Учебных программ и учебных материалов по обновленному содержанию начального образования методическое пособиежүктеу 5.01 Kb.

бет5/19
Дата27.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

3-қосымша  
 
Орындаушылар назарына!  
Технологиялық карталар бастапқы мәліметтерді жинау үшін арналған.  
ТК  көрсетілген  мерзімде  3.1-кестеге  сәйкес  мұғалімдер  және  директор 
орынбасарлары толтыру керек.  
 
3.1-кесте – Мониторингтің технологиялық карталары  
 
№ 
Технологиялық 
карталар 
ТК 
БМЖ 
Орындаушылар  Мерзімдер 

Мұғалімдер және 
оқушылар бойынша 
мәліметтер базасы (1-
ТК) 
1.1А 
1.1Б 
директор 
орынбасары 
оқу жылының басында 
(15 қыркүйекке дейін) 
және 4-тоқсан соңында 
(20 наурыздан кеш емес) 

оқу бағдарламалары және жоспарлары (2-ТК) 
2.1 
мұғалімдерде 
қиындық 
тударған оқу 
мақсаттары 
2.1 
мұғалім 
әр тоқсан соңында 
2.2 
оқу 
бағдарламаларын 
жалпы бағалау 
2.2 
әр тоқсан соңында 

критериалды бағалау жүйесі (3-ТК) 
3.1 
жетістік 
критерийлерінің 
оқу мақсаттарына 
сәйкестігі 
3.1 
мұғалім 
әр тоқсан соңында 

білім беру үдерісі (4-ТК) 
4.1 
мәселелерді 
талқылау 
нәтижесі 
4.1 
директор 
орынбасары 
әр тоқсан соңында 
(талқылау 
қорытындысы 
бойынша) 

оқушылардың денсаулық жағдайы (5-ТК) 
5.1 
оқушылардың 
денсаулық 
жағдайы 
5.1 
директор 
орынбасары 
оқу жылының басында 
(15 қыркүйекке дейін) 
және 4-тоқсан соңында 
(20 наурыздан кеш емес) 
 
 
 
 
 

45
 
1.1А-ТК – оқушылардың мәліметтер базасы (онлайн-платформада бөлек үлгі)  
1.1Б-ТК – мұғалімдердің мәліметтер базасы (онлайн-платформада бөлек үлгі)  
* 1.1А ТК және 1.1Б ТК оқу жылының басында (15 қыркүйекке дейін) және 4-тоқсан соңында (20 наурыздан кеш 
емес) толтырылады  
 
2-ТК – Оқу бағдарламалары  
 
2.1.1- ТК – Мұғалімдерде қиындық тударған оқу мақсаттары  
 
Мұғалімнің ЖСН-і _______________________________________________________  
Оқыту тілі __________________________  
Пән атауы: Қазақ тілі  
 
 
Коды  
Оқу мақсаттары (тоқсан бойынша барлығы) 
Қиындық 
тудырды 
Мәселелер  
 
1-тоқсан 
 
 
1.1.1.1 
Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкесдұрыс әрекет ету 
(қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау) 

 
1.1.2.1 
Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну 
 
 
1.2.3.1 
Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын 
сақтап жауап беру 
 
 
1.2.6.1 
Тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пікірін 
(келісемін/келіспеймін, ұнайды/ұнамайды) білдіру 
 
 
1.5.1.2 
Сөйлеу барысында көптік/тәуелділік/ жіктік /септік жалғауларын 
мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану 
 
 
1.1.3.1 
Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша 
сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау 
 
 

46
 
2.1.1-ТК-ның жалғасы  
1.3.3.1 
Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату 
 
 
1.4.1.1 
Берілген суретке (зат) қатысты сипаттау сөздерін жазу 
 
 
1.3.2.1 
Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну 
 
 
1.5.1.1 
Мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін 
сөздердің мағынасын түсіну, жазбаша және ауызекі тілде қолдану 
 
 
1.5.1.4  
Мұғалімнің көмегімен сөйлеу барысында етістіктің шақтарын, сілтеу 
есімдіктерін дұрыс қолдану  
 
 
1.5.1.5 
Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру   
 
 
2 -тоқсан 
 
 
1.1.3.1 
Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша 
сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау 
 
 
1.1.2.1 
Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну 
 
 
1.3.3.1 
Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату 
 
 
1.2.1.1 
Танысу, өзі туралы айту, затты сипаттау үшін таныс сөз және сөз 
тіркестерін қолдану 
 
 
1.2.2.1 
Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру 
 
 
1.2.6.1 
Тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пікірін 
(келісемін/келіспеймін, ұнайды/ұнамайды) білдіру 
 
 
1.4.1.1 
Берілген суретке (зат) қатысты сипаттау сөздерін жазу 
 
 
1.5.1.2 
Сөйлеу барысында көптік/тәуелділік/ жіктік /септік жалғауларын 
мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану 
 
 
1.1.5.1 
Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты түсінгенін қимыл мен қысқа жауап 
арқылы білдіру және сұрақ қою 
 
 
1. 1.4.1 
Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну 
 
 
1.3.4.1 
 
Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша  
 
 
 

47
 
2.1.1-ТК-ның жалғасы  
 
қарапайым (кім? не? қандай? қанша?) сұрақ қоя білу 
 
 
1.2.5.1 
Қысқа фильмдер мен тыңдалым материалдарыныңсюжетін өз сөзімен 
сипаттау 
 
 
1.4.4.1 
Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, 
гигиеналық талаптарға сай жазу  
 
 
1.5.1.5 
Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру   
 
1.1.1.1 
Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкесдұрыс әрекет ету 
(қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау) 
 
 
1.5.1.4  
Мұғалімнің көмегімен сөйлеу барысында етістіктің шақтарын, сілтеу 
есімдіктерін дұрыс қолдану  
 
 
1.4.2.1 
Мұғалімнің көмегімен оқыған/ тыңдаған/аудиовизуалды материалдар 
бойынша таныс заттардың атауын жазу 
 
 
1.5.1.1 
Мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін 
сөздердің мағынасын түсіну, жазбаша және ауызекі тілде қолдану 
 
 
 
3-тоқсан 
 
 
1.3.1.1 
Таныс сөздерді тұтас оқу 
 
 
1.3.3.1 
Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату 
 
 
1.2.6.1 
Тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пікірін 
(келісемін/келіспеймін, ұнайды/ұнамайды) білдіру 
 
 
1.3.5.1 
Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды иллюстрациялы шағын 
мәтіндерден тауып алу 
 
 
1.3.4.1 
Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша 
қарапайым (кім? не? қандай? қанша?) сұрақ қоя білу 
 
 
1.1.4.1 
Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну 
 
 
1.1.5.1 
Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты түсінгенін қимыл мен қысқа жауап 
арқылы білдіру және сұрақ қою 
 
 
 

48
 
2.1.1-ТК-ның жалғасы  
1.2.4.1 
Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау 
 
 
1.5.1.3 
Мұғалім көмегімен бұйрық райлы етістік, болымсыз етістікті қолдану 
 
 
1.5.1.5 
Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру   
 
1.2.2.1 
Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру 
 
 
1.4.1.1 
Берілген суретке (зат) қатысты сипаттау сөздерін жазу 
 
 
1.4.4.1 
Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, 
гигиеналық талаптарға сай жазу  
 
 
1.5.1.2  
Сөйлеу барысында көптік/тәуелділік/ жіктік /септік жалғауларын 
мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану 
 
 
1.5.2.1 
Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін 
ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу 
 
 
1.3.3.1  
Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату 
 
 
1.2.3.1 
Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын 
сақтап жауап беру 
 
 
1.5.2.2 
Мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді 
анықтау және жазу 
 
 
1.2.5.1 
Қысқа фильмдер мен тыңдалым материалдарының сюжетін өз сөзімен 
сипаттау 
 
 
1.3.2.1 
Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну 
 
 
1.4.2.1 
Мұғалімнің көмегімен оқыған/ тыңдаған/аудиовизуалды материалдар 
бойынша таныс заттардың атауын жазу 
 
 
1.5.2.3 
Мұғалімнің көмегімен бас әріппен жазылатын сөздерді (адамдардың 
есімдерін, жер-су аттарын, үй жануарларына берілген атауларды) дұрыс 
жазу 
 
 
1.1.3.1
 
Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша 
сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау 
 
 
1.1.4.1  
Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну 
 
 

49
 
2.1.1-ТК-ның жалғасы  
1.1.5.1 
 
Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты түсінгенін қимыл мен қысқа жауап 
арқылы білдіру және сұрақ қою 
 
 
1.3.2.1  
Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну 
 
 
1.3.3.1 
Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату 
 
 
1.3.4.1 
Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша 
қарапайым (кім? не? қандай? қанша?) сұрақ қоя білу 
 
 
1.3.5.1 
Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды иллюстрациялы шағын 
мәтіндерден тауып алу 
 
 
1.2.6.1 
Тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пікірін 
(келісемін/келіспеймін, ұнайды/ұнамайды) білдіру 
 
 
1.3.1.1 
Таныс сөздерді тұтас оқу  
 
 
1.1.2.1 
Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну 
 
 
1.2.1.1 
Танысу, өзі туралы айту, затты сипаттау үшін таныс сөз және сөз 
тіркестерін қолдану 
 
 
1.2.3.1 
Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын 
сақтап жауап беру 
 
 
1.5.1.2 
Сөйлеу барысында көптік/тәуелділік/ жіктік /септік жалғауларын 
мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану 
 
 
 
1.5.2.1 
Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін 
ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу 
 
 
1.2.4.1 
Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау 
 
 
 
1.2.5.1 
Қысқа фильмдер мен тыңдалым материалдарыныңсюжетін өз сөзімен 
сипаттау 
 
 
1.5.2.2 
Мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді 
анықтау және жазу 
 
 

50
 
 
Ескерту:  
*  
2.1. ТК әр тоқсан соңында мұғалім толтырады  
**  
2.1. ТК толтыру үшін әр сабақта өз бақылауларын жазып отыруы керек  
*** 
«Мәселелер» бағанындағы жазбалар келсідей мағынаға ие болуы мүмкін: «жас ерекшеліктеріне сәйкес келмейді», «құрылымы 
түсініксіз», «өлшеуге келмейді».  
 
2.1.2-ТК – Мұғалімдерде қиындық тударған оқу мақсаттары  
 
Мұғалімнің ЖСН-і _______________________________________________________  
Оқыту тілі __________________________  
Пән атауы: Ағылшын тілі  
 
2.1.1-ТК-ның жалғасы  
1.4.2.1  
Мұғалімнің көмегімен оқыған/ тыңдаған/аудиовизуалды материалдар 
бойынша таныс заттардың атауын жазу 
 
 
1.2.2.1 
Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру 
 
 
1.4.1.1 
Берілген суретке (зат) қатысты сипаттау сөздерін жазу 
 
 
Коды  
Оқу мақсаттары (тоқсан бойынша барлығы) 
Қиындық 
тудырды 
Мәселелер  
 
1-тоқсан 
 
 
1.L3 
recognise with support simple greetings recognise the spoken form of a limited 
range of basic and everyday classroom words 

 
1.S1 
make basic personal statements and simple statements about objects 
 
 
1.S3 
pronounce basic words and expressions intelligibly 
 
 
1.UE3 
use basic adjectives and colours to say what someone /something is or has 
 
 
1.UE6 
use demonstrative pronouns thisthese to indicate things 
 
 
 

51
 
2.1.2-ТК-ның жалғасы  
1.S6 
exchange simple greetings and say please, sorry and thank you  
 
 
1.UE2 
use cardinal numbers 1 – 10 to count 
 
 
1.L1 
recognise short instructions for basic classroom routines spoken slowly and 
distinctly 
 
 
1.UE1 
use common singular and plural nouns to say what and where things are 
 
 
1.UE4 
use determiners aanthis, these to indicate what something is 
 
 
1.UE8 
use imperative forms of common verbs related to classroom routines 
 
 
2-тоқсан 
1.UE7 
use personal subject pronouns to identify things 
 
 
1.S5 
produce words in response to prompts 
 
 
1.S1 
make basic personal statements and simple statements about objects 
 
 
1.S3 
pronounce basic words and expressions intelligibly 
 
 
1.UE1 
use common singular and plural nouns to say what and where things are 
 
 
1.L3 
recognise with support simple greetings  
recognise the spoken form of a limited range of basic and everyday classroom 
words 
 
 
1.UE4 
use determiners aanthis, these to indicate what something is 
 
 
1.UE11 
use there is / are to make short statements 
 
 
1.UE3 
use basic adjectives and colours to say what someone /something is or has 
 
 
1.R1 
recognise initial letters in names and places 
 
 
1.L1 
recognise short instructions for basic classroom routines spoken slowly and 
distinctly 
 
 
1.UE7 
use personal subject pronouns to identify things 
 
 
1.L4 
recognise basic intonation distinguishing questions from statements 
 
 
 
3-тоқсан 
 
 
1.S3 
pronounce basic words and expressions intelligibly 
 
 
 

52
 
2.1.2-ТК-ның  жалғасы  
1.S5 
produce words in response to prompts 
 
 
1.L4 
recognise basic intonation distinguishing questions from statements 
 
 
1.UE2 
use cardinal numbers 1 – 10 to count 
 
 
1.UE5 
use interrogative pronouns what, where, how to ask basic questions 
 
 
1.S1 
make basic personal statements and simple statements about objects 
 
 
1.L1 
recognise short instructions for basic classroom routines spoken slowly and 
distinctly 
 
 
1.L2 
recognise with considerable support a few basic personal questions spoken 
slowly and distinctly 
 
 
1.UE9 
use basic present simple forms [positive, negative] to give basic personal 
information  
 
 
1.L3 
recognise with support simple greetings  
recognise the spoken form of a limited range of basic and everyday classroom 
words 
 
 
1.UE8 
use imperative forms of common verbs related to classroom routines 
 
 
1.UE14 
use basic prepositions of location and position: innext toon to describe where 
people and things are 
 
 
1.R3 
recognise some very high-frequency words from local environment 
 
 
1.S6 
exchange simple greetings and say please, sorry and thank you  
 
 
1.UE11 
use there is / are to make short statements 
 
 
1.S4 
respond to very basic supported personal questions 
 
 
 
4-тоқсан 
 
 
1.UE9 
use basic present simple forms [positive, negative] to give basic personal 
information  
 
 
1.S3 
pronounce basic words and expressions intelligibly 
 
 
1.S5 
produce words in response to prompts 
 
 
1.L4 
recognise basic intonation distinguishing questions from statements 
 
 

53
 
 
Ескерту:  
*  
2.1.2 ТК әр тоқсан соңында мұғалім толтырады  
**  
2.1.2 ТК толтыру үшін әр сабақта өз бақылауларын жазып отыруы керек  
*** 
«Мәселелер» бағанындағы жазбалар келсідей мағынаға ие болуы мүмкін: «жас ерекшеліктеріне сәйкес келмейді», «құрылымы 
түсініксіз», «өлшеуге келмейді».  
 
2.1.2-ТК-ның  жалғасы  
1.R1 
recognise initial letters in names and places 
 
 
1.S1 
make basic personal statements and simple statements about objects 
 
 
1.S2 
begin to use intonation to signal questions in basic exchanges 
 
 
1.L3 
recognise with support simple greetings  
recognise the spoken form of a limited range of basic and everyday classroom 
words 
 
 
1.UE7 
use personal subject pronouns to identify things 
 
 
1.UE9 
use basic present simple forms [positive, negative] to give basic personal 
information  
 
 
1.S1 
make basic personal statements and simple statements about objects 
 
 
1.L2 
recognise with considerable support a few basic personal questions spoken 
slowly and distinctly 
 
 
1.UE5 
use interrogative pronouns what, where, how to ask basic questions 
 
 
1.S4 
respond to very basic supported personal questions 
 
 
1.UE1 
use common singular and plural nouns to say what and where things are 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.L1 
recognise short instructions for basic classroom routines spoken slowly and 
distinctly 
 
 
1.UE8 
use imperative forms of common verbs related to classroom routines 
 
 
1.L5 
begin to recognise the sounds of phonemes and phoneme blends 
 
 

54
 
2.1.3-ТК – Мұғалімдерде қиындық тударған оқу мақсаттары  
Мұғалімнің ЖСН-і _______________________________________________________  
Оқыту тілі __________________________  
Пән атауы: Музыка  
 
Коды  
Оқу мақсаттары (тоқсан бойынша барлығы) 
Қиындық 
тудырды 
Мәселелер  
1-тоқсан 
1.1.1.1  
Тосыннан қосыла отырып, есіндегі қарапайым музыкалық материалды 
ұрмалы-шулы аспаптарда ойнап әндету  

 
1.1.2.1  
Қарапайым музыкалық пьесаларды, жаттауға берілген әндер мен шағын 
әндерді жеке орындау 
 
 
1.4.2.1 
Дыбыстар мен символдар арасындағы байланысты анықтау 
 
 
1.1.2.2 
Қарапайым музыкалық пьесаларды, жаттауға берілген әндер мен қысқа 
қайырымдарды ұжымның орындауы кезінде өз партиясымен уақытылы 
қосылу 
 
 
1.2.1.2 
Қарапайым импровизация жасау және музыка жазу үшін ұсынылған 
бейнелерді қолдану және зерттеу  
 
 
1.2.2.1 
Өз музыкалық идеяларының негізінде әзірленген, қарапайым музыкалық 
шығармашылық жұмыстарды көрсету 
 
 
2-тоқсан 
1.1.1.1  
Тосыннан қосыла отырып, есіндегі қарапайым музыкалық материалды 
ұрмалы-шулы аспаптарда ойнап әндету  
 
 
1.2.1.1 
Музыканың көңіл-күйін эмоциялық түрде жеткізу үшін дауыс пен ұрмалы-
шулы аспаптарды, музыкалық - пластикалық іс-әрекеттерді қолдану  
 
 
1.3.2.1  
Музыканың көңіл-күйін сипаттау үшін музыкалық терминдерді (жоғары, 
төмен, қатты, ақырын, т.б) қолдана отырып, дыбыстардың динамикасы мен 
биіктігін анықтау 
 
 

55
 
2.1.3-ТК-ның  жалғасы  
1.4.2.1  
Дыбыстар мен символдар арасындағы байланысты анықтау 
 
 
 
1.2.1.2 
Қарапайым импровизация жасау және музыка жазу үшін ұсынылған 
бейнелерді қолдану және зерттеу  
 
 
 
1.3.1.1  
Тындалған музыкалық шығарманың көңіл-күйін анықтау 
 
 
 
1.3.1.2 
Қарапайым тілді, ырғақтық қимылдарды және ұрмалы- шулы аспаптарды 
қолдана отырып, музыка жайлы өз ойлары мен сезімдерін жеткізу 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал