Үш тілді білім беру жағдайында жұмыс істейтінжүктеу 1.25 Mb.

бет2/6
Дата15.09.2017
өлшемі1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

 

Қазақша 


Орысша 

Ағылшынша 

Ряд1 

23,1


22,3

42,6


0,0

5,0


10,0

15,0


20,0

25,0


30,0

35,0


40,0

45,0


28 Үштілдік білім берудің мақсаты, міндеті және ерекшеліктері 

 

Қазақстанның  әлемнің  білім  кеңістігіне  кіруі  елдегі  үштілдік  білімнің 

өзектілігін  айқындап  берді.  2007  жылы  Қазақстан  Республикасы  Президенті 

Н.А.Назарбаев  «Тілдердің  үш  тұғырлылығы»  атты  мәдени  жоба  ұсынған 

болатын.  «Бүкіл  әлемде  Қазақстан  жоғары  білімді  ел  болып  қалыптасуы,  ал 

халқы үш тілді білуі қажет» [5].  

Мемлекет  басшысы  «Жаңа  әлемдегі  жаңа  Қазақстан»  атты  Қазақстан 

халқына  Жолдауында:  «Қазақстан  халқы  бүкіл  әлемде  үш тілді  пайдаланатын 

жоғары  білімді  ел  ретінде  танылуға  тиіс.  Бұлар:  қазақ  тілі  –  мемлекеттік  тіл, 

орыс  тілі  —  ұлтаралық  қатынас  тілі  және  ағылшын  тілі  —  жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кірігу тілі», — деген болатын. 

Президент  Нұрсұлтан  Назарбаев  биылғы  халыққа  арнаған  «Қазақстан 

халқының әл-ауқатын арттыру — мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты 

Жолдауында Үкіметтің алдына «Тілдердің үш тұғырлылығы» мәдени жобасын 

іске  асыруды  жеделдету  міндетін  қоя  отырып,  бүкіл  қоғамымызды 

топтастырып  отырған  мемлекеттік  тіл  ретінде  қазақ  тілін  оқыту  сапасын 

арттыру қажеттігіне ерекше назар аударды. 

Үштілділік  білімнің  мақсаты:  халықаралық  стандарттарға  сәйкес 

қазақстандықтардың үш мақсатты тілді біруақытта меңгеруі үшін тиісті жағдай 

жасалуы тиіс.  

Мақсатты тілдерге мына тілдер жатады:  

 Қазақ тілі  – мемлекеттік тіл; 

 Орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі;  

 Ағылшын тілі – жаһандық экономикаға сәтті интеграцияланудың тілі. 

Мақсатты  тілдерді  таңдап  алу  үштұғырлылық  идеясына  негізделген,  ол 

мынадай  формуламен  анықталады:  мемлекеттік  тілді  дамытамыз,  орыс  тілін 

қолдаймыз және ағылшын тілін оқимыз. 

Үштілділік білімнің міндеті мыналар: 

 Үштілділік білім саласында ғылыми зерттеулер жүргізу; 

  CEFR («Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, 

Assessment»  - 

«Шетел  тілін  меңгерудің  жалпыеуропалық  құзыреті:  зерделеу, 

оқыту, бағалау»  түрі бойынша мақсаттық тілдерді оқытудың деңгейлік моделін 

енгізу; 

 CLIL технологиясын (пәндік-тілдік кіріктіріп оқыту технологиясы) кең 

қолдану; 

 

Үштілділік  білім  жағдайында  жұмыс  істеу  үшін  педагогикалық кадрларды даярлау; 

 Үштілділік  білімді  дамытуды  институционалдық  қолдау  болып 

табылады.  

Үштілділік  білім  моделін  қабылдауға  әсер  еткен  негізгі  факторларды 

белгілейміз: 

1)  оқушылардың  екі  немесе  үш  тілді  меңгеруі  олардың  білім  сапасын 

жақсартады деген ғалымдардың негіздемелері бар; 29 

2) Қазақстандағы сегізінші сынып білімінің деңгейі еуропалық алтыншы 

сынып деңгейіне, Ресейдің жетінші сынып деңгейіне сәйкес екендігін ғалымдар 

анық дәлелдеген; 

3) дамыған экономикасы және күшті білім жүйесі бар елдер  (Финляндия, 

Норвегия, Германия, Сингапур, Малайзия және т.б.) өздерінің даму жолдарын 

көптілділік  білімнен,  нақтырақ  айтқанда  мектептерде  ағылшын  тілін  кең 

зерделеуден бастаған; 

4) егер Қазақстан жоғары аталған факторларды ескермесе, онда ол талай 

жылдар  әлемдік  экономиканың  шикізат  шылауы  болып  қала  бермек, 

қазақстандықтар  жоғары  технологиялар  өнімін  шығарудың  орнына  шетел 

өнімін тұтынушы болып қала беру қаупі бар.  

Қазақстандағы  үштілділік  білім  моделінің  ерекшеліктерін  бөліп 

қарастыруға болады: 

–  

қазақ  тілінде  оқытатын  мектептерде  мынадай  пәндерден:  «Орыс  тілі және  әдебиеті»,  «Дүние  жүзі  тарихы»  (5-сыныптан  бастап)  және  «Ағылшын 

тілі»  (1-сыныптан  бастап)  басқа  пәндердің  барлығы  1-сыныптан  9-сыныпқа 

дейін қазақ тілінде оқытылады,  былайша айтқанда тек екі пән орыс тілінде, бір 

пән – ағылшын тілінде оқытылатын болды. Сонымен 91,8% сабақ көлемі қазақ 

тілінде жүргізіледі; 

– 

орыс тілінде оқытылатын мектептерде мынадай пәндерден: «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақстан тарихы» (5-сыныптан бастап) және «Ағылшын тілі» 

(1-


сыныптан  бастап)  басқа  пәндердің  барлығы    1-сыныптан  9-сыныпқа  дейін 

орыс тілінде оқытылады, былайша айтқанда тек екі пән ғана қазақ тілінде, бір 

пән  ағылшын  тілінде  жүргізіледі.  Сонымен  87,5%  сабақ  көлемі  орыс  тілінде 

өткізілетін болды; 

– 

барлық  мектептерде    10  және  11  сыныптарда    «Информатика», «Химия»,  «Физика»,  «Биология»  және  «Ағылшын  тілдері»  пәндері  ағылшын 

тілдерінде жүргізіледі, қалған пәндер қазақ тілінде оқытатын мектептерде қазақ 

тілінде, орыс тілінде оқытатын мектептерде орыс тілінде оқытылады.  Сонымен 

барлық сабақ уақытының 9,3% пайызы ағылшын тілін оқытуға бағытталады; 

– 

көрсетілген  пәндерді  ағылшын  тілінде  оқыту  оқушылардың ықыласымен  және  педагогикалық  ұжымның  мүмкіндігіне  байланысты   

жергілікті  жерлердегі  мектептің  педагогикалық  кеңесі  және  ата-аналар  

комитетінің алқалы  шешімімен  шешілетін болады.  Сонымен  ағылшын  тілінде 

тек  10%  оқушыларды  ғана  қамтитын  болады    (жоғары  сынып  оқушылары 

контингенті қазақстандық барлық оқушылардың тек 10% ғана құрайды); 

– 

төрт  пәнді  ағылшын  тілінде  оқытуға  жоғары  сынып  оқушылары біртіндеп дайындалатын болады, ол үшін арнайы әдістеме қолданылады:  

 жаратылыстану  сабақтарында  (5-6  сыныптар),  информатика  (5-9 

сыныптар),  химия,  физика,  биология  (7-9  сыныптар)  оқушылар  негізгі 

терминдердің ағылшын тіліндегі варианттарын үйренеді; 

 кейінірек  8-9  сыныптарда,  ағылшын  тілінде  кейбір  сыныптан  тыс 

ісшаралар/аталған төрт пән бойынша сабақтар жүргізіледі. 

Жалпы айтқанда, мемлекттің тіл саясаты мынаған негізделген: 

 100% мектеп түлектері қазақ тілін біліп шығатын болады; 

30 

 орыс  тілін  білу  бағытындағы  жетістіктер  жоғалтылмауы  тиіс,  ол 

Қазақстандағы тарихи себептерге байланысты, керісінше бұл бағыт дамытуды 

талап етеді; 

 тарихи,  табиғи  қалыптасқан  қазақ-орыс  билингвизміне    үшінші 

құраманы-әлемдік қауымдастықта интеграция тілі болып табылатын ағылшын 

тілін қосу қажет. 

Қазақстандағы  Үш  тілде  білім  беруді  дамытудың  2015-2020  жылдарға 

арналған  жол  картасы»  үш  Министрліктің  біріккен  бұйрықтарымен  бекітілді 

(Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің    2015  жылғы  5 

қарашадағы  №  622  бұйрығы;  Қазақстан  Республикасы  Мәдениет  және  спорт 

министрлігінің    2015  жылғы  9  қарашадағы  №  344  бұйрығы;  Қазақстан 

Республикасы Инвестиция және даму жөніндегі министрлігінің  2015 жылғы 13 

қарашадағы  №  1066  бұйрығы),  ол  білімнің  барлық  деңгейлерінің  үштілдік 

білімге  жоспарлы  және  кезең-кезеңмен  көшуін,  сонымен  қатар  қызуғушылық 

танытқан  тараптардың:  мемлекеттік  органдардың,  білім  беру  ұйымдарының, 

МЕҰ,  бизнес  құрылымдардың,  ата-аналар  қоғамдастығының,  БАҚ  және  т.б. 

тиімді өзара қатынастарын қамтамасыз етуге арналған.   

2015-

2020 жылдардағы үштілдік білімнің дамуының жол картасын (бұдан әрі  –  Жол  картасы)  жүзеге  асыру  білім  берудің  барлық  деңгейлеріндегі  оқу 

бағдарламаларын  жаңғыртуға;  бірыңғай  үштілді  білім  кеңістігіндегі 

бірізділікті;  үштілді  білімді  тиімді  енгізу  үшін  педагогикалық  кадрларды 

даярлау  және  қайта  даярлау  жүйесін  жетілдіруге;  Қазақстандағы  үштілділік 

білім  саласындағы  тиімді  ғылыми  зерттеулер  жүргізуге;  «Тілдердің  үш 

тұғырлығы» мәдени жобасын насихаттауға  мүмкіндік береді.  [6].  

Жол картасында  7 стратегиялық бағыттар көрсетілген:  

1. Үштілді білім берудің нормативтік және құқықтық базасын жетілдіру;  

2. Үштілді білім берудің мәселелерін зерделеу бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмыстары;  

3.  Үштілді  білім  беруді  әдіснамалық  және  оқу-әдістемелік  қамтамасыз 

ету;  


4. Кадрларды даярлау және біліктілікті көтеру;  

5. Үштілді білім беруге институционалдық қолдау көрсету; 

6. Үштілді білім беруді ақпараттық қолдау;  

7. Үштілді білім беруді қаржыландыру.  

Үштілді білім беруге көшу  –  күрделі, сызықты емес процесс. Мәселе оқу 

жоспарларын және бағдарламаларын ғана қайта қарауда емес. Ең өзекті мәселе 

педагогикалық кадрларды даярлау болып табылады. Бұл мәселенің күрделілігі 

педагогикалық  ойлаудың  инерттігінде,  көптеген  педагогтардың  консервативтік 

ойлауында.  Жалпы  педагогтарды  инновацияларға  қабілеттілігін  қалыптастыру 

әлі де жүйелі мәселе болып отыр.  

Сонымен  қатар,    Қазақстандағы  үштілді  білім  берудің  бүгінгі  күнгі 

жинақталған  тәжірибесі    оптимизмге  жетелейді  және  жетістіктің  болатынына 

сеніммен қарауға мүмкіндік береді.  Елімізде бұл модель пилоттық режимде 33- 

жалпы білім беру мектептерінде, қазақ-түрік лицейлерінде  (30-дай КТЛ) және 31 

Назарбаев  зияткерлік  мектептерінде  (20  мектеп)  үлкен  жетістікпен 

апробациядан өтті.   

 

  

32 Кадрларды даярлаудың қолданыстағы бағдарламалары мазмұндарының 

үштілді білім берудің мақсаттары мен міндеттеріне  сәйкестігі  

 

Жоғары  білім  жүйесінде  үш  тілде  оқыту  бойынша  біршама  тәжірибе жинақталды.  Мысалы,  2008  жылдан  бастап,  Абылай  хан  атындағы  Қазақ 

халықаралық  қатынастар  және  әлем  тілдері  университеті  және  Е.А.Бөкетов 

атындағы  Қарағанды  мемлекеттік  университеті  осы  бағыттағы  жұмыстарды 

үйлестіру  жөніндегі  базалық  университеттер  болып  бекітілген.  Үштілді 

кадрларға қоғамның әлеуметтік сұранысының талаптары негізінде 2011 жылы 

МЖМБСқа міндетті компоненттер ретінде мынадай: «Кәсіптік қазақ/орыс тілі» 

и «Кәсіптік-бағдарланған шетел тілі» пәндер енгізілді.  

2012-


1013  оқу жылынан бастап,  32 жоғары оқу орындарында ағылшын 

тілінде  оқытатын  арнайы  бөлімдер  ашылды.    2014-2015  оқу  жылында  1002 

үштілділік  топтар  құрылды,  онда  10800  студент  оқыды,  сонымен  қатар  2014-

2015  оқу  жылы  7-педагогикалық  жоғары  оқу  орнында    111  үштілді  топтар 

құрылды.  Ол  үшін  орыс,  қазақ  және  ағылшын  тілдерін  меңгерген  профессор-

оқытушы құрам жасақталды.  

2015-

2016  оқу  жылында  үштілді  білім  беру  аясында  үш  тілде  оқыту  бакалавриаттың  65  мамандықтары,  магистратураның  32  мамандықтары,  PhD 

докторантураның  8  мамандықтары  бойынша  42  жоғары  оқу  орындарында  

жүргізілуде. 

Халықаралық стандарттарға байланысты тілдерді деңгейлі оқыту жүйесі 

қалыптасты.  Арнайы  бағдарламалар  бойынша  шетел  тілін  тапсыру  туралы 

сертификаттары  бар  тұлғалар  магистратураға,  резидентураға,  адъюнктураға 

және докторантураға түсу үшін шетел тілінен емтиханнан босатылады.  

Жоғары  оқу  орындарында  ағылшын  тілінде  оқытуға  көшу  аясында 

ИИДМИ  -2  алты  мамандығы  және  4  педагогикалық  мамандық  бойынша  жыл 

сайын  мемлекеттік  тапсырыс  бойынша  500  магистрант  педагогикалық 

мамандықтарға, 900 бакалаврлар ағылшын тілінде оқуға,  500 мұғалімдер мен 

профессор-оқытушы құрамы «Болашақ» бағдарламасы бойынша қабылданады. 

Сонымен  қатар  жыл  сайын  2,4  мың  мұғалімдер  мен  оқытушылар  біліктілігін 

көтеру үшін тіл курстарынан өтуі 2020 жылға дейін белгіленген. [6].  

Ы.  Алтынсарин  атындағы  Ұлттық  білім  академиясы  Қазақстандағы 

барлық  білім  беру  деңгейлері  бойынша  2015-2016  жылдарда  үштілді  білім 

берудің Жол картасы аясында үштілді білім беруге мониторинг өткізді. 

Мониторингке  үштілді  білім  беру  бағдарламаларын  жүзеге  асыратын  28 

жоғары  оқу  орындары  қатысты.  Үштілді  білім  беру  бағдарламалары  жүзеге 

асырылатын  28  ЖОО-ның  жалпы  студенттер  контингенті  110923  студентті 

құрайды, олардың оқыту қазақ тілді бөлімдерінде 80212 студент, немесе 72,3%, 

оқыту орыс тілді бөлімдерінде 30711студент, немесе 27,7% оқиды (14-кесте). 

 

 

  

33 

14-


кесте  – Жүргізілген мониторингке қатысқан ЖОО-ның күндізгі бөлім 

білім алушыларының контингенті туралы мәліметтер 

Оқыту тілі 

Студенттер контингенті 

толық оқыту курсы 

қысқартылған оқыту курсы барлы 

ғы 

1- 


курс 2- курс  3-курс  4- курс 5- курс 

барлы

ғы  1 курс 2 курс  3курс  4 курс 

бар 

лығы 

Қазақ 


22009  20716  19004  15391  1142  78262 

479 


828 

637 
1950 

80212 

Орыс 


7117 

7801 


7134 

6820 


1082  29954 

168 


325 

263 
757 

30711 

Барлығы  29126  28517  26138  22211  2224 108216  647  1153  900 

7  2707  110923 

 

Орыс бөлімінің жалпы студенттер санынан пәндерді қазақ тілінде - 54,2%, қазақ  бөлімінің  жалпы  студенттер  санынан  пәндерді  орыс  тілінде  –  20,1% 

студенттер  оқиды. Көрсеткіштегі айырмашылық қазақ тілінің пайдасына 34,1% 

құрайды. Бұл үштілді білім беру бағдарламасына ЖОО студенттерін тартудың 

біркелкі  еместігін  көрсетеді.  Әсіресе  бұл  пәнді  ағылшын  тілінде  оқитын 

студенттер санына қатысты (15-кесте және 13-сурет). 

 

15- кесте  –  Пәндерді  мақсатты  тілде  оқитын  ЖОО  студенттерінің  саны 

туралы мәліметтер 

Студенттер санаты 

Толық оқыту 

курсы 

Пәндерді қазақ тілінде оқитын орыс бөлімінің студенттері  3842 

Пәндерді орыс тілінде оқитын қазақ бөлімінің студенттері  

5704 

Пәндерді ағылшын тілінде оқитын орыс бөлімінің студенттері  2886 

Пәндерді ағылшын тілінде оқитын қазақ бөлімінің студенттері  

7450 

 

 13- 

сурет – Пәндерді мақсатты тілде оқитын ЖОО студенттерінің үлесі  

 

13- 


суреттегі  мәліметтер  көрсеткендей,  тілдік  емес  пәндерді  ағылшын 

тілінде  оқитын  ЖОО  студенттерінің  үлесінің,  колледжден  айырмашылығы  іс 

жүзінде оқыту қазақ және орыс бөлімдері арасындағы көрсеткіштермен сәйкес 

келеді.  Мұнда колледждердің қазақ бөлімі студенттері бойынша көрсеткіштер, 

0,0

2,0


4,0

6,0


8,0

10,0


12,0

14,0


толық оқыту курсы 

пәнді қазақ тілінде оқитын орыс 

бөлімінің студенттері 

12,5


пәнді орыс тілінде оқитын қазақ 

бөлімінің студенттері 

7,1

пәнді ағылшын тілінде оқитын орыс бөлімінің студенттері 

9,4


пәнді ағылшын тілінде оқитын 

қазақ бөлімінің студенттері 

9,334 

төменде орыс бөлімінің сондай көрсеткіші небәрі 0,1% құрайды (14-сурет). 

 

14-


сурет – Тілдік емес пәндерді ағылшын тілінде оқитын студенттер үлесі  

 

Оқыту  қазақ  тіліндегі  студенттер  үшін  білім  беру  бағдарламаларын әзірлеуде ЖОО орыс бөлімі студенттеріне арналған бағдарламаларға қарағанда 

қазақ  тілінде  оқытылатын  пәндерге  артықшылық  береді:  мұнда 

көрсеткіштердегі айырмашылық  +5,4% құрайды (16- кесте). 

 

16-кесте –  (Т1) оқыту тілі бойынша тілдік емес пәндерді мақсатты тілде 

оқитын колледж студенттерінің үлес көрсеткіштерін бөлу  

 

Оқыту тілі(Т1)  

(Т2) Қазақ тілі 

 

(Т2)Орыс тілі  

(Т3)Ағылшын тілі 

Қазақ 

 

7,1% 9,3% 

орыс 


12,5% 

 

9,4%  

Сонымен  қатар,  мақсатты  орыс  тіліндегі  (Т2)  білім  беру  бағдарламасы 

қазақ  бөлімінің  128  мамандығы  үшін  және  мақсатты  ағылшын  тілінде  (Т3)  

4153  мамандықтары  үшін  әзірленді.  Бұл  жоғарыдағы  орыс  бөлімінің 

көрсеткіштерінің (88 және 149 мамандықтар бойынша) ұқсастығын көрсетеді. 

Сондай-ақ,  қазақ  топтарындағы  орыс  (Т2)  және  ағылшын(Т3)  тілдерінде 

оқытылатын тілдік емес пәндер саны тағы да орыс бөлімі топтарындағы қазақ 

(Т2)  және ағылшын (Т3)тілінде оқитын пәндер санын арттырады (17- кесте). 

 

17-


кесте  –  Мақсатты  тілде  оқытылатын  ЖОО  тілдік  емес  пәндері  және 

мамандықтары туралы сандық мәліметтер Мақсатты тілдер 

Мамандықтар 

саны 

Тілдік емес 

пәндер саны 

Оқыту орыс тіліндегі топтардағы қазақ тілі(Т2)  

88 

516 


Оқыту қазақ тіліндегі топтардағы орыс тілі (Т2)  

128 


854 

Оқыту қазақ тіліндегі топтардағы ағылшын тілі (Т3)  

153 

1303 


Оқыту орыс тіліндегі топтардағы ағылшын тілі (Т3)  

149 


997 

9,2


9,3

9,3


9,4

9,4


орыс бөлімі 

студенттері 

қазақ бөлімі 

студенттері 

9,4 

9,3 
35 

Сонымен  бірге  пәндерді  мақсатты  тілде  оқытуға  бөлінетін  оқу  уақыты 

көлемінің көрсеткіші біркелкі бөлінбеген. Оқыту қазақ тіліндегі топтарда  орыс 

тілінде  (Т2)  оқытылатын  пәндерге  білім  беру  бағдарламасының  жалпы  сағат 

санынан 23,7% бөлінеді, бұл оқыту орыс тіліндегі топтарда пәнді қазақ тілінде 

(Т2)  оқытуға бөлінетін оқу уақытының көлемінен  5,4% көп. 

Ағылшын  тілінде  (Т3)  оқытылатын  пәндердің  көрінісі  басқаша:  мұнда 

оқыту қазақ тіліндегі топтарда оқу уақытының осы көлемі оқыту орыс тіліндегі 

топтарға қарағанда 4,8% көп ( 15- сурет).   

 

15- сурет – ЖОО-да пәндерді мақсатты тілдерде (Т2 және Т3) оқытуға бөлінетін 

оқу уақытының үлесі 

 

ЖОО-мен  ұсынылған  мәліметтер  мониторинг  жүргізуге  қатысқан  ПОҚ-ның жалпы санынан екітілді оқытушылар саны (қазақ-орыс қостілділер) 37,3% 

құрайтынын,  олардың  саны  5228  адамға  жететінін  көрсетеді.  Сондай-ақ 

колледждердегі сияқты ЖОО ПОҚ оқытушылардың  аз саны, ағылшын тілінде 

оқитын оқытушылар-1506 немесе 10,7% (18-кесте, 16-сурет). 

 

18- 


кесте – Мониторингке қатысқан колледж оқытушылары туралы мәлімет 

Білім беру ұйымының 

атауы 

Барлы-


ғы 

ЖОО 


бойын

ша 


 

Оқитын оқытушылар 

тек қазақ тілінде  тек орыс тілінде  қазақ

 

және орыс тілдерінде 

ағылшын тілінде 

саны 

ПОҚ 


жалпы 

санынан 


үлесі (%) 

саны 


ПОҚ 

жалпы 


санынан 

үлесі (%) 

саны 

ПОҚ 


жалпы 

санынан 


үлесі (%) 

саны 


ПОҚ жалпы 

санынан 


үлесі (%) 

Қ.Жұбанов атындағы 

Ақтөбе МУ 

635 


489 

77,0 


145 

22,8 


422 

66,5 


77 

12,1 


0,0

5,0


10,0

15,0


20,0

25,0


30,0

оқу уақтының үлесі 

оқу орыс тіліндегі топтарда 

қазақ тілінде 

18,3

оқу қазақ тіліндегі топтарда орыс тілінде 

23,7


оқу қазақ тіліндегі топтарда 

ағылшын тілінде 

26,0

оқу орыс тіліндегі топтарда ағылшын тілінде  

21,2


36 

Ы.Алтынсарин атындағы 

Арқалық МПИ 

151 


70 

46,4 


14 

9,3 


54 

35,8 


13 

8,6 


Х. 

Досмұхамедоватындағы 

Атырау МУ 

424 


354 

83,5 


184 

43,4 


424 

100,0 


63 

14,9 


Д. Серікбаев атындағы 

ШҚ МТУ 


221 

20 


9,0 

29 


13,1 

0,0 2,3 


С. Аманжоловатындағы 

ШҚМУ 


345 

98 


28,4 

104 


30,1 

143 


41,4 

42 


12,2 

Семей қ. ММУ 

396 

189 


47,7 

228 


57,6 

160 


40,4 

74 


18,7 

Л.Н. Гумилеватындағы 

ЕҰУ 

1538 


0,0 


0,0 


0,0 


80 

5,2 


І. Жансүгіров атындағы 

Жетісу МУ 

333 

18 


5,4 

14 


4,2 

19 


5,7 

14 


4,2 

Жәңгір хан атындағы 

БҚАТУ  

288 


60 

20,8 


42 

14,6 


160 

55,6 


27 

9,4 


М. Өтемісұлы атындағы 

БҚМУ 


450 

122 


27,1 

106 


23,6 

152 


33,8 

70 


15,6 

М.Оспановатындағы 

БҚММУ 

511 


455 

89,0 


56 

11,0 


397 

77,7 


10 

2,0 


Т.К.Жүргенов атындағы 

Қаз.ұлт. өнер академиясы 

302 

120 


39,7 

124 


41,1 

122 


40,4 

17 


5,6 

Қаз Мем Қыз ПУ 

582 

220 


37,8 

70 


12,0 

210 


36,1 

82 


14,1 

Қ.И.Сәтпаев атындағы 

ҚазҰТУ 

1133 


204 

18,0 


329 

29,0 


601 

53,0 


12 

1,1 


Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ 


81 

13 


16,0 

32 


39,5 

29 


35,8 

7,4 Қар ММУ 

714 


304 

42,6 


419 

58,7 


55 

7,7 


103 

14,4 


Қар МТУ 

660 


70 

10,6 


72 

10,9 


30 

4,5 


66 

10,0 


Е.А. Бөкетов атындағы 

ҚарМУ 


789 

56 


7,1 

56 


7,1 

112 


14,2 

265 


33,6 

Ш.Уәлихановатындағы 

Көкшетау МУ 

69 


13 

18,8 


20 

29,0 


44 

63,8 


12 

17,4 


А.Байтурсыноватындағы 

Қостанай МУ 

418 

81 


19,4 

162 


38,8 

189 


45,2 

28 


6,7 

Қостанай МПИ 

213 

49 


23,0 

78 


36,6 

69 


32,4 

19 


8,9 

Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда МУ 

524 


33 

6,3 


28 

5,3 


399 

76,1 


65 

12,4 


Павлодар МПИ 

239 


42 

17,6 


71 

29,7 


83 

34,7 


43 

18,0 


М. Қозыбаеватындағы 

СҚМУ 


46 

13 


28,3 

15 


32,6 

0,0 18 

39,1 


Шәкәрім атындағы Семей 

МУ  


477 

113 


23,7 

112 


23,5 

251 


52,6 

65 


13,6 

Тараз МПИ 

346 

275 


79,5 

194 


56,1 

136 


39,3 

63 


18,2 

М.Х.Дулати атындағы 

Тараз МУ  

597 


40 

6,7 


38 

6,4 


504 

84,4 


65 

10,9 


М. Әуезоватындағы 

ОҚМУ 


1540 

850 


55,2 

125 


8,1 

463 


30,1 

102 


6,6 


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал