Семинар 15 ожсөЖ 15 СӨЖ 15 Барлығы 60 Орал, 2011жжүктеу 5.01 Kb.

бет1/12
Дата23.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріСеминар
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
Филология  факультеті 
Қазақ филологиясы    кафедрасы 
050205 «Қазақ  тілі  мен əдебиеті» мамандығы 
бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын 
сырттай оқу  бөлім  студенттеріне арналған 
 
Кеңес дəуірі əдебиеті (1940-1980) 
(пəннің атауы) 
ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
 
 
 
 
Курс – 2 
Кредит – 2 
Семестр –2  
Дəріс – 15 
Семинар - 15 
ОЖСӨЖ – 15 
СӨЖ – 15 
Барлығы – 60 
 

 
 
Орал, 2011ж. 
 
1. «Кеңес дəуірі əдебиеті (1940-1980)» пəні бойынша оқу бағдарламасы - 
SYLLABUS 
 
2011-2012 оқу жылы,  -семестр,   кредит. Қазақ тілі мен əдебиеті мамандығының -курс 
студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша «Кеңес дəуірі əдебиеті» 
пəнінен оқу-əдістемелік кешен.  
 Кеңес дəуірі əдебиеті ”  пəнінен оқу-əдістемелік кешені  050117, 050205 
мамандықтарына арналған     2007 жылы əл-Фараби  атындағы Қазақ Ұлттық  
университеті дайындаған жоғарғы оқу орындарға арналған «ХХ ғасырдың 40-
жылдарынан кейінгі қазақ əдебиеті (1940-1980)» типтік бағдарлама   негізінде 
құрастырылды. 
 
Құрастырушы  ______ ф.ғ.к., доцент А.Ы.Мамыров.  қазақ филологиясы  
кафедрасының доценті, филология ғылымының кандидаты. Кафедрада болатын 
уақыты  9 -17 сағ. 
 
 
Қазақ филологиясы  кафедрасының отырысында қарастырылды. 
15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 
Филологиялық факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 
17.10.2011ж.  № 3  хаттама. 
 
 
 
                 Пайдалану  үшін  басшылыққа  алынатын   материалдар: 
«Шығыс əдебиетінің тарихы» пəнінің оқу- əдістемелік  кешеніне  сырттай  оқу  
бөлімінің   студенттерін   қашықтан   оқыту  үшін  төмендегідей  материалдар  кіреді: 
 
1.Оқу бағдарламасы – SYLLABUS 
 «Абайтану» курсының  жұмыс   бағдарламасы.  
2. Бағдарлама  бойынша  лекциялар.   
3.Өзін- өзі  тексеру  сұрақтары,  емтиханға  даярлық  үшін   берілген  тапсырмаларды  
орындау  үшін   методикалық   нұсқаулар.   
 
                                        Жүйелік  талаптар. 
Оқу- əдістемелік   кешенмен   тиімді   жұмыс   жасау  үшін   компьютер   төмендегідей   
талаптарға  жауап  беруі  тиіс:  
 Операциялық   жүйе  MS Windows /2000/XP/; процессор 166 МГц; 128 Мб оперативті  
есте  сақтау  ;  оқу  үшін  құралдар   DVD-дисков;  дыбыс  картасы  ; «мышь». Браузер: 
Internet Explorer, Opera. 
Құжаттар   тілі : HTML. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Оқытушы туралы мəлімет 
Ф.ғ.к. доцент   Мамыров Азамат Ыбырайұлы 
Байланыс телефоны : ж/т. -  ү/т.  54-5-25 
Бас ғимарат, 4 қабат, 409 дəрісхана  
Кафедрада болатын уақыты: 9.00. – 17.00. 
Электронды пошта: kaz.fil.fak.@mail.ru                                                  
   
 
 
 
 
 
2. Пəн туралы мəлімет:    
Атауы:   «Кеңес дəуірі əдебиеті»       
Кредит саны: 2. 
 «Кеңес дəуірі əдебиеті» пəні сырттай  оқу  бөлімінде де 
2
  кредит.  Семестр 
4
 оқу 
аптасынан жəне 
2
 апта сессиядан тұрады. Бір аптада 1 кредит сағат саны, əр кредит 
сағат саны (дəріс, практика) екі байланыс сағаттан жəне 1 сағат СӨЖ, 1 ОЖСӨЖ 
тұрады.  
«ХХ ғасырдың 40-жылдарынан кейінгі қазақ əдебиеті (1940-1980)» пəні – жоғары 
оқу  орындарында  қазақ  тілі  мен  əдебиеті  мамандықтарына  оқытылып  жүрген  негізгі 
пəн.  
       Курстың  мақсаты:  Қазақ  əдебиетінің  тарихындағы  маңызды  да  күрделі  кезең 
болып  табылатын  ХХ  ғасырдың  соңындағы  əдеби  процесс  пен  əдебиет  процесі  мен 
тарихы туралы хроологиялық ұстанымды сақтай отырып, əдебиеттану ғылымының қол 
жеткізген бүгінгі табыстары  негізінде студенттерге барынша толық нақты білім беру.  
      Курстың міндетттері
: ХХ ғасырда жазылып, (1940-1980жылдары) жарық көрген, 
əдебиеттің  тарихы  мен  процесінде  айрықша  орны  бар  көркем  шығармалар  мен 
көрнекті  қаламгерлердің  өмірбаяны,  Шығармашылық  іздеістерін  олар  туралы  іргелі 
зерттеулер  ме  еңбектерді  барынша  толық  қамту  болып  табылады.  Сондай-ақ  аталған 

кезеңдегі əдеби  даму мен дəстүрдің диалектикалық үйлесімінің қаншалықты дəрежеде 
болғандығына назар аударылады.   
       Курс  мазмұны:  Көркемдік  дамудағы  жалғастық  пен  жаңашылдықты  ескере 
отырып,  ХХ  ғасырдың  1940-1980  жылдарындағы  басты-басты  əдеби  шығармаларды 
идеялық,  жанрлық,  көркемдік-бейнелеу  тəсілдері  тұрғысынан  талдап,  шеберлік 
мəселелеріне  байланысты  бағалай  білу  студенттердің  өз  пікірлерін  қалыптастыруына 
жағдай  жасайды.  Аталмыш  пəнді  игеруде  қазақ  əдебиеті  тарихының  ХХ  ғасырға 
дейінгі  кезеңдері,  қазақ  əдеби  сынының  тарихы,  əдебиет  теориясы  мəселелері,  ТМД 
халықтарының  əдебиеті,  соның  ішінде  орыс  əдебиетіндегі  ағымдар  мен  басты 
бағыттар, бауырлас түркі халықтары əдебиеті кеңірек қамтылып отырады.   
      Оқыту əдістемесі:   
      Оқыту  негізінен  негізгі  оқу  материалдарын  түсіндіретін  жəне  тəжірибелік 
дағдыларды    қалыптастыратын  практикалық  сабақтар  түрінде  өтеді.  Студенттердің 
білімін  тексеру  ауызша  жəне  жазбаша  жаттығулар,  тест  жұмыстары  жəне  жеке 
семестрлік  тапсырмалар  мен  үй  жұмыстарын  тексеру  ретінде  болады.  Студенттердің 
білім  кемшіліктерін  жою  үшін  алдын-ала  белгіленген  кесте  бойынша  əр  апта  сайын 
кеңестер жүргізіледі. 
Практикалық сабақтардың əдістемелік өту барысы: 
Оқыту негізінен негізгі оқу материалдарын түсіндіретін жəне тəжірибелік дағдыларды  
қалыптастыратын практикалық сабақтар түрінде өтеді. Студенттердің білімін тексеру 
ауызша  жəне  жазбаша  жаттығулар,  тест  жұмыстары  жəне  жеке  семестрлік 
тапсырмалар  мен  үй  жұмыстарын  тексеру  ретінде  болады.  Студенттердің  білім 
кемшіліктерін жою үшін алдын-ала белгіленген кесте бойынша əр апта сайын кеңестер 
жүргізіледі.  
Курс саясаты оқу процесінің жоғарғы тиімділігін қамтамасыз етуге тиісті жəне барлық 
студенттер  үшін  міндетті.  Əрбір  оқытушы  студенттерге  сабақ  барысында  тəртіп 
ережелерін,  оқытушымен  жəне  басқа  студенттермен  өзара  қатынастарын  ұстаудағы 
өзіндік жүйесін талап етеді
.
 
Студенттерге қойылатын талаптар:
 
Курс бойынша жоғары балл алу үшін əрдайым жұмыстану қажет. Себебі пəн бойынша 
баға  жалпы  семестр  бойы  жинақталады.  Сабаққа  белсенді  қатысып,  барлық 
тапсырмаларды  нақты,  дұрыс,  ұқыпты,  толық орындаған жағдайда  студентке  жоғары 
баға қойылады. Студент əрбір кредит сағат бойынша жинаған балдарын есептеп жүру 
қажет (жоғарыда көрсетілген пəн бойынша білімді бағалау жəне апталық тақырыптық 
кесте бойынша) 
1. Сабаққа қатысу 
Студент  сабаққа  қатысуға  міндетті.  Қалдырылған  сабақтар  пəннің  оқу-əдістемелік 
кешенінде  көрсетілгендей  толық  көлемде  орындалу  қажет.  Пəннің  3/1  себепсіз 
қалдырса, курстан шығарылады. 
2. Аудиториядағы тəртіп 
Студент  сабаққа  кешікпеу,  сабақ  уақытында  сөйлеспеу,  газет  оқымау,  ұялы 
телефоның сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет. 
3. Үй тапсырмасы 

Үй  тапсырмасы  міндетті  түреде  көрсетілген  мерзімде  орындалуы  қажет.  Үй 
тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады. 
4. Жеке тапсырмалар 
Семестрлік  жеке  тапсырмалар  міндетті  болып  табылады.  Олар  реферат  (баяндама, 
хабарлама  т.б.)  ретінде  орындалып,  қорғалады.  Бұл  тапсырмалардың    əрқайсысы 
бағаланып, қорытынды баға шығарылады. 
5. Бақылау жұмысы. 
Бақылау  жұмысы  сабақ  уақытында  орындалып,  тапсырылады.  Студенттердің  білімін 
бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі. 
6.  Пікірлесу.  Пікірлесу  əр  топта  кесте  бойынша  жүзеге  асады.  Студенттердің  білімін 
бақылау тест тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі мүмкін. 
 
Пререквизиттер: Орта білім беретін мектепте оқылған əдебиет пəні. 
Постреквизиттер:  Курс  соңында  студент  əлем  əдебиетінің  бай  əдеби  мұраларымен 
жан-жақты  танысып,  олардың  тақырыптық,  жанрлық,  көркемдік  сипаттарын  талдай 
білуі  қажет.  Əдебиетті  зерттеген  ғалымдардың  ғылыми  еңбектерімен  танысып, 
теориялық білімін практикада қолдана білуі тиіс.   
 
 
 
 
 
3. Кеңес дəуірі əдебиеті курсының жұмыс программасы –  
(SILLABUS) 
 
 
3. Сабақ мазмұны мен кестесі 
 
1-кредит сағат 
1-дəріс  
Дəріс тақырыбы: Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ əдебиеті 
Дəріс мазмұны:  
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ əдебиетіндегі көркемдік ізденістер 
Майданға шақыратын патриоттық өлеңдер 
Публицистика жанры 
Əдебиеттер: 
1.  Қарататаев  М.,  Нұртазин  Т.,  Қирабаев  С.  Қазақ  совет  əдебиеті.  Оқулық.  –  А.: 
Мектеп, 1971 

2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6. Дəдебаев Ж. Қазіргі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2. Ғ.Сармурзин. «Намыс гвардиясы» // Социалистік Қазақстан.-1942.- 18 қараша. 
3.  Поэзия  в  дни  Великой  Отечественнрй  войны  //Казахстанская  правда.  –  1942.  –  11 
августа 
1ОЖСӨЖ  мазмұны:  1941-60  жылдардағы  қазақ  əдебиеті.  Өлеңдердің  идеялық, 
көркемдік мəні 
1СӨЖ  мазмұны:  Соғыс  кезіндегі  қазақ  əдебиетін  қалыптастыруға  қаламгерлердің 
қосқан үлесі. 
Əдебиеттер
1.  Қарататаев  М.,  Нұртазин  Т.,  Қирабаев  С.  Қазақ  совет  əдебиеті.  Оқулық.  –  А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6. Дəдебаев Ж. Қазіргі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2. Ғ.Сармурзин. «Намыс гвардиясы» // Социалистік Қазақстан.-1942.- 18 қараша. 
3.  Поэзия  в  дни  Великой  Отечественнрй  войны  //Казахстанская  правда.  –  1942.  –  11 
августа 
1-семинар  
Семинар  мазмұны: Əңгіме жанрыОчерктер. Көркемдік табиғаты.  
Əдебиеттер: 
1.  Қарататаев  М.,  Нұртазин  Т.,  Қирабаев  С.  Қазақ  совет  əдебиеті.  Оқулық.  –  А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6. Дəдебаев Ж. Қазіргі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2. Ғ.Сармурзин. «Намыс гвардиясы» // Социалистік Қазақстан.-1942.- 18 қараша. 
3.  Поэзия  в  дни  Великой  Отечественнрй  войны  //Казахстанская  правда.  –  1942.  –  11 
августа  
4.  Х.Токарь.  Спектакль  о  героических  земляках  //Казахстанская  правда.  –  1942.  –18 
декабря.  

5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 марта. 
О творчестве Джамбула Джабаева. 
ОЖСӨЖ    мазмұны:  Көрнекті  ақын  –жазушыларымыздың  осы  дəуірдегі 
монографиялық очерктері  
СӨЖ мазмұны: Майдангер жас жазушы Б. Бұлқышевтің əскери публицистикасы 
2Əдебиеттер:  
1.  Қарататаев  М.,  Нұртазин  Т.,  Қирабаев  С.  Қазақ  совет  əдебиеті.  Оқулық.  –  А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6. Дəдебаев Ж. Қазіргі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2. Ғ.Сармурзин. «Намыс гвардиясы» // Социалистік Қазақстан.-1942.- 18 қараша. 
3.  Поэзия  в  дни  Великой  Отечественнрй  войны  //Казахстанская  правда.  –  1942.  –  11 
августа  
4.  Х.Токарь.  Спектакль  о  героических  земляках  //Казахстанская  правда.  –  1942.  –18 
декабря.  
5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 марта. 
О творчестве Джамбула Джабаева. 
6.  Е.Ысмайылов,  Қ.  Бекхожин,  С.Айтмұханов,  С.Сейітов.  Қазақ  совет  əдебиеті. 
Алматы:Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы, 1942.-194 бет. 
7.  М.С.Сильченко.  Д.Н.Николич.  Войны  и  преподавание  литературы.  Алма-Ата: 
КазОГИЗ, 1942.-39с. 
2-дəріс  
Дəріс тақырыбы: Ұлы Отан соғысы кезіндегі қазақ поэзиясы. Идеялық, көркемдік 
мəні.  
Дəріс мазмұны: 
Отан қорғаушылардың патриоттық бейнесі. Суреттеудегі көркемдік ізденістер.  
Поэзияда лирикалық кейіпкердің рухани əлемі. Көркемдік бейнелеу.  
Поэзиядағы ерлік, елдік тақырыбы. Көркемдік жинақтау.  
Əдебиеттер:  
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6. Дəдебаев Ж. Қазіргі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2. Ғ.Сармурзин. «Намыс гвардиясы» // Социалистік Қазақстан.-1942.- 18 қараша. 

3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. – 11 
августа  
4. Х.Токарь. Спектакль о героических земляках //Казахстанская правда. – 1942. –18 
декабря.  
5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 марта. 
О творчестве Джамбула Джабаева. 
6. Е.Ысмайылов, Қ. Бекхожин, С.Айтмұханов, С.Сейітов. Қазақ совет əдебиеті. 
Алматы:Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы, 1942.-194 бет. 
7. М.С.Сильченко. Д.Н.Николич. Войны и преподавание литературы. Алма-Ата: 
КазОГИЗ, 1942.-39с. 
8. Ə.Əбішев. Қос герой // Социалистік Қазақстан.-1943.-2 ақпан. 
9. Ғ.Əбішев. Жауыегер журналист // Социалистік Қазақстан.-1943.-5 мамыр. 
Баубек Бұлқышев туралы. 
10. В.Григорьев. Герой ақын // Социалистік Қазақстан.-1943.- 13 қаңтар. 
Абдолла Жұмағалиев туралы. 
ОЖСӨЖ  мазмұны. Абдолла Жұмағалиев шығармашылығы.  
 СӨЖ мазмұны: А. Жұмағалиевтің романтикалы пафосты өлеңдерінің поэтикасы 
Əдебиеттер: 
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6. Дəдебаев Ж. Қазіргі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2. Ғ.Сармурзин. «Намыс гвардиясы» // Социалистік Қазақстан.-1942.- 18 қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. – 11 
августа  
4. Х.Токарь. Спектакль о героических земляках //Казахстанская правда. – 1942. –18 
декабря.  
5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 марта. 
О творчестве Джамбула Джабаева. 
6. Е.Ысмайылов, Қ. Бекхожин, С.Айтмұханов, С.Сейітов. Қазақ совет əдебиеті. 
Алматы:Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы, 1942.-194 бет. 
7. М.С.Сильченко. Д.Н.Николич. Войны и преподавание литературы. Алма-Ата: 
КазОГИЗ, 1942.-39с. 
8. Ə.Əбішев. Қос герой // Социалистік Қазақстан.-1943.-2 ақпан. 
9. Ғ.Əбішев. Жауыегер журналист // Социалистік Қазақстан.-1943.-5 мамыр. 
Баубек Бұлқышев туралы. 
10. В.Григорьев. Герой ақын // Социалистік Қазақстан.-1943.- 13 қаңтар. 
Абдолла Жұмағалиев туралы. 
 
2-семинар  

Семинар  мазмұны: Ұлы Отан соғысы жылдарындағы поэмалар. 
Əдебиеттер: 
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6. Дəдебаев Ж. Қазіргі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2. Ғ.Сармурзин. «Намыс гвардиясы» // Социалистік Қазақстан.-1942.- 18 қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. – 11 
августа  
4. Х.Токарь. Спектакль о героических земляках //Казахстанская правда. – 1942. –18 
декабря.  
5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 марта. 
О творчестве Джамбула Джабаева. 
ОЖСӨЖ  мазмұны: Поэмалардағы соғыс жəне адам, Отан жəне ерлік тақырыбы.  
СӨЖ мазмұны: Н. Байғанин «р туралы жыр», Д. Əбілев «Майданбек», Қ. Аманжолов 
«ақын өлімі туралы аңыз» поэмалары. Көркемдік ерекшелігі.  
Əдебиеттер:  
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6. Дəдебаев Ж. Қазіргі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2. Ғ.Сармурзин. «Намыс гвардиясы» // Социалистік Қазақстан.-1942.- 18 қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. – 11 
августа  
4. Х.Токарь. Спектакль о героических земляках //Казахстанская правда. – 1942. –18 
декабря.  
5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 марта. 
О творчестве Джамбула Джабаева. 
6. Е.Ысмайылов, Қ. Бекхожин, С.Айтмұханов, С.Сейітов. Қазақ совет əдебиеті. 
Алматы:Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы, 1942.-194 бет. 
7. М.С.Сильченко. Д.Н.Николич. Войны и преподавание литературы. Алма-Ата: 
КазОГИЗ, 1942.-39с. 
8. Ғ.Мүсірепов. Майданнан соққан жаңа леп // Социалистік Қазақстан.-1944.-6 маусым. 
9. Т. Нұртазин. «Шеру» туралы //Майдан. – 1944. №1. – 108 – 114-беттер. 
Отан соғысы жəне əдебиет // Майдан. – 1944. №1. –5–27-беттер. 

10. Ə.Тоқмағамбетов. Ақынға хат // Социалистік Қазақстан.-1944.- 4 шілде. 
Д.Əбіловтің «Майданбек» атты поэмасы жөнінде. 
2-дəріс  
Дəріс тақырыбы: Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ прозасы.  
Дəріс мазмұны: 
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ прозасы. Шағын, орта көлемді эпикалық 
туындылар.  
Суреттеудегі көркемдік ізденістер.  
Көркем прозадағы кейіпкердің рухани əлемі. Көркемдік бейнелеу.  
Шығармадағы ерлік, елдік тақырыбы. Көркемдік жинақтау.  
Əдебиеттер:  
1. Қарататаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Оқулық. – А.: 
Мектеп, 1971 
2. Кəкішев Т. Қазақ əдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1975. 
3. Сүйінішəлиев Х. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқулық. – А.: Санат, 1997. 
4. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Оқу құралы. – А.: Санат, 1994. 
5. Қирабаев С. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – А.; Білім, 1998.  
6. Дəдебаев Ж. Қазіргі қазақ əдебиеті. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002 
Қосымша əдебиеттер:  
1. А. Лекеров. Жеңіске шақырады. // Социалистік Қазақстан.-1942.- 29 қараша. 
2. Ғ.Сармурзин. «Намыс гвардиясы» // Социалистік Қазақстан.-1942.- 18 қараша. 
3. Поэзия в дни Великой Отечественнрй войны //Казахстанская правда. – 1942. – 11 
августа  
4. Х.Токарь. Спектакль о героических земляках //Казахстанская правда. – 1942. –18 
декабря.  
5. Ярославский С. Симфония всепобеждаюшего мужества// Правда. – 1942. – 30 марта. 
О творчестве Джамбула Джабаева. 
6. Е.Ысмайылов, Қ. Бекхожин, С.Айтмұханов, С.Сейітов. Қазақ совет əдебиеті. 
Алматы:Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы, 1942.-194 бет. 
7. М.С.Сильченко. Д.Н.Николич. Войны и преподавание литературы. Алма-Ата: 
КазОГИЗ, 1942.-39с. 
8. Ə.Əбішев. Қос герой // Социалистік Қазақстан.-1943.-2 ақпан. 
9. Ғ.Əбішев. Жауыегер журналист // Социалистік Қазақстан.-1943.-5 мамыр. 
Баубек Бұлқышев туралы. 
10. В.Григорьев. Герой ақын // Социалистік Қазақстан.-1943.- 13 қаңтар. 
Абдолла Жұмағалиев туралы. 
5ОЖСӨЖ  мазмұны. Əлжаппар Əбіше шығармашылығы 
5 СӨЖ мазмұны: Ə. Əбішевтің «Төлеген Тоқтаров», «Саржан», «Жас түлектер» 
романдары. Көркемдік поэтикасы 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал