Ту ф 703-05-12. Пәннің оқу -әдістемелік кешені. Смж ту. Екінші басылымжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет3/27
Дата22.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
#7470
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

60-
64  балды  (C-)  негізгі  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  білетін,  тәжірибелік 
сабақтарда  жұмысымен  белсенділік  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмалардың 
негізгілерін  дербес  түрде  қарастырған,      бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті  
игерген,  сондай  ақ  осыларды  орындау  барысында  жіберілген  қателіктері  және 
емтихандағы жауаптарында жіберілген кейбір қателіктері бар, бірақта оларды жою үшін 
оқытушының жетекшілігі қажет ететін білімгер ие болады. 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
50-
59  балды  (D)  негізгі  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  білетін,  тәжірибелік 
сабақтарда  жұмысымен  белсенділік  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмалардың 
негізгілерін  дербес  түрде  қарастырған,      бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті  
игерген,  сондай  ақ  осыларды  орындау  барысында  жіберілген  қателіктері  және 
емтихандағы жауаптарында жіберілген тым аса қателіктері бар, бірақта оларды жою үшін 
оқытушының жетекшілігі аса қажет ететін білімгер ие болады. 
0-
49 балла (F) негізгі оқыту-бағдарламалық материалдардың едәуір бөлігі бойынша   
білімінің  жоқтығы  немесе  біліміндегі  табылған  ағаттық  табылған,  бағдарламалық 
тапсырмалардың  негізгілерін  дербес  орындамайтын,  бағдарламалық  тапсырмаларды 
орындау  барысында  қағидалық  қателіктерді  жіберген,  негізгі  тәжірибелік,  семинарлық, 
лабораториялық сабақтарды орындамаған және оқуын жалғастыра алайтын немесе  сәйкес 
ән  бойынша  қосымша  сабақтарсыз  кәсіби  қызметіне  кірісуіне  боатын  білімгерге 
қойылады.  
ВСК бойынша қорытындыны анықтау  
           
 
Оқыту пәні бойынша ІСБ бойынша қорытынды бағалау келесі бақылау түрлерін енгізуі тиіс:  
 
    
№      
  
 
Бақылау түрі  
               
Баллдары 

Қатысуы  
15 
дейін 

Аудиториядағы жұмысы  (дәріс және семинардағы 
белсенділігі): 

тақырып бойынша шолу 

қысқаша эссе  

глоссарийдің жазылуы (қазақ немесе орыс тілдерінде  
және олардың ағылшын тілдеріндегі аудармасымен) 

кез келген тақырыптың презентациясы  

іскери ойындарға қатысу (Business Game) 

нақты оқыту жағдайын шешу  (Case Study) 

жеке жобаны қорғау және т.б. 
30 
дейін 

СӨЖ орындау: 

үй жұмыстары  

эссе 

тесттер 

аралық тапсырмалар 
25 
дейін 
 
по  СӨЖ  «минус»  1 балла 
за 
әрбір тапсырмаға 

Аралықбақылау  
30 
дейін 
 
 
Оқытушы оқыту пәнін бұзғаны үшін семестр 
ағымында 
максимум 10 балға дейін төмендетуге 
құқылы, яғни.: 

балағат;  

оқытушы және басқа да білімгерлерді жәбірлеу; 

оқу үрдісіне қасысты  оқытушының талаптарын ашық 
түрде елемеу 

сабақ уақытында мобильдік телефон арқылы сөйлесу 

аудитория тазалығы бойынша ОӘБ белгілеген 
талаптарын орындамау. 
 
 
ІСБ бойынша максималды балы  
Қорытынды емтиханға өтуінің минималды балы 
    
100 балл  
        50 
балл 
                
Ескерту: сабаққа қатысуды бағалаудың критерииі 15% тең, сонда апта бойына 
сабаққа қатысуының бағалау балы 1% құрайды.  
 
 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
Қорытынды баға 
Қорытынды  бағада  студенттің  екі  аралық  бақылауда  алған  балдар  ескеріліп 
қорытынды  баға  шығады.  Екі  аралық  бақылаудың  балдары  0,6  коэффициентіне 
көбейтіледі, ал емтиханда алған бал 0,4 көбейтіледі. 
Қорытынды баға келесі формуламен есептеледі: 
U = 0.6*[(R
1
 + R
2
)/2] + 0.4*E
Мұнда, 
R
1
 – 
1 аралық бақылау бағасы; 
R
2
 – 2 
аралық бақылау бағасы; 
Е  – емтиханда алған баға  (0≤ Е ≤ 100).  
 
Қорытынды  бақылау  барысында  студенттердің  білімін  бағалаудың  кестесі  төменде 
берілген: 
Баға  
Сандық балл 
эквиваленті 
Пайыздық мазмұны 
Дәстүрлі түрде бағалау 
А 
4,0 
95-100 
Өте жақсы 
А- 
3,67 
90-94 
В+ 
3,33 
85-89 
Жақсы  
В 
3,0 
80-84 
В- 
2,67 
75-79 
С+ 
2,33 
70-74 
Қанағаттанарлық  
С 
2,0 
65-69 
С- 
1,67 
60-64 
D+ 
1,33 
55-59 

1,0 
50-54 


0-49 
Қанағаттанарлықсыз  
 
ОҚЫТУШЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ 
-
курс  келесілерді  кіргізеді:  дәрістік  сабақтарды,  семинарлық  сабақтарды, 
оқытушылармен  бірге  студенттердің  өзіндік  жұмыстарын  (ОБСӨЖ);  студенттердің 
өзіндік жұмыстарын (СӨЖ) жазу; 
-
аудиториялық сабақтарға қатысу-міндетті түрде; 
-
сабақтарға  кешігіп  келуге  болмайды-екі  кешігу  бір  келмегендікке    теңестіріледі. 
Кешігушілерді сабаққа қатыстырудың құқығын оқытушы өзі шешеді, өйткені олар, басқа 
студентерді және оқытушының назарын бөліп, оқу үрдісіне бөгет жасайды; 
-
семинарлық  сабақтар,  оқытудың  әр  турлі  активті  әдістерін  қолданумен  ауысша 
нысанында жүргізіледі; 
-
өзіндік  түрде  орындау  үшін  оқытылып  жатқан  тақырыптар  бойынша  оқытушы 
тәжірбелік тапсырмаларды береді, оларды міндетті түрде жасау керек; 

әр  студент  семестр  арасында  берілген  тақырып  бойынша  (рефераттардың 
тақырыптары қосылған) бір рефератты дайындауы және топта баяндама жасауы қажет; 
-
тапсырмаларды студенттер күрделі турде белгіленген уақытта жасауы тиіс. 
Аудиториялық сабақтардағы қимылдық ережелері 
Сабақтар уақытысында өзге істермен айналысуға БОЛМАЙДЫ, атап айтқанда: 
-
мобильдік телефондармен қолдануға болмайды; 
-
музыканы тыңдауға болмайды; 
-
тамақ ішуге, сағызды  шайнауға болмайды; 
-
газеттер мен журналдарды оқуға және тағы солармен байланысты істерді жасауға; 
-
өзге тақырыптарға студенттердің бір бірімен сөйлесуіне болмайды
-
ойнауға болмайды. 
Аудиториялық сабақтардағы қимылдық ережелерді бұзған кездерде студент сабақтан 
босатылады. 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
Кафедра отырысында 
БЕКІТІЛДІ    
______________________________ 
атауы 
«Тұран» Университет» мекемесі 
Хаттама № ____ «_______»  маусым 2016 ж.    
Кафедра меңгерушісі 
Селезнёва И.В.
 
ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАУ МЕН ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ 
СОӨЖ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ 
№ 
  
Тақырып атауы 
Апта 
Жұмыс 
түрі 
Еңбек 
сыйымд
ылығы 
Қорғау 
формасы 
Өткізу 
уақыты(а
пта) 
 
 
к 
 
к 
 
к  с 
1. 
Банк клиенттерінің ағымды 
шотындағы құралдарды, қарыз 
шоты, валюталық және басқа 
да шоттар туралы қазіргі, 
шынайы мәлімет беруді 
қамсыздандыру. 

Баянда
ма 

Презента
ция 
Кафедрада
ғы   
кестесге  
сәйкес 
2. 
Фронт  офис  және  бэк  офис 
атқаратын қызметтері.  
ҚР  банктерінде  бухгалтері 
есепті 
жүргізудің 
синтетикалық есеб шоттары
 

Эссе, 
рефера
т 

Презента
ция 
Кафедрада
ғы   
кестесге  
сәйкес 
3. 
Бухгалтерлік  есепті  реттеуде 
бухгалтерлік  есеп  ережелері  . 
Банк  қызметіне  байланысты 
активтер  мен  міндеттемелерді 
топтастырудың 
әдістері, 
бағалаулары 
көрсету, 
активтердің құндылығын өтеу, 
құжат 
айналымы, 
құжат 
айналымын 
ұйымдастыру 
тәсілі,  шоттарды  қолдану 
тәсілі,  есеб  тіркемелердің 
жүйесі,  ақпараттарды  өндеу 
және басқа да банк қызметінде 
пайдаланатын әдістер  

Құжат 
рәсімд
еу 

жазбаша  Кафедрада
ғы   
кестесге  
сәйкес 
4. 
Кассалық кіріс және шығыс 
журналының толтырылу 
дұрыстығы
 

Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презента
ция, 
жазба 
ша 
Кафедрада
ғы   
кестесге  
сәйкес 

Бағалы 
қағаздармен 
жүргізілетін  операцияларды 
аудиторлық 
тексерудің 
қажеттілігі 
және 
негізгі 
этаптары.  
Негізгі  құжаттардың  және 
бухгалтерлік 
өткізбелердің 
жүргізілу дұрыстығы.  
Бағалы  қағаздардың  сақталу 

Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедрадағ
ы   
кестесге  
сәйкес 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
және  тіркеу  журналдарының 
дұрыс толтырылу тәртіптері. 

Екінші деңгейдегі банктердегі 
салымдарға  салынған  зейнет 
ақы  активтермен  жүргізілетін 
операциялар 
есебінің 
рәсімделуі  

Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 

Депозиттік  операциялардың 
жүргізілу 
тәртібін 
бухгалтерлік  есепте  дұрыс 
көрсетілуін  есеп  беру  арқылы 
тексеру  

Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 

Несиелік операциялардың 
жүргізілу тәртібін 
бухгалтерлік есепте дұрыс 
көрсетілуін есеп беру арқылы 
тексеру 

Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 

Шетел валютасымен 
жүргізілетін кассалық 
операциялардың 
аналитикалық және 
синтетикалық есебі
 

Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
10 
Халықаралық стандартқа 
көшуге байланысты банк 
балансындағы өзгерістер, 
оның мазмұны мен құрылымы
 
10 
Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
11 
Резервтік капиталды 
пайдалану және қалыптастыру 
тәртібі
 
11 
Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
12 
Жөнелтуші алушы банкке 
бекітілген бланк нысанында 
жазылған қайтарып алу өкімін 
жолдау арқылы бұйрықтың 
орындалуы
 
12 
Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
13 
Халықаралық стандартқа 
байланысты банк 
балансындағы өзгерістер, 
оның мазмұны мен 
құрылымының есебі
 
13 
Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
14 
Жалпы   мемелекеттік   
салықтар,   жалпы   міндетті   
салықтар,   жергілікті салықтар 
мен алымдарды рәсімдеу
 
14 
Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
15 
Қорытынды есеп - банк 
есебінің негізіндегі 
көрсеткіштер мен мәліметтерді 
қорытындылап жүйелеу
 
15 
Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
 
БАРЛЫҒЫ   
 
 
75 
 
 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
СОӨЖ ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ 
№ 
  
Тақырып атауы 
Апта 
Жұмыс 
түрі 
Еңбек 
сыйымд
ылығы 
Қорғау 
форм. 
Өткізу 
уақыт. 
 
 
к 
 
к 
 
к 
с 

«
Қазақстан  Республикасындағы 
банктер  және  банктік  қызметтер 
туралы»  Заң,  31тамыз1995ж. 
(өзгертулер  мен  толықгырулар 
есепке алынған) талқылау 
.  

эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

«
Қазақстан  Республикасындағы 
бухгалтерлік есеп және қаржылық 
есеп 
беру 
туралы» 
Заңын 
талқылау 

эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

«
Қазақстан  Республикасындағы  
төлемдер және ақша аударымдары 
туралы»  Заң,  28  шілде  1998  ж. 
(өзгертулер  мен  толықтырулар 
есепке  алынған)  2  маусым  2002 
жылғы  «Қазақстан  Республикасы 
банктерінде  клиенттердің  банкгік 
шоттарын ашу, жүргізу жэне жабу 
тэртібі 
туралы» 
Ережесін 
талқылау 

Баянда 
ма 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

14  маусым  2000  жылғы   
«Қазақстан 
Республикасы 
аумағындағы  төлем  құжаттарын 
пайдалану, қолма-қолсыз ақшамен 
төлемдерді  жүзеге  асыру»  туралы   
Ереже 
«Қазақстан  Республикасындағы   
валюталық  реттеу  туралы»  Заң  , 
24желтоқсан 
1996 
ж. 
(өзгертулер  мен  толықтырулар 
есепке алынған) талқылау  

Баянда 
ма 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

«
Қазақстан  Республикасындағы  
бағалы  қағаздар  нарығы  туралы» 
Заң,  5  наурыз  1997  ж.(өзгертулер 
мен 
толықтырулар 
есепке 
алынған) талқылау 

эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

Екінші  деңгейдегі  банктердегі 
салымдарға  салынған  зейнет  ақы 
активтермен 
жүргізілетін 
операциялар есебін жүргізу тәртібі 

эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

«
Қаржылық    құралдар:  танылу 
және  бағалау»  Қаржылық  есеп 
берудің  халықаралық  стандарты 
және 
олардың 
салым 
операциялары 
бойынша 
қолданылуы қарастыру 

Баянда 
ма 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 

Қаржылық 
есеп 
берудің 
халықаралық  стандарты  және 
олардың  несиелік  операциялары 
бойынша қолданылуы. 

Баянда 
ма 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

Сенімгерлік операциялардың 
есебін рәсімдеу тәсілдерін 
талқылау 

эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
10 
Қаржылық 
есеп 
берудің 
халықаралық  стандарттар  және 
олардың банктегі негізгі құралдар, 
тауарлы  материалды  қорлармен 
және 
материалды 
емес 
активтермен операциялар есебінің 
қолданылуы  
10 
эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
11 
Қаржылық 
есеп 
берудің 
халықаралық  стандарттар  және 
олардың 
банктің 
меншік 
капиталының есебінде қолдануы 
11 
Баянда 
ма 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
12 
Қаржылық 
есеп 
берудің 
халықаралық  стандарттар  және 
олардың 
дебиторлық 
және 
кредиторлық  берешек  есебі  және 
қызметкерлеріне  енбеқақы  төлеу 
есебінде қолдануы. 
12 
Баянда 
ма 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
13 
Қаржылық 
есеп 
берудің 
халықаралық  стандарттар  және 
олардың 
банк 
кірісі 
және 
шығысының есебінде қолдануы 
13 
эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
14 
Салық кодекс туралы сипаттама. 
Банк салық салу есебін рәсімделуі 
14 
эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
15 
Банктердің 
қаржылық 
есеп 
берудің  халықаралық  стандарты 
және оланың қолданылуы. 
15 
Рәсімде
у 

жазбаша  Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
 
БАРЛЫҒЫ 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
 
 
 
Кафедра отырысында 
БЕКІТІЛДІ    
______________________________ 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
атауы 
«Тұран» Университет» мекемесі 
Хаттама № ___ «___»  маусым 2015 ж.    
Кафедра меңгерушісі 
Селезнёва И.В. 
 
 
 
 
ДӘРІСТІК КЕШЕН –КОНТЕНТ    
(ДӘРІСТЕР ТЕЗИСЫ, ИЛЛЮСТРАТИВТІ ЖӘНЕ ҮЛЕСТІРМЕЛІ МАТЕРИАЛ, 
ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ) 
«
Банктегі бухгалтерлік есеп » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мамандық: 5В050800 «Есеп және аудит 
Пән: Банктегі бухгалтерлік есеп  
Автор: к.э.н., доцент Пралиева С.Ж., э.ғ.к., доцент Айгалин А.А.  
Оқытылу технологиясы: несиелік 
Оқу бөлімі: күндізгі/сырттай 
Тіл бөлімі: қазақ 
Студенттер білімін бағалау жүйесі:  баллды-рейтингтік  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2015 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
  
 
  
Банктегі бухгалтерлік есеп  қызметін ұйымдастыру. Құжаттар, құжат айналым және банктегі бақылау   
 
Дәрістің  мақсаты:  «Банктегі  бухгалтерлік  есеп  »  курс  банктегі  бухгалтерлік  есеп  әдістерін  және  бухгалтерлік  есеп  қызметін 
ұйымдастыруды қарастыру 
 
Дәрістің құрылымы: 
1.
 
Банктегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру негізі. 
2.
 
Банк 
құжаттамасының 
мәні 
және 
банктік 
 
операциялар 
 
бойынша 
 
құжат 
айналымын ұйымдастыру. 
3.
 
Банк бақылауының маңызы және оның негізгі түрлері. 
1.
 
Банктегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру негізі. 
Жеделдету,  клиенттерді  тарту  мең  қызмет  көрсету  сапасын  жақсарту,  нарықты  басып  алу,  өзінің  нарықтық  позициясын 
күшейту,  банк  операцияларын  тиімді  нарықтық  позициясын  күшейту,  банк  операцияларын  тиімді  басқару  сияқты  стратегиялық 
мақсаттарға қол жеткізу үшін банк үдерістерінің реинжиниринг бизнесін қолдану керек, бұл банк үдерісін банк үшін де, клиент үшін де 
тиімді үдерістермен ауыстыруға әкеледі. Клиент үшін оң өзгеріс - операциялардың орындалу мерзімінің қысқаруы, ал банктер үшін 
операцияларды жүргізуге кететін шығындардың азаюы. 
Үдерістердің  реинжиниринг  бизнесі  -  бұл  банк  қызметі  нәтижелерінің  түбегейлі  жақсарту  шаралары.  Ол  шешуші  бизнес 
үдерістерді  және  онымен  байланысты  ұйымдастырушылық  құрылымдарды,  технологияларды,  жұмыс  әдістерін,  физикалық 
инфрақұрылымдарды және корпоративті мәдениетті қайта бағдарлауды түбегейлі өзгертуді білдіреді. 
Банктерде,  бәріміз  білетіндей,  ақша  қаржылары  -  тауар  болып  табылады.  Ақша  қаржыларының  өзгерісін  тіркеп 
отыратындықтан, осы құндылықтарға жүргізілетін барлық бақылау, бухгалтерия арқылы өтеді. 
Шығынның, ұрлықтың, сенімді теріс пайдаланушылықтан болатын тәуекелділіктердің алдын алу үшін, банктерде тиісті ішкі 
банк құрылымын енгізу қажет. Оның негізгі принципі бір адам немесе адамдар тобы барлық операцияны басынан аяғына дейін толық 
орындай  алмайтындай  етіп  қызметтерді  бөлуден  тұрады.  Сол  сияқты  бухгалтер  де,  құндылықтарға  манипуляция  жасайтын 
материалдық жауапты қызметкерлер де бухгалтерлік есепке кіріспеуі керек. 
Осындай және басқа себептерден, Қазақстанның көптеген банктерінде (ТұранӘлембанк, Қазкоммерцбанк және тағы басқа) 
банктің ішкі құрылымы шартты түрде екі негізгі бөлімдерге жіктелген: Фронт-офис және Бэк-офис (1,2 сызба). 
Екі бөлімше де өзара тығыз байланыста қызмет атқарады. Мысалы, қызмет барысында фронт-офисте, ары қарай өңдеп, талдау 
жасау  үшін  бэк-офиске  жіберілетін  мәліметтер  жинақталады.  Олар  өз  кезегінде  банктердің  клиенттеріне  ұсынатын  қызмет 
көрсетушілерінің  мазмұнына  немесе  өзгерісіне  және  сәйкесінше,  фронт-офистің  қызметіне  түзету  енгізуге  негіз  бола  алады.  Фронт-
офистің  мақсаты  -  банкілік  өнімдер  мен  қызметтерді  сата  отырып  барынша  көп  пайда  табу.  Бэк-офистің  мақсаты  —  жасалған 
мәмілелерді есепке алу, бақылау жасау, басшыларға мәліметтер беру. 
Фронт-офистің қызметіне кіретіндер: 

банктің   клиенттерімен,   серіктестерімен, жабдықтаушыларымен мәміле жасау; 

жасалған мәміле мәліметтерін өзгерту және тіркеу; 

келісімшарттарды дайындау, ұзарту, бұзу; 

несиелер   бойынша   банктік   қызмет   үшін қаржыларды қамтамасыз ету; 

қаржыларды нарықта орналастыру

қаржыларды тарту мен орналастыру арасындағы арбитраж; 

талдамалық есептілік және тағы басқа;  
Бэк-офистің қызметіне кіретіндер: 

тіркелген     мәмілелердің     мәліметтерін     тексеру және толықтыру; 

мәмілелердің расталуына бақылау жасау; 

төлемдерді дайындау және нұсқауға сәйкес жүргізу; 

бухгалтерлік жазбаларды жүргізу; 

есептемелерді растау; 

пайыздарды есептеу; 

пайыздарды капиталдандыру; 

түзетпе жасау (сторнирование); 

есептеме және ұсталымдар; 

шетел валютасын қайта бағалау; 

есептен шығару; 

есептілікті дайындау; 

оперативті талдау жүргізу. 
Оңтайландыру мен тәуекелділіктерді азайту принциптері фронт-офис пен бэк-офис қызметкерлерінің арасындағы қызметті 
белгілеп алуды талап етеді. Мысалы, дилингтік рәсімдер жүргізілген кезде фронт-офис дилингтік тикет (бастапқы құжат) толтырып қол 
қояды, уақыты мен реттік нөмірі қойылады. Құжаттың түпнұсқасы дилингтік бөлімде қалады да, көшірмесі бэк-офиске жіберіледі. 
Тикетте қорытынды жасау күні, валюталандыру күні, контрагент аты, оның құралы мен типі, сомасы, валютасы, брокері және 
трансакцияның барлық стандартты шарттары көрсетіледі. Егерде осы айтылғандардан қандай да бір ақпарат болмайтын болса, онда 
оны  бэк-офис  қадағалау  керек.  Дилер  өткізген  әрбір  мәміле,  контрагенттік  жазбаша  растама  алуы  керек  және  операцияларды 
салыстырып тексеру үшін растамалар тікелей бэк-офиске жіберіледі. Сәйкес келмеушілік анықталған жағдайда фронт-офиске хабарлап, 
тиісті шаралар қабылдауы керек. 
Фронт-офис пен бэк-офис бөлімшелерінің міндеттерін бөлуді әрбір банк өзі атқарады. Егерде банк кішігірім болатын болса, 
операциялар  аз  болғандықтан,  кейбір  операциялар  бойынша  фронт-офис  пен  бэк-офисті  біріктіруге  болады.  Яғни  бір  қызметкер  екі 
қызметті де орындайды. 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет