Учебных программ и учебных материалов по обновленному содержанию начального образования методическое пособиежүктеу 5.01 Kb.

бет2/19
Дата27.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

 
1-кезең: Алғашқы мәліметтерді жинақтау және бастапқы өңдеу (қазан, 
желтоқсан).  
Бастапқы  мәліметтерді  жинақтау  (ТК  толтыру  және  онлайн-сауалдама 
өткізу)  мұғалімдерден,  оқушылардан,  әкімшіліктен  және  ата-аналардан  оқу 
бағдарламалары, оқу  жоспарлары,  бағалау  бойынша әдістемелік нұсқаулықтар 
мен ұсынымдар, ОӘК туралы кері байланыс алу мақсатында өткізіледі.  
Бастауыш сынып мұғалімдері 2.1 және 3.1.-ТК толтырады.  
Директор орынбасары 4.1.-ТК толтырады.  
Бұл  кезеңде  бастапқы  мәліметтерді  жинақтау  жүзеге  асырылады. 
Дайындалған  128  мамандар  мектептердің  ТК-ды  уақытында  толтыруын 
қадағалайды  және  толтыру  мен  ҰБА  жіберу  кезінде  кеңес  береді.  2-тоқсан 
аяқталғаннан  кейін  128  мамандар  оқушылар,  мұғалімдер,  әкімшілік  және  ана-
аналардан  онлайн-сауалнама  алуды  ұйымдастырып,  өткізу  үдерісін  басқарады 
және ҰБА-ға атқарылған жұмыс туралы есептік ақпаратты жібереді.  
 
2-кезең: Бастапқы мәліметтерді талдау (қараша, қаңтар).  
Бастапқы  мәліметтерді  талдау  оқу  бағдарламалары  мен  оқу  жоспарына, 
ОӘК,  бағалау  бойынша  нұсқаулықтар  мен  ұсынымдарға  қажетті  өзгерістерді 
енгізу  тарлы  ұсыныстарды  әзірлеу  үшін  сауалнама  нәтижесі  мен  ақпаратты 
өңдеу негізінде жүзеге асырылады.  
Бастапқы мәліметтерді талдау ҰБА қызметкерлерімен  ДББҰ-мен бірлесіп 
жүзеге  асырылады  және  оқу  бағдарламалары,  оқу  жоспарлары,  ОӘК,  бағалау 
бойынша  нұсқаулықтар  мен  ұсынымдарды  қолдану  барысында  мұғалімдердің 
туған мәселелерінің тізімін құрастырады.  
Мәліметтерді  өңдеп,  талдағаннан  кейін  ҰБА  пәндер  бойынша  есеп  және 
алдын ала тұжырым жасайды және дәлелдемені зерделеу мен әрі қарай зерттеу 
үшін ДБҰҰ-мен бірге талқылайды.  
Бұл  талдаудың  негізінде  ҰБА  мен  ДББҰ  қызметкерлері  3-кезеңде 

11
 
зерттеуге қажетті аймақтарды анықтайды.  
 
3-кезең: Мектептерді аралау (ақпан)  
Мектепті  аралаудың  мақсаты  бастапқы  мәліметтерді  талдау  кезеңінде 
айқындалған мәселелерді зерделеу мен мектептерге әдістемелік көмек көрсету 
болып  табылады  және  ол  бақылау  қызметін  атқармайды.  Мектепті  аралау 
кезінде  оқу  бағдарламалары  мен  оқу  жоспарлары,  ОӘК,  бағалау  бойынша 
әдістемелік 
ұсынымдар 
мен 
нұсқаулықтар 
туралы 
мұғалімдердің, 
оқушылардың, ата-аналардың және мектеп әкімшілігінің пікірі қарастырылады 
және  апробациялау  үдерісі  кезінде  мектеп  әкімшілігі  жағынан  мұғалімдерге 
қолдау көрсету деңгейі анықталады.  
ДББҰ,  ҰБА  және  128  мамандарды  қамтитын  мониторингтің  жұмыс 
топтары  мәліметтерді  жинақтау  үшін  мектептерге  барып,  әкімшілікпен, 
оқушылар және олардың ата-аналарымен және мұғалімдермен сұхбат жүргізіп, 
сабақтарға  қатысады.  «Мектептерді  аралау  бойынша  нұсқаулыққа»  сәйкес 
сабақтарды байқау парағы, сұхбаттасу хаттамасы, суреттер мен аудиожазбалар 
көмегімен  мәліметтер  жинақталып,  өңдеу,  талдау  және  пәндер  бойынша  есеп 
дайындау үшін ҰБА-ға беріледі.  
3-тоқсанның  соңында бастауыш сынып  мұғалімдері 2.1, 2.2  және 3.1-  ТК-
ын, директор орынбасары 5.1-ТК толтырады.  
 
4-кезең:  статистикалық  көрсеткіштерді  талдау  және  түзеті,  шығыста 
диагностикалық тестілеу (сәуір)  
А. Статистикалық көрсеткіштерді түзету.  
Б. Оқушыларды шығыста диагностикалық тестілеу.  
Диагностикалық  тестілеу  (шығыста)  жаңа  білім  беру  бағдарламасымен 
оқытуда 1-сынып оқушылары дамуындағы прогрессті өлшеуге бағытталған.  
Мониторингтің жұмыс топтары және мектеп мұғалімдері бірігіп тестілеуді 
«Бірінші  сынып  оқушыларының  когнитивті  даму  деңгейіне  диагностика 
жүргізу бойынша нұсқаулыққа» сәйкес өткізеді.  
Кіріс  және  шығыс  тестілеудің  нәтижесі  бойынша  пилоттық  және  байқау 
мектептері  оқушыларының  даму  деңгейлерінің  салыстырмалы  талдауы 
жүргізіледі.  
4-тоқсан аяқталғаннан кейін бастауыш сынып мұғалімдері 2.1 және 3.1-ТК 
толтырады.  
 
5-кезең:  ОӘК,  бағалау  бойынша  әдістемелік  ұсынымдар  және  оқу 
бағдарламаларына  өзгерістерді  енгізу  бойынша  тұжырымдамалар  мен 
ұсынымдар (мамыр)  
ҰБА  нәтижелерді  талдаа,  жиналған  мәліметтерге  модерация  жасайды, 
мұғалімдердің 
тренерлерімен, 
бағдарламалар 
мен 
бағалау 
жүйесі 
әзірлеушілерімен,  оқулық  авторларымен  кеңес  өткізеді,  тұжырымдамаларды 
қорытындылағаннан  кейін  ұсынымдар  әзірлейді,  ОӘК-ді,  бағалау  бойынша 
әдістемелік  ұсынымдарды,  оқу  бағдарламалары  мен  жоспарларды  жетілдіру 
үшін қажетті шараларды ұсынады.  

12
 
ҰБА  келісілген  үлгіге  (7-қосымша)  сәйкес  ОӘК,  бағалау  бойынша 
әдістемелік  ұсынымдарға,  оқу  бағдарламалары  мен  жоспарларға  өзгерістерді 
енгізу бойынша ұсыныстарды ДБҰҰ-мен келісуге жібереді.  
Қорытынды есепті ДББҰ  ҰБА-мен бірлесіп дайындайды және құжаттарға 
өзгерістер енгізу бойынша ұсынымдар әзірлейді.  
 
6-кезең: Өзгерістерді бекіту (маусым)  
Енгізілген өзгерістерді бекіту бойынша шешім қабылдау үшін өзгерістерді 
енгізу  бойынша  тұжырымдамалар  мен  ұсынымдарды  ҚР  БҒМ  Үйлестіру 
кеңесіне  ұсынылады.  ҰБА  мен  ДББҰ-ның  жұмыс  топтары  бекітілген 
өзгерістерді енгізеді.  
Өзгерістер  енгізілген  құжаттардың  соңғы  нұсқасын  ҚР  ҒБМ  бекітіп, 
барлық мүдделі тараптарға жіберіледі.  
 
 
 
 
 

13
 
Қорытынды  
 
Білімнің барлық саласындағы ақпараттардың үлкен легі, қазіргі қоғамның 
жылдам  кәсіби  қайта  бағдарлауды,  біліктілікті  жоғарылатуды,  адамның  өмір 
жолының  кез  келген  бөлігінде  өзін-өзі  дамыта  алуы  мүмкіндіктерін  қамтитын 
икемді,  бейімделген  білім  беру  жүйесіне  қажеттілігі  «өмір  бойғы  білім» 
қағидатына  негізделген  заманауи  білім  беру  парадигмасына  ауысуға  алып 
келді.  
Елбасы  Н.Ә.  Назарбаевтың  2010  жылғы  Қазақстан  халқына  жолдауында 
«заманауи білім беру жүйесі мен ұшқыр, ауқымды, жаңаша ойлайтын заманауи 
менеджерлерсіз біз инновациялық экономика жасай алмаймыз» деген еді.  
Сондықтан  қазіргі  уақытта  дайын  білімдерді  игеру  мен  жалпылау  мақсат 
емес, ал адамның интеллектуалды дамуының көмекші құралы болып табылады. 
Ал  қажетті  ақпараттарды  өз  бетінше  табу,  мәселелерді  анықтау  және  оларды 
шешу  жолдарын  іздеу,  алынған  білімдерді  сын  тұрғысынан  талдай  білу  және 
оларды  жаңа  тапсырмаларды  орындауда  қолдану  жаңартылған  білім 
мазмұнының нәтижесі.  
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі Қаулысымен 
бекітілген  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  бастауыш  білім  беру  стандарты 
нәтижелерге  негізделген  білім  беру  моделіне  құрылған,  ал  білім  берудегі 
құндылықтар «Не үшін мектепте білім алады?» деген сұрақтан өрбиді.  
2015-2016  оқу  жылында  МЖББС  пилоттық  енгізу  жаңартылған  білім 
мазмұныны  апробациялау  процесін  бастауға  және  жаңа  жағдайда  білім  беру 
процесінің сапасын бағалауға мүмкіндік береді.  
Мониторинг  білім  беру  процесінің  сапасын  алынған  нәтижелерді  ескере 
отырып, оқу бағдарламаларының, жоспарлардың, ОӘК одан арғы келешегі мен 
жетілдірулерді  болжайтын  ақпараттарды  жинау,  сақтау,  талдау  және  қолдану 
арқылы  үнемі  бағалап  отыруы  қажет.  МЖББС  апробациялау  мониторингін 
жүргізу  әдістемесі  ерекше  қызығушылық  туғызып  және  білім  мазмұнын 
жаңарту  жағдайында  оқушылардың  оқу  жетістіктерін  жаңаша  бағалауға 
мүмкіндік береді.  
МЖББС  апробациялау  мониторингі  мониторингтің  нақты  бағдарламасы, 
оны  жүзеге асыру  механизмі  әзірленгенде, негізгі көрсеткіштері  анықталғанда 
және оқушылардың алға жылжу процестері мен нәтижелерін көруге мүмкіндік 
беретін  тек  күтілетін,  болжалды  нәтижелер  ғана  емес  сонымен  қатар 
күтілмеген,  кездейсоқ,  теріс  нәтижелер  де  тіркеліп  отыратын,  мазмұн  мен  әр 
оқушының даму қарқынын ескере отырып оқушылардың оқу сапасын бақылау 
технологиясын әзірлеген жағдайда ғана тиімді болмақ.  
Әдістемелік  құралда  МЖББС  апробациялау  мониторингінің  негізгі 
кезеңдері, оның функциялары, әдістері мен тәсілдері ғана емес, оның мектепті 
басқару жүйесіндегі орны да көрсетілген.  
Әзірленген  әдістемелік  құралда  мониторинг  нәтижелерін  өңдеу  процесін 
оңтайландыру  әдістері  ұсынылып,  ұзартылған  процестерді  бақылаудың 
кезеңдері  және  білім  беру  процесінде  оқушылардың  алға  жылжуының 
нәтижелері  суреттелді.  Әзірленген  тәжірибелік  ұсынымдар,  білім  беру  жүйесі 

14
 
қызметкерлеріне ұсынылған мониторинг әдіснамасы қолданбалы сипатқа ие.  
МЖББС  апробациялау  мониторингінің  әдіснамасын  әзірлеу  барысында 
нақты  мақсат  қойылды,  оған  жету  жолдары  анықталды,  мониторингтің 
механизмі  мен  аспаптары  ұсынылды,  педагогикалық  және  оқу  ортысда  болып 
жатқан  кешенді  жүйелі  ұзартылған  процестерді  бақылау  мәселелерін  шешу 
жолдары көрсетілген.  
Жүйелік  жіне  тұтастық  тәсілдеме  негізінде  әзірленген  МЖББС 
апробациялау  мониторингінің  жалпыланған  моделі  және  жаңартылған  білім 
мазмұнының  оқу  бағдарламаларын,  оқу  жоспарларын,  ОӘК  бағалаудың 
теориялық-әдіснамалық  және  технологиялық  тәсілі  30  пилоттық  мектепте 
қолданылып, барлық мектепте жаңартылған білім мазмұнының негізі қызметін 
атқарады.  
Әзірленген  және  ұсынылған  МЖББС  апробациялау  мониторингінің 
әдіснамасы  мектептішілік  басқару  жүйесінде  тәжірибелік  маңызға  ие  және 
білім беру қызметкерлерін қайта даяралау және біліктіліктерін арттыру процесі, 
сонымен қатар мектепішілік басқару жүйесін оңтайландыру процесі барысында 
қолданылуы мүмкін.  
 
 
 
 

15
 
Нормативтік-құқықтық құжаттар  
 
Мониторинтгі өткізу кезінде келеcі нормативтік-құқықтық  құжаттар 
басшылыққа алу қажет 
1)
 
ҚР Конституциясы;  
2)
 
Балалар құқығы туралы конвенция;  
3)
 
Неке (ерлі-зайыптылық және отбасы» туралы ҚР Кодексі;  
4)
 
«Халық  денсаулығы  және  денсаулықты  сақтау  жүйесі»  туралы  ҚР 
Кодексі;  
5)
 
 «Білім туралы» ҚР Заңы;  
6)
 
 «Балалар құқығы туралы» ҚР Заңы;  
7)
 
«Кемтар  балаларды  әлеуметтік  және  медициналық  –  педагогикалық 
түзету арқылы қолдау туралы» ҚР Заңы;  
8)
 
«Кәмелетке  толмағандар  арасындағы  құқық  бұзушылықтардың 
профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын 
алу туралы» ҚР заңы;  
9)
 
«МЖМ ББС бекіту туралы» ҚР Үкіметінің қаулысы;  
10)
 
 «білім  беру  мониторингін  жүзеге  асыру  ережесін  бекіту  туралы»  ҚР 
Үкіметінің қаулысы (2012 жылғы 27 сәуір № 536);  
11)
 
«Жалпы  білім  беретін  және  интернаттық  ұйымдардың  құрылымына, 
күтіп-ұстауға  және  оқыту  жағдайларына  қойылатын  санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережесін бекіту туралы» бұйрығы;  
12)
 
ҚР БҒМ бұйрықтары:  

 
«Критериалды  бағалау  бойынша  әдістемелік  ұсынымдарды  бекіту 
туралы» ҚР БҒМ бұйрығы;  

 
«Мектепке  дейінгі,  бастауыш,  негізгі  орта,  жалпы  орта,  техникалық 
және  кәсіптік  білім  беру  ұйымдарын  жабдықтармен  және  жиһазбен 
жарақтандыру нормаларын бекіту туралы»;  

 
«30 пилоттық мектептерді бекіту туралы»;  

 
«Білім  мазмұнын  жаңарту  бойынша  іс-шаралар  жоспарын  бекіту 
туралы»;  

 
«Апробациялау бойынша Ережені бекіту»;  

 
«Мектепалды  даярлықтың  білім  беру  бағдарламаларын,  бастауыш, 
негізгі орта,  жалпы  орта  білім берудің  оқу  бағдарламаларын, оқулықтары  мен 
оқу-әдістемелік  кешендерін  апробациялауды  қамтамасыз  ету  жөніндегі 
Үйлестіру кеңесі туралы ереже туралы».  
 
 
 
 
 

16
 
Мазмұны  
 
 
Белгілер, анықтамалар, 
қысқартулар.................................................................................................. 

 
Кіріспе...........................................................................................................  4 

Мониторингті басқару.................................................................................  6 
1.1  Мониторинг құрылымын ұйымдастыру....................................................  6 
1.2  Мониторингке қатысушылардың өзара қарым-қатынасының 
иерархиясы.................................................................................................... 
 


Мониторингтің тәртіптері мен кезеңдері...................................................  10 
Қорытынды...........................................................................................................  13 
Нормативтік-құқықтық құжаттар.......................................................................  15 
1-қосымша «Бірінші сынып оқушыларының когнитивті даму деңгейіне 
диагностика жүргізу бойынша нұсқаулық»....................................................... 
17 
2-қосымша «Мектепті аралау бойынша нұсқаулық»....................................... 
26 
3-қосымша «Технологиялық карталар»............................................................. 
44 
4-қосымша «Сауалнама»..................................................................................... 
88 
5-қосымша «Мониторингіге дайындық және оны өткізу»..............................  102 
6-қосымша  «Мектепалды  даярлықтың  білім  беру  бағдарламаларын, 
бастауыш,  негізгі  орта,  жалпы  орта  білім  берудің  оқу  бағдарламаларын, 
оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерін апробациялауды қамтамасыз 
ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ереже»................................................. 
 
 
 
105 
7-қосымша «Келісу және өзгеріс енгізу парағы»..............................................  108 
 
 
 
 
 

17
 
1-қосымша  
 
Бірінші сынып оқушыларының когнитивті даму деңгейіне  
диагностика жүргізу бойынша  
НҰСҚАУЛЫҚ  
 
1.
 
Бұл  нұсқаулық  30  пилоттық  және  15  бақылау  мектептерінің  бірінші 
сынып оқушыларының когнитивті даму деңгейлеріне диагностика жүргізу үшін 
арналған.  
2. Диагностиканы оқушыларды тестілеу арқылы жүзеге асырылады.  
3.  Тестілеу  оқу  жылының  басында  (қыркүйектің  үшінші  аптасы)  және 
соңында (сәуір, мамыр) әрбір оқушымен оқу тілінде жеке өткізіледі.  
4.  Диагностикалық  материалдар  төрт  бағыт  байынша  тестілеу 
тапсырмалары жинағында жүйеленген (1.1-кесте).  
 
1.1-кесте – Диагностика құрылымы  
 
Диагностика бағыттары  
тапсырмалар 
саны 
максималды 
балдар саны 
уақыт 
Қоршаған орта туралы жалпы 
түсініктер қалыптасу деңгейі  
4 тапсырма 
8 балл 
5-6 
минут 
Баланың зияткерлік даму деңгейі  
4 тапсырма 
12 балл 
15 
минут 
Балада жаратылыстану-
математикалық түсініктердің 
қалыптасу деңгейі  
7 тапсырма 
12 балл 
10-12 
минут 
Психикалық үдерістің даму деңгейі   3 тапсырма 
6 балл 
5-7 
минут 
Барлығы 
18 тапсырма 
38 балл 
35-40 
минут 
 
5.  Жазу,  байланыстырып  сөйлеу,  оқу,  сонымен  қатар  қиялдау,  көру, 
логикалық  ойлау  мен  логикалық  талқылау  дағдыларын  тексеруге  бағытталған 
әрбір оқушыға тапсырмалар жинағы ұсынылады (1.2-кесте).  
 
1.2-кесте – Дағдыларды тексеруге арналған тапсырмалар үлгісі  
 
Тексерілетін 
дағдылар  
Оқушылардың іс-әрекеттері  


«Жазу» 
сұрақтарға жауапты қағаз бетінде жазу  
«Байланыстырып 
сөйлеу» 
қоршаған орта туралы сұрақтарға өзбетімен жауап беру;  
қарапайым және күрделі сөйлемдерді қолданып 
суреттерден әңгіме құрастыру  

18
 
1.2 – кестенің жалғасы  


«Коммуникация»  
әріптерді айту; 
дауысты әріптерді белгілеп, олардан сөздер құрастыру;  
мағыналары қарама-қарсы сөздерді таңдау  
«Оқу» 
мәтінді оқу және мәтін бойынша қойылған сұрақтарға 
өздігінен жауап беру  
«Тану» 
ішіндегі нүктелердің саны өсу ретімен шеңберлер салу;  
сандардың құрамын атау;  
заттарды мөлшері бойынша салыстыру;  
геометриялық фигураларды жіктеу; 
арифметикалық және логикалық есептерді шешу  
«Логикалық ойлау 
қабілеттілігі» 
а) оқушы бір минутта жоғарғы қатардағы квадраттың 
ішіндегі шеңберлердің орналасқан орнын есте сақтауы 
қажет, кейін бұл қатарды жауып қойыңыз. Оқушы бос 
квадраттың ішіне есте сақтаған орнын сақтап қайталап 
шеңберлер салады; 
б) балаға кішігірім кестеге мұқият қарауды және 30 
секундта ішіне салынған фигураларды есте сақтауды 
ұсыңыныз. Кейін үлкен кестеде салынған фигуралардың 
ішінен кішігірім кестеден көрген фигураларын сызып 
тастауды сұраңыз. Бала кішігірім кестеге қараған кезде 
үлкен кестені қағазбен жауып қойыңыз  
в) қатар тұрған фигуралардың ішінен артығын таңдауды 
және өзінің таңдауын түсіндіруді сұраңыз. 
 
6. Барлық тапсырмалар тест  координаторының басқаруымен әрбір оқушы 
жеке орындайды.  
7. Оқушыға барлық нұсқауларды мұғалім оқиды.  
8.  Бір  кабинетте  4  (төрт)  тест  координаторлары  тестілеуді  бір  мезгілде 
әрбіреуі бір оқушыдан қабылдайды. Бір мезгілде 4-тен көп оқушыдан қабылдау 
ұсынылмайды.  
9.  Тест  өткізілетін  күні  тестілеуге  қатыспайтын  адамдардан  басқа  ешкім 
кабинетте болмау керек.  
10. Тестілеуге барлық қатысушылар Құпия ақпаратты жарияламау туралы 
келісімге қол қояды (1.1-қосымша).  
11.  Бастауыш  мектептің  оқу-тәрбие  жұмысы  бойынша  директор 
орынбасары:  

 
тестілеу  жүргузу  кестесін  дайындайды,  оқу  тілі  мен  сыныптарға  бөліп, 
оқушылардың тізімін құрастырады және ҰБА жібереді;  

 
координаторлар  мен  кезекші  мұғалімдер  тізімін  құрастырады  және  бұл 
тізімді директорға бекіту үшін ұсынады;  

 
тестілеу  күнінен  бір  күн  бұрын  тест  координаторлары  және  кезекші 
мұғалімдермен нұсқама жүргізеді;  

19
 

 
тестілеу  күнінен  бір  күн  бұрын  аудитория  мен  қажетті  жабдықтарды 
дайындауды ұйымдастырады;  

 
тестілеу өтетін күні мектепте кезекшілік ұйымдастырады;  

 
тестілеу өтетін күні координаторға тестілеуге қатыстатын оқушылардың 
тізімін береді;  

 
тестілеуге  қажетті  материалдардың  таралымын  көбейтуге  көмектеседі 
және жағдай жасайды;  

 
тестілеу  аяқталғаннан  кейін  барлық  материалдарды  жинақтап,  ҰБА, 
ДБҰҰ-ның жауапты қызметкерлеріне тапсырады (1.2 қосымша).  
12.  Тест  координаторы  (директордың  бұйрығымен  бастауыш  сынып 
мұғалімдері қатарынан тағайындалады):  

 
тестілеу  күнінен  бір  күн  бұрын  30  пилоттық  және  15  бақылау 
мектептерінің бірінші сынып оқушыларының когнитивті даму деңгейінің кіріс 
диагностикасын өткізу бойынша Нұсқаулықпен танысады (1-қосымша);  

 
құпия ақпаратты жарияламау туралы келісімге қол қояды;  

 
тестілеу күнінен бір күн бұрын кабинеттерді дайындайды, онда көрнекі 
материалдар,  плакаттар,  кестелер,  суреттер,  жазулар  болмау  керек  және 
шкафтар мөр басылып бекітілу қажет (1.3-қосымша);  

 
қажет болса оқушыларды көк сиялы қаламсаппен қамтамасыз етеді;  

 
оқушылардың тестілеуге уақытында келуін қамтамасыз етеді;  

 
тестілеу кезінде тәртіпті қамтамасыз етеді;  

 
тестілеу күні ҰБА, ДБҰҰ өкілдерінен материалдарды есептеу мен беру 
тізімдемесіне  сәйкес  қабылдайды  және  олардың  сақтығына  жеке  жауапты 
болады, пакеттерді ашып, ашу актісін толтырады (1.2-қосымша);  

 
бағалау парағын толтырады (1.3-кесте);  

 
тестілеу аяқталғаннан кейін барлық материалдарды жинақтап, бастауыш 
мектептің  оқу-тәрбие  жұмысы  бойынша  директордың  орынбасарына 
тапсырады (1.2-қосымша).  
 
 
 
 
 

20
 
1.3-кесте – Бағалау парағының үлгісі  
 
Оқушының АТӘ ________________________________________ 
Баладағы жаратылыстану-математикалық түсініктің қалыптасу деңгейі 
Тапсырма № 
Тақырып 
Критерийлер 
Бағалау критерийі 
Максималды 
балл 
Алған 
балы Сан мен санау  
Білу және түсіну 
ішіне нүктелердің саны өсу 
ретімен  
 
 
 
 
 
барлық шеңберлер қатарлап 
салынған 
 
 
 
 
 
қатарланып салынған 
шеңберлер тізбегінде 1-2 
қате бар 
 
 
 
 
 
қатарланып салынған 
шеңберлер тізбегінде 3-4 
қате бар 
 
 
 
 
 
қатарланып салынған 
шеңберлер тізбегінде 5 және 
одан көп қате бар  
 
 

Сан мен санау  
Қолдану 
қатарлас сандарды, яғни 
берілген санның алдында 
және кейін қандай сан 
болатынын дұрыс айтады 
 
 
бір санды дұрыс айтады: 
қандай сан кейін тұр немесе  
 
 
 
 
қандай сан алдында 
орналасқан 
 
 
 
 
 
тапсырманы мүлде орындай    
 

21
 
1.3-кестенің жалғасы  


 
 
 
алмады 
 
 
 
 
 
Тақырып бойынша балдар 
саны 
 
 

Сан құрамы 
Қолдану 
бірінші ондық сандар 
құрамын және әрбір санды 
қалай алуға болатынын 
біледі  
 
  
 
сандар құрамын біледі, 
бірақ 1-2 қате жіберді 
 
сандар құрамын біледі, 
бірақ 3 және одан да көп 
қате жіберді  
 
 
 
 
Тақырып бойынша балдар 
саны 
 
 

Үлкен, кіші, 
соншама 
Білу және түсіну 
мөлшері бойынша заттарды 
салыстырады және кестенін 
оң жағын дұрыс толтырады  
 
 
 
 
 
тапсырманы түсінбейді 
 
 
 
 
 
Тақырып бойынша балдар 
саны 
 
 

Геометриялық 
фигуралар 
Қолдану 
айналадағы заттардан 
геометриялық фигураларды 
таниды және оларды жіктей 
алады  
 
 
тапсырманы мүлде орындай 
алмады 
 
 

22
 
1.3-кестенің жалғасы  


 
 
 
Тақырып бойынша балдар 
саны 
 
 

Есептерді шешу 
Қолдану 
қосу мен алуға арналған бір 
әрекетте арифметикалық 
есептерді құрастыру және 
шешу  
 
 
қосу немесе алуға арналған 
бір әрекетте арифметикалық 
есептерді құрастыру және 
шешу  
 
тапсырманы мүлде орындай 
алмады  
 
 
 
 
Тақырып бойынша балдар 
саны 
 
 

Логика 
Қолдану 
талқылай алады, логикалық 
есептердің шешімін дұрыс 
табады  
 
 
тапсырманы түсінбейді 
 
 
 
 
Тақырып бойынша балдар 
саны 
 
 
Жалпы алған балдар саны  
 
 
 
 

23
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал