Семинар 15 Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 30 сағат СӨЖ 30жүктеу 0.53 Mb.

бет1/5
Дата14.09.2017
өлшемі0.53 Mb.
түріСеминар
  1   2   3   4   5

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

Қазақ тілі мен əдебиеті жəне оқыту теориясы кафедрасы  

 «Қазақ тілі мен əдебиеті» мен «қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 

əдебиеті» жəне «филология: қазақ тілі» мамандықтары бойынша кредиттік оқу жүйесінде 

оқитын студенттерге арналған 

  

 «Сөзжасам» 

 

 

пəннің оқу-əдістемелік кешені  

 

Курс – ІІ Семестр –  4 

Кредит саны - 2  

Дəріс - 15 

Семинар -  15 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат 

СӨЖ - 30 

Емтихан – ІҮ семестрде 

Барлығы – 90  сағат 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Орал 2011ж. 

 


1.    «Қазақ сөзжасамы» курсы бойынша б а ғ д а р л а м а 

  

      2011-2012 оқу жылы ІҮ семестр 2 кредит «Қазақ тілі мен əдебиеті» мен «қазақ тілінде 

оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі  мен  əдебиеті»  жəне  «филология:  қазақ  тілі» 

мамандықтарының  ІІ  курс  студенттері  үшін  кредиттік  оқыту  технологиясы  бойынша «Қазақ  сөзжасамы»  пəнінен  оқу-əдістемелік  кешен  2005  жылы  Абай  атындағы  Алматы 

мемлекеттік  университеті  дайындаған  жоғарғы  оқу  орындарға  арналған  типтік 

бағдарлама негізінде құрастырылды. 

 

 Құрастырған:  оқытушы, магистр Б.Е.Өмірзақов                           

 

«Қазақ филологиясы» кафедрасының отырысында қарастырылды. 05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Филологиялық  факультеттің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 07.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS). 

 

Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет Б.Е.Өмірзақов магистр, оқытушы 

Офис: қазақ тілі кафедрасы 

Жұмыс мекен-жайы: №4 - корпус Достық, 162 

Жұмыс телефоны: 50-38-07+16

 

 Пəн туралы мəлімет        

  «Қазақ сөзжасамы» 

Семестр 15 оқу аптасынан жəне 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптада 2 кредит сағат саны, 

əр  кредит  сағат  саны  (дəріс)  бір  байланыс  сағаттан  жəне  1  сағат  СӨЖ,  1  ОЖСӨЖ 

тұрады.  

 

Кредиттің аптаға бөліну кестесі (2 кредит мысалында келтірілген)

 

Сабақтар Өткізу 

уақыты 


Сабақтар 

Өткізу 


уақыты 

Байланыс сағаты 1 

(1 дəріс) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50  мин. 

Байланыс сағаты 1 

(1 

практикалық 

сабақ) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50 мин. 

 

Кредит саны – 2 

Өту орны: № 4- оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 

 

Оқу жоспарынан көшірме:   

Курс 


Семес

тр 


Кредит 

саны 


Дəріст

ер 


Семинар

лар 


ОЖСӨ

Ж 

СӨЖ  Барлығы 

Бақыла


у  

түрі 


ІІ 

І 15 

15 


14 

 

 емтиха

н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіріспе. 

Курс мақсаты: 

 - Сөзжасам пəнінің зерттеу нысанын белгілеу; 

сөзжасам пəнінің шығу тарихын зерттеу; сөзжасам пəнінің басты категорияларына шолу жүргізіп, жаслу жолдарын қарастыру; 

сөзжасамдық  бірліктер,  тəсілдер,  мағыналар,  типтер,  үлгілерді  модульдік  жүйе бойынша айқындау; 

сөзжасамдық  ұя,  тарам,  жұп  мəселелері  жіктелімін  зерттеп,  жалпы  ғылыми  шолу жасау; 

сөз таптары сөзжасамының жасалу жолдарын түсіндіру; Курс міндеті: 

-  Жалпы сөзжасам пəнінің шығу, қалыптасу кезеңдерін, зерттелу тарихын студенттерге 

оқыту; морфология жəне сөзжасам пəнінің айырмашылықтарын, ерекшеліктерін түсіндіру; сөзжасамдық талдау мəселелерін студенттерге ұғындыру; 

сөзжасамдық бірліктер, тəсілдер, мағыналар, тип үлгілерді оқыту; сөзжасамдық тізбек, саты, жұп, тарам, ұя, категорияларын кеңінен қамту; 

сөз таптары сөзжасам мəселесін анықтау; қосымша морфема түрлерін жіктеу; 

күрделі сөздер мəселесін кеңінен ұғындыру; етістіктердің сөзжасам мəселесін қарастыру; Пререквизиттер: -  

Пострквизиттер 

1. 


Қазақ тілі сөзжасамы бойынша мол мағлұмат алады. 

2. 


Сөзжасам пəнінің зерттелуі туралы кең білім алады. 

3. 


Сөзжасам категориялары туралы хабардар болады. 

4. 


Сөз таптары, сөзжасам мəселесімен таныс болады. 

5. 


Реферат,  ғылыми  баяндама,  бақылау  жұмыстарын  ғылыми  тұрғыдан  дайындау 

дағдыларын меңгереді.  Оқыту əдіснамасы: 

      Курс  баяндау,  сұрақ-жауап,  көрнекі  құралдар  қолдану,  əңгімелесу,  сыни  тұрғыдан 

ойлау, интерактивті əдістер негізінде оқытылады. 

 

1. Апта. 

Кредиттік сағат саны  2. 

Тақырып: Сөзжасам теориясы 

№1 Дəріс. 

1. 

Сөзжасам пəнінің зерттеу нысаны, əдістері, маңызы. 2. 

Сөзжасам пəнəнің танымдық мəні.  

3. 

Сөзжасам пəнінің зерттелу тарихы. Əдебиеттер: 

1.Қалыбаева А.,Оралбаева Н.Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі.-А.,1986ж. 45-67 б. 

2.Оразов М.Қазақ тілінің семантикасы.А.,1991ж. 23-32б. 

3.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы.А.,2002ж. 45-56 

4.Салқынбай А.Тарихи сөзжасам.А.,1999ж.21-23б. 

5.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі. А.,1991ж. 25-35б. 

6.Қазақ грамматикасы. А., 2002ж. 25-27б.  

СОӨЖ мазмұны.  1. Сөзжасам ғылымының қалыптасуы. 

2.Сөзжасам теориясының мəселелері 

Əдебиеттер: 

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999ж. 56-58б. 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002ж.23-25б. 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991ж.25-26б. 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002ж. 12-15б. 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983ж.45-46б. 

СӨЖ мазмұны.  

1.Қазақ тілі сөзжасамы пəнінің қалыптасу алғышарттары. 

2.Сөзжасам ғылымы түрлері. 

Əдебиеттер: 

1.Қазақ грамматикасы. А.,2002ж.45-46б. 

2.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991ж. 

3.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002ж. 45-46б. 

4.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983ж. 78-79б.  

5.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991ж. 68-69б.  

6.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986ж. 89-91б.  

Тақырып: Сөзжасам теориясы 

№1 Семинар 

Сөзжасам пəнінің зерттеу нысаны, əдістері, маңызы. 

Сөзжасам пəнəнің танымдық мəні.  

Сөзжасам пəнінің зерттелу тарихы. 

 

Апта - 2. №2 Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1.Сөзжасам тіл білімінің жеке саласы. 

2.Сөзжасам тіл білімінің басқа салаларымен байланысы. 

3.Сөзжасамның морфология ғылымынан өзгешелігі. 

Əдебиеттер: 

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999ж.56-58б. 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002ж.32-35б. 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991ж. 12-16б. 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002ж.45-49б. 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983ж.23-36б. 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991ж. 45-48б. 

СОӨЖ мазмұны.  

1.Қазақ тілі сөзжасамын қалыптастырушы ғалымдар. 

2.Сөзжасам пəнінің мақсат, міндеттері 

Əдебиеттер: 

1.Қазақ грамматикасы. А.,2002ж.  68-72б.  

2.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991ж.  25-29б.  

3.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002ж. 45-50б. 

4.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983ж. 25-28б. 

СӨЖ мавзмұны 

1. 


Сөзжасам пəнінің басқа ғылымдармен байланысы. 

2. 


Қазақ тілі сөзжасамы пəнінің жалпы тарихы.Бақылау жұмысын əзірлеу. 

Əдебиеттер: 

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999ж.36-38б. 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002ж. 58-64б. 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991ж. 25-28б. 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002ж. 32-38б. 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983ж. 78-81б. 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991ж. 56-62б. 

№2 Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1.Сөзжасам тіл білімінің жеке саласы. 

2.Сөзжасам тіл білімінің басқа салаларымен байланысы. 

3.Сөзжасамның морфология ғылымынан өзгешелігі. 

 

Апта - 3. №3 Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1.Сөзжасамдық талдау. 

2.Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. 

3.Сөзжасамдық бірліктер. 

4.Сөзжасамдық тəсілдер.  

Əдебиеттер:  

1.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991ж. 25-26б. 

2.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002ж. 45-48б. 

3.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983ж. 12-15б. 

4.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991ж. 45-48б. 

5.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986ж.87-89б. 

6.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989ж. 12-25б. 

СОӨЖ мазмұны. 

1. 

Сөзжасамдық талдаудың мəселесі. 2. 

Сөзжасамдық талдаудың негізгі мақсаты. 

Əдебиеттер: 

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999ж.15-18б. 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002ж.45-49б. 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991ж. 45-49б. 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002ж. 58-61б. 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983ж. 123-125б. 

СӨЖ мазмұны. 

1. 


Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі.  

2. 


Реферат дайындау. 

Əдебиеттер:  

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999ж. 36-45б. 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 ж.15-18б. 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991ж. 25-32б. 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002ж. 12-18б. 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983ж. 25-26б. 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991ж.45-49б. 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986ж. 89-92б. 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989ж. 35-39б.  №3 Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1.Сөзжасамдық талдау. 

2.Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. 

3.Сөзжасамдық бірліктер. 

4.Сөзжасамдық тəсілдер.  

 

Апта - 4. №4. Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1. Сөзжасамдық мағына 

2. Сөзжасамдық тип. 

3. Сөзжасамдық үлгі 

Əдебиеттер: 

 1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999ж. 89-95б. 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002ж. 67-68б. 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991ж. 56-68б.  

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002ж. 45-48б. 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983ж. 98-102б.  

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991ж.  

СОӨЖ мазмұны. 

1.Сөзжасамдық мағынаның негізгі түбір сөз мағынасынан айырмашылығы.  

2.Сөзжасамдық типтегі туындылардың мағыналары.  

Əдебиеттер:   

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СӨЖ мазмұны. 

1. 


Сөзжасамдық үлгінің типке қатысы. 

2. 


Сөзжасамдық үлгідегі негізгі сөздің ерекшелігі.  

Əдебитеттер:  

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

№4. Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1. Сөзжасамдық мағына 

2. Сөзжасамдық тип. 3. Сөзжасамдық үлгі 

 

 Апта - 5. 

№5. Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы:Туынды сөздер 

1. Туынды сөздер туралы  

2.Туынды түбір  

3.Күрделі сөздер 

4.Біріккен сөздер мен кіріккен сөздер 

Əдебиеттер:  

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СОӨЖ мазмұны. 

1.Туынды түбір сөздер құрамы 

2.Тарихи туынды түбірлер 

Əдебиеттер: 

  1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

 СӨЖ мазмұны. 

1.Туынды сөздер туралы түсінік 

2.Күрделі сөздің сөз табына қатысы. 

Əдебиеттер:  

  1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

№5. Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы:Туынды сөздер 

1. Туынды сөздер туралы  


2.Туынды түбір  

3.Күрделі сөздер 

4.Біріккен сөздер мен кіріккен сөздер 

 

Апта - 6. №6. Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1. Қосарланған күрделі сөздер 

2.Тіркескен күрджелі сөздер 

3.Қысқароған күрделі сөздер 

Əдебиеттер:   

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СОӨЖ мазмұны. 

1.Қос сөздердің жасалуы. 

2.Тіркескен күрделі сөздердің сөз таптарына қатысы 

3.Сөздерді қысқартудың мақсаты. 

Əдебиеттер:   

1.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

2.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

3.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

4.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

5.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

6.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СӨЖ мазмұны. 

1. 


Қос сөздердің жасалуындағы 5 заңдылық.  

2. 


Тіркескен күрделі сөздердің сөз таптарына қатысы 

Əдебиеттер:   

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

№6. Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1. Қосарланған күрделі сөздер 

2.Тіркескен күрджелі сөздер 

3.Қысқароған күрделі сөздер 


 

Апта - 7. 

№7. Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы: Сөзжассамдық ұя 

1. Сөзжасамдық ұя туралы түсінік  

2.Сөзжасамдық ұяның құрылымы  

3. . Қосарланған күрделі сөздер 

2.Тіркескен күрджелі сөздер 

3.Қысқарған күрделі сөздер 

Əдебиеттер:  

 1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СОӨЖ мазмұны. 

1. Қазақ тілінің сөзжасаам жүйесі 

2. Сөзжасамдық ұяның тақырыбы 

 Əдебиеттер: 

  1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СӨЖ мазмұны. 

1.Сөзжасамдық тізбектің белгілері 

2.Сөзжасамдық ұяның мағынасы 

Əдебиеттер:   

 1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

№7. Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы: Сөзжассамдық ұя 

1. Сөзжасамдық ұя туралы түсінік  

2.Сөзжасамдық ұяның құрылымы  3.Қосарланған күрделі сөздер 

2.Тіркескен күрджелі сөздер 

3.Қысқарған күрделі сөздер 

 

Апта - 8. №8. Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1. Сөзжасамдық жұп 

2. Сөзжасамдық тарам 

3.Сөзжасамдық ұяның мағынасы 

Əдебиеттер:  

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СОӨЖ мазмұны. 

1. Сөзжасамдық ұя мүшелерінің мағыналық байланысы 

2. Сөзжасамдық сатыны көлденең қатар жəне тік қатар бойынша зерттеу 

Əдебиеттер:  

   1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СӨЖ мазмұны. 

1. Сөзжасамдық ұяның құрамына сипаттама беру 

2.Сөзжасамдық ұя мүшелерінің мағыналық байланысын ажырату 

 Əдебиеттер:  . 

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

№8. Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1. Сөзжасамдық жұп 

2. Сөзжасамдық тарам 

 


Апта - 9. 

№9. Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы: Есім сөздердің сөзжасамы 

1. Есім сөздердің сөзжасамы туралы түсінік 

2. Зат есім сөзжасамы 

Əдебиеттер:   

   1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СОӨЖ мазмұны. 

1.Зат есімнің сөзжасамдық жұрнақтары 

2.Есімдерден зат атауын жасайтын жұрнақтар 

Əдебиеттер:   

1.Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СӨЖ мазмұны. 

1.Лексикалық мағынаны өзгертетін жұрнақтар 

2.Лексикалық мағынаны түрлендіретін жұрнақтар 

3.Күрделі зат атауының жасалуы 

Əдебиеттер:   

1.Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

№9. Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы: Есім сөздердің сөзжасамы 

1. Есім сөздердің сөзжасамы туралы түсінік 

2. Зат есім сөзжасамы. 

 

Апта - 10. №10. Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 Тақырыбы: Сын есім сөзжасамы 

1. Есімдерден сын атауын жасайтын жұрнақтар 

2. Етістіктен сын атауын жасайтын жұрнақтар 

3.Күделі сындардың жасалуы 

Əдебиеттер:   

1.Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

СОӨЖ мазмұны. 

1.Туынды түбір сын атауларының жасалуына етістіктің қатысы.  

2. Сын мəнді қимыл атауының жасалуы.  

Əдебиеттер: 

  1.Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

СӨЖ мазмұны. 

Тақырыбы: Күрделі сындардың жасалуы. 

1.Күрделі сындардың жасалу тəсілі 

2.Күрделі сындық ұғымның дара ұғымнан айырмашылығы 

3.Тіркескен күрделі сындардың мағыналық топтары 

Əдебиеттер:  

1  Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

№10. Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы: Сын есім сөзжасамы 

1. Есімдерден сын атауын жасайтын жұрнақтар 

2. Етістіктен сын атауын жасайтын жұрнақтар 

3.Күделі сындардың жасалуы. 

 

Апта - 11. №11. Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы: Сан есім сөзжасамы 


1. Жалпы түсінік 

2. Сан есім сөзжасам тəсілдері 

Əдебиеттер:  

1.Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СОӨЖ мазмұны. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1.Есептік санның жасалуы 

2.Реттік санның жасалуы 

3.Топтық санның жасалуы 

Əдебиеттер:   

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СӨЖ мазмұны. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1.Болжалдық санның жасалуы 

2.Бөлшектік санның жасалуы 

Əдебиеттер:   

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

№11. Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы: Сан есім сөзжасамы 

1. Жалпы түсінік 

2. Сан есім сөзжасам тəсілдері 

 

Апта - 12. №12. Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы: Үстеудің сөзжасамы 


1. Жалпы түсінік 

2. Үстеудің сөзжасамдық жұрнақтары 

3.Біріктіру арқылы үстеудің жасалуы 

Əдебиеттер:   

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СОӨЖ мазмұны. 

1.Қосарлау арқылы үстеудің жасалуы 

2.Тіркестіру арқылы үстеудің жасалуы 

Əдебиеттер:   

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СӨЖ мазмұны. 

Тақырыбы: Есім сөз таптары бойынша библиография жасау 

1.Үстеу сөзжасамының библиографиясы  

Əдебиеттер:   

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

№12. Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы: Үстеудің сөзжасамы 

1. Жалпы түсінік 

2. Үстеудің сөзжасамдық жұрнақтары 

3.Біріктіру арқылы үстеудің жасалуы 

 

Апта - 13. №13. Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы:Етістіктің сөзжасамы  

1. Жалпы түсінік 2.Етістіктің сөзжасамдық жұрнақтары 

3. Есімдерден етістік жасайтын жұрнақтар 

Əдебиеттер:   

1.Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7. Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СОӨЖ мазмұны. 

1.Етістіктен етістік жасайтын жұрнақтар 

2.Етістіктің лексикалық мағынасын түрлендіретін жұрнақтар 

Əдебиеттер:  

 1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СӨЖ мазмұны. 

1.Күрделі етістіктің жасалуы 

2.Кіріккен күрделі етістіктер 

Əдебиеттер:   

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

№13. Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

Тақырыбы:Етістіктің сөзжасамы  

1. Жалпы түсінік 

2. Етістіктің сөзжасамдық жұрнақтары 

3. Есімдерден етістік жасайтын жұрнақтар 

 

Апта - 14. №14. Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1.Тіркескен күрделі етістіктер 

2. Құранды етістіктер 

Əдебиеттер:   


1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СОӨЖ мазмұны. 

1. Етістіктің сөзжасамдық жұрнақтары 

2.Есім сөздерден етістік жасмайтын сөздердің мағынасы 

Əдебиеттер:   

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СӨЖ мазмұны. 

1.Құранды етістіктердің жасалуы 

2.Күделі қимыл ұғымы 

Əдебиеттер: 

 1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

№14. Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1.Тіркескен күрделі етістіктер 

2. Құранды етістіктер 

 

Апта - 15. №15. Дəріс. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1. Қосарланған күрделі етістіктер 

2.Идиомаланған күрделі етістьіктер 

Əдебиеттер:   

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СОӨЖ мазмұны. 

1.Күрделі етістіктің түрлері 

2.Құранды етістікті жасайтын сөзжасамдық бірліктер 

Əдебиеттер:   

1. Салқынбай А.Тарихи сөзжасам. А.,1999 

2.Қазақ грамматикасы. А.,2002 

3.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

4.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

5.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

6.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

7.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

8.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989  

СӨЖ мазмұны. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1.Күрделі етістіктерге талдау жасау 

2.Идиомаланған етістіктердің сөйлемдегі қызметі 

Əдебиеттер:   

1.Ысқақов Қазіргі қазақ тілі А.,1991 

2.Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы А., 2002 

3.Аханов. Грамматика теориясының негіздері. А.,1983 

4.Оразов М. Қазақ тілінің семантикасыА.,1991 

5.Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 

 №15. Семинар. 

Кредиттік сағат саны – 2 

1. Қосарланған күрделі етістіктер 

2.Идиомаланған күрделі етістьіктер.   1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал