ТҮсіндірме хатжүктеу 100.99 Kb.

Дата10.03.2017
өлшемі100.99 Kb.

 

               МАЗМҰНЫ: 

 Түсіндірме хат 

 Курстың мақсаттары 

 Жұмыс уақыттарын бөлу 

 Тақырыптық жұмыс жоспары 

 Пәндердің мазмұны 

 Бақылаудың түрлері 

 Әдебиеттер 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

  ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

        Кәсіптік  қазақ  тілі  пәнінен  оқу  –  жұмыс  бағдарламасы  Қазақстан  Республикасының  жалпыға  міндетті  кәсіптік  білім  беру 

стандартына  сәйкес    орта  кәсіптік  білім  беретін  оқу  орындарында    барлық  мамандықтар  үшін  әзірленген    типтік  бағдарлама  негізінде 

құрастырылған. Пәнді оқытуға бөлінген сағаттың жалпы көлемі -70 сағат. Оның ішінде практикалық – 70  сағат 

        


  

Пәнді оқыту сынақ тапсырумен аяқталады. Кәсіптік қазақ тілінен оқу-жұмыс бағдарламасы осы пәнне терең білім мен дағды игерту 

үшін  оқушылардың  қазақ  тілі  және  арнайы  пәндерден  алған  білім  негізіне  сүйене  отырып,  білім  машығын  жетілдіруге  мүмкіндік  береді. 

Кәсіптік қазақ тілінен білім бергенде сол топтың мамандығы төңірегінде  қазақша сөйлету, үйрету, дағдыландыру мәселесі қойылып отыр.  

 

 

       Пән  материалын  игертуде  Қазақстан  Республикасының  Тіл  туралы    Заңы,  сондай-ақ  қазақ  тіліне  қатысты  нормативті  және  шешімді құжаттарды  ескеру  көзделеді.  Сабақ  өткізу  барысында  міндетті  терминдік  мәліметтер  беру,  оған  жаттықтыру  және  оқушылардың 

байланыстырып  сөйлеуін  дамыту  мақсатында  сөйлесу  үлгілері  беріледі.  Мамандыққа  байланысты  мәтінмен  жан-жақты  жұмыс  жүргізіле 

отырып, қазақ тілі фонетикасы, лексикасы, грамматикасымен орайлы байланыстырылады. Сондай – ақ әдеби материалдар, ауыз екі сөйлеуде 

аса қажет мақал-мәтелдер беру де көзделді.             

            

        Сонымен  бұл  сабақтар  студенттерге  қазақ  тілінен  лексикалық,  грамматикалық  хабарламалар  беріп  қана  қоймай  ,  олардың  ғылыми 

ойлауын дамытуға, ғылыми әдебиет пен хабарламаларды айыра білуге, олардан қажеттісін игеруіне ,өз беттерімен тақырыптарды кеңейтіп 

қорытындылай білуіне,сонымен қатар тіл үйренуін жетілдіріп, дамытып, оларды отансүйгіштік сезімге, туған жердің байлығын, табиғатын 

қастерлеуге тәрбиелейді. 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

Курстың мақсаты 

 

№р/с 

Мақсаттардың мазмұндары 

Түсіну мүмкіндігі, пайдалана білу икемі болу : 

1

  

- оқушы қазақ тілін сөйлеу құралы ретінде емін- еркін меңгеріп, ауызша және жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастырылулары 

тиіс; 

2

  

- қазақ елінің тарихы мен мәдениетіне, ұлттық ерекшеліктеріне мән беріп, құрметтеуге бағыттау; 

3

 

 - мамандыққа сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық ой- өрісін қазақ тілінде дамытуға ықпал жасау; 

Қолынан келуі-істей алуы: 

4

 

 

- сөздерді, сөз тіркестерін, сөйлемдерді дұрыс оқып, дұрыс дыбыстай білу. Әр сөздің грамматикалық құрылысын тану, 

мағынасын аша білу; 

5

 

 

-дыбысталған  сөздерді ,сөз  тіркестерін,  сөйлемдерді  ажырата алу, сұрақтарға  жауап  бере  білу; 6

 

 

- мәтінді құрастыра және аудара білу; Жазбаша хабарлама, баяндама, мақала, реферат, конспектілер дайындай  алу;     

- тыңдаған , оқыған  хабарларын  жеткізе  білу; өзінің  ойын  айта  білу;  - қаржы ұғымдарының  қазақша баламасын білу;  

Игеруі: 

- өтілген  тақырыптарды  толық  білуі; 10 

 - қазақ тілінде  өз бетімен   жазбаша жұмыс істей білуі; 

11 

- тілдік қарым –қатынаста сөйлеу  мәдениетін  игеруі.  

 

 

 

 

 

 

 

IІ. ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№  Бөлімдердің атаулары және оқылатын тақырыптар  

 

Тақырыптарға сағаттар жиыны Б

арлығы 


 

Те

ория 

Тә

жірибе

  

 Сырттай  бөлім  

теор


ия

 

Тәжі

ри

бе 

 

І бөлім. Қазақ тілі -  мемлекеттік тіл 

 

 

  

 

1.  


Қазақ тілі туралы 

  2 

 

 

 

ІІ  бөлім .  Қазақстан экономикасы 

 

 

  

 

2.    Қазақстан жер көлемі   

 3. 


 XX ғ. Жартысындағы Қазақстан экономикасы                                                          

 

 4. 

Тәжірибелік сабақ  

  

5. 


Орталық Қазақстан экономикасы 

     2 


 

 6. 


Нарықтық экономика 

 2 


 

  2 


 

 

 III бөлім . қаржы және экономика 

 

 

 

 

 7. 

Қазқстанның экономикалық жағдайы 

 2 

 

 2 


 

8. Қазақстан 2030   

 2 

 

 9. 

Мемлекеттік бюджет 

 2 

 

 2 


 

 

10.  Бюджет жүйесі және бюджет құрылысы  2 

 

 2 


 

 

  IV бөлім. Қаржы жүйесі туралы 

 

 

 

 

 11.  Бюджет тапшылығы. Бюджет балансы  

 

  

12.   Бюджеттен тыс қорлар  

 

13.  Мемлекеттік қарыз  

 14.   Экономиканы реттеу  

 

  

 

V бөлім. Қаржы бөлімдерінің құрылымы 

 

 

 

  

15 


Мемлекет қаржысының ұғымы мен құрамы 

  

  

16 


Мемлекеттік кіріс 

  

  

17 


Мемлекеттік шығын 

  

 18   Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы мен құрылымы 

   

  

VI бөлім. Ақша туралы 

 

  

 

 19 

Ақшаның мәні, маңызы 

  

 

20 Инфляция дегеніміз не? 

  

 21 

Инфляцияның себептері 

  

 

22 Тәжірибелік сабақ 

  

 23 

Ұлттық теңге 

  

24 Банк қызметі 

 

 

 

25 


Салықты не үшін төлейміз? 

 

 

 

 

VII бөлім. Қаржыгерлер және олардың қызметі 

 

 

  

 

26 


Менің мамандығым 

 

 

 

27 


Тәжірибелік сабақ 

 

 

 

28 


Қаржыгердің бейнесі 

 

 

 

29.   Кім не істейді? Мамандық иелеріне қойылатын талаптар 

  

 

 

VIII бөлім. Бюджет туралы 

 

  

 

  

30.   Жанұялық бюджет 

 

 

 

31 


Жергілікті  бюджет туралы 

 

 

 

32 


Облыстық бюджет туралы 

 

 

 

33 


Табыс қайдан келеді? 

 

 

 

34 


Экономикалық сөздікпен жұмыс 

 

 

 

35.   Жаттығу жұмысы, бақылау жұмысы 

  

 

 

Барлығы   

70 


 

       70  

14 


 

ІІІ.Оқыту –оқу пәндерінің мазмұны 

Тәжірибелік  сабақтардың  мазмұны және сағаттық көлемі 

 

№ 

Сағаттар жиыны 

Бөлімдердің атаулары және оқылатын 

тақырыптар 

Көрсету құралы, дидактикалық үрдістің мақсаттары 

 Түсіну мүмкіндігі болу : 

Білім,істеу-қолынан келуі, дағды  І бөлім. Қазақ тілі -  мемлекеттік тіл 

 

1.1 Қазақ тілі туралы 

Қазақ тілінің қолданыс аясы. Тіл 

заңының орындалуы туралы 

заңдылықтарды білу 

Жалпы экономика саласында 

мемлекеттік тілдің орнын сипаттай 

білу 


ІІ  бөлім .  Қазақстан экономикасы 

2.2 


 

Қазақстан жер көлемі  Қазақстанның жер көлемі туралы 

жалпы мағлұмат 

Қазақстанның жер көлемін тарихи 

тұрғыдан  сипаттай білу 

2.3  XX ғ. Жартысындағы Қазақстан экономикасы                                                           

XX ғ. қазқстан экономикасы 

туралы мағлұмат 

Тақырып  көлемінде әңгіме  жүргізе 

білу 

2.4 


Тәжірибелік сабақ 

Экономикалық сөздердің жазылуы, 

граммматикалық ерекшелігі 

Сипаттап қорытынды шығара білу 

2.5 


Орталық Қазақстан экономикасы 

Орталық Қазақстанның 

экономикалық күш-қуатының 

Мәтінмен жұмыс жасау кезеңдерін 

білу, іскерлік дағдыларын қайнарларын білу  

қалыптастыру 

2.6 Нарықтық экономика Нарықтық экономика 

жағдайындағы Қазақстан 

Тақырып төңірегінде берілген 

сұрақтарға жауап бере білу III бөлім . қаржы және экономика 

3.1 


Қазқстанның экономикалық жағдайы 

Нарықтық экономикадағы 

қаржының өзекті мәселелерінен 

түсінігі 

Грамматикалық тұлғаны лексикамен 

орайлы байланыстыра білу 

3.2 


Қазақстан 2030  

ҚР президентінің Қазақстан 

халқына жолдауынан түсінігі 

Көркем сөзді, ойды сөздік қорына 

қолдана білу іскерлігін жетілдіру 

3.3 Мемлекеттік бюджет Мемлекеттік бюджет, оның 

экономикалық мәні мен ролі 

Тілдік әрекеттерді тәжірибеде 

қолдану 


3.4 

 

  

 Бюджет жүйесі және бюджет құрылысы 

Мемлекеттік экономикалық 

қызметі жөнінен түсінік 

Термин сөздігімен жұмыс жасай білу 

 

IV бөлім. Қаржы жүйесі туралы 

4.1 


 

 Бюджет тапшылығы. Бюджет балансы 

Бюджеттік процесс туралы түсінік 

Ауызекі сөйлеу дағдыларын шыңдау 

 

4.2  

Бюджеттен тыс қорлар Қазақстан республикасының 

бюджеттен тыс қорлары 

Жаңа сөздерді, сөз тіркестерін 

пайдаланып сөйлеу 

4.3 Мемлекеттік қарыз Мемлекеттік несиенің нысандары 

мен әдістері 

Мәтінді оқып, пікір қосып

толықтыра білу 

 

4.4 


Экономиканы реттеу 

Нарықтық экономикадағы 

қаржының  өзекті проблемалары 

Сөздік қоры негізінде тақырып 

көлемінде ойларын өрнектей білу V бөлім. Қаржы бөлімдерінің құрылымы 

5.1 


Мемлекет қаржысының ұғымы мен құрамы 

 

Мемлекет қаржысының ұғымы мен құрамы 

Лексикалық қорын  дамыту, сұхбат 

жүргізу 

5.2 


Мемлекеттік кіріс 

 

Мемлекеттік кірістер туралы ұғым.  Мәтінмен жұмыс жасау тәсілдерін тәжірибеде қолдана білу 

5.3 


Мемлекеттік шығын 

 

Мемлекеттік шығыстар туралы ұғым 

Тақырып лексикасын сөздік қорына 

орайлы қоса білу 


5.4 

Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы мен құрылымы 

 

Мемлекеттік бюджет, оның экономикалық мәні мен ролі 

Талдау жұмыстарын жүргізу 

дағдыларын шыңдау 

VI бөлім. Ақша туралы 

6.1 


Ақшаның шығу тарихы 

Ақшаның пайда болуы, оның 

тарихы туралы түсінік 

Тақырып көлемінде сұхбат әңгіме 

жасай білу 

6.2 Ақшаның мәні, маңызы Ақшаның атқаратын қызметі 

туралы жалпы түсінік 

Ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту 

6.3 


Инфляция дегеніміз не? 

Экономикалық құбылыс ретінде 

инфляцияның пайда болуы 

өздігінен қорытынды шығаруға 

машықтандыру 

6.4 Инфляцияның себептері Инфляцияға қарсы саясат 

шаралары бойынша түсінік 

Мәтіннен негізгі ақпарат бірліктерін 

таба білу 

6.5 Ұлттық теңге Қазақстан Республикасының 

ұлттық валютасы  ретіндегі 

теңгенің маңызы, ролі етістіктерді 

пайдаланып  сөйлемдер құрау  

Етістіктерді пайдаланып  сөйлемдер 

құрау 


6.6 

Банк қызметі Қазақстанның банк секторы (даму 

кезеңдері және қазіргі жай-күйі) 

Банктердің негізгі көрсеткіштерін 

пайдаланып сөйлем құрастыру 

6.7 Салықты не үшін төлейміз? Салық ұғымы және оның 

әлеуметтік –экономикалық мәні 

Мәтінді оқып, өз көзқарасын  білдіру  

 

VII бөлім. Қаржыгерлер және олардың қызметі 7.1 

Менің мамандығым Таңдаған  мамандығы жөнінде 

жалпы түсінік 

Мамандыққа 

байланысты 

цитаталарды оқып білу 

7.2 


Тәжірибелік сабақ 

Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері 

Сөздерді, 

сөз 

тіркестерін пайдаланып сөйлеу 

7.3 


Қаржыгердің бейнесі 

өз мамандығы бойынша  термин 

сөздер мен сөздік минимумын 

меңгеру 

Интелектуалдық  және  танымдық 

біліктер мен дағдыларын арттыру 

7.4 


Кім не істейді? Мамандық иелеріне 

қойылатын талаптар 

Болашақ қаржы мамандарына 

нағыз қаржыгерлер туралы 

мағлұмат беру 

Шығармашылық, 

ізденушілік 

дағдыларын дамыту 


 

 VIII бөлім. Бюджет туралы 

8.1 Жергілікті  бюджет туралы Бюджетті толтыру, үнемдеу 

түсініктері 

Тақырып  көлемінде  сұхбат  әңгіме 

жүргізе білу 

8.2 Жаұялық бюджет  Жанұялық бюджет туралы  

Тақырып  көлемінде  сұхбат  әңгіме 

жүргізе білу 

8.3 


Облыстық бюджет туралы 

Облыстық бюджет, оның 

құрылымдары, табыс пен шығыс

ақша қоры түсініктері 

Газет  ақпараттарын  пайдаланып, 

сөйлемдерді жалғастыру 

8.4 


Табыс қайдан келеді? 

Табыс қайнарлары, анықтамасы, 

пайда болуы 

Мәтінмен  жұмыс  жасау  дағдыларын 

жетілдіру 

8.5 Экономикалық сөздікпен жұмыс Кәсіпке байланысты сөздердің 

мағыналарын білу 

Түсініп  оқу  арқылы  мәтін  мен 

мазмұн  идеясын  аша  білу  дағдысын 

дамыту 

8.6.  


Жаттығу жұмысы, бақылау жұмысы 

Құрмалас сөйлем туралы түсінік, 

өмірде кездесетін экономикалық 

сөздердің қазақша баламаларын 

білу 


әңгімелеуді  мақсатты  түрде  іске 

асыру 


жұмыстары 

бойынша 


дағдыларын дамыту 

 

                                                                                                       Оқытудың нәтижесін бағалау 

Бақылау тапсырмаларының түрлері:  

 тақырыптар бойынша тест жұмыстары 

 рефераттар мен баяндамалар 

 сынақ жұмыстары 

 дидактикалық материалдармен жұмыс 

 тақырыптық бүктемелер 

 әр сала бойынша тест жұмыстары 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал