Төрағасы қойылған сұрақтарға өте салқын­ қанды жауап берді. Әуелі ол кісінің өте ұмыт­жүктеу 0.76 Mb.

бет2/6
Дата15.05.2017
өлшемі0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6

Светлана ВиНТеР, 

«ШығысЭнергоТрейд» 

ЖШС Семей бөлімшесінің бастығы: 

– Осы жылдың басынан бастап 

алты  ай  ішінде  тұтыну  мөлшері 

20  млн  теңгеге  өсіп  отыр.  Ай  са-

йын ғы электр энергиясын тұтыну 

мөлшері 13 млн теңгені құрайды. 

Тұ тынушы  электр  энергиясын 

үнем  ді  пайдаланудың  орнына, 

керісінше, тұтыну көлемі күннен-

күнге  артуда.  Біз  ішінара  өздері 

шектеу  жасасын  деген  өтініш-ті-

лек пен тұтынушыға хат жолдаған 

болатынбыз.  Хатымыз,  өкінішке 

қарай, аяқсыз және жауапсыз қа-

лып  отыр.  «KEGOC»  АҚ  жағынан 

бар лық қаланы ажыратып таста-

мау үшін біз барлық дебиторлық 

қарыздың 50 пайызын құрайтын 

борышты кәсіпорындарға шектеу 

қоюға мәжбүрміз. Оларды шектеу 

кесте бойынша жүргізіледі. Со рап 

стансысын  таңертеңгі  уақытта 

ажыратып,  кешкі  уақытта  қосып 

отырамыз.  Бұл  шектеу  10  күннің 

ішінде бір рет болып отырады. Бо-

рышты  кәсіпорындардың  офис-

тері толығымен ажыра ты ла ды.

«ШығысЭнергоТрейд»  ЖШС  де-

би торлық қарыздың өсуіне жол бере 

алмайды, өйткені деби торлық қарыз 

Шығыс Қазақстан облысы үшін тиісті 

электр  энергия  көлемін  сатып  алу 

қабілеттігіне кедергі жа сайды.

Оқиға  ауанын  Ғалия  апаның  өз  аузы-

мен баяндайық. 

– Қызым, әйгерім елеусізова, Алматы 

қалалық №2 әйелдерге кеңес беру меке-

месіне тіркеуге тұрды. солардың айтуымен 

№5 қалалық емханаға барып, тісін емде-

тіп  жүрді.  Алғашында  стоматолог  дәрігер 

тісіне пломба салып берген. Бірақ көп уа-

қыт  өтпей-ақ  пломбасы  тісінің  жарты сы-

мен бірге түсіп қалды. сосын қалған жарты 

тісі  ауырғаннан  кейін  стоматолог  оның 

аяғы ауыр екендігіне қарамай, тісін бірден 

жұлып  тастаған.  Ал  екіқабат  әйелге  тісін 

жұлдырған  өте  қауіпті.  Ол  іштегі  балаға 

әсер  ететіндігін  медицина  мамандары 

әлде қашан  дәлелдеген.  Бірақ  бұл  туралы 

алғаш босанып отырған 20 жасар қызыма 

№2  әйелдерге  кеңес  беру  мекемесіндегі 

оның жеке консультанты да, не тіс дәрігері 

де айтпаған. Тісін жұлғызған бетте қызым 

ес-түссіз құлап, жедел жәрдем оны Алма-

ты облысына қарасты көпсалалы клини ка-

лық  аурухананың  перзентхана  бөлім ше-

сіне алып кетеді. Қызым сол кезде «ма ған 

ота  жасамаңыздаршы,  қалайда  балам ды 

аман алып қалуым керек» деп дәрігерлерге 

қанша  жалынған.  Бірақ  онда ғылар  «біз 

өзіміз білеміз, тыныш жат!» деп дәрі беріп, 

ұйықтатып  тастаған.  сол  кезде  қызым 

қарсылық  танытам  деп  кереуеттен  құлап, 

қолын шығарып алған. 

Мен  оны  реанимациядан  шыққаннан 

кейін бір-ақ көрдім. Ол кезде әйгерім тағы 

да  естен  танып  құлап  қалды.  Не  істерімді 

білмей,  абдырап,  медбикелерді  іздедім. 

ешкім жоқ. сосын бірден бас дәрігер Ұлтай 

Дауылбекқызының 

кабинетіне 

кіріп: 


«Немеремнен  айырылдым,  енді  қызым 

ес-түссіз құлап жатыр. Мұнда ешкім қара-

май ды»  десем,  бас  дәрігер  сөзіме  құлақ 

аспады.  Ал  орынбасары  болса,  «мен 

үшінші  орынбасарыма  тапсырғанмын» 

деп қарап тұр. ешқайсысының жаны аши-

тын түрі жоқ, – дейді апамыз көз жасына 

ырық беріп. Ал  бұл  жөнінде  Ғ.Боранбаеваның 

қы зы Әйгерім елеуСІзОВА былай дейді:

—Жүктілік  кезінде  есепте  тұрған  дәрі-

геріме  уақтылы  қаралып,  барлық  талап-

тарды сақтадым. Дер кезінде УЗИ-ге түсіп, 

анализдерімді де тапсырып жүрдім. Тиісті 

витаминдердің  барлығын  қабылдадым. 

Жүктілік  барысында  ешқандай  асқыну 

бол ған жоқ. Дәрігерім де бала ойдағыдай 

дамып келеді дегенді айтқан. Менің дұрыс 

емес  деп  санайтыным,  ешқандай  рұқсат-

сыз  операция  жасап  тастады.  Мен  бұл 

жерде  ешкімді  кінәлап  жатқан  жоқпын. 

Тек  жеті  ай  бойы  көтерген  баламды  қол-

хатсыз ал дырып тастағаны жаныма қатты 

батады. 

Біз  осы  мәселе  төңірегінде  Алматы 

көпсалалы  клиникалық  ауруханасына  да, 

қа лалық №2 әйелдерге кеңес беру меке-

ме сіне де, №5 емханаға да барып, оқиғаға 

қа тысы  бар  дәрігерлермен  пікірлескен 

едік.  енді  олардың  да  сөзін  қысқаша 

келтірсек. Әсел  МҰСТАФАеВА,  Медеу  аудан­

дық №2 әйелдерге кеңес беру меке месінің 

қызметкері,  Әйгерімнің  жеке  консуль­

танты: 

–  әйгерім  облыстық  ауруханаға  бар-

май жатып, бізде анализ тапсырып, УЗИ-

ге түскенде жағдайы жақсы, тіпті керемет 

болды  десем  де  болады.    Баланы    неге 

алдырып тастағандықтарын білмеймін. Сержан  АХМеТОВ,  №5  қалалық  ем­

ха  на ның тіс дәрігері:

–  «Чп»  маусымның  12-сі  күні  бастал-

ды.  Оның  алдында  мен  әйгерімді  екі-үш 

рет  емдегенмін.  Тісіне  қанша  дәрі  беріп, 

қа рап көріп едім, бәрібір ауырғаны қайт-

қан  жоқ.  сол  күні  тісі  ісіп,  қатты  ауырып 

келді.  Оны  енді  жұлмасақ,  асқынып  кету 

қаупі болды. Осыны ескеріп, тісін жұлдым. 

со дан  талма  ұстады.  Жедел  жәрдем  ша-

қыр дық.  кішкене  өзіне  келген  соң,  оны 

об  лыстық  ау руханаға  алып  кетті.  Одан 

кейін  біл мей мін,  естуімше,  қолын  жара-

қат тап алған екен. Бірақ ол бұл емханада 

емес,  сол  облыстық  ауруханада  ауыртып 

ал ған. Мен өзім де шо шып кеттім. сосын 

оны осы жерден алып кетерде қатты қада-

ғаладым. Негізі, кез келген жағдайда опе-

ра ция  жа сар  ал дында  науқастан  қолхат 

алы нуы керек. 

зағипа  ЖылҚыБАЙҚызы,  Алматы 

облыстық көпсалалы клиникалық ауруханасы 

пер зент хана бөлімшесінің меңгерушісі:

–  Ол  тірі  қалғанына  шүкір  деуі  керек. 

Оны жедел жәрдеммен осында алып келді. 

Ол №5 қалалық емханада тырысып, құлап 

қалған.  Бұл  жерде  тағы  құлады.  Мұндай 

жағдайда біз міндетті түрде операция жа-

саймыз. Оны жасамасаң, ол өліп қала тын 

еді. сол себепті біз оның баласының жағ-

дайына қарай алмаймыз, ең бірінші ана-

ның жанын сақтап қалуымыз керек. Адам 

тырысқақ болған кезде, тілін жұтып қоятын 

кездер болады. Тіпті керек болса, басымен 

құлап,  миына  қан  құйы ла ды.  Біз  бұған 

жеткізген жоқпыз ғой. Оны мен қоса, оның 

баласы бізге келгеннен бұрын өліп қалған. 

Қыздың  психикасы  өз  қалпында  емес. 

Оның  боқтаған  сөздерін  естісең,  жаның 

түршігеді. Тіпті айтуға ау зың бармайды. Біз 

оны  палатаға  ауыс тыр дық.  Жарасының 

бәрі 


жазылды, 

емнің 


бар лығын 

қабылдады.  Мен  перзентханада  бөгде 

ешкімді жатқызбаймын. сонда да кемпірді 

қасына жатқыздым. Бөлек палата бердім. 

енді  не  істе  дейсіңдер  маған?  Мынадай 

«жалобадан»  жаның  түршігеді.  сендер 

қандай  организациясыңдар?  сен дердің 

облыстық  комитетке  «жалоб»  жа зуға 

қандай құқықтарың бар? 

Міне, әңгіменің мән-жайы осы. Алайда 

мұның  ақ-қарасын  шешу  біздің  құзыры-

мыздағы мәселе емес. Онымен айналы са-

тын  тиісті  органдар  бар.  Дегенмен  мұны 

ба қылауға алған Алматы облысы бойынша 

медициналық  қызметтерді  қадағалау  ко-

ми теті мамандарының бізге берген жауа-

бына  қанағаттанбадық.  Ондағы  себеп, 

мұ ның алдында аталмыш комитеттің бас-

шысы Мақсұт Қалажановпен оқиғаға бай-

ла нысты  телефон  арқылы  хабарлас қа ны-

мыз  да, 

«тексеру 

жүргізер 

кезде 


ко  мис   сия лық қа  мүше  болуға  бізді  де 

қоссаңыздар  екен»  деп  өтінген  бола тын-

быз.  Алайда  ол  өті нішіміз  орындалмады. 

Оны мен қоса, тексерушілер тек қана дәрі-

герлердің  пі кі рімен  ғана  шек телген  де, 

жәбірлену ші лер дің  ешқайсысымен  сөй-

лес пе ген. 

Біз бұл арада біреуді ақтап не бол маса 

біреуді  кінәлап  отырған  жоқпыз.  Арнайы 

құрылған  комиссия  істің  ақ-қарасын  әділ 

ажы ратады деген сенім мол еді. Дегенмен 

ден саулық  сақтау  меке месінде  адамдар-

мен  қарым-қаты нас тағы  қарапайым  эти-

каның сақтал май тынына көзіміз анық жет-

ті.  кез  келген  әңгімеде  байбалам  салып, 

қарсы шығу тәсілінен әлі де арыла алмай 

отырған  тәріздіміз.  Ал  бұған  Денсаулық 

сақтау министрлігіндегілер не дер екен? Серік ЖҰМАБАеВ

Семейліктер ауызсудың азабын тартудың аз-ақ алдында 

тұр. «ШығысЭнергоТрейд» ЖШС мемлекет иелігіндегі 

кәсіпорындарға электр энергиясын пайдалануға шектеу 

жасамақ. «Семей Су арнасы» МКК энергетиктерге шамамен 100 

миллион теңге қарыз. егер электр көзі ажыратылатын болса

тіршілік көзінен тек тұрғындар ғана емес, әлеуметтік нысандар

соның ішінде емдеу мекемелері де қағылуы мүмкін. 

?

А л А ш т ы   А л А ң д А т Қ А н   с А у А л

А л А ш т ы   А л А ң д А т Қ А н   с А у А л

Сәкен 

ӨзБеКОВ, 

заң ғылымының 

докторы:

Төлеген 

МҰХАМедЖАНОВ, 

сенатор:

Серікболсын 

ӘБдІлдиН, 

Қазақстан 

коммунистік 

партиясының 

төрағасы:

Өндірістегі апаттарды тоқтата алмай отырған инвесторларды қылмыстық жазаға тарту механизмін енгізу қажет пе?

— соңғы мәліметтер бойынша өндіріс саласында қайғылы қазаға ұшырайтындар саны күн са нап 

өсіп  бара  жатыр.  Мұндай  өндіріс  саласында  қауіпсіздік  ережесін  сақтамау  салдарынан  бола тын 

апаттар табиғатқа да зиянын келтіруде. Мәселен, теңізге мұнайдың төгілуі, кен орнындағы жарылыстар 

салдарынан ауаға көптеген зиянды заттар тарады. Апаттардың көбісі айыппұлмен шектеледі. Олар 

үшін айыппұл түк те емес. Қазақстан жерінде күнделікті тауып жатқан пайдасының кішкентай бөлігі 

ғана. сондықтан апатты жағдайға себеп болып, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамай отырған 

инвесторларға  міндетті  түрде  қатаң  жаза  қолдану  ке рек.  Оған  қоса,  сол  апаттың  жағдайынан 

табиғатқа келтірілген зияндар түгелімен өндіріліп алы нуы керек. Тағы бір айта кетер мәселе, жұмысқа 

алынар алдында жұмысшылар мен инвесторлар ара сындағы келісімшарт екі жақтың құқын қорғай 

отырып  толтырылуы  керек.  көбінесе  осы  келісімшарттардың  сауатты  толтырылмауы  салдарынан 

апатты жағдай орын алған кезде жәбір ленуші жәрдемақы тағайындап алмақ түгіл, бәріне өзі кінәлі 

болып қалып жатады. сондықтан ал дын алу шаралары кезінде келісімшарттардың құқықтық тұрғыдан 

әділ толтырылуын тиісті орындар қадағалауы қажет. Бізде көбінесе инвестор меншік иесі болғанымен, 

шетелде  өмір  сүреді  де,  мұндағы  өндірісті  атқарушы  директорлар  атқарады.  Осылайша,  инвестор 

жазадан шет қалады. Алдағы уақытта инвесторларды жазадан бұлтартпайтын заң керек. Мысалы, 

Қарағанды қала сындағы кен орнындағы жарылыс Қытайда болғанда кінәлілер ату жазасына кесілер 

еді. Ал біз жеңіл-желпі жазамен қоя саламыз. Бұл – заңның әлсіздігі.

— Бәрі адам өміріне келіп тірелетін 

бол ғандықтан, мұқият зерттеу қажет. 

Жа залаудан  бұрын  алдын  алу  шара-

ла рын  қарастыру  керек.  Осы  орайда 

жергілікті атқарушы орындар өздеріне 

қарасты аумақтағы өндірістердегі қа-

уіп сіздік ережесінің сақталуын мұқият 

қадағаласа  екен.  себебі  апаттардың 

көбісі  қауіпсіздік  ережесін  сақтамау 

сал дарынан  орын  алып  жатады. 

Қосымша  заңның  да  қажеті  жоқ. 

себебі  заң  бар.  Тек  соны  орындауға 

мүдделі  адамдар  табылмай  отыр. 

Өндірістердегі  қауіпсіздік  ережесін 

қадағалауды мық тап қолға алсақ, көп 

нәрсе жазасыз, апат сыз шешілер еді. 

—  Жұмысшылардың  құқын  қорғау  дүниежүзі  бойынша 

жолға  қойылған  мәселе.  сондай-ақ  апат  орын  алған  жағ-

дайда өндіріс басшыларын да жазаға тарту әдісі бар. Бірақ, 

өкінішке  қарай,  бізде  ол  мәселе  шешілмеген.  сондықтан 

кейде  апатқа  «техникалық  ақаулар»  себеп  болып  жатса, 

кейде бар кінәні сол қайғылы қазаға ұшыраған адамдардың 

өзіне жауып қоятын кездер көп кездеседі. Мұның бәрі заңның 

жоқтығынан.  сондықтан  алдағы  уақытта  пәрмені  күшті  заң 

керек. Онсыз ештеңе сезілмейді. Мемлекет те өз тарапынан 

кінәліні  табуға  атсалысып,  жазалануын  қадағалау  керек. 

Шетел


  

дік  инвесторлар  Қазақстандағы  азаматтармен  тең 

дәре жеде жазадан бұлтарып кете алмайтындай болуы қажет. 

егер инвесторлар мойнына жауапкершілік алмайтын болса, 

өн діріс ісін жүргізбесін. 

дайындаған  Қуаныш ӘБІлдӘҚызы

Азық-түлік қауіпсіздігі 

мегаполистен басталуы 

керек

Әлем МӘди, Семей


РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№106 (106) 30.06.2009 жыл, сейсенбi

www.alashainasy.kz

3

Оныңыз рас, сыйлық беру де – қып-қы-зыл саясат. Дегенмен адамзатты бейбітшілікке 

жетелеп, ізгілікке бөлеген біртуар саясаткер-

лердің еңбектері елеусіз қалмай, Нобельдің 

бейбітшілік саласындағы сыйлығына лайық 

деп танылғандары жетерлік. Нобельдің бей-

бітшілік саласындағы иегерлерінің арасында 

кедей-кепшік пен сырқат жандардан көмегін 

аямаған католиктік монахиня Тереза шешей, 

қос Корей елін біріктіруге күш салғаны үшін 

Оңтүстік  Корея  Президенті  болған  Ким  де 

Чжун,  АҚШ-та  қара  түстілердің  құқығын 

қор ғағаны үшін Мартин Лютер Кинг, фу гас-

тарды, яғни жерасты миналарын қолдануға 

тыйым  салуға  күрескені  үшін  Джоди  Вил-

льямс,  ядролық  қару  қаупіне  қарсы  әрекет 

еткені  үшін  МАГАТЭ-нің  бас  директоры 

Мұхаммед Эльбарадей, әйел және балалар 

құқын  қорғағаны  үшін  ирандық  адвокат 

Ширин Эбади, Шығыс Тимордағы жанжалды 

бейбіт  шешуге  үлес  қосқаны  үшін  рим-

католик епископы Карлос Бело, Израиль мен 

Мысырды  бітімге  жеткізгені  үшін  Анвар 

Саадат  есімдерін  атаған  жөн.  Жалпы,  сый-

лықты  иеленгендердің  арасында  ондаған 

президент бар. Қытайдың «басын ауыртқан» 

XIV  Далай  Ламаға,  Михаил  Горбачевке 

қырғи-қабақ  соғысты  тоқтатқаны  және 

КСРО-ны құлатқаны үшін Нобель сыйлығы 

берілген көрінеді. Ал былтырғы Нобельдің 

бейбітшілік  саласындағы  сыйлығын  әр-

түрлі  құрлық тардағы  30  жылдық  бі тім-

гершілік  қыз меті  және  Косоводағы  шие-

леністерді  рет теуге  қатысқаны  үшін  Фин-

ляндияның экс-пре зиденті Марти Ахти са-

ариге берілді. Айта кетейік, әр аталымдағы 

Нобель сыйлығының мөлшері 10 миллион 

швед кронын, яғни 1,4 миллион долларды 

құ райды.Бейтарап пікір

?

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Халық қалаулысы қалағанын аладыпарламент депутаттарының мәртебесі жөнінде және де материалдық, қаржылық, 

әлеуметтiк-тұрмыстық  жағынан  қай  деңгейде  қамтамасыз  етілгенін  айтып  бере 

аласыздар ма?

есен Қашағанов, Алматы облысы

Ел  Конституциясы  бойынша,  Парламент 

депу татын  оның  өкiлеттiк  мерзiмi  iшiнде  тұт-

қынға алуға, күштеп әкетуге, әкiмшiлiк жазалау 

шараларын қолдануға, тіпті ауыр қылмыс үс-

тiнде  ұсталған  жағдайда  да  тиiстi  палатаның 

келiсiмiнсiз қылмыстық жауапқа тартуға бол-

майды. 


Олар қызмет бабымен мемлекеттiк орган-

дарға,  қоғамдық  бiрлестiктерге,  мемлекеттiк 

ұйымдарға  бөгетсiз  кiре  алады  және  басшы-

ла рының,  басқа  да  лауазымды  тұлғалардың 

кідіріссіз қабылдауында болуға құқы бар. Ал 

әлеуметтік-тұрмыстық  жағдайын  сөз  етер 

бол  сақ, депутаттардың жалақысын ел Прези-

денті  өзі  белгілейді.  Республика  астанасынан 

тыс  жерде  тұратын  депутаттарға  мемлекеттiк 

тұрғынүй қорынан және заңдарда белгiленген 

нормалар  бойынша  тұрмысқа  жайлы  және 

жиhазбен  жабдықталған  тұрғын  үй  берiледi. 

Әрбір депутатқа көлiкпен жол жүру құжаттарын 

кезектен  тыс  алу,  көлiкпен  қамтамасыз  ету, 

iсса парларға шығып тұру құқығы берiлген. Ал 

демалыс  уақытында  емдеу-сауықтыру  орта-

лық тарына жолдама беріледі. 

Сыйлық та – саясат Жыл  сайын  әртүрлі  сала  бойынша  берілетін  атақты  нобель  сыйлығын  ал ған 

саясаткерлер туралы білгім келеді. Әсіресе, соның ішінде бей біт ші лік үшін берілетін 

сыйлық қандай жағдайда беріледі екен?  Менің естуім ше, сыйлық беру де саясила-

нып бара жатқан көрінеді...

Бақберген Құлшаров, оқушы

Себебі  жер  бетінде  дінсіз,  наным-

се нім сіз  ғұмыр  кешетін  пенде  болмай-

ды. 


Сондықтан 

болашағы 

сенім-

ге  байланған  адамдардан  құралған қоғам да идеологияның құрамдас бөлігі 

екенін  мойындайтын  уақыт  пісіп-жетіл-

ді.  Барша ға  белгілі,  кеңестік  идеоло-

Басы 1-бетте

Ой-КөКпарМұхаметжан таЗаБеков, 

«Асыл-арна» ислами ағартушылық 

телеарнасының директоры

рустам алпЫСБаев, 

шығыстанушы

Дін саясаты мемлекеттік идеологияның құрамдас 

бөлігі екенін мойындайтын уақыт жеткен жоқ па?

гия  руханияты мызды  қиратып  кет-

ті.  Бізде  орны  үңірейіп  қалған  тұстар 

жетерлік.  Мысалға  айтар  болсақ, 

дінге 

бөлінушілік, дінді 

дұрыс 


түсінбеушіліктер  орын  алып  жатады. 

Міне, осындай мәселелерді реттеу үшін 

халық арасында ағартушылық жұмыс-

тар  жүргізіліп  отыру  шарт.  Осыған 

мем лекет жағдай жасап отыруы керек 

деп ойлаймын. Әлемдегі экономикасы 

да мы ған,  саяси  жүйесі  жетілген  деген 

Ба тыс  елдері  өздерін  қанша  зайырлы 

мемлекет деп жариялағанымен де, олар 

діннен мүлде алшақ емес. Мысалы, мен 

жақында  Парижде,  Лондонда  болып 

келдім.  Сол  сапарымда  мемлекетке 

ықпалды  азаматтармен  де  кездесулер 

ұйымдастырдық.  Сонда  байқағаным, 

діни жағынан алған да жағдайы ең тө-

мен әрі күрделі пост кеңестік елдер еке-

нін аңғардым. Ислам дініміз түскен кез-

де осы дінді мемлекеттік басқару ісіне 

ара ластыру  керек  деген  тапсырмамен 

түс кен жоқ. Жалпы, Қазақстан зайырлы 

мемлекет болса да, елімізді шетелдерде 

мұсылман  мемлекеті  ретінде  қарайды. 

Кез  келген  жағдайға  төзімділікпен, 

сабыр мен  қарайтын  ислами  көзқарас 

елі міздің  жүр гізіп  отырған  саясатынан 

да анық аңғарылады. 

Кез  келген  нәрсеге  терең  бойламай 

жатып,  басымдық  беруге  болмас.  Біз-

дің  қоғамда  ислам  дінінің  өзі  дұрыс  түсін-

дірілмеген.  Сондықтан  да  болар,  қазіргі 

қазақ  жастары  исламның  бірнеше  саласы 

бойынша  бөлініп,  өзара  қырғи-қабақтық 

танытуда.  Бұл  мемлекеттің  болашағы  үшін 

өте қауіпті деп ойлаймын. Сондай-ақ түрлі 

мысықтілеулі  секталардың  да  мемлекеттік 

идеологияға ықпал етуге тырысып жүргені 

белгілі.  Саясатқа  араласуға  құмар  ради-

калды, лаңкестік топтар да бар. Сондықтан 

қоғамдағы  діни  сауаттылықтың  деңгейін 

көтермейінше,  мемлекеттік  идеологияның 

құрамдас  бөлігі  ретінде  қарау  асығыстық 

болады. Дін саясатын мемлекеттік идеоло-

гия ға айналдырмақ болғанда Ливан елінде 

үлкен  қақтығыстар  орын  алған  болатын. 

Бұл  елде  тіпті  азаматтық  соғыстың  оты 

тұтанғанын тарихтан білеміз. Олар бұл мә-

селені қауіпті болса да консенсус негізінде 

шешуге  мәжбүр  болды.  Мәселен,  Ливан 

мемлекетінің  басшысы  христиан  дінінің 

бір  ағымы  мараниттер  қатарынан  болса, 

үкімет  басшылары  суннит  болып  келеді. 

Парламенттерінің  төрағасы  шиит  болуы 

шарт.  Заң  шығарушы  органдағы  орындар 

ықпалды діни топтарға үлестіріліп бе ріл ген. 

Бұл тұрақсыздықтың алдын алу болғанмен

өз  кезегінде  жікке,  топтарға  бөлінуге  әкеп 

соқты.  Жақында  сунниттер ден  кандидат 

болмай қалып, саяси дағ дарыс орын алды. 

Мұндай  жағдайлар  орын  алған  қоғамда 

мемлекет басшыларына халықтың мүддесін 

қорғайтын  шешімдер  қабылдау  қиынға 

соғады. Себебі лоббизм өршіп тұр. Мыса-

лы,  қазіргі  уақытта  тұрақ сыздық  мекеніне 

айналып  отырған  аймақтардағы  көптеген 

қақтығыстар  осы  діннен  шығып  отырғаны 

белгілі.  Ал  қазір  әлемнің  кез  келген  мем-

лекетінде, тіпті кейбір отбасының ішінде де 

әртүрлі  дінге  сенушілер  бар.  Оларды  бұл 

көзқарастары  үшін  ешкім  де  жазалай  ал-

майды.  Өйткені  қай  дінді  ұстанамын  десе 

де, әр адамның өз еркінде. Сондықтан бел-

гілі бір дінге басымдық беріп, мемлекеттік 

идеология ретінде жүзеге асыратын болсақ, 

қоғамды бөле-жару басталады. Сондықтан 

дін саясаты мемлекеттік идеологияның құ-

рамдас  бөлігі  екенін  мойындайтын  уақыт 

жеткен жоқ деген пікірімде қаламын.

Тү

РТКі

төрағаның сөзіне  

депутаттар шамданып қалды

СаяСи  бюро«Хазірет Сұлтан» мешітінің 

іргетасы қаланды

Өзіндік  ерекшелігімен  айшықталып 

тұратын  жаңа  мешіт  құрылысын  салу 

үшін «Астананың үш кереметі» саналатын 

Бейбітшілік және келісім сарайы, Тәуел-

сіз дік сарайы және «Қазақ елі» монументі 

орналасқан  тұстан  7,42  га  жер  таңдап 

алы нып отыр. Сөйтіп, «Астананың төртін-

ші  кереметі»  болып  еңселі  жаңа  мешіт 

бой  көтереді.  Ғимараттың  нобай-идея-

сын «KAZGOR» жобалау академиясы жа-

саған.  Бұл  жоба  ашық  түрде  өткен  рес-

пуб ликалық сәулет конкурсында ұсыныл-

ған 26 жұмыстың ішінен үздік деп таныл-

ған болатын. Мешіт атауын «Хазірет Сұл-

тан»  деп  Елбасының  өзі  қойды.  Салта-

нат ты  шараға  қатысқан  еліміздің  Бас 

мүфтиі  Әбсаттар  қажы  Дербісәлі  көпші-

лік ке бата беріп, одан соң құрбан шалын-

ды. «Теңдесі жоқ бұл мешіт еліміздегі мұ-

сылман  бауырлардың  көз  қуанышына 

ай налатын болады. Ол бюджет қаража-

тына емес, қайырымдылық қорлары мен 

демеушілердің  қаржысына  салынады. 

Бәріңізді  де  ғимарат  жұмысына  бір 

кісідей  атсалысуға  шақырамын»,  –  деп 

атап өтті Н.Назарбаев.

Бас  мүфтидің  айтуынша,  «Хазірет 

Сұлтан»  мешіті  Астанада  салынатын 

төртінші ғибадат орны болмақ. Аталмыш 

мешітті айшықтау жұмыстары Мұхаммед 

пайғамбардың  өмір  жолына  негізделіп 

жасалған. Намаз оқитын негізгі орталығы 

биіктігі 40 метрлік күмбезбен көмкеріледі. 

Ал  мешіттің  жалпы  биіктігі  –  63  метр. 

Алғашқысы хазірет Пайғамбарымыздың 

Алладан  уахи  келген  жасын,  екіншісі 

өмірден өткен кезіндегі жасын көрсетеді 

екен. Сонымен қатар 91 метрлік бірнеше 

мұнаралары болмақ. 

Салтанатты рәсімнен соң Елбасы Ас-

та нада  өтіп  жатқан  «Қазақстан-2009» 

қала  құрылысын  салушылардың  Vііі 

форумына  барып  қатысты.  «Елімізде 

дағдарысқа қарамастан, құрылыс саласы 

қарқынды дамып келеді. Бүгінгі таңда біз 

халқымыздың тамаша әрі қолайлы жағ-

дай ларда өмір сүруі үшін қыруар шаруа 

ат қардық.  Қабылданған  шаралардың 

арқасында  40  мың  үлескер  үйлі  болды. 

Бүкіл республикада крандар қызу жұмыс 

істеп жатыр. Осы қарқынды бәсеңдет пе-

уіміз  керек»,  –  деп  атап  өтті  Нұрсұлтан 

Әбішұлы.


Сондай-ақ ол форумда салынып жат-

қан  ғимараттардың  сапасына  ерекше 

мән беруді тапсырды. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев форум-

да  Қала  құрылысын  салушылар  одағы-

ның Алтын медалімен марапатталды. 
1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал