Psiyasrs 7205 -«Радиотехника мен байланыс жүйелері бойынша шет тілінде мақала жазу» мамандығы бойыншажүктеу 99.13 Kb.

Дата10.09.2017
өлшемі99.13 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті 

Жылуэнергетика факультеті 

 «Шетел тілдері» кафедрасы  

 

 

  

«Бекітемін» 

 ЖЭФ  деканы ________М.У. Зияханов 

«_____»


  ____________2015ж.  

 

   

PSIYaSRS 7205 -«Радиотехника мен байланыс жүйелері бойынша шет 

тілінде мақала жазу» мамандығы бойынша  

6D071900 докторанттардың  

Syllabus 

 

Курс – 1  

Семестр 2 

Барлық кредит саны – 2 

ECTS  кредит саны -  3 

Жалпы сағаттар саны – 90 

-практикалық сабақтар – 30 сағ. 

ДӨЖ – 15 сағ.  

Емтихан  

 

   

Алматы 2015 ж. 

 


Силлабусты «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша ағылшын тілі 

пәнінен  докторанттардың  жұмыс  бағдарламасының  негізіне  сай  доцент 

В.С.Козлов құрастырған.   

Силлабус «Шетел тілдері» кафедрасының отырысында қаралды 

Хаттама № 9             29.05.2015ж.                                                 

 

«Шетел тілдері» каф. меңгерушісі                         Козлов В.С.  

Силлабус,  ЖЭФ  оқу-әдістемелік  комиссиясының  отырысында 

қарастырылған және бекітілген, 22.06.2015 жылғы № 4 хаттама. 

 

   

 

    

 

  

 

  

 

  

 

Офис: «Шетел тілдері» кафедрасы Байланыс телефоны: 292-54-77  

Кабинет  А 312 

  

 


 

1. Оқытушылар жайлы жалпы мәлімет:  

АЭжБУ шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі, доцент, филология 

ғылымының кандидаты –Козлов Владимир Сергеевич,  байланыс телефоны: 

292-54-77, кабинет  А 312. 

 

2Практикалық сабақтардың өткізілетін уақыты мен орны  курстың 

оқу кестесінде көрсетілген. 

1 семестр сабақ кестесіне байланысты. 

 

3. Бастапқы және түпкі реквизиттер: 

«Докторанттарға  арналған  шет  тілі»  пәні  міндетті  түрде  оқытылатын 

компонент  болып  табылады  және  «Шет  тілі»,  3-ші  курста  оқытылатын 

«Кәсіби-бағытталған  шет  тілі»  және  «Магистранттарға  арналған  шет  тілі»  

пәнінен кейін оқытылады.  

 

4. Оқу пәнінің сипаттамасы 

4.1 Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті  

 

Оқытудың  мақсаты  –  ғылыми  қызметтің  әр  саласында  шет  тілін мәдениет  аралық  байланыс,  жеке  қарым-қатынас  және  кәсіби  қарым-

қатынас құралы ретінде іс жүзінде қолдана алуы болып табылады.   

 

Осы  мақсатқа  қол  жеткізу  барысында  коммуникативтік,  когнитивтік және жан-жақты дамыту жұмыстары жүзеге асырылады.  

 

Төменде  келтірілген  біліктіліктер  мен  дағдыларды  қалыптастыру  іс жүзіндегі коммуникативтік міндетке жатады:  

          -  тиісті  білім  саласында  түп  нұсқада  берілген  шет  тіліндегі  әдебиетті 

еркін оқып, түсіне білу; 

         -  шет  елдік  ақпарат  көздерінен  алынған  деректерді  аударып,  оған 

реферат дайындап немесе аңдатпа жаза білу

          -  өз  мамандығына  және  саяси-қоғамдық  мәселеге  байланысты 

монологты  және  диалогты  түрде  ауызша  әңгіме  жүргізе  білу  (баяндама, 

хабарлама, презентация, пікір талас, қорытынды жасау ж.т.б.);  

         -  докторанттың  тікелей  ғылыми  жұмысына  байланысты  ғылыми 

мақала  жаза  білу  (ғылыми  мақала,  тезистер,  баяндама,  реферат  жаза  білу 

немесе аңдатпа жаза алу);  

         - анықтамалық сөздіктер мен ғылыми әдебиеттерді тиімді қолдана білу; 

        - ғылыми қатынастың тұрақты тәртібін сақтай білу. 

 

Когнитивтік  (танымдық)  міндетке  төмендегі  мәліметтер  мен 

дағдыларды бойына сіңіре білу жатады:  

         - ойлау қабілетін жан-жақты дамыта білу;           -  логикалық  ойлау  қабілетін  қажет  ететін  әртүрлі  іс  әрекеттерді 

орындай  білу  (талдау  жасау,  жинақтау,  себеп-салдарын  анықтау,  дәлелдер 

келтіру, талдап жалпы қорытынды жасау, түсініктеме беру); 

          -  алға  қойған  жоспар  мен  мақсатты  бір  тұжырымға  келтіру  және 

ғылыми  іс-әрекет  барысында  белгілі  бір  нәтижеге  қол  жеткізу  мақсатында 

шет тілін тиімді қолдана білу. 

 

 

Жан-жақты дамыту мақсатына:  -  мәселеге  қатысты  өзінің  ой-пікірін  анық  және  ашық  түрде  шет 

тілінде егжей-тегжейлі жеткізе білу; 

-  ғылыми  мәселеге  байланысты  әріптесінің  көзқарасын  түсініп,  оны 

бағалай  білу,  бірге  атсалыса  жұмыс  жасауға  ұмтылу,  ауызбіршілікке  қол 

жеткізу,  белгілі  бір  әрекетке  әр  түрлі  көзқарас  туындаған  жағдайда  немесе 

иландырғанда жалпыға ортақ көзқарасты ұстана білу; 

- халықаралық деңгейде бірлесіп жұмыс істеудің барлық түріне дайын 

болу (ортақ жоба жасау, конференция, конгресс, симпозиум, семинар және 

кеңес  өткізу),  сонымен  қатар  тілін  оқып  отырған  елдің  қол  жеткізген 

ғылыми жетістіктерін меңгеру; 

-  елімізде  және  шетелдерде  докторанттарды  дайындаудың  мәдени-

әлеуметтік  ерекшеліктерін,  таңдаған  мамандығы  жайлы  күрделі  ғылыми 

орталықтардың  зерттеу  деңгейі  мен  олардың  жетістіктерін  тауып,  бір-

бірімен салыстыра білу. 

 

Докторантты  шет  тілін  жетік  меңгеру  мақсатына  бағыттай  отырып дайындауға  байланысты  болғандықтан,  оқыту  курсының негізгі  мазмұны – 

болашақ  маман  иесінің  белгілі  бір  сала  төңірегінде  кәсіби  және  ғылыми 

қатынасқа сай әртүрлі сөйлеу әрекетіне үйрету болып табылады.  

 

 Докторантурада білім алушы – 

    білуге міндетті: 

-

 ғылымның  және  техниканың  нақты  тілін  түсініп,  ғылыми-

техникалық терминдерді әңгіме барысында сауатты қолдана білу; 

 

епті болуға міндетті:  

- автордың көзқарасын сынап, өз бағасын ашып айта алуы керек

- автордың ұсынып отырған шешімінің тиімді немесе тиімсіз екендігі 

жайлы қорытынды жасай алуы керек; 

-  осы  мәселеге  байланысты  алынған  әртүрлі  деректерді  бір-бірімен 

салыстыру керек; 

-  басқа  жағдайда  дәл  осындай  тапсырманы  орындауға  әртүрлі 

деректерден алынған ақпарат негізінде қорытынды жасай білу; - презентация дайындау және өткізе білу 

-  пікірталасқа  қатысу,  кәсіби  және  мәдени-әлеуметтік  мәселе 

төңірегінде  тыңдармандардың  алдында  презентация  өткізіп,  ашық  әңгіме 

жүргізе білу; 

-  ауызекі  тілдесу  мен  жазбаша  жұмысты  орындау  этикетін  сақтап, 

дұрыс қолдана білу; 

- кәсіби-бағытталған бағдарламадағы талапқа сай баспасөз беттерінен, 

аудиовизуальды  және  электр  құралдары  арқылы  алынған  әртүрлі 

мәліметтерді  –  ғылыми-техникалық,  саяси-қоғамдық  және  мәдени-

әлеуметтік ортадағы қарым-қатынас кезінде түсініп, өңдей білу;  

практикалық дағдыларды меңгеру: 

-

 ана  тілін  бұрмаламай  ғылыми  техникалық  мәтінді  негізгі 

мағынасына  барабар    ана  тілінен  шет  тіліне,  шет  тілінен  ана  тіліне  аудара 

білу.  

-

 ғылыми-техникалық  мәтінге  аңдатпа  жазу,  баға  беріп,  реферат 

жазу және кәсіби маман ретінде ағылшынша талдау жасай білу;  

-

 

ғылыми тұрғыдағы түпнұсқалық мәтінді оқу дағдысын меңгеру (монография, ғылыми журнал, мақала, тезистер); 

-

 мәтінді  оқып  түсінудің  әртүрлі  деңгейін  және  оқыған  мәтіннің 

негізгі  мағнасын  сақтай  отырып,  қысқарта  білуді  көздейтін  ғылыми 

әдебиетті оқудың барлық түрін меңгеру; 

-

 мәтіннің  мәнділігі  мен  қиындығына,  оған  қойылған  мақсатына 

қарай оқудың түрін өзгерте білу.   

 

 

5. Пәннің негізгі сипаттамасы Сөйлеу  әрекетінің  барлық  түрін  оқыту  –  сөйлеу  әрекетінің 

әрқайсысының  ерекшеліктері  мен  олардың  жиынтықтарына  сай  жүзеге 

асырылады.  

 

Оқу 

Еркін және кемеліне келтіре оқуда – мәтін ішіндегі тілге тірек болар 

мағыналы  ой-пікірді  білдіретін  сөйлем  топтамасын  сөйлем  мүшелеріне 

қарай  талдау  дағдысын  қалыптастыру,  мәтіннің  маңызды  семантикалық 

құрылымын  анықтап,  өзекті  мәселені  ерекше  іріктеп  алу,  бір-бірімен 

логикалық байланысын тауып, артық ақпаратты алып тастау, сөйлем құрамы 

мен сөз тудыратын жұрнақтарға немесе халықаралық сөздерге қарап болжау 

арқылы сөйлемнің мағынасын түсіну дағдысын қалыптастыру және басқа да 

деректерге 

болжау 

жасау 


дағдысын 

қалыптастыру 

алдын 

ала 


қарастырылған.    

Докторантурада білім алушы:  

- ғылыми стильді түп нұсқада берілген мәтінді оқып түсіну дағдысын 

меңгеруі керек (монография, ғылыми журналдар, мақалдар, тезистер); 

-  ғылыми  әдебиеттерді  оқудың  барлық  түрін,  яғни,  жалпы  таныса 

отырып  оқу,  зерттей  отырып  оқу,  жан-жақты  іздену  арқылы  түсініп  оқу 

түрлерін  меңгеруі,  тіптен  мәтіннің  мағынасын  жобалап,  әртүрлі  деңгейде 

түсінуге де қабілетті болуы керек; 

-  мәтіннің  маңыздылығына,  күрделілігіне  және  белгілі  бір  мақсатқа 

бағытталуына қарай мәтінді оқудың түрін өзгерте білуі керек.  

 

Оқытудың түріне қарай мәтінді түсінгенін тексеру үшін сұраққа жауап беру,  толық  немесе  жинақтап  түсінгенін  айту,  мазмұнын  аударма  түрінде, 

реферат немесе аңдатпа жазу арқылы жеткізе білу тәсілі қолданылады.  

 

Оқыту түрлерінің басты мақсаты – еркін оқып, мамандығына сай шет тіліндегі  мәтінді  түсіну.  Оқу  курсы  кезінде  оқу  дағдысының  жан-жақты 

жетілгені  –  оқу  қарқынының  деңгейі  арқылы  анықталады.  Демек,  таныса 

отырып  оқу  кезінде  мәтіннің  70  %-ын  –  бір  минутта  500  баспа  таңбасы; 

қарқынды оқу кезінде – 1 минутта 1000 баспа таңбасы оқылуы керек.  

 

Сөйлеу 

Ауызекі  сөйлеуде  кәсіби  бағытталуға  қол  жеткізу  мақсатын 

меңгергенде сөйлеу және тыңдап түсіну дағдысы –  оқу дағдысы мен бірлесе 

отырып дамуы керек. 

Докторантурада білім алушы: 

- автордың көзқарасын сынап, өз бағасын ашып айта алуы керек; 

- автордың ұсынып отырған шешімінің тиімді немесе тиімсіз екендігі 

жайлы қорытынды жасай алуы керек; 

-  осы  мәселеге  байланысты  алынған  әртүрлі  деректерді  бір-бірімен 

салыстыру керек; 

-  басқа  жағдайда  дәл  осындай  тапсырманы  орындауға  әртүрлі 

деректерден алынған ақпарат негізінде қорытынды жасай білу; 

- презентация дайындау және өткізу. 

Ауызекі  сөйлеуде  –  коммуникативтілікке,  айталық,  алдын-ала 

дайындалған немесе дайындалмаған монологты және диалогты түрде нақты 

себептерді келтіре отырып, сөйлеуге ерекше назар аударған жөн. 

         Монологты  сөйлеу  барысында  докторант  төменде  көрсетілген 

дағдыларды меңгеруі керек: 

-  талқыланып  отырған  мәселенің  мағынасы  жағынан  да  құрылымы 

жағынан да жүйелі және жинақы түрде өзінің көзқарасын айту дағдысын; -  ғылыми  зерттеу  мәселесі  бойынша  жобаға  презентация,  хабарлама 

немесе баяндама жасау стратегиясын таңдап, жоспар құра білу дағдысын; 

бірегей  стилистикалық  әдісте  тыңдармандарымен  ауызекі байланысуды іске асыру дағдысын

Диалог  құру  барысында  докторант  төменде  көрсетілген  дағдыларды 

меңгеруі керек: 

        -    ғылыми  диалогтық  қатынас  кезінде  ауызекі  сөйлеу  этикеті 

ережелерін сақтауды;  

        -    ауызекі  сөйлеу  формаларына  барабар  проблемалы  диалогты  жүргізе 

алуы; 

        -  өз көзқарасын дәлел келтіре отырып жеткізу.  

Тыңдап түсіну 

Тыңдап  түсінуге,  жаттығуларды  орындауға  және  тыңдауға  берілген 

мәтіннің  мазмұнын  тексеруге  аудиториялық  уақыттың  10%-ы  бөлінеді. 

“Market  Leader  Upper-Intermediate”  “Market  Leader  Intermediate”,  IELTS 

Foundation  және  тағы  басқа  оқу  құралдарының  қосымшасынан  алынған 

үнтаспалар қолданылады. 

 

 

Оқу сағаттарының жалпы мазмұны 

 

 

Cабақтың тақырыбы Модуль 1. Мақаланың атқарымдық қыр-сырының өзгешеленуі және кейбір 

іс-әрекетке шек қою. 

 

Модуль 

2. 

Ғылыми 


мақаланың 

композициялық 

құрылымының 

ерекшеліктері. 

 

Модуль 3. Ғылыми стильдің грамматикалық ерекшеліктері. 

  

Модуль 4. Ғылыми мақаланы рәсімдеудің стилистикалық мүмкіншіліктері. 

 

 

Оқытудың тақырыптық жұмыс жоспарының жобасы  

 

р№ 

 

Тақырыптардың аттары                            

Қолданылған 

әдебиет 

 

1. Мақаланың атқарымдық қыр-сырының 

ерекшеліктері  

 

1. 


Басс, 

Э.М. 


Научная 

и 

деловая корреспонденция. 

Английский язык. 

Учебное  пособие 

/  Э.М.  Басс.  -  М.: 

Наука,  1991.  – 

176 с. 


 

 

 

2. 


Михельсон, 

Т.Н.  Пособие  по 

составлению 

рефератов 

на 

английском языке Учебное  пособие 

/Т.Н.  Михельсон, 

Н.В.  Успенская.  - 

Л.:  Наука,  1980.–

168  с. 

  

 

 

3. 


Неворотин 

А.И.  Матричный 

фразеологический 

сборник.  Пособие 

по 

написанию научной статьи на 

английском языке 

/ А.И. Неворотин. 

СПб.:  Спец. Лит,  2001.  –  205 

с.  


 

2. 


Ғылыми мақаланың терминологиялық 

элементтермен толықтырылуы Ғылыми мақаланың композициялық құрылымы: 

а) бастамасы б) негізгі бөлімі в) қорытынды 

 Ғылыми мақала жазудың композициялық 

құрылымы: когезия – связь–байланыс , 

проспекция  перспектив–болашағы, 

ретроспекция – өткенді шолатын, интеграция –  

ықпалдастық ж. т. б. 

 

Ғылыми мақаланың стилистикалық рәсімделуіне 

нақты мақсат қоюдың әсері 

 

Ғылыми прозадағы тармақтар 1) ғылыми 

көпшілік 2) ғылыми іскерлік 3) ғылыми 

техникалық (өндірістік техникалық) 4) ғылыми 

публицистикалық, көсемсөздік 5) ғылыми оқу   

 

Ғылыми 


стильдің 

ерекшеліктері: 

себеп-

салдардың  байланысы,  логикалық  байланыс,  әр айтылған  пікірдің  жүйелі  байланыста  реттелуі, 

нақтылық,  қысқартылуы,  айтылған  ой-пікірдің 

толық  қандылығын  сақтай  отырып,  мағналы 

тұжырымдама жасау.  

 

Мақала  жазғанда  дерексіз  лексиканы  ғылыми 

стильда қолдану.                                                  

Фразеологиялық  ғылыми  мақала.  Мақаланың 

атқарымдық қыр-сырының ерекшеліктері 

10 

 Стильді  жан-жақты  толықтырудың  лексикалық 

ерекшеліктері  (етістікті  аз  қолдану,  зат  есімді 

көбірек  қолдану.  Ұғымның  атын  анық  жазу.  Іс-

әрекетке көңілді азырақ бөлу.) 

11 

Ғылыми тіл стилінің синтаксистік ерекшеліктері.  

 

12 

 Ғылыми  мақаланың  прагматикалық-шындыққа 

сай аспектілері. 

 

 13 

 Дәйексөз келтіру. Түпдерекке сілтеме жасау.  

14 

Енжар сөз тіркесін қолдану, Әдіс-тәсілді суреттеу 

кезіндегі жақсыз факторларды қолдану. 

 

15 

Қорытынды бақылау жұмысы  

 

Семестрлік жұмыс 

1.  Ағылшын  тілінде  мамандығына  сай  әдістемелік  нұсқау,  оқу  құралын 

даярлау. 

2. Сол әдістемелік нұсқауды, оқу құралын ана тіліне аудару. 

 

Емтихан мазмұнына қойылатын талаптар: 

Курс  бағдарламасына  қойылған  талаптарды  толығымен  орындаған 

докторантқа  және  жазатын  немесе  болашақта  зерттейтін  тақырыбына 

байланысты  оқыған  әдебиеттері  бойынша  ана  тілінде  қысқаша  аңдатпа 

жазып,  шет  тілінде  жалпы  шолу  жасай  отырып  даярлаған  (тақырыптық 

немесе  еркін  тақырыпта)  көлемі  10  –  12  баспа  беттен  тұратын  реферат 

жазып  өткізген  докторантқа  емтиханға  кіруге  рұқсат  беріледі.  Сонымен 

қатар,  зертеу  тақырыбына  тиісті  шет  тілінен  ана  тіліне  аударылған  термин 

сөздер жазулары керек. 

 

Емтиханның жазбаша бөліміне қойылатын талаптар: 

 

Стилистикалық  талаптарды  сақтай  отырып,  мамандыққа  сай  түп нұсқада  берілген  мәтінді  ана  тіліне  сөздікті  қолдана  отырып  жазбаша 

аудару. 


Мәтіннің көлемі 2000 баспа сөзден тұрады. Орындауға 45минут уақыт 

беріледі. Білімін тексеру формасы  – шет тілінде берілген мәтінді дауыстап 

оқу және орындаған аударманы тексеру. 

Емтиханның ауызша бөлімі: 

1. Түп нұсқада берілген мамандыққа сай мәтінді сөздіксіз таныса 

отырып оқу. Мәтіннің көлемі 1500 – 1600 баспа сөзден тұрады. Орындауға 

15минут уақыт беріледі. Білімін тексеру формасы  – мәтінді ана тілінде 

немесе шет тілінде айтып беру. 

2. Мамандыққа және ғылыми жұмысына байланысты тақырыпта 

оқытушымен әңгіме дүркін жүргізу. 

 

 

  

  

  

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 

Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Кожевникова Т.В., Английский язык для университетов и институтов 

связи. Москва.  2004. 

2.

 

Бобылева С.В., Жаткин Д.Н. Английский язык для сферы информационных технологий и сервиса. Учебное пособие. . Ростов на 

Дону: Феникс.. 2009. 

3.

 

Коробейникова Л.Я., Английский язык. Методические указания по развитию умений выступления с презентацией (для магистрантов всех 

специальностей), АУЭС. Алматы, 2010. 

4.

 

Сергеева Л.Д.,  Английский язык. Методические указания по развитию умений выступления с презентацией (для магистрантов всех 

специальностей), АУЭС. Алматы, 2910. 

5.

 

Коробейникова Л.Я., Английский язык. Методические указания по развитию умений, АУЭС. Алматы, 2010. 

6.

 Козлов В.С., Коробейникова Л.Я.б Учебное пособие. Английский 

язык: Developing and mastering translation skills. (For radio engineering 

students) для магистрантов.б АУЭС. Алматы, 2010 

7. Козлов В.С., Коробейникова Л.Я. Учебное пособие. Английский язык: 

Developing and mastering translation     skills. (For radio engineering 

students) для магистрантов. АУЭС. Алматы, 2012 

8. Коробейникова Л.Я. Английский язык. Методические указания по 

развитию умений выступления с презентацией (для магистрантов всех 

специальностей), АУЭС. Алматы, 2012. 

      9. Голикова Ж.А. Learn to Translate by Translating from English into 

Russian. Перевод с английского на русский.-    

      M.: OOO “Новое знание”, 2004.  

      10. Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Пособие по составлению рефератов 

на английском языке. – Л.: Наука, 2006.  

       11.      Hugh D. Young. College physics. 9

th

 edition, Pearson education, USA, Copyright 2012. 

        12.Козиева  А.О.  Английский  язык.  Технические  тексты  для  развития 

умения перевода. Методические указания     

        для студентов 2 курса очной формы обучения специальности 5В071700 – 

Теплоэнергетика. – Алматы: АИЭС,     

      2007. – 33с. 

   13.Сериков  Э.А.  “Теплоэнергетические  системы  и  энергоиспользование 

в промышленном технологическом       

     производстве”. Алматы, 2007 стр. 220. 

  

Қосымша әдебиеттер: 

1.

 Ewing J. Alfred The Steam-engine and other heat-engines. fourth edition 

revised and enlarged.- Cambridge  U.P. 2006- 662p. 

2.

 

Соколов С.А. Обучение чтению научных текстов и устной речи по научной тематике на английском языке. 

  М.: Наука,2002 

3. Learn to Translate by Translating from English into Russian. Перевод с 

английского на русский, Голикова Ж.А. 

M.: OOO “Новое знание 

4. Крапицкая Н.А. Кудис С.П. Учебное пособие по переводу с английского на 

русский для аспирантов и 

магистрантов. Мн.: Изд.центр БГУ. 2002 

5. Коробейникова Л.Я., Бухина С.Б.Английский язык. Особенности 

грамматики для чтения технических текстов. Методические указания. АУЭС, 

Алматы, 2005 

6. Fabre Elena Marco, R.E. Santiago. Professional English in Use: intermediate to 

advanced. Cambridge: University Press, 2007 

7. Francois Leveque. Competitive Electricity Markets and Sustainability. 

Northamoton, 2006 

8. W.T. Joines, D.W. Palmer, J.T. Bernhard. Microwave Transmission Line Circuits. 

Boston: Artech House.2012 

9. Komarov Vyacheslav V.Handbook of Dielectric and Thermal Properties of 

Materials at Microwave.  Boston: Artech House, 2012 

10. Murphy Raymond.  Englіsh Grammar іn Use. Cambrіdge, 2004 

11. O'Connell J.P. J.M. Haile.Thermodynamics. Fundamentals for Applications. 

New York: Cambridge university press, 2005 

12. S. Klein, G. Nellis. Thermodynamics. New York: Cambridge university press. 

2012. 


13. J.N. Miliar. English for thermal engineers. Turbines. Тomsk Polytechnic 

University Publishing House, 2009. 

14.A.V. Krainov, G.V. Shvalova. Professional English. For the 3 year students of 

thermal power engineering specialities and power engineering industry. Тomsk 

Polytechnic University Publishing House, 2009. 

15. Cambridge English for Engineering.  Cambridge University Press, 2010. 

16.T.W. Fraser Russell, Anne S. Robinson and Norman L. Wagner “Mass and Heat 

Transfer. Analysis of Mass Contactors and Heat Exchangers”. Cambridge University 

Press, 2012. 

17.Садыкова А.К. English for Power engineering students. Учебное пособие 

АИЭС, Алматы, 2008. 

18.Родовель В.А. Учебное пособие «Английский язык для технических вузов», 

Москва,2010 

19.Professional English in Use. Engineering. Technical English for professionals. 

Mark Ibbotson. Cambridge University Press, 2009. p. 144.

 

20.Kaviany Massoud, Essentials of Heat Transfer. Principles, materials, and aplications / M. Kaviany.- New York: Cambridge university press, 2011.- 722p. 

21.Klein Sanford., Thermodynamics / S. Klein, G. Nellis.- New York: Cambridge 

university press, 2012.- 1072p. 

22.O'Connell J.P., Thermodynamics. Fundamentals for Applications / J.P. 

O'Connell, J.M. Haile.- New York: Cambridge university press, 2005.- 654p. 


 

 

  

 

   


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал