ОҚу жұмысы ғЗЖ, СҒзж әдістемелікжүктеу 114.25 Kb.

Дата11.09.2017
өлшемі114.25 Kb.

 «Фармацевт-аналитик» 

 модулі 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІНІҢ НЕГІЗГІ  БАҒЫТТАРЫ 

ОҚУ ЖҰМЫСЫ 

ҒЗЖ, СҒЗЖ 

ӘДІСТЕМЕЛІК  

ЖҰМЫСТАРЫ  

ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКА 

ТӘРБИЕ  ЖҰМЫСЫ 

 

 

ОҚЫТУ  ЭТАПТАРЫ: 

 

     1. Бакалавриат 2. Магистратура 

3. PhD - докторантура 

 «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІНІҢ  ПОҚ 

 

• Омарова Р.А. –модуль жетекшісі,  химия ғылымдарының докторы, профессор 

• Бошкаева А.К. –модуль орынбасары , фармацевт ғылымының 

докторы , доцент 

• Кунанбаева Г.С. –химия ғылымының кандидаты, доцент 

• Ахелова А.Л. –химия ғылымының кандидаты, аға оқытушы 

• Буршакбаеа С.Б. –оқытушы, «Химияны жоғарғы мектепте 

оқыту әдістемесі» мамандығы бойынша  химия магистрі 

• Бекежанова Т.С. – оқытушы, «Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы » мамандығы бойынша химия магистрі  

• Тургумбаева А.А. - оқытушы, PhD-докторант, 2 курс 

 


МОДУЛДЕГІ ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕ-  100%: 

 

• Химия, фармацевт ғылымдарының докторы– 2.  • Ғылым кандидаттары(фармацевтикалық, химиялық, 

техникалық және биологиялық) – 2. 

• Химия ғылымдарының магистрі -3. 

• Барлығы:  7 адам.  

 

 


 

 

Омарова Р.А. -  модуль жетекшісі, химия ғылымдарының 

профессоры 

 

 

Омарова Р.А. Бакалаврлар, магистранттар мен PhD-

докторанттармен тәжіребиелік сабақтар мен дәрістер 

оқиды  (қазақ және орыс топтарында): 

«Фармацевтикалық химия»

 

«Дәрілік заттардың анықтау және анализдің жалпы әдістері» 

 

«Фармацевтикалық анализ негіздері» және «Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализ негіздері»  пәндері 

«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы 

үшін

 

«Фармацияда физико- химиялық анализ әдістері» 

«Физико химиялық анализ әдістерімен дәрілік заттардың 

құрылымын зерттеу»  және басқалары. 

 

Ғылыми қызығушылық ортасы: кванттық және координациялық химияның негізгі мәселелері, 

амидқышқылдарының химиясы, биологиялық активті 

заттардың құрылымдық, электрондық және реакцияға 

түскіш мәселелері (химиялық және координациялық 

қосылыстар), комплекс түзгіш процесстер 

термодинамикасы

.

 


«Теоретические основы создания лекарственных средств природного происхождения из 

растительного отечественного сырья и клинико-лабораторное обоснование их при лечении 

и профилактики стоматолагических заболеваний» тақырына профессор Омарова Р.А. 

ғылыми жетекшілігімен ғылыми зерттеулер жүргізілуде 

2012-2014 ж.ж. 4 млн. тенге, КР БҒМ, № мем. тіркеуі 0112РК00773 

 


 «Фармацевт-аналитик» модулінде барлық  

оқу-әдістемелік  және ғылыми – зерттеу 

 жұмыстарының бағыттары оқу процессін 

мемлекеттік,  

орыс, ағылшын және фармация 

 тәжіребиесіндегі сұраныстарын  

қанағаттандыратын тілде жүргізуге 

бағытталған. 

 Модуль ұжымы әрқашан білім беру  

деңгейін  жүйелі түрде  қайта даярлап  

жоғары мектеп талаптарына сәйкес  

қазіргі заманауи деңгейде әдістемелік 

 және дидактикалық білім беруде 


ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ 

•  


Модульдегі ғылыми жұмыстың негізгі бағыты өсімдік 

шикізаттарынан алынған түрлі дәрілік заттардың 

құрамындағы биологиялық активті заттардың құрамын, 

соның негізінде дәрілік қалып және заттар алу және 

заманауи медицинада қолданылып жатқан дәрілік заттың 

хмимялық модификациясын қарастыру. 

 


СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 

• «Фармацевт – аналитик» модулінде 30 студенттей 1,3,4,5 – курс студенттері  СҒК белсенді қатысады. 

• Айрықша бағыты «Қазақстандағы шикізаттар негізінде алынған  жаңа 

дәрілік заттар» болып табылады. 

• «Фармацевт-аналитик» модулінің  бакалаврлары,  магистранттары 

және PhD-  докторанттары осы бағыттағы ғылыми зерттеу 

жұмыстарына оқытушылар жетекшілігімен белсенді қатысады. 

• На конференции студентов и молодых ученых КазНМУ им. 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ жас ғалымдар және студенттер 

конференцияларында 10 студент жүлделі орындар алды. 

• Біздің студенттер Украйнада өткен конференцияларға қатысты. 

• Модулде студенттер ғылыми зерттеу жұмыстарымен  белсене 

айналысуларына модуль жетекшісі Омарова Р.А. белсенді жетекшілік 

етуі және профессорлардың шакырылуы айрықша көмектеседі.   

 


СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 


СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 


СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 


Модульдегі ғылыми зерттеу үйірмесінің жаңа құрамы – 

бірінші курс студенттері профессор Р.А Омаровамен 

 

 

«Фармацевт- аналитик» модулінің грапттық жобасы 

ЖОБА ЖЕТЕКШІСІ х.ғ.Д, профессор 

Омарова Р.А. 

ЖАУАПТЫ ОРЫПДАУШЫ .ф.Ғ.Д, доцент 

Бошкаева А.К. 

 

 «Теоретические основы создания лекарственных средств природного 

происхождения из растительного отечественного сырья и клинико-

лабораторное обоснование их при лечении и профилактики 

стоматолагических заболеваний», 2012-2014 ж.ж. 4 млн. тенге, ҚР БҒМ, № 

мем.тіркеуі 0112РК00773 

«Молекулярный  дизайн  и  квантово-  химическое  моделирование  новых лекарственных  средств  производных  пиперидина»  с  принадлежностью  к 

одному из  приоритетных направлений развития науки. 

«Разработка состава, технологического регламента и клинико-лабораторные испытания новой лечебно-профилактической пасты на основе природного 

лекарственного сырья Казахстана».  

«Разработка условий синтеза и скрининг биологической активности новых лекарственных средств производных изоникотиновой кислоты». 

«Экспериментальное и клиническое обоснование новых лекарственных средств из отечественного природного сырья, внедрение в практическое 

здравоохранение». 

 


 «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІНДЕ БЕРІЛЕТІН 

ЭЛЕКТИВТІ  ПӘНДЕР 

 

• Модулде берілетін элективті пәндер       «Фармацевт-аналитик»,  екі мамандықтар бойынша: 

                       

•                         Фармация 

 

•                        Фармацевтикалық өндіріс технологиясы  

«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІНДЕ  ФАРМАЦИЯ  

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЭЛЕКТИВТІ  

ПӘНДЕР 

 


  

ФАРМАЦИЯ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР, 

5 КУРС 

Дәрілік эаттарды бақылау және стандарттау – 2 кредит 

 

Биофармацевтикалық анализдің ерекшеліктері – 2 кредит  

Валидация және GMP ережелерін енгізу – 2 кредит 

 

Өсімдік шикізаттарынан алкалоидтарды бөліп алу– 2 кредит  

Дәрілік заттарды физика 

 химиялық әдістермен құрылымдарын зерттеу– 2 кредит 

  

Броматология  - 2 кредит  «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

 

• Специальность:

 

• Мамандық: «Фармация». • Дайындық бағыты: Бакалавр. 

• Пәндер атаулары:  

• Общие методы выделения алкалоидов из растительного сырья 

• Дәрілік шикі заттардан алкалоидттарды жалпы бөліп алу 

әдістері   

• The general methods of secretion from vegetable material 

• Сағат саны: 90 (2 кредит) 

 


 «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

        Тақырып өзектілігі:

 

• Алкалоидтар  өсімдік  құрамында  болатын    басқа  да  БАЗ  арасындағы ең  көп  таралған  топ.  Оларды  бөліп  алудың  және  анықтаудың  жалпы 

әдістері  жеке  өкілдерінің  химиялық  қасиеттеріне  негізделеді.  Негізгі 

алколойдты 

анықтауға 

қолданылған 

әдістерді 

қосымша 

алколойдтарды  алуға  қолдануға  болады.  Өсімдік  шикізатындағы 

алколойдтардың құрамы әртүрлі пайызда болуына қарап, сандық және 

сапалық  құрамын  болжауға  болады.  Өсімдік  шикізатындағы 

алколойдтарды  унификациялау    әдістері  қазіргі  танда  өзекті  мәселе 

болып отыр. 

 


 «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

Күтілетін нәтиже: 

• Алколойдтардың жалпы санын білу үшін сәйкес келетін 

практикалық зерттеулерді жүргізу.  

• Экспериментті жүргізу техникасы бойынша мағлұматтар 

жинақтау 

•  Алкалойдтарды негіз және тұздар ретінде бөліп алудың 

сызбасын білу.  

• Алкалойдтарды өсімдік шикізаттарынан экстрактау  

тәсілдерін қолдану. 

• Алкалойдтарды өсімдік шикізаттарынан экстрактау  

тәсілдерін лабораторияда қолдану. 

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

• Қалыптастырылатын компетенциялар: 

• Өсімдік шикізаттарынан алкалойдтарды бөліп алудың 

жалпы әдістері аумағындағы теориялық білімді 

қалыптастыру. 

• Өсімдік шикізаттарынан биологиялық активті заттарды 

экстракциялау дағдыларын жетілдіру және қалыптастыру. 

• Топпен, жұппен, командамен, ұжыммен жұмыс істеу 

арқылы өз көзқарастарын дәлелдей білуге, лидер болуға. 

Коммуникативтік дағдыны дамыту

.

 

   

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

Қысқаша мазмұны: 

    

Құрамындағы алкалойдтар 

0,3-2 % аралығында болса, 

өндірістік мақсатта қолдануға жарамды деп есептеледі. В 

Химия-фармацевтикалық өндірісте осыы мақсатпен 

экстракцияның әртүрлі нұсқалары (үздіксіз, жартылай 

үздіксіз, реэкстракция т.б.). кеңінен қолданылады. Жоғары 

молекулалық қосылыстардың күрделі қоспаларын бөлуге 

көмектесетін заманауи әдістері электрофорез, диализ, 

қарамақарсы  экстракциялау қолданылады. 

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

 Пререквизиттер: 

аналитикалық химия, дәрілік заттарды 

анализдеудің жалпы әдістері, фармациядағы физика-химиялық  

зерттеу әдістері

 

 Постреквизиттер: фармакогнозия. 

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

•  Мамандық:  «Фармация» 

• Дайындау бағыты: бакалавр 

• Пәндердің аты: 

• Контроль качества и стандартизация лекарственных  

средств  

• Дәрілік заттардың сапасын бақылау және стандарттау 

• The control of quality and standartisation of drug  

 

•  Сағат саны: 90 (2 кредит) «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

 

Тақырып өзектілігі: 

 

Анализ  жаңа  дәрілер  шығарудағы  маңызды  этаптардың  бірі. Кеңейтілген  аналитикалық  зерттеулер

 

дәрілік 

заттарды


 

алу


 

және


 

өндіру


 

этаптарында,

 

технологиялық 

процестерді

 

бақылау


 

және


 

өндіріс


 

регламенттерін

 

құрастыру, 

дәрілік


 

заттарды


 

клиникалық

 

және


 

дәрілік


 

қалпын


 

тексеру


  

этаптарында

 

жүргізіледі; Сәйкес 

аналитикалық

 

нормативтік  

құжаттардың

 

(АНҚ)


 

жасалуы


 

аналитикалық

 

зерттеулердің 

маңызды


 

этаптары


 

болып


 

есептеледі

Бұл


 

аналитикалық

 

зерттеудің 

соңғы


 

қорытындысы

 

дәріні


 

шығарумен

 

байланысты

 

     

 

 

«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

Күтілетін нәтиже: 

• Дәрілік заттарды жасау, алу, сақтау, қолдану этаптарында  

Заманауи физикалық, химиялық, физика химиялық әдістерді 

қолдану арқылы фармацевтикалық анализдің барлық түрлерін 

жүргізу. 

• Биологиялық активті заттарды сандық анықтауды нормативті 

құжатта көрсетілген  әдістермен жүргізу.

  

 «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс  

• Берілген  курс  дәрілік  заттарды  алу,  шығару,  сақтау, 

қолдану,  өндірістік  өндіру,  дәріханада  дайындау  кезінде 

фармацевт  кәсібіне    қажетті  әдіс  тәсілдерді  дамытып, 

жетілдіреді  және бекітеді.  


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

• Краткое содержание дисциплины: 

• Объективная оценка качества лекарственных средств возможно 

лишь в том  случае,  если для этой  цели используют  достаточно 

чувствительные  и  точные  методы  анализа.  Иначе  говоря, 

необходима  стандартизация  способов  оценки  качества 

лекарственных  средств.  Точные  соблюдение  одних  и  тех  же 

условий  при  осуществлений  контроля  качества  лекарств 

достигается 

стандартизацией 

способов 

приготовлении 

растворов  реактивов,  используемых  в  анализе,  достаточной 

степенью 

чистоты 

растворителей, 

соблюдением 

температурного  режима,  необходимого  значений  рН  и  других 

условий. Очень важна стандартизация приборов, используемых 

в фармацевтическом анализе, строгое соблюдение идентичных 

условий  при  изменениях  и  расчетах  физических  и  физико  – 

химических констант. 

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

• Пререквизиттер:

 бейорганикалық химия, 

физика, аналитикалық химия, 

фармакология. 

•  


Постреквизиттер:

 фармацевтикалық 

химия, фармакогнозия,  фармацевтикалық 

жұмысты ұйымдастыру. 

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс  

• мамандық: «Фармация» 

• Дайындау бағыты: Бакалавр 

• Пән атауы:  

• СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ МЕТОДАМИ ФИЗИКО

-

ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

 

• Дәрілік заттарға физика-химиялық талдау әдістерімен құрылымдық зерттеулер жасау 

• Structural studies of the drugs with the methods of physycal-

chemical analysis. 

• Сағат саны: 90 (2 кредит) «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс  

 Тақырыптың өзектілігі: 

Органикалық  қосылыстардың  химиялық  құрылыстарын  физика 

химиялық зерттеулер нәтижесінсіз анықтау мүмкін емес. Химиялық 

қосылыстар  қатарын  құрылымдық  зерттеуде  резонанстық  және 

масс  спектрометриялық  әдістер  қызығушылық  тудырады.  Бұл 

әдістердің  көпшілігі  молекуланың  толық  құрылысын  зерттеумен 

қатар протон және әртүрлі атомдардың ядроларын , қоршаған атом 

топтарын зерттеуге көмектеседі.. 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс  

Күтілетін нәтиже: 

• Дәрілік заттардға физика химиялық әдістермен 

құрылыстық зерттеу жүргізу.  

• Дәрілік заттардың фихика химиялық анализдерінің 

нәтижелеріне интерпретация жүргізу. 

• Алынған спектрлі зерттеулердің нәтижелерін бағалау. 

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс  

Қалыптастырылатын дағдылар

Дәрілік заттардың химиялық құрылысын айқындау үшін физика химиялық әдістерді қолданудың негізгі принциптері жөнінде білім 

қалыптастыру.   

• Физика  химиялық  әдістерді  қабылдауға  практикалық  дағдыны 

қалыптастыру. 

• Фармакопеялық  анализде  келтірілген  құрылымдық  зерттеу  әдістерін 

нормативті  принциптерін  игеру  арқылы  құқықтық  дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

•  Топпен,  жұппен,  командамен,  ұжыммен  жұмыс  істеу  арқылы  өз 

көзқарастарын  дәлелдей  білуге,  лидер  болуға.  Коммуникативтік 

дағдыны дамыту. 

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс  

Қысқаша мазмұны:

  

           Әрбір  спектр  бүтін  молекуланың  белгілі  бір  құрылысын  айқындайды.  ЯМР, ПМР спектрлері химиялық реакцияларды 

жүргізу  кезінде  аралық  өнімдерді,  тізбекті  реакцияның 

этаптарын анықтауға көмектеседі . 

            Дәрілік  заттардың  құрылыстарын  физика  химиялық 

әдістермен  зерттеу  химиялық  реакциялардың  жүруіне  жаңа 

жағдай тудырады.  Пререквизиттер: 

физика, 


аналитикалық 

химия, 


фармацевтикалық химия, токсикологиялық химия 

Постреквизиттер:

 фармакогнозия

 

«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  мамандық – Фармация, 5 курс 

«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

• мамандық  «ФАРМАЦИЯ», 5 курс 

• Дайындақ бағыты: Бакалавр 

• Пән атауы: Особенности биофармацевтического анализа 

• Биофармацевтикалық талдаудың ерекшеліктері 

• The features of  biopharmaceutical analysis 

• Сағат саны  90, (2 кредит) 

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

• Қысқаша мазмұны: 

• Дәрілік  заттар  ағзаның  биологиялық  жүйесімен  белгілі  бір 

байланысқа  түсетін  күрделі  химиялық  жүйе.  Осы  процесске 

әртүрлі  биофармацевтикалық  факторлар  әсер  етеді.  Дәрілік 

қалыптарды 

дайындау 

кезінде 


көмекші 

заттарының 

полиморфизм,    дисперсттену  дәрежесі  ,  физикалық  және 

химиялық қасиеттері ерекше ескеріледі. «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс  

• Пререквизиттер

 

 

аналитическая химия 

неорганическая 

химия 

физика 


фармакология 

«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс  

• Постреквизиттер: 

фармакогнозия 

фармакология 

дәрілік қалып 

технологиясы «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс  

• мамандық: «Фармация», 5 курс 

• Дайындық бағыты: Бакалавр 

• Пән атаулары:  

• Валидация и внедрение правил

 GMP


 

• GMP  принциптерінің валидациясы  және  жалпыласуы  

• Validation and implementation of GMP rules 

• Сағат саны: 90 (2 кредит) 

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

Қысқаша мазмұны: 

• Валидация -  GMP ережелері бөлімі, ол шығарылатын өнім сапасы 

көрсеткіші күтіліп отырған нәтижеге әкелетін сенімді жағдай. Валидация 

сапаны бақылау және қамтамасыз етудің маңызды бөлігі. Валидация  

анықтамасы- бұл алдын ала бекітіп қойылған әдіс және жүйе  жоғары 

сапаға, нәтижеге әкеледі деп нақты сенетін құжатталған процедура. 

Валидация процесі құжатпен рәсімделген тандалып алынған процесс 

жоғары дәрежеде күтілетін нақты нәтижеге әкелетіндігін растайтын 

процесс.Валидация аналитикалық қондырғылардың эксплуататациясымен 

және технологиялық жүйесімен зерттеулердің нәтижесімен жүргізіледі, 

процестердің сипаттамасы бойынша өндіру, санитарлық тазалау, 

стерилдеу т.б.  «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс  

• Пререквизиттер:  фармацевтикалық химия, 

токсикологиялық химия, ұйымдастыру және 

фармация экономикасы.  

•  Постреквизиттер: фармакогнозия,  дәрілік 

қалып технологиясы

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс 

• мамандығы: Фармация, 5 курс 

• Дайындау бағыты: бакалавр 

• Пән атаулары: 

• Броматология  

• Броматология  

• Bromatologiya 

•  сағат саны: 90 (2 кредит) 

 

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс  Қысқаша мазмұны: 

Тамақ өндірісінің қауіпсіздігі және сапасын бақылау  нормативті-техникалық  құжаттар  

ға  сәйкес  болуын  қадағалауға  қажетті 

практикалық дағдыларды қалыптастыру.  

 


«ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» МОДУЛІ  

мамандық – Фармация, 5 курс  

• Пререквизиттер

 

 

 

Постреквизиттер:  

 

  

 

 Токсикологиялық 

химия 


Фармацевтикалық 

химия 


Дәрілік қалыптың 

технологиясы Фармакогнозия 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал