Семинар сабақтары 15 сағат
бет6/9
Дата22.04.2017
өлшемі1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

11 Тақырып: аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері   

Мақсаты:  Аудитор  негізгі  құралдардың  түсуіне  толтырылған  алғашқы  құжаттар   

Негізгі сұрақтар мен қысқаша мамзұны: 

1.  Аудитордың   ең   маңызды   міндеттерінің   бірі   

2.  Ағымдағы   бағасын   өзгертпейтін   шығындар  

3.  Негізгі  құралдар  классификациясы 

Аудитор  негізгі  құралдардың  түсуіне  толтырылған  алғашқы  құжаттар  арқылы,  

техникалық  паспорттар  арқылы  келесі  жағдайларды  анықтау  керек: 

-  Негізгі  құралдар  классификациясының  дұрыстығын  тексеру; 

-  Негізгі    құралдардың    тиістілігіне    байланысты    бөлінуінің    дұрыстығын  

тексеру. 

Оларға    тозу    есебін    қате    есептеуге    əкеліп    соқтырады:    соның    нəтижиесінде  

шығындарды  өндірістің  өз  құнына  дұрыс  апармауына  əкеліп  соқтырады. 

Сонымен  қатар  негізгі  құралдардың  тиістілігіне  қарай  дүрыс  бөлінбеуі  оларға  

деген  арендалық  төлемнің  дұрыс  есептелмеуіне  əкеледі;  өндіріске  қатысуына  байланысты  

негізгі  құралдардың  дұрыс  бөлінбеуі  оларға  амортизация  дұрыс  есептелмеуіне  əкеледі. 

Сонымен    қатар    тəжірбиеден    көп    кездесетін    жағдайлардың    бірі,    ол  

бухгалтерлердің    негізгі    құралдардың    есебі    кезінде    оларды    өндірістік    немесе    өндірістік  

емеске    жатқызылуына    байланысты.    Бұл    негізгі    құралдардың    есебі    кезінде    əрдайым  

кездесетін  қателіктердің  бірі  болып  табылады. 

Баланыста    негізгі    құралдарды    өндірістік    немесе    өндірістік    емес    түрге  

жатқызуына  байланысты  бухгалтерлік  проводкалар  мен  салық  салу  тəртібінде  бөлінеді. 

Аудитордың   ең   маңызды   міндеттерінің   бірі  сақталуы  мен  олардың   барына   

бақылау      жасау    керектігі.    Олардың    сақталуына    байланысты        дұрыс      жағдайлар   

жасалынса,      олардың    сақталуына    материалды      жауапты      тұлғаның      шарты      жасалуына,   

материалды      жауапты    адамға      негізгі      құралдарды      дұрыс      сақтау      үшін      жағдайлар   

жасалуына      осы    кəсіпорынның      негізгі      құралдарын      тексеріп    отыратын    инвентарлық  

комиссия   құрылуына,   жылдық     есеп     алдында   негізгі   құралдардың  инвентаризациясы   

болды   ма,   олардың   нəтижиелері   дұрыс   құжатталды   ма,   жоқ  па?                     

 

 

12 Электрондық дайындалған көрсеткіштер 

 

Мақсаты:  Аудитор  негізгі  құралдардың  түсуіне  толтырылған  алғашқы  құжаттар   

Негізгі сұрақтар мен қысқаша мамзұны: 

1.  аудитордың  басты  міндеттеріне  салықтар  мен  төлемдер  бойынша  уақытында 

хабардар етуі жатады. 

2.  Ағымдағы   бағасын   өзгертпейтін   шығындар  

3.  Ауыр салықтық салмақтың əсерінен салықтық факторлар 

 

Ауыр  салықтық  салмақтың  əсерінен  салықтық  факторлардың  қате  жəне  жеткіліксіз 

есебі  жағымсыз  қаржылық  зардаптарға  əкелуі  мүмкін.  Осыған  байланысты  салықтық 

заңдылықтардық  негізін  білу  кəсіпорынның  есеп  саясатын  дұрыс  таңдауда  басты  алғы 

шарттарының  бірі  болып  саналады.  Қазіргі  таңда  кез  келген  қызмет  ететін  кəсіпорын 

салықтар мен төлемдерді төлейді. Бюджетпен есеп айырысуды тексергенде Президенттің заң 

күші бар  «Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» бұйрық пен 

Қазақстан  Республикасының  қаржы  министірінің  нұсқаулы  мəліметтерін  басшылыққа  алған 

жөн.  Өз  қызметі  барысында  аудитор  есептелген    салықтың  дұрыс  бюджетпен  есеп 

айналысқандығына, 

барлық 

шаруашылық операцияларға 

қосымша 


құн 

салығы 


салатындығына  көп  көңіл  бөледі.  Бұл  кезде  аудитордың  басты  міндеттеріне  салықтар  мен 

 

41 


міндетті  салымдар  жəне  төлемдердің  дұрыс  есептелуін  мұқият  тексеру  жəне  кəсіпорынның 

бұл салықтар жəне толықтай есептесу үшін салық салу мəселелері туралы уақтылы хабардар 

етуі жатады. Аудитор тексерілетін кəсіпорынға келгенде қолында салықь салуға байланысты 

барлық 


заңдармен 

нұсқаулар, 

сонымен 

қатар 


Қазақстан 

Республикасыныңқаржы 

Министрлігінен  жəне  салық  қызметінің  мамандарынан  жек  мəселелер  бойынша  түсіндірмей 

жəне  қомсымша  мағлұматтары  салынған  арнайы  папкасы  болуы  тиіс.Аудиторлық  тексеріс 

кезінде  салық  қызметі  де  салықтық  заңдылықтарды  қате  немесе  өз  ойынша    (пікірінше) 

түсіндірумен де кездеседі. Егер кəсіпорын салық комитетінің пікірімен келіспесе жəне оның 

келіспеушілігің аудитор өз қорытындысына дұрыс деп санаса, онда кəсіпорынның талабымен 

аудитор  өз  пікірін  айтып,  сəйкес  нормативтік  құжаттарға  сүйеніп  жазбаша  анықтама  бере 

алады. 

 

13 Аудиторлық қорытынды: жасау тапсыру тəртібі  

Мақсаты:  Тексеріс салықтың əрбір түрі бойынша жеке есептеледі.  

Негізгі сұрақтар мен қысқаша мамзұны: 

1.  Салық салынатын базасының толық жəне дұрыс анықталуы. 

2.  Салықтар мен басқа да төлеулердің ставкаларының дұрыс қолданылуын тексеру. 

3.  Төлемдерді есептегенде арифметикалық есебінің дұрыстығын тексеру.  

Тексеріс  салықтың  əрбір  түрі  бойынша  жеке  есептеледі.  Бірақ,  мынадай  жалпы 

мəселелер тексеріске жатады: 

4.  Салық салынатын базасының толық жəне дұрыс анықталуы. 

5.  Салықтар мен басқа да төлеулердің ставкаларының дұрыс қолданылуын тексеру. 

6.  Төлемдерді есептегенде арифметикалық есебінің дұрыстығын тексеру. 

7.  Салық салу базасынан қолданылатын шегерімдердің заңдылығын жəне дəлелділігін 

тексеру. 

8.  Төлемдердің бюджетке толық жəне уақтылы төленуін тексеру.  

9.  Төлем түрлері бойынша есеп беру формаларының дұрыс толтырылуын жəне салық 

комитетіне уақытында тапсырылуын тексеру. 

10. 631,  633,  634  шоттар  бойынша  аналитикалық  жəне  синтетикалық  есепті  дұрыс 

жүргізу жəне басқа да бюджетке салықтарды тексеру. 

11. Аналитикалық  жəне  синтетикалық  есептің  жазуларын  Бас  кітап  пен  бухгалтерлік 

баланстағы жазулармен сəйкестігін тексеру. 

Заңды  тұлғалардың  алынатын  табыс  салығы  бойынша  салық  салу  базасының 

толықтылығын  тексеру  кезінде  өнімді  өткізуден  алған  кірісі  бойынша  салықтың 

деклорациясының  мəліметтерін,  №11  жəне  №15  журнал  ордерлерінің  мəліметтерінің 

сəйкестігін, ал егер ескі есеп регистрлары болса, онда 16, 11 а, 11 б ведомстволарын тексеру 

қажет. 


Мүлікті  өткізуден  табысты  №13  жəне  №15  журнал  ордерінің  мəліметтерімен 

сəйкестіреді. 

Қосымша  құн  салығынығ  салық  салу  базасын  дұрыс  анықтап  тексеру  жүргізгенде, 

№11, 6 журнал ордердің, №16, 2, 2/1, 1 ведомстволардың, №13 журнал ордердің айналым мен 

салық  салынатын  айналым  мен  салық  салынатын  импорттың  дұрыс  анықталуын  тексеру 

қажет. 


Салық  салу  базасынан  шегерімдердің  заңдылығы  жəне  дəлелділігі  салықтардың 

түрлері бойынша жүргізіледі. 

Жер  салығы  бойынша  салық  салу  базасын  дұрыс  анықтап  тексергенде  салық 

салынатын жер учаскесі көлемінің дұрыс анықталуын тексеру қажет.  

14  Қортынды қаржылық есеп аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты 

жəне тəсілдері 

 

42 


 

Мақсаты:  Салық салынатын табыс теңгемен анықталыады. 

Негізгі сұрақтар мен қысқаша мамзұны: 

1.   «б» бөлімшесінде қарастырылғандардан басқа заңды тұлғалар  

2.   арнайы экономикалық аймақта тіркелген жəне қызмет ететін заңды тұлғалар  

3.   негізгі құралы жер болып табылатын заңды тұлғалар   

Заңды  тұлғалардан  ұсталынатын  корпоративтік  табыс  салығының  төлеушілері  болып 

салық  жылында  салық  салынатын  табысы  бар  заңды  тұлғалар,  соның  ішінде  Қазақстан 

Республикасының  Ұлттық  банкісінен  басқа,  резидент  –  заңды  тұлғалар  жəне  резидент  емес 

заңды  тұлғалар  болып  табылады.  Корпоративтік  салық  салығы  бойынша  салық  салынатын 

объект  ретінде  жылдық  жиынтық  табыстан  барлық  шегерімдерді  алып  тастағандағы  салық 

салынатын табыс жатады. Салық салынатын табыс теңгемен анықталыады. Ставкалары:  

а) «б» бөлімшесінде қарастырылғандардан басқа заңды тұлғалар үшін – 30 %  

б) арнайы экономикалық аймақта тіркелген жəне қызмет ететін заңды тұлғалар үшін – 

20 % . 


в) негізгі құралы жер болып табылатын заңды тұлғалар үшін – 10 %. 

Бекітілген  ставкалар  мен  жеңілдіктерді  ескеріп  салық  салуға  жататын  салықтың 

мөлшеріне  байланысты  салық  төлеушілер  салық  соммасын  өз  бетінше  анықтайды.  Заңды 

тұлғалар  салық  органдарына  жылдың  жиынтық  табыспен  шегерімдер  жүргізілген 

деклорацияны есепті жылдан келесі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей тапсырады. 

 

15 Аудиттің қорытынды кезеңі  

Мақсаты:  аудитор жұмыс уақытының есебі. 

Негізгі сұрақтар мен қысқаша мамзұны: 

1.  Бастапқы құжаттарын зерттеу 

2.  Жұмыскерлердің жеке құрамының есебі 

3.  Есептелген сомалар жəне ұсталымдар 

             Бастапқы  құжаттарын  зерттеген  кезде,  аудитор  жұмыс  уақытының  есебінің  табелін 

жəне нарядтарды, оларға жалған тұлғалардың еніп кетпегендігін тексеруге міндетті. Ол үшін 

нарядтарды  берілген  күні  бойынша  нарядтағы  жəне  жұмыс  уақытының  есебінің  табеліндегі  

жұмысшылардың  аты  –  жөнін,  жеке  құрамының  есбінің  мəліметтерімен  салыстырып  талдау 

жасауы  қажет.  Бұрын  еңбек  ақы  есептеуге  негіз  болған  бастапқы  құжаттар  бойынша  екінші 

рет есептелінбегендігіне, қайталанбағандығына назар аудару қажет. 

           Əсіресе,  шаруашылықтың  жеке  құрамының  тізімінде  жоқ  жəне  шамалы  уақыт  істеген 

тұлғаларға  жазылған  нарядтарға,  сондай  –  ақ  ақауды  қалпына  келтіру  жəне  төменгі  сапада 

орындалған жұмыстарды қайта жасау бойынша толтырылған нарядтарға баса назар аударып, 

мұқият тексеру жүргізу қажет. 

           Жұмыскерлердің  жеке  құрамының  есебін  кадрлар  бөлімі,  не  арнайы  тағайындаған 

тұлға жүргізеді. 

           Əрбір  жұмысқа  қабылданған  тұлғаға  (  тұрақты,  уақытша,  маусымдық  )  жеке  карточка 

толтырылып,  оған  табельдік  нөмер  беріледі.  Шаруашылықтың  төрағасының  бұйрығының 

немесе  өкімінің  негізінде,  бухгалтер  əрбір  жұмыскерге  бет  есеп  ашады.  Онда  жұмыскердің 

анықтама  мəліметтері,  есептелген  жəне  ұсталған  сомалар  туралы  барлық  мəліметтері 

жинақталып көрсетіледі. 

           Есептелген  сомалар  жəне  ұсталымдар  туралы  мəліметтер  бет  есептен  есептеу  төлем 

ведомостарына көшіріліп, барлық жұмыскерлер бойынша жиынтығы шығарылады. 

            Бастапқы  құжаттарын  жəне  есептеу  –  төлем  ведомостарын  тексерген  кезде 

арифметикалық амалдардың дұрыс орындалғандығына назар аудару қажет. 


 

43 


            Аудиттің  маңызды  іс  -  əрекетінің  бірі  əр  түрлі  жағдайларға  байланысты  еңбек  ақы 

есептеу  тəртіптерімен  ережелерінің  дұрыс  сақталғандығына  ішінара  тексеру  жүргізу  болып 

табылады. 

-  кесімді,  мерзімді,  тарифтік  қойылымдар,  жалақы  мөлшері  бойынша  төлемдердің 

дұрыстығына,  мерзіміне  қарай  еңбек  ақы  төлеу  кезінде  шаруашылықтың 

жұмыскерілерінің,  қызметкерлерінің  штаттық  кестедегі  қаралған  жалақы 

мөлшерінің  сақтлуын,  еңбек  келісім  бойынша  еңбек  ақы  төлеудін  негізділігін, 

тарифтік  қойылымдардың  дұрыс  қолдануын  тексеру  қажет,  ал  кесімді  кезінде 

қолданылған  шаралардың  жəне  нарықтардың,  жұмыс  санының  жəне  сапасының 

орындалу  көрсеткіштерінің  дұрыстығын,  еңбек  ақы  есептелген  жұмыс  көлемінің 

қаншалықты  нақты  орындалғандығын,  шаруашылық  кіріске  алынған  өндірілген 

өнімнің оның санына сəйкестігін; 

-  шаруашылықта  қолданылып  жүрген  сыйақы  төлеу  жүесі  бойынша  кесімді  жəне 

мерзімді  жұмысшыларға  есептелген  сыйақының  негізділігін. Сондай  –  ақ  сыйақы 

жəнеынталандыру ақыларына ресми түрде қабылданған рұқсаты ( сыйақы туралы 

есепте бұйрық, басқарманың ұйғарымы ж. б. ) болуы керек; 

-  жұмыстың қалыпты жағдайдан ауыткуына байланысты түнгі уақыттағы жұмыстар 

үшін,  мерзімінен  тыс  атқарылған  жұмыстар  үшін,  жұмыскерлердің  кінəсінен 

болмаған  өндірістегі  уақытша  кідірісті  төлеу  үшін,  ауыр  жəне  зиянды  жұмыстар 

үшін,  демалыс  жəне  мереке  күндерендегі  жұмыстар  үшін  ж.  т.  б.  Есептелінген 

қосымша ақының дұрыстығын. 

 

 СЕМИНАР САБАҚТАР ЖОСПАРЫ  

1 Тақырып:  Қорытынды қаржылық есеп аудитінің ақпараттық жүйесі 

2 Тақырып:   Сатып алу кезеңінің аудиті 

3 Тақырып:   Өндіріс кезеңінің аудиті 

4 Тақырып:   Қаржылық қорытындының қалыптасу мен сату кезеңінің аудиті 

5 Тақырып:   Ақша қаражаттарының аудиті 

6 Тақырып:   Ұзақ мерзімді акивтердің  аудиті 

7 Тақырып:   Инвестициялау кезеңнің аудиті 

8  Тақырып:   Міндеттемелер мен капиталдың аудиті 

9 Тақырып:   аудитте талдау тəсілдерін пайдалану 

10 Тақырып:   Аудиттің қорытынды кезеңі 

11 Тақырып: аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері   

 

 

 

   Типтік  есептеу,  графикалық  жұмыс,  лабораторлық  жұмыс,  курстық  проект  (жұмыс) 

орындалуы бойынша əдістемелік нұсқаулар осы пəнде қарастырылмаған. 

 

  Студенттердің өзіндік жұмысы үшін материалдар (СӨЖ) 

 

№  Тақырып атауы 

Сұрақтар мазмұны 1 Тақырып:  Қорытынды қаржылық есеп аудитінің 

ақпараттық жүйесі 

  

 

Тікелей мысалдар шығару. 

2 Тақырып:   Сатып алу 

кезеңінің аудиті 

Тікелей мысалдар шығару.  

44 


  3 Тақырып:   Өндіріс кезеңінің аудиті 

  

Тікелей мысалдар шығару. 4 Тақырып:   Қаржылық 

қорытындының қалыптасу 

мен сату кезеңінің аудиті 

  

Тікелей мысалдар шығару. 5 Тақырып:   Ақша 

қаражаттарының аудиті 

  

Тікелей мысалдар шығару. 6 Тақырып:   Ұзақ мерзімді 

акивтердің  аудиті 

  

СК нің тиісті бөлімдерін оқып үйрену. 7 Тақырып:   Инвестициялау 

кезеңнің аудиті 

  

КТС  бойынша,  ЖЖТ  бойынша  мағұлымдама 

толтыру. 8  Тақырып:   Міндеттемелер мен капиталдың аудиті 

  

КТС  бойынша,  ЖЖТ  бойынша  мағұлымдама 

толтыру. 9 Тақырып:   аудитте талдау тəсілдерін пайдалану 

  

Тікелей мысалдар шығару. 

10 

10 Тақырып:   Аудиттің 

қорытынды кезеңі 

 

Тікелей мысалдар шығару. 11 

11  Тақырып:  аудиттің  басқа 

да түрлері леспе қызметтері   

Тікелей мысалдар шығару. 

12 

Шығындардың аудит Тікелей мысалдар шығару. 

 

 Студенттердің өзіндік жұмысы үшін материалдар (СӨЖ) 

 

 « Аудит » пəнінен  СӨЖ   арналған  есептер 

 

Варианттар Шарты                                 1 Тапсырма . 

1.Физикалық тұлға  «А», «В», «С» ЖШС  «Арман»  

ашады: 

 Жарғыға сəйкес олар  мынандай көлемде жарғылық капитал құрастырады,мың тенге  

  Үлестері  «А»  50%  нақты ақшамен  

             «В»  25%  офис 

             «С»  25%  есеп айырысу шотпен                              

 

 

  500,0 

 

  

800,0 


 

 

  

 

 600,0  

 

 1000,0 

2.Жарияланған   капиталға праводкілер беру  

 

 

  

3.Алғашқы   баланс ашу  

 

 

  

 

45 


4.ЖШС «Арман» құрылғы сатып алды, мың тенге. 

1500,0 


1300,0 

1200,0 


1300,0 

5.Төлей алмай ьанктен несие алды  

1500,0 

1300,0 


1200,0 

1300,0 


6.Операцияларды шоттарда көрсету  

 

  

 

7.Құраушы  «А» несиені өз қаржысы есебінен төледі   1500,0 

 

1300,0  

1200,0 


 

1300,0 


8.Материалдар сатып алынды 

    70,0 

  100,0 

    60,0 

    90,0 

9.Материалдар төленді  

 

 

  

10.Шоттарға операцияларды жазу  

 

 

  

11.Айналымдарды есептеп, шоттар бойынша 

қалдықтарды табу 

 

  

 

12.Айналым  ведомостысын құру   

 

  

13.Баланс құру  

 

 

  

 2Тапсырма . 

 

1.Шығыс  кассалық  ордер:      бланкілер сатып алу үшін, т 

 

 340 

 

 500 

 

 720 

 

 300 

2. Шығыс  кассалық  ордер:    

 канцтоварлар сатып алу үшін, т. 

 

180  

200 


 

280 


 

150 


3. Кіріс  кассалық  ордер: 

    чек бойынша еңбек ақы төлеу үшін, мың т. 

 

55,0 


 

100,0 


 

68,0 


 

72,0 


4. Кіріс  кассалық  ордер: 

  сынақ кітапшалары үшін , т. 

 

360 


 

430 


 

180 


 

480 


5. Кіріс  кассалық  ордер: 

   оқу залын жөндеу үшін , т. 

 

85200 


 

6300 


 

5800 


 

3100 


6. Кіріс  кассалық  ордер: 

 чек бойынша еңбек ақы төлеу үшін, мың т 

 

240,0 


 

300,0 


 

320,0 


 

280,0 


7. Шығыс  кассалық  ордер: 

   əкімшілік персоналдарына еңбек ақы төлеу үшін, 

т.т. 

 

183,4  

200,5 


 

230,4 


 

180,6 


8. Шығыс  кассалық  ордер: 

   оқытушыларға еңбек ақы төлеу үшін , т.т. 

 

99,6 


 

80,3 


 

68,5 


 

103,8 


9. журнал-ордер 1 жəне   ведомость 1 толтырып, 

қалдық 01.04.05ж. табу керек , т. 

 

5945 


 

6300 


 

3405 


 

8600 


                        

                                               3 Тапсырма  

 

 1.Ағымдағы шоттағы кіретін қалдық 01.04.05 жылға, 

мың т. 


 

 

2300,0  

 

1800,0  

 

1500,0  

 

2100,0 2.Нақты ақша өткізу үшін жарнама : 

    түсім, мың т. 

 

100,0 


 

300,0 


 

400,0 


 

150,0 


3.Чек:  кассаға шаруашылық шығындары үшін, мың 

т. 


30,0 

25,0 


60,0 

13,0 


4.Төлем бұйрығы   

 

  

 


 

46 


   карточкаларға еңбек ақы аудару, мың т. 

1200, 


1100,0 

900,0 


1300,0 

5. Төлем бұйрығы: 

   Сатып алушылардан, мың т. 

 

3800,0  

4200,0 


 

2800,0 


 

2400,0 


6. Төлем бұйрығы: 

   Казтелеком-ға қызметтер үшін, мың т. 

 

35,0 


 

40,0 


 

83,0 


 

72,0 


7. Төлем бұйрығы: 

    Бат Каз РЭК АҚ-на  электроэнергиясы үшін,  мың 

т. 

 

38,0  

42,0 


 

34,0 


 

18,0 


8. Есептесу қызметі үшін комиссиялық төлем , т. 

230 


230 

230 


230 

9. Төлем бұйрығы: 

   НПФ БТА Курмет-Казахстан –ға міндетті 

зейнетақы жарнасы,  мың т. 

 

 

71,0  

 

83,0  

 

94,0  

 

106,0 11. Төлем бұйрығы: 

     БҚО Салық комитетіне əлеуметтік 

 салық, мың т 

 

150,0  

160,0 


 

180,0 


 

200,0 


12. Төлем бұйрығы: 

БҚО Салық комитетіне:  

     Табысқа салық, мың т. 

 

 50,0 

 

 80,0 

 

 30,0 

 

 60,0 

13. Төлем бұйрығы: 

     ГКП «Спецавтобаза» -ға ТБО үшін, мың т. 

 

4,4  

4,6 


 

4,7 


 

4,8 


 

14. Есептесу қызметі үшін комиссиялық төлем , т. 

230 

230 


230 

230 


15. Төлем бұйрығы: 

     ПМК «Уральскстрой»-ға  

     Жөндеу үшін алдын-ала төлем , т.т. 

 

 200,0 

 

 300,0 

 

 250,0 

 

 500,0 

16. Төлем бұйрығы: 

     ТОО «Шебер»-ге техникалық қызмет көрсеткені 

үшін, мың т. 

 

14,0 


 

16,0 


 

15,0 


 

20,0 


17. Сəуір айына банк көшірмесін жасау  

 

  

 

18.Журнал-ордер 2 жəне  ведомость 2 жасау   

 

  

19.Бастапқы қалдықты табу  

 

 

  

 1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал