Социальный портретжүктеу 1.02 Mb.

бет1/10
Дата14.09.2017
өлшемі1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

ПетроКазахстан 

Шілде 2009

«ПетроҚазақстан» компания - 

сының қызметкерлеріне арналған 

корпоративтік басылым.

Июль 2009

Корпоративное издание компании

«ПетроКазахстан», предназначенное 

для сотрудников.

July 2009

Corporate PetroKazakhstan publication

for the employees.МҰНАЙШЫ'>ПЕТРОҚАЗАҚСТАННЫҢ 

әлеуметтік бейнесі 

A SOCIAL PORTRAIT

of PetroKazakhstan 

МҰНАЙШЫ

2

Шілде 2009   МҰНАЙШЫ

«ПетроҚАзАҚстАН»: бАрлЫҚ МіНдеттер орЫНдАлАдЫ

Ә

лемдік қаржы 

дағдарысы 

жағдайында «ПетроҚазақстан» 

компаниясының 

стратегиясына 

қандай түзетулер енгізілді?

Ғаламды


қ

 қаржы дағдарысының мұнай 

бизнесіне кері ықпалын тигізетіні сөзсіз. 

Бүкіл  әлемде  өндіріс  қысқартылып, 

энергетикалық ресурстарға деген сұраныс 

азайып,  мұнайдың  бағасы  төмендеуде. 

Осындай жағдайда инвесторлар шикізат 

секторына  құятын  өздерінің  күрделі 

қаржы көлемін қысқартуға мәжбүр бола-

ды, ал бұл мұнай компанияларының өз 

жобалары үшін қаражат тарту мүмкіндігін 

шектейді. 

Компания  қабылдаған  дағдарысқа 

қарсы  шаралардың  шеңберінде  ПҚҚР 

мен  ПҚОП  бөлімшелерінің  басшылары, 

сондай-ақ  ПҚОСИ  компаниясының  әр 

департаменті  компания  басшылығының 

жалпы  талқылауына  күшті  және  осал 

жақтарды,  басым  және  екінші  дәрежелі 

міндеттерді есепке ала отырып түзетілген 

жұмыс  жоспары  мен  бюджетті  ұсынды. 

Мысалы,  әкімшілік  баптар  бойынша 

шығыстар  азайтылды,  бірақ  әлеуметтік 

міндеттемелер  бойынша  бюджетті  біз 

өзгеріссіз қалдырдық. 

Біз  қандай  қиындықтармен  бетпе-бет 

келсек  те,  басты  міндет  –  бұрыннан 

келе  жатқан  жұмыс  орындарын,  де-

мек,  тиісінше  біздің  қызметкерлердің 

еңбекақы  деңгейін  де,  соның  ішінде 

әлеуметтік  пакетті  қамтамасыз  ету 

деңгейін  де  сақтап  қалу  болып  табы-

лады.  Дағдарыс  жаңа  жобаларды  іске 

асыру үшін ең сәтті уақыт болмаса да, 

компания басшылығы қоршаған ортаны 

қорғау бойынша халықаралық ISO 14001 

стандарттарын және қауіпсіздік техника-

сы мен еңбек қорғауды қамтамасыз ету 

бойынша  OHSAS  18001  стандарттарын 

ендіру туралы шешім қабылдады. 

Тұтастай 

алғанда, 

компанияның 

корпоративтік  стратегиясы  бұрынғы-

сынша  мұнай  өндіру  деңгейін  арт-

тыру  мен  ұстап  тұруға,  жаңа  кен 

орындарын  қазбалауға,  жеңіл  мұнай 

өнімдерінің 

шығымын 

арттыруға, 

өндірістегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, 

серіктестермен, жұртшылықпен, үкіметтік 

құрылымдармен қарым-қатынас орнатуға 

және  оны  жақсарту  бойынша  жұмыс 

жүргізуге,  компанияның  бет-бейнесін 

әрі  қарай  жақсартуға  және  оның  биік 

беделін қолдауға негізделеді. 

«ПетроҚазақстан» 

компа-

ниясы,  және  Сіз  оның  басшысы 

ретінде,  бизнестің  әлеуметтік 

жауапкершілігі деген ұғымды қалай 

түсінесіз?

Қазақстанның  корпоративтік  азаматы 

бола отырып, өзіміз жұмыс істейтін қоғам 

мен елдің алдында біздің компанияның 

қабылдаған  өз  міндеттемелері  бар. 

Сондықтан  да,  әлемдік  дағдарысқа 

қарамастан,  «ПетроҚазақстан»  компа-

ниясы қоршаған ортаны қорғауға, елдің 

ауылшаруашылық  секторын  қолдауға, 

мұқтаж  адамдар  мен  балаларға  көмек 

көрсетуге, мәдениетті, өнер мен спортты 

дамытуға бағытталған жобаларды жүзеге 

асыруын жалғастыруда.

Үстіміздегі  жылы  компания  газ-

ды  пайдаға  жарату  жобасының  соңғы 

сатысының нысандарын іске пайдалануға 

енгізуге  кіріспек.  Сөйтіп,  2009  жылдың 

өзінде-ақ компания өзі шығаратын ілеспе 

газдың барлығын пайдаға жаратуды жо-

спарлап отыр. 

Компанияның 

акционерлері 

де 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің мұнай өңдеу  секторын  жаңаландыру  жөніндегі 

ниетін қолдайды, сондықтан да осы жо-

баны  іске  асыруға  қатысты  Шымкент 

мұнай өңдеу зауытында қазірдің өзінде-

ақ үлкен жұмыс атқарылуда. Жаңартудағы 

негізгі  міндет  қайта  өңдеу  технология-

сын  жетілдіру  және  кем  дегенде  85% 

қайта  өңдеу  тереңдігін  қамтамасыз  ету 

болып табылады.

«ПетроҚазақстан» 

көктемгі 

және 


күзгі  дала  жұмыстары  кезінде  ауыл 

шаруашылығы  өнімдерін  өндірушілерді 

арзандатылған 

дизельдік 

отынмен 

қамтамасыз  ету  бағдарламасына  ат  са-

лысады.  Сонымен  қатар  әр  қысқы 

жылыту 


маусымында 

компания 

әлеуметтік-өндірістік нысандарға арнайы 

жеңілдетілген бағамен мазут жеткізеді.

Жұмыс  істейтін  аймақтың  әлеуметтік 

инфрақұрылымына 

үлес 

қоспай 


тұрып,  бір  де  бір  өндірістік  қызмет 

шын  мәнінде  табысты  бола  алмайды. 

Тұрмыс  деңгейі  неғұрлым  жоғары,  ал 

инфрақұрылым  неғұрлым  жетік  болған 

сайын,  мұндай  нарықта  жұмыс  істеу 

солғұрлым  қолайлы  болмақ.  Ал  бұған 

жету  үшін  осы  бағдарламаны  іске 

асыруға біз өзіміз ұмтылуымыз қажет. Біз 

Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыста-

рын  дамытуға  жыл  сайын  айтарлықтай 

қаражат  бөліп  отырамыз,  Алматы  мен 

Астанада  әлеуметтік  жобалар  іске  асы-

рылуда.  Аймақтарда  қаржыландыратын 

әлеуметтік мәні бар жобалар облыстардың «Мұнайшы» журналының сұрақтарына «ПетроҚазақстан» компаниясының президенті Ван Чжунцай мырза жауап береді. 

3

МҰНАЙШЫ   

Шілде 2009   

әкімдіктерімен  ынтымақтастықта  жүзеге 

асырылады, бұл – ынтымақтастық тура-

лы  жыл  сайын  қол  қойылатын  Мемо-

рандумдар, сондай-ақ Меморандумдардан 

тыс іске асырылатын жобалар. 

2008 жылдың қорытындысы бойынша 

компанияның бөлімшесі – «ПетроҚазақстан 

Құмкөл Ресорсиз» компаниясы Қазақстан 

Республикасы  Президентінің  жоғары 

бағасына ие болды. Бизнестің әлеуметтік 

жауапкершілігі  бойынша  «Парыз»  кон-

курсында  ПҚҚР  өндіруші  бөлімшесі 

Қазақстан  Республикасының  Президенті 

Н.  Ә.  Назарбаевтың  жоғары  марапатын 

–  «Ең  үздік  әлеуметтік  жауапкершілікті 

кәсіпорын»  номинациясында  «Парыз-

2008» күміс марапатын иеленді. «Парыз» 

конкурсына барлығы қазақстандық және 

шетелдік 296 аса ірі компания қатысты. 

Сол  2008  жылы  өңдеуші  кәсіпорын 

ПҚОП  «Алтын  Жүрек»  қоғамдық 

сыйлығының номинанты атанды. Компа-

нияны  Оңтүстік  Қазақстан  облысының 

жұртшылығы ұсынды.

Кез  келген  компанияның  басты 

активі  оның  еңбек  ұжымы  болып 

табылады.  Елдегі  нашарлап  кет-

кен  экономикалық  жағдайларда 

өзінің  қызметкерлерін  әлеуметтік 

жағынан 

қолдау 

бойынша 

«ПетроҚазақстан» 

компаниясы 

қандай іс атқарып жатыр?

Әлемге  әйгілі  Watson  Wyatt  компа-

ниясы  жүргізген  зерттеу  нәтижелері 

бойынша 2009 жылдың бірінші  жарты-

сында  Қазақстанның  мұнай-газ  секто-

рында  жұмыс  істейтін  компаниялардың 

78%-ы  жұмыс  күшіне  жұмсалатын 

шығындарды  азайтты.  Яғни  еңбекақы 

қоры,  медициналық  сақтандыру  көлемі 

төмендетіліп,  ішінара  жұмыс  аптасы 

режимі енгізілді т.с.с.

Біз  «ПетроҚазақстан»  компаниясында 

басқа жол таңдадық: компанияда жұмыс 

орындары  толық  сақталды,  еңбекақы 

мөлшері  азайтылған  жоқ.  Компания 

әлеуметтік  жеңілдіктер  беру  туралы 

ұжымдық  шарттың  барлық  талаптарын 

орындайды.

Компанияның 

еңбек 


ресурстары 

саласындағы  міндетіне  келетін  болсақ, 

«ПетроҚазақстан»  өзінің  қызметкерлері 

үшін жаңа жетістіктерге жетуге ынталанды-

ратын, лайықты еңбекақы төлейтін қолайлы 

жағдай жасайтынын атап өткім келеді. Бұл 

компанияның іскерлік міндеттеріне жетуге 

оны жетелейтін болады.Сұхбатыңыз 

үшін 

рахмет. 

Сұхбатымыздың  соңында  журнал 

туралы пікіріңізді, журнал мен оның 

оқырмандарына  деген  өзіңіздің 

тілегіңізді білсек деп едік? 

Компания  жұмыс  істейтін  қоғамға 

оның  сәтті  кірігуі  үшін,  жақсы  бедел-

мен  бірге  күшті  корпоративтік  рухтың 

маңызы  да  аз  емес.  5  жылдан  астам 

уақыт  бойы  «Мұнайшы»  журналы 

компанияның  тұрғысы  мен  көзқарасын 

оның қызметкерлері мен қалың бұқараға 

жеткізіп  келеді.  Мен  «Мұнайшыны» 

қарым-қатынас  құралы,  корпоративтік 

мәдениетті  қалыптастырудың  маңызды 

элементі, 

біздің 

компанияның «біртұтас үні» деп білемін.

Журналдың  басты  оқырманы  біздің 

еңбек ұжымы екеніне сөз жоқ, ал бұл – 

ең  бірінші  кезекте  компанияның  түрлі 

бөлімшелерінің қатардағы қызметкерлері. 

Сондықтан  да  мен  журналға  бір  ғана 

тілек білдіргім келеді – қызметкерлерді 

топтастырып,  олардың  әрқайсысында 

ұжымдық 

рух 


пен 

ниеттестікті 

күшейтетін  материалдарды  жариялау. 

Мен  журнал  беттерінде  әрқашан  да 

жақсы жаңалықтар көбірек болатынына 

үміт білдіремін. 

Біртұтас тату отбасында жұмыс істей 

отырып,  біз  кез  келген  мәселені  шеше 

алатынымызға сенімім зор. 

ҚХМГК - 2008.  Ван Чжунцай мырза Министр С. Мынбаев мырзамен бірге.

КИОГЕ - 2008.  Г-н Ван Чжунцай с Министром С. Мынбаевым.

KIOGE - 2008.  Mr. Wang Zhongcai with Minister S. Mynbayev. 4

Шілде 2009   МҰНАЙШЫ

«ПетроКАзАхстАН»: все зАдАчи будут вЫПолНеНЫ

К

ак  была  скорректирована  стра-тегия  «ПетроКазахстан»  в  усло-

виях мирового финансового кризиса?

Глобальный  финансовый  кризис,  безу-

словно,  оказывает  негативное  влияние  на 

нефтяной бизнес. Во всем мире сокраща-

ется  производство,  падает  потребность  в 

энергоресурсах, и, как следствие, снижаются 

цены на нефть. В такой ситуации инвесто-

ры вынуждены сокращать свои капиталов-

ложения в сырьевой сектор, а это ограни-

чивает нефтяные компании в привлечении 

средств для развития своих проектов. 

В рамках предпринятых антикризисных 

мер руководители ПККР и ПКОП, а также 

каждый департамент ПКОСИ разработал и 

представил  на  общее  обсуждение  менед-

жмента компании свой откорректированный 

план работы и бюджет, с учетом сильных и 

слабых сторон, приоритетных и второсте-

пенных задач. К примеру, были сокращены 

расходы по административным статьям, но 

бюджет по социальным обязательствам со-

хранен без изменений. С какими бы труд-

ностями нам ни приходилось сталкиваться, 

главной задачей остается сохранение суще-

ствующих рабочих мест, соответственно, и 

уровня заработных плат наших сотрудни-

ков,  включая  предоставление  социального 

пакета. Хотя кризис не лучшее время для 

начала реализации новых проектов, тем не 

менее, руководство компании приняло ре-

шение внедрить международные стандарты 

ISO 14001 по охране окружающей среды и 

OHSAS 18001 по обеспечению безопасности 

и охране труда. 

В целом, корпоративная стратегия ком-

пании  по-прежнему  основывается  на  ро-

сте  и  поддержании  уровня  нефтедобычи, 

разработке новых месторождений, увеличе-

нии выхода светлых нефтепродуктов, обе-

спечении  безопасности  на  производстве, 

поддержке  и  работе  над  улучшением  от-

ношений  с  партнерами,  общественностью, 

правительственными  структурами, дальней-

шей работе над имиджем компании и под-

держании ее высокой репутации. 

Что  вкладывает  компания  и  Вы, 

как ее руководитель, в понятие со-

циальной ответственности бизнеса?

Являясь корпоративным гражданином Ка-

захстана, наша компания имеет свои обя-

зательства перед обществом и страной, где 

мы работаем. И, несмотря на мировой кри-

зис, «ПетроКазахстан» продолжает реализо-

вывать  проекты,  направленные  на  защиту 

окружающей  среды,  поддержку  аграрного 

сектора страны, оказание помощи незащи-

щенным слоям населения и детям, развитие 

культуры, искусства и спорта.

В этом году компания начинает ввод в 

эксплуатацию объектов завершающей фазы 

проекта утилизации газа. Таким образом, уже 

в 2009 году компания планирует утилизиро-

вать весь добываемый ею попутный газ. 

Акционеры  компании  также  поддержива-

ют  намерения  Правительства  РК  модерни-

зировать нефтеперерабатывающий сектор, и 

в отношении реализации этого проекта на 

Шымкентском НПЗ уже ведется большая ра-

бота. Основная задача модернизации состоит 

в том, чтобы усовершенствовать технологию 

переработки  и  обеспечить  глубину  перера-

ботки не менее 85%.

«ПетроКазахстан»  ежегодно  участвует  в 

программе  по  обеспечению  удешевленным 

дизтопливом сельхозпроизводителей в период 

весенних и осенних полевых работ. Кроме 

того, каждый отопительный сезон компания 

поставляет  мазут  по  специальной  льготной 

цене социально-производственным объектам.

Ни одна производственная деятельность 

не может быть успешной и долгосрочной 

без  вклада  в  социальную  инфраструктуру 

региона  деятельности.  Чем  выше  уровень 

жизни и совершенней инфраструктура, тем 

благоприятней  работать  на  таком  рынке. 

А  для  того,  чтобы  к  этому  прийти,  нам 

необходимо самим стремиться реализовать 

эту  программу.  Мы  вкладываем  ежегодно 

значительные  средства  в  развитие  Кызы-

лординской, Южно-Казахстанской областей, 

социальные  проекты  в  Алматы  и  Астане. 

Финансируемые социально значимые про-

екты  в  регионах  осуществляются  в  со-

трудничестве  с  акиматами  областей,  это 

и  ежегодно  подписываемые  Меморандумы 

о сотрудничестве, и проекты, реализуемые 

вне Меморандумов. 

По итогам 2008 года добывающее под-

разделение ПККР получило высокую оцен-

ку  Президента  РК.  В  конкурсе  «Парыз» 

ПККР  было  удостоено  высокой  награды 

Президента Н. А. Назарбаева – серебря-

ной награды «Парыз-2008» в номинации 

«Лучшее  социально  ответственное  пред-

приятие». Всего в конкурсе «Парыз» при-

нимали  участие  296  крупнейших  казах-

станских и иностранных компаний. 

В  том  же  2008  году  перерабатывающее 

подразделение ПКОП стало номинантом об-

щественной премии «Алтын Журек». Компа-

ния была выдвинута общественностью ЮКО.Главным  активом  компании  явля-

ется  коллектив.  Что  делается  для 

его  социальной  поддержки  в  ухуд-

шившихся экономических условиях?

По  результатам  исследования  всемирно 

известной компании Watson Wyatt, в пер-

вом  полугодии  2009  года  78%  компаний, 

работающих в нефтегазовом секторе Казах-

стана, пошли на снижение затрат на ра-

бочую силу: был снижен зарплатный фонд, 

объем  медицинского  страхования,  введен 

режим неполной рабочей недели и т.д.

Мы, в «ПетроКазахстан», пошли по ино-

му пути: в компании полностью сохранены 

рабочие места,  не было уменьшений зара-

ботных плат. Компания полностью выпол-

няет  все  условия  коллективного  договора 

по предоставлению социальных льгот.

Обращаясь к миссии компании в области 

трудовых ресурсов, хочу еще раз отметить, 

что для сотрудников «ПетроКазахстан» соз-

дает стимулирующую к новым свершениям 

атмосферу, с достойным вознаграждением, 

которая непременно будет вести компанию 

к достижению ее бизнес-задач.В  завершение  было  бы  интересно 

узнать Ваше мнение о журнале, Ваши 

пожелания журналу и его читателям?

Для  успешной  социальной  интеграции 

компании  в  общество,  где  она  работает, 

наряду с хорошей репутацией немаловажен 

и  сильный  корпоративный  дух.  Более  5 

лет  журнал  «Мунайшы»  доносит  позицию 

и мнение компании до своих сотрудников 

и широкой общественности. Я вижу в «Му-

найшы» мощный инструмент общения, важ-

ный элемент формирования корпоративной 

культуры, «единый голос» компании.

Основным  читателем  журнала  является 

наш трудовой коллектив, а это, прежде всего, 

простые сотрудники разных подразделений 

компании. И я хотел бы пожелать журналу 

одно – публиковать материалы, которые бы 

сближали, усиливали в каждом из сотрудни-

ков коллективный дух и лояльность. Я вы-

ражаю надежду, что на страницах журнала 

всегда будут преобладать хорошие новости. 

Уверен, работая в одной дружной семье, 

мы способны решить любые задачи. На вопросы журнала «Мунайшы» отвечает Президент компании «ПетроКазахстан» г-н Ван Чжунцай. 

5

МҰНАЙШЫ   

Шілде 2009 

H

ow did PetroKazakhstan adjust its corporate strategy in view of the 

current global financial crisis?

Of course the global financial crisis has 

had a negative impact on the oil business. 

Both  production  and  energy  needs  have 

fallen  everywhere,  and,  as  a  consequence, 

oil prices have also fallen. This has meant 

that  investors  have  had  to  reduce  their 

capital  investments  in  the  raw  materials 

sector,  which  in  turn  has  meant  that  oil 

companies have limited project development 

funds at their disposal.

As  part  of  the  company’s  anti-crisis 

measures, PKKR and PKOP managers, and 

each  PKOSI  department  have  developed 

and presented adjusted working plans and 

budgets to company management for general 

discussion.  These  new  plans  and  budgets 

take into account strengths and weaknesses, 

as well as priority and secondary objectives. 

For  example,  administrative  expenses  have 

been  reduced,  but  the  social  responsibility 

budget has remained unchanged. 

Whatever  the  difficulties  we  have  to 

face, our main objective will always be to 

keep  all  existing  jobs  and  not  to  reduce 

salaries, including social benefits. Although a 

crisis is not the best time for new projects, 

company management has nevertheless taken 

the  decision  to  implement  international 

ISO  14001  standard  for  environmental 

protection and OHSAS 18001 with respect 

to occupational health and safety.

On  the  whole,  the  company’s  corporate 

strategy still places great emphasis on increasing 

and supporting oil production; developing new 

fields; increasing the yield of light oil products; 

ensuring  industrial  safety;  improving  partner, 

public  and  government  relations;  further 

developing the company’s image and ensuring 

its reputation remains positive.What  does  PetroKazakhstan,  and 

you  as  its  leader,  give  to  the  term 

“corporate social responsibility”?

As  a  corporate  citizen  of  Kazakhstan, 

PetroKazakhstan  has  its  obligations  to  the 

people and the country. Irrespective of the 

global  crisis,  PetroKazakhstan  continues 

to  realize  projects  aimed  at  protecting 

the  environment,  supporting  the  country’s 

agricultural  sector,  providing  aid  to  the 

underprivileged  and  children,  as  well  as 

developing culture, art and sport.

This  year  the  company  will  begin  to 

commission  the  facilities  involved  in  the 

final phase of the gas utilization project. In 

other words, the plan for the company in 

2009 is to utilize all of the associated gas 

it produces.

The  company  shareholders  also  support 

the  government’s  plans  to  modernize 

the  oil  refining  sector,  therefore  we  are 

beginning  major  overhaul  work  at  the 

Shymkent  Oil  Refinery.  The  main  goal  of 

the  modernization  is  to  improve  refining 

practices and guarantee a refining yield of 

at least 85%.

PetroKazakhstan  participates  annually  in 

a  program  to  reduce  the  price  of  diesel 

used  by  agricultural  manufacturers  during 

spring  and  fall  field  work.  In  addition, 

the  company  supplies  subsidized  fuel  oil 

to  socio-production  facilities  each  heating 

season.

No  production  activities  could  ever  be really successful or perceived as long-term, 

if  the  company  does  not  invest  in  the 

social infrastructure of the region where it 

has its operations. The higher the standards 

of  living  and  more  modern  infrastructure 

are, the easier it is to work in a particular 

market.  For  this  to  happen  we  need  to 

work  to  realize  the  program  ourselves. 

We  are  investing  significant  funds  in  the 

development  of  the  Kyzylorda  and  South 

Kazakhstan  oblasts  every  year,  at  the 

same time as implementing social projects 

in  Almaty  and  Astana.  Socially  significant 

projects  in  the  regions  where  we  have 

operations are financed together with oblast 

akimats,  and  in  accordance  with  annual 

memorandums of cooperation. We also have 

projects that we realize that are not related 

to any particular memorandums.

At  the  2008  Paryz  corporate  social 

responsibility contest, out of a total of 296 

major  Kazakhstan  and  foreign  companies, 

the  PetroKazakhstan  Kumkol  Resources 

received the silver Paryz-2008 prize from the 

Kazakhstan  President  in  the  “Best  Socially 

Responsible Company” nomination.

Again in 2008, the refining business unit

PKOP was nominated for the Altyn Zhurek 

public award by the people of the South 

Kazakhstan oblast.The company’s main resource is its 

staff. What is PetroKazakhstan doing 

in  terms  of  social  welfare  for  its 

employees  in  worsening  economic 

conditions?

According to a survey conducted by the 

well-known  company  Watson  Wyatt,  in 

the first half of 2009, 78% of companies, 

operating  in  the  Kazakhstan  oil  and  gas 

sector, reduced their labor costs. In other 

words, they reduced payroll costs, medical 

insurance  coverage,  introduced  reduced 

working weeks and so forth.

In PetroKazakhstan, we have chosen a 

different  path.  We  have  made  sure  that 

everyone  keeps  their  job  and  have  not 

reduced  salaries.  The  company  abides  by 

all  of  its  collective  agreement  conditions 

with  respect  to  the  provision  of  social 

benefits.

Referring  to  the  company’s  human 

resources message, I would like to reiterate 

that  PetroKazakhstan  is  creating  an 

atmosphere for its employees that stimulates 

people to reach new heights, earn a good 

salary,  all  of  which  should  result  in  the 

company meeting its business objectives.

Thank  you  for  the  interview.  To 

finish  with,  we  would  like  to  hear 

your  thoughts  about  the  magazine 

and your wishes for its readers.

As well as a good reputation, a company 

needs a strong corporate spirit to be able 

to  integrate  successfully  in  the  society 

where  it  operates.  For  more  than  five 

years,  the  Munaishy  magazine  has  been 

one of the ways that the company has 

been able to get its position and opinion 

across to its employees and the general 

public. I think that Munaishy is a good 

communication tool, an important element 

in the formation of our corporate culture, 

and our company’s “single voice”.

There’s  no  doubt  that  most  of  our 

readers work for the company, and most 

of them are ordinary workers from our 

various divisions,  and I would like to wish 

the  magazine  one  thing  –  to  continue 

publishing  material  that  brings  everyone 

closer together and strengthens everyone’s 

collective spirit and loyalty. I hope that 

the magazine is able to continue bringing 

people good news.

I am sure that by working as a single 

tight-knit  family  we  will  be  able  to 

overcome any challenges we face. Mr Wang Zhongcai, PetroKazakhstan President, talks to Munaishy.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал