Студенттерге арналған бағдарлама журналистика бойынша шеберлік сыныбы 5В050400 «Журналистика»жүктеу 65.56 Kb.

Дата15.09.2017
өлшемі65.56 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

 

Журналистика кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

БАҒДАРЛАМА

Журналистика бойынша шеберлік сыныбы

5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне

арналған Павлодар

                                                                                             

ФСО ПГУ 7.18.2/11

                                                                                БЕКІТЕМІН

                                                                               ФЖжӨФ 

деканы  


                                                                                ___________ 

Ж.Т.Сарбалаев 

                                                                                «__»________ 

200__ ж.


Құрастырушы:                   қ.ф.ғ. доцент Ибраева Ж.Б

                         Журналистика кафедрасы                                  Студенттерге арналған бағдарлама

Журналистика бойынша шеберлік сыныбы

5В050400 Журналистика мамандығына арналған 

Бағдарлама 200__ жылдың «___» _____________ бектіліген 

жұмыс бағдарламаның негізінде жасалды

Кафедра мәжілісінде ұсынылды «__» ____________ 200_ж. 

№__  хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Қ.М. Алдабергенов

Гуманитарлық-педагогикалық   факультетінің   оқу-әдістемелік

кеңесінде құпталды «__» ___________ 200_ж. №__  хаттама

ОӘК төрайымы  ______________ М.В. Семенова


             

                                                                                          

                                                                                                         

Бақылау түрі бойынша ағымдағы үлгерім балдарын бөлу

Журналистика бойынша шеберлік сыныбы к/б

Бақылау түріБалдың 

максималды саны

рейтинг


рейтинг


100

100


1

Ағымдағы бақылау, соның ішінде:

80

70

1.1Сабаққа қатысым, топтағы жұмыс 

(дәріс)


8

7

1.2Сабаққа қатысым, топтағы жұмыс 

(студиялық)

24

21

1.3Студиялық тапсырмаларды 

орындау


24

21

1.4СӨЖ орындау

24

212

Аралық бақылау

20

30

                    С/б  ЖОБ

 

 Бақылау түрі

Балдың 

максималды саны1 рейтинг

100


1

Ағымдағы бақылау, соның ішінде:

69

1.1


Сабаққа қатысым, топтағы жұмыс 

(дәріс)


6

1.2


Сабаққа қатысым, топтағы жұмыс 

(студиялық)

18

1.3


Студиялық тапсырмаларды 

орындау


15

1.4


СӨЖ орындау

30

2Аралық бақылау

31

С/б  ЖКБ 

 Бақылау түрі

Балдың 


максималды саны

1 рейтинг

100


1

Ағымдағы бақылау, соның ішінде:

69

1.1


Сабаққа қатысым, топтағы жұмыс 

(дәріс)


6

1.2


Сабаққа қатысым, топтағы жұмыс 

(студиялық)

18

1.3


Студиялық тапсырмаларды 

орындау


15

1.4


СӨЖ орындау

30

2Аралық бақылау

31

Кафедра мәжілісінде бекітілді. «__» ____________ 200__ж.№__ хаттама

Кафедра меңгерушісі                Алдабергенов Қ.М.

Бақылау шараларының календарлық кестесі, 

сырттай, ЖОБ

Журналистика бойынша шеберлік сыныбы

1 рейтинг

Балдарды

ң барлығы

Апта

1

23

Балдардың максималды 

саны 

23

2354

100


Сабаққ

а 

қатысудайын


далу 

және 


топпен

жұмыс


дәріс

2

22

6

Студиялық6

6

618

Студиялық 

тапсырмаларды дұрыс 

орындау


5

5

515

СӨЖ орындау және 

қорғау

10

1010

30

Аралық бақылауРК31

31

Бақылау шараларының календарлық кестесі, сырттай, ЖКБ

Журналистика бойынша шеберлік сыныбы

1 рейтинг

Балдарды


ң барлығы

Апта


1

2

3Балдардың максималды 

саны 


23

23

54100

Сабаққ


а 

қатысу


дайын


далу 

және 


топпен

жұмыс


дәріс

2

22

6

Студиялық6

6

618

Студиялық 

тапсырмаларды дұрыс 

орындау


5

5

515

СӨЖ орындау және 

қорғау

10

1010

30

Аралық бақылауРК31

31

Кафедра мәжілісінде бекітілді. «__» ____________ 200__ж.№__ хаттама

Кафедра меңгерушісі                Алдабергенов Қ.М.

Негізгі компоненттер.

Оқытушы жайында мәліметтер: Искаков Қ.С. 

                  Журналистика кафедрасының  аға оқытушысы

        Байланыс телефондары: 544053

        Қабылдау күндері: дүйсенбі, сейсенбі  11.00-12.00

        Аудитория № 536

Пән жайында ақпарат:

        «Журналистика бойынша шеберлік сыныбы»

        Курс – 3, семестр – 5, сағат саны: жалпы – 135, 

аудиторлық –  

        45, дәріс – 15, студиялық – 45, 

                  студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) – 90

        Бақылау түрі: 8 және 15 аптада аралық, 5 семестр 

соңында –                             емтихан. 

        Сабақ түрі: дәріс, студиялық, СӨЖ

        Аптадағы сағат саны: 1 апта – 1 дәріс, 3 студиялық

                

                  ЖОБ с/б Курс – 4, семестр – 8, 

    Курс – 5, семестр - 9

                  сағат саны: жалпы – 135, 

                  аудиторлық – 18, дәріс – 6, студиялық – 18, 


                  студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) – 117

        Бақылау түрі: 3 аптада аралық, 9  семестр соңында 

– емтихан.                 

        Сабақ түрі: дәріс, студиялық, 

СӨЖ

        Аптадағы сағат саны: 1 апта – 2 дәріс, 6 студиялық                                                                            

Бақылау шараларының бақылау кестесі

Журналистика бойынша шеберлік сыныбы

1 рейтинг

Балда


р

дың 


барлы

ғы

Апта1

2

34

5

67 8

Балдардың 

максималды 

саны 


10 10

10

1010

10

10

30

100Сабаққа

қатысу, 


дайынд

алу 


және 

топпен 


жұмыс

дәріс


1

1

11

1

11 1

8

Студиялық

3

33

3

33

3 3


24

Студиялық 

тапсырмаларды

дұрыс орындау

3

33

3

33

3 3


24

СӨЖ орындау 

және қорғау

3

33

3

33

3 3


24

Аралық бақылау

РК 

20

202 рейтинг

Балдар


дың 

барлығ


ы

Апта


9

10

1112

13

1415

Балдардың 

максималды 

саны


10

10

1010

10

1040

100


Сабаққ

а 

қатысудайын


далу 

және 


топпен

жұмыс


дәріс

1

11

1

11

1

7Студи

ялық


3

3

33

3

33

21

Студиялық тапсырмалард

ы дұрыс 


орындау

3

33

3

33

3

21СӨЖ орындау 

және қорғау

3

3

33

3

33

21

Аралық бақылау

РК 


30

30

Кафедра мәжілісінде бекітілді. «__» ____________ 200__ж.№__ хаттама

Кафедра меңгерушісі                Алдабергенов Қ.М. 

«Журналистика   бойынша   шеберлік   сыныбы»

курсының саясаты

Оқу   процесінде   студенттердің   қатысымын   білдіреді,

яғни:

- сабақтарға қатысу;- талқылау кезінде және топпен жұмыс кезінде белсенді

болу;


- өз курстастарыңның оқуына ықпал ету.

Сабаққа  кешікпей   келулеріңізді   өтінеміз.   Сабақ   кезінде

кез-келген   тәртіп   бұзушылық   аудиориядан   шығарып

тастауға   дейін   жазаланады.   Сабақты   босатулар   міндетті

түрде   қосымша   өтелуі   тиіс.   Қосымша   өткен   тақырыптар

бойынша   сабақтар   жазбаша   түрде,   сондай-ақ   ауызша

ьапсырылады.   Сіздердің   оқу   процесінде   қатысқандарын

балдық-рейтінтік жүйеге сәйкес бағаланады:

- себепсіз сабақ босатқаны үшін 0 балл қойылады,

-   оқу   процесінде   болғаны   және   қатысқаны   үшін   жеке

балдар қойылады, олар апталық рейтингте қосылады,  

-   егер   студент   сабақта   бола   отырып,   оқу   процесіне

белсенді   қатыспаса,   онда   оған   тек   келгені   үшін   балл

қойылады - әрбір сабақ үшін 1 балл (дәріс, студиялық)  

-   студиялық   сабақтарда   белсенділік   танытқаны   үшін

(сабаққа дайындық және топпен жұмыс) – 1 балдан қосымша

(студиялық сабақтың қорытыныды балы 2)

- СӨЖ дұрыс орындағаны үшін 1 балдан

- Семестр барысында ауызша және тест түрінде аралық

бақылау   өтеді,   аралық   бақылаудың   максималды   балы:  1

рейтинг-20 балл, 2 рейтинг-30 балл

- әрбір апталық рейтинг  және аралық бақылау балдары

қосылады және 

студенттің жалпы қорытынды рейтингін құрайды, барынша –

100 балл.

Сіздердің

 

дайындықтарын 

сұрау-сауалдармен

тексерілетін   болады.   Тапсырмалар   берілген   мерзімде

уақытында орындауы тиіс. 

Сіздердің   өздік   жұмыс   (СӨЖ)   шеңберіндегі

тапсырмаларға   назар   аударуларыңызды   сұраймын,   олар

балмен бағаланбағанымен, ауызша тексерілетін болады, бұл

тапсырмаларды   орындау   сіздерге   курсты   меңгеруге,   кәсіби

дағдыларды   игеруге,   кәсіби   дүниетанымды   кеңетуге

көмектесуі   керек.   Егер   сіз   белгілі  бір   себептермен   бақылау

шараларына   қатыса   алмасаңыз,   сіздің   оны   келесі   сабақтың

басында өтуге мүмкіндігіңіз бар, әйтпесе, «0» балл аласыз. 1

семестрдің соңында емтихан. Емтиханда қорытынды бағалар

қорытынды   рейтинг   формудасы   бойынша   аралық   жәнеағымдағы үлгерім балдарын есептке ала отырып қойлады.

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал