РТжбф декан орынбасары С. К. Оразалиеважүктеу 137.29 Kb.

Дата01.06.2017
өлшемі137.29 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциалық емес АҚ  

Радиотехника және байланыс факультеті 

«Компьютерлік және инфокоммункациалық қауіпсіздігі» кафедрасы 

 

«Бекітемін»  

РТжБФ декан орынбасары_____________С.К. Оразалиева 

«26» 06.2015 ж

 

 

 

 

 

ZHzhZH4315 – «Жүйелердің және желілердің қауіпсіздігі және әкімшіліктен  

басқарылуы» пәні 

 

SYLLABUS   

5В100200 – «Ақпаратты қауіпсіздендіретін жүйелер»  мамандығы 

 

 

  

Курс 


Семестр  

Барлығы 


ECTS барлык кредиті 

Барлық сағат бойынша Соның ішінде: 

Дәрістер – 

Зертханалық жұмыстар –  

СӨЖ – 


СМӨЖ – 

Курстық жұмыс –  

Емтихан  135  

15 


30 

75 


30 

 

  

 

  

 

 Алматы 2015 

 

Syllabus 5В100200– 

«Ақпаратты 

қауіпсіздендіретін 

жүйелер» 

мамандығының  жұмыстық  бағдарламасының  негізінде  құрастырған  КИҚ 

кафедрасының аға оқытушы Ургенишбав К.М. 

Syllabus  2015  ж.  25майда  №10  хаттама  бойынша«Компьютерлік  және 

инфокоммуникациалық  қауіпсіздік»  кафедрасының  отырысында  қаралды 

және рұқсат етілді. 

 

 КИҚ каф.меңг.________________ Сатимова Е.Г. 

 

Syllabus  2015  ж.        25.06  №4  хаттамасы  бойынша  радиотехника  және байланыс факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясының мәжілісіңде қаралды 

және рұқсат етілді. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

1 

Оқытушы: 

Ургенишбаев Камал Махамбетович, АЭжБУ«КИҚ» кафедарасының аға 

оқытушысы  Б-414  бөлме,  байланыс  контактолары:  кафедра  телефон: 

8(727)2784568 

kamal.urgen@gmail.com 

 

2  Аудиторлық  сабақтардың  жүргізілетін  уақыты  мен  орыны «Компьютерлік  және  инфокоммуникациялық  қауіпсіздігі»  кафедрасының 

сабақ  кестесіне  сәйкес  хабарландыру  тақтасында  жарияланады,  СМӨЖ консультациясының  графигі  Радиотехника  және  байланыс  факультеті 

(Б209)  мен  кафедраның  сабақ  кестесіне  сәйкес  хабарландыру  тақтасында 

жарияланады. 

 

3  Оқу  пәнінің  ақпарат  сипаттамасы  «Жүйелердің  және  желілердің 

қауіпсіздігі  және  әкімшіліктен  басқарылуы»  пәні,  5В100200  –  Ақпаратты 

қауіпсіздендіретін жүйелер мамандығына арнап жасалған және ол профильді 

пәнге  (вариативтік  құрлымға)  MSIBI2  «Инфокоммуникациалық  желілерде 

ақпаратты қорғауға» жатады.  

3.1

 

Пәнің  мақсаты  -  жергілікті  желінің  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету 

туралы  студендердің  білімін  теория  жағынан  толықтыру  оны  ғаламтор 

шабуылынан  қорғау,  желіге  логикалық  және  физикалық  құрылмдау  жасау, 

ашық  жүйені  дәріптеу,  көпқабатты  желі  үлгілері,  компьютерлік  және 

телекоммуникациалық  желілердің  бір  бірімен  жуықтасуы,  кодтеу  әдістері, 

трафиктерді ашық желі арқылы шифрлап жіберу. 

 

3.2

 

Пәнің  мәселесі  -  беріліп  жатқан  мәтіндерің  қауіпсіздік  негіздерін 

зерттеу,  мәтінді  тасымалдау  технологиясы,  кодтау  тәсілдерін  және 

тасымалдау ортаға кіру әдістерін оқып үйрену. 

Пәнді  оқу  нәтижесінде  студент  желіге  жасалған  шабуылдарды 

анықтаудың  негізгі  бағытарынжәне  олардың  болақшаларын  болжай  білуі 

керек, сатылық үлгі бойынша желіні құру қағидаларынбілу, жергілікті желінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін желі сүзгісіне баптау жасап машықтануды, 

ғаламтор  ашық  желі  арқылы  трафиктің  бүтіндігін  және  құпиялығын 

қамтамасыз етіп тасымалдап жіберуді үйрену. 

 

3.3 

Пәнді сипаттау 

«Жүйелердің  және  желілердің  қауіпсіздігі  және  әкімшіліктен 

басқарылуы»  пәнінің  мақсаты  ол  заманауи  желі  технологияларына  талдау 

жасауды,  виртуалдық  арналарды  және  туннель  жасаудың  ғылымдық  негізін 

сонымен қатар қауіпсіздік қамтудың тәсілдерін білуді үйретеді. Ол заманауй 

технология  арқылы  желіаралық  сүзгіні  пайдалана  отырып  қауіпсіз  желі 

құруды, ғаламтор арқылы мәтінді шифрлап оны қауіпсіздендіруді, ақпараттық 

технология  қауіпсіздігін  жетілдіру  және  оны  жасау  (электрондық  цифрлық 

қол,  ақпарат  құрлымдарын  сейкестендіру,  желу  хаттамаларын  қорғау, 


 

вирустан  қорғау,  мазмұнды  сүзгілеу  т.б.).  Өндірістерде,  мекемелерде  кәзіргі заманда қауіпсіздікті қамтамасыздандыратын қызмет көрсету 

орындары 

дамып 

келеді,  олар  әртүрлі  тәсілдермен  және      құрылғылармен  іске  асырылады мысалы  заманауй  аппаратурамен,  компьютерлік  бағдарламамен,  техникамен, 

ұйымдық  құқықпен,  әдістемелік  құрылғымен.  Бұл  пәннің  негізгі  өзектілігі 

электрондық коммерция және заманауй төлем жүйенің дамуына байланысты. 

«Жүйелердің  және  желілердің  қауіпсіздігі  және  әкімшіліктен  басқарылуы» 

пәнін бітіргенен кейін студент мыналарды білу қажет.  

 

білетіні: 

 

жергілікті есептеу желіні ғаламтордан келетін шабулдардан заманауй және өзекті бағытағы қорғау технологиялары туралы; 

 желі   экран жұмыс істеу принципін,  VPNарқылы қауіпсіз желі  құру 

туралы; 


 

желіге  жасалған  шабуылды  және  басып  кіруді  анықтайтын  жүйе тәсілдерің жұмысы туралы; 

 маршрутизаторлар арасын туннелдеу жүйе туралы; 

 клиентерді анықтауда қолданатын электрондық қол туралы. 

 

 қолынан келетіні: 

 цифрлық  тасымалдау  жүйенің  түйстіру  принциптерін  және  әдістерін 

олардың  нақты  желі  технологияларында  жұмыс  істеуін,  коммутация 

түйіндерін және цифрлық жүйені техника жағынан іске асыру; 

 ғаламтор  және  локальді  телекоммуникация  желілеріндегі  төтенше 

жағдайдайға  байланысты  ақпараты  қорғауда  болжам  жасау  және  сауатты 

шешім қабылдау; 

 мәтінді тасымалдауда заманауй құрылғы және әртүрлі әдістер арқылы 

ақпараттарды қорғау.  

істей білуі: 

 әртүрлі  деңгейдегі  хаттамалардың  алмасуын  жасау  және  оны 

талдауды; 

 

желі экрандарын баптау;  

өзіндік  сараптауды  жасау,  техникалық  тапсырманы  техникалық әдибетерді   зертеуді және өндеуді; 

 маршрутизаторларды және коммутаторды баптауды жасай; 

 

3.4

 

Пәннің  пререквизитері:  Операциалық  жүйелерді  ұымдастыру, 

компьютерлік ақпараттарды қорғау құралдары және әдістері. 3.5

 

Пәннің постреквизиттер: «Жүйелердің және желілердің қауіпсіздігі 

және  әкімшіліктен  басқарылуы»  пәнін  игергенен  кейін  студент  таңдап 

алынған тапсырыс бойынша дипломдық жұмысты жобалай алады. 

 

  

4 

Пәнің құрлымы мен мазмұны 

 

4.1

 

Теориялық дайындық 

Тақыр


ып № 

Тақырыбы (модульдер, бөлімдер) 

Пайдаланған 

әдебиттердің 

нөмірі Кіріспе.Шабуыл. Шабуылдың жалпылама сценариі. Пассивтік барлау. Белсеңді  барлау.  Эксплойта  таңдау.  Мақсаты  жүйені  бұзу.  «Пайдалы 

жүкті»  жүктеу.  Бұзу  ізін  жасыру.  Шабуылды  жіктеу.  Пассивтік 

шабуыл. Белсенді шабуыл. Қауіпсіз желінің үлгісі – 2 сағат. 

Дәрістер 

Д.1,2,3 

Криптография  және  шифрлау  жүйесі.  Стандартық  шифрлау. Криптография.  Криптоталдау.  Фейстель  шифрының  құрлымы. 

стандарт шифрыныңалгоритмы. DESстандарты – 2 сағат. 

Дәрістер 

Д.1,2,3 

Криптографиалық тәсілдердің қолдану ерекшеліктері. Стандарты  жетілдірілген  шифрлау  AES.(Asvancedencryptionstandard). 

Басқада  симметриалық  блоктық  шифрлау  алгоритмы.IDEA.  Blowfish. 

RC5.  CAST-128.  Ортақ  кілт  негізінде  хабарды  аутентификациялау 

және  криптографиялау.  Ортақ  кілт  негізінде  криптографиалау  (ОКК) 

қолдану  аумағы.  Цифровлық  сертификаттар.  Цифровлық  қол.  ОКК 

пайдалану арқылы кілтерді алмастыру – 2 сағат. 

Дәрістер 

Д.1,2,3 

  Хабарды  аутентфикациалау  тәсілдері.Стандартық  шифрды  қолдану арқылы  аутентификациялау.  Хабарды  шифрсыз  аутентификациалау. 

Хабарды аутентификациалау коды. Бірбағытағы кэш  функция.Қауіпсіз 

кэш  функция.  Кэш  функцияға  талапнама.  Криптографиалық  жүйенің 

бұзылуға қарсылығы – 2 сағат. 

Дәрістер 

Д.1,2,4 

Коммутация  жасалатын  жергілікті  желі  қауіпсіздігін  қамтамасыз ететін  механизм.  Басқаратын  компьютерлердің  санын  шектеу. 

Жекеменшік  портың  қауіпсіздігін  баптау.  МАС-  адресті  сүзгілеу.IP-

VFCBinding 

сүзгілеу 

технологиясы. 

Кіру 


тізімін 

тексеру 


(Accesscontrollists).  Трафикті  сегментеу  (Trafficsegmentation).  IEEE 

802.1х хаттамасы.Құрылғылар ролдері. Аутентификациялау үрдістері. 

Коммутатор  портарының  жағдайы.  IEEE  802.1х  хаттамасын 

қолданғанда кіру тәсілдерін тексеру – 2 сағат 

Дәрістер 

Д.1,2,4,5 

Виртуальдық желілер (VirtualLAN). МАС-адрес базасы бойынша желі (MAC-basedVLANs).  Порт  базасы  бойынша  желі.  Белгіленген  кадр 

бойынша  желі(IEE  802.1QVLANs).  Маркер  көрсеткішін    Ethernet 

кадрының  тақырыбына  қосу  механизмі.  Тэг  негізін  бойынша 

виртуалдық желіге конфигурация жасау құрлымдары 

 2 сағат. Д.3,4,5,6 

Байланыстыру  тал  хаттамасы  STP  қауіпсіздігін  тексеру.Spanningtree хаттамасына  шолу.STP  хаттамасы  және  виртуалдық  желіVLAN. 

Мүмкіншілік  сұлба  шабуылдары.BPDUspoofing.  Қызмет  көрсетуден 

бас тарту(DoS)

 2 сағат. Д.3,4,5,6,7 

 

 4.2

 

Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері 

 

Тақырып № 

Тақырыбы 

Пайдаланған 

әдебиттердің 

нөмірі Арналарға агрегация жасау – 2 сағат Трафиктердің ағындарын 

GRE 


хаттамаларын 

пайдаланып 

туннелдеу – 2 сағат VLAN-ды IEEE 802.1Q стандарт негізі бойынша баптау – 2 сағат Сымсыз  жергілікті  желінің  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ететін 

механизмдер. 

Wi-Fi 

желідегі қауіпсіздік 

механизмдерін 

классификациялау.  WEP(IEEE  802.11)  шифрлаумеханизмі.Ағымдық  

шифрлау. 

Блоктық 

шифрлау. 

Ынталандырувекторы. 

WPA 


айрықшалаулары.  Фрейм  бойынша  шифрлау  кілтерін  өзгерту 

Шифрдың  бүтіндігін  тексеру.  802.11i  стандарт  желінің  қауіпсіздігі 

жоғартылған  түрі  (WPA2).  AES  алгоритмі  бойынша  шифрлау  –  4 

сағат. 


Дәрістер 

Д.7,8,9 

9 

Сымсыз  Wi-Fi  желідегі  аутентификация.IEEE  802.11  абонентің 

аутентификация  жасау  принциптері.  Ашық    аутентификация.  Ортақ 

кілтпен 


аутентификация 

жасау. 


МАС 

адрес 


бойынша 

аутентификациялау.    IEEE  802.1x/EAP  (Enterprise-режим)  стандарты. 

IEEE  802.1x  архитектурсы.  Аутентификациимеханизмы.  SSID 

қорғаудың қосымша механизмдері – 2 сағат. 

Дәрістер 

Д.7,8,9 


10 

Желіаралық  қорғау  механизмдері.Желіаралық  экрандар.  Желіаралық 

экрандар  архитектурасы.  Пакет  сүзгілері.  Жағдайды  тексеру  сүзгісі 

(statefullфильтры). 

Адресті 

аудару 


(NAT, 

DSAT, 


SSAT). 

Транспортықшлюздер  (виртуалдық  серверлер).  Қосымша  бағдарлама 

шлюздері (прокси-сервера) – 2 сағат. 

Дәрістер 

Д.8,9,10 

11 

Басып  кіруді  және  шабулды  анықтау  жүйесі.Басып  кіруді  және 

шабулды  анықтау  жүйесі.  ШАЖ  классикациялау.    Snort  шабулды 

анықтау  жүйесі.  Пакетті  декодерлеу.  Препроцессорлар.  Айқындау 

процессоры. Шығару модулі. Snort ережесі – 2 сағат.  

12 


Туннелдеу  жүйесі.  РРРоЕ  хаттамасы.РРРоЕ  хаттамасын  шолу.  РРР 

хаттамасын шолу. LCP хаттамасы. РАР аутентификациялау хаттамасы 

– 2 сағат. 

Дәрістер 

Д.8,11,12 

13 

Виртуальдық жекеменшік желі (VirtualPrivateNetwork, VPN).  

Кіріспе.  PPTPжәне  L2TP  хаттамасын  шолу.  РРТР  хаттамасы.  L2TP 

хаттамасы.  IPSEC  хаттамасы.    Қауіпсіздікті  қамтамасыз  ететін 

ассоциация. 

Интернет-кілт 

алмасу 


хаттамасы. 

Тақырыпты 

аутентификациялау 

хаттамасы. 

Дестенін 

мазмұнын 

қауіпсіз 

инкапсуляция  жасайтын  хаттама.    ESP  және  AH  бірге  қолданатын 

хаттама. SSL/TLS хаттамасы – 2 сағат. 

Дәрістер 

Д.11,12,13 

14 


Алыстан  басқарудың  қауіпсіздігі.  SNMPхаттаманы  қауіпсіздігін 

аудитау 


(тексеру).Хаттаманың 

функциялары 

және 

оның 


анықтамалары. SNMP хаттаманың версиясы (түрі). Модель протокола 

SNMP  хаттаманың  үлгісі.MIB  қорының  (базасының)  құрлымы.NMS 

негізгі  командалары.SNMP.v3  хаттамасы.  Деректерді  алмасытыратын 

хаттама. SNMP- хабарламаның форматы – 2 сағат. 

Дәрістер 

Д.12,13,14 

Қосындысы: 

30 


 VLAN-сыз трафик сегментациясын баптау– 2 сағат IPv4  желідегі  адрестерді  зоныаралық  OSPF  маршрутт  арқылы 

баптау – 2 сағат DFL-860E – де РРТР серверін баптау – 2 сағат Транспортық режимде IPSec арна қауіпсіздігін ұймдастыру – 2 сағат Туннелдік режимде IPSecарна қауіпсіздігін ұймдастыруұймдастыру 

– 2 сағат Бір зонадағыIPv4 адресациялауда динамикалық маршрутизацияны баптау – 2 сағат 

10 Бір зонадағыIРv6 адресациялауда динамикалық маршрутизацияны 

баптау – 2 сағат 

11 


Web-ке тек қана аутентификациядан өткен пайдаланушыларды 

DFL-860E, баптау арқылы кіру – 2 сағат 

12 


DFL-860E-да DMZ жұмысын көрсету – 2 сағат 

13 Екі DFL-860E арасында РРТР – ты баптау  4.3

 

Курстық жұмыс 

 

Тақырыбы:  корпоративтік  желіні  жобалау.  Әдістемелік  нұсқаулар 

арқылы іске асырылады [6]. Тапсырма бірінші аптада беріледі. 

Тапсырма, Корпоративтік желіні есептеу. 

 

4.4 СӨЖ тақырыптары 

 

1.

 FDDI кадрмен маркердің форматы  

2.

 ІEEE 802.х станадартың құрлымы  

3.

 Негізгі түсініктер, терминдер және анықтамалар  

4.

 Негізгі талдың жұмыс істеу алгориті,  STP мен RSTP салыстыру. 

5.

 TCP, UDP хаттамалары. 

6.

 IP,RTP,SIP хаттамалары. 

7.

 IPSec, AH,PPTP, L2TP хаттамалары. 

8.

 GRE хаттамасын пайдаланып трафик ағымдарын туннелдеу  

9.

 Snort бағдарламасы арқылы басып кіруді анықтау жүйесі  

10.


 

SNMP хаттамасының қауіпсіздігін тексері (аудиттеу) 

11.

 

SNMP- хабарламасының форматы. 12.

 

Сүзгі инспекциясының жағдайы (statefullфильтры Қосындысы: 

 

 –6с 

–6с 


–6с 

–5с 


–6с 

–6с 


–9с 

–10с 


–10с 

–5с 


–3с 

–3с 


–75с 

 

  

 

  

 


 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

 

1. Шабуылдар.  

2. Жалпыланған  шабулдардың сценариы. 

3. Пассивтік барлау.  

4. Белсенді барлау. 

5. Эксплойты таңдау.  

6. Керек үйені бұзу. 

7. «Пайдалы жүкті» жүктеу.  

8. Бұзу ізін жасыру.  

9.  Шабулдарды классификациялау.  

10. Пассивтік шабулдар.  

11. Активтік шабулдар.  

12. Желі қауіпсіздігінің үлгісі. 

13. IEEE 802.x стандартының құрлымы. 

17.CSMA/CD жалпы алгоритмі 

15. Коллизия домені 

16.Микосементациялау 

17.Broadcast, multicast, unicast 

18. VPN техннологияның жұмыс істеуі принциптері. 

19. VPN желі архитектурасы 

20. VPN сервердің өзінің VPN желі архитектурасы 

21. Шифрлау алгоритмы және аутентификация жүйесі. 

22. IPSec хаттамасы. 

23. AH, ESP И IKE көмегімен қорғалған арнаны ұйымдастыру. 

24. IPSec арқылы мәтіндрді тасымалдау 

25. Әртүрлі деңдейде арналарды қорғау. 

26. Қорғалған арналардағы хаттамалар деңгейі. 

27. IPSecхаттамалар арасында функцияларды бөлісу 

28. AH хаттамасы. Аутентификациялау алгоритмі 

29. AH тақырыптың форматы 

30. Транспортық  режимдегі AH. 

31. Туннелдік режимдегі AH 

32. ESP хаттамасы 

33. ESP транспортық режим хаттама дестедегі деректердің құрлымы 

34. ESP туннелдік режим хаттама дестедегі деректердің құрлымы 

35. Қауіпсіздік ассоциациясы 

36.IP-адрестердің жазу қалпы 

37. Классыз адрестеу. 

38. SpanningTreeProtocol (IEEE 802.1d).

 

39.Wi-Fi желі қауіпсіздігінің классификациялау механизмі. 40.WEP(IEEE 802.11) шифрлау механизмі.  

41. Ағымдық  шифрлау.  

42. Блоктық  шифрлау.  


 

43. Векторды ынталандыру.  44. WPA айрықшалаулары.  

45. Шифрлау кілттерінің әр фрейм бойынша алмасыуы. 

46.Шифрлаудың бүтіндігін тексеру.  

47.802.11i  желі стандартының жоғартылған қауіпсіздігі (WPA2).  

48. AES алгоритмі бойынша шифрлау 

49. IEEE 802.11 дегі абонентің аутентификация принципі .  

50. Ашық аутентификация. 

51. Ортақ кілт арқылы аутентификациялау.  

52. МАС адрес арқылы аутентификациялау.  

53. IEEE 802.1x/EAP (Enterprise-режим) стандарты.  

54. IEEE 802.1x архитектурасы.  

55. Аутентификация механизмі.  

56. SSID тің қосымша механизм қауіпсіздігі. 

57. PPTPжәнеL2TP хаттамасына шолу.  

58. РРТР хаттамасы.  

59. L2TP хаттамасы.  

60. IPSEC хаттамасы.  

61. Қауіпсіздікті қамту ассоциациясы.  

62. Интернет-кілт алмасу хаттамасы.  

63. Тақырыпты аутентификациялау.  

64. Десте мазмұнын қауіпсіз инкапсулциялау.  

65. ESPжәнеAH хаттамаларын бірге қолдану.  

66. SSL/TLS хаттамасы. 

 

6 Студенттердің баға деңгейі туралы ақпараттар:  

6.1 Бағалау жүйесі 

Сіздің білім деңгейіңіз оқудың кредиттік технологиясында қабылданған 

курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына  сәйкес 

бағаланады (1-кесте).  

1 кесте 

Баға 


Балдың сандық  

эквиваленті 

Пайыздық   

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 95- 100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


Д+ 

1,33 


55-59 

10 

 

Д 1,0 

50-54 


0-49 Қанағаттанарлықсыз 

                                                                                                                           

Рұқсат 

рейтингісінің бағасы 

семестр 


бойына 

жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 кесте - Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметр 

%-дық мазмұны 

Зертханалық жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 

Курстық жұмыс 0,5 

Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (Ор) 

1,0 


 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Бор=(Б1+Б2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады.  Тесттілік  тапсырмалардың  және  дәріске  қатысу  бағалары  тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

 

ҚР-да  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік  әріптік  жүйесіне  ECTS  (кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің 

(ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-

4 кестелерге сәйкес орындалады. 

 

3  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық- рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру түрі 

11 

 

 ECTS бойынша 

бағалар 


Әріптік 

жүйедегі  

бағалар 

Балдың 


сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы 

түрі 


А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы 

В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 3,0 

80 


С 

2,0 65 

  Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлықсыз 

 

4  кесте  -  Баллды  –  рейтингтік  әріптік  ҚР  баға  жүйесіне  сәйкес  ECTS 

бойынша бағалар 

Әріптік 


жүйедегі 

баға 


Баллдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

ECTS 


бойынша 

баға 


А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 80-84 

Жақсы 


 

В- 2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

 С- 1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX,F 

 

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р  50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың зерттеу жұмыстарына қатысынсыз анықталады, 1:1тең болады. 

 

7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

-  белгілі  себептермен  жіберілген  зертханалық  сабақтарды  өтеу 

(деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

-  курстық  жұмысты  қорғауға  семестр  аяқталуынан  бір  апта  бұрын 

өткізу; 


12 

 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.  

8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 

 

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.  

 

Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі:

 

1.

 НПП «Учтех-Профи» - Сетевая безопасность – Теория 2012г. 

2.

 Олифер В.Г. Компьютерные сети –М., 2007г. 

3.

 УМЦ СПбГУТ принципы построения инфокоммуникационных сетей 

Санкт-Петербург -2013г. 

4.

 

Лабораторные работы для курса «Технологии коммутации и маршрутизации современных сетей Ethernet. Базовый курс D-Linк». 

5.

 Ургенишбаев К.М. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ, АУЭС, Алматы, 2015г. 

6.

 

Ургенишбаев К.М. Методические указания к выполнению КР АУЭС, Алматы, 2015 г. 

7.

 Ургенишбаев К.М. Электронные тексты лекций. АУЭС, Алматы, 

2015г. 

8.

 

Межсетевой экран D-Link Руководство пользователь DFL-860. 2010г 9.

 

Бузов Г.А. Защита от утечки информации по техническим каналам.-М.,2005 

10.


 

Гордейчик С.В. Безопасность беспроводных сетей.-М.,2008 

11.

 

Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации.-М.,2008 

12.


 

Коноплева И.А. Информационные технологии.-М.,2007  

Қосымша: 

 

1.

 Максим Мерритт Безопасность беспроводных сетей.-М.,2004 

2.

 Партыка Т.П. Информационная безопасность.-М.,2008 

3.

 Прохода А.Н. Обеспечение интернет- безопасности.-М.,2007 

4.

 Информационная безопасность. Компьютерных систем и сетей.-

М.,2008 


13 

 

5. 

Романов О.А. Организационное обеспечение информационной 

безопасности.-М.,2008 

6.

 Смит Д.Дж. Функциональная безопасность.-М.,2004 

7.

 Смит П. Оптимизация и защита. Linux-сервера своими руками.-

СПб.,2006 

8.

 

Петраков А.В. Основы практической защиты информации.-М.,2001,2005 

9.

 Новиков А.А. Уязвимость и информационная безопасность 

телекоммуникационных технологий.-М.,2003 

10.

 

Калинцев Ю.К. Конфиденциальность и защита информации.-М.,1997 11.

 

www.kodges.ru/90953-zashhita-inform 

12.


 

www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=799643

.... 

13.


 

tcs.kharkov.ua/ru/education.php 14.

 

www.twirpx.com/file/119022 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал