Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұжүктеу 3.85 Mb.

бет9/29
Дата09.01.2017
өлшемі3.85 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Дайындаған  Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

– 

Жолаушылар тасымалына арнайы қатаң лицензия ен

і

гізу мәселені түбегейлі шешпейді. Меніңше, бізге бұл саланы тазалау 

үшін автобустардың және жүргізушінің еңбек және демалыс 

тәртібін қадағалайтын тахографпен жабдықтау әдісін қолға 

алған жөн. Біздің еліміз 1995 жылы көлік құралдарының 

экипажына қатысты Еуро

па

палы

лы

қ қ

ке

келі

лі

сісі

мг

ме 

е СТ

СТР)

Р)

мм

үш

үше болды. 

Осы келісімге сәйкес, 19

995

95

жжыл

ыл

дада

рд

рдың

ың

өө

зі

зінднд

е-

е-ақ

ақ

аавт

вт

обо

устарға 


тахограф орнатуға міндетті едік. Өкініштісі, әзірге бізде  бұл іс 

қолға алынбай тұр. Егер осындай тахографтау жабдықтауына 

түгелдей енсек, мәселе сәл де болса шешілер еді. Бұдан соң 

айыппұл мәселесі шешімін табуы керек деп ойлаймын. Қоғамдық 

көлік жүргізушілеріне салынар айыппұлдың мөлшері өсетін 

бо

блс

лс

а,а,

а

авт

вт

обоб

ус

сж

жүр


үр

гі

гізу

зу

шіші

ле

лрі

р

нің жауапкершілігі артып,

,

тәтә

рт

ртіп

п

 пенен

 

тата

ла

лапп-

ті

тіле

ле

кткт

і 

есес

ке

кере

ре

рр ед

еді


і.

Б

Бұл – қала ішіндегі қоғамды

ды

қ қ

кө

көлілі

кт

кті

і 

жүргізушілерге ғана қатысты айтылып отырған дүние емес, қалааралық-халықаралық тасымалға қатысты да мәселе. 

Сондықтан бізге бұл саланы реттейтін кезең әлдеқашан жетті. 

ОЙТҮРТКІ

Ал

Мәж

ры, профессор, 

еті

ті

нд

нд

е 

е жа

жа

за

за

ға

ға

т

т

ар

ар

ту

ту

к

керек» деген 

ң генетикалық және моральдық 

ықтарды жойып барады. Бір 

дерге ғана тән проблема 

Егер біз оларға қыл-

ып саналмайды. 

т

ып

ып

нә

нә

ти

ти

же

же

 

А

ұя»

енті,

ес

ес

іні

іні

ң

үш

мүшесі

е

ің ге

ықта

дерг

Егер

ып 

т

т

ы

ы

ВА

» 

 

 

і

ң ге

ықта

дерг

Егер

ып 

т

т

ы

ып

ВА

»

,

ң

і

ер өзіміз таратып жатқан және сырт-

Егер

ылған ақпаратты күнделікті талдай-тан ағыл

сақ, қоғам қандай ақпараттың ық-

тын болса

кетіп бара жатқ

тқ

ан

нын

ы

 дер кезіндеде

 

па лында  калар едік.

А

Ақп

қп

арарат

ат

тыты

б

бағағ

ал

алау

ау, 


,

анықтай а

қорғану, ақпаратты жоспарлау

ақ параттан  қ

қылы тәрбиелеу секілді бағыт-

ақ парат  арқы

жұмыс істер едік. Әзірге бұдан 

тар да ұдайы ж

дықтан да Қазақстан Респуб-

ада мыз.  Сонды

параттық саясаты, сырттан 

ли касының  ақп

аттың

ң

мақсқ

аты мен зардап-

ағ

ағ

ыл ған ақпқ

ар

арат

ақ

ақпа

пара


ра

тқ

та Қазақстанның 

та

тарыры

,

,әл

әл

еммді

ді

кк  а

а

ының қаншалықты ықпал ақпараттық қуатын

ы жыл сайын мемлекеттік 

ете алатыны туралы

Үкімет пен Парламентте 

есеп дайындалып, Ү

үгінгі заман – «таңғы 

тыңдалса деймін. Бү

п жайбарақат жататын 

тамақ – тәңірден» деп 

луан мақсаттағы ақ-

жайдақ заман емес, ал

ер

еркі

ін

нжа

жа

мымы

ра

ратқ

тқ

анан, 

,

параттарды ертелі-кешш

е

еш

ш

екек

ті

ті шш

аң

аң-т-тоз

о

аңаңға

ға 


бүтінді бөлшекке, бө

ө

лшлш

н алаяқ заман. 

айналдыруға асыққан 

шық, көкірегі ояу 

Сондықтан болар, көзі аш

ғысы жүріп жа-

жұрт «әлемде ақпарат соғы

емде


оғыстың ұлттық 

тыр» деп жар салуда. Бұл соғ

жар с

экономикалық мәдениетке арсы агрессия, эк

ке қа


үрейлендіру, 

ақ

ақпа

па

рара

т

та

сс

ссия

иясы


сы

бебе

йбіт ү


ақ

ақ

папа

ра

рат 

т

асс

сс

ияия

сы

сыб

баг

г

рере

с

су, ақылдың 

п

пле

лендіру,


пс

псих


ихол

ол

оог

ы

ық

қ 

үрүрей

ей

ияиял

лы

рік-жігеріне ақпараттық соғысы, «ұлттың ері

қпараттық соғысы «ұ

ық со

дениеттер қарсы операция», «ұлттық мәд

перац


аталатын 

деңгейіндегі операция» деп а

дегі

ақпарат 


бағыттары бар. Қазақстанда осы а

ы ба


ерт

р

тей-й

май данының  қыр-сыры

ы

н 

нтұ

ұ

рара

қты зе


де

е

прпре-

е-

тін орталық бар ма? Жо

Жо

қ.қ.

А

Ал 

л 

РеРе

се

сейд

йд

ее

қпараттық 

зидентке тікелей бағынатын «Ақпа

ді. Құрамында 

талдау бюросы» жұмыс істейді. Қ

құрылым «Элек-

1500 маманы бар бұл құр

ақпарат  құралдары 

трон ды  бұқаралық ақ

«Баспасөз бұқаралық ақ-

бас қармасы»,  «Бас

д

дар

ар

ыы

ба

басқ

сқ

арр

масы», «Интернет 

па

па

рара

т 

тқұ

құ

рара

лд

лдар

а

асы

сы

»»

се

секі

кілд


лд

і 

і са

сала


ла

ларды біріктіреді. 

ба

ба

сқсқар

арма


ма

с

сыдамыған мемлекеттерде ақпараттық 

Ал дам


стра 

тегия орталықтары талайдан бар. 

стра

Олар ақпаратты басқа елдерде өздерінеқолайлы қоғамдық ойды, қоғамдық мінез

бен өмір сүру дағдысын қалыптастыруға

бағыттауда. Біз сыртқы ақпараттың, сәт

сайын ағылып келіп жатқан миллиардтаған

ақ

ақ

пап

ра

рттың қоғамдық ойымыз б

б

енен м

мін


н

ез

езі-

і-

мімі

з 

зді

ді

 қалай және қаншалықтыы

ө

өзгзгер

ер

туу

де

дееке нін зерттеп отырмыз ба? Оның зарда бын

бағалай алдық па? Зиянды ақпарат, әзә зіл

ақпарат қоғамның бір  бөлігін азды 

рып


жатқан жоқ па? Балалар өзіне-өзі неге қол

жұмсай


й

ды

д?

?

Жас ана нәрер

стесін неге қоқыс

жәші

ші

гігі

не

нел

лақ


ақ

ты

тырара

ды

ды?

?

СоСо

қт

қталал

да

дайй

аза мат


неге 4

4

-55

 жастағы қыз б

б

аланы 


зо

р 

лай ды?

Қатыгез діндарлар қайдан пайда болды?

Бір жыныстылардың некелесуі туралы ести-

міз деп пе едік? Осының бәрін зерттейтін,

зерттей келе зерделейтін ел болып,

мемлекет  болып қорытынды шы 

ы 

ға

ғара

а

 т т

ын

кекез 

з 

жеже

тті. Бізді үрейлендіретінікүкүн

н 

деде

 л

 лік

к

тіті

тележаңалықтан жиі берілетін «атып кетті,

шауып кеттілерге», бір жыныс ты лардың

үйленуіне көптің немқұрайды қа райтыны,

мұндай суық  хабарлардың  үй рен шікті

болып  бара жатқаны. Осы заман да адам

өмір

р

іі

ме

мен

н

арарам

ам

ысыс

ын

ыныңың

қ

құн

ұн

ыы

қан ша?


Құнс

сыз


ызда

да

нғнғ

ан

ан үүст

ст

інін

е

е құқұ

нс

нсыз

ыз

дада

ны

нып п

ба

б рады.

Бізге, қазақстандықтарға, өлім жа 

за 

сы

кесілетін қылмыстарды қайта қа рау керек. С

С

ОҢҒЫ 

ҚОҢ


ЫР

А

УБұл күн мектеп оқушылары үшін ең 

маңызды, ең шуақты күндердің бірі екені 

ан

а

ық. Әсіресс

е

е11-сыныпты  бітіріп,  үлкен 

өм

өмірір

 г

 гее

ая

аяқ 

қ ба


ба

сқ

сқал

ал

ыы

от

отыр

ыр

ған мектеп түлек-тері үшін ең толғандыратын сәт. Гимназия 

ұжымы  бұл жылы ерекше концерттік 

бағдарламалар дайындап, қалалық білім 

басқармасы мен аудандық әкімдік

өкілдерін құрметті қонақ етіп шақырып, өз 

жетістіктерімен  бөлісті. 82 түлекті түлетіп

отырған бұл гимназ

ия

ияны

ны

ң ң 

ен

енді

ді а


а

яқ

яқта

т

лғлғ

ан

ан 

оқу жылында жеткен

 ж

етіс


і

тіктер


і

і де шексіз 

екен. Алты бірдей «Алтын белгіден» 

үміткері мен үш үздік түлегі бар оқу 

ордасының білім және ғылым министрінің,

Алматы  қаласы әкімінің  қолынан алған 

ма

ма

рара

па

пат 

т 

қаа

ға

ғаздзд

ар

арын

ын

ыңың

 санында шек жоқ. 

Оқ

Оқ

ушуш

ыл

ыларарды

ды

ң ң ау

ау

дада

нд

нды

ық, қалалық және 

халықаралық жарыстардан алған 

жүлделері де жетерлік. Салтанатты жиы н-

ды өз өнерлерімен гүлдендірген төменгі 

сынып оқушылары ұстаздарына құшақ-

құшақ гүл шоқтарын,

,

меме

кт

кеп

еп

бб

іт

ітір

ір

геге

н ағ


ағ

а-

а-әпкелеріне жыр жолдарын сыйлады.

Мектеп басшысы өз кезегінде ақ батасын

беріп, ҰБТ-да жоғары балл жинауға

ті

тіле

ле

кткт

ес

етігін білдірді.

Гүлзада ШӘКІРОВА, Қ.И.Сәтбаев 

атындағы №56 гимназияның директоры:

– 25 мамыр – тек соңғы қоңырау 

соғылатын оқу жылының соңғы күні 

ем

ем

ес

ес,

, ат

ат

ау

ау

лы

лы

м

м

ер

е

ек

ек

е.

е.

Ә

Ә

рб

рб

ір

ір

ұ

ұ

ст

т

аз

аәр

әрбі

бір 

р

ат

ат

а-

а

ан

ана

а 

дә

дәл 

л

ос

ос

ы 

ы

кү

кү

н 

н ба

ба

ла

ла

л

лардың

өміріне жол ашар, жарқын болашаққа

жөн сілтер қақпа іспетті ашылуына 

тілектес болуы тиіс. Әсіресе мектеп 

бітіруші түлектерге деген үмітіміз мол. 

Се

е

бебі бүгінгі мектептің түлегі 

і –ер

ер

теңгі қоғамның жүрегі, б

іл

іл

ім

ім

ді

ді

,

,

зиялы қоғамның қазығы. 

Гимназияда өткен соңғы қоңырау сал-

танатының өзгелерден ерекшелігі де

түлек терге деген ерекше құрметінде бол-

ды. Әр

р

түтү

рл

лі ұл

ұ

ттың киімім

н киіп, қазақтың

биін

н

ббил

ил

егег

ен

енб

бүл


үл

ді

дірш

ш

інін

қ

қызыз

да

дардрд

ың

ы  ара-

сынан гимнастикалық күрделі  трюктерді

паш еткендері де табылып жатты. Бірі өлең

жолдарын оқып, бірі ән айтқан мектеп

оқушылары салтанатты шараны тамаша-

лауға барған ата-аналар мен қонақтарды

дарынымен тәнті етті. 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал