Ту ф 703-05-12. Пәннің оқу -әдістемелік кешені. Смж ту. Екінші басылымжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет2/27
Дата22.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
#7470
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
сыйымд
ылығы 
Қорғау 
формасы 
Өткізу 
уақыты(а
пта) 
 
 
к 
 
к 
 
к  с 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
1. 
Банк клиенттерінің ағымды 
шотындағы құралдарды, қарыз 
шоты, валюталық және басқа 
да шоттар туралы қазіргі
шынайы мәлімет беруді 
қамсыздандыру. 

Баянда
ма 

Презента
ция 
Кафедрада
ғы   
кестесге  
сәйкес 
2. 
Фронт  офис  және  бэк  офис 
атқаратын қызметтері.  
ҚР  банктерінде  бухгалтері 
есепті 
жүргізудің 
синтетикалық есеб шоттары
 

Эссе, 
рефера
т 

Презента
ция 
Кафедрада
ғы   
кестесге  
сәйкес 
3. 
Бухгалтерлік  есепті  реттеуде 
бухгалтерлік  есеп  ережелері  . 
Банк  қызметіне  байланысты 
активтер  мен  міндеттемелерді 
топтастырудың 
әдістері, 
бағалаулары 
көрсету, 
активтердің құндылығын өтеу, 
құжат 
айналымы, 
құжат 
айналымын 
ұйымдастыру 
тәсілі,  шоттарды  қолдану 
тәсілі,  есеб  тіркемелердің 
жүйесі,  ақпараттарды  өндеу 
және басқа да банк қызметінде 
пайдаланатын әдістер  

Құжат 
рәсімд
еу 

жазбаша  Кафедрада
ғы   
кестесге  
сәйкес 
4. 
Кассалық кіріс және шығыс 
журналының толтырылу 
дұрыстығы
 

Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презента
ция, 
жазба 
ша 
Кафедрада
ғы   
кестесге  
сәйкес 

Бағалы 
қағаздармен 
жүргізілетін  операцияларды 
аудиторлық 
тексерудің 
қажеттілігі 
және 
негізгі 
этаптары.  
Негізгі  құжаттардың  және 
бухгалтерлік 
өткізбелердің 
жүргізілу дұрыстығы.  
Бағалы  қағаздардың  сақталу 
және  тіркеу  журналдарының 
дұрыс толтырылу тәртіптері. 

Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедрадағ
ы   
кестесге  
сәйкес 

Екінші деңгейдегі банктердегі 
салымдарға  салынған  зейнет 
ақы  активтермен  жүргізілетін 
операциялар 
есебінің 
рәсімделуі  

Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 

Депозиттік  операциялардың 
жүргізілу 
тәртібін 
бухгалтерлік  есепте  дұрыс 
көрсетілуін  есеп  беру  арқылы 
тексеру  

Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 

Несиелік операциялардың 

Баянда- 
ма, 

Презент Кафедра-

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
жүргізілу тәртібін 
бухгалтерлік есепте дұрыс 
көрсетілуін есеп беру арқылы 
тексеру 
құжат 
рәсімде
у
 
ация, 
жазба 
ша 
дағы   
кестеге  
сәйкес 

Шетел валютасымен 
жүргізілетін кассалық 
операциялардың 
аналитикалық және 
синтетикалық есебі
 

Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
10 
Халықаралық стандартқа 
көшуге байланысты банк 
балансындағы өзгерістер, 
оның мазмұны мен құрылымы
 
10 
Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
11 
Резервтік капиталды 
пайдалану және қалыптастыру 
тәртібі
 
11 
Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
12 
Жөнелтуші алушы банкке 
бекітілген бланк нысанында 
жазылған қайтарып алу өкімін 
жолдау арқылы бұйрықтың 
орындалуы
 
12 
Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
13 
Халықаралық стандартқа 
байланысты банк 
балансындағы өзгерістер, 
оның мазмұны мен 
құрылымының есебі
 
13 
Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
14 
Жалпы   мемелекеттік   
салықтар,   жалпы   міндетті   
салықтар,   жергілікті салықтар 
мен алымдарды рәсімдеу
 
14 
Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

Презент
ация, 
жазба 
ша 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
15 
Қорытынды есеп - банк 
есебінің негізіндегі 
көрсеткіштер мен мәліметтерді 
қорытындылап жүйелеу
 
15 
Баянда- 
ма, 
құжат 
рәсімде
у
 

 
Кафедра-
дағы   
кестеге  
сәйкес 
 
БАРЛЫҒЫ   
 
75 
 
 
 
СОӨЖ ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ 
 
№ 
  
Тақырып атауы 
Апта 
Жұмыс 
түрі 
Еңбек 
сыйымд
ылығы 
Қорғау 
форм. 
Өткізу 
уақыт. 
 
 
к 
 
к 
 
к 
с 

«
Қазақстан  Республикасындағы 
банктер  және  банктік  қызметтер 
туралы»  Заң,  31тамыз1995ж. 
(өзгертулер  мен  толықгырулар 
есепке алынған) талқылау 
.  

эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 

«
Қазақстан  Республикасындағы 
бухгалтерлік есеп және қаржылық 
есеп 
беру 
туралы» 
Заңын 
талқылау 

эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

«
Қазақстан  Республикасындағы  
төлемдер және ақша аударымдары 
туралы»  Заң,  28  шілде  1998  ж. 
(өзгертулер  мен  толықтырулар 
есепке  алынған)  2  маусым  2002 
жылғы  «Қазақстан  Республикасы 
банктерінде  клиенттердің  банкгік 
шоттарын ашу, жүргізу жэне жабу 
тэртібі 
туралы» 
Ережесін 
талқылау 

Баянда 
ма 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

14  маусым  2000  жылғы   
«Қазақстан 
Республикасы 
аумағындағы  төлем  құжаттарын 
пайдалану, қолма-қолсыз ақшамен 
төлемдерді  жүзеге  асыру»  туралы   
Ереже 
«Қазақстан  Республикасындағы   
валюталық  реттеу  туралы»  Заң  , 
24желтоқсан 
1996 
ж. 
(өзгертулер  мен  толықтырулар 
есепке алынған) талқылау  

Баянда 
ма 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

«
Қазақстан  Республикасындағы  
бағалы  қағаздар  нарығы  туралы» 
Заң,  5  наурыз  1997  ж.(өзгертулер 
мен 
толықтырулар 
есепке 
алынған) талқылау 

эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

Екінші  деңгейдегі  банктердегі 
салымдарға  салынған  зейнет  ақы 
активтермен 
жүргізілетін 
операциялар есебін жүргізу тәртібі 

эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

«
Қаржылық    құралдар:  танылу 
және  бағалау»  Қаржылық  есеп 
берудің  халықаралық  стандарты 
және 
олардың 
салым 
операциялары 
бойынша 
қолданылуы қарастыру 

Баянда 
ма 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

Қаржылық 
есеп 
берудің 
халықаралық  стандарты  және 
олардың  несиелік  операциялары 
бойынша қолданылуы. 

Баянда 
ма 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

Сенімгерлік операциялардың 
есебін рәсімдеу тәсілдерін 
талқылау 

эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
10 
Қаржылық 
есеп 
берудің 
халықаралық  стандарттар  және 
олардың банктегі негізгі құралдар, 
тауарлы  материалды  қорлармен 
10 
эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
және 
материалды 
емес 
активтермен операциялар есебінің 
қолданылуы  
11 
Қаржылық 
есеп 
берудің 
халықаралық  стандарттар  және 
олардың 
банктің 
меншік 
капиталының есебінде қолдануы 
11 
Баянда 
ма 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
12 
Қаржылық 
есеп 
берудің 
халықаралық  стандарттар  және 
олардың 
дебиторлық 
және 
кредиторлық  берешек  есебі  және 
қызметкерлеріне  енбеқақы  төлеу 
есебінде қолдануы. 
12 
Баянда 
ма 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
13 
Қаржылық 
есеп 
берудің 
халықаралық  стандарттар  және 
олардың 
банк 
кірісі 
және 
шығысының есебінде қолдануы 
13 
эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
14 
Салық кодекс туралы сипаттама. 
Банк салық салу есебін рәсімделуі 
14 
эссе 

Ауыз 
ша, 
жазба 
ша 
Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
15 
Банктердің 
қаржылық 
есеп 
берудің  халықаралық  стандарты 
және оланың қолданылуы. 
15 
Рәсімде
у 

жазбаша  Кафедр
а-дағы   
кестеге  
сәйкес 
 
БАРЛЫҒЫ 
 
 
15 
 
 
 
БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                              
Кесте 3 
№ 
р/с 
Жұмыс 
бағдарлам
асы 
бойынша 
оқыту 
семестрлер
і (цикл) 
Бақылау түрі 
АБ 1 
АБ 2 
ЖБТ (қорытынды) 
Бақылау жүргізуге арналған сұрақтар 


семестр 
 1. 
Банкте бухгалтерлік 
есептің бөлінуі.  
2. 
Құжаттарды  қайта 
өндеу  және  ақпараттық 
есептеме 
саясаты, 
есептеме ерекшелігі. 
3. 
Банк  операциялары 
бойынша  "Құжат"  және 
"Құжат 
айналымы" 
түсінігі 
4. 
Баланстық   шоттарға   
әсер      ететін      қаржы-
шаруашылық  
операциялардың 
негізгі типтері 
1.  
Кассалық, 
мемориалдық 
және баланстан 
тыс құжаттар  
2. 
Бас 
бухгалтерияның 
синтетикалық есебі 
мәліметтерінің 
қосалқы 
бухгалтерия есеп 
мәліметтерімен 
сәйкетігін бағалау 
3. 
Банктегі негізгі 
құралдар, тауарлы 
материалды 
қорлармен және 
1.
 
Банктегі бухгалтерлік 
есеп мөні мен маңызы. 
2.
 
Бухгалтерлік есептің 
халықаралық стандарты. 
1.
 
Екінші деңгейлі банктегі 
бухгалтерлік есептің шоттар 
жоспары. 
 
Екінші деңгейлі банктегі 
бухгалтерлік есептің 
шоттар жоспарының негізгі 
бөлімдеріне сипаттама. 
3.
 
Аналитикалық жөне 
синтетикалық есеп. 
4.
 
Банкгік операциялар 
бойынша құжат айналымын 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
5. 
Екінші  деңгейдегі
 
банктердің  бухгалтерлік 
есеп  шоттар  жүйесінің 
мазмұны. 
Банктегі 
аналитикалық 
және 
синтетикалық есебі 
6.
Төлем тапсырмасымен  
есеп 
айырысу, 
бухгалтерлік өткізбе
 
7. 
Есеп 
айырысу 
операциялары 
және 
банкаралық 
корреспонденттік 
қатынастар есебі 
8. 
Кассалық операциялары 
және шетел валюталармен 
жүргізілетін операциялар 
есебі 
9. 
Халықаралық есеп-
айырысу бойынша 
операциялар есебі
 
10. 
Банктің бағалы 
кағаздарымен жүргізілетін 
операциялар есебі 
11. 
Бағалы қағаздар 
бойынша проценттер 
есептеу. Бағалы 
қағаздардың және 
проценттердің өтелуі 
тәртібі.
 
12. 
Екінші деңгейдегі 
банктердегі салымдарға 
салынған зейнет ақы 
активтермен 
жүргізілетін 
операциялар есебінің 
рәсімделуі 
13. 
Жеке тұлғаға 
коммерциялық банктің 
сенімгерлік бөлімдері 
сенімгерлік қызметтің 
түрлері. 
 
Еңбек- 
ақылардың 
есептелу  жэне  төлену 
тэртібі 
14 
Салым 
операцияларының есебі
 
15. 
Сенімгерлік 
қызметтің орталық 
бағыты, клиенттің 
бағалы қағаздар 
қоржының басқару
 
16.  
 
материалды емес  
активтермен 
операциялар есебі 
4. 
Шетел 
валютасымен 
жүргізілетін 
кассалық 
операциялардың 
аналитикалық және 
синтетикалық есебі 
Банктің меншік 
капиталының есебі 
5. 
Бухгалтерлік 
есеп 
формаларының 
мәні және негізгі 
түрлерін есеп 
жүргізу және 
қортынды жасау 
6. 
Капиталмен 
жүргізілетін 
операциялар. 
7. 
Дебиторлық 
және кредиторлық 
берешек есебі және 
қызметкерлеріне 
енбеқақы төлеу 
есебі 
8. 
Жөнелтуші 
алушы банкке 
бекітілген бланк 
нысанында 
жазылған қайтарып 
алу өкімін жолдау 
арқылы бұйрықтың 
орындалуы. 
9. 
Бухгалтерлік 
есеп 
формаларының 
мәні және негізгі 
түрлерін аудит 
жүргізу және 
қортынды жасау 
10. 
Банк кірісі және 
шығысының есебі 
11. 
Банк салық салу 
есебі 
12. 
Қорытынды 
есеп - банк 
есебінің 
негізіндегі 
көрсеткіштер мен 
мәліметтерді 
қорытындылап 
жүйелеу
 
13.
 
Қазақстан 
ұйымдастыру. 
5.
 
Банктерде бақылаудың 
маңызы және оның негізгі 
түрлері. 
6.
 
Банктік шоттар 
бойынша операцияларды 
ашу және жүргізу тәртібі. 
7.
 
Банктік шоттарды жабу 
тәртібі. 
10. 
Төлем-тапсырмасымен 
есеп айырысу. 
11
. Аккредитивпен есеп 
айырысу. 
12.Чекпен есеп айырысу. 
ІЗ.Төлем-талап 
тапсырмасымен есеп 
айырысу. 
14. Коммерциялық      банк      
қоймасында      қолма-қол      
және      басқа     да 
қүндылықтарды сақтау 
қалай үйымдастырылу 
керек? 
 
15.Кассирлермен    касса    
меңгерушісіне    қолма-қол    
ақшаны    беру    қалай 
рәсімделеді? 
16.
 
Кіріс және шығыс 
операциялары бойынша 
құжат айналымы. 
17.
 
Касса және касса 
операциялар аудінің 
мақсаты. 
18.Банк портфеліндегі 
бағалы қағаздар есебі. 
 
Банкпен шығарылған 
акциялар, депозиттік және 
жинақ сертификаттары, 
банкке түскен 
облигациялар бланкілерін 
кірістеу бойынша және 
оларға 
кеткен шығындары 
бойынша өткізбе 
қүрыңыздар. 
 
Проценттік депозит және 
жинақ сертификаттары 
бойынша процентттерді 
есептеу бойынша өткізбе 
қүрыңыздар. 
21.Сақтауға    қабылданған   
тапсырма    бойынша    

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 
 
 
 
Республикасында
ғы бухгалтерлік 
есеп және 
қаржылық есеп 
беру

14.
Коммерциялық 
банктің 
бухгалтерлік есеп 
беруінің негізгі 
тәртіптері
 
 
сатып    алынған    бапғалы 
қағаздарды кірістеңцер. 
.Сауда нәтижелері 
бойынша банк 
портфеліндегі бағалы 
қағаздарды қайта бағалау 
бойынша өткізбе 
қүрыңыздар: баланстық 
қүнының өсуіне, баланстық 
қүнының кемуіне. 
.Бағалы 
қағаздармен 
операциялар 
аудитін 
жүргізудің 
негізгі 
бағыттарын атаңыз. 
24. Банкаралық есеп 
айырысуды ұйымдастыру. 
25. ЛОРО шоты арқылы 
банктер арасында операциялар 
есебі және рәсімдеу. 
26. НОСТРО шоты арқылы 
банктер арасында операциялар 
есебі және рәсімдеу. 
27. 
Коммерциялық банктің 
корреспонденттік шотын ашу 
ережесі. 
28. қандай коммерциялық 
банктер шетел валютасы 
операцияларын жүргізуге 
қүқығы бар?  
29.Банктің бухгалтерлік 
есебінде шетел валютасындағы 
операциялар қандай 
бағаммен бейнеленеді?  
есебі тэртібі. 
37. 
Коммерциялық банктің 
қаржылық есеп беруіне 
анықтама беріңіз. 
38.Қаржылық есеп беру 
бағытын көрсетіңіз, жасау 
мақсаты және есеп беру 
түрлерін атаңыз. 
39. Бухгалтерлік    есеп    беру    
және    есеп    берудің    негізгі   
халықаралық принциптерін 
атаңыз. 
 
 
Студенттердің білімін бағалау туралы ақпараттар 
Студент курс кезеңінде екі аралық бақылауды және өзіндік жұмысты тапсыру керек. 
Сонымен  қатар  курсқа  толық  қатысып,  оқытушы  берген  бақылау  есеп  сұрақтарын 
уақытысында орындауға міндетті.  
 
Аралық бақылау 
Аралық бақылау келесі формуламен бағаланып, есептеледі: 
R = 0,5* L
ср
 + 0,5* 
Т – 0,25* p

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
Мұнда,  L
ср
,  – 
СӨЖ сабағының орташа балы (от 0 до 100); 
p – 
жіберілген сағаттар саны 
Т – аралық бақылауда алған балы (от 0 до 100). 
Аралық бақылау өткен дәрістер мен өзіндік жұмыс, бақылау сұрақтарын қамтиды. 
 
БІЛІМГЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ КРИТЕРИІ (жалпыланған) 
 
95-
100  балды  (A)  оқу  бағдарламалық  материалы  терең,  жүйелі  және  жан-жақты 
қамтыған,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық  қарастырылғандарды  дербес  орындаған, 
бағдарламада  ұсынылған  негізгі  және  қосымша  әдебиетті  терең  игерген,  тәжірибелік 
сабақтарда  белсенді  жұмыс  жасаған,  оқылатын  пән  бойынша  негізгі  ғылыми 
тұжырымдаманы  алдай  алатын,  оқу  бағдарламалық  материалды  түсіну  және  түсіндіруде 
ғылыми  ыңғай  және  шығармашылық  қабілетін  танытқан,  жауабы  пайдаланылған 
терминдердің  нақтылығы  және  жауабының  байлығымен  ерекшеленетін,  материалы 
логикалық және сатылы түрде түсіндіретін білімгер ие болады.   
90-
94  балды  (A-)  оқу  бағдарламалық  материалы  терең,  жүйелі  және  жан-жақты 
қамтыған,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық  қарастырылғандарды  дербес  орындаған, 
бағдарламада  ұсынылған  негізгі  және  қосымша  әдебиетті  терең  игерген,  тәжірибелік 
сабақтарда  белсенді  жұмыс  жасаған,  пән  бойынша  білімінің  жүйелі  түрде  сипаттайтын, 
сонымен қатар оқуын жалғастыру үшін қабілетінің жеткіліктілігі, жауабы пайдаланылған 
терминдердің  нақтылығы  және  жауабының  байлығымен  ерекшеленетін,  материалы 
логикалық және сатылы түрде түсіндіретін білімгер ие болады.  
85-
89  балды  (B+)  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  толық  білетін,  жауабында 
аса  нақтылықты  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық  қарастырылғандарды 
дербес  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті    игерген,    тәжірибелік 
сабақтарда  белсенді  жұмыс  жасаған,  пән  бойынша  білімінің  жүйелі  түрде  сипаттайтын, 
сонымен қатар олардың дербес түрде толықтыруына қабілетті білімгер ие болады.  
80-
84  балды  (B)  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  жеткілікті  толық  білетін, 
жауабында  аса  нақтылықты  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық 
қарастырылғандарды  дербес  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті  
игерген,  тәжірибелік сабақтарда белсенді жұмыс жасаған, пән бойынша білімінің жүйелі 
түрде  сипаттайтын,  сонымен  қатар  олардың  дербес  түрде  толықтыруына  қабілетті 
білімгер ие болады.  
75-
79  балды  (B-)  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  жеткілікті  толық  білетін, 
жауабында  аса  нақтылықты  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық 
қарастырылғандарды  дербес  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті  
игерген,    тәжірибелік  сабақтарда  жұмысымен  ерекшеленетін,  пән  бойынша  білімінің 
жүйелі түрде сипаттайтын білімгер ие болады.  
60-74 
(C)  мамандығы  бойынша  алдағы  жұмысы  және  ары  қарайғы  оқуға  қажетті 
негізгі  оқыту-бағдарламалық  материалдар  көлемінін  білетін,  тәжірибелік  сабақтарда 
жұмысымен  белсенділік  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмалардың  негізгілерін 
дербес түрде қарастырған,   бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиетті  игерген, сондай ақ 
осыларды  орындау  барысында  жіберілген  қателіктері  және  емтихандағы  жауаптарында 
жіберілген кейбір қателіктері бар, бірақта оларды жою үшін қажетті білімі бар білімгер ие 
болады. 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет