Семинар сабақтары 15 сағат
бет2/9
Дата22.04.2017
өлшемі1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Сарамандық жұмыс:№5 

Тақырып:  Қаржылық қорытындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті 

мазмұны 


Сату  кезеңінің  шоттарының  өзара  байланысы  жəне  аудитінің  бағыттары.Өндіріс  кезеңінің 

аудитін  жүргізудің  ақпараттық  көзі.  өндіріс  кезеңінің  шоттарының  дұрыстығын  анықтайтын 

талаптар  мен  аудит  жүргізілгенде  тексерілетін  аудиторлық  тұжырымдар.Тəуекелдіділіктің 

бастапқы деңгейін анықтау үшін жүргізілетін бақылау тəсілдері.  6-апта  

14 несие сағат 

Дəріс № 6 

Тақырып:  Ақша қаражаттарының аудиті 

Дəріс мазмұны: 

Кассадағы  ақша  қаражаттарының  аудиті.  Банктегі  жəне  басқа  да  шоттардағы  ақша 

қаражаттарының аудиті. Аудит жүргізілгенде тексерілетін негізгі аудиторлық тұжырымдама. 

Бақылау құралдарының тексеру тəсілдері. 

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

Ержанов С.М. Қазақстандағы заңды тұлғаларға салық салу Алматы. Каржы-Каражат, 1997 

г., Журнал «Бухгалтер бюлетені». 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  15 несие сағат 

Сарамандық жұмыс №6 

  Ақша қаражаттарының аудиті 

мазмұны: 

Кассадағы  ақша  қаражаттарының  аудиті.  Банктегі  жəне  басқа  да  шоттардағы  ақша 

қаражаттарының аудиті. Аудит жүргізілгенде тексерілетін негізгі аудиторлық тұжырымдама. 

Бақылау құралдарының тексеру тəсілдері. 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер,  интернет  сайт,  «Салықтар  жəне  бюджетке  басқа  да  міндетті  төлемдер 

туралы» ҚР салық кодексі № 210-11 12  маусым 2001 жыл, «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР 

Президентінің заңдылық күші бар Жарлығы, ҚР азаматтық кодексі, ЖЖТ бойынша салық 

декларациясын толтыру ережесі. 

СӨЖ мазмұны: Есептерді тексеру  

Əдебиеттер,  интернет  сайт,  «Салықтар  жəне  бюджетке  басқа  да  міндетті  төлемдер 

туралы» ҚР салық кодексі № 210-11 12  маусым 2001 жыл, «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР 

Президентінің заңдылық күші бар Жарлығы, ҚР азаматтық кодексі, ЖЖТ бойынша салық 

декларациясын толтыру ережесі. 

7 Апта 

16 несие сағат 

Дəріс № 7 

Тақырып: Ұзақ мерзімді активтердің аудиті 

Дəріс мазмұны  

11 


Материалдық  емес  активтердің  аудиті.  Негізгі  құрал  жабдықтарының  аудиті.Ұзақ  мерзімді 

активтердің  тозуының  амортизациясының  аудиті.  Аудит  жүргізілгенде  тексерілетін 

аудиторлық тұжырымдар. Бақылау құралдарының тексеру тестері  

Əдебиеттер: 

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер, интернет сайт, «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР Президентінің заңдылық күші 

бар  Жарлығы,  ҚР  азаматтық  кодексі,  ЖЖТ  бойынша  салық  декларациясын  толтыру 

ережесі. 

Ержанов С.М. Қазақстандағы заңды тұлғаларға салық салу Алматы. Каржы-Каражат, 1997 

г., Журнал «Бухгалтер бюлетені». 

Қ.  К.  Кеулімжаев  ;  З.Н.  Əжібаева;  Н.А.Құдайбергенов    «  БУХГАЛТЕРЛІК  ЕСЕП 

ПРИНЦИПТЕРІ» ; ОҚ  « Экономикс »-2003 жыл АЛМАТЫ   5-8 беттер  

17 несие сағат 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  18 несие сағат 

Сарамандық жұмыс №7 

Тақырып: Ұзақ мерзімді активтердің аудиті 

мазмұны 


Материалдық  емес  активтердің  аудиті.  Негізгі  құрал  жабдықтарының  аудиті.Ұзақ  мерзімді 

активтердің  тозуының  амортизациясының  аудиті.  Аудит  жүргізілгенде  тексерілетін 

аудиторлық тұжырымдар. Бақылау құралдарының тексеру тестері  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: Есептерді тексеру  

Əдебиеттер, интернет сайт, «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР Президентінің заңдылық күші 

бар  Жарлығы,  ҚР  азаматтық  кодексі,  ЖЖТ  бойынша  салық  декларациясын  толтыру 

ережесі. 8 Апта 

19 несие сағат 

Дəріс №7 

Тақырып:  Инвестициялау кезеңінің аудиті 

Дəріс мазмұны 

Инвестициялау 

кезеңі 


шоттарынң 

өзара 


байланысы 

жəне 


аудитінің 

бағыттары. 

Инвестициялау  кезеңінңі  аудитін  жүргіудің  ақпараттық  көзі.  Инвестициялау  кезеңі 

шоттарының дұрыстығын анықтайтын талаптар.  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  


 

12 


Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  аудиторлық  қорытындыны 

толтыруды компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер,  интернет  сайт,  Ержанов  С.М.  Қазақстандағы  заңды  тұлғаларға  салық  салу 

Алматы. Каржы-Каражат, 1997 г., Журнал «Бухгалтер бюлетені». 

Қ.  К.  Кеулімжаев  ;  З.Н.  Əжібаева;  Н.А.Құдайбергенов    «  БУХГАЛТЕРЛІК  ЕСЕП 

ПРИНЦИПТЕРІ» ; ОҚ  « Экономикс »-2003 жыл АЛМАТЫ   5-8 беттер 

 

20 несие сағат 

Əдебиеттер: 

«Бухгалтерлік  есеп  туралы»  ҚР  Президентінің  заңдылық  күші  бар  Жарлығы,  ҚР 

азаматтық кодексі, ЖЖТ бойынша салық декларациясын толтыру ережесі. 

Ержанов С.М. Қазақстандағы заңды тұлғаларға салық салу Алматы. Каржы-Каражат, 1997 

г., Журнал «Бухгалтер бюлетені». 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  21 несие сағат 

Сарамандық жұмыс № 8 

Инвестициялау кезеңінің аудиті 

мазмұны 


Инвестициялау 

кезеңі 


шоттарынң 

өзара 


байланысы 

жəне 


аудитінің 

бағыттары. 

Инвестициялау  кезеңінңі  аудитін  жүргіудің  ақпараттық  көзі.  Инвестициялау  кезеңі 

шоттарының дұрыстығын анықтайтын талаптар.  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

Оқытудың техникалық құралдары: компьютерлік класс, студенттерге тапсырма беру  

СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: Есептерді тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  9 Апта 

22 несие сағат 

Дəріс № 9 

Тақырып: Міндеттемелер мен капиталдың аудиті  

Дəріс мазмұны 

Капиталдың аудиті. Қызметкерлер мен еңбек ақы бойынша есеп айрысу аудиті. Басқа да 

кредиторлық қарыздар аудиті.  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

 

13 


Əдебиеттер, интернет сайт, «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР Президентінің заңдылық күші 

бар  Жарлығы,  ҚР  азаматтық  кодексі,  ЖЖТ  бойынша  салық  декларациясын  толтыру 

ережесі. 

Ержанов С.М. Қазақстандағы заңды тұлғаларға салық салу Алматы. Каржы-Каражат, 1997 

г., Журнал «Бухгалтер бюлетені». 

Қ.  К.  Кеулімжаев  ;  З.Н.  Əжібаева;  Н.А.Құдайбергенов    «  БУХГАЛТЕРЛІК  ЕСЕП 

ПРИНЦИПТЕРІ» ; ОҚ  « Экономикс »-2003 жыл АЛМАТЫ   5-8 беттер 

 

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер, интернет сайт, «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР Президентінің заңдылық күші 

бар  Жарлығы,  ҚР  азаматтық  кодексі,  ЖЖТ  бойынша  салық  декларациясын  толтыру 

ережесі. 

Ержанов С.М. Қазақстандағы заңды тұлғаларға салық салу Алматы. Каржы-Каражат, 1997 

г., Журнал «Бухгалтер бюлетені». 

Қ.  К.  Кеулімжаев  ;  З.Н.  Əжібаева;  Н.А.Құдайбергенов    «  БУХГАЛТЕРЛІК  ЕСЕП 

ПРИНЦИПТЕРІ» ; ОҚ  « Экономикс »-2003 жыл АЛМАТЫ   5-8 беттер 24 несие сағат 

Сарамандық жұмыс № 9 

Тақырып: Міндеттемелер мен капиталдың аудиті  

мазмұны 


Капиталдың аудиті. Қызметкерлер мен еңбек ақы бойынша есеп айрысу аудиті. Басқа да 

кредиторлық қарыздар аудиті.  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер, интернет сайт, «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР Президентінің заңдылық күші 

бар  Жарлығы,  ҚР  азаматтық  кодексі,  ЖЖТ  бойынша  салық  декларациясын  толтыру 

ережесі. СӨЖ мазмұны: Есептерді тексеру  

Əдебиеттер, интернет сайт «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР Президентінің заңдылық күші 

бар  Жарлығы,  ҚР  азаматтық  кодексі,  ЖЖТ  бойынша  салық  декларациясын  толтыру 

ережесі. 10 Апта 

25 несие сағат 

Дəріс № 10 

Тақырып: Міндеттемелер мен капиталдың аудиті  

Дəріс мазмұны 

Капиталдың аудиті. Қызметкерлер мен еңбек ақы бойынша есеп айрысу аудиті. Басқа да 

кредиторлық қарыздар аудиті.  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.   

14 


СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.   

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  27 несие сағат 

Сарамандық жұмыс № 10 

Тақырып: Міндеттемелер мен капиталдың аудиті  

Дəріс мазмұны 

Капиталдың аудиті. Қызметкерлер мен еңбек ақы бойынша есеп айрысу аудиті. Басқа да 

кредиторлық қарыздар аудиті.  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер, интернет сайт, «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР Президентінің заңдылық күші 

бар  Жарлығы,  ҚР  азаматтық  кодексі,  ЖЖТ  бойынша  салық  декларациясын  толтыру 

ережесі. СӨЖ мазмұны: Есептерді тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  11 Апта 

28 несие сағат 

Дəріс № 11 

Тақырып:  Аудитте талдау тəсілдерін пайдалану.  

Дəріс мазмұны 

Тесті  жүргізгенде  қолданылатын  аналитикалық  əдістер.  Аудиің  іс  құжаттарында  жəне 

қаржылық есепте талдауды пайдалану. Коэфициенттерді талдау жəне шешім қабылдау.   

Əдебиеттер: 

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  30 несие сағат 

Сарамандық жұмыс № 11 

Аудитте талдау тəсілдерін пайдалану.  

 

15 


мазмұны 

Тесті  жүргізгенде  қолданылатын  аналитикалық  əдістер.  Аудиің  іс  құжаттарында  жəне 

қаржылық есепте талдауды пайдалану. Коэфициенттерді талдау жəне шешім қабылдау.   

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: Есептерді тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  12 Апта 

31 несие сағат 

Дəріс № 12  

Тақырып: Аудиттің қорытынды кезеңі.  

Дəріс мазмұны 

 

Аудиттің қорытынды кезеңінде пайдаланатын аудит тəсілдері. Клиентке ұсыныстар 

беру.аудиторлық қорытындыларды бағалау.Кейінгі болатын уақиғалар.   

 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  

СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.   

 

33 несие сағат 

Сарамандық жұмыс № 12 

Тақырып: Аудиттің қорытынды кезеңі.  

Дəріс мазмұны 

 

Аудиттің қорытынды кезеңінде пайдаланатын аудит тəсілдері. Клиентке ұсыныстар 

беру.аудиторлық қорытындыларды бағалау.Кейінгі болатын уақиғалар.   

13 Апта 

34 несие сағат 

Дəріс № 13 

Тақырып  Аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері 

Дəріс мазмұны 

Қоршаған ортанының аудиті. Ішкі аудит. Операциялық аудит. Басқа да ілеспе қызметер.  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.   

 

36 несие сағат 

Сарамандық жұмыс № 13 

Тақырып  Аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері 

Дəріс мазмұны  

16 


Қоршаған ортанының аудиті. Ішкі аудит. Операциялық аудит. Басқа да ілеспе қызметер.  

СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  14 Апта 

37 несие сағат 

Дəріс № 14 

Тақырып  :    Қортынды  қаржылық  есеп  аудитінің  ақпараттық  жүйесі,  мақсаты  жəне 

тəсілдері 

Дəріс мазмұны 

Шегерілімге жатпайтын салық есебінің шығындары: кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес 

шығындар; салық кодексімен тағайындалған нормадан тыс болған шығындар; 

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.   

39 несие сағат 

Сарамандық жұмыс № 14 

Тақырып: Қортынды қаржылық есеп аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты жəне тəсілдері. 

Дəріс мазмұны 

Шегерілімге жатпайтын салық есебінің шығындары: кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес 

шығындар  бойынша  есеп  шығару,  салық  кодексімен  тағайындалған  нормадан  тыс  болған 

шығындар есебі; 

 

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  15 Апта 

40 несие сағат 

Дəріс № 15 

Тақырып:  Сату  кезеңінің аудиті 

Дəріс мазмұны 

«Резидент» жəне  «резидент емес» түсініктері. Шетел заңды тұлғаларын есепке алу. Тұрақты 

мекеме  құрау  арқылы  өзінің  қызметін  іске  асыратын  резидент  еместердің  кірісін 

қалыптастырудың  салық  есебі.  Тұрақты  емес  мекеме  құрау  арқылы  өзінің  қызметін  іске 

асыратын резидент еместердің кірісін қалыптастырудың аудиті.  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  Сарамандық жұмыс № 15 

Тақырып:  Сату кезеңінің аудиті 

Сарамандық жұмыс мазмұны 

Шетел  заңды  тұлғаларын  есепке  алу.  Тұрақты  мекеме  құрау  арқылы  өзінің  қызметін  іске 

асыратын  резидент  еместердің  кірісін  қалыптастырудың  салық  есебі  бойынша  есеп  шығару. 

Тұрақты  емес  мекеме  құрау  арқылы  өзінің  қызметін  іске  асыратын  резидент  еместердің 

кірісін қалыптастырудың аудиті  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.   

17 


                                Əдебиеттер тізімі 

 

1.  «Аудиторлық қызмет туралы» ҚР заңы 20 қараша 1998 жыл  

2.  «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР Президентінің заңдылық күші бар Жарлығы 

3.  ҚР азаматтық кодексі. 

4.  ЖЖТ бойынша салық декларациясын толтыру ережесі. 

5.  БЕС № 11 «Табыс салығы есебі». 

6.  Ержанов  С.М.  Қазақстандағы  заңды  тұлғаларға  салық  салу  Алматы.  Каржы-Каражат, 

1997 г. 


7.  Журнал «Бухгалтер бюлетені». 

8.  Журнал «Налогоплательщик». 

9.  ЖЖТ бойынша есептер жинағы 

10. .Субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есебінің шоттарының 

Типтік жоспары. Алматы, 1996 ж. 

11. 4.Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Кəсіпорындағы бухгалтерлік есеп. 

Алматы, 2003 ж. 

12. Қ. К. Кеулімжаев ; З.Н. Əжібаева; Н.А.Құдайбергенов  « БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП 

ПРИНЦИПТЕРІ» ; ОҚ 

             « Экономикс »-2003 жыл АЛМАТЫ 

13. Финансовый  учет  на  предприятии.Учебник.  Под.ред.Р.М.Рахимбековой.  Алматы- 

Экономика, 2003  

14. Назарова    В.Л.  «Бухгалтерский  учет  хозяйствующих  субъектов»,  Алматы, 

«Экономика»,2003 г. 

15. Сəтмырзаев А.А. Аудит теориясы. Алматы, 2000ж. 

16. Аудит: учебник для ВУЗов под. ред. Подольского В.И., ,  Москва 2000  

17. Аренс А., Ноббек Дж. «Аудит», Москва 1995 

18. Внеоборотные активы(характеристика, учет, обложение).Составители: Скала В.И.и др. 

19. Дорн Р., «Краткое руководство по стандартам и нормам аудита», Москва 1992 

20. Заменская  Е.Р., «Внутренний аудит  банка», Москва 1997 

21. Кармайкл Д.Р., Белис М.,  «Стандарты и нормы аудита», Москва 1995 

22. Ковалева О.В., «Аудиторская организация аудиторской деятельности»,  Москва 2000 

23. кондраков 

24. Нидлз  Б.,  Андерсон  Х.,  Колдуэлл  Н.  Принципы  бухгалтерского  учета.М.  Финансы  и 

статистика, 2000  

25. РадостовецВ.В.,  Шмидт  О.И.  Теория  и  отраслевые  особенности  бухгалтерского 

учета.,Алматы: Центраудит-Казахстан, 2000  

26. Сейдахметова Ф.С. «Современный бухгалтерский учет»,Алматы, «Экономика»,2000 г. 

27. Смирнова Л.Р., «Банковский учет», Москва 1999 

28. Смирнова Л.Р., «Банковский аудит», Москва 2003 

29. Смирнова Л.Р., «Методы учета банковских операций»,  Москва 2000 

30. Соловьева О.В. «МСФО и ГААП: Учет и отчетность»,М-ИД ФБК-Пресс, 2004 

31. Суйц В.П.,  Ахметбеков А.Н., «Аудит: общий,  банковский,  страховой», Москва 1995 

32. Хахонова  Н.Н.  «Международные  стандарты  финансовой  отчетности»,Ростов-  на- 

Дону, Издательский центр «МарТ», 2002  

33. Хендриксен  Е.С.,Ван  Бреда  М.Ф.  теория  бухгалтерского  учета.М.:  Финансы  и 

статистика, 1997 

34. Энциклопедия общего аудита, том2, Москва 1999 

35. Журнал «Бухгалтерский учет и аудит».:Алматы, Каржы- Каражат. 

36. Журнал «Бухгалтер бюлетені», Алматы, Бико- Принт 

37. Журнал «Библиотека бухгалтера и предпринимателя».: Алматы, Бико 

38. http:// 

www.minfin.kz

 


 

18 


39. 

http://kz.buh-nauka.com

40. 


http://uchet.kz

 

41. www.buhgaiter.kz

 

42. 21. Официальные web – сайты Правительства республики Казахстан, Министерства Финансов Республики Казахстан. 

www.govement.kz

www.minfin.kzwww.nalog.kz

 

43. 22. Официальный web – сайты Национального Банка республики Казахстан – www.nationalbank.kz, КФК – http;//www.kase.kz, АФН – 

www.afn.kz

 

44. 23. Официальные web - сайты  экономических журналов  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал