Шілденің 30-31-і күндері облыс әкімі Алтай Көлгінов бастаған Батыс Қазақстан облысының делегациясы Иранға іссапармен барды. Делегация құрамында мұнай- газ және ауыл шаруашылығы саласындағы қазақстандық компаниялардың өкілдері болдыжүктеу 312.64 Kb.

бет1/3
Дата11.09.2017
өлшемі312.64 Kb.
  1   2   3

2

oral_oniri@inbox.ru

Сейсенбі,  2  тамыз 2016 жыл

АҚПАРАТ


С

апар  барысында  Иран­

дағы  ҚР  елшілігі  Теге­

ранда  бірнеше  пайдалы 

кездесулер    ұйымдастырды.  Ба­ 

тыс  Қазақстан  облысы  әкімі  Ал­

тай  Көлгіновтің    Иран  Ислам  Рес­

публикасының  мұнай  өндірісі  жаб­ 

 дықтарын өндірушілер ұйымы ди­ 

ректорлар  кеңесінің  төрағасы 

Хайямий  мен  директорлар  кеңе­

сі  төрағасының  орынбасары  Ли­

дервпен кездесуі өтті.

Сонымен қатар Батыс Қазақстан 

облысының  кәсіпорындары  мен 

ирандық  мұнай  компаниялары­ 

ның  арасында  В2В  ұйымдасты­

рылды.  Мұнда  біздің  облыстың 

мүмкіндіктері  таныстырылып,  мұ­

най  саласының  кейбір  мәселеле­ 

рі талқыланды.

Ақ  Жайық  Иранмен 

іСкеРлік  бАйлАныСТА

Шілденің 30-31-і күндері облыс әкімі Алтай Көлгінов 

бастаған Батыс Қазақстан облысының делегациясы 

Иранға іссапармен барды. Делегация құрамында мұнай-

газ және ауыл шаруашылығы саласындағы қазақстандық 

компаниялардың өкілдері болды. 

Сапар  барысында  ИИР­ның  Сау­

да,  шахта,  индустрия  министрлі­ 

гі, ауыл шаруашылығы министрлігі 

басшыларымен,  сонымен  бірге 

мұнайхимиялық  өндірісінің  ассо­

циациясы және ирандық ірі компа­

ния өкілдерімен кездесулер өтті.

Сондай­ақ Альбурз провинция­ 

сында  бизнес­форум  ұйымдасты­ 

рылып,  Батыс  Қазақстан  облысы­ 

 ның  түрлі  саладағы  әлеуеттік 

мүмкіндіктерінің  таныстырылымы 

болды.


Өткен  келіссөздер  барысында 

тараптар  БҚО  мен  Иран  арасын­

дағы  сауда­экономикалық,  инвес­

тициялық,  көлік­логистикалық  се­ 

ріктестіктің  негізгі  мәселелерін 

талқылады.

Сапар  нәтижесінде  ауыл  шаруа­

шылығы,  мұнайхимия,  өнеркәсіп 

саласы  бойынша  екіжақты  келісім­

дер  мен  меморандумдарға  қол 

қойылды.

Алтай  КӨЛГІНОВ, 

Батыс Қазақстан облысының 

әкімі:

–  Осы  жылы  Мемлекет  басшы­

сы Иранға ресми сапармен барған 

болатын.  Сәуір  айында  өткен  ке­

ліссөздерде  сауда  қатынасының 

дамуы  үшін  бизнесмендерге  виза 

берудің  жеңілдетілген  рәсімдерін 

қарау  талқыланған  еді.    Сонымен 

қатар  тараптар  ауыл  шаруашы­

лығы,  ғылым­білім,  технология, 

мәдениет  саласындағы  серіктес­

тікті  жетілдіруге  назар  аударды.  

Екі  ел  басшыларының  келісімі 

бойынша  біз  аймақтық  деңгейде 

жұмыс жасауды бастадық.

Облыс  әкімінің баспасөз қызметі

Б

ұйрыққа  сәйкес  орта  білім  беретін  ұйым­

дарда  оқу  жылы  1  қыркүйекте  басталады. 

Ол  күні  Қазақстанның  Тәуелсіздігіне  және 

ҚР Конституциясы күніне арналған салтанатты жиын 

өтеді.  Сондай­ақ    оқу  жылының  алғашқы  күні  бар­ 

лық  мектепте  патриоттық  “Мәңгілік  ел”  актісінің 

аясында  “Мен  өз  елімнің  патриотымын!”  сабағы  

өткізіледі. 

Мектепке  дейінгі  мекемелердегі  оқу  жылы  

32 аптадан тұрады. Ал бірінші сынып оқушылары 33 

апта, 2­11 (12)­cынып оқушылары 34 апта оқиды.

1­11 (12)­сынып оқушыларының демалыс кестесі:

а) күзгі демалыс – 7 күн (31 қазаннан 2016 жылдың 

6  қарашасын  қоса  есептегенде); 

Жаңа  оқу  жылына  арналған 

демАлыС кеСТеСі 

«Қазақстанда 2016-2017 оқу жылына ар-

налған демалыс кестесі бекітілді»  деп хабар-

лайды Tengrinews.kz тілшісі. 

ә) қысқы демалыс – 10 күн (2016 жылдың 30 жел­

тоқсанына бастап 2017 жылдың 8 қаңтарына дейін);

б)  көктемгі  демалыс  –13  күн  (21  наурыздан  2017 

жылдың 2 сәуіріне дейін).

Мектепке  дейінгі  мекемелерде:

а) күзгі демалыс – 7 күн (31 қазаннан 2016 жылдың 

6 қарашасын қоса есептегенде);

ә)  қысқы  демалыс  –  14  күн  (2016  жылдың  26 

желтоқсанынан 2017 жылдың 8 қаңтарына дейін); 

б) көктемгі демалыс – 15 күн (2017 жылдың 21 нау­

рызынан 4 сәуірді қоса есептегенде).

Айта  кетейік,  мектеп  алды  және  бірінші  сынып­ 

тарға  тағы  қосымша  жеті  күндік  демалыс  беріледі 

– 2017 жылдың 1 ақпанынан  7 ақпанға дейін.

www. tengrinews.kz

Б

ұл  туралы  кеше    об­

лыс  әкімдігінің  кіші  за­

лында  «Мектепке  жол» 

акциясының  басталуына  орай 

өткен  селекторлық  кеңесте  ай­

тылды.    Жиынға  облыс  әкімінің 

орынбасары  Марат  Тоқжанов 

төрағалық етті. 

–  Биылғы  акция  тәуелсіздігі­ 

міздің  25  жылдығына  орай  «Ба­

қытты  балалық  шақ  мекені»  ұра­

нымен  өткізілмек.  Шара  ағымда­ 

ғы  жылдың  1  тамызынан  баста­

лып,  30  қыркүйекке  дейін  жалға­

сатын болады. Бірнеше жыл бойы 

қатарынан  өткізіліп  келе  жатқан 

шара  оң  нәтиже  көрсетуде.  Об­

лысымыз бойынша сегіз жыл ішін­

де 117 647 балаға 534 млн. теңге­

ден  астам  материалдық  көмек 

көрсетілді. Былтырғы жылы акция 

барысында  әлеуметтік  жағынан 

қорғалмаған  отбасының  19512 

ұл­қызына 101,4 млн. теңгенің, со­ 

ның  ішінде  бюджеттен  тыс  қара­

жат  есебінен  11  157  балаға  51,9 

млн.  теңгеге  қаржылай  және  ма­ 

териалдық  көмек  көрсетілді.  Өт­

кен  жылдармен  салыстырғанда 

Ақжайық,  Бөрлі,  Бөкей  ордасы, 

Жаңақала,  Қаратөбе,  Теректі  ау­

дандары мен Орал қаласы бойын­

ша  материалдық  көмек  көрсету 

жақсы  деңгейге  жетіп  отыр.  Жыл 

сайын демеушілер мен бизнес құ­

рылымдарының,  жеке  адамдар 

мен    түрлі  мекемелердің  белсен­

ділігі  артып,  қолұшын    созып  ке­

леді.  Солардың  арасында  үшінші 

жыл  қатарынан  көш  басында 

тұрған    облыстық  ішкі  істер  де­

партаменті өткен оқу жылы 6 млн. 

теңгеге  көмек  көрсетті,  –  деген 

облыстық  білім  басқармасының 

басшысы  Айгүл  Мыңбаева  әлеу­

меттік  жағынан  аз  қамтылған  от­

басылардың  ішінен  материалдық 

көмекпен  қамтылмай  қалған  оқу­

шы жоқ екенін атап өтті.   

Одан  әрі  Марат  Лұқпанұлы  ау­ 

дандар  бойынша  атқарылып  жат­

қан жұмыс барысын талқылап, ак­ 

ция  бойынша  төмен  көрсеткіш 

көрсетіп  отырған    аудан  басшы­

ларына өткір сын айтып, жұмысты 

жандандыруға тапсырма берді.

–  Алдын  ала  берілген  мәлімет 

бойынша  Зеленов,  Қазталов,  Жә­

нібек,  Сырым,  Тасқала,  Шыңғыр­

лау  аудандарында  материалдық 

Биыл республика бойынша сегіз жыл 

қатарынан ұйымдастырылып отырған 

«Мектепке жол» акциясына үлес 

қосуда облыстық ішкі істер департа-

менті көш бастап келеді. Департамент  

ұжымы  өткен оқу жылы әлеуметтік 

аз қамтылған  отбасылардың және жетім 

балалардың мектепке баруына 6 млн. теңге қаражат 

бөлсе, биыл 5 млн. теңге бөлуді жоспарлап отыр. 

«Мектепке  жол»  

көмекті  қажет  ететін  балалар  са­ 

нының  көрсеткіші  жоғары.  Деген­

мен оларға жан­жақты көмек көр­

сету  үшін  бюджеттен  қаралатын 

қаржы  өз  алдына,  жеке  адамдар 

мен  бизнес  құрылымдарын,  де­

меушілерді тарту жетіспей жатыр. 

Бұл  тікелей  Елбасының  қадағала­

уындағы  тапсырма  болғандықтан, 

акцияға  жайбарақат  қарауға  бол­ 

майды.  Алдағы  уақытта  акция  бо­

йынша  сараптамалық  қорытын­

ды  жасалып,  әр  ауданның  есебі 

тыңдалатын  болады,  ­  деді  облыс 

әкімінің орынбасары.

– Бүгінгі таңда ішкі істер орган­

дарында  96  отбасы  тіркеуде  тұр. 

Ал  осы  қолайсыз    жанұяларда 

300­ден  астам  бала  тәрбиелену­

де. Биыл кәмелетке толмаған жас­

өспірімдердің  арасында  23  қыл­

мыстық оқиға тіркелді. Соған орай 

жергілікті  полиция  қызметінің 

басшылары  түнгі  мезгілдегі  жұ­

мысты жандандырып, рейдтік ша­

раларды  күшейту  керек.  Жазғы 

демалыс  кезінде  балалардың  қа­ 

раусыз  қалуына  жол  жоқ.  Жоға­

рыда  аталып  өткендей,  «Мектеп­

ке  жол»  акциясы  шеңберінде  ішкі 

істер органдарының полиция қыз­

меткерлері  6  млн.  теңгеге  үлес 

қосты.  Бұл  –  ұжымның  бірлескен 

шешімі.  Биыл  да  жұмыс  жоспа­

ры  бойынша  офицерлер  мен  же­ 

ке  құрам  арасында  кеңестер  өт­

кізіліп,  ұсыныстар  қолдау  тауып, 

алдағы уақытта  5 млн. теңге қар­ 

жы  бөлінеді  деп  жоспарлануда,  – 

дейді  жергілікті  полиция  қызме­

тінің  басшысы  Манарбек  Ғабдул­

лин. 


Жиын  соңында  Марат  Лұқ­

панұлы  «Мектепке  жол»  акциясы 

бойынша  төмен  көрсеткіш  көрсе­ 

тіп  отырған  аудандарға  жұмыс­ 

ты  ширатуға  тапсырма  беріп,  об­

лыстық  ішкі  істер  департаменті­ 

нің басшысы Махамбет Әбисатов­

қа алғысын білдірді. Ләззат  ШАҒАТАЙ,

«Орал  өңірі»

Суретті түсірген  

Медет ДОСЫМОВ

бАСТАлды


7

oral_oniri@inbox.ru

Сейсенбі,   2  тамыз 2016 жыл

хАбАР-ошАР«ОРАЛ ӨҢІРІ» Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық-саяси газеті. 090000, Орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1. Е-mаіl: оral_oniri@inbox.ru

Газет облыстық «Орал өңірі» газетi редакциясының компью­терлiк 

орталығында терiлiп, беттелдi.

"Полиграфсервис" ЖШС баспаханасында басылды. 

Л.Толстой көшесі, 27/6. Телефон: 50-51-46

Индексі: 65533 Таралымы: 14 434, 2  баспа табақ. 

Газет аптасына үш рет шығады.

Корректорлар: Н. СҰЛТАНОВА, Д. ШАНКИШеВА

Кезекшi редактор: 

Г. КЕНЖЕҒАЛИЕВА

Меншік иесі: 

«Жайық Пресс» ЖШС 

Бас директор

Жантас Набиоллаұлы 

САФУЛЛИН

Бас редактор Бауыржан Файзоллаұлы 

ҒҰБАЙДУЛЛИН

Газет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде

2006 жылғы 4 мамырда тіркеліп, №7201-г куәлігі берілген

Бас редактор 51-25-80, 

Бас редактордың 

орынбасарлары 24-17-08,

                            54-18-08.

Редакция алқасы: Есенжол ҚЫСТАУБАЕВ,

Сырымбек ТҰяҚОВ

                   (бас редактордың орынбасарлары), 

Жаннат ЕСПОЛАЕВА (жауапты хатшы),

Сәкен ӘБІЛХАЛЫҚОВ (қоғамдық-саяси бөлім),

Нұртас САФУЛЛИН (гуманитарлық бөлім).

Қолжазбаларға  пiкiр  айтылмайды  және  пайдала-

нылмаған  хат  авторларына  жауап  қайтарылмайды. 

Деректердің дәлдiгi үшiн автор жауапты. Жарияланым 

авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiр-

мейдi.  Редакция  тапсырысымен  жазылмаған  мате-

риалдар үшін қаламақы төленбейді. «Орал өңірінде» 

жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басу-

ға болмайды. Мақалалар электрондық нұсқада қабыл-

данады.


белгісімен  жарияланған  материалдар  ақылы 

болып есептеледі.

Ж

Жауапты хатшы 54-38-22.Жарнама қабылдау

тел/факс: 51-51-09; 

Бухгалтерия 54-04-90. 

е-mail: zhaikpress@inbox.ruТелефондар:

Ақжайық  ауданы  Көнеккеткен  ауылы­

ның  тұрғыны  болған 

Бақыт  Лұқпанова 

ортамызда  болса,  2  тамыз  күні  60  жасқа 

толар  еді.  Әттең,  анамыздың  мерейжа­

сын  отбасымен  бірге  тойлауды  тағдыры 

бұйыртпапты.

Желеп­жебеп жата бер ұрпағыңды,

Есіркеп жан­жарыңды гүл бағыңды.

Жоқтаушы ұл­қыз, жиен­немерелер,

Ардақтап өтер әр кез тұлғаңызды.

Сағына еске алушылар: жұбайы Бекімбай, қыз-күйеу 

балалары Елен-Гүлжүзім, Еркебұлан-Жұлдызым

немерелері Айнара, Рамазан, Мадияр, Інжу

Шараға  М.  Өтемісұлы  атында­

ғы  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік 

университетінің  қазақ  тілі  мен 

әдебиеті  кафедрасының  аға  оқы­

тушысы,  халықаралық  дәрежесін­ 

де  PhD  доктор  Индира  Сұлтания­

зова қатысты.

Әдеби  кеште  «Зар  заман  ақы­ 

ны»  атты  кітап  көрмесі  оқырман 

назарына  ұсынылды.  Көрмеде 

кітапхананың  өзінен  басылып, 

өңделіп  шығарылған  Д.  Бабатай­ 

ұлының  «Тұнық  тұма»  атты  өлең­ 

дер  мен  дастандар  және  дыбыс­

тандырылған  Д.  Бабатайұлы  «Шы­ 

ғармалары»  СD  түріндегі  өлеңде­ 

рі  мен  дастандары  қойылды.  Со­

нымен  бірге  «Бір  ел  –  бір    кітап» 

акциясы  бойынша  әр  жыл  сайын 

таңдалынып  алынған  әдебиеттер 

жасақталды.  Бұдан  соң  Дулат 

ақын  жайында  бейнеролик  көр­ 

сетілді.


Әдеби  кеште  кітапхана  дирек­

торы  Қаракөз  Бурамбаева  Дулат 

Бабатайұлының  өмірі  мен  шығар­

машылығы жайында қысқаша шо­

лу жасады.

Кеш  қонағы  И.  Сағындыққызы 

Зар  заман  ақынына

АРнАлғАн кешОблыстық  зағип және нашар көретін аза-

маттарға арналған арнаулы кітапханасында 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 

жылдығымен тұспа-тұс келген «Бір ел – бір 

кітап» республикалық акциясы аясында жал-

пыға бірдей оқу үшін жылдың бас кітабы болып 

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихындағы көрнекті ақын 

Дулат Бабатайұлының шығармаларына арналған «Зар 

заман ақыны» атты әдеби кеш өткізілді. 

өз  сөзінде  оқырмандарға  Дулат 

ақынның  шыққан  тегі,  туған  өл­ 

кесі  туралы  айтып  өтті.  Оқырман­ 

дар  келген  қонаққа  сұрақтармен 

қатар алғыстарын да білдіріп жат­

ты.

Шара  соңында  кітапхана  қыз­меткерлері Д. Бабатайұлының зар 

заман  әдебиетінің  сарынын  жыр­

лайтын  өлеңдерінен  үзінділер 

оқыды.


Дулат  Бабатайұлы  –  қазақ  хал­ 

қының  қиын  халін  көрген,  орыс 

отаршылдығын  жаны  ауыра  жыр­

лаған шайыр,  зар заман ақындары 

аталған ағымның алып тұлғасы.

Ол – тек жыршы ғана емес, зама­

ны туралы терең толғаған, ойшыл, 

әсем тілмен өрнектеген ақын. Оны 

Абайдай  ақынның,  қазақ  халқы­ 

ның ұстазы деуге болады... Ж. ЖАУБАТЫРОВА, 

облыстық зағип 

және нашар көретін   

азаматтарға арналған 

арнаулы кітапханасының 

кітапханашысы

Ж

иынды жүргізген Жан­

нұр  Ахметбек  Елбасы 

тапсырмасына  сәйкес 

прокуратура  органдарының  биз­ 

нес  субъектілері  құқығын  қорғау 

ісін  басты  назарда  ұстап  отырға­

нын айтты.   

– Ағымдағы жылдың 14 маусы­ 

мы  күні  Астана  қаласында  «Про­

куратураның  кәсіпкерлік  саласын 

қадағалауы»  атты  форумы  өтіп, 

онда  ҚР  Бас  прокуроры  прокура­

тура  органдарының  бизнес  сала­

сын  қорғау  мақсатында  атқара­ 

тын  жұмыстарының  негізгі  ба­

сым бағыттарына тоқталды. Оның 

сөзінше,  кәсіпкерлікті  қорғау  ісін­

дегі  күрделі  мәселелерді  шешу 

үшін  мемлекеттік  органдардың, 

«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер па­

латасы мен  «Нұр Отан» партиясы 

жанындағы  кәсіпкерлікке  қолдау 

көрсету республикалық қоғамдық 

кеңесінің  қатысуымен  негізгі  бес 

бағыт  бойынша  100­ден  астам 

ұйымдық­практикалық,  құқықтық 

шараларын  қарастыратын  жол 

картасы әзірленген. Осы жол кар­ 

Жуырда облыстық прокуратура қыз-

меткерлерінің ұйымдастыруымен «Биз-

нес-климатты жақсарту» атты тақырыпта 

баспасөз мәслихаты өтті. Басқосуға  облыстық 

прокуратураның басқарма бастығы Жаннұр 

Ахметбек пен басқарманың аға прокуроры 

Берік Сүйіншәлиев қатысты. 

тасындағы    кәсіпкерлікке  қолдау 

көрсетуге  арналған  негізгі  бағыт­

тар мыналар:

1)  Бақылау  органдарының  та­

рапынан  көрсетілетін  қысымды 

төмендету;

2)  Қылмыстық  процесте  кәсіп­

керлердің құқығын қорғау;

3)  Азаматтық  және  әкімшілік 

процестерде  кәсіпкерлердің  құ­

қығын қорғау;

4)  Бизнесті  дамыту  үшін  әкім­

шілік тосқауылдарды жою;

5) Бизнестің жаппай дамуы.

Аталмыш  жол  картасын  жүзеге 

асыру шеңберінде облыстық про­ 

куратура    өңірімізде  кәсіпкерлік­

тің қалыпты жүруіне және дамуы­ 

на кедергі келтіретін әкімшілік тос­

қауылдарды  анықтау  мақсатында 

«Бизнес  климатты  жақсарту»  атты 

жоба дайындауда.  Бүгінде мемле­

кеттік  органдармен  және  өңірлік 

кәсіпкерлік  палатасымен  бірлесе 

отырып,  кәсіпкерлікті  қорғау  ба­ 

ғытындағы  қолданыстағы  заңна­ 

маны  жетілдіру  бойынша  нақты 

ұсынымдар әзірленді. Бұл жұмыс­

та  әкімшілік  тосқауылдарға  тап 

болатын кәсіпкерлердің өздерінің 

тікелей  қатысуын  маңызды  және 

қажетті  деп  санаймыз.  Осыған 

орай  таяу  күндері  облыстың 

жеке  кәсіпкерлік  субъектілерінің 

арасында  әлеуметтік  сауалнама 

жүргізілмек.  Бұл  шараға  өңіріміз­

дегі  барлық  кәсіпкерлер  белсен­ 

ді  араласуы  тиіс,  –  деген  Жаннұр 

Ахметбек  аталған  акцияға  қаты­ 

суға  тілек  білдірушілердің  бірде­ 

бірі    назардан  тыс  қалмайтынды­ 

ғын,  олардың  әрбірімен  жеке  жұ­

мыс  жүргізілетінін,  қажет  болған 

жағдайда  олармен  анонимді  жұ­

мыс жасалатынын қаперге салды.  

Басқарма  басшысының  сөзін­ 

ше,  қажетті  бланкілерді  облыс 

прокуратурасы мен өңірлік кәсіп­

керлер  палатасының  электрон­

дық  ресми порталынан, сондай­ақ 

жергілікті  БАҚ­тардың  интернет­ 

сайттарынан  алуға  болады.  Ұсы­

нымдарды  7112155@prokuror.kz. 

электрондық    поштасына  жолдау 

керек. Сондай­ақ  жоғарыдағы мә­

селе  бойынша  түсінбестік  жағдай 

туындаса,  мына  телефондар  ар­

қылы  (8­7112) 50­79­62  немесе 8­

747­163­25­20,  8701­512­53­83  ха­ 

барласуға болады. 

Айша  ӨТЕБӘЛІ,

«Орал  өңірі»

Б

ылтыр 


осы 

кезеңде 


43,4  гектар  жерді  жай­

паған  39  өрт  фактісі 

тіркеліпті.  Биыл  болған  дала  өр­ 

тінің  екеуін  ауылдық  округ  тұр­

ғындары өз күшімен сөндірсе, ал­ 

ты  жану  оқиғасын  өрт  сөндіру­

Даладағы  сегіз  өрт

Әлеуметтік   сауалнамаға  

ҚАТыСыңыздАР! 

Жыл басынан бері Зеленов ауданы аумағында сегіз дала 

өрті тіркелген. Жалпы көлемі 27,2 гектар жерді жалмаған 

тілсіз жау өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 38 

пайызға азайған. 

шілер  тоқтатқан.  Бұл  мағлұматты 

аудандық  төтенше  жағдайлар  бө­ 

лімінің  бастығы,  азаматтық  қор­ 

ғау  майоры  Талғат  Жақыпов  бер­ 

ді.  Оның  айтуынша,  өрттің  шығуы­

на адамдардың өрт қауіпсіздігі қа­ 

ғидалары  мен  талаптарын  орын­

дамай,  қоқыстар  мен  шөптердің 

қалдықтарын өртеп, қараусыз қал­

дыруы  себеп  болады  екен.  Сон­ 

дай­ақ  орман  алқаптары  айнала­

сының жыртылмауы да өрттің шы­ 

ғуына  сеп  болатын  көрінеді.  Бұ­ 

дан  бөлек  Қазақстан  Республика­

сы  Ішкі  істер  министрлігінің  был­ 

тырғы жылдың 1 ақпанында шық­ 

қан  №107  бұйрығымен  мемле­

кеттік өрт сөндіру қызметтері  құ­ 

рылмаған  елді  мекендерде  орын 

алған  өрттерді  сөндіру  жергілік­ 

ті  атқарушы  органдарына  жүкте­

луіне  байланысты  барлық  ауыл­ 

дық  округтерде  ерікті  өрт  сөнді­ 

ру құрылымдары құрылып, ол жа­ 

саққа  енген  438  адам  өрт  сөнді­

ру  құралдарымен  жабдықталып, 

оларға  22  техника  берілгендігін 

де  айта  кеткен  жөн.  Дегенмен 

ауылдық жерлерде арнайы су ала­

тын  орындардың  жоқтығы  өзек­ 

ті мәселе болып отыр. Түгелбай  БИСЕН,

Зеленов   ауданы

Сейсенбі,  2  тамыз 2016 жыл

4

oral_oniri@inbox.ruАлда  –  Каспий

«Үздік  мақала»            

АвТоРы АТАнуғА АСығыңыз

Өткен аптада «Нұр Отан» партиясы БҚО филиалының 

мәжіліс залында «Аймақтағы бұқаралық ақпарат 

құралдарының даму келешегі»  атты дөңгелек үстел өтті. 

Дәстүрлі «Жайық – Орал» тарихи-мәдени, экологиялық, спорттық

туристік экспедициясы өткен бейсенбіде Тайпақ ауылдық округіндегі 

Шабдаржап елді мекені тұсына аялдады. Осымен 20-рет Жайық бойымен 

жүзіп отырған Қазақстан – Ресей өкілдерін тұрғындар ыстық ықыласпен 

қарсы алды. Осында аудан әкімінің орынбасары Тимур Шиниязов 

құттықтау сөз сөйледі.

­

Ө

зеннің экологиялық ахуа­

лын  зерттеп,  қоршаған 

ортаны  қорғау  мәселесін  көтеріп 

келе  жатқан  сіздердің  биылғы  са­ 

парларыңыздың  ел  тәуелсіздігі­

нің  25  жылдығына  арналуы  өте 

сүйінішті­ақ, ­ деді ол. – Өткен жыл­

дары  ауқымды  іс  тындырдыңыз­

дар. Соның қорытындысымен қос 

мемлекетті  қосып  отырған  Жа­ 

йығымыздан бақ таймауы үшін екі 

елдің  басшылары  тиісті  келісімге 

қол  қоюы  жоспарда  бар.  Осы  жайт­ 

ты  естіп­біліп,  халқымыз  қуанып  

отыр.  Сіздердің  жұмыстарыңыз  

екі  елдің  тарихының  терең  қат­

парларын  ашуда,  мәдени  мұраны 

сақтауда да орны зор.

Т.  Шиниязов  саяхатшыларға  

Қазақ  хандығының  550  жылды­ 

ғына  арнап  шығарылған  «Өз  өл­

кеңді  өзгеден  бұрын  таны»  атты  

кітаптың  бірнеше  данасын  сый­

лады.


Д

өңгелек  үстелге  бұқара­

лық  ақпарат  құралдары­

ның  және  Үкіметтік  емес  ұйым­ 

дардың  өкілдері,  жас  блогерлер  

қатысты.  Орталық  коммуникация­

лар  қызметі  БҚО  филиалының 

жетекшісі,  модератор  Қалиолла 

Қарағойшин  өңіріміздегі  журна­

листиканың дамуына оң көзқарас 

қалыптасып  келе  жатқанын  тілге 

тиек  етті.  Ал  «Приуралье»  газе­ 

тінің бас редакторы Роза Сиықова 

журналист  қоғамдағы  болып  жат­ 

қан  оқиғаға  жауапкершілікпен,  

жанашырлықпен  қарап,  материал­ 

ды  деректерге  сәйкес  дәл  бере  

білу  қажеттігін  атап  өтті.  Өңірі­ 

міздегі  журналистиканың  дамуы  

туралы  сөз  қозғаған  отырыста  

«Болашақ»  корпоративтік  қоры­ 

ның  директоры  Салтанат  Тұман­ 

баева «Үздік мақала» байқауының  

басталғандығы  туралы  айтып,  

байқаудың  мәні  мен  маңызына  

кеңінен  тоқталып  өтті.  Ел  тәуел­ 

сіздігінің  25  жылдығына  орай  

облыстық  ішкі  саясат  басқарма­

сының  қолдауымен  өткізілетін 

байқауға 14­29 жас аралығындағы 

жас  тілшілер  мен  блогерлер  қа­

тыса  алады.  Жас  журналистер  

мен блогерлердің шығармашылық 

өсуі  мен  кәсібилігін  арттыруды 

мақсат  еткен  байқау  жұмыстары 

интернет­ресурстары  мен  әлеу­

меттік желілерде 29 шілде мен 15 

тамыз  аралығында  жариялануы 

тиіс. 

Дөңгелек үстелге қатысқан бел­гілі  журналистер  бұқаралық  ақ­

парат  құралдарының  қоғамдағы 

рөлі  туралы  ойларын  ортаға  сал­

ды.   1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал