Учебных программ и учебных материалов по обновленному содержанию начального образования методическое пособиежүктеу 5.01 Kb.

бет7/19
Дата27.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

 
 
2.1.6-ТК – Мұғалімдерде қиындық тударған оқу мақсаттары  
 
Мұғалімнің ЖСН-і _______________________________________________________  
 
Оқыту тілі __________________________  
 
Пән атауы: Математика  
 
 
 
 
2.1.5-ТК-ның  жалғасы 
1.1.9.2 
Дыбыстардың мағынаажыратушылық қызметін түсіну 
 
 
1.2.9.2 
Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну (ь,ъ таңбалары, ф, в, ц, ч 
дыбыстары, ё, ю, я қосарлы дыбыстары) және дұрыс оқу 
 
 
1.3.12.2 
Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі 
сызығын сақтап, әріп элементтерін жазу 
 
 
1.2.6.3 
Көркем және бейкөркем (газет және журнал мақаласы және т.б.) 
мәтіндерді ажырату 
 
 
1.3.10.2 
Тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын  қолдана 
алу (терминсіз) 
 
 

68
 
Коды  
Оқу мақсаттары (тоқсан бойынша барлығы) 
Қиындық 
тудырды 
Мәселелер  
1-тоқсан  
1.3.1.1 
Заттарды формасына, өлшеміне, түсіне, материалына және т.б. қарап 
ажырату және салыстыру 

 
1.3.1.2 
Геометриялық фигураларды (нүкте, түзу, қисықтар, сынық сызықтар, 
тұйықталған және тұйықталмаған сызықтар, кесінді, сәуле) туралы түсінігі 
болу және оларды ажырата білу 
 
 
1.3.1.3 
Жазық фигураларды (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) және 
жазықтықтағы (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты 
параллепипед) фигураларды тану және айналасынан табу 
 
 
1.3.2.5  
Жазық фигуралардың моделдерін жасау және олардан композиция 
құрастыру 
 
 
1.2.4.1 
Жиындарды олардың белгілері бойынша классификациялау (аттың түсі, 
формасы, көлемі) 
 
 
1.4.1.1 
Цифрлар мен сандарды ажырата білу, бір таңбалы сандарды түрлі 
тәсілдермен (нүктелер жиынтығымен, таяқшалармен және т.б) көрсету, 
сандық түзудің бойында көрсету 
 
 
1.4.1.4 
Сандардың қосындысы мен айырмасын, сандарды салыстыруды 
(артық/кем), көршілес сандарды, сандық аралықтарды, сандық қатарларды 
көрсету үшін сан түзуін пайдалану 
 
 
1.4.1.13 
Артық, кем, тең, сонша, бірнеше бірлікке артық/кем, ұзын, қысқа, ауыр, 
жеңіл, қымбат, арзан ұғымдарын қолдану 
 
 
1.1.1.1 
Натурал сан және 0 саны туралы түсінігі болу; санның құрылу жолын мен 
құрамын білу, 10-ға дейінгі сандарды оқу, жазу 
 
 
1.1.1.2 
10-ға; дейінгі сандарды тура және кері санау, олардың натурал сандар 
қатарындағы реттік нөмірін анықтау 
 
 
1.1.2.3 
Санның өзге саннан қаншаға артық/кем екенін анықтау 
 
 
 

69
 
2.1.6-ТК -ның жалғасы  
1.1.2.10 
Біртаңбалы сандарды қосу кестесін құру және азайтудың сәйкес 
жағдайларын қолдану 
 
 
1.1.2.1 
Қосу амалын заттар тобының бірігуі және сан түзуінде солдан оңға қарай 
қадамдап жылжу ретінде, азайту амалын кему және сан түзуінде оңнан 
солға қарай қадамдап жылжу ретінде түсіну; өзара кері амалдар 
 
 
1.1.2.2 
Ондықтан аттамай біртаңбалы сандарды ауызша қосу тәсілдерін орындау 
және берілген амалға кері амалды орындау 
 
 
1.1.2.6 
Қосудың ауыстырымдылық қасиетін түсіну және қолдану 
 
 
1.4.1.2 
Сандар мен шамалар арасында қатынастарды =, ≠, >, < таңбаларын 
қолдану арқылы көрсету 
 
 
1.4.1.3 
Қосу мен азайтудың компоненттері атауларын өрнектерді оқу мен жазуда 
қолдану 
 
 
1.4.1.5 
Сандық өрнектердің мәнін есептеуді жазуда «+», «» , «=» таңбаларын 
қолдану 
 
 
1.1.3.1 
Ұзындық, масса, сыйымдылық және олардың өлшем бірліктері (см, дм, кг, 
л) туралы түсінігі болу және салыстыру 
 
 
1.1.3.5 
Өлшем бірліктері және құралдарды таңдау арқылы 
ұзындық/масса/сыйымдылықты анықтау және іс әрекетін түсіндіру 
 
 
2-тоқсан  
1.1.1.3 
11-ден 20-ға дейінгі сандарды тура және кері санау, олардың натурал 
сандар қатарындағы реттік нөмірін анықтау 
 
 
 
1.1.1.6 
Санның жаңа бірлігі - ондық туралы түсінігі болу, 100-ге дейін толық 
ондықтармен санау 
 
 
1.1.1.5 
11-ден 20-ға дейінгі сандарды оқу, жазу және олардың құрылу жолын білу   
 
1.1.1.7 
20 көлемінде сандардың разрядтық құрамын анықтау 
 
 
 

70
 
2.1.6-ТК-ның  жалғасы  
1.1.1.4 
20-ға дейінгі сандарды2-ден топтап тура және кері санау,20-ға дейінгі 
жұп/тақ сандарды білу 
 
 
1.1.1.9  
10-ға дейінгі жұп сандардың, 10 мен 20 сандарының жартысын заттар 
санын тең екі бөлікке бөлу арқылы табу 
 
 
1.1.2.1 
Қосу амалын заттар тобының бірігуі және сан түзуінде солдан оңға қарай 
қадамдап жылжу ретінде, азайту амалын кему және сан түзуінде оңнан 
солға қарай қадамдап жылжу ретінде түсіну; өзара кері амалдар 
 
 
1.1.2.2 
Ондықтан аттамай біртаңбалы сандарды ауызша қосу тәсілдерін орындау 
және берілген амалға кері амалды орындау 
 
 
1.1.2.9 
Толық ондықтарды қосу және азайтуды орындау 
 
 
1.1.2.10 
Біртаңбалы сандарды қосу кестесін құру және азайтудың сәйкес 
жағдайларын қолдану 
 
 
1.1.2.6 
Қосудың ауыстырымдылық қасиетін түсіну және қолдану 
 
 
1.1.2.8 
20 көлемінде ондықтан аттамай қосу және азайту амалдарын орындау 
 
 
1.2.1.1 
Санды және әріпті өрнектерді ажырата білу және оқу 
 
 
1.4.1.5 
Сандық өрнектердің мәнін есептеуді жазуда «+», «» , «=» таңбаларын 
қолдану 
 
 
1.4.1.3 
Қосу мен азайтудың компоненттері атауларын өрнектерді оқу мен жазуда 
қолдану 
 
 
1.4.1.8 
Есептерді шешу үшін тірек схемаларын таңдау 
 
 
1.2.3.1 
1-ден 20- ға дейінгі сандар тізбегін және ондықтармен 100-ге дейінгі 
сандар тізбегін білу, суреттер, фигуралар, символдардан тұратын 
тізбектердің заңдылықтарын білу 
 
 
1.2.3.2 
Берілген заңдылықтарды жалғастыру, заңдылықтың неліктен 
орындалмауын анықтау (фигуралар, ойыншықтар, түрлі-түсті моншақтар 
және т.б. көмегімен) 
 
 
1.2.4.4 
Цифрлар мен фигураларға қатысты басқатырғыш есептер, ребустар шешу   
 

71
 
2.1.6-ТК -ның жалғасы  
1.1.3.1 
Ұзындық, масса, сыйымдылық және олардың өлшем бірліктері (см, дм, кг, 
л) туралы түсінігі болу және салыстыру 
 
 
1.1.3.4 
Өлшем бірліктерді (см, дм) түрлендіру және атаулы сандармен амалдар 
орындау (соның ішінде кг,л,сағ.) 
 
 
1.1.3.5 
Өлшем бірліктері және құралдарды таңдау арқылы 
ұзындық/масса/сыйымдылықты анықтау және іс әрекетін түсіндіру 
 
 
1.3.1.4 
Геометриялық фигуралардың (үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш) 
қабырғаларын өлшеу және салыстыру 
 
 
3-тоқсан  
1.1.1.8 
Біртаңбалы, екітаңбалы сандарды салыстыру 
 
 
1.1.2.5 
Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектің мәнін табу 
 
 
1.1.2.6 
Қосудың ауыстырымдылық қасиетін түсіну және қолдану 
 
 
1.1.3.2 
Уақыт аралықтары туралы (минут, сағат, апта, ай) түсінігі болу, уақыттың 
өлшем бірліктерін қолдану 
 
 
1.1.3.3 
Уақытты циферблат арқылы анықтау: сағат 
 
 
1.1.3.5 
Өлшем бірліктері және құралдарды таңдау арқылы 
ұзындық/масса/сыйымдылықты анықтау және іс әрекетін түсіндіру 
 
 
1.2.2.1 
Теңдік және теңсіздікті, тура және тура емес теңдіктер мен теңсіздіктерді 
ажырата білу; 
 
 
1.2.2.2 
Қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерін табу ережелері негізінде 
теңдеулерді шешу, теңдеудің түбірін табу 
 
 
1.2.1.1 
Санды және әріпті өрнектерді ажырата білу және оқу 
 
 
1.2.1.3 
Қосу  мен  азайту  арасындағы  байланыс  негізінде  теңдік  құру  үшін  әріпті 
өрнектерді қолдану: x+a=b, b-a=x 
 
 
1.2.1.5 
Жақшасыз әріпті, санды өрнектерді салыстыру  
 
 
1.4.1.2 
Сандар мен шамалар арасында қатынастарды =, ≠, >, < таңбаларын 
қолдану арқылы көрсету 
 
 

72
 
2.1.6-ТК-ның  жалғасы  
1.4.1.5 
Сандық өрнектердің мәнін есептеуді жазуда «+», «» , «=» таңбаларын 
қолдану 
 
 
1.4.1.9 
Қосынды мен қалдықты табуға берілген есептерді талдау және шығару, 
санды деректер бойынша және оған кері есеп құрастыру 
 
 
1.4.1.10 
Берілген саннан бірнеше бірлік артық немесе кем санды табуға берілген 
есептерді талдау, шығару және кері есеп құрастыра білу 
 
 
1.4.1.6 
+ ??? = 10, 10- ???=4 өрнектерде белгісіз санды ??? таңбамен белгілеуді 
қолдану 
 
 
1.4.1.8 
Есептерді шешу үшін тірек схемаларын таңдау 
 
 
1.4.1.11 
Бір санның екінші саннан қанша бірлік артық немесе кем екенін анықтауға 
берілген есептерді талдау, шығару және кері есеп құрастыра білу 
 
 
4-тоқсан  
1.1.2.11 
1 тг, 2 тг,5 тг,10 тг, 20тгтеңгелік монеталарды тану, белгілі бір соманы 
монеталармен төлеу және айыра білу 
 
 
1.4.1.12 
«Баға», «мөлшер» ұғымдары туралы түсінігі болу 
 
 
1.4.1.13 
Артық, кем, тең, сонша, бірнеше бірлікке артық/кем, ұзын, қысқа, ауыр, 
жеңіл, қымбат, арзан ұғымдарын қолдану 
 
 
1.4.1.11 
Бір санның екінші саннан қанша бірлік артық немесе кем екенін анықтауға 
берілген есептерді талдау, шығару және кері есеп құрастыра білу 
 
 
1.4.1.9 
Қосынды мен қалдықты табуға берілген есептерді талдау және шығару, 
санды деректер бойынша және оған кері есеп құрастыру 
 
 
1.4.1.7  
Деректерді жинақтау, жүйелеу және толықтыру/ кесте, диаграмма 
(пиктограмма, гистограмма) құрастыру  
 
 
1.2.4.5 
Қарапайым логикалық есептерді шығару (ақиқат есептер, сәйкестігін табу)   
 
1.2.4.1 
Жиындарды олардың белгілері бойынша классификациялау (аттың түсі, 
формасы, көлемі) 
 
 

73
 
 
Ескерту:  
*  
2.1.6 ТК әр тоқсан соңында мұғалім толтырады  
**  
2.1.6 ТК толтыру үшін әр сабақта өз бақылауларын жазып отыруы керек  
*** 
«Мәселелер»  бағанындағы  жазбалар  келсідей  мағынаға  ие  болуы  мүмкін:  «жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  келмейді»,  «құрылымы 
түсініксіз», «өлшеуге келмейді».  
 
 
 
 
 
2.1.6-ТК-ның  жалғасы  
1.2.4.2 
Берілген заттардың сипаты бойынша жиын құру, жұп құру арқылы 
жиындарды салыстыру 
 
 
1.1.3.1 
Ұзындық, масса, сыйымдылық және олардың өлшем бірліктері (см, дм, кг, 
л) туралы түсінігі болу және салыстыру 
 
 
1.3.2.1 
Жазықтықта түзу қисық,сынық кесінділердігеометриялық фигураларды 
сызу 
 
 
1.3.2.2 
Геометриялық фигуралар арасындағы негізгі қатынастарды түсіну және 
қолдану (үлкен- кіші, жоғары-төмен, кең –тар, жуан-жіңішке, қалың-жұқа) 
 
 
1.3.2.4 
Қарапайым жазық фигураларды (үшбұрыш, төртбұрыш) бейнелеу үшін 
нүктелі қағазды қолдану 
 
 
1.4.1.14 
Күнделікті ауызекі сөйлеуде қоршаған ортадағы заттардың орналасуын, 
арақашықтығын, бағытын анықтайтын терминдерді (алдында - артында, 
оң жақта – сол жақта, жоғарыда – төменде, үстінде –астында, арасында, 
жанында, ішінде, сыртында, ортасында) қолдану 
 
 

74
 
2.1.7-ТК – Мұғалімдерде қиындық тударған оқу мақсаттары  
 
Мұғалімнің ЖСН-і _______________________________________________________   
Оқыту тілі __________________________  
Пән атауы: Бейнелеу өнері  
 
Коды  
Оқу мақсаттары (тоқсан бойынша барлығы)  
Қиындық 
тудырды  
Мәселелер  
1-тоқсан  
1.1.1.1 
Қоршаған  ортаның  кейбір  ерекшеліктерін,  таныс  бейнелер  мен 
формаларын ажырату  

 
1.1.2.1 
Ұлттық  және  әлем  мәдениетінің  әртүрлі  өнер  туындыларына  қатынасын 
көрсетуі 
 
 
1.1.3.1 
Өнердегі  бейнелер  (образдар)  мен  формаларға  қатысты  идеяларды 
талқылау және сұрақтар қою  
 
 
1.1.4.1 
Зерттеу,  бақылау,  елестету,  белгілеу  (фотоға  түсіру,  нобайлар  мен  сурет 
салу)  кезінде  өз  идеялары  мен  сезімдерін  белгілі  тәсілдермен 
шығармашылық түрде көрсету және білдіру  
 
 
1.1.4.2 
Қоршаған орта және жекелеген формаларды бейнелеу кезінде, кеңістік 
түсінігінің дамуын көрсету 
 
 
1.2.1.1 
Қоршаған ортадағы  кейбір  визуалды  элементтерді пайдалана отырып, өз 
идеялары мен сезімдерін білдіру үшін қарапайым тәсілдерді 
ажырату 
 
 
1.2.2.1  
Техникалардың,  материалдар  мен  құралдардың,  сонымен  қатар  сурет 
салуға  арналған  материалдар  қасиеттерімен  тәжірибе  жасай  отырып, 
қарапайым тәсілдерін зерделеу және қолдану 
 
 
1.2.4.1  
Материалдар мен құралдарды қолдану үшін қауіпсіз тәсілдерді анықтау 
 
 
 

75
 
2.1.7-ТК-ның  жалғасы  
1.3.1.1 
Өз  жұмысына  презентация  жасау  үшін  қарапайым  идеяларды 
тұжырымдау және ұсыну 
 
 
1.3.2.1 
Өнер шығармаларының жанрын және жұмыс техникасын ажырату 
 
 
1.3.3.1  
Өз жұмысына қарапайым пікірлер тұжырымдау 
 
 
1.2.3.1 
Қарапайым  тәсілдермен  материалдар  және  компоненттерді  өлшеу,  қию, 
белгілеу, формасын келтіру, жинақтау, қосу, біріктіру 
 
 
1.2.3.2 
Шығармашылық жұмысты аяқтау үшін көркем мәнерлеу құралдарын 
және қарапайым тәсілдерін пайдалану 
 
 
2 четверть  
1.1.1.1 
Қоршаған  ортаның  кейбір  ерекшеліктерін,  таныс  бейнелер  мен 
формаларын ажырату  
 
 
1.1.2.1 
Ұлттық  және  әлем  мәдениетінің  әртүрлі  өнер  туындыларына  қатынасын 
көрсетуі 
 
 
1.1.3.1 
Өнердегі  бейнелер  (образдар)  мен  формаларға  қатысты  идеяларды 
талқылау және сұрақтар қою  
 
 
1.2.2.1  
Техникалардың,  материалдар  мен  құралдардың,  сонымен  қатар  сурет 
салуға  арналған  материалдар  қасиеттерімен  тәжірибе  жасай  отырып, 
қарапайым тәсілдерін зерделеу және қолдану 
 
 
1.2.4.1  
Материалдар мен құралдарды қолдану үшін қауіпсіз тәсілдерді анықтау 
 
 
1.3.2.1 
Өнер шығармаларының жанрын және жұмыс техникасын ажырату 
 
 
1.3.3.1  
Өз жұмысына қарапайым пікірлер тұжырымдау 
 
 
1.1.4.1 
Зерттеу,  бақылау,  елестету,  белгілеу  (фотоға  түсіру,  нобайлар  мен  сурет 
салу)  кезінде  өз  идеялары  мен  сезімдерін  белгілі  тәсілдермен 
шығармашылық түрде көрсету және білдіру  
 
 
1.1.4.2 
Қоршаған орта және жекелеген формаларды бейнелеу кезінде, кеңістік 
түсінігінің дамуын көрсету 
 
 
1.1.5.1  
Формалар мен бұйымдардың қалай және не үшін жасалғанын түсіну  
 
 

76
 
2.1.7-ТК-ның  жалғасы  
1.1.6.1  
Өзінің тәжірибесі негізінде шығармашылық идеяларды тұжырымдау 
 
 
1.2.1.1 
Қоршаған ортадағы  кейбір  визуалды  элементтерді пайдалана отырып, өз 
идеялары мен сезімдерін білдіру үшін қарапайым тәсілдерді 
ажырату 
 
 
1.2.3.1  
Қарапайым  тәсілдермен  материалдар  және  компоненттерді  өлшеу,  қию, 
белгілеу, формасын келтіру, жинақтау, қосу, біріктіру 
 
 
1.2.3.2  
Шығармашылық жұмысты аяқтау үшін көркем мәнерлеу құралдарын 
және қарапайым тәсілдерін пайдалану 
 
 
3 четверть  
1.1.1.1 
Қоршаған  ортаның  кейбір  ерекшеліктерін,  таныс  бейнелер  мен 
формаларын ажырату  
 
 
1.1.2.1 
Ұлттық  және  әлем  мәдениетінің  әртүрлі  өнер  туындыларына  қатынасын 
көрсетуі 
 
 
1.1.3.1 
Өнердегі  бейнелер  (образдар)  мен  формаларға  қатысты  идеяларды 
талқылау және сұрақтар қою  
 
 
1.1.4.1 
Зерттеу, бақылау, елестету, белгілеу (фотоға түсіру, нобайлар мен сурет 
салу) кезінде өз идеялары мен сезімдерін белгілі тәсілдермен 
шығармашылық түрде көрсету және білдіру 
 
 
1.1.4.2 
Қоршаған орта және жекелеген формаларды бейнелеу кезінде, кеңістік 
түсінігінің дамуын көрсету 
 
 
1.1.5.1  
Формалар мен бұйымдардың қалай және не үшін жасалғанын түсіну  
 
 
1.1.6.1  
Өзінің тәжірибесі негізінде шығармашылық идеяларды тұжырымдау 
 
 
1.2.1.1 
Қоршаған ортадағы  кейбір  визуалды  элементтерді пайдалана отырып, өз 
идеялары мен сезімдерін білдіру үшін қарапайым тәсілдерді ажырату 
 
 
1.2.2.1  
Техникалардың,  материалдар  мен  құралдардың,  сонымен  қатар  сурет 
салуға  арналған  материалдар  қасиеттерімен  тәжірибе  жасай  отырып, 
қарапайым тәсілдерін зерделеу және қолдану 
 
 

77
 
2.1.7-ТК-ның  жалғасы  
1.2.3.1  
 
Қарапайым  тәсілдермен  материалдар  және  компоненттерді  өлшеу,  қию, 
белгілеу, формасын келтіру, жинақтау, қосу, біріктіру 
 
 
1.2.3.2  
Шығармашылық жұмысты аяқтау үшін көркем мәнерлеу құралдарын 
және қарапайым тәсілдерін пайдалану 
 
 
1.2.4.1  
Материалдар мен құралдарды қолдану үшін қауіпсіз тәсілдерді анықтау 
 
 
1.3.2.1 
Өнер шығармаларының жанрын және жұмыс техникасын ажырату 
 
 
1.3.3.1  
Өз жұмысына қарапайым пікірлер тұжырымдау 
 
 
1.3.1.1 
Өз  жұмысына  презентация  жасау  үшін  қарапайым  идеяларды 
тұжырымдау және ұсыну 
 
 
4-тоқсан  
1.1.3.1 
Өнердегі  бейнелер  (образдар)  мен  формаларға  қатысты  идеяларды 
талқылау және сұрақтар қою  
 
 
1.1.4.1 
Зерттеу, бақылау, елестету, белгілеу (фотоға түсіру, нобайлар мен сурет 
салу) кезінде өз идеялары мен сезімдерін белгілі тәсілдермен 
шығармашылық түрде көрсету және білдіру  
 
 
1.1.4.2 
Қоршаған орта және жекелеген формаларды бейнелеу кезінде, кеңістік 
түсінігінің дамуын көрсету 
 
 
1.1.5.1  
Формалар мен бұйымдардың қалай және не үшін жасалғанын түсіну  
 
 
1.1.6.1  
Өзінің тәжірибесі негізінде шығармашылық идеяларды тұжырымдау 
 
 
1.2.2.1  
Техникалардың,  материалдар  мен  құралдардың,  сонымен  қатар  сурет 
салуға  арналған  материалдар  қасиеттерімен  тәжірибе  жасай  отырып, 
қарапайым тәсілдерін зерделеу және қолдану 
 
 
1.2.4.1  
Материалдар мен құралдарды қолдану үшін қауіпсіз тәсілдерді анықтау 
 
 
1.3.1.1 
Өз  жұмысына  презентация  жасау  үшін  қарапайым  идеяларды 
тұжырымдау және ұсыну 
 
 
1.3.2.1 
Өнер шығармаларының жанрын және жұмыс техникасын ажырату  
 
 
 

78
 
 
Ескерту:  
*  
2.1.7 ТК әр тоқсан соңында мұғалім толтырады  
**  
2.1.7 ТК толтыру үшін әр сабақта өз бақылауларын жазып отыруы керек  
***  «Мәселелер» бағанындағы жазбалар келсідей мағынаға ие болуы мүмкін: «жас ерекшеліктеріне сәйкес келмейді», 
«құрылымы түсініксіз», «өлшеуге келмейді».  
 
 
 
 
 
2.1.7-ТК-ның  жалғасы  
1.1.2.1 
Ұлттық  және  әлем  мәдениетінің  әртүрлі  өнер  туындыларына  қатынасын 
көрсетуі 
 
 
1.2.1.1 
Қоршаған ортадағы  кейбір  визуалды  элементтерді пайдалана отырып, өз 
идеялары мен сезімдерін білдіру үшін қарапайым тәсілдерді 
ажырату 
 
 
1.2.3.1  
Қарапайым  тәсілдермен  материалдар  және  компоненттерді  өлшеу,  қию, 
белгілеу, формасын келтіру, жинақтау, қосу, біріктіру 
 
 
1.2.3.2  
Шығармашылық жұмысты аяқтау үшін көркем мәнерлеу құралдарын 
және қарапайым тәсілдерін пайдалану 
 
 
1.3.3.1  
Өз жұмысына қарапайым пікірлер тұжырымдау  
 
 
 

79
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал