Тарих жəне құқық факультеті ҚР тарихы кафедрасыжүктеу 5.01 Kb.

бет1/16
Дата12.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университеті 
 
 
 
Тарих жəне құқық факультеті 
ҚР тарихы кафедрасы 
 
«
Қазақстанның экономикалық тарихы
» 
 
ПƏНІНЕН  
 
ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 
 
 
                                       «Тарих» (шифр 050114) 
                              мамандығының студенттері үшін  
                              қашықтан оқытудың желілік технологиясы бойынша 
 
 
 
 
                        
 
Курс 

Семестр   

Дəріс       
30 сағ. 
Семинар сабағы 
15 сағ. 
СООӨБЖ     
45 сағ. 
СӨЖ         
45 сағ. 
Емтихан    
2 сағ.,       
9 - ші семестрде 
Барлығы  
135 сағ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Орал  2011ж  
 
Пəннің  оқу  əдістемелік  кешені  050114  -  Тарих  мамандығы  мамандығы  бойынша 
Қазақстанның  экономикалық  тарихы  пəнінің  типтік  бағдарламасы.  –  Алматы,  «Қазақ 
университеті», 2007ж. типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған. 
 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: Мұханғалиева Ж.Қ. 
 
ҚР тарихы кафедрасының отырысында қарастырылды. 
15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 
Тарих жəне құқық факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 
17.10.2011   № 3  хаттама. 
 
 
 
 
Типтік оқу бағдарламасы.         
                                                                                                  
1.  Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде əзірленген жəне ұсынған. 
2.  Республикалық  оқу-əдістемелік  жоғары  жəне  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі 
білім  беру  кеңесі  22  маусым  2004  жылғы  мəжілісінің  хаттамасының 
шешімімен бекітілді жəне іске қосылды. 
3.  Типтік  оқу  бағдарламасы  ҚР  ның  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру 
стандартына сəйкес 050114 - Тарих мамандығы бойынша əзірленген.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қолданушыға нұсқау  
Комплектация  
Сырттай  бөлімнің  студенттеріне  «Қазақстанның  экономикалық  тарихы»,  пəнін 
қашықтан оқытудың оқу- əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді: 
1. «Қазақстанның экономикалық тарихы» курсының жұмыс бағдарламасы 
2. «Қазақстанның экономикалық тарихы» курсы бойынша дəріс материалдары 
3. Білімді тексеруге арналған сұрақтар, тапсырмаларды орындауға жəне емтиханға 
дайындалуға арналған əдістемелік нұсқаулар 
 
 
Жүйелік талаптар 
Оқу-əдістемелік  кешенмен  тиімді  жұмыс  жасау  үшін  компьютер  келесі 
минимальды  талаптарды  жауап  беруі  қажет:  MS  Windows  /2000/XP/  операциялық 
жүйесі,  процессор  166  МГц;  128  Мб  оперативті  жады;  DVD-дискіні  оқу  құралы; 
дыбыстық карта; «тышқан» құрылғысы. Браузер: Internet Explorer, Opera. 
Құжат тілі: HTML. 
 
1. Оқытушы туралы мəлімет 
 

Мұханғалиева  Жанар  Қажмұханбетқызы  т.ғ.к.,т  ҚР  тарихы  кафедрасының  аға 
оқытушысы 
 
 
 
Офис: ҚР тарихы кафедрасы  
Толық мекен-жайы: корпус № 3– Сарайшық көшесі 1 (4- қабат), 409-каб. 
Жұмыс телефоны: 51-04-69 
Үй телефоны: 25-61-20 
Электрондық адрес: Zhan_2102@mail.ru 
 
2. Пəн туралы мəлімет 
Курс сипаттамасы: 
 
«Қазақстанның  экономикасының  тарихын  »  пəні  Қазақстанның  қазіргі  аумағын 
мекендеген  халықтардың  экономикасы  мен  шаруашылықтарының  қалыптасуы  мен 
даму  ерекшелігін  жəне  заңдылықтарын  тас  ғасырынан  бастап  қазіргі  уақытқа 
дейінгісін,  Қазақстан  Республикасының  экономикасын  реформалау  мəселесін  қоса 
ашуға арналған.  
Берілген пəннің өзектілігі осы мамандық студенттеріне негізделшен. Дəріс (дəріс) 
курсы өзіне терең мəселелерді қосады. Мысалы, ертедегі шаруашылық жəне əлеуметтік 
құрылым,  түрік  кезеңінің  экономикасы.  Ерекше  бөлімдер-шаруашылықтың  өзгеруіне 
табиғаттың  жəне  сыртқы  факторлардың  əсері  (монғол  шапқыншылығы,  жонғар 
басқыншылығы,  Ресейдің  жəне  ортаазиялық  хандықтардың  отарлық  саяаты,  қытай 
факторы),  сондай-ақ  дəстүрлі  қазақ  шаруашылығының  XV-XVII  ғ.ғ.  арнайылануы. 
Одан əрі – капиталисттік қатынастардың элементтерінің пайда болуы жəне XX ғ. 20-30 
ж.ж.  Қазақстан  шаруашылығын  мəжбүрлік  құру,  XX  ғ.  II-жартысындағы  аймақтың 
аграрлық  –  индустриалдық  қалыптасуы.  Қазақстан  Республикасындағы  экономикалық 
реформалардың тарихының мəселелеріне ерекше назар аударылады.  
Курс мақсаты 
1.  Қазақ  халқының  қалыптасуы  мен  дамуының  негізгі  кезеңдерін  жəне 
шаруашылығы  мен  тұрмысын  əлеуметтік-саяси  тарихтың əр кезеңіндегі эконмиканың 
жəне  əлеуметтік  қатынастардың  даму  заңдылықтары  мен  арнайылануын  мəселелерін 
ашу, кұрылым жүйесінің тарихи даму заңдылықтарын оқып игеру; 
2.Көшпенділер  өркениетіндегі  қазақ  халқының  өзіндік  ұлттық  ерекшелік 
өркениетіндегі  тарихтың  əр  кезеңіндегі  эконмикалық  дəстүрлі  шаруашылығы  жəне 
қоғамдағы  əлеуметтік-экономикалық  қатынастардың  даму  заңдылықтары  мəселелерін 
ашу,  еркшелігімен  маңыздылығын  ашу  жəне  əлемдік  өркениет  жүйесіндегі  орнын 
көрсету; 
3.Тарихтың  əр  кезеңіндегі  эконмиканың  жəне  əлеуметтік  қатынастардың  даму 
заңдылықтары  мен  арнайылануын  мəселелерін  ашуда  тарихи  жеке  тұлғалардың 
тарихтағы  орнын  көрсету.  Саяси  партиялар  мен  қоғамдық  ұйымдардың  жəне 
қоғамымыздағы  экономикалық  реформалардың  əр  кезеңіндегі  эконмиканың  жəне 
əлеуметтік  қатынастардың  даму  заңдылықтарының  мəселелерінің  тарихының 
экономикалық маңызын ашу; 
4.  Негізгі  тарихи  мəселелердің  шешімін  қарастыру:  этногенез  мемлекеттілік 
тарихи  ұлт-азаттық  қозғалыстар  жəне  саяси  ағымдар,  көшпенділер  мəселесіндегі 
Қазақстанның экономикасының тарихының мəселелерін біліктілікпен игеру; 

5. Қазіргі жағдайдағы табиғатқа адамның қатынасын жəне экологиялық тарихтың 
əр  кезеңіндегі  эконмиканың  жəне  əлеуметтік  қатынастардың  даму  заңдылықтары  мен 
арнайы мəселелерінің ерекшеліктерін тану;  
6.  Алдымен  қойылатын  талап:  ойлау  қабілеті,  сараптап  ой  елегінен  өткізіп 
қабылдау. 
Пəнді оқытудың міндеттері 
 
1.Танымдық:  
  -  тарихтың  əр  кезеңіндегі  эконмиканың  жəне  əлеуметтік  қатынастардың  даму 
заңдылықтары мен арнайылануын мəселелерін ашу;  
  - тұрақты жəне уақытша факторлардың əсерін талқылау;  
  - ауыспалы шаруашылықтардың əртүрлілігін жəне артықшылығын зерттеу.  
2. Эвристикалық: 
  - ойлаудың өз бетіншелігін талап ететін мəселелерді қою;  
  - шығармашылық жəне интеллектуалдық потенциалды ( тест, кроссворд , тарихи 
– экономикалық карта құру, жасауды ) ынталандыруға бағытталған тапсырмалар беру. 
3. Тəрбиелік: 
  - алғашқы екі міндетті шешу арқылы студенттерді халықтың тарихын есіне салу; 
- Отан сүйгішттік рухта тəрбиелеу.  
 
Пререквизит:
  Қазақстан  экономика  тарихының  демократиялық  жəне 
өркениеттілік бағытта дамуын айқындайтын шешуші тарихи факторлардың қағидалары 
мен  өркениеттілікті  өскелең  ұрпақ  бойында  берік  қалыптастыру  болып  табылады. 
Жоғары  оқу  орындарында  өтілетін  Қазақстан  ежелгі  тарихы,  Қазақстан  орта  ғасыр 
тарихы,  əлуметтану,т.б.пəндердің  жалғасы  болып  табылатын  Қазақстан  экономика 
тарихы  тарихи  өзгерістерін  ой  елегінен  өткізе  отырып,  рухани-адамгершілік,  мəдени-
тарихи  құндылықтық  болмыстарын  байытуда  жəне  өзіндік  рухани  жетілу  жолдарын 
қалыптастыруда  оқытылатын  басқа  пəндер  арасында  «Қазақстан  экономика  тарихы» 
пəнінің алатын орны ерекше. 
Пəнді студенттерге жете үйретуде оларға қойылатын талаптар:  
1. пəн бойынша деректер мен Əдебиеттертерден хабардар болу  
2. қажетті ақпараттарды меңгеріп алу. 
3. ақпараттық технологияларды игеру 
Постреквизит:
  Жоғары  оқу  орындарындағы  жалпы  білім  беретін  пəн  ретінде 
«Қазақстан  экономика  тарихы»  курсының  XXI  ғ.  білікті,  білімді,  мəдениетті  адамын 
қалыптастыруда Қазақстан тарихының жаңа заман тарихын оқып-білу үшін, жас ұрпақ 
мектеп  қабырғасынан  қоғамдық  жəне  əлеуметтік-гуманитарлық  пəндердің  негіздерін 
игеруі  қажет.  Жоғары  оқу  орындарында  өтілетін  Қазақстан  тарихы,  философия, 
əлеуметтану, саясаттану, мəдениеттану,құқық негіздері, этнология, білімдері, өнертану, 
дінтану, т.б. пəндермен байланысында Қазақстан экономика тарихы білімдері əрі қарай 
нақтылана,  толыға  түседі.  Қазақстан  экономика  тарихы  Тəуелсіз  Қазақстан  тарихы 
туралы ғылымдар кешенінің негізі болып табылады. 
   
3.  «Қазақстанның экономикалық тарихы » пəнінің жұмыс бағдарламасы– 
(SILLABUS) 
 Апта  
Тақырып 
Мазмұны  
ОЖСӨЖ 
мазмұны  
СӨЖ 
мазмұны 
Əдебиет
тер 
1- апта  
 
 

1- кредит 
сағаты 
(дəріс) 
Пəнге кіріспе.  
 
1) 
Пəнге 
кіріспе. 
Қазақстан 
экономикалық 
тарихының  қамтитын 
мəселелері пəні, оның 
басқа  да  қоғамдық 
ғылымдардың 
ортасындағы орны 
2) 
Қазақстанның 
экономикалық 
тарихының 
мəселелері 
пəнінің 
мақсатымен 
міндеттері 
3)  Пəнінің  басқа  да 
қоғамдық  пəндермен 
ара  қатынасы  жəне 
байланысы. 
Қазақстанның 
экономикалық 
тарихы  бойынша 
əдебиеттерге 
библиография 
құру. 
 
Қазақстанның 
экономикалық 
тарихы  бойынша 
картотекалармен 
жұмыс жасау. 
Берденова 
К.А., 
Общая  и 
экономиче
ская 
история 
Казахстан
а. 
 

А.,”Эконо
мика” 
2000.; 
Берденова 
А.К., 
Коробков 
Б.Т.  и.  др. 
Экономич
еская 
история 
Каахстана    
(с 
тестовыми 
заданиями
). 

Алматы: 
“Экономи
ка” 2001. 
2- кредит 
сағаты 
(дəріс) 
Қазақстанның 
экономикалық 
тарихының 
мəселелері 
тарихының 
деректемесі 
мен 
тарихнамасы. 
1. 
Қазақстанның 
экономика 
тарихының 
деректемесі.  
2. 
Қазақстанның 
экономика 
тарихының 
тарихнамасы. 
ҚЭТ 
пəнінің 
негізгі  объектілері 
мен ұстанымдары. 
Қазақстанның 
экономикалық 
тарихының 
мəселелері 
бойынша  жазба 
деректерін 
жүйелейтін 
схема құру. 
Берденова 
К.А., 
Общая  и 
экономиче
ская 
история 
Казахстан
а. 
 

А.,”Эконо
мика” 
2000.; 
Берденова 
А.К., 
Коробков 
Б.Т.  и.  др. 
Экономич
еская 
история 
Каахстана    
(с 
тестовыми 
заданиями
). 

Алматы: 
“Экономи
ка” 2001. 
3- 
кредит 
сағаты 
(семинар) 
Қазақстанның 
экономикалық  тарихы 
пəніне кіріспе. 
 
1.  Пəннің  мақсаты 
мен міндеттері. 
2. ҚЭТ пəнінің негізгі 
объектілері 
мен 
ұстанымдары.  
ҚЭТ 
пəнінің 
негізгі  объектілері 
мен ұстанымдары. 
Қазақстанның 
экономикалық 
тарихының 
мəселелері 
тарихының  
тарихнамасын 
жүйелейтін 
схема құру. 
Берденова 
К.А., 
Общая  и 
экономиче
ская 
история 
Казахстан
а. 
 


А.,”Эконо
мика” 
2000.; 
Берденова 
А.К., 
Коробков 
Б.Т.  и.  др. 
Экономич
еская 
история 
Каахстана    
(с 
тестовыми 
заданиями
). 

Алматы: 
“Экономи
ка” 2001. 
2- апта 
 
1- кредит 
сағаты 
(дəріс) 
 
Қазақстан 
тас 
ғасырында: 
экономикалық аспект. 
1. Ерте 
гоминидтердің 
полеогеографиялық 
өмір сүру жағдайы. 
 2. 
Палеолиттегі 
еңбек  құралдары  мен 
оларды 
жасау 
тəсілдері. 
 3.  Мезолиттегі  жер 
өңдеу 
мен 
мал 
шаруашылығы 
элементтері. 
Аңшылық, 
балық 
аулау 
шаруашылықтары. 
Адамзаттың даму 
сатылары. 
Палеолит 
дəуірінің 
кезеңдері, 
ерекшеліктері. 
Тас  дəуіріндегі 
қоғамдық 
қарым-қатынас.  
 
Қазақстан 
тарихы 
«көне 
заманнан 
бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық.  І 
том. 
– 
Алматы: 
«Атамұра
»,  1996.  – 
544 бет. 
2- кредит 
сағаты 
(дəріс) 
Қазақстан тас 
ғасырында: 
экономикалық аспект. 
1. 
Неолиттік 
революция 
– 
адамзаттың 
экономикалық 
ұмтылысы. 
2. 
Тас 
индустриясының 
дамуы  жəне  энеолит 
кезеңіндегі 
мыс 
құралдардың 
пайда 
болуы. 
 
Жаңа тас дəуірінің 
мəдениеттері-
Атбасар 
жəне 
Маханжар 
мəдениеті.  
 
Неолит дəуірінің 
археологиялық 
ескерткіштері. 
 
Қазақстан 
тарихы 
«көне 
заманнан 
бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық.  І 
том. 
– 
Алматы: 
«Атамұра
»,  1996.  – 
544 бет. 
3- кредит 
сағаты 
(семинар) 
Ежелгі 
Қазақстан 
тұрғындарының 
шаруашылығы. 
 
 
1.  Терімшілік  жəне 
аңшылық  ең  алғашқы 
адамдардың 
шаруашылығы 
2. 
Мезолит 
дəуіріндегі 
еңбек 
құралдарының 
жетілуі. 
3. Неолит төңкерісі. 
Ең алғашқы өндіріс 
құралдары, оны 
Тас дəуіріндегі 
қоғамдық 
қатынастар. 
Тас 
дəуірінің 
археологиялық 
ескерткіштері. 
Қазақстан 
тарихы 
«көне 
заманнан 
бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық.  І 
том. 
– 
Алматы: 
«Атамұра

дайындау тəсілдері. 
»,  1996.  – 
544 бет. 
3- апта 
 
1- 
кредит 
сағаты 
(дəріс) 
Қола 
дəуіріндегі 
Қазақстан 
тұрғындарының 
шаруашылығы 
мен 
қоғамдық 
қатынстары. 
1.  Қоланы  меңгеру. 
Ерте металлургия. 
2. 
Қола 
дəуірінің 
тайпаларының 
шаруашылығы 
мен 
бөліну ареалы:  
- мал шаруашылығы  
- жер өңдеу  
- үй тұрмысы 
3. 
Қоғамдық 
қатынастар.  
Қола 
дəуірінің 
кезеңдері, 
ерекшеліктері. 
Андронов, 
Дəндібай-Беғазы 
мəдениеттері. 
Қазақстан 
тарихы 
«көне 
заманнан 
бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық.  І 
том. 
– 
Алматы: 
«Атамұра
»,  1996.  – 
544 бет. 
2- кредит 
сағаты 
(дəріс) 
Қола 
дəуіріндегі 
Қазақстан 
тұрғындарының 
шаруашылығы 
мен 
қоғамдық 
қатынстары. 
1.  Қоланы  меңгеру. 
Ерте металлургия. 
2. 
Қола 
дəуірінің 
тайпаларының 
шаруашылығы 
мен 
бөліну ареалы:  
- мал шаруашылығы  
- жер өңдеу  
- үй тұрмысы 
3. 
Қоғамдық 
қатынастар.  
Арийлер мəселесі. 
Қола 
дəуірінің 
археологиялық 
ескерткіштері. 
Қазақстан 
тарихы 
«көне 
заманнан 
бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық. І 
том. – 
Алматы: 
«Атамұра
», 1996. – 
544 бет. 
3- кредит 
сағаты 
(семинар) 
Қазақстан 
қола 
дəуірінде. 
1. 
Андроновтықтардың 
шығу тегі мəселесі. 
2. Андронов 
мəдениетінің зертелу 
тарихы. 
Қола дəуірінің 
антропологиялық 
сиапттамасы. 
Қола  дəуіріндегі 
дін  жəне  діни 
түсініктер. 
Қазақстан 
тарихы 
«көне 
заманнан 
бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық.  І 
том. 
– 
Алматы: 
«Атамұра
»,  1996.  – 
544 бет. 
4- апта 
 
1- 
кредит 
сағаты 
(дəріс) 
Темір 
дəуіріндегі 
Қазақстан 
тұрғындарының 
шаруашылығы. 
1. 
Көшпелі 
жəне 
жартылай 
көшпелі 
мал шаруашылығына 
өту.  Жеке  меншік 
қатынастары.  
2.  Жер  өңдеу  жəне 
ирригация. 
 
ЕТД 
антропологиялық 
сипаттамасы. 
ЕТД 
діни 
түсініктер. 
Қазақста
н тарихы 
«көне 
заманна
н бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық. 
І  том.  – 
Алматы: 
«Атамұр
а»,  1996. 
– 
544 
бет. 

2- кредит 
сағаты 
(дəріс) 
Темір 
дəуіріндегі 
Қазақстан 
тұрғындарының 
шаруашылығы. 
1. Қол өнер. 
2.  Сауданың  дамуы. 
Дала 
жолының 
маңызы. 
 
Есік 
обасы, 
Бесшатыр 
қорымы. 
ЕТД 
қоғамдық 
қатынастар. 
Қазақста
н тарихы 
«көне 
заманна
н бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық. 
І  том.  – 
Алматы: 
«Атамұр
а»,  1996. 
– 
544 
бет. 
3- кредит 
сағаты 
(семинар) 
Ежелгі  Қазақстандағы 
алғашқы 
қоғамдық 
құрылыс 
жəне 
тайпалық 
одақтар 
шаруашылығы 
 
1.  Сақ  тайпалары, 
олардың 
шаруашылығы 
2.  Қаңлы  жəне  үйсін 
тайпалары 
3. Ғұндар жəне 
олардың бейнелеу 
өнері. 
Батыс 
Қазақстандағы 
савромат-
сарматтар 
шаруашылығы 
жəне тұрмысы. 
 
Қарғалы 
диадемасы. 
Қазақста
н тарихы 
«көне 
заманна
н бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық. 
І  том.  – 
Алматы: 
«Атамұр
а»,  1996. 
– 
544 
бет. 
5 - апта 
 

кредит 
сағаты 
(дəріс) 
Қазақстан  жеріндегі 
отырықшы-егіншілік 
шаруашылығы. 
1.  Ертедегі  Қазақстан 
территориясын 
мекендеген 
тайпалардың 
егіншілік мəдениеті. 
2.  Орта  ғасырдағы 
Қазақстан 
территориясындағы 
егіншілік 
шаруашылығы.  
3.  Қазақтың  дəстүрлі 
егіншілігі. 
Қазақстанда 
көшпелілер 
өркениетінің 
пайда  болуы  жəне 
оның дамуы. 
 
Қазақстанда  ерте 
темір 
дəуірінде 
өмір 
сүрген 
тайпалардың 
зерттелу тарихы. 
Қазақста
н тарихы 
«көне 
заманна
н бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық. 
І  том.  – 
Алматы: 
«Атамұр
а»,  1996. 
– 
544 
бет. 
2- кредит 
сағаты 
(дəріс) 
Қазақстан  жеріндегі 
отырықшы-егіншілік 
шаруашылығы. 
1.  Ертедегі  Қазақстан 
территориясын 
мекендеген 
тайпалардың 
егіншілік мəдениеті. 
2.  Орта  ғасырдағы 
Қазақстан 
территориясындағы 
егіншілік 
шаруашылығы.  
3.  Қазақтың  дəстүрлі 
егіншілігі. 
Түркі 
мемлекеттерінің 
қалыптасуындағы 
Ұлы 
жібек 
жолының маңызы.   
Қарахан  əулетінің 
мемлекетіндегі 
жер 
иелену 
формалары. 
Қазақста
н тарихы 
«көне 
заманна
н бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық. 
І  том.  – 
Алматы: 
«Атамұр
а»,  1996. 
– 
544 
бет. 

3- кредит 
сағаты 
(семинар) 
Көшпелілер 
өркениеті. 
1. Көшпелілер 
мəдениеті. 
2. Көшпелі жəне 
отырықшы 
өркениеттер 
арасындағы 
байланыс. 
Қазақстандағы 
алғашқы 
мемлекеттер. 
Ерте 
ортағасырлардағы 
мемлекеттер. 
Қазақста
н тарихы 
«көне 
заманна
н бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық. 
І  том.  – 
Алматы: 
«Атамұр
а»,  1996. 
– 
544 
бет. 
6- апта 
 
1- 
кредит 
сағаты 
(дəріс) 
Ұлы  Жібек  жолы 
жəне 
Қазақстан 
аумағындағы 
ортағасырлық 
мемлекеттердің 
экономикасы. 
 
1.  Тайпа  құрлымы 
жəне көшу түрлері 
2. 
Отырықшы-жер 
өңдеу шаруашылығы  
3. Біртұтас əлеуметтік 
– 
экономикалық 
мəдениетте  көшпелі 
жəне 
отырықшы 
мəдениеттердің 
интеграциясы.    
Архитектура жəне 
өнер. 
Ұлы  Жібек  жолы 
бойындағы 
діни 
тармақтар. 
Қазақста
н тарихы 
«көне 
заманна
н бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық. 
І  том.  – 
Алматы: 
«Атамұр
а»,  1996. 
– 
544 
бет. 
2- кредит 
сағаты 
(дəріс) 
Ұлы  Жібек  жолы 
жəне 
Қазақстан 
аумағындағы 
ортағасырлық 
мемлекеттердің 
экономикасы. 
 
1.  Тайпа  құрлымы 
жəне көшу түрлері 
2. 
Отырықшы-жер 
өңдеу шаруашылығы  
3. Біртұтас əлеуметтік 
– 
экономикалық 
мəдениетте  көшпелі 
жəне 
отырықшы 
мəдениеттердің 
интеграциясы.  
Архитектура жəне 
өнер.
 
Ұлы Жібек жолы 
бойындағы діни 
тармақтар.
 
Қазақста
н тарихы 
«көне 
заманна
н бүгінге 
дейін). 
Төрт 
томдық. 
І  том.  – 
Алматы: 
«Атамұр
а»,  1996. 
– 
544 
бет. 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал