Противостоять наркопреступности сообщажүктеу 1.35 Mb.

бет8/12
Дата17.05.2017
өлшемі1.35 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

«Наркощит»  операциясы  аяқталды

Завершилась операция «Наркощит»

Республикамыздағы  есірткінің  жай-

күйін сауықтыру, есірткі қылмысымен 

ауқымды 

күресті 

ұйымдастыру, 

профилактикалық 

жұмыстарды 

белсендіру,  халық  арасында  есірткіге 

қарсы насихатты күшейту мақсатында 

2009  жылы  «Есірткі  қалқаны»  жедел 

профилактикалық шарасы болып өтті.

В  целях  оздоровления  наркоситуации  в 

республике,  организации  масштабной  и 

наступательной  борьбы  с  наркопреступ-

ностью,  активизации  профилактической 

работы, 

усиления 

антинаркотической 

пропаганды  среди  населения  в  2009  году 

проведено  оперативно-профилактическое 

меро приятие «Наркощит».

наркопост    №4-2009

34

Тосқауыл айдарыСогласно  этому  закону  усилены  уголовные 

санкции:


•  за  контрабанду  наркотиков  в  особо 

крупном  размере  –  от  15  до  20  лет  либо 

пожизненное лишение свободы;

•  за сбыт наркотиков должностным лицом с 

использованием  служебного  положения  – 

от 10 до 15 лет лишения свободы;

•  за  сбыт  наркотиков  в  учебных  заведениях 

и  несовершеннолетним  –  от  15  до  20  лет 

либо пожизненное лишение свободы;

•  за  сбыт  наркотиков  организованными 

преступными  группами  -  от  15  до  20  лет 

либо пожизненное лишение свободы;

•  за  склонение  к  потреблению  наркотиков 

несовершеннолетних,  двух  или  более  лиц, 

а также с применением насилия – от 7 до 

10 лет лишения свободы;

•  за  склонение  к  потреблению  наркотиков, 

повлекшее смерть человека - от 15 до 20 

лет либо пожизненное лишение свободы;

•  за организацию притонов для потребления 

наркотиков  –  от  3  до  7  лет,  а  с  исполь-

зованием  служебного  положения  или 

организованной группой – от 7 до 12 лет.

Кроме  того,  поскольку  наркопреступления 

прямо  связаны  с  незаконным  получением 

доходов, по каждому такому составу введена 

обязательная конфискация имущества.

Если  говорить  о  статистике,  то  в  2008-2009 

годах  за  особо  тяжкие  наркопреступления 

на  срок  от  12  до  15  лет  лишения  свободы 

было  осуждено  85  человек,  4  наркосбытчика 

получили максимальные сроки – до 20 лет, а 

один – пожизненное заключение.

Например,  в  Атырауской  области  в  прошлом 

году  гражданин  Узбекистана  за  контрабанду 

наркотиков 

приговорен 

к 

пожизненному лишению свободы.

Недавно 


судом 

г.Уральска 

вынесен 

приговор  в  отношении  лидера  и  трех 

членов  организованной  преступной  группы, 

наладившей  сбыт  героина  в  Западно-

Казахстанской  области.  Доказано,  что  ими 

совершено 15 наркопреступлений. Лидер ОПГ 

приговорен к 16 годам, а члены ОПГ - к 14 и 

15 годам лишения свободы.

Осы  заңға  сәйкес  қылмыстық  санкциялар 

күшейтілді:

•  аса ірі көлемде есірткі контрабандасы үшін 

–  15  жылдан  20  жылға  дейін  немесе  өмір 

бойы бас бостандығынан айыру;

•  лауазымды 

тұлғаның 

қызмет 


бабын 

пайдаланып  есірткі  сатумен  айналысқаны 

үшін  –  10  жылдан  15  жылға  дейін  бас 

бостандығынан айыру;

•  оқу 

орындарында және 

кәмелекте 

толмағандарға  есірткі  сатқаны  үшін  –  15 

жылдан 20 жылға дейін немесе өмір бойы 

бас бостандығынан айыру;

•  ұйымдасқан  қылмыстық  топтың  есірткі 

сатумен  айналысқаны  үшін  -  15  жылдан 

20  жылға  дейін  немесе  өмір  бойы  бас 

бостандығынан айыру;

•  кәмелетке толмағандарды, екі немесе одан 

да  көп  тұлғаларды  күш  қолдану  арқылы 

есірткі  тұтынуға  мәжбүрлегені  үшін  –  7 

жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан 

айыру;


•  адам  өліміне  әкеп  соқтырған  есірткі 

тұтынуға  мәжбүрлегені  үшін  -  15  жылдан 

20  жылға  дейін  немесе  өмір  бойы  бас 

бостандығынан айыру;

•  есірткі 

тұтынуға 

арналған 

орындар 


ұйымдастырғаны үшін – 3 жылдан 7 жылға 

дейін, ал қызмет бабын пайдалану немесе 

ұйымдасқан  топпен  жасағаны  үшін  –  7 

жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан 

айыру.

Сондай-ақ, есірткі 

қылмысы 


заңсыз 

түрде  пайда  алумен  тікелей  байланысты 

болғандықтан,    әрбір  қылмыс  түрі  бойынша  

міндетті түрде мүлікті тәркілеу енгізілген.

Статистикаға 

келетін 


болсақ, 

2008-2009 

жылдары  аса  ауыр  есірткі  қылмысы  үшін  12 

жылдан  15  жылға  дейін  бас  бостандығынан 

айырумен 85 адам сотталды, 4 есірткі сатушы  

ең ұзақ мерзім – 20 жылға дейін, ал біреуі өмір 

бойы бас бостандығынан айыруға жазаланды.

Мысалы,  Атырау  облысында  өткен  жылы 

Өзбекстан 

азаматы 


есірткі 

саудасымен 

айналысқаны 

үшін 


өмір 

бойы 


бас 

бостандығынан айыруға жазаланды.

Жақында  Орал  қаласының  сотымен  Батыс 

Қазақстан 

облысында 

героин 


өткізумен 

айналысқан  ұйымдасқан  қылмыстық  топтың 

жетекшісі  мен  үш  мүшесіне  қатысты  үкім 

шығарылды.  Олардың  15  есірткі  қылмысын 

жасағаны дәлелденді. ҰҚТ жетекшісі 16 жылға, 

ал  ҰҚТ  мүшелері  14  және  15  жылға  бас 

бостандығынан айыруға жазаланды.

з

акон

 

суров

з

аң

 

қатал

Өткен 

жылдың 

маусымында 

аса  ауыр  қылмыс  жасағандығы 

үшін  қылмыстық  жауапкершілікті 

қатайтатын  Заң  қабыл данған 

болатын. 

В  июне  прошлого  года  был  принят  Закон, 

ужесточающий  уголовную  ответственность 

за  совершение  особо  тяжких  нарко-

преступлений. 


35

наркопост    №4-2009

Регион

Решением  областного  маслихата  утверж-

дена  «Программа  борьбы  с  наркоманией 

и  наркобизнесом  в  Акмолинской  области 

на  2009-2011  годы»,  где  определены 

основные  направления,  формы  и  задачи 

государственного  и  общественного  про-

тиводействия  распространению  нарко-

мании  и  наркобизнесу  в  масштабе 

области.    В  рамках  этой  программы  12 

сентября  текущего  года  в  городе  Кокшетау 

сотрудниками  управления  по  борьбе  с 

наркобизнесом  ДВД  области,  на  площади 

«Тәуелсіздік» 

в 

рамках 

«Фестиваля 

здоровья» прошла антинаркотическая акция 

«Рок - против наркотиков!», с выступлением 

казахстанской  рок  -группы  «Motor-roller». 

Проведению  данной  широкомасштабной 

акции приложили усилия акиматы области и 

города. 

Перед началом выступлений гостей из Алматы -  

рок - группы «Motor-roller» – полицейские при 

поддержке  молодежи  провели  уничтожение 

наркотиков.  Перед  сценой  демонстративно 

сожгли  муляж  наркосбытчика  вместе  с 

наркотиками, 

изъятыми 

из 

незаконного оборота,  весом  более  30  кг.  Была  роздана 

литература 

и 

агитационные буклеты 

антинаркотической  направленности.  Перед 

собравшимися  с  приветственным  словом 

выступили  начальник  областного  ДВД  Тлеген 

Маткенов  и  Аким  города  Кокшетау  Бахыт 

Сапаров. 

Главный 

полицейский 

области 

пожелал  всей  присутствующей  молодежи 

вести  здоровый  образ  жизни,  заниматься 

спортом  и  забыть,  что  такое  наркотики.  В «Motor-roller» 

 

против 

наркотиков

«Motor-roller» 

есірткіге қарсы

Облыстық 

мәслихаттың 

шешімімен 

«2009-2011 

ж.ж. 

арналған 

Ақмола 

облысында  нашақорлықпен  және  есірткі 

саудасымен 

күрес 

бағдарламасы» 

бекітілді.  Бағдарламада  облыс  аумағында 

нашақорлықтың  таралуына  және  есірткі 

саудасына  мемлекеттік  және  қоғамдық 

қарсы  іс-қимылдың  негізгі  бағыттары, 

формалары  және  міндеттері  айқындалған. 

Осы  бағдарлама  шеңберінде  үстіміздегі 

жылдың 

12 

қыркүйегінде 

Көкшетау 

қаласында облыстың ІІД есірткі саудасымен 

күрес 

басқармасының 

қызметкерлері 

«Тәуелсіздік» 

алаңында 

«Денсаулық 

фестивалі»  шеңберінде  қазақстандық  «Mo-

tor-roller»  рок  тобының  қатысуымен  «Рок 

есірткіге  қарсы!»  атты  есірткіге  қарсылық 

акциясын өткізді. Бұндай ауқымды акцияны 

өткізуге  облыс  пен  қала  әкімдігі  көмек 

көрсетті.

Алматыдан  келген  қонақтар  «Motor-roller» 

рок  тобы  өнер  көрсетпес  бұрын,  жастардың 

қолдауымен  полицейліктер  есірткіні  жою 

қимылын  бастады.  Сахна  алдында  заңсыз 

айналымнан  алынған  салмағы  30  кг-  нан 

астам есірткісі бар есірткі сатушының муляжын 

өртеді.  Нашақорлыққа  қарсы  насихатталған 

әдебиеттер  мен  үгіт  буклеттері  таратылды. 

Жиналғандар  алдында  облыстық  ІІД  бастығы 

Тілеген  Мәткенов  пен  қала  әкімі  Бақыт 

Сапаров сөз сөйледі. Облыстың бас полицейі 

барлық  жастарға  салауатты  өмір  салтын 

ұстануын,  спортпен  айналысуын  және  есірткі 

дегеннің не екенін ұмытуын тіледі. Өз сөзінде 

қала  әкімі  Бақыт  Сапаров  жергілікті  биліктің наркопост    №4-2009

36

Аймақсвоей  речи  градоначальник  Бахыт  Сапаров 

отметил,  что  местная  власть  совместно  с 

полицейскими  делают  все  возможное,  чтобы 

наш  город  был  без  наркотиков  и  молодежь 

должна  приложить  к  этому  все  усилия,  и 

бороться со злом сообща. 

С  начала  этого  года  нами  выявлено  284 

факта преступлений, связанных с незаконным 

оборотом 

наркотиков, 

рассказывает начальник 

Управления 

по 

борьбе 


с 

наркобизнесом  ДВД  майор  полиции  Канат 

Нурмагамбетов.  –  Изъято  более  100  кг 

наркотиков. 

Стражи 

порядка 


не 

только 


выявляют 

наркопреступления,  но  и  активно  борются  с 

наркоманией, пропагандируя среди населения 

здоровый  образ  жизни,  и  сегодняшнее 

мероприятие  тому  пример.  Как  говорят 

«Спрос  -  рождает  предложение».  Если  не 

будет  спроса  на  наркотики,  то,  естественно, 

количество  наркозависимых  людей  будет 

убывать.  Прививая  антинаркотический  имму-

нитет,  мы  можем  спасти  жизни  и  здоровье 

сотен, тысяч людей. 

С начала года на территории нашей области 

сотрудниками УБН ДВД совместно с органами 

образования,  здравоохранения,  областного 

наркологического  реабилитационного  центра 

проведено 

340 

мероприятий антинар-

котической  направленности,  в  том  числе  9 

акций, 2 семинара, около двухсот лекций, 29 

конкурсов, 8 «круглых столов» и многое другое. 

В  основном  эти  мероприятия  проводились  в 

учебных и студенческих аудиториях, трудовых 

коллективах, где основная масса - молодежь. 

По  данным  областного  наркологического 

реабилитационного  центра,  по  состоянию 

на  1  июля  этого  года  на  учете  по  области 

состоят  1395  человек,  среди  которых  есть 

60  несовершеннолетних,  в  том  числе  1  с 

диагнозом  «наркомания»,  104  женщины.  По 

статистике  число  потребителей  наркотиков, 

хоть  и  не  так  уж  значительно,  но  стабильно 

снижается.  Это  уже  вселяет  надежду,  что 

мы  общими  усилиями  можем  побороть 

наркоманию. 

Концерт 

алматинской 

рок-

группы  удался  на  славу. Лидер 

и 

солист группы 

Ильяс  Аутов  своими  песнями 

призвал 

молодежь 

дать 

достойный  отпор  наркомании и  заниматься  полезными  для 

себя  и  общества  делами, 

или  хотя  бы  слушать  рок  и 

наслаждаться  им.  Любители 

рока  поддерживали  гостей 

рукоплесканиями  и  танцами 

в  стиле  рок-н-ролл.  Кульми-

нацией 


мероприятия 

стал 


праздничный салют. 

полицейлермен бірлесіп қаламыздың есірткісіз 

қалаға  айналуы  үшін  қолда  бар  мүмкіндіктің 

барлығын жасайтынын атап өтті және ол үшін 

жастар  барлық  күш-жігерін  жұмсауын  және 

бұндай қасіретпен бірлесіп күресуге шақырды.

Жыл 

басынан 


бері 

есірткінің 

заңсыз 

айналымына  байланысты  284  қылмыс  фактісі анықталды,  -дейді  ІІД  Есірткі  саудасымен 

күрес  басқармасының  бастығы,  полиция 

майоры  Қанат  Нұрмағамбетов.  –100  кг-  нан 

астам есірткі тәркіленді.

Тәртіп сақшылары тек есірткі қылмысын тауып 

қана қоймай, халық арасында салауатты өмір 

салтын  насихаттап  нашақорлықпен  белсенді 

күресуде  және  оған  бүгінгі  шара  айқын  куә 

бола  алады.  «Сұраныс  ұсынысты  тудырады» 

деп  бекер  айтылмаған.  Егер  есірткіге  деген 

сұраныс  болмаса,  әрине  есірткіге  тәуелді 

адамдар  саны  азаяр  еді.  Есірткіге  қарсы 

иммунитетті бойға сіңіре отыра, біз жүздеген, 

мыңдаған  адамның  өмірі  мен  денсаулығын 

сақтап қалар едік. 

Жыл  басынан  бері  біздің  облыс  аумағында 

ІІД  ЕСБ  қызметкерлері  білім  беру,  денсаулық 

сақтау органдарымен, облыстық наркологиялық 

оңалту  орталығымен  бірлесіп  есірткіге  қарсы 

340  шара,  оның  ішінде  9  акция,  2  семинар, 

екі жүзге жуық лекция, 29 байқау, 8 «дөңгелек 

үстел»  және  тағы  басқа  шаралар  өткізді. 

Негізінен  бұл  шаралар  негізгі  бөлігін  жастар 

құрайтын оқу және студенттік аудиторияларда, 

еңбек ұжымдарында өтті.

Облыстық наркологиялық оңалту орталығының 

деректері  бойынша  осы  жылдың  1  шілдедегі 

жай  -күйі  бойынша  облыс  бойынша  1395 

адам есепте тұр, оның ішінде кәмелетке жасы 

толмаған  60  бала,  104  әйел  бар,  1  адамда 

«нашақорлық»  диагнозы  табылған.  Статистика 

бойынша  есірткі  тұтынушылар  саны  біртіндеп 

азайып  келеді.  Бұл  біздің  жүрегімізде  ортақ 

күш  -жігермен  нашақорлықты  жеңе  аламыз 

деген үміт отын тұтатады.

Алматылық  рок  топтың  концерті  көпшілік 

көңілінен шықты. Топ лидері және әншісі Ілияс 

Аутов  өз  әндерімен  жастарды  нашақорлыққа 

қарсы  тұруға  және  өзіне,  қоғамға  пайдалы 

істермен  айналысуға  немесе 

тым  болмаса  рок  тыңдап, 

әннің 


рахатын 

сезінуге 

шақырды. 

Роксүйер 

қауым 

қол  шапалақтап  рок-н-ролл стиліндегі  бимен  қонақтарды 

қолдаудан 

жалықпады. 

Мерекеге 

орай 

әзірленген отшашу  шараның  көркін  одан 

әрі аша түсті.По информации  

ДВД Акмолинской области

37

наркопост    №4-2009

Регион

   


– 3

жыл


ішінде

есірткіні

 

мөлшерденартық

қабылдаған

125

адам


қайтыс

бОлды


В  Павлодарской  области  за  три  года  от 

передозировки  наркотиков  погибло  125 

человек.  Об  этом  журналистам  сообщили 

в  областном  департаменте  внутренних  дел 

(ДВД).

"Мониторинг показывает, что за период с 2006 

года только в нашем регионе от передозировки 

умерли 125 человек, из них 80% - это молодые 

люди,  не  достигшие  30-летнего  возраста", 

-  сообщили  в  полицейском  департаменте. 

В  настоящее  время  официально  на  учете 

состоит  4549  наркозависимых.  При  этом 

2167  лицам  поставлен  диагноз  "наркомания". 

По  информации  полиции,  анализ  показывает 

"наличие  устойчивой  тенденции  к  росту 

незаконного оборота наркотиков".

В 

ДВД 


напомнили, 

что 


Павлодарская 

область  относится  к  одной  из  основных 

транзитных 

территорий 

переброски 

наркотиков  из  Центральной  Азии  в  Россию 

и  далее  в  Европу.  Область  имеет  удобное 

географическое  расположение  (граничит  с 

тремя  крупными  промышленными  регионами 

РФ  -  Омской,  Новосибирской  областями  и 

Алтайским краем. - Прим. агентства), а также 

развитую сеть международного авиационного, 

автомобильного 

и 

железнодорожного сообщений. Как отметили в полиции, данные 

магистрали 

активно 

используются 

как 

обычными  наркокурьерами,  так  и  целыми транснациональными наркоструктурами.

При этом в ДВД сообщили об определенных 

успехах  работы  в  данном  направлении.  За  9 

месяцев 2009 года силами полиции выявлено 

198  наркопреступлений,  ликвидирована  орга-

низованная  преступная  группа  в  сфере 

наркобизнеса. 

Из 


незаконного 

оборота 


изъято  около  250  кг  наркотиков.  По  данным 

областного  центра  профилактики  и  лечения 

зависимых  заболеваний,  число  состоящих 

на  учете  в  наркодиспансере  подростков 

за  последнее  время  сократилось  на  15,4%. 

Количество 

женщин, 

употребляющих 

наркотики, уменьшилось на 4,4%.

В пресс-службе ДВД также проинформировали, 

что  силами  полиции  регулярно  проводятся 

мероприятия  оперативно-розыскного  харак-

тера,  такие  как  "Наркощит",  "Допинг", 

"Наркопритон",  "Канал".  В  эти  дни  в  Приир-

тышье завершается очередной этап операции 

"Мак-2009".  Кроме  того,  с  начала  года 

– 125

челОвек


 

пОгиблО


От

передОзирОвки

за

3

гОдап

авлодарская

 

оБласть

 

п

авлодар

 

оБлысы

 

"Мониторинг  2006  жылдан  бастап  тек  біздің 

өңірде  ғана  есірткіні  мөлшерден  артық 

қабылдаған  125  адам  қайтыс  болды,  оның 

ішінде  80%  -  30  жасқа  толмаған  жастар",  - 

дейді  полицейлер  департаментінде.  Қазіргі 

уақытта  есірткіге  тәуелді  4549  адам  ресми 

есепте  тұр.  Сонымен  қатар  2167  адамға 

«нашақорлық» 

деген 


диагноз 

қойылған. 

Полицияның  ақпараты  бойынша,  сараптама 

«есірткінің 

заңсыз 

айналымының өсуіне 

тұрақты  даму  қарқынының  бар  екендігін» 

көрсетіп отыр. 

ІІД  Павлодар  облысының  Орталық  Азиядан 

Ресейге  және  одан  әрі  Еуропаға  есірткі 

тасымалдайтын  негізгі  транзиттік  аумақтың 

біріне  жататындығын  еске  салды.  Облыс 

қолайлы  географиялық  жерде  орналасқан 

(ірі  өнеркәсіптік  үш  РФ  -  Омбы,  Новосібір 

облыстары  және  Алтай  өлкесі  өңірмен 

шектескен  -  ескерт.  агенттік).  Сондай-ақ 

дамыған халықаралық, авиациялық, автомобиль 

және  теміржол  желісі  бар.  Полицияда  атап 

өткендей, бұл магистральдарды кәдімгі есірткі 

саудагерлері,  сол  сияқты  тұтас  трансұлттық 

есірткі құрылымы белсенді пайдаланады.

Сонымен  бірге,  ІІД  осы  бағытта  жүргізіліп 

жатқан  жұмыстың  табысы  туралы  хабарлады. 

2009  жылдың  9  айы  ішінде  полицияның 

күшімен  198  есірткі  қылмысы  анықталды, 

есірткі  саудасы  саласындағы  бір  ұйымдасқан 

қылмыстық 

топ 

құрықталды. Заңсыз 

айналымнан  250  кг-ға  жуық  түрлі  есірткі 

алынды. Облыстық тәуелді аурулардың алдын 

алу  және  емдеу  орталығының  деректері 

бойынша  наркодиспансерде  есепте  тұрған 

жасөспірімдер  саны  соңғы  уақытта  15,4%-ға 

азайған. Есірткі тұтынатын әйелдер саны 4,4% 

-ға кеміген.

ІІД  баспасөз  қызметінде  сондай-ақ  полиция-

ның  күшімен  "Есірткі  қалқаны",  "Допинг", 

"Есірткі  ұя",  "Арна"  сияқты  жедел  іздестіру 

сипатындағы шаралар тұрақты жүргізіліп келеді. 

Осы  күндері  Ертіс  бойында  "Көкнәр-2009" 

операциясының  кезекті  кезеңі  аяқталды. 

Бұдан  басқа,  аймақта  жыл  басынан  бері 

ҮЕҰ-мен,  білім  беру  және  денсаулық  сақтау Павлодар  облысында  үш  жыл  ішінде 

есірткіні  мөлшерден  артық  қабылдаған 

125  адам  қайтыс  болды.  Бұл  жөнінде 

журналистерге 

облыстық 

ішкі 

істер 

департаментінде (ІІД) хабарлады.

наркопост    №4-2009

38

Аймақв  сотрудничестве  с  НПО,  учреждениями 

образования  и  здравоохранения  в  регионе 

было  организовано  свыше  350  различных 

профилактических мероприятий.

В  полиции  признали,  что  "одними  силовыми 

методами  проблему  наркомании  не  решить". 

Поэтому  ДВД  обратился  ко  всем  жителям 

области с просьбой не оставаться в стороне 

от проблемы наркомании и активно помогать 

органам  внутренних  дел  в  профилактике  и 

предупреждении 

распространения 

нарко-

тических средств.Напомним,  что  в  Павлодаре  располагается 

Республиканский  центр  медико-социальных 

проблем  наркомании,  где  сейчас  проводится 

эксперимент по заместительной «метадоновой» 

терапии. 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал