«Өрлеу» баұо ақ Батыс Қазақстан филиалының газет-журнал тілшілеріжүктеу 0.59 Mb.

бет1/7
Дата09.03.2017
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

«Өрлеу» БАҰО АҚ Батыс Қазақстан 

филиалының газет-журнал тілшілері 

Білім және Ғылым министрлігі өкілдері 

өткізген Мемлекеттік жалпыға міндетті 

бастауыш білім беру стандартының жо-

басын талдау жұмысына қатысып, өз ой-

пікірлерін білдіріп, көпшілік педагогтер 

толғандыратын сұрақтарын қойды.

Бұл 

сұрақтарға «Назарбаев 

зияткерлік мектептері» дербес білім беру 

ұйымының білім беру бағдарламалары 

орталығының басшысы Ә.Т.Жанисов 

және  Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық 

білім  академиясының  аға  ғылыми 

қызметкері Б.К.Смағулова, т.б. жауапты 

тұлғалар жауап берді.

«Приуралье»,  «Пульс  города», 

«Жайық ұстазы» басылымдарының 

тілшілері    жаңа  стандарттағы  сы-

ни  тұрғыдан ойлау, тәрбие бағыты, 

құндылықтар қалыптастыру жолдары, 

білім беру мен денсаулық  сақтаудың 

бірлігі, діни білім, жаңа пәндерді енгізу 

проблемалары, т.б. көптеген сұрақтарға жауап алды. 

ұ   с   т   а   з   ы

№1-2 (282-283)

19 наурыз,

2014 жыл

 

Ақпараттық, танымдық және әдістемелік басылым

Ж А Й Ы Қ

Н аур ы з   қ а р са ң ы н д а ғ ы   жа ң а л ы қ т а р

Құтты болсын Ұлыстың ұлы күні,

Ылғи толсын құшаққа шаттық гүлі!

С ә б и л е р г е 

б і р   т і л е к

НАУРЫЗ - 

праздник Весны, 

великодушия, 

доброты и воли

Мереке құтты болсын, әріптестер!

Әз Наурыз ырыс-береке әкелгей! 

Беташары көрісу айттан бастала-

тын, одан әрі халқымыздың небір керемет 

ұлағатымен астасқан тәрбиелік мәні зор 

шаралармен атап өтілетін Әз Наурыз – 

қазақтың төл жаңа жылы да келіп жетті. 

Ата-баба салты бойынша құшақтасып 

көрісу, айналаң мен үй ішіңді тазалап, 

аластау, үлкенді-кішілі бұлақтардың көзін 

ашу, кембағал жандарға қайырымдылық 

көрсету – дарқан даламызда әлмисақтан 

бері сақталып, күні бүгінге дейін жалғасқан 

даналық көрінісі, ауыл-елдің мерейлі шағы, 

бақытының, ырыс-құтының бастауы. 

Елбасымыз алға тартқан «Мәңгілік ел» 

идеясының  түп  қазығы  боларлықтай 

ұлттық ұғымдар да – осылар.

  Араздасқанды  татуластырып, 

сыйластық пен сабырлылыққа шақырып, 

күллі дүниеге құрмет пен шыдамдылықты 

ұсынатын  осындай  базарлы  дума-

ны, мейірбан шуағы мол халқымыз аман, 

мерекеміз құтты да мәңгілік болғай! 

  Халқымыздың қай кезде де, қандай 

экономикалық  қиындық  туындаған 

сәттерде де татулық пен ынтымақты, 

дарқан мінезділік пен ақыл-парасатты 

қасиет тұтқан тұрақты болмысының, 

тектілігінің  арқасында  еліміз  бен 

жерімізден  береке  қашпай,  тыныш, 

бейбіт  өмірдің  куәсі  болып  отырмыз. 

Бүгінгідей заманымыздың келер ұрпағының 

білім-білігін шыңдау педагог қауымнан 

да асқан білімдарлық пен тәлім-тәрбие 

негізі  боларлықтай  көсемдікті,  жан-

жақтылықты қажет етері сөзсіз. 

 

Ылайым да ұстаздарымыз ұстамды, 

ұстанымы мен ұстыны берік, білікті де 

білгір, дегдар да деңгейлі, өнегелі де өрісті 

болғай! Ел болашағы ұстаздардың қолында 

болғандықтан,  ұрпағымыз  жақсыдан 

үйреніп, қадыр-қасиет пен ар-абыройды, 

терең білімді бойларына жиып, озық елдің 

ұл-қыздарындай ойлы да ожданды болғай! 

 

Әз Наурыз ырыс-құт әкелгей! 

Софья Измуханбетова, 

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы «Батыс Қазақстан 

облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институтының» директоры   

       

Тойып іш Наурыз көжеден, 

Тоқ боласың жыл бойы. 

Ақындар тілін безеген 

Наурыз айтыс – жыл тойы.

Аталардың сөзімен, 

Қанаттанып өсейік. 

Даналардың көзімен, 

Қарап, жұмбақ шешейік.

Қошқар мүйіз оюлы, 

Киіз үйі атамның. 

Балдай тәтті мәзірі,

Қымыздан дәм татамын.

Тостағанға ақ дәмнен,

Толтырайын ырыздық. 

«Ақ мол болсын әр үйде!», 

Наурыз келді, жыр үздік.

Жас нәресте сәбиді, 

Ақ бесікке бөлейік.

Наурызда туған Наурыздың, 

«Тәй» басқанын көрейік!

Үлкендерден үйренген,

Батамды мен берейін. 

Алақанды жайыңдар, 

Сөз маржанын терейін.

Ақмаржан ТАУБАЕВА,

Орал қаласы

Облыстық қазақ-түрік лицейінде 

«katev» қоры қолдауымен өткізілетін 

республикалық «Жарқын болашақ» 

олимпиадасының VІ облыстық кезеңі 

оздырылды.

Бес тур бойынша ұйымдастырылған 

олимпиадаға биыл бірінші рет Аста-

на қаласынан «katev»  өкілдері келіп 

қатысып, республикалық кезеңге ең 

дарынды, жақсы дайындықпен келген 

өнерпаз балаларды таңдап алды.

«Сөз 

шеберлері», «Әнші 

бұлбұлдар», «Жас ғалымдар», «Жас 

жазушылар», «Тілші-әдебиетшілер» 

конкурстарына әр аудан мен қаланың 

жеңімпаз оқушылары қатысып, бақ сы-

насты.


Әр конкурс бойынша әділ қазылар 

тағайындалып, оның құрамында біздің 

институт қызметкерлері де жұмыс 

істеді.


VІ «Жарқын 

болашақ» 

олимпиадасы

С

тандарт жобасын талдауға қатысты

Халықаралық әйелдер күні мерекесі 

қарсаңында облысымыздағы әр салада 

еңбек етіп жүрген қыз-келіншектер, зей-

неткер аналар  жан-жақтан келіп жет-

кен құттықтауларды қабылдап, лайықты 

құрмет пен сый-сияпатқа ие болды. 

Ақ жаулықты аналар мен еңбектері 

елеулі әйелдердің үлкен бір тобын об-

лыс  әкімі  Н.А.Ноғаев  қаламыздың 

«Салтанат  сарайында»  қабылдап, 

сұхбаттасқандығы, құрмет көрсеткендігі 

барша жерлестерімізге баспасөз арқылы 

белгілі. 

Ал, облыс әкімінің орынбасары 

Б.М.Мәкен де осы үрдіске сай мереке 

қарсаңында қаламыздағы «Ақжайық» 

мейрамханасында облысымыздағы 

республикалық  басылымдардың, 

облыстық,  қалалық  газеттердің 

өкілдерімен кездесіп, журналист ару-

ларды құттықтады, олардың өтініш-

тілектеріне де көңіл бөліп, сұхбаттасты.

А.БАҚЫТҚЫЗЫ,

Орал қаласы 

Журналист 

арулармен кездесті


В

о  Дворце  студентов  научно-

образовательного комплекса «КазИ-

ИТУ» состоялось культурно-просветительское 

мероприятие чечено-ингушского общества 

«Вайнах», посвященное 70-летию депортации 

чечено-ингушского народа в Казахстан, с уча-

стием акима области, руководителей област-

ных управлений, ректоров вузов, научных со-

трудников, профессорско-преподавательского 

состава вузов, руководителей этнокультур-

ных объединений, членов Ассамблеи наро-

дов Казахстана, членов правления чечено-

ингушского культурно-просветительского об-

щества «Вайнах», ученых, студентов и пред-

ставителей средств массовой информации.

В 

фойе Дворца студентов была пред-ставлена выставка фотоархивных 

материалов, повествующие об истории де-

портации чечено-ингушского народа в Ка-

захстан, документальные данные и фото-

графии, рассказывающие о деятельности 

Западно-Казахстанского областного чечено-

ингушского культурно-просветительского об-

щества «Вайнах».

П

еред началом мероприятия был по-казан отрывок из художественного 

фильма «Вера», о тех тяжелых временах, вы-

павших на долю чечено-ингушского народа, 

о бессилии перед системой, пытавшей уни-

чтожить и стереть с лица земли чеченцев и ин-

гушей.


29 января 1944 года нарком внутренних 

дел СССР Лаврентий Берия утвердил «Ин-

струкцию о порядке проведения  выселения 

чеченцев и ингушей, а 31 января вышло поста-

новление Государственного Комитета Оборо-

ны о депортации чеченцев и ингушей в Сред-

нюю Азию и Казахстан.  31 января 1944 года 

принято постановление ГКО СССР №5073 

об упразднении Чечено-Ингушской АССР и 

депортации её населения в Среднюю Азию и 

Казахстан «за пособничество фашистским ок-

купантам».

ЧИАССР упразднена, из её состава в Даге-

станскую АССР переданы 4 района, в Северо-

Осетинскую АССР – один район, на остальной 

территории образована Грозненская область.

Н

асильственная депортация или опе-рация под кодовым названием «Че-

чевица» началась 23 февраля 1944 года и за-

вершилась 9 марта 1944 года. Депортация со-

провождалась попытками бегства в горы или 

неподчинение со стороны местного населе-

ния. Сообщалось также о «ряде безобразных 

фактов нарушения революционной законно-

сти, самочинных расстрелах над оставшими-

ся после переселения чеченками-старухами, 

больными, калеками, которые не могли сле-

довать». Было отправлено 180 эшелонов с об-

щим количеством переселяемых 493269 че-

ловек, в пути следования от холода, голода 

и болезней умерло 1272 человека. По другим 

данным, число депортированных составляло 

более 650 тыс.человек. Депортированные бы-

ли оторваны от своего традиционного обра-

за жизни и с трудом приобщались к жизни  в 

колхозах и совхозах. К 1959 году численность 

чеченцев по сравнению с 1944 годом сократи-

лась до 256 тысяч человек; ингушей же оста-

лось около 50 тысяч. 

В 

ходе мероприятия выступили: Н.А. Ногаев – аким области, председатель 

Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, Сара-

тов Д.А. – председатель чечено-ингушского 

культурно-просветительского общества «Вай-

нах», Бокаев М.Б. – председатель совета 

старейшин чечено-ингушского культурно-

просветительского общества «Вайнах»,  Ким 

А.П. – первый заместитель председателя 

корейского этнокультурного объединения 

Западно-Казахстанской области, Мухлисова 

З.К. – декан исторического факультета ЗКГУ 

им.М.Утемисова, Зинуллин А.З. – председа-

тель правления «Едил-Жайыкская община».

В

се выступающие отмечали: «Что се-годняшняя встреча посвящена одно-

му из тяжелых и трагических периодов в исто-

рии ХХ века – депортации народов из исто-

рических мест проживания. В числе «небла-

гонадежных» для страны Советов оказался 

чечено-ингушский народ. В 1944 году в эти 

тяжелые для всех голодные годы военного ли-

холетья, казахский народ с большим теплом 

принял чечено-ингушей, поделился послед-

ним куском хлеба и кровом. 

Б

лагодаря радушию и широте казах-ской души, в те тяжелые годы чечено-

ингушский народ смог обрести вторую Роди-

ну, для следующих поколений, ставшей на-

стоящей Родиной. Такие понятия как миролю-

бие, милосердие, согласие, взаимопонимание, 

взаимовыручка, взаимопомощь в те годы вы-

ражались и воплощались в конкретных и ре-

альных делах, которые в настоящее время ста-

ли основой стабильности, мира и согласия в 

казахстанском обществе. 

Н

а этих ценностях мы воспитываем на-ше будущее поколение. И  сегодня по-

читая этот день и отдавая дань памяти людям, 

которые попали в те годы под гнёт  депорта-

ции, мы хотим, чтобы будущие поколения 

помнили и знали об этих тяжелых испытани-

ях, ценили мир и согласие, в котором мы все 

живем. Уничтожить чечено-ингушский народ 

не удалось. Выстоять и выжить они смогли 

благодаря помощи и поддержке казахстанско-

го народа.   

   Руфия АФЛЕТОНОВА

 

2

Жайық ұстазы

19 наурыз, 2014 ж.

Үстіміздегі  жылдың  27-28 

ақпаны күндері облысымызға келген 

Елбасы Жолдауын түсіндіру жөніндегі 

ақпараттық-насихаттаушы топтың 

мүшелері әр сала бойынша мекеме-

лер  мен ұйымдарда болып, халықпен 

кездесті.  Бұл  топ  ең  әуелі  БҚО 

активімен кездесті. Осы топтың 

құрамындағы ҚР Білім және ғылым 

министрлігі Мектепке дейінгі 

және орта білім департаментінің 

директоры Жонтаева Жаңыл 

Алпамысқызы да осы сапарын-

да педагог қауым өкілдерімен 

кездесіп,  Жолдауда  айтылған 

білім саласы басымдылықтарына 

тоқталып, оларға қатысты іс-

шараларды әкімдіктермен бірлесіп 

атқару,  ауыл  мектебі,  жеке 

балабақшалар, 3-6 жас және 1-3 

жас аралығындағы балалардың 

дамуы,  оқу  бағдарламалары, 

2015 жылдан бастап 12 жылдық 

оқытуға көшу, оның жаңа стан-

дарттары  мен  оқулықтар, 

оқушылардың  функционалдық 

сауаттылығы, 

педагогтың 

кәсіптік стандарты бойынша 

кадрлар даярлау, т.б. проблемалар 

туралы өте мазмұнды әрі нақты 

баяндап берді. 

Министрлік өкілімен кездесу-

лер Ж.Досмұхамедов атындағы 

педагогикалық колледжде және 

«Өрлеу»  БАҰО  АҚ  филиалы 

Батыс Қазақстан облысы бой-

ынша  педагог  қызметкерлер 

біліктілігін  арттыру  инсти-

тутында өткізілді. Бұл кезде-

сулерге М.Өтемісов атындағы 

БҚМУ басшылары, ғалымдары, 

оқытушылар, облыстық және 

қалалық мектептердің дирек-

торлары,  БАҚ  өкілдері,  т.б. 

қатысты.  Кездесу  барысын-

да  Департамент  директоры 

сұрақтарға тиянақты жауап 

берді. Бұл сұрақтар 2015 жылғы 

12 жылдыққа көшу кезіне жаңа 

оқулықтар, жаңа пәндер бойынша 

мұғалімдер бола ма, мұғалімдер 

жүктемесі;  музыка,  бейне-

леу өнері, дене тәрбиесі пәндері, 

гимназия, лицейлер мәртебесі; 

тәрбие тұжырымдамасы қашан 

қабылданады;  жалпы мектеп-

терге сынып жетекшісі штатын 

енгізу, т.б. бағыттарда қойылды. 

Бұл  сапарында  Жаңыл 

Алпамысқызы Орал қаласындағы 

А.Макаренко атындағы №6 ЖББОМ, 

С.Сейфуллин атындағы №11 ОДБА-

МИК, №45 «Нұрсәт» балабақшасы, 

облыстық экологиялық-биологиялық 

орталық жұмыстарымен де та-

нысты. 

А.ТАУБАЕВА,

«Жайық ұстазының» 

арнаулы тілшісі

Елбасы Жолдауын насихаттаушы 

ақпараттық топ сапары

Министрлік өкілімен кездесу

М ә ң г і л і к   е л   -   ұлттық и

д е я

Из истории народа

Ц

еною мира и согласия...

«Тәуелсіздік!» сөзін еске түсірсек, 

ойымызға бірден тіл мәселесі ора-

ла  кетеді.  Өйткені,  тіл  –  ата-

бабамыздан қалған асыл мұрамыз, 

аса құнды байлығымыз. 

Қазақ тілінің өзінің шеберлігімен, 

байлығымен  тарих  сахнасынан 

орын алғандығы бізге мәлім. Тарихи 

құбылыс ретінде танылған, ананың 

сүтімен, әкенің қанымен бойымызға 

дарыған туған тілімізді дамытамыз 

деген үміт сан жылды жетелеп ке-

те барды... 

«Шын мәнісінде, дамып, толы-

сып, өзіндік бет-бейнеге ие болған 

тілімізді дамытудың қажеті бар 

ма?- деген сұрақты әрбір ұлтжанды 

азамат өзіне қояр болса, жауабы 

табылмас сауал емес. Дегенмен, 

нақты, сенімді, нық жауап айтуға 

қиналамыз. Олай дейтінім, бүгінгі 

күні орыс әліпбиінің қатарына сыйып, 

қырық екі әріпті толықтырған төл 

дыбыстарымыз отыз тісті еншілей 

алмай, бір жапырақ қағаздың төріне 

жетпей, өз бейнесінен айырылып 

қап  отыр.  Оған  куә  -  қоғамдық 

көліктердегі «құйрығы» «үтірмен» 

жалғанып, дүйім жұртты түсіндіріп 

тұрған  «жолак,ы»,  жанармай 

орталықтарындағы «Балғындыққа 

сунгі»  сияқты  жарнамалық 

парақтардағы «тіл сындырар» қазақ 

сөздері. Тере берсең, санауға саусақ 

жетпес осыған ұқсас сөздерді көруге 

көз ұялғанымен, еріксіз оқуға тура 

келеді...

Онсыз да саусақтың санынан 

аспайтын төл дыбыстарымыздың 

тентіреп,  тыныс  белгілерден 

«мүше» жинап, толығып отырғанын 

көргенде, әрине, жүрек қан жы-

лайды. «Тентіреп» жүрген төл ды-

быс төріне қонар күн бар ма?» – де-

ген сауалды іштей өз-өзіңе қойып, 

жауапсыз ойдың жетегінде кете 

барасың... 

А.ШУНДЫБАЕВА,

Ақбұлақ ЖББОМ, 

Бөрлі ауданы

«

Т

ентіреп» жүрген төл дыбыс 

төріне қонар күн бар ма?...

Мәңгілік елдің тілі туралы

3

19 наурыз, 2014 ж

.

Жайық ұстазы

Н а   т е м у

  д н я

О вопросах повышения квалификации 

руководителей организаций образования РК

Для педагогов, имеющих значительный 

педагогический стаж, трудовая деятель-

ность с первых дней связана с понятием 

«реформа». Например, с выходом поста-

новления Верховного Совета СССР от 12 

апреля 1984 года «Об основных направле-

ниях реформы общеобразовательной и про-

фессиональной школы» - (далее- Поста-

новление). Данное состояние, у педагогов, 

кто не «уходил из школы», приняло пер-

манентный характер, и стало образом жиз-

ни. На практике все предыдущие реформы, 

безусловно, имели определенный положи-

тельный эффект. Так, реформа образования 

1984 года, а затем, решения Всесоюзного 

съезда работников образования 1988 го-

да дали огромный импульс для творчества 

педагогов. В организационном плане - это 

прием в первый класс с 6-летнего  возраста, 

четырехлетняя начальная школа, неполная 

средняя школа (5 - 9 классы),  11-летнее об-

учение, углубленное обучение учащимся 

8-11 (предметы по выбору).

Анализируя ключевые слова, опреде-

ляющие суть последних реформ, можно от-

метить, что они претерпевают незначитель-

ные изменения. Это говорит не о том, что 

проводимые реформы были не эффектив-

ны, а скорее, о реформах на новом витке 

спирали развития общества. Вот выдерж-

ка из Постановления: «Наше время  

отмечено глубокими преобразова-

ниями во всех сферах жизни людей 

- материальном производстве,  об-

щественных отношениях, духовной 

культуре.  Все  шире  развертывает-

ся научно – техническая революция.  

Осуществляется   переход   к   ин-

тенсивному   развитию экономики» (постановление Верховного Совета 

СССР, 1984).

Отличие же настоящих реформ 

– их конструктивность. Что именно 

изменилось? Как это повлияло на 

общество? Что и как нужно сделать, 

чтобы быть на уровне этих измене-

ний и вызовов? Как измерить эти 

изменения? В противном случае, 

любую деятельность в сфере обра-

зования при необходимости, можно 

было квалифицировать как факт ре-

форм и поступательного развития.

Десятилетие, с 1984 по 1994 го-

ды система образования Казахской ССР, 

а затем и Республики Казахстан функцио-

нировала в русле реформ СССР. Только в  

1996 году согласно постановлению Прави-

тельства республики от 12 января 1996 г. 

№56 «О плане действий правительства РК 

по углублению реформ на 1996-1998 годы» 

была разработана Государственная про-

грамма реформирования и развития обра-

зования Казахстана. Далее в 1997 году бы-

ла разработана госпрограмма информати-

зации системы среднего образования. Год 

спустя внедрена программа «Дарын». В 

2001-2005 годах реализуется госпрограм-

ма «Образование». Затем были госпрограм-

ма «Ауылмектебi» («Сельская школа») на 

2003-2005 годы, Государственная програм-

ма развития образования РК на 2005–2010 

годы, Государственная программа развития 

технического и профессионального образо-

вания в РК на 2008-2012 годы, программа 

по обеспечению дошкольным воспитанием 

и обучением «Балапан» на 2010-2014 годы, 

Государственная программа развития обра-

зования на 2011-2020 годы.

Мы интегрируемся в единое образова-

тельное пространство, нострификация до-

кументов об образовании, необхо-

димость идентификации своего ме-

ста (в динамике) в рейтинге систем 

образования мира (исследования 

TIMS, PISA и другие), растущая 

экономическая интеграция, мигра-

ция людей в масштабах планеты, 

все это и многое другое обуславли-

вают необходимость реформ в об-

разовании. 

Система среднего образования 

(в т.ч. повышение квалификации 

педагогических кадров) до недав-

него времени, в силу исторической 

общности, была во многом схожа 

в Казахстане и странах бывшего 

СССР.

Повышение квалификации пе-дагогов до настоящего времени было воз-

ложено на областные институты повыше-

ния квалификации учителей (далее-ИПК). 

При соблюдении периодичности (раз в 5 

лет), длительности (согласно утвержден-

ным планам) и времени проведения курсов 

(с учетом академического учебного года) 

выполнялись требования Закона РК «Об 

образовании». Динамика профессионально-

го роста учителей не подвергалась  внеш-

ней оценке. Для педагога важно было полу-

чение сертификата с целью последующего 

его предъявления в аттестационную комис-

сию при прохождении аттестации. 

Если  рассматривать  повышение 

квалификации по формам (здесь боль-

ше подходит термин «профессиональ-

ное развитие»), они всегда имели боль-

шое разнообразие. Это панорамные уроки, 

мастер-классы, краткосрочные семинары, 

научно-практические конференции, коман-

дировки по обмену опытом, разнообразные 

профессиональные конкурсы «Учитель го-

да», «Лучший классный руководитель» и 

другие.

Все данные формы, скорее являются мотивирующими факторами для начала си-

стемной работы в процессе непрерывного 

повышения квалификации педагогов. Это 

есть то ценное, что необходимо сохранить 

и развить, так как, зарождение осознанного 

стимула необходимости своего профессио-

нального развития является необходимым 

условием профессионального развития пе-

дагога. Для этого нужно помочь слушателю 

увидеть путь его дальнейшего профессио-

нального роста, сформировать индивиду-

альную профессионально-образовательную 

траекторию.

Проводимые реформы сыграли зна-

чительную роль в сохранении и стабиль-

ном функционировании системы образо-

вания страны. Сам же процесс улучшения 

качества преподавания и учения учащих-

ся считался непременным следствием про-

водимых реформ. Только последняя Госу-

дарственная программа развития образова-

ния на 2011–2020 годы (далее- Программа) 

предполагает системные изменения с кон-

кретными показателями, индикаторами и 

дескрипторами.

Введение новой системы повышения 

квалификации педагогических кадров явля-

ется той необходимой мерой, которая смо-

жет провести в жизнь системный подход в 

организации непрерывного профессиональ-

ного развития педагога.

Одним из действенных инструментов, 

приводящих реализацию данной Програм-

мы на уровень реальных позитивных изме-

нений в повышении качества преподавания 

и обучения учащихся является уровневая 

программа ЦПМ, разработанная совместно 

с Факультетом образования Кембриджско-

го университета. Это основное отличие на-

стоящих реформ, это персонализация раз-

вития каждого ученика в ходе реализации 

Программы, в фокусе государство-ученик.

Сегодня ведется подготовка педаго-

гов по программам 1, 2 и 3 уровней курсов, 

подготовленных Центром педагогическо-

го мастерства АОО Назарбаев Интеллек-

туальные школы совместно с Факультетом 

образования Кембриджского университета. 

Реализуемая нами программа подготовки 

руководителей общеобразовательных школ 

является необходимым условием эффектив-

ности преобразования школьной практики. 

У педагогов и руководителей школ фор-

мируется «новый» способ 

мышления, основанный на 

лидерских позициях учи-

теля и ученика.

Процесс  глобализа-

ции необратим, поток ин-

формации и формы уче-

ния меняются. Поэтому 

важно научить учителя и 

ученика самостоятельно 

учиться, необходима изби-

рательность, критичность 

в выборе и осмыслении 

нового, требуется соли-

дарность мнений и толе-

рантность в отношениях. 

Л.С. Выготский отмечал: 

«В обучении гораздо важ-

нее научить ребенка мыс-

лить, чем сообщить ему те 

или иные знания» . С этих 

позиций понятие «лидер-

ства» видится в другом свете. Личности 

с развитым критическим мышлением не 

свойственна слепая вера и фанатизм, а зна-

чит, он будет противником всяких экстре-

мистских течений, и вообще, каких-либо 

войн в угоду тех или иных истори-

ческих персонажей. И это, на наш 

взгляд, является немаловажным, 

а может быть, основным аргумен-

том (наряду с конкурентоспособ-

ностью личности к экономическим 

вызовам). Таким образом,  форми-

руется человеческий (социальный) 

капитал нашего общества.

Как к этому прийти? Важным 

моментом Программы ЦПМ (впол-

не обоснованно) является направ-

ленность на ученика. Улучшение 

процесса преподавания и обуче-

ния происходит через учителя, че-

рез изменение его видения процес-

са учения школьников. А это есть 

непрерывное профессиональное 

совершенство учителя. Иначе мы 

видим, что реформы «буксуют» на 

макро уровне.

Современный учащийся школы 

в ходе образовательного процесса осущест-

вляет самоуправление собственной учебно-

познавательной деятельностью (модули: 

Программы: «Обучение тому, как учиться» 

и «Критическое мышление»), соуправление 

учебно-воспитательным процессом (Совет 

школы, Школьное самоуправление и дру-

гие), то есть руководствуется функциями и 

методами менеджмента (модуль: «Управле-

ние и лидерство в обучении»). 

В настоящее время мы имеем директор-

ский корпус с разным уровнем квалифи-

кации, опыта работы, восприимчивости к 

инновациям, одним словом, с различными 

личностными качествами и профессиональ-

ным уровнем.

Программа повышения квалификации 

руководителей общеобразовательных ор-

ганизаций Республики Казахстан призвана 

обеспечить модернизацию сферы общего 

среднего образования в контексте реализа-

ции Государственной программы развития 

образования РК на 2011-2012 годы, рас-

пространить уже существующие прогрес-

сивные знания и навыки директоров в све-

те новейших исследований, дать детям Ка-

захстана умения и навыки необходимые в 

21 веке.


Приведу некоторые отрывки из работ 

директоров-слушателей курсов.

Абильдаева Г.С. - директор общеобра-

зовательной школы-гимназии №1,  г. Шим-

кент Южно-Казахстанской области:

- «По окончанию курсов у меня сфор-

мировался целостный взгляд на учителей 

нашей школы, прошедших курсы по уров-

ням. Я поняла и вижу логическую последо-

вательность и систему подготовки нас и 

наших учителей.

Я готова работать в команде, разви-

вать лидерские способности своих коллег 

и учащихся,  практиковать коучинг, мен-

торинг, исследование в действии и lesson 

study, применять навыки, полученные на 

курсе».

Ельцова И. Б. -директор средней обще-

образовательной школы № 5, г. Петропав-

ловск Северо-Казахстанской области:- «Думаю, что данная Программа по-

может нам стать более эффективными 

руководителями, которые вместе с коман-

дой единомышленников создадут в школе 

благоприятную атмосферу для качествен-

ного образования, развития и воспитания 

целеустремленных, ответственных, кри-

тически мыслящих учеников.

Да, будет нелегко измениться само-

му, убедить коллег-единомышленников, но 

вспоминая слова Чарльза Дарвина: « Вы-

живает не самый сильный, и не самый 

умный, а тот, кто лучше всех откликнет-

ся на изменения».

Еще один важный момент в системе ПК 

в том числе, директоров общеобразователь-

ных школ – это соблюдение принципов не-

прерывности общения и доступности ком-

муникаций между учителями, руководите-

лями школ страны.  С этой целью созданы 

профессиональные сетевые сообщества пе-

дагогов, которые являются местом обмена 

информацией, получения новых знаний, де-

ления опытом работы. Одним словом, се-

тевое сообщество – это полигон для фор-

мирования и развития распределенного ли-

дерства. 

Данная работа все более обретает си-

стемный характер. Возникла необходи-

мость вовлечения в общую деятельность 

методические кабинеты, органы управле-

ния образованием всех уровней, обратить 

внимание на частную методику и воспита-

тельную работу в школе. Центром педаго-

гического мастерства подготовлено 18 про-

грамм по обновлению содержания обра-

зования на 2014-2023 годы (для учителей-

предметников, методистов, заместителей 

директоров школ), которыми планируется 

охватить более 382 тысяч педагогов стра-

ны. 


Главное, что требует перемен и вмеша-

тельства – сознание педагога в своих под-

ходах к процессу преподавания и обучения. 

Это требует времени и постоянных усилий 

со стороны педагогического коллектива, 

каждого учителя в отдельности и поддерж-

ки и сопровождения со стороны государ-

ства. На сегодня весь этот механизм запу-

щен, нужен мониторинг и постоянная под-

держка созданного импульса.
  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал