Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз етужүктеу 114.11 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.06.2017
өлшемі114.11 Kb.
#11305

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КЕАҚ   «АЛМАТЫ  ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ 

ОРЫС ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІ   КАФЕДРАСЫ 

 

 

  

SYLLABUS 

 

Қазақ тілі-1 пәні бойынша  

  

5В070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»  мамандығы үшін 

 

  

 

Курс 1       1 семестр Практикалық сабақтар – 3 кредит 

ӨЖ 45 сағат 

Оның ішінде СОӨЖ – 45 

Емтихан – 1 семестрде 

Консультация емтихан алдында  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

АЛМАТЫ  2012 

 

Силлабусты      дайындаған    Даулетбекова  А.  Д.  5В070400      дайындық 

бағытындағы оқу жұмыс жоспарларының негізінде жасалды. Орыс және қазақ тілдері 

кафедрасының мәжілісінде №11 хаттамада 2012 жылдың 28 маусымында  қаралған.   

 

 

 Кафедра меңгерушісі                                   Бөкейханова Р.Қ. 

 

Оқытушылар туралы мәліметтер  Төлеуп  Мейрімгүл  Мұхамедиярқызы,  доцент,  филология  ғылымдарының 

кандидаты, осы  пәнді 2006/2007 оқу жылынан жүргізеді.  Арыстанғалиева Динара Мейіржанқызы,  аға оқытушы; осы  пәнді 2006/2007 

оқу жылынан жүргізеді.             Шәрібжанова Ғалия Ғабдолқызы,  филология ғылымдарының кандидаты осы  

пәнді 2003 оқу жылынан жүргізеді.            Асылханова Лаура Айтуғанқызы, осы  пәнді 2005 оқу жылынан жүргізеді. 

          Даулетбекова Айнұр Даулетбекқызы, осы  пәнді 2005 оқу жылынан жүргізеді. 

          Оқытушылардың 

офис-сағаттарының  кестесі  кафедра  мен  деканаттың 

қабырғасында ілінген. Аудиториялар: А 319, А 321, С 409     

 

“Орыс және қазақ тілдері кафедрасы” -  кафедраның  мекен  жайы:  АЭжБИ,  индекс  050013,  Байтұрсынұлы  көшесі,  126  үй.            

А 319   кабинет, тел: 2925847 

“Қазақ тілі-1” пәні БЕТ мамандырылуы бағытындағы орыс бөлімі студенттеріне 

арналған және жалпы білім беретін пән ретінде  ғылыми-техникалық информацияны 

қазақ  тілінде  алудың  белсенді  құралы  болып  табылады.  Бұл  пән  мамандық  тілін 

үйрену деңгейінде жетекші пәндермен біріктіруге әкелетін мәртебеге ие.  2. Пререквизиттері  

 

Бұл  курстың  бастапқы  деңгейі  ретінде  қазақ  тілі  пәні  бойынша  мектеп бағдарламасы деңгейіндегі білімдері алынады. 

 

Постреквизиттері  

Бұл  пәнді толық меңгерген студент есептеу техникасы саласында кездесетін ғылыми 

техникалық  әдебиетті  түсіне  алады,  ауызша  және  жазбаша  кәсіби-іскери  бағытта 

қолдана алады. 

3. Пән сипаттамасы 

 

Бұл  пән  бойынша  өтілетін  мәтіндер  бірнеше  тақырыпқа  топтастырылып, циклмен  беріледі  де,  әр  тақырыптағы  мәтіннің  бірі  -  дұрыс  оқу,  екіншісі  –  тыңдау 

бойынша  түсіну,  үшіншісі  –  түсінігін  мазмұндау  сияқты  мақсаттарды  көздейді. 

Сондай-ақ, мәтін бойынша  түрлі жұмыс жасау, реферат, конспект, тезис және жоспар, 

жоба жасауды  үйренеді.  4. Пәннің мақсаттары 

 

Қазақ  тілін  мемлекеттік  тіл  ретінде  терең  меңгеріп,  сауатты  ауызша,  жазбаша әдет-дағдыларын  қалыптастыру,  бакалаврлардың  терминологиялық  сөздік  қорларын 

кеңейту,  мамандыққа  сәйкес  білімді  игеріп,  дүниетанымдық  ой  өрісін  қазақы  тілдік 

деңгейде қалыптастыру. 

5. Әр сабақтың тақырыбы мен ұзақтығы  


(БЕТ  бағытында  дайындау)  Кредит  саны    3=45  аудиториялық  сағат  +  3  семестрлік 

жұмыс + қосымша сабақ + емтихан. Әр сабақтың ұзақтығы = 100 минут. 6. Пән мазмұны 

№ 

    Тақырып Сағат 

саны 


Лексикалық 

миннимум 

Грамматика  

Үй тапсырмасы 

 

Мен таңдаған мамандық  (Біздің университет.  

Мамандығым – есептеу 

техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз 

ету)  

 

6  Жобалау, заманауй, 

бірегей, өнеркәсіп, 

ұқыпты, жоғары 

білікті, мамандық, 

сала, жабдық, қызмет 

көрсету, зерттеу, 

мамандандырылған, 

мәтін. 


1. Сингармонизм заңы. 

Көптік және тәуелдік 

жалғаулар.  

Омоним. Синоним. Антоним.  

Мамандықтарына қатысты 

ақпарат жинау. «Менің 

мамандығым» атты эссе 

жазу. 


ЭЕМ-ның шығу тарихы және 

буындары. 

Қазақстанды 

компьютерлендіру. 

Компьютер. 

6  

Электронды есептеу машинасы, есте сақтау 

құрылғылары, өңдеу, 

желі, кеңістік, дербес 

компьютер, қатқыл 

диск, жад. 

Етіс, оның түрлері. 

Неологизмдер. Сын есім. 

Анықтауыштық тіркес. 

Сөздік жаттау, мәтіндерді 

мазмұндау. 

Дербес компьютердің құрылғылары. 

Дербес компьютерді қорғау 

ерекшеліктері. 

4  


Аспап, арнайы 

қосқыштар, 

жинақтаушы, енгізу 

құрылғылары, 

мәтіналғы, желілік 

бейімдегіш, құжаттар, 

қамтамасыз ету, 

жетектегіш. 

Болымды және болымсыз 

етістік.  

Тақырыптар бойынша жаңа 

сөз тіркестерін жасап, 

мәтіндерді мазмұндау. 

Жүйелік қорап. Процессор 

4   


Жүйелік қорап, 

қоректендіру қорабы, 

негізгі түйіндері, 

жүйелік тақша, 

жартылай өткізгіш, 

амал орындау, 

мінездеме. 

Етістіктің шақтары. 

 Мәтіннің жоспарын жазу. 

Мазмұндау. 

Аралық бақылау 2  

 

  

Монитор. Пернетақта. Тінтуір. 8  

Әйнек, түрлі-түсті 

нүктелер, көрініс, 

бейне, тұтыну 

параметрлері, 

шағылысу, жіктелу, 

меңзер, пернелер, 

тыныс белгілері, 

көрсеткіш, кілемше, 

қорап. 


Ауыспалы осы шақ. 

Болжалды, мақсатты келер 

шақ формасы.. Өткен шақ.  

Бастауыш және баяндауыш.  

Компьютердің құрылғылары 

бойынша слайд жасау. 

Мәтіндерді мазмұндау. 

  

 

 Вирустар және олардың әр 

түрлілігі. Архив дегеніміз не? 

 

6  


Шағын көлемді 

программа, келеңсіз 

әрекеттер, жұқтыру, 

зақымдану, жою, 

кедергі, архивтеу, буу, 

недәуір, 

ауыстырылатын 

тасымалдаушы, 

жөнелту, қысу. 

Тұйық етістік. Септеулік 

шыаулардың қолданысы. 

 

Компьютерлік вирусқа қарсы бағдарламалар туралы 

мәліметтер жинау. 

Мәтіндерді мазмұндау. 

  

 

 Электронды пошта. Жергілікті 

желі. 


 

Деңгей, дүниежүзі, жіберу, түскен хабар, 

хат-хабар, қабылдау, 

жергілікті желі, 

арнайы құрылғы, 

мәтінмәндік мәзір, 

тұтынушылар, 

шоғырлауыш. 

Үшін, бойынша, арқылы, 

ретінде, туралы т.б 

шылауларының қолданысы. 

Мәтін бойынша 

тапсырмаларлы орындап, 

мәтіндерді мазмұндау. 

Компьютерлік сыныптағы қауіпсіздік ережесі. 

 

3  Жаттықтыру, алыс, 

өрт сөндіретін 

құралдар, рұқсатсыз, 

қараусыз, хабарлама, 

тыйым, қауіпсіздік 

ережесі. 

Сын есім. Анықтауыштық 

тіркес. 


Қосымша компьютермен 

жұмыс істеу қауіпсіздік 

ережесі туралы ақпарат 

жинау. Мәтіндерді 

мазмұндау. 

10 


Қорытынды бақылау 

2  


 

 

  

Барлығы 


45 

 

  

 

Өз бетінше оқуға арналған материалдар: 

Сингармонизм заңы. Көптік және тәуелдік жалғаулар.  

Күрделі зат есімдер.  

Етістіктердің шақтары. Етіс категориясы. 

Келер  шақ,  өткен  шақ  есімшелердің  қызметі.  Есімшелі  оралымдардың 

анықтауыштық қызметі. 

Сан есім. Уақытты білдіретін стандарт  формулалар. 

Көмекші  сөздер  (септеуліктер,  жалғаулықтар,  мезгіл  мағынасын  білдіретін 

көмекші есімдер). 

Есімді және етістікті сөз тіркестері.  

Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер. 

Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер. Арқылы,  байланысты,  бойынша  сөздері  арқылы  жасалған  конструкциялар  мен 

тұрақты оралымдар. Етістік+у+іңізді, +ыңызды сұраймын, өтінемін конструкциялары. 

Етістік+у+ды,+ ді ұсынамын конструкциясы. 

      


6. Семестрлік тапсырмалар 

№1  ӨЖ  -  оқытушы  ұсынған    мәтінді    мазмұндау,  техникалық  әдебиетті  қазақ 

тілінде  оқу дағдыларын қалыптастыру және бекіту мақсатында студенттер  міндетті 

түрде    түсіндірме  және  терминологиялық    сөздіктермен    жұмыс  жасауы  қажет.  №1 

ӨЖ-ді  ауызша  орындау  және  тапсыру  үшін    оқу  семестрінің  1  айы  беріледі.    Әр 

студентке тапсырманы оқытушы жеке-жеке таратып береді. Мәтін жалпы техникалық 

сипатта немесе мамандықтарына қатысты болып келеді.  Қазақ тілі-1 5В050704-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету  мамандығы  бойынша  барлық  оқу  түрінің  студенттері  үшін  №1  семестрлік 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. 

        №2  ӨЖ  -  оқытушы    мамандық  бойынша  ұсынған  сіздің  нұсқаңыздағы  мәтінді  

лексика- грамматикалық талдау: 

1.

 

қазақша-орысша,  орысша-қазақша    сөздіктермен  ,  терминологиялық сөздіктермен жұмыс жасай білу; 

2.

 мәтінге сөздік жасау; 

3.

 мәтінге жоспар жасау; 

4.

 белгілі бір  грамматикалық  тұлғаларды табу және талдау; 

№2  ӨЖ-ді орындау  грамматика және  синтаксис бойынша  алған білімдерін  іс 

жүзінде  қолдану  мақсатын  көздейді.  Бұл  жұмысты  орындау  үшін  студент  қазақ  тілі 

бойынша  кез келген оқулықтарды пайдалана алады. Жұмысты орындауға 1 ай уақыт 

беріледі. 

Қазақ тілі-1 5В050704-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету  мамандығы  бойынша  барлық  оқу  түрінің  студенттері  үшін  №2  семестрлік 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. 

№3  ӨЖ  -  оқытушы    мамандық  бойынша  ұсынған  мәтінге    лексикалық, 

морфологиялық  және  синтаксистік  талдау  жүргізіледі,  бұл  жұмысты  орындау 

мынадай тәртіпке сүйенеді; 


1.

 

берілген мәтіннің терминологиялық сөздігін жасау; 2.

 

мәтінді  негізгі  мағыналық  бөлшектерге  бөлу,  оларға  тақырыпат  (заголовок) 

қою; 

3.

 

2-3 грамматикалық форманы табу (ырықсыз етіс т.б.) 4.

 

ғылыми-техникалық 

мәтіндегі 

жай 


және 

құрмалас 

сөйлемдердің 

қолданылуына  мысалдар келтіру. 

Жұмысты орындауға 1 ай уақыт беріледі. 

Қазақ тілі-1 5В050704-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету  мамандығы  бойынша  барлық  оқу  түрінің  студенттері  үшін  №3  семестрлік 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. 

ӨЖ-ді уақытылы өткізу кестесін студент қатаң ұстануы қажет.  

7. Қосымша сабақ уақыты  

Қосымша  сабақтар  (СОӨЖ)  жекеше  немесе  туындаған  сұрақтар  бойынша 

бірнеше  студенттермен  жүргізілуі  керек.  Қосымша  сабақтар  аудиториядан  тыс 

уақытта қосымша кесте бойынша жүргізіледі.  

 Студент  жіберген    сағаттардың      саны  оннан  жоғары  болса,  ол  қарыздарын 

өтеуге жіберілмейді. 

Қарыздарын өтеу сессия басталғанға 1 күн қалғанға дейін жүргізіледі. 

    8. Оқытушының талаптары 

1.

 Сабаққа  кешікпей келіп, міндетті түрде қатысу.  

2. Жұмыс дәптері мен мамандық бойынша терминдер сөздігін жүргізу. 

3. Әр сабаққа әдістемелік оқу құралымен келу.  

4.Мәтінді дұрыс оқу, кәсіби бағытта сауатты  жазуға дағдылану. 

5.Монолог  түрінде  берілген  мәтінді  жеке  мағыналық  бөліктерге  бөліп,  негізгі 

мазмұнын айта білу. 

6.Диалог мазмұнын түсініп қатысымға түсе алу. 

7.Оқылған мәтінге  жоспар құра білу, естіген нәрсесін түсіне алу. 

8.Терминологиялық сөздіктерді пайдаланып, мәтінді ұғынып, аудара білу.  

9. ӨЖ-дерді белгіленген мерзімде тапсыру. Бұл талап бұзылған жағдайда жалпы 

баға кешігу мерзіміне байланысты  төмендетіледі. 

10.ӨЖ  көшірілген  болса,  қайта  орындалады.  Егер  ӨЖ  уәжді  себеп  бойынша 

кешіктірілген  болса,  (тиісті  құжаттар  болған  жағдайда)  емтиханға  дейін  3  күн 

қалғанша тапсыруға рұқсат етіледі.  

11. Сабақ кезінде ұялы телефондар өшірілуі керек.  

12.Студент төрт сағаттан артық сабақ жіберсе, аттестация қойылмайды.  

 13.  Студент  жіберген    сағаттардың  саны  оннан  жоғары  болса,  ол  қарыздарын 

өтеуге  жіберілмейді.Қарыздарын  өтеу  сессия  басталғанға  1  күн  қалғанға  дейін  ғана 

жүргізіледі. 

 9. Білімді бақылау түрлері: 

1.

 Ағымдағы  бақылау  –  семестр  ішінде  алған  білімдерін  жүйелі  түрде  осы 

силлабусқа сәйкес 5-ші және 12-ші аптада  тексеру.  

2.

 

Аралық  бақылау  -    өтілген  лексика-грамматикалық  материал  бойынша  тест түрінде алынатын бақылау.  

3.

 Өздік  жұмыстардың  орындалуын  бақылау  СОӨЖ  сабақтары  кезінде 

жүргізіледі 4.

 

Емтихан  ауызша түрде жүргізіледі. Емтихан билеті үш сұрақтан тұрады: 1. 

Лексикадан тапсырма. 2. Техникалық аударма 3.Терминдерді меңгеруін бақылау. 

10. Бағалау критерийлері  

 

“Қазақ  тілі-1”  пәні  бойынша  жіберілім  рейтингі    студенттің  оқу  барысында алған балдарының сомасына байланысты болады. 

Студент жұмысы 9 балдық жүйенің  келесі өлшемдері бойынша бағаланады: Қорытынды бағалау шкаласы 

семестрлік жұмыстар   30 балл 

аралық бақылау          10 

ағымдық бақылау         10 

қорытынды бақылау    10 

практикалық сабақтарға  40 

Р\С 

№ С 

№1 


С 

№2 


Ж 

№3 


Аралық  

бақылау 


Ағым.  

бақылау 


Қорыты

нды  


бақылау 

Практ 


сабақтар 

95-100  (А) 90-94    (А-) 85-89    (В+) 80-84    (В) 75-79    (В-) 70-74    (С+) 65-69    (С) 60-64    (С-) 55-59    (Д+) 10 


50-54    (Д) 

11 0-49      (F) 

(А+)- тапсырмаларды толық орындап, семестрлік жұмыстарды мерзімінде  өткізіп, практикалық сабақтарға толық қатысқан жағдайда, сонымен қатар 1300-1500 

сөзге дейін арнайы лексиканы меңгерген жағдайда  қойылады. 

(А-) - тапсырмаларды толық орындап, семестрлік жұмыстарды  мерзімінде 

өткізіп, практикалық сабақтардың бір-екі  сағатын жіберіп, қайта тапсырған  жағдайда 

сонымен қатар 1000-1300 сөзге дейін арнайы лексиканы меңгерген жағдайда  

қойылады. 

  

(В+) - тапсырмаларды  орындауда 1-2 қате жіберіп, семестрлік жұмыстарды  уақытында өткізіп, практикалық сабақтардың 3-4   сағатын жіберіп, қайта тапсырған  

жағдайда,  сонымен қатар 1000-ға  дейін арнайы лексиканы меңгерген жағдайда  

қойылады. 

  

(В) - тапсырмаларды толық орындап, семестрлік жұмыстарды  уақытынан кешіктіріп өткізгенде, практикалық сабақтардың 1-2   сағатын жіберіп, қайта 

тапсырған  жағдайда, сонымен қатар 500-ға  дейін арнайы лексиканы меңгерген 

жағдайда  қойылады. 

  

(В-) - тапсырмаларды толық орындап, семестрлік жұмыстарды  уақытында өткізіп, практикалық сабақтардың 3-4   сағатын жіберіп, қайта тапсырған  жағдайда 

қойылады. 

Әріптік жүйе 

бойынша 


бағалау 

% - тік  

сипатта 

бағалау 


Дәстүрлі 

жүйе 


бойынша 

бағалау 


Балдық 

жүйеде 


бағалау 

Ескерту 


А 

95-100 


өте жақсы  

тапсырмаларды  толық  орындап,    ӨЖ  жұмыстарын  уақтылы тапсырып,  практикалық  сабақтарға  толық  қатысқан  жағдайда, 

сонымен  қатар  1300-1500  сөзге  дейін  арнайы  лексиканы  меңгерген 

жағдайда  қойылады. 

А- 

90-94 


өте жақсы  

тапсырмаларды  толық  орындап,  ӨЖ  жұмыстарын    уақытылы тапсырып,  бағдарламалық материалдарды өте жақсы біліп, сонымен 

қатар  1000-1300  сөзге  дейін  арнайы  лексиканы  меңгерген  жағдайда  

қойылады. 

  В+ 


85-89 

жақсы 


Нормадан  сәл  ауытқуына  қарамастан  материалды  жақсы  біліп,  ӨЖ 

жұмыстарын    уақытылы  тапсырып,    арнайы  лексиканы  80% 

меңгерген жағдайда  қойылады. 

В 

80-84 


жақсы 

Бағдарлама  талаптарын  толық  орындаған  және    аз  ойын  жеткізе алатын,  семестрлік  жұмыстарды    уақытынан  кешіктіріп  өткізгенде, 

сонымен  қатар  арнайы  лексиканы  70  %  меңгерген  жағдайда  

қойылады. 

 В- 


75-79 

жақсы 


Оқу  материалдарын    аз  мөлшерде  меңгерген,  ӨЖ  жұмыстарын  

уақытылы  тапсырып,  бағдарламалық  материалдарды    жақсы  біліп, 

сонымен  қатар  арнайы  лексиканы  60  %  меңгерген  жағдайда  

қойылады. 

С+ 


70-74 

қанағат. 

Түрлі сипаттағы кемшіліктері мен нормадан ауытқуы болғанда,  ӨЖ жұмыстарын  уақытылы  тапсырмағанда,  сонымен  қатар  арнайы 

лексиканы 50 % меңгерген жағдайда  қойылады. 

С 

65-69 


Қанағат. 

Тапсырмалар  толық  орындалмағанда,  ӨЖ  жұмыстары  уақытылы өткізілмегенде,  сонымен  қатар  арнайы  лексиканы  40%  меңгерген 

жағдайда  қойылады. 

С- 

60-64 


Қанағат. 

Тапсырмалар  толық  орындалмағанда,  ӨЖ  жұмыстары  уақытылы өткізілмегенде,  сонымен  қатар  арнайы  лексиканы  30%  меңгерген 

жағдайда  қойылады. 

Д+ 

55-59 


Қанағат. 

Түрлі сипаттағы кемшіліктері мен нормадан елеулі ауытқу болғанда, ӨЖ  жұмыстарын  уақытылы  тапсырмағанда,  сонымен  қатар  арнайы 

лексиканы 20 % меңгерген жағдайда  қойылады. 

Д 

50-54 


Қанағат.-лық 

Сабақты  көп  жіберген,  оларға  немқұрайдылықпен    қарап,    ӨЖ-ді толық өткізбеген, лексикалық қоры  жеткіліксіз болған жағдайда. 

0-49 Қанағат.-сыз 

Сабақты  көп  жіберген,  оларға  немқұрайдылықпен    қарап,  ӨЖ-ді мүлдем өткізбеген, лексикалық қоры  30%  болған жағдайда. 

Сабақ кестесі 

Сабақ кестесін семестр басында АЭжБУ диспетчерлері береді және олар арнайы 

стенділерге ілінеді.  

Емтихан сұрақтары  

1.

 Алматы энергетика және байланыс университеті 

2.

 Мамандығым - есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

3.

 ЭЕМ-нің шығу тарихы және буындары 

4.

 Қазақстанды компьютерлендіру 

5.

 Компьютер 

6.

 Дербес компьютердің құрылғылары 

7.

 Дербес компьютерді қорғау ерекшеліктері 

8.

 Монитор 

9.

 Процессор 

10.


 

Вирустар және олардың әр түрлілігі 

11.

 

Электрондық пошта 12. Жергілікті желі 

11. Әдебиет тізімі 

Негізгі әдебиет 

1.  Асылханова  Л.  А.,  Даулетбекова  А.  Д.  Қазақ  тілі-1  5В070400  есептеу 

техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  мамандығының  оқу  түрінің 

студенттері үшін практикалық сабақтарға  арналған әдістемелік нұсқау. 

2.

 

А.И.Тілембекова. Ғылыми-техникалық 

мәтіндердің 

құрылымындағы 

терминдену жүйесі. Мақ. “Қазіргі жағдайдағы энергетика, телекоммуникациялар және жоғары  білім”  атты  х/а  ғылыми-техникалық  конференцияның  еңбектері.  Алматы: 

2004. Б.295-300. 

3.  Төлеубаева  К.  Т.,  Асылханова  Л.  А.,  Даулетбекова  А.  Д.  Қазақ  тілі-1 

5В050704-Есептеуіш  техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  мамандығы 

бойынша  барлық  оқу  түрінің  студенттері  үшін  семестрлік  жұмыстарды  орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау. АЭжБИ, 2008. 

4.  Г.Б.Оспанқұлова.  Синтаксистік  тәсіл  арқылы  жасалған  энергетика 

терминдері. 4-ші Халықаралық   ғылыми-техникалық конференция, АЭжБИ,2004. 

5.  Русско-казахский  словарь:  70  000  слов  /  Под  редакцией  Н.Т.Сауранбаева, 

Г.Г.Мусабаева, Ш.Ш.Сарыбаева, третье изд., перераб. и дополн.- Алматы.Дайк-пресс. 

2005. –1152 стр.  

6. 


Бектурова 

А.Ш., 


Бектуров 

Ш.К. 


Казахский 

язык 


для 

всех. 


Алматы:Атамұра,2004.-720 стр. 

Қосымша  әдебиет 

1.

 Русско-казахский  словарь.70 000  слов  /  МВО  и науки  РК;Ин-т  языкознания 

им.  А.Байтурсынова;  под  ред.Н.Т.Сауранбаева.-  3-е    изд.,перераб.и  доп..-  Алматы: 

Дайк-Пресс, 2005.- 1152с 

2. 


Бектурова 

А.Ш., 


Бектуров 

Ш.К. 


Казахский 

язык 


для 

всех. 


Алматы:Атамұра,2004.-720 стр 

Электрондық оқу құралдары 

1. А.Ш.Бектурова, Ш.К.Бектуров           Казахский язык для всех, Алматы 2004 

2. Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге 

арналған 1 – деңгей 2006ж. 

3. Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге 

арналған 2 – деңгей 2006ж. 

4. Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге 

арналған 3 – деңгей 2006ж. 

5. Астана қ-сы, Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” инновациялық орталығы 2006ж. 

6. Ресми стиль бойынша  мәтіндер жинағы және олармен жұмыс 

Астана қ-сы, Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” инновациялық орталығы 2006ж. 

7. Қазақ тілін  жеделдете үйренеміз 

Астана қ-сы, Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” инновациялық орталығы 2006ж. 

8. Аудиоприложение к комплекту наглядных пособий “Казахский язык” 9. А.Ә. Құрышжан        Қазақ тіліне арналған  компьютерлік программа                                 

Каталог: student -> sillabus 2012 -> rikyaz
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В074600 Ғарыштық техника және технология
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В071600 –Аспап жасау бағыты
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В073100-Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бағыты
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі 2 пәні бойынша 5В071700 Жылу энергетика бағыты
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамту
rikyaz -> Факультеті орыс және қазақ тілдері кафедрасы syllabus
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В060200 – Информатика
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В074600 Ғарыштық техника және технологиялар бағыты

жүктеу 114.11 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет