Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет20/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
#342
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   76

Пререквизит: Қазақ тілі 

Постреквизит: Іс-қағазды айналымның электронды жүйелерін толық меңгеру 

Мазмұны:  Кіріс  журналын  арнау,  шығыс  хабарлар,  ішкі  документтерді,  әр  түрлі  форматта  іс 

қағаздарын  тізімін  тіркеу.  (кіріс,  шығыс,  ішкі).Факсты  хатты  өңдеу  және  іс-қағаздарды  сканерлеу. 

Корпоративті  хат-хабарларды  өңдеу  (консерверлі  өңдеу).  Істің  номенклатурасын  ашу.  Тілшілер 


 

118 


(корреспондент) базасын арнау. Понеталы клиентке енгізілген SMS, Pagеr, ICQ және т.б. сол сияқты 

жедел байланыстарын қолдану мүмкіндігі . Электронды архив. Системы 

электронного 

документооборота 

Цель:  Изучение основ систем электронного документооборота 

Пререквизиты:  Казахский язык 

Постреквизиты: Полное усвоение систем электронного документооборота 

Содержание:  Ведение  журналов  входящей,  исходящей  корреспонденции,  внутренних  документов. 

Регистрация  документов  в  реестре  различных  форматов  (входящих,  исходящих,  внутренних). 

Обработка  факсовых  сообщений  и  сканирование  документов.  Обработка  корпоративной 

корреспонденции.  Ведение  номенклатуры  дел.  Ведение    базы  корреспондентов.  Возможность 

использования  систем  оперативной  связи,  таких  как  SMS,  Pager,  ICQ  и    т.д.  Встроенный  почтовый 

клиент. Электронный архив. Кәсіби пәндер циклы / Цикл профилирующих дисциплин 

1а 

IVI 3301 

Әскери өнер 

тарихы 

Мақсаты: Қазақ әскери өнерінің қалыптасуы және даму тарихын үйрену. 

Пререквизит: Бастапқы әскери дайындық негіздері  

Постреквизит: Әскери өнер мен жауынгерлік дәстүрлерді толық меңгеру. 

Мазмұны:  Қазақ  әскери  өнерінің  қалыптасуы  және  дамуы.  Біздің  халқымыз  үш  мың  жылдан  аса 

тарихы мен мәдениеті бар халық. Тарихқа біздің заманымызға дейінгі (б.з.д.) X ғасырда сақтар, (б.з.д.) 

IV  ғасырда  хұндар,  V-VI  ғасырларында  «түріктер»  деген  атпен  енген  бүгінгі  қазақтар  –  сақтардың, 

ғұндардың, түріктердің даңқты әскери тарихының төл мұрагері. Қазақ хандығының соғыс өнері. Қазақ 

хандығының жалпыға бірдей әскери міндет және әскери өнерінің дамуы.  История военного искусства 

Цель:  Развитие и формирование казахского военного искусство. 

Пререквизиты:  История Казахстана 

Постреквизиты: Полное усвоение военной истории и воинских традиции  

Содержание:  Развитие  и  формирование  казахского  военного  искусство.  Есть  культура  и  более 

трехтысячней лет история нашего народа. Приплод наследия военные истории выдаюшиеся казахов, 

V-VI  век  н.э.,  гунны  IV  век  до  н.э.,  саки  X  век  до  н.э.,  эпоха  нашей  истории.  Искусство  воинов 

казахского ханство и формирование казахских ханств. Развитие военного искусство и общевоинские 

обязанности казахского ханство. 

б 

VIK 3301 

Қазақстанның 

әскери тарихы 

Мақсаты: Қазақтың әскери тарихын білу 

Пререквизит: Бастапқы әскери дайындық негіздері 

Постреквизит: Қазақтың әскери тарихын толық меңгеру 

Мазмұны:  Қазақ  атауының  хатқа  түсуі.  Қазақ  хандығының  қалыптасуы  және  олардың  қазақ 

мемлекетін  нығайтуға  қосқан  үлесі.  Қазақ-жоңғар  соғысының  қысқаша  тарихнамасы.  Қазақ-жоңғар 

соғысында тарих көшін бастаған батырлар. Екінші дүниежүзілік соғыста Қазақстандық құрамалардың 

жеңіспен өткен жолдары.Тәуелсіз егемен еліміздің қарулы күштерінің құрылуы.  Военная история 

Казахстана 

Цель:  Изучение военной истории Казахстана 

Пререквизиты:  История Казахстана 

Постреквизиты: Полное усвоение военной истории Казахстана 

Содержание: Поступил именное письмо «Қазақ». Формирование казахских ханство и их укрепление 

доли  казахского  государство.  Краткое  история  казахско-жонгарской  воины.  История  руководивших  

119 


батыров  в  казахско-жонгарской  воине.  Дорога  победы  прошедшие  казахстанских  соединении  во 

второй мировой воине. Формирование Вооруженных Сил в независимой суверенной стране.  в 

ISO 3301 

Атқыш қаруының 

тарихы 

Мақсаты: Атқыш қаруларының даму тарихын білу 

Пререквизит: Атыс дайындығы 

Постреквизит: Атқыш қаруларының даму тарихын толық меңгеру. 

Мазмұны:  Атқыш  қаруларының  даму  тарихы.  ҚРҚК-інде  қазіргі  қолданыстағы  атқыш  қарулардың 

шығу  тарихы,  арналу  мақсаты  және  тактика  техникалық  сипаттамалары.  АК-74  Калашников  қол 

пулеметы, Драгунов мергендік винтовкасы, танкіге қарсы қол гранатаатқыш. 

История 

стрелкового 

оружия 

Цель: Изучение тактико-технической характеристики стрелкового оружия 

ПререквизитыОгневая подготовка 

Постреквизиты: Полное усвоение тактико-технической характеристики стрелкового оружия 

Содержание:  Тактико-техническая  характеристика  и  цели  назначения,  история  возникновение 

стрелкового  оружия  современной  использования  ВС  РК.  АК-74,  ручной  пулемет  Калашникова, 

снайперская винтовка Драгунова, ручная противотанковая гранатомет. 

2а 

VSIK 2302 

Әскери спорттық 

ойындар ж/е 

комплекстер 

Мақсаты: Әскери спорттық ойындар және комплекстер туралы білу 

Пререквизит: Әскери дене дайындығы 

Постреквизит:  Әскери  спорттық  ойындар  және  комплекстерді  ұйымдастыру  мен  қолдануды  толық 

меңгеру. Мазмұны:  Бастапқы  әскери  дайындығының  істегі  оқу-материалдық  базасы.  Әскери  спорттық 

құрылыстарды  жобалау  мен  салу  туралы  негізгі  мағлұмат.  Жастарды  дене  дайындығы  бойынша 

әскери спорттық ойындар, Президенттік тест нормативтерін тапсыру арқылы Отансүйгіштікке, әскери 

істерге тәрбиелеу.  Военно-

спортивные игры 

и комплексы 

Цель:  Изучение военно-спортивных игр и комплексов 

Пререквизиты:  Военно-физическая подготовка 

Постреквизиты:  Полное  усвоение  организации  и  использования  военно-спортивных  игр  и 

комплексов. Содержание:Учебно-материальная  база  НВП    в  деле.  Основные  характеристики  о  построении  и 

проектировании  военно-спортивных  сооружений.  Воспитание  молодежи  и  любить  Родину  через 

военные спортивные игры.  

б 

MPVSISh 2302 

Мектептердегі 

әскери – спорттық 

ойындарды 

әдістемесі 

Мақсаты: Мектептердегі әскери – спорттық ойындардың өткізу әдістемесін білу. 

Пререквизит: Әскери дене дайындығы 

Постреквизит:  Мектептердегі  әскери  –  спорттық  ойындарды  ұйымдастыру  мен  қолдануды  толық 

меңгеру. Мазмұны:  Мектеп  қабырғасындағы  жастардың  спорттық  шеберліктерін  жетілдіріп,  төзімділікке, 

адамгершілік қасиеттерге, шапшаңдылыққа, алғырлыққа өзіне деген нық сенімділігін әскери спорттық 

ойындар арқылы дамыту, яғни атап айтқанда «Өжет», «Қалқан», «Жас ұлан» т.б. сол сияқты ойындар 

арқылы Отансүйгіштікке тәрбиелеп, жастардың патриоттық сезімін қалыптастыру. Метод.пров.военн

о-сп. игры в 

школах 

Цель:  Изучение методики проведения военно-спортивных игр в школах 

Пререквизиты:  Военно-физическая подготовка 

Постреквизиты: Полное усвоение методики проведения военно-спортивных игр в школах  

 

120 


Содержание: Развитие молодежи к ловкости хваткости уверенности, через военно-спортивные игры у 

стен  школы,  иные  говоря  «Өжет»,  «Қалқан»,  «Жас  ұлан»  и  т.д.  через  такие  игры  востановить 

патриотическое чувство к Родине и воспитание молодежи. 

в 

MPUPSSh 2302 

Мектептердегі оқу 

дала жиын өткізу 

әдістемесі 

Мақсаты: Мектептердегі оқу дала жиын өткізу әдістемесін білу. 

Пререквизит: Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі 

Постреквизит: Мектептердегі оқу дала жиын өткізу әдістемесін толық меңгеру. 

Мазмұны:  Оқушылардың  практикалық  дағдылары  мен  біліктіліктерін  жетілдіру  мақсатында 

өткізіледі. Жастардың «Бастапқы әскери дайындық» сабақтарында жинаған теориялық білімдерін оқу-

дала жиынында іс-жүзінде орындаудың әдістемесі.  

Метод.пров.уч.-

полевых сборов в 

школах 

Цель:  Изучение  методики проведения учебно-полевых сборов в школах 

Пререквизиты:  Методика преподавания начальной военной подготовки 

Постреквизиты: Полное усвоение методики проведения учебно-полевых сборов в школах 

Содержание:  Проводится в целях повышение квалификаций и практических навыков учящихся. На 

занятиях  «Начальной  военной  подготовки»  собрание  теоретические  знания  молодеж,  показывает 

учебно-лагерн. сборах в деле.  

3а 

VZ 2303 

Әскери заң 

шығару 

Мақсаты: Қазақстан Республикасының Қарулы күштері және қорғанысы туралы заңдарды білу 

Пререквизиті: Әскери құқық негіздері 

Постреквизиті:  Қазақстан  Республикасының  Қарулы  күштері  және  қорғанысы  туралы  заңдарды 

толық меңгеру Мазмұны:  «ҚРҚК  және  қорғанысы  туралы»  заңында  Отанды  қорғау  мен  Республиканың  Қарулы 

Күштерінде қызмет ету  – Отан алдындағы Қазақстан Республикасы азаматтарының конституциялық 

міндетін  және  борышын  ұғындыру.  Республикада  жеке  Қарулы  Күштерді  құру  қажеттілігінің 

себептерін, олардың міндеттері мен тағайындалған негіздерін білуі керек. Республика азаматтары өз 

мемлекетінің  мүддесін  сақтауға,  оның  қуатын  нығайтуға,  Отанды  қорғауға,  өзін  дайындауға  және 

Қазақстан  Республикасы  заңдылықтарында  қарастырылған  қорғаныс  мақсатындағы  басқа  да 

міндеттерді орындауға міндетті.   Военное законодательство 

Цель:  Изучение законов Республики Казахстан «О вооруженных силах и об обороне». 

Пререквизиты:  Основы военного права 

Постреквизиты:  Полное  усвоение  законов  Республики  Казахстан  «О  вооруженных  силах  и  об 

обороне». Содержание:  Закон  РК  «О  военной  обязанности  и  военной  службе»  от  08  июля  2005  года  и  т.д., 

ознокомить  студентов  с  законами  о  военнослужащих.  Использование    основных  понятий  в  законе. 

Правительство РК, основные обязанности уполномоченных гос.органов, права и обязанности разделы 

договоров. Принятий на военную службу на оснований договора совместный договоренность  и его 

нарушение. Ответственности военнослужащих за нарушение законов о прохождений военной службы 

на оснований договора. б 

OVP 2303 

Әскери құқық 

негіздері 

Мақсаты: Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінде  әскери құқық негіздері туралы заңдарды 

білу Пререквизиті: Әскери заң шығару 

Постреквизиті:  Қазақстан  Республикасының  Қарулы  күштерінде    әскери  құқық  негіздері  туралы 

 

121 


заңдарды толық меңгеру 

Мазмұны:  ҚР  2005  жылғы  8  шілдедегі  «Әскери  міндеттер  мен  әскери  қызмет  туралы»  және  т.б. 

әскери қызметшілер туралы заңдармен студенттерді таныстыру. Заңда пайдаланатын негізгі ұғымдар. 

ҚРҮкіметінің  өкілеттігі,  уәкілетті  мемлекеттік  органның  негізгі  міндеттері,  келісім-шарт  жасасатын 

тараптардың  құқықтары мен  міндеттері.  Келісім-шарт  бойынша  әскери  қызметке  қабылдау,  келісім-

шарт жасасу және оны бұзу. Келісім-шарт бойынша әскери қызметтен өту туралы заңдарды бұзғаны 

үшін әскери қызметшілердің жауапкершілігі. Основы военного 

права 

Цель: Изучение основ военного права Вооруженных сил Республики Казахстан 

Пререквизиты: Военное законодательство   

Постреквизиты: Полное усвоение основ военного права Вооруженных сил Республики Казахстан 

Содержание: Обяснить долг  и обязанности граждан перед Родиной. Конститутция РК – обеспечение 

Вооруженных  Сил  Республики  и  защита  Родины  в  законе  «Об  обороне  и  ВСРК»  Возможность 

необходимости  создания  единичной  ВС  в  Республике  и  должны  знать  назначение  и  обязанности. 

Обязан выполнять др. Обязанности рассмотренные целях обороны законодательство РК и подготовка 

защитников  Родины,  укрепить  энергию  сохранять  государственное  имущество  своих  граждан 

Республики. в 

VDRK 2303 

ҚР Әскери 

доктринасы 

Мақсаты: Қазақстан Республикасының әскери доктринасының негіздерін білу 

Пререквизиті: Саясаттану 

Постреквизиті: Қазақстан Республикасының әскери доктринасының негіздерін толық меңгеру 

Мазмұны:  Ел  ішінде  әскери  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етудің  заңдылық  негіздері.  Дүние  жүзінде 

болып  жатқан  халықаралық  өзгерістер  жағдайындағы  әскери  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етуде 

Қазақстанның саясаты. ҚР Әскери доктринасының әскери-саяси негіздері. ҚР Қарулы қорғаудың және 

қорғанысының  әскери  негіздері.  ҚР  әскери  қауіпсіздігін  әскери-экономикалық  қамтамасыз  етудің 

негіздері. 

Военная доктрина 

РК 

Цель:  Изучение основ военной доктрины Республики Казахстан  

Пререквизиты:  Политология  

Постреквизиты: Полное усвоение основ военной доктрины Республики Казахстан 

Содержание:  Основы  законной  обеспечение  военной  обязанности  внутри  страны.    Казахстанское 

политика обеспечение военной обязанности в положение международных переваротов происходящих 

в  мире.  Основы  военной  политика  военной  доктрины  РК.  Военные  основы  защиты  и  Вооруженной 

обороны РК. Основные военное экономические обеспечения военной безопасности РК. 4а 

VMV 2304 

Әскери әуендік 

тәрбие 

Мақсаты: Әскери әуендік тәрбие негіздерін білу. 

Пререквизит: Саптық дайындық 

Постреквизит: Әскери әуендік тәрбие негіздерін толық меңгеру 

Мазмұны: «Әскери әуендік тәрбие» пәні сапта жүру және бастапқы әскери дайындық мамандығының 

басқа  пәндері  сияқты  кәсіби  біліктілік  пен  практикалық  дағды  деңгейін  көтеруге  көмектеседі. 

Әуенмен және саптағы әнмен келісіледі, сап түзеу қозғалысын орындауға ерекше көңіл бөледі. Әскери 

патриоттық  және  сап  түзеу  әндерінің,  әскери  маршының  дамуы  мен  пайда  болу  тарихымен 

таныстыру, олардың жастарды, студенттерді, сарбаздарды тәрбиелеудегі маңызы. Военно-Цель:  Изучение основ военно-музыкального воспитания 

 

122 


музыкальное 

воспитание 

Пререквизиты:  Строевая подготовка 

Постреквизиты: : Полное усвоение основ военно-музыкального воспитания 

Содержание:  Помогает  поднять  уровень  практических  навыков  и  будто  профессионально  знающий 

другие  дисциплины  специальности  «Начальная  военная  подготовка»  и  ходить  строевым  по 

дисциплине  «Военно-музыкальная  подготовка».  Большое  внимание  обращается  выполнению 

движании  строевой  выправки  согласование  в  строевой  песни  и  песни.  Значение  воспитание  воинов 

студентов6  молодежи6  ознакомление  с  которой  возниконовение  и  развитие  военного  марша6  песни 

строевой выправки и военно-патриотический. б 

VNV 2304 

Әскери-әдептілік 

тәрбиесі 

Мақсаты: Әскери-әдептілік тәрбие негіздерін білу. 

Пререквизит: ҚРҚК жалпы әскери жарғылары 

Постреквизит: Әскери-әдептілік тәрбие негіздерін толық меңгеру 

Мазмұны:  Әскери  әдептілік  әскери  қызметшілердің  мінез  құлқы.  әскери  қызметшілер  әрдайым 

жоғары мәдениет, қарапайымдылық және ұстамдылық үлгісі болуға, өзінің қадір  – қасиетін қорғауға 

және  басқалардың  қадыр-қасиетін  құрметтеуге  тиіс.  Олар  өз  мінез-құлқына  қарап  тек  өздері  туралы 

ғана  емес,  тұтас  алғанда  Қарулы  Күштердің  ар-абыройы  туралы  пікір  түйілетінін  есте  сақтау  тиіс. 

Әскери  қызметшілердің  арасындағы  қарым-қатынас  өзара  сыйластық  негізінде  құрылады.  Қызмет 

мәселелері бойынша бір-біріне «Сіз» деп тіл қатуға тиіс. Бастықтар мен бағыныштылар, аға шенділер 

мен кіші шенділер! 

Военно-

нравственное 

воспитание 

Цель:  Изучение основ военно-нравственного воспитания  в  ВСРК 

Пререквизиты:  Общевоинские Уставы  ВСРК 

Постреквизиты: Полное усвоение основ военно-нравственного воспитания  в  ВСРК 

Содержание:Поведение  военнослужащих  и  военного  приличия.  Военнослужащие  должны  уважать 

достоинство других и защищать свой достойнство6 быть сдержанным и строиным культурным. Еще  

они  должны  не  забывать  заведенное  мнение    о  репутациях  ВС  вместе    взятое,  не  только  о  свой 

поведение.  Образование  основы  взаимовырученных  уважение  м/у  военнослужащими.  Начальники  и 

подчиненные высшее чины и младшие чины (звание) 

в 

VSRK 2304 

Қазақстан 

Республикасының 

Қарулы күштері 

Мақсаты: Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінің мақсаттарын білу 

Пререквизит: Бастапқы әскери дайындық негіздері  

Постреквизит: Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінің мақсаттарын толық меңгеру 

Мазмұны:  Қазақстан  мемлекеттік  тәуелсіздігін  алуына  байланысты,  алдына  қиын,  бірақ  өмірлік 

маңызды  міндет  -  өзінің  Қарулы  Күштерін  құру  қойылды.  Қазақстан  Қарулы  Күштерін  құрудың 

заңдық негіздері. Қазақстан армиясының түрлері. Қазақстан армиясындағы негізгі проблемалар және 

оларды шешу жолдары.  Қазақстан аумағында орналасқан әскери оқу орындары. Вооруженные 

Силы Республики 

Казахстан 

Цель:  Изучение основ Вооруженных Сил Республики Казахстан 

Пререквизиты:  Основы начальной военой подготовки 

Постреквизиты: Полное усвоение основ Вооруженных Сил Республики Казахстан 

Содержание:    В  связи  с  получением  независимости  государство  Казахстан,  впереди  сложная,    но  

жизненно  важное  обязанность  –  создание  своей  Вооруженной  Силы.  Основные  законодательство 

создается  Вооруженных  Сил  Казахстана.  Виды  армии  Казахстана.  Дороги  его  решения  и  основные 

проблемы армии Казахстана. Военно-учебные заведения расположенные в регионах Казахстана.   

123 


5а 

TOA 4203 

Туризм және 

жергілікті 

заттарға 

бағдарлану 

Мақсаты: Туризм және жергілікті заттарға бағдарлаудың мақсаттарын толық білу 

Пререквизит: Әскери топография 

Постреквизит: Туризм және жергілікті заттарға бағдарлаудың мақсаттарын толық  меңгеру 

Мазмұны: Даму тарихы. Туристік жорықтардың организмге әсер ету ерекшеліктері. Жіктеу, жүйелеу 

және терминология. Оқыту мен жаттықтырудың әдістемесі. Оқыту әдістемесі. Туризм и 

орентирование на 

местности  

Цель: Изучение основ туризма и орентирование на местности 

Пререквизиты:  Военная топография 

Постреквизиты: Полное усвоение основ 

Содержание:  История  развития.  Особенности  влияния  занятий  туризмом  на  организм. 

Классификация, систематика и терминология. Теория, методика обучения.  

Методика преподавания. 

 

б TTAVT 2208 

Туризмнің 

белсенді 

түрлерінің 

технологиясы мен 

техникасы 

Мақсаты: Туризмнің белсенді түрлерінің технологиясы мен техникасының мақсаттарын білу 

Пререквизит: Әскери топография 

Постреквизит: Туризмнің белсенді түрлерінің технологиясы мен техникасының мақсаттарын толық 

меңгеру Мазмұны:  Туристік-спорттық  шеберліктің  техникалық,  тәсілдік  дене  және  психикалық  сатылары. 

Туристік-спорттық кешендер және олардың материалдық, техникалық қамтамасыздығы.  

 

Техника и 

технология 

активных видов 

туризма 

Цель:  Изучение основ техник и технологию активных видов туризма 

Пререквизиты:  Военная топография 

Постреквизиты: Полное усвоение основ техник и технологию активных видов туризма 

Содержание: Техника, тактика проведения туристких походов. Управление физическими качествами, 

функциональными  и  психическими  свойствами  организма.  Зниния,  умения  навыки,  необходимые  в 

туризме.  Контрольно-нормативные  требования.  Планирование  учебно  –  тренировочного  процесса  с 

учетом возрастно – половых особенностей. 

 жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   76
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет