Семинар сабақтары 15 сағат
бет8/9
Дата22.04.2017
өлшемі1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

                                               4 Тапсырма  

 

 

55 


1. Фирманың есеп саясатында ТМЗ орта бағалау 

əдісімен бағаланады деп анықталған:               

Түскені: 

01.03 


     2000 дана.  100 теңгеден. 

09.03 


    520 дана.  105 тенгеден. 

18.02         Шығындалғаны: , дана. 

 

 

  

 

 1400 

 

  

 

  

1300 


 

 

  

 

 1200 

 

  

 

  

1100 


Түскені : 

05.04 


800 дана   115 тенгеден. 

22.04 


600 дана  125 тенгеден 

15.04           Шығындалғаны:, дана. 

 

 

 1210 

 

  

1220 


 

 

 1230 

 

  

1240 


    14.05           Шығындалғаны:, дана. 

420 


440 

460 


480 

 Түскені : 

10.06       1000 дана  110 тенгеден  

 

  

 

           24.06           Шығындалғаны:, дана. 

 

760  

770 


 

730 


 

740 


              ТМЗ қалдығын табу керек        

 

  

 

                                                5 Тапсырма  

 

1. Фирманың есеп саясатында ТМЗ ФИФО əдісімен бағаланады деп анықталған:               

 

  

 

  

2. Есепті  4 тапсырманың шартымен шығару керек . 

 

 

  

 

                                                    6 Тапсырма. 

 

1. Фирманың есеп саясатында ТМЗ ЛИФО əдісімен бағаланады деп анықталған:               

 

  

 

  

2. Есепті  4 тапсырманың шартымен шығару керек . 

 

 

  

 

7 Тапсырма. 

 

1.Фирма жабдық сатып алды. Сатып алушы алғысы келеді , мың т. 

 

 1500,0 

 

 1200,0 

 

 1600,0 

 

 1800,0 

 

2.Ағымдағы құны , мың т.  

1400,0 


 

1400,0 


 

1400,0 


 

1400,0 


 

56 


 

3.Сатып алушы ұсынды, мың т. 

 

1300,0 


 

1100,0 


 

1200,0 


 

1300,0 


 

4.Жеткізу шығындары,мың т. 

 

80,0 


 

60,0 


 

50,0 


 

30,0 


 

5.Шығындарды төлеу  (алымдар, баж ) , мың т. 

 

20,0 


 

30,0 


 

25,0 


 

40,0 


 

6.Сатып алынған жабдықты қандай құнмен есепке 

алатындығын табу керек. 

 

  

 

                                                8 Тапсырма. 

 

1.Фирма  ғимараты бар жер учаскесін сатып алды ,  мың т. 

   Здание подлежит сносу , т.к. сделка совер- 

   шается с целью приобретения земли 

 

 160,0 

 

 180,0 

 

 150,0 

 

 170,0 

 

2.Жылжымайиын мүлік бойынша агентке төленді, мың .т. 

 

8,0  

9,0 


 

7,0 


 

6,5 


3.Келісім шарт жасаған заңгерге төледі, 

мың .т. 


 

3,0 


 

2,5 


 

3,5 


 

2,8 


 

4.Ғимаратты бұзу шығындары ,мың  т. 

 

10,0 


 

11,0 


 

12,0 


 

8,0 


5.Ғимаратты бзудан түскен жарамды материалдар,  

мың т. 


 

3,0 


 

2,5 


 

4,0 


 

5,0 


6.Жер учаскесін тазарту шығындары, мың т. 

 

5,0  

4,0 


 

2,5 


 

3,0 


7.Жер учаскесінің алғашқы бағасын тауып, 

қабылдау қажет, мың т. 

 

 

  

 

 9 Тапсырма . 

 

1. Бұрын пайдалануда болған ғимарат сатып аламыз:    Алғашқы құны ,  мың т. 

 

   Қалдық құны , мың т.    

   Жинақталған тозуы , мың т. 

 

 

1500,0  

1000,0 


 

500,0 


 

 

1200,0  

1000,0 


 

200,0 


 

 

1300,0  

1000,0 


 

300,0 


 

 

1400,0  

1000,0 


 

400,0 


2.Сатып алынған ғимараттың келісім құны , мың т. 

 

1200,0  

900,0 


 

1100,0 


 

1300,0 


3.Ғимаратты қабылдау, мың т. 

 

  

 

  

57 


 10 Тапсырма . 

 

1.Фирма өзінің күшімен гараж салады:  Құрылыс шығындары : 

                      материалдар,  мың т. 

                      еңбек ақы , мың т. 

                      Əлеуметтік салық  ( 19% ) 

                      Əлеуметтік қам-ру   ( 1,5% ) 

 

  

1200,0 


800,0 

 

  

1300,0 


900,0 

 

  

1100,0 


950,0 

 

  

1000,0 


830,0 

 

          Басқа жақтардың қызметтері, мың т.                  

        Өз транспортымыздың қызметі, мың т  

 

300,0 


 

150,0 


 

350,0 


 

180,0 


 

280,0 


 

160,0 


 

410,0 


 

140,0 


        Үстеме шығындары  

        (10% материалдар шығынына  ),  мың т. 

 

 

  

 

 2.Салынған гаражды қабылдап алу,  мың т. 

 

  

 

 3.Бір жылдан кейін гараждың құны ағымды құнға 

дейін жеткізілді (бағалау өсуге қарата жүргізілді ),  

мың т. 

 

  100,0 

 

  

300,0 


 

 

200,0  

 

150,0  

 11 Тапсырма . 

 

1.Амортизация сомасының жыл сайынғы сомасын анықтау қажет:  

негізгі құралдардың алғашқы құны , мың т. 

 

 жойылу құны ,  мың т.  

 пайдалы қызмет көрсету жылы, лет 

 

 

 130,0 

 

10,0  

12 


 

 

 180,0 

 

12,0  

10 


 

 

 120,0 

 

11,0  

  

 

150,0  

9,0 


 

2.Ай сайыеғы  амортизация сомасын есептеу   

 

  

 

12 Тапсырма . 

 

1.Фирманың есеп саясатында  амортизация есептеудің бірқалыпты əдісі анықталған:   

 

  

 

 2.Жыл сайынғы амортизация сомасын есептеу 

қажет, егер ғимраттың алғашқы бағасы  мың тенге : 

    

 

   Жойылу құны .  мың т.     

   Қызмет көрсету жылы  , жыл  болса  

 

 

 120,0 

 

8,0  

20 


 

 

 110,0 

 

5,0  

20 


 

 

 100,0 

 

4,0  

20 


 

 

 130,0 

 

9,0  

20 


 

58 


 

3.10 жыл өткеннен кейін кəсіпорынның қызмет түрі 

өзгерді, сондықтан пайдалы қызмет көрсету жылы 

мен жойылу құны қайтадан қарастырылды:  

 Жаңа пайдалы қызмет көрсету жылы, жылы  

 

  Жойылу құны, мың т.  

 

  

 

15  

10,0 


 

 

  

 

15  

8,0 


 

 

  

 

15  

6,0 


 

 

  

 

15  

10,0 


4.Өзгерген мəліметтерді ескере отырып, жыл 

сайынғы  амортизация сомасын есептеу;  

 

 

  

 

13 Тапсырма  

 

11.Фирманың есеп саясатында  амортизация есептеудің өндірістік  əдісі анықталған: 

 

  

 

2.Жабдық техникалық құжатына сəйкес  20 мың сағат жұмыс жасайды. 

 

  

 

 3.Жабдықтың алғашқы құны , мың т. 

 

1200,0  

1300,0 


 

1400,0 


 

1100,0 


 

4.Жойылу құны,  мың т. 

 

10,0 


 

12,0 


 

14,0 


 

10,0 


 

5.Амортизация нормасын анықтау қажет 

( т/сағат ) 

 

  

 

  

6.Кезең ішінде жабдық мынандай жұмыс жасады  , 

сағат 

 

 200 

 

 300 

 

 250 

 

 350 

 

7.Жұмыс жасаған кезеңге жұмыс жасаған сағатын ескере отырып, амортизация есептеу керек:  

 

  

 

 14 Тапсырма  

 

1. Фирманың есеп саясатында  амортизация есептеудің қалдықты азайту  əдісі анықталған: 

 

  

 

 2. Жабдықтың алғашқы құны , мың т.                               

Жойылу құны,  мың т. 

   Бірқалыпты амортизация есептеу нормасы  10% 

   Қызмет ету мерзімі  5 жыл 

 

80,0 


5,0 

 

95,0 6,0 

 

85,0 3,0 

 

100,0 5,0 

 

3. Қалдықты азайту  əдісін пайдаланып, амортизация есептеу  

 

  

 

 15 Тапсырма  

 

 

59 


 

1. Фирманың есеп саясатында  амортизация 

есептеудің кумулятивті  əдісі анықталған:  

 Жабдықтың алғашқы құны , мың т.                              

Жойылу құны,  мың т. 

   Бірқалыпты амортизация есептеу нормасы  10% 

   Қызмет ету мерзімі  5 жыл 

 

  

100,0 


2,0 

 

  

 

120,0 5,0 

 

  

125,0 


3,0 

 

  

130,0 


4,0 

2. Есеп коэффициентін анықтау  

   ( кумулятивтік сан ) 

 

  

 

  

3. Кумулятивтік   əдісін пайдаланып, амортизация 

есептеу 

 

  

 

 16 Тапсырма . 

 

 Амортизация есептеу бойынша бухгалтерлік   проводкалар беру :   

 

  

 

  

        1.   магазин бойынша 

 

 

  

        2.  библиотекалық қор бойынша 

 

 

  

        3.  Бала бақша бойынша 

 

 

  

        4. Фирманың офисі бойынша 

 

 

  

        5.  Жер участкісі бойынша 

 

 

  

        6.  Касса аппараты бойынша 

 

 

  

        7.  Компьютер бойынша ( бухгалтерия ) 

 

 

  

        8. Аяқталмаған құрылыс бойынша 

 

 

  

        9. Өнім беретін мал бойынша 

 

 

  

        10. Музейлік құндылықтар бойынша 

 

 

  

 

17 Тапсырма  

1.Фирма арендаға құрылғы  берді , мың т. 

60,0 

80,0 


70,0 

85,0 


 2. Ай сайынғы  арендалық төлем ,  мың т. 

10,0 


8,0 

15,0 


18,0 

3.Фирма ай сайын амортизация есептейлі,  мың т. 

1,0 

2,0 


2,0 

3,0 


4. Ай соңында  арендалық  төлем алынды ,   

    мың т.      

 

 

  

 

5. Ай ішінде арендадан алынған табысты анықтау ,  мың т. 

 

  

 

 18 Тапсырма  

1.Фирма арендаға жабдық алды,  мың т 

80,0 

100,0 


120,0 

90,0 


2.Арендалық төлем жабдық құнының   10% -н 

құрайды   

 

 

  

3. Жабдық өндірістік мақсатта қолданылады  

 

 

  

4.Фирма арендалық төлемді аванс ретінде 6 ай 

ішінде төледі 

 

  

 

  

60 


5. Айлық арендалық төлем шығындарын  

мойындауды көрсету  

 

 

  

 

19 Тапсырма  

1. Жөндеуге материалдар шығындалды : 

              офисті,  мың т. 

              магазинді,  мың т. 

              Өндірістік жабдықты , мың т 

 

95,0 100,0 

230,0 


 

90,0 


120,0 

210,0 


 

83,0 


45,0 

190,0 


 

85,0 


60,0 

200,0 


2.Жөндеуге қатысқан жұмысшыларға еңбек ақы 

есептелді: 

             офисті,  мың т. 

             магазинді ,  мың т. 

            Өндірістік жабдықты , мың т 

 

240,0 180,0 

160,0 


 

180,0 


200,0 

100,0 


 

190,0 


150,0 

140,0 


 

230,0 


160,0 

150,0 


3. Əлеуметтік салық  

       жəне əлеуметтік қамсыздандыру  (1,5% )  

 

 

  

4. Есептелген еңбек ақыдан 10% устеме шығындар 

есептелді, мың т 

 

  

 

 5.Жөндеу құнын анықтау: 

              офистің,  мың т. 

              магазиннің,  мың т. 

              Өндірістік жабдықтың, мың т 

 

 

  

6. Өндірістік жабдықтың жөндеуі капиталдық 

жөндеу болып саналып, оның құны өндірістік 

жабдықтың алғашқы құнының өсуіне алып 

барылады , мың т  

 

  

 

  20 Тапсырма  

 

1.Фирма жабдық сатады , 

   Алғашқы құны ,  мың т. 

   Тозуы ,  мың т. 

 

1200,0 


800,0 

 

1400,0 900,0 

 

1300,0 700,0 

 

1500,0 900,0 

2.Жабдық мынандай сомаға сатылды, мың т. 

600,0 

800,0 


900,0 

800,0 


3.Шыққан жабдық бойынша қайта бағалау есептен 

шықты  


 

130,0 


 

200,0 


 

140,0 


 

180,0 


4.Сатылған жабдық бойынша түсім фирманың  

ағымдағы шотына  қабылданды , мың т. 

 

 

  

5. Кезеңнің соңына сатылған  шыққан мүлік 

бойынша нəтиеже анықталды,  мың т. 

 

  

 

 Студенттің  оқу  жетістіктерін  бақылау  жəне  бағалау  материалдары  (бақылау 

тапсырмалары,  тесттік  тапсырма,  өзін-өзі  даярлау  сұрақтар  тізімі,  емтихандық 

билеттер жəне т.б.) 

Бағалау саясаты  

61 


Бағалау  саясаты  келесі  принциптерге  негізделу  керек:  шынайлық,    əділдік,  айқындылық, 

икемділік, жоғары дифференциация. 

Қорытынды бағалауға рейтингтік бақылау жəне емтихан кіреді. 

Ќорытынды бағалау мен рейтингті бақылау 

•  Семестрдің  7(8)  аптасында  (1-7  апта  нəтижесі  бойынша)  жəне  15  аптада  (8-15  апта 

нəтижесі  бойынша)  оқытушы  100  балдық  шкала  бойынша    рейтингті  бақылау  

нəтижелерін  шығарады  жəне  оқытушы  өткізген  рейтингке  қойылатын  баға,  ағымды, 

рубеждік бақылау балдарының сомасын  көрсетеді. 

•  Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі  

          U = [(P1 +P2) / 2] * 0,6 + E * 0,4 

P1 - бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 

P2 - екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 

Е – емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті 

Яғни 30% (1 рейтинг) + 30% (2 рейтинг) + 40% (емтихан). 

 

 "Аудит  пəні бойынша бағалау кестесі " 

 

Бағалау саясаты:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) жəне 15 апталарда. Бағалау түрі 

Бағалау критерийлері 

Жұмыс үшін 

балл 

Орындалған жұмыс 

көлемі  

Дəрістегі белсенділік 

100 

15 


Семинардағы (практикалық 

жұмыстағы белсенділік) 

100 

15 


Зертханалық жұмыста белсенділік  

 

100 15 

СОӨЖ-дағы белсенділік  

100 

15 


СӨЖ орындауы 

100 


15 

Жеке тапсырмалар 

100 Рубеждік бақылау 100 

Аралық аттестация  (Р1, Р2) 100 

Ағымдық бақылау 100 

Емтиханға жіберілетін рейтинг 100 

Барлық 


бағалардың 

орта  арифметикалық 

сомасы 

Қорытынды бақылау (емтихан) (Р1+Р2)/2 

 

Қорытынды  Ағымдық 

бақылау * 0,6 

 

Жеке тапсырмалар 100*0,4 

 

Рубеждік бақылау Емтиханға 

жіберілетін 

рейтинг 

қорытынды нəтиже 

 


 

62 


Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 60% құрайды. 

Семестр  аяғында  оқу  пəні  бойынша  қорытынды  аттестациялау  –  емтихан  өткізіледі 

(максималды көрсеткіші - 40%). 

Пəн  бойынша  қорытынды  емтихан  бағасы  аралық  бақылаулар  жəне  қорытынды 

аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады. 

Қорытынды  емтихан  пəннің  негізгі  теориялық  жəне  практикалық  материалдарын 

қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді. 

Əріптік  бағалау  жəне  оның  балдардағы  цифрлік  эквиваленті  дұрыс  жауаптардың 

пайыздық көрсеткіші  бойынша  анықталады (кесте бойынша) 

 

Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады: 

 

Бағалау 


Бағаның 

əріптік 


баламасы 

Бағаның 


сандық 

баламасы 

Бағаның проценттік 

баламасы 

Бағалаудың дəстүрлі жүйесі 

4,0 95-100 

A- 


3,67 

90-94 


өте жақсы 

B+ 


3,33 

85-89 


3,0 


80-84 

B- 


2,67 

75-79 


жақсы 

C+ 


2,33 

70-74 


2,0 


65-69 

C- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

қанағаттанарлық 0-49 қанағаттанарлықсыз 

 

 

Курс саясаты жəне іс-жосығы (процедурасы) 

Курс  саясаты  оқу  процесінің  жоғарғы  тиімділігін  қамтамасыз  етуге  тиісті  жəне  барлық 

студенттер  үшін  міндетті.  Əрбір  оқытушы  студенттерге  сабақ  барысында  тəртіп  ережелерін, 

оқытушымен жəне басқа студенттермен өзара қатынастарын ұстаудағы өзіндік жүйесін талап 

етеді. 

 

Студенттерге қойылатын талаптар: 

Курс  бойынша  жоғары  балл  алу  үшін  əрдайым  жұмыстану  қажет.  Себебі  пəн  бойынша 

баға  жалпы  семестр  бойы  жинақталады.  Сабаққа  белсенді  қатысып,  барлық  тапсырмаларды 

нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда студентке жоғары баға қойылады. Студент 

əрбір  кредит  сағат  бойынша  жинаған  балдарын  есептеп  жүру  қажет  (жоғарыда  көрсетілген 

пəн бойынша білімді бағалау жəне апталық тақырыптық кесте бойынша) 
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал