Шілде айының 18 күні Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыжүктеу 0.52 Mb.

бет3/7
Дата10.03.2017
өлшемі0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

- Кураторлық қызмет қалай жүзеге асуда?

-  Кураторлық  қызмет,  бұрынғы  сынып 

жетекшінің міндеті ғой. Қазір 4-5-6 сыныптар 

тұтас кураторлық қызметке көшті. Мектепте 8 

куратор бар. Олардың бәрі сабақтан босатылған. 

Олар негізінен тәрбие, тәртіп мәселесімен айна-

лысады. Жалпы балалар алдындағы куратордың 

беделін арттыру мақсатында сол сыныпта 1 пән 

сабағын беру жоспарымызда бар. Осы кураторлық 

жұмысқа психолог мамандарды алуға тырысып 

жүрмін. 8 кісіден тұратын методикалық бірлестік 

аштық. Мақсатымыз кураторлық жұмысты бір-

біріне үйрету. Тек жалақыны аз алатыны қиын. 

-  Қазіргі  балалар  біз  тәрізді  көркем 

әдебиет оқымайды. Жан тазалығы мен ада-

ми құндылықтарды бала бойына дарытатын 

кітаптың қасиетіне ештеңе жетпейді. Сіздің мек-

тепте баланы кітап оқуға баулитын «Білімді 

бисенбі» жұмыс істейді екен.

- Бастауыштағы 1-4-сыныптарда дүйсенбі, 

сәрсенбі, жұма күндері 15 минуттық оқу тера-

пиясы жүргізіледі. Бұл күндері сабақ бір баланың 

15 минут көркем әдебиет оқуымен басталады. 

Оны барлық бала тыңдайды. Келер жолы сол кел-

ген жерден әрі қарай басқа бала жалғастырады. 

Енді осы үрдіс 5-11 сынып арасында да жалғасып 

отырады. Бірақ, басқалай, «Дарынды мектеп 

оқушысы оқитын 100 кітап жобасы». Онда оқушы 

100 кітапты оқуы керек. Оның ішінде 60-ы қазақ 

әдебиетінен, 40-ы әлем әдебиетінен, 20-сы орыс 

әдебиетінен шығармалар бар. Қазақ мектебіндегі 

балалар орыс әдебиеті классиктерін, ал орыс 

мектебіндегі балалар қазақ әдебиеті классиктерін 

оқуы керек. Неге орыс мектептерінің балала-

ры қазақ әдебиетінің классиктерін білмейді деген 

сұрақ көкейімде тұрады. Бұған қоса, былтырдан 

бастап, балалардың ойлау қабілетін тереңірек да-

мыту мақсатында бастауышта шахмат класы 

ашылды. Биыл осы шахмат класының алғашқы ба-

лалары 6-сыныпта.

Мектебімізде балаларды адами құндылықтарға 

тәрбиелеу мақсатында «Әдептілік, адамгершілік 

бастауы» деген тақырыппен жоба жүзеге асы-

рылуда. Арнаулы мақсаты бар жобада мектеп 

формасынан бастап жүріп, тұру мәдениеті, 

дұрыс сөйлеу мәдениеті, өзін-өзі  ұстау, бәрі-

бәрі қарастырылған. Бір жағынан қарағанда 

уақ-түйек  нәрсе  көрінгенімен,  бүгінгі  заман 

тұлғасын қалыптастыру үшін оның бәрі керек. 

Бала тәрбиесіндегі үлкен шаңырақ мектеп. Мек-

теп бала үшін алғашқы қоғамдық орын. Осы 

алғашқы қоғамдық орында өзін қалай ұстаса, со-

лай қалыптасып кетеді. Тәрбиенің бәрін ата-ана 

міндетіне арта салуға болмайды. Тағы бір айта 

кететіні, 1-7 сыныптар аралығындағы оқушылар 

үшін «Мұрагер» бағдарламасы жұмыс істейді. Бұл 

бағдарлама күнделікті болатын ән сабағында өнер 

тақырыбына байланысты аңыз-әңгімелермен таны-

сып, домбыраны нотасыз тартып үйренеді. Суретін 

салады. Арнайы кабинеті бар. Ән тарихы да осы-

лай жалғасады. Жақсы емес пе? Құр ән айтқызып 

қойғаннан гөрі. Осы бағдарламаның арқасында 

мектептің 90 жылдығында 180-200 бала сахнаға 

шықпақшы. 

- Сәкен мектебіне 90 жыл. Жаңа оқу жылы 

қалай басталуда. 

-  Биылғы  оқу  жылында  да  жоғарыда 

айтылғандардың бәрі жалғасып отырады. Осы 

қазанның 18-інде мектебімізге 90 жыл толады.  

Қазір естелік  кино түсірілуде. Қоғамдық өмірді та-

ну бағытында жұмыстар істеліп, 10 күндік ашық 

сабақтар, семинарлар, математикалық бағытта 

жарыстар ұйымдастырылуда. Мектебімізде 5 

жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан ата-аналар 

мектебінде, жаңа технология, тәрбие, отбасы 

туралы арнаулы мамандардың лекциясы оқылып 

тұрады.

Мектеп ұжымы өз жұмысын дүйсенбі күні 

Қазақстанның Әнұранымен бастайды. Сенбі күні 

әр сыныпта жаппай тәрбие сағаты болады. Мұның 

бәрі балалардың бойына патриоттық рухты сіңіруге 

бағытталып отырған шара. Әр мұғалім 1 апта 

бойы кезекші болады. Мектептегі тәртіптің бәріне 

сол жауапты. Оқу ісінің меңгерушісі кезекшіліктен 

босатылған. Олар жетекші де болмайды, сабақ 

кестесін де жасамайды. Олардың міндеті білім са-

пасын тексеру. Мектепте өтетін «Денсаулық» 

кешінен бастап, әр түрлі кештер жаңадан кел-

гендер үшін «Сәлем саған мектебім», мектеппен 

қоштасатындар үшін «Рахмет, саған мектебім» 

кештерінің өзіндік маңызы зор.

- Осы мектепті 25 жыл басқарыпсыз.  Осы 

жылдар ішінде мол тәжірибе жинақтадыңыз. 

Мектеп басқару белесінде өмірден қандай 

ой түйдіңіз. Көкейде жүрген ойыңызды айта 

отырсаңыз.

- 25 жыл мектеп басқарғандағы арманым 

мектеп жағдайы талапқа сай болса екен деймін. 

Әкем үйретіп, ұстанған  қағидам: мен жүріп бара 

жатқанда, біреулер көзімен атып қарамаса екен, 

«түк бітірмей жүрген адам» деген сөзге қалмасам 

екен деймін. Баланың көңілінен шығып, олардың 

құрметіне лайық болсам жетеді. Мұғалімдерге де 

балаға қатты ұрысып, нұқып қалу болмасыншы. 

Күнделікті сабақты дұрыс берсеңдер болды деймін. 

Ылғи да тәрбие мен білім беруде үшбұрыштың 

қайсысынан қате кетуі мүмкін деген сауал маза-

лайды. Айталық, бастауышта бізде бір мұғалім 

береді. Бұл жүйені қарастыру керек. 5-сыныпта әр 

түрлі пән мұғалімдеріне келіп, бала өзін жоғалтып 

алып жатады. Сондықтан бірден пәннің маман 

мұғалімі берген тиімді. Әсіресе, бастауышта 

қазақ тілі мен математикаға көп көңіл бөлу керек. 

Өйткені, бұл екі пәнді дұрыс оқыған оқушы басқа 

пәнді де оңай алып жүреді. 

Педагогикалық еңбек жолымды ой елегінен 

өткізіп отырсам, қазақтың үш зиялы өкілі – 

Шоқан, Бейімбет, Сәкен атындағы мектептерде 

жұмыс істеппін. Олардың өмір жолы өміріме үлгі 

болғандай. Осы алыптар алдында өзімді борышты-

мын деп есептедім. 

-  Сұхбатыңыз  үшін  рахмет.  Білім  бе-

ру ісіндегі озық қызметіңіз жалғасын тауып, 

ғұмырлы болыңыз!

Сұхбатты жүргізген 

Рысты ХАЛАУҚЫЗЫ

О б у ч е н и е   с   у в л е ч е н и е м

О б у ч е н и е   с   у в л е ч е н и е м

«Лучшее, что мы можем сделать, 

чтобы спасти планету – начать учить».

    

              Питер Скотт

4

 

Жайық ұстазы

24 қыркүйек, 2014ж.

*** Наше интервью ***

Татьяна Николаевна, мы поздравляем Вас с 

получением высокой награды «Почетный работ-

ник образования РК», желаем Вам новых твор-

ческих успехов на благо развития экологического 

образования и воспитания подрастающего поко-

ления, это неоценимый вклад в развитие чувства 

сопереживания ко всему живому и ответствен-

ного отношения к природе, человечности.  

- Вы  в течение 20 лет работаете педаго-

гом дополнительного образования в эколого-

биологическом центре. Какие цели и задачи 

ставите в своей педагогической деятельности?

- Человек познает мир на протяжении всей 

своей жизни. В созидании целостности лично-

сти, ее культуры, в познании окружающего ми-

ра огромную роль играет образование. Особен-

ностью экологического образования является то, 

что оно появилось ввиду жизненной необходимо-

сти всех людей на планете. 

Цель экологического образования – форми-

рование ответственного отношения к окружа-

ющей среде, которое строится на базе нового 

мышления, это предполагает активную деятель-

ность по изучению и охране своей местности, за-

щите и возобновлению природных богатств. В 

настоящее время в связи с возросшим негатив-

ным воздействием человека на окружающую сре-

ду, ухудшением экологической обстановки в мире  

особую актуальность  приобретает вопрос фор-

мирования образованной личности  с высокой эко-

логической культурой.

Большую роль в формировании личности ре-

бенка и ее становлении играют организации до-

полнительного образования. Деятельность об-

ластного эколого-биологического центра бази-

руется на  принципах развивающего обучения, 

направленного на развитие всей совокупности 

качеств личности, гуманистического обучения

которое строится на основе гуманистических 

отношений между учителем и учеником. Руково-

дитель (педагог дополнительного образования) 

оставляет за ребенком право на собственную 

точку зрения, право на ошибку, право на свобод-

ный выбор творческой деятельности и индивиду-

ального обучения – каждый воспитанник имеет 

право на индивидуальный темп развития и уро-

вень обучения.

Проблема, над которой я работаю: поиск пу-

тей формирования экологической культуры лич-

ности средствами эколого-натуралистической 

деятельности. Главной целью педагогической 

деятельности является:

- привлечение детей к изучению и сохранению 

животного мира, экологическое воспитание под-

растающего поколения, развитие навыков опыт-

нической, исследовательской работы.

Основные задачи:проведение 

учебной, 

научно-

просветительской, опытнической, исследова-

тельской работы среди детей в области зооло-

гии, животноводства, звероводства;

- использование детского зоопарка в образо-

вательном и воспитательном процессе, как дей-

ственного средства экологического воспитания 

подрастающего поколения;

- широкое внедрение опытнических, исследо-

вательских методов, полевых практик в учебно-

образовательную деятельность;

- поиски и внедрение передовых, инноваци-

онных педагогических технологий в эколого-

биологическую деятельность;

- поддержка одаренных детей, проявляю-

щих интерес к изучению и сохранению животно-

го мира;

- профессиональная ориентация учащихся.

- Прошу Вас более подробно рассказать о 

тех направлениях, по которым ведется работа 

в областном эколого-биологическом центре, о 

тех интересных мероприятиях, которые прово-

дятся в вашем центре с участием школьников, 

всех тех, кому небезразлична тема экологии и 

защиты окружающей среды. 

- Основными направлениями нашей педагоги-

ческой деятельности являются: методическая 

деятельность;

- кружковая деятельность;

- эколого-биологические экспедиции, полевые 

практикумы, слеты юных натуралистов;

-  учебно-исследовательская,  опытниче-

ская работа, проектная деятельность, научно-

исследовательские конференции; 

- экологические мероприятия (конкурсы, ак-

ции, праздники);

- детский зоопарк;

- пропагандистская деятельность.

В помощь учителям для организации живо-

го уголка в школе, проведения опытническо - ис-

следовательских работ по биологии среди школь-

ников разработаны методические рекоменда-

ции, среди них: «Особоохраняемые территории 

Западно-Казахстанской области», «Воспита-

тельные аспекты деятельности педагога сред-

ствами живого уголка», «Обитатели водоемов», 

«Устройство акватеррариума», «Содержание 

земноводных в условиях неволи», «Содержание 

певчих птиц местной фауны в живом уголке», 

«Методы количественного учета птиц», «Тема-

тика научно-исследовательских работ», «Само-

стоятельные наблюдения детей в природе».Со-

вместно с В.П.Фоминым и П.В. Дебело выпущена 

книга «Заповедное Приуралье», в помощь учите-

лям составлена брошюра «Методика проведения 

полевых экологических исследований школьника-

ми».

В помощь учителям биологии выпущены ав-

торская брошюра «Обучение с увлечением», сбор-

ник «Войди в природу другом», в которые вошли 

методические разработки, открытые занятия, 

сценарии экологических мероприятий, конкурсов.

На занятиях кружков приоритет отдает-

ся развивающим и творческим заданиям. В рабо-

те с детьми важен процесс общения с природой, 

животными в атмосфере творчества, игры, ра-

достных открытий. В деятельности педагога 

главное – доброжелательное отношение к детям, 

представление каждому из них возможности 

реализовать свои способности, достичь успе-

ха. Необходимо каждому ребенку проявить свою 

индивидуальность и в то же время работать в 

группе.

Задачи кружковой работы:

- формирование у кружковцев гуманистиче-

ских ценностных установок;

- развитие образного и логического мышле-

ния, эмоциональной сферы учащихся;

- развитие чувства сопереживания всему жи-

вому, ответственного отношения к природе;

- формирование навыков поведения в природе, 

развитие навыков сотрудничества и коммуни-

кативной культуры детей.

Программы кружков «Живой организм», 

«Зоотехнология» направлены на расширение 

знаний учащихся о разнообразии живых орга-

низмов, их особенностях, раскрытие сходства в 

строении и жизнедеятельности растений и жи-

вотных как свидетельства их родства и общно-

сти происхождения. Программы рассчитаны на 

учащихся 5 – 8 классов средних школ и построе-

ны на основе сравнительного изучения основных 

групп организмов, их строения и жизнедеятель-

ности. Для прочного усвоения кружковцами зна-

ний об организации живых организмов, их раз-

нообразии и роли в природных сообществах, а 

также для успешного овладения умениями при-

менять знания в различных видах учебной дея-

тельности программы включают практические 

занятия, разработанные по каждой теме. Од-

ним из новых методов учебно-воспитательной 

работы является внедрение в учебный процесс 

современных электронных учебно-методических 

комплектов, их интеграция с традиционными 

учебными пособиями.Часть занятий по изуче-

нию и закреплению материала проводится с ис-

пользованием электронных учебных изданий: 

мультимедийного приложения к учебнику Н.И. 

Сонина «Живой организм. Биология 6 класс», 

электронных уроков и тестов «Жизнедеятель-

ность животных», «Функции и среда обитания 

животных организмов».

Кружковцы используют на занятиях компью-

терные программы по биологии: энциклопедии 

птиц, животных, рыб, «Репетитор по биологии», 

«Уроки биологии», «Зоология». Прогрессивный ха-

рактер обучающей методики, наглядность, до-

ступность, высокая степень усвоения материала 

позволяют формировать навыки самостоятель-

ной работы с учебным материалом с использова-

нием новых информационных технологий. Боль-

шое количество практических заданий и упраж-

нений, видеофрагменты, интерактивные тесты 

и викторины, игровые элементы подачи матери-

ала превращают процесс обучения в увлекатель-

ное занятие.

Очень многое для изучения и познания мира, 

экологического воспитания дают экскурсии в при-

роду, экспедиции, летние полевые практики. Их 

основная цель – обучение кружковцев современ-

ным методам полевых экологических исследова-

ний, изучения биоценозов. Районы исследований: 

Меловые горки, памятник природы «Гора Боль-

шая Ичка», заказник «Дубрава». Ежегодно вес-

ной и осенью организуются однодневные экскур-

сии кружковцев на Меловые горки, цель которых 

– наблюдение сезонных явлений в природе, орни-

тологические наблюдения, изучение видового со-

става растений и животных, сбор палеонтоло-

гических материалов. В течение ряда лет в рам-

ках областного слета юных натуралистов прово-

дится полевая практика, в которой принимают 

участие школьники со всех районов области. Во 

время полевых практик учащиеся постигают азы 

флористики, гидробиологии, энтомологии, орни-

тологии, почвоведения, учатся определять виды 

живых организмов, собирают материал для кол-

лекций и гербариев. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, практических заданий, зачетов. 

Кружковцы принимают участие в научно-

практических конференциях школьников. Темы 

некоторых исследовательских работ: «Феноло-

гические наблюдения за ростом и развитием ле-

карственных растений», «Динамика численности 

лося в Западно-Казахстанской области», «Со-

держание и разведение волнистых попугайчиков», 

«Отложения мела и ископаемая фауна правобе-

режья юга Саратовской области», «Экологиче-

ская адаптация темного тигрового питона к не-

воле», «Содержание некоторых видов рептилий в 

террариумах», «Нерестовое поведение рыб», «Бу-

рый медведь и его адаптация к условиям неволи», 

«Волк в Западно-Казахстанской области, регуля-

ция численности»и другие.

Одна из новых форм работы - проектная дея-

тельность учащихся. С 2007 года центром аль-

тернативного образования "Достижения мо-

лодых" при финансовой поддержке корпорации 

"Шеврон" проводится  республиканский конкурс 

"Детский бизнес-проект по экологическому об-

разованию для устойчивого развития." Ежегодно 

кружковцы участвуют в этом конкурсе, стано-

вятся лауреатами и получают гранты от ком-

пании «Шеврон» для выполнения своих проектов, 

среди них: Полянская Александра, проект «Ис-

кусственный водоем как экологическая систе-

ма»; Маркова Наталья, ОЭБЦ, проект «Приют 

для хищных птиц»; Кужекешев Ринат, проект 

«Ландшафтный дизайн водоема». Представлен-

ные проекты явились результатом коллективной 

деятельности. Умение ребят работать вместе 

над поставленной задачей помогло проектам во-

плотиться в жизнь. Создан и озеленен большой 

водоем для черепашек и рыб, построен мостик 

над водоемом, степные орлы, орлан-белохвост 

обживают вольер, высаживаются растения, озе-

леняется и обустраивается территория. Все это 

воспитывает у детей чувство ответственности 

за порученное дело, умение доводить начатое до 

конца, способствует развитию чувства коллек-

тивизма.

- Детский зоопарк является одним  из 

средств воспитания экологической культуры, 

самостоятельности и ответственности детей. 

Кружковцы центра активно участвуют в жиз-

ни животных, учатся ухаживать за питомцами, 

составлять рационы, помогают проводить экс-

курсии и выставки зверей. Известно, что имен-

но с детства необходимо с раннего возраста 

формировать у детей экологическую культуру, 

эстетическое отношение к природе, развивать 


1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал