю  директора  по  учебно-воспитательной  работе  начальной  школы 
(приложение 1.2).  
 
 
 
 
 

114
 
Таблица 1.3 – Образец оценочного листа  
 
Ф.И.О. ученика (-цы) ___________________________________  
 
 
Уровень сформированности естественно-математических представлений ребенка  
№ 
задания 


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал