Программа дисциплины для студентовжүктеу 105.88 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі105.88 Kb.
түріПрограмма

Программа

дисциплины для

студентов

Ф

ФСО ПГУ 7.18.2/07Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне

Компьютерлік жүйелердің сәулеті 

бойынша


      

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Лист утверждения

программы

дисциплин для

студентов

Ф

ФСО ПГУ 7.18.2/11   

БЕКІТЕМІН

   ФМ және АТ факультетінің деканы 

_______________   Тлеукенов С. К.

«__»_____________________200_ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Жақсылықов Әсет Егінайұлы 

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне

арналған

«Компьютерлік жүйелердің сәулеті» бойынша

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Студенттерге арналған пән бағдарламасы пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде

әзірленген 

Кафедра отырысында құпталды 

 “______” _____________200__ж. Хаттама №_________

Кафедра меңгерушісі________________________ Ж.К.Нұрбекова

«ФМжәнеАТ» факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“______” _____________200__ж.  Хаттама №_________

ӘК төрайымы _____________________________ А.Т.Кишубаева

    

  

  1. Оқытушылар туралы мәліметтер 

Жақсылықов   Әсет   Егінайұлы   ақпараттық   жүйелер   магистрі,   «Информатика   және

ақпараттық жүйелер» кафедрасының, аға оқытушы

Қабылдау уақыты:  Кеңес беру кестесіне сәйкес А1-102 ауд. 2Пән туралы мәліметтер 

«Компьютерлік жүйелердің сәулеті» 

Курс 1 семестрге есептелген. Семестрде 22,5 сағат дәрістік сабақтар, 22,5 сағат тәжірибелік,

және 90 сағат СӨЖ қарастырылған. Бақылау түрі - емтихан.

Сабақтардың, межелік бақылаулардың және емтихан сессиясының кестелерін деканат қояды.

Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі. Пәнді   оқытудың   мақсаты  –   студенттерге   жалпы   компьютерлік   жүйенің   архитектурасы,

ЭЕМ құрылғыларының жұмыс істеуін ұйымдастыру мен негізгі принциптері, соның ішінде

есте сақтау құрылғылары, есептеу кешені туралы жүйеленген білімді беру. 

Курстың міндеті:

студенттерде қазіргі ЭЕМ мен компьютерлік жүйелердің сәулеттік ерекшеліктерін білудіқалыптастыру;

ЭЕМ-нің функционалдық түйіндері мен құрылғыларын жобалау негіздерін оқып-үйрету;есептеу кешендерін ұйымдастыру негіздерімен таныстыру.Курстың оқылу нәтижесінде  студенттер білуі қажет: 

ЭЕМ-нің арифметикалық және логикалық негіздерін;цифрлық құрылғыларды логикалық жобалаудың теориясының негіздерін;

ЭЕМ-нің   функционалдық   түйіндерінің   белгіленуін,   негізгі   параметрлерін,   жіктелуінжәне оны құрудың принциптерін;

ЭЕМ-нің есте сақтау құрылғыларының анықталуы, белгіленуі,  негізгі сипаттамаларынжәне жіктелуін;

қазіргі кездегі процессорлар туралы және олардың негізгі бөліктерін ажыратуды;ДК-дің   интерфейстерінің   түрлерін   және   олардың   белгіленуін,   жұмыс   жасау

принциптерін;

ДК-дің енгізу-шығаруды ұйымдастыратын құрылғыларын.Курстың оқылу нәтижесінде студенттер істей білуі қажет:

ЭЕМ-нің арифметикалық және логикалық негіздерін жобалауды;ЭЕМ-нің функционалдық түйіндерін зерттеуді;

қазіргі   кездегі   ДК-ді   техникалық   іске   асыру   мен   модернизациялауды   және   олардыңкомпоненттерін жинақтауды ;

Пререквизиттер

информатика:сұлбатехника;2

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

2.1  050703  Ақпараттық   жүйелер  мамандығы   студенттері   үшін

тақырыптық жоспар, жалпы орта білім негізіндегі күндізгі оқу түрі, оқуға

түскен жылы 2008

Тақырыптар атауыСағат саны

Дәрістер


Практикалық

СӨЖ


1.  ЭЕМ-ді ұйымдастыру негіздері.

5

2,520

2. ЭЕМ-нің есте сақтау құрылғылары. 

5

5

203. ЭЕМ-нің санашықтары.

5

520

4. Ақпаратты енгізу-шығаруды ұйымдастыру.

Есептеу кешендері

5

515

6. Дербес компьютерлердің негізгі сәулеті.

2,5

5

15Барлығы (сағат)

22,5


22,5

90

3 ПӘН МАЗМҰНЫ3.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1. ЭЕМ-ді ұйымдастыру негіздері.

Компьютерлік жүйелердің элементтерінің құрамы мен белгіленуі. ЭЕМ-

нің   жіктелуі.   ЭЕМ-нің   негізгі   құрылғылары   мен   оның   белгіленуі.   ЭЕМ-мен

жұмыс   істеуді   бағдарламалық   басқару   принциптері.   ЭЕМ-нің   сипаттамалары

мен параметрлері. 

ЭЕМ-де ақпараттың көрсетілуі. ЭЕМ-нің арифметикалық және логикалық

негіздері.   Цифрлық   құрылғыларды   логикалық   жобалаудың   теориясының

негіздері. ЭЕМ-нің базалық элементтері, құрамы және сипаттамалары. 

ЭЕМ-нің   функционалдық   түйіндері.   ЭЕМ-нің   функционалдық   түйіндерінің

белгіленуі, негізгі параметрлері, жіктелуі және құрудың принциптері.Тақырып 2. ЭЕМ-нің есте сақтау құрылғылары.

ЭЕМ-нің   есте   сақтау   құрылғыларының   анықталуы,   белгіленуі,   негізгі

сипаттамалары   және   жіктелуі.   Жадыны   ұйымдастыру   тәсілдері.   Жадының

сыйымдылығын көтеру тәсілдері. 

Тематический план

дисциплины

Ф СО ПГУ 7.18.1/07


Жедел   жады   (RAM).   Статикалық   (SRAM)   және   динамикалық   (DRAM)

типті есте сақтау құрылғылары. Динамикалық жады бақылаушысы. Кэш-жады.

Жедел жадыны бүркемелеу. 

Маскалық,   программаланатын   және   репрограммаланатын   тұрақты  есте

сақтау құрылғылары (ROM, PROM, EPROM, EEPROM). Флэш-жады. 

Тізбекті қатынасты жады. Бейнежады. FIFО типті буферлік жады. Стектік

жады – LIFO. 

Тақырып 3. ЭЕМ-нің санашықтары.

Процессор   құрылғылары.   Микропроцессорлы   жүйенің   құрылымы.

Процессордың негізгі блоктары. Процессордың жұмыс жасауы. 

Микропроцессордың   өңделетін   блогын   ұйымдастыру.   RISC   –

командалары қысқартылған жүйелі процессорлар, CISC – командалары толық

жүйелі процессорлар. 

Басқарудың   орталық   құрылғылары.   Басқарудың   орталық

құрылғыларының   негізгі   функциялары.   Процессорда   программалардың

орындалуы. Жадыны және ішкі құрылғыларды басқару.

Процессордың шағынбағдарламалық  жұмыс жасау  құралдары. Үзулерді

ұйымдастыру   принциптері.   Үзудің   көпдеңгейлік   жүйелері   және

артықшылықтары. 

ЭЕМ-нің жұмыс жаауының мультипрограммалық (шағынбағдарламалық)

режимін ұйымдастыру кезіндегі жадыны қорғау құралдары. Тақырып 4. Енгізу-шығаруды ұйымдастыру.

Ақпаратты   енгізу-шығаруды   ұйымдастыру.

 Енгізу-шығарудың

интерфейстері, құрсымдарды кеңейту. Ақпаратты алмастыру тәсілдері. 

ДК   интерфейстері.   Параллелді   интерфейстер.   LPT   порт.   Ақпаратты

алмастыру режимдері: дуплексті, жартылай дуплексті және сиплексті. 

Тізбекті   интерфейстер.   COM   порт.   Тізбекті   тасымалдаудың   тәсілдері.

Ақпаратты   асинхронды   және  синхронды   алмастыру.   Деректерді     тасымалдау

режимдері. Тасымал ағымын басқару. 

Ішкі құрылғылар бақылаушысы. Енгізу - шығару порттары. Үзу кезіндегі

ақпаратты алмастыру. 

Есептеу   кешендері.   Жіктелуі.   Көп   машиналы   есептеу   кешендері

(жүйелері).   Көп   машиналы   есептеу   кешендерінің     функционалдануын

ұйымдастыру.   КМЕЖ-інің   байланыс   түрлері.   Мультипроцессорлы

компьютерлік жүйелер (МКЖ). Құрылымдық ұйымдастыру типтері және МКЖ

жобалау негіздері. Тақырып 5. Дербес компьютерлердің негізгі сәулеті.

Қазіргі   уақыттағы   ЭЕМ   процессорларының   даму   кезеңдері.   Қазіргі

уақыттағы дербес компьютерлер процессорларының архитектурасы. 

Процессорлар   модельдері.   Түрлі   фирмалардың   процессорларының

сапалық   ерекшеліктері.   Микропроцессорлардың   құрылымы.   Интерфейсті

құрсымдар   және   жадыны   ұйымдастыру.   Командалардың   орындалу   үрдістері

мен мәліметтерді өңдеу. Процессорлардың өнімділігін арттыру тәсілдері. Көп

процессорлы жүйелер. Қазіргі уақыттағы дербес компьютерлердің параметрлері

және сипаттамалары. 


Қорытынды.

Компьютерлік жүйенің даму жетістіктері.  3.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны.

Тақырып 1. ЭЕМ-нің арифметикалық және логикалық негіздері.

Тақырып 2. Цифрлық құрылғыларды жобалаудың логикалық негіздері. 

Тақырып 3.  ЭЕМ-нің маңызды түйіндері. 

Тақырып 4. Статикалық (SRAM) және динамикалық (DRAM) типті есте

сақтау құрылғылары. Тақырып 5. Динамикалық жады бақылаушысы. 

Тақырып 6. Программаланатын және репрограммаланатын тұрақты есте

сақтау құрылғылары (PROM, EPROM және EEPROM)Тақырып 7. Артықшылық. Үзулерді ұйымдастыру принциптері.

Тақырып 8. Дербес компьютерлердің интерфейстері.

Тақырып 9.  Pentium сыныпты санашықтар.

3.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

Оқу түрі күндізгі, жалпы орта білім негізіндегі, студенттер үшін

СӨЖ түрлері

Есеп беру 

формасы


Бақылу түрі

Көлемі 


сағат

1 Дәріс сабағына дайындық

Участие на 

занятии


15

2 Тәжірибелік сабақтарға 

дайындық, үйге берілген 

тапсырманы орындау 

Жұмыс 

дәптері


Участие на 

занятии


15

3 Аудиторалық сабақ 

мазмұнына кірмеген 

материалдарды оқу 

Конспект 

(және 


басқалары)

Коллоквиум 

(және 

басқалары)30

4 Семестрлік тапсырманы 

орындау

Реферат 


(және 

басқалары)

СТ қорғау

15

5 Бақылау шараларына дайындық

РК1, РК2, 

коллоквиум 

(тесттілеужәне 

басқалар)

15

Барлығы:90

Өздік жұмыстарға арналған тақырыптар

Тақырып 1. Буль алгебрасының негізгі заңдары.

Тақырып 2. ЭЕМ-нің базалық логикалық элементі.

Тақырып 3. ЭЕМ-нің функционалдық түйіндері.

Тақырып   4.  Жадыны   ұйымдастыру   тәсілдері.   Жадының   көлемін   ұлғайту

тәсілдері.Тақырып 5. Статикалық жады (SRAM)

Тақырып 6. КЭШ жады. Операциялық жадыны бүркемелеу.

Тақырып 7. Динамикалық жады бақылаушысы. 

Тақырып 8. Динамикалық жады. (DRAM)

Тақырып 9.  Құрылымы EDORAM, BEDORAM, MDRAM, SDRAM, RDRAM,

DRDRAM, CDRAM типті динамикалық есте сақтау құрылғылары.Тақырып   10.  ROM(М),   PROM,   EPROM,   ЕEPROM   типті   есте   сақтау

құрылғылары. Тақырып 11. ФЛЭШ – жады.

Тақырып 12. ЭЕМ-нің процессорлары. Процессорлар жұмысы. 

Тақырып 13. Шағынсанашықтардың өңдеуді ұйымдастыру бөлігі.

Тақырып   14.  Орталық   құрылғыны   басқару.   Санашықтарда   программаның

орындалуы.Тақырып 15. Үзуді ұйымдастыру принциптері. Артықшылығы.

Тақырып   16.  ЭЕМ-нің   мультипрограммалық   жұмыс   істеу   режимін

ұйымдастырудағы жадыны қорғау құралдары.Тақырып 17. Тізбекті және паралелльді интерфейстер.

Тақырып 18. Көп машиналы есептеу кешендері.

Тақырып 19. Көп санашықты есептеу жүйелері.

Тақырып   20.  Pentium   процессорларына   сипаттама.  Дербес   компьютер

санашықтарының сәулеті.Студенттің өздік жұмысының мазмұны

Оқу түрі сырттай, студенттер үшін

жалпы орта білім негізінде, түскен жылы 2007; 

- орта-кәсіптік білім негізінде, түскен жылы 2008;

- жоғары білім негізінде, түскен жылы 2006 және 2008

СӨЖ түрлері

Есеп беру 

формасы

Бақылу түріКөлемі 

сағат


1 Дәріс сабағына дайындық

Участие на 

занятии

13

2 Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үйге берілген 

тапсырманы орындау 

Жұмыс 

дәптері


Участие на 

занятии


33

3 Аудиторалық сабақ 

мазмұнына кірмеген 

материалдарды оқу 

Конспект 

(және 


басқалары)

Коллоквиум 

(және 

басқалары)23

4 Семестрлік тапсырманы 

орындау

Реферат 


(және 

басқалары)

СТ қорғау

23

5 Бақылау шараларына дайындық

РК1, РК2, 

коллоквиум 

(тесттілеужәне 

басқалар)

25

Барлығы:117

Өздік жұмыстарға арналған тақырыптар

Тақырып 1. ЭЕМ-ді ұйымдастыру негіздері.

Компьютерлік жүйелердің элементтерінің құрамы мен белгіленуі. ЭЕМ-

нің   жіктелуі.   ЭЕМ-нің   негізгі   құрылғылары   мен   оның   белгіленуі.   ЭЕМ-мен

жұмыс   істеуді   бағдарламалық   басқару   принциптері.   ЭЕМ-нің   сипаттамалары

мен параметрлері. 

ЭЕМ-де ақпараттың көрсетілуі. ЭЕМ-нің арифметикалық және логикалық

негіздері.   Цифрлық   құрылғыларды   логикалық   жобалаудың   теориясының

негіздері. ЭЕМ-нің базалық элементтері, құрамы және сипаттамалары. 

ЭЕМ-нің   функционалдық   түйіндері.   ЭЕМ-нің   функционалдық   түйіндерінің

белгіленуі, негізгі параметрлері, жіктелуі және құрудың принциптері.Тақырып 1. Жедел жады (RAM). Статикалық (SRAM) және динамикалық

(DRAM)   типті  есте   сақтау   құрылғылары.  Динамикалық   жады   бақылаушысы.

Кэш-жады. Жедел жадыны бүркемелеу. 

Тақырып 2. Процессор құрылғылары. Микропроцессорлы жүйенің 

құрылымы. Процессордың негізгі блоктары. Процессордың жұмыс жасауы. 

Микропроцессордың   өңделетін   блогын   ұйымдастыру.   RISC   –

командалары қысқартылған жүйелі процессорлар, CISC – командалары толық

жүйелі процессорлар. 

Тақырып   3.  Ақпаратты   енгізу-шығаруды   ұйымдастыру.  Енгізу-

шығарудың   интерфейстері,   құрсымдарды   кеңейту.   Ақпаратты   алмастыру

тәсілдері. 

ДК   интерфейстері.   Параллелді   интерфейстер.   LPT   порт.   Ақпаратты

алмастыру режимдері: дуплексті, жартылай дуплексті және сиплексті. 

Тізбекті   интерфейстер.   COM   порт.   Тізбекті   тасымалдаудың   тәсілдері.

Ақпаратты   асинхронды   және  синхронды   алмастыру.   Деректерді     тасымалдау

режимдері. Тасымал ағымын басқару. Тақырып   4.

 Процессорлар   модельдері.   Түрлі   фирмалардың

процессорларының сапалық ерекшеліктері. Микропроцессорлардың құрылымы.

Интерфейсті құрсымдар және жадыны ұйымдастыру. Командалардың орындалу

үрдістері   мен   мәліметтерді   өңдеу.   Процессорлардың   өнімділігін   арттыру

тәсілдері.   Көп   процессорлы   жүйелер.   Қазіргі   уақыттағы   дербес

компьютерлердің параметрлері және сипаттамалары. 

Тақырыптық   жоспар   және   күнтізбелік   кестеге   сәйкес   пәнді   меңгеру

барысында   Сізге   өз   бетіңізбен   аудиториядан   тыс   мынадай   жұмыстарды

орындауыңыз керек:

- әр   дәрісті   толықтыру   және   өтілген   материалдар   бойынша   қосымша

материалдарды оқу қажет

- практикалық жұмыстарды орындауға қажет материалдарды оқу қажет;

- практикалық жұмыстар бойынша есептер даярлау;

- үй тапсырмаларын орындау;

- межелік бақылаулар мен емтиханға дайындалу.


Үй тапсырмасы, пән бойынша қосымша материалдардың сұрақтар тізімі,

оларды орындауға әдістемелік нұсқаулар және безендіруге қойылатын талаптар

алдыңғы   сабақтарда   беріліп   отырады.   Практикалық   жұмыстарға   дайындық

үшін оқу материалдарын толықтыру қажет. Практикалық жұмыстарды орындау

үшін әдістемелік нұсқауларды кітапхананың оқу залынан алуға болады. 

5. 

5.6. Бақылау түрлері бойынша үлестердің таралымы

1. Ағымдағы бақылау  0,6

2. Емтихан

0,4


5.7. Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг

Барлық 

ұпай

Апталар 

1

2

3

4

5

6

7

8

Ең жоғарғы  ұпай, 

соның ішінде бақылау

түрлері бойынша:6

19

6

19

6

19

6

19

100

Сабақтар


ға 

қатысу, 


дайында

лу және 


топта 

жұмыс 


жасау 

Дәрістер


2

2

22

2

22

2

16

Зертханалы

қ жұмыс


З1,

З2

6

З3, З4

6

З5, З6

6

З7, З8

6

24

Практикал

ық жұмыс

ПР1

4

ПР2

4

ПР3

4

ПР4

4

ПР5

4

ПР6

4

ПР7

4

ПР8

4

32

СӨЖ орындау және 

қорғау

СӨЖ

1

7

СӨЖ2

7

СӨЖ3

7

СӨЖ4

7

28

Межелік бақылау

100

100


2 рейтинг

Барлы

қ ұпай

Апталар 

9

10

11

12

13

14

15

Ең жоғарғы  ұпай, 

соның ішінде 

бақылау түрлері 

бойынша:

7

24

7

24

7

24

7

100

Сабақтар


ға 

қатысу, 


дайында

лу және 


топта 

жұмыс 


жасау 

Дәрістер


2

2

22

2

22

14

Зертхан


а лық 

жұмыс


З9, З10

6

З11,З12

6

З13, З14

6

18

Практи

калық 


жұмыс

ПР9

5

ПР10

5

ПР11

5

ПР12

5

ПР13

5

ПР14

5

ПР15

5

35

СӨЖ орындау 

және қорғауСӨЖ5

11

СӨЖ6

11

СӨЖ7

11

33

Межелік бақылау

100

100

Бақылау   түрлері:  З  -   зертханалық   жұмыс,  ПР  –   практикалық   жұмыс,СӨЖ  –   студенттің   өздік   жұмысы,  СОӨЖ  –   студенттің   оқытушымен   өздік

жұмысы, МБ –межелік бақылау.6. Курс саясаты 

«Информатика»   курсы   практикалық  курс  болып   саналады.  Сондықтан

міндетті   түрде   ағымдағы   бақылаудың   негізгі   түрін   құрайтын   барлық

практикалық,   зертханалық,   өздік   жұмыс   тапсырмаларын   орындау   міндетті

болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық 

сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық 

тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда 

бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай 

жинайсыз. 

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті

зертханалық, практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан  

босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес 

студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар. 

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән 

бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.  

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған 

сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды. Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай 

алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, 

зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы 

тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық  және барлық материалдарды оқу

міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау 

жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен 

тексеріледі. 

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс 

есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС

2_ФИО   және   т.б.   деп   аталынуы   керек.   СӨЖ-ының   тапсырмалары   иілгіш

дикскке   жазылып,   бақылау   шараларының   кестесіне   сәйкес   оқытушыға

тапсырылады. 

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. 

Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез 

келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық 

санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен 

қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға 

мүмкіндігіңіз болады. 

Семестрде екі межелік бақылау қарастырылған. Межелік бақылауға 

ағымдағы үлгерімі бойынша балл жинаған студенттер жіберіледі. Межелік 

бақылау сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі. Ағымдағы үлегрім 

және межелік бақылаудың нәтижесі бойынша пән бойынша студенттің 

рейтингісі анықталады: 

Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3, мұндағы АҮ – ағымдағы үлгерім; МБ – 

межелік бақылау.

Егер студент межелік бақылау тапсырмаса немесе 50 балдан төмен балл 

жинаса, онда рейтинг шығарылмайды.

Пән бойынша семестрлік рейтинг мына формула бойынша есептеледі:

СР=(Р1+Р2)/2.

мұндағы:  Р1 – 1-рейтинг, Р2 – 2-рейтинг.

Пән бойынша қорытынды рейтинг ұпайлар бойынша мына формула 

бойынша есептеледі:Қ=СР*0,6+Е*0,4

мұндағы:   СР – семестрлік рейтинг, Е – емтиханда алынған ұпайлар саны

Емтихан екі кезеңде (тест және практикалық жұмыстар) өтеді.


7. Әдебиеттер

Негізгі әдебиет

1. Гук М.Ю. Аппаратные средства  IBM  PC.  Энциклопедия. СПб.:

Питер,  2006.

2.Сергеев Н.П., Вашкевич Н.П. Основы вычислительной техники. М.:ВШ, 1988.

3.Самофалов   К.Г.,   Корнійчук   И.В.   Тарасенко   В.П.   Цифровые

электронные вычислительные машины. Киев, ВИЩА ШКОЛА,

1983.

4.Томпсон Р.Б., Томпсон Б.Ф. Железо ПК. Энциклопедия. СПб.:Питер, 2003.

5.

Ларионов А.М., Майоров С.А., Новиков Г.И. Вычислительные комплексы,системы и сети: Учебник для втузов. Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд-ие, 1987.

288 с.: ил.

6.

Микропроцессоры. В 3-х кн. Кн. 1. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ.   Организация   вычислительных   процессов:   Учеб.   для   втузов   /   Под.

редакцией Л.Н. Преснухина. М.: Высш. шк., 1986. – 495 с.: ил.

7.

Фигурнов В.Э.  IBM PC для пользователя. Изд. 5-е исправл. и доп. – М.:Финансы и статистика, НПО «Информатика и компьютеры», 1994. – 386 с.

8.

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы Қосымша әдебиет

1.

Гук М.Ю., Юров В. Pentium 4, Athlon и Duron. - СПб.: Питер, 2001. 2.

Пухальский   Г.И.,   Новосельцова   Т.Я.   Цифровые   устройства:   Учебное

пособие для ВТУЗов, СПб: Политехника, 1996.

3.

7. Вычмслительные машины, системы информатика сети. Под редакциейП.А.Пятибратова. М.: Финансы информатика статистика, 2000.

Document Outline

 • Программа дисциплины для студентов
  • Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
 • пән бағдарламасы
  • Павлодар
 • Лист утверждения программы дисциплин для студентов
  • Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
 • пән бағдарламасы
  • Кафедра отырысында құпталды
  • “______” _____________200__ж. Хаттама №_________
  • Кафедра меңгерушісі________________________ Ж.К.Нұрбекова
  • «ФМжәнеАТ» факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
  • “______” _____________200__ж. Хаттама №_________
  • ӘК төрайымы _____________________________ А.Т.Кишубаева
   • 2 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
   • - жалпы орта білім негізінде, түскен жылы 2007;
   • - орта-кәсіптік білім негізінде, түскен жылы 2008;
   • - жоғары білім негізінде, түскен жылы 2006 және 2008
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал