Қоғамдық сананы қалыптастыруда, бала тәрбиесінде бұқаралық ақпарат құжүктеу 0.65 Mb.

бет6/6
Дата20.04.2017
өлшемі0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6

үшін жанын пида еткен Алаш қайраткерлеріне қатты 

қызықтым. Сәкеннің, Әлиханның, Ахметтің өмірі мен 

шығармашылығы жайында көп мәлімет білгім келетін. Мен 

Алаш қайраткерлерінің бүгінгі таңда әділ бағаланып, өз 

тарихи бағасын алғанына қуанамын. Себебі олар – тек 

қазақ халқының мұң-мұқтажын ғана емес, басқа 

халықтардың да бақытты өмір сүруін қалаған тұлғалар. 

Шоқан Уәлихановтың еңбектеріне тоқталатын болсақ, ол – 

ғалым ретінде Қазақстанға да, Ресейге де көп еңбек 

сіңірген ғылым қайраткері. Жас болғанына қарамастан, екі 

елдің ғылымына өз үлесін қосқан аса дарынды ғалым. 

Қазақстанның көзі тірі классиктерінің ішінен Әбдіжәміл 

Нұрпейісовті мойындаймын. 

Биылғы жылдың сегіз айында Қарағанды облысында жалпы көлемі 

181,4 мың шаршы метр болатын 1420 пәтер қолданысқа беріліпті. 

Еліміздің кеденшілері қазақ-өзбек шекарасында ауылшаруа шылы қ 

өнімдерінің тасымалына қатысты бақылауды күшейтті. Бұл туралы 

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кедендік бақылау департаменті 

баспасөз қызметінің мамандары хабарлады.

Қарағандыда қоныстой 

жылдағыдан аздау

Қазақ-өзбек шекарасында жүк 

тасымалына бақылау күшейтілді

Мың жарымға тарта пәтер едәуір сал-

мақ ты көрсеткіш болғанымен, бұл өткен 

жылдың тура осы уақытындағы жағдаймен 

салыстырғанда 39,3%-ға аз екен. Ал, жал-

пы алғанда, облыстағы баспана нары ғын-

да тұрғын үйдің бір шаршы метрінің ор та-

ша бағасы 41,5 мың теңгені құрап отыр.

Облыстық статистика басқармасының 

деректері бойынша, тұрғын үйге ие бол-

ған дардың басым бөлігі облыс орталығы 

Қарағанды қаласында тұрады. Ал аудан-

дар дың ішінде ең озық көрсеткіш сегіз 

айда 7359 шаршы метр тұрғын үйді тұты-

ну ға берген Нұра ауданынікі болып отыр. 

Республикадағы аумағы жағынан ең үлкен 

алқапты алып жатқан Қарағанды облысы 

тұрғындарының қоныстойын тойлауы жа-

ғынан жалпы ел бойынша үлес салмағының 

небәрі 4,9 пайызын ғана алады екен. Бұл 

көрсеткіш бойынша, облыс 7-орында қа-

лып қойыпты.Серік САҒЫНТАЙ,

Қарағанды

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 

Кедендік бақылау департаменті баспасөз 

қызметінің жетекшісі Марат Боранбаевтың 

сөзіне қарағанда, ауылшаруашылық өнім-

дерінің тасымалына бақылауды кү шей туге, 

ең алдымен, кедендік ережелер дің бұзы-

луы себепкер болған. Мәселен, жақында 

Өзбекстанмен шекарадағы өткізу бекетінде 

Тәжікстанға бет алған пойыз құрамын ке-

ден дік тексеруден өткізу кезінде вагондар-

дағы ұнның белгіленген мөлшер ден екі 

тоннаға асыра тиелгені анықталған. Нәти-

же сінде Сарыағаш аудандық маман дан-

дырылған әкімшілік сотының шешіміне 

сәйкес қостанайлық жүк жөнелтуші фирма 

әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 141 

мың 300 теңге айыппұл салынған. Жалпы, 

жыл басынан бері «Сарыағаш» стансысы» 

кедендік бекетінің қызметкерлері тара-

пынан кеден талаптарын бұзудың 40 дерегі 

анықталып, мемлекет қазынасына 699 

мың 435 теңге айыппұл өндірілген. Бұл 

өткен жылдың осы мерзімімен салыстыр-

ғанда 187 мың 322 теңгеге көп. Одан бө-

лек, жалпы құны 5 миллион 833 мың тең-

гені құрайтын түрлі тауарлар тәркіленіпті.

Марат БОРАНБАЕВ, Оңтүстік Қазақстан 

облысы бойынша Кедендік бақылау 

депар таменті баспасөз қызметінің 

жетекшісі:

– Шекаралардағы кедендік 

бақы лау ды  күшейтуге  экономикалық 

қауіп сіздікті  қам та масыз  ету,  эконо-

мика лық контрабандаға тосқауыл 

қою, ұйымдас қан қылмыстық топ-

тарды әшкерелеу мақсатында респу-

блика көлемінде өтіп жатқан «Астық» 

же дел-алдын алу опера циясы да 

ықпал етіп отыр. Осы арқылы мем ле-

кет ішін де астыққа, ұн өнімдері 

бағасы ның тұрақты болуына ықпал 

ету  қарас ты рылған.

Жансая СЕРҒАЗЫҚЫЗЫ

Маңғыстау облысында 67 жұмысшыға осы кезге дейін төленбей 

келген тамыз айының жалақысы берілді. «Техно Север Нефть» ЖШС 

басшыларының Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің талаптарын 

өрескел бұзғанын прокурорлар анықтады.

Жұмысшыларға берешек 

жалақысы қайтарылды

Ақтау қаласының прокуратурасы меке-

ме лерде еңбек заңнамасының қолданы-

сына, соның ішінде қысқартуларды болды р-

мау мен жалақыларды уақтылы төлемеу 

деректерін жою мақсатында тексерулер 

жүргізген. Осы тексерулер барысында 

атал 


ған серіктестік басшылығының 67 

жұмысшысына 2010 жылдың тамыз айы-

ның барлығы 9 283 970 теңге көлеміндегі 

жалақысын төлемей келгені әшкере болды. 

Прокурорлар «Техно Север Нефть» ЖШС 

жұмысшыларының жалақысын төлету 

мақсатында Маңғыстау облысы бойынша 

бақылау және әлеуметтік қорғау Депар та-

ментіне заң бұзушылықты жою туралы 

ұсы ныс енгізді. Соның нәтижесінде жұмыс-

шыларын екі ай бойы әуреге салып келген 

серіктестік ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық 

кодексінің 87-бабының 3-бөлімімен еңбек 

заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік жауа п-

кершілікке тартылды. Берешек жала 

қы 


толығымен қайтарылып отыр. 

Болатбек МҰХТАРОВ

АЛАШ-АҚПАРАТ

Жер астындағы су, жылу құбырларына 

арналған құдықтың ашық күйде жатқанын 

талдықорғандықтар талай рет көрген шы-

ғар. Металл қабылдау орындарына «жө-

нел тілген» шойын люктер құқық қорғау 

сала сы қызметкерлерінің қырағылығының 

арқасында талай рет қайтарылып алынға-

нымен, бұл түбегейлі шешімін таппай келе 

жатқан мәселе еді. Талдықорғандық 

зауыт  тың бұл бастамасы қоғамдық тәртіпті 

ба қы  лаушыларға да көмек болды. «Темир-

ЭЗ КО» ЖШС инженерлік-техникалық құ-

ра мы құпиясы бар люк шығару техноло-

гиясын жасады.  

– Бұл люктердің арнайы кілті болады 

және онда орнатылған механизмнің 

құрылымы күрделі жасалған. Бұдан былай 

люктер ұрылардың оңай олжасы бола ал-

май ды, – дейді «Темир-ЭЗКО» серіктес-

тігінің бас директоры Валентин Ким. 

«Аталған люктер шетелдік өнімдерден 

бір мысқал да кем емес» дейді серіктестік 

басшысы. Қайта құны арзан, пайдалану 

мерзімінің ұзақтығы және сапалылығы 

жағынан оларды басып озады. 

Өнімге алғаш тапсырыс берген облыс-

тық коммуналдық шаруашылық, жол және 

құрылыс саласының мекемелері болды. 

Жуық арада құпиялы қақпақ республи ка-

ның өзге өңірлеріне де жіберілетін бола-

ды. 

Сағыныш НАМАЗШАМОВА,

Алматы облысы

Облыс орталығында люктердің қақпағын ұрлау жиі кездесетін 

қылмыс түрі болатын. Жуырда осы мәселенің шешімін табуға оңды 

қадам жасалды. Әзірге республикада жалғыз саналатын «Темир-ЭЗКО» 

ЖШС коммуналдық құрал-жабдықтар жасайтын талдықорғандық зауыт 

люктің құлыпталатын жаңа моделін шығара бастады. 

Қақпақ ұрлау қиынға соғады


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№179 (405) 16.10.2010 жыл, сенбіwww.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

СУРЕТТЕ КІМ?

Талантты 

жазбай таныңыз

Суреттегі жас талантымыз небәрі 17 

жаста. Дегенмен қазірдің өзінде өзі қа-

тысатын спорт түрінде тәжірибелі саңлақ 

саналады. Жас та болса, осы уақытқа 

дейін талай турнирлерге қатысып, бі-

разын да топ жарған. Әсіресе бұл аруы-

мыз осыдан бір-екі жыл бұрын ерекше 

көзге түсіп жүрді. Биылғы көрсеткіштері 

де жаман емес. Италия, Австрия жерінде 

өткен додаларда жартылай финалға 

дейін жеткен. Ресейде өткен турнирде 

жеңімпаз атанған. Бұдан басқа да сын-

дарда бас жүлдеге иелік еткен. Нәтиже-

сінде өзі қатысатын спорт түрінен әлем 

бойынша 256-орында тұрса, Қазақстан-

ның 12 қазанда жасалған рейтингінде 

3-орынға нықтап орналасты. Өкінішке 

қарай, соңғы кездері бұл аруымыз уақы-

тын жарақатын емдеумен өткізіп жүр. 

Сонымен суреттегі аруымыз кім екен? 

Мұқият қарап, жауабын жолдаңыздар. 

А. Зарина ДИАС

Ә.Жәния АЙДАРХАНОВА

Б. Анна АЛЯБЬЕВА

В. Вания Кинг 

Өткен жолы «Талантты жазбай таны-

ңыз» айдарына жас футболшымыз 

Серікжан Мұжықовтың суретін берген 

болатынбыз. Қалың көпшілікке Сәтбаев 

қаласының «Қазақмыс» командасында 

өнер көрсетуімен танылған Мұжықов 

биылғы жылдың басында Талдықор ған-

ның «Жетісуына» ауысқан болатын. Мұ-

ның алдында жастар құрамасына шақы-

рылып жүрді. Кейін ұлттық құрамамыздың 

бас бапкері Бернд Шторк Серікжанның 

деңгейін байқап, бас командамыздың 

соңғы ойындарына шақырды. Сөйтіп, 

ұлттық құрамамыздағы қаракөз қандас-

тарымыздың саны тағы біреуге артты. 

Дегенмен бас бапкер Мұжықовты алаңға 

шығаруды әлі ерте санағандай. Тек оқу-

жаттығу жиынына шақырылумен 

шектелді. Алайда қазақ жанкүйері Серік-

жаннан мол үміт күтеді. 21 жастағы 

Мұжықов болашақта ұлттық құрама-

мыздың негізін қалаушы футболшы-

ларымыздың бірі болады деп сенеміз. Ал 

енді айдарымыздың кезекті жеңімпазына 

келер болсақ. Шынын айтсақ, оқырман-

дардан мұндай белсенділік күтпеген 

болатынбыз. Суреттегі талантты танып, 

хабарласқандар бұл жолы тым көп 

болды. Ал ең бірінші болып өзін «студент-

пін» деп таныстырған оқырманымыз 

Айдар Айманбетов хабарласты. 

 

?Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Флорбол деген де спорт бар ма?

Кличкоға кім қарсылас атанбақ?

Флорбол деген де спорт түрі бар ма? Ол қандай спорт? Аталуына қарап 

ботаникамен қатысы бар ма деп ойлап қалуға болады екен.

Мақпал ТҮСІП, 

Балқаш қаласы

Ботаникаға ешқандай қатысы жоқ. Флорбол 

деген – командалық спорт түрі. Ауызекі тілмен 

айтқанда, залдағы допты хоккей ойыны. Тек 

мұзайдын үстінде емес, паркет (еден) үстінде 

ойналады. Алаңының ауданы – 40х20 метр. 

Шайбалы хоккейдегідей жабық жақтаулары 

бар. Бұрыштары доғаша иілген. Қақпасының 

биіктігі – 1,60 м, ені – 1,15 м. Таяқшаларының 

ұзын дығы – 1 м (пластиктен жасалады). Доп 

пластмассадан жасалады. Диаметрі – 72 мм. 

Салмағы 23 грамнан аспайды.

Әр команданың сапында – бес ойыншы, бір 

қақпашы болады. Матч барысында алаңдағы 

ойыншыларды алмастыра беруге болады. Оған 

шектеу қойылмайды. Допты аяқпен тоқтатуға 

болады, тек таяқшамен қақпақылдап ойнау 

керек. Бір ойын 20 минуттық үш кезеңнен тұра-

ды. Ойын ережесін бұзған ойыншылар алаңнан 

қуылады. Кейде айып соққысы беріледі. Бұл 

ойын Солтүстік Еуропада пайда болған. Бір 

қызығы, бұл спорттың атауы әр елде әрқалай 

аталады. 80-жылдардың ортасында Швецияда 

Халықаралық флорбол федерациясы құрылып, 

осындай халықаралық атау берілген.

Жақында украиналық кәсіпқой боксшы Виталий Кличко шаршы алаңға 

шығатынын естідім. Оның қарсыласы кім болмақ? Және де жекпе-жек қашан, 

қай қалада өтеді?

Баубек БАЙГЕЛДИЕВ, 

Алматы қаласы

Виталий Кличконың бұл жолғы қар-

сыласы америкалық Шеннон Бриггс 

болмақ. Кәсіби бокспен 1992 жылдан бері 

айналысып келеді. Шаршы алаңда 57 

жекпе-жек өткізіп, оның 51-інде жеңіске 

жетсе, 45-ін таза нокаутпен аяқтаған. 

Бесеуінде жеңіліп, біреуінде тең түскен. Аса 

ауыр салмақ дәрежесінде WBO-ның 2006-

2007 жылғы чемпионы атанған амери-

калық боксшы соңғы рет шаршы алаңға 

2007 жылдың маусымында шығып, ресей-

лік Сұлтан Ибрагимовтен жеңіліп қалыпты. 

Дегенмен Шеннон бұрынғы атақ-дәрежесін 

қайтармақ ниетпен үлкен боксқа қайта 

оралған. Ол жекпе-жекке Виталий Клич-

коны шақырып отыр. WBС тұжырымы 

бойынша чемпиондық атаққа таласады. 

Айқас бүгін Гамбург қаласында өтеді. 

Астана уақытымен санағанда сағат 01:00-

де басталады. Айта кетейік, бүгін Гамбург 

бокс аренасында бұл жекпе-жектен бөлек, 

тағы басқа айқастар болады.

ШАЙБАЛЫ ХОККЕЙ

Ф

У

ТБОЛ

ДОДА


Шторк құрамадан шеттетілді

Баспасөз жиынын Қазақстан футбол 

федерациясының (ҚФФ) вице-президенті 

Сейілдә Байшақов ашып, осы басқосуды 

Алматыда өткізу себебіне тоқталып өтті. 

Артық сөйлеп, асыра сілтемей-ақ қояйық, 

әйтсе де Қазақстан спорт журналистика-

сының қаймағы – әлі де Алматыда. Сон-

дықтан ҚФФ осы басқосуды Алатау 

бөктерінде өткізуге уағдаласыпты. Сейілдә 

ағадан кейін сөз сөйлеген ҚФФ вице-

президенті Виктор Катков тамағын кернеп 

алды да:

– Бүгін біз Қазақстан ұлттық құрамасы-

ның 2012 жылғы Еуропа чемпионаты 

елек тік додасы аясындағы бастапқы төрт 

кездесуінің қорытындысын шығармақпыз. 

Өздеріңіз білесіздер, біздің құрама «А» 

тобында өнер көрсетеді. Қарсыластарымыз 

– Германия, Түркия, Австрия, Бельгия 

және Әзірбайжан құрамалары. Осы күзде 

төрт ойын өткіздік. Төртеуінің де нәтижесін 

жақсы білесіздер. Қазақстан ұлттық құ-

рама 


сының бас бапкері Бернд Шторк 

мырзаның алдына нақты мақсат қойылып, Кеше Қазақстан футбол 

федерациясының 

Алматыдағы кеңсесінде 

журналистерге арналған 

баспасөз мәжілісі өтіп, 

онда еліміздің ұлттық 

құрамасының бас бапкері 

Бернд Шторктің қызметінен 

босатылғандығы жария 

етілді.

осы төрт ойыннан үш ұпай алу жүктелген 

болатын. Бірақ бұл тапсырма орындалмады. 

Осыған орай, кеше (бейсенбі күні) 

Қазақстан футбол федерациясы Атқару 

комитетінің кезектен тыс мәжілісі өтті. Онда 

бас бапкердің мәселесі қаралды. Неміс 

маманы өзіне жүктелген тапсырманы 

орындай алмағандықтан, Қазақстан фут-

бол федерациясы атынан Бернд Шторк 

мырзамен арадағы келісімді одан әрі 

жалғастырмау жөнінде шешім қабылдан-

ғандығын жария етемін. 2010 жылдың 

аяғына дейін Бернд Шторк мырзамен 

арадағы қаржылай келісімдер толық 

орындалады. Бүгіннн бастап Қазақстан 

СЕНБІ КҮНГІ СҰХБАТ

Азиада тек қана спорттық 

жарыс емес... 

футбол федерациясы ұлттық құрамаға 

жаңа бас бапкер іздеумен айналысады. 

Жаңа бас бапкердің есімі жаңа жылдан соң 

жарияланады, – деді. 

Бұдан соң ҚФФ вице-президенттері 

неміс маманына осыған дейінгі атқарған 

жұмыстары үшін федерация атынан алғыс 

айтып, екі жарым жылдағы еңбектеріне 

тоқталып өтті. Ел футболының буын алмасу 

процесіне өзіндік үлес қосқаны үшін тиісті 

бағасын беріп, қазақтың ұлттық дәстүрімен 

иығына шапан жауып, басына мұрап 

кигізіп, қош айтысты. Жылтыраған көк 

пүліш шапанды кигенде томсырайып үнсіз 

отырған Бернд Шторк жымиып, жүзіне 

күлкі үйірген болды. Бұдан соң Бернд 

Шторкке сөз берілді. Осы жерде Шторктің 

сабырлы қалпынан айнымай, өзін-өзі 

ұстап, сыр бермегендігін айта кеткен жөн 

болар. «Ақталып, өзіне шаң жуытпауға 

тырыса ма» деп едік, жоқ олай істемеді. Ер 

екен, қысқа сөйлеп, бекем болды. «Феде-

рацияның шешімі – кесім. Келісемін. 

Ешқандай да өкпе-наразылығым жоқ», – 

деді. Тіпті «журналист қауым, жұмыс 

барысындағы қиын-қыстау кезеңдерде 

бір-бірімізбен тіл табыса алмай, түсін-

беушілік орын алған болса, сол үшін 

кешірім сұраймын» деп көңілімізді жібітті. 

Қазақстан футбол федерациясына сенім 

артып, біраз уақыт бірге қызмет еткендері 

үшін алғыс жолдады. «Екі жарым жыл 

қазақ топырағында еңбек еттім, еңбегім 

еш болмағанын сеземін, аяқдоптарыңызда 

алға жылжу бар. Енді отаныма кетемін», 

– деді сөзінің соңында.

Бұдан соң журналистер жарыса сұрақ 

қойып, кейбіреулер тіпті «сіз ештеңені 

жасырмай, бәрін де бүкпесіз айтатын ашық 

адам болдыңыз» деп мақтап та қойды. 

«Өзіңіздің бас бапкерлік қызметтен кеткіңіз 

келмей ме, Қазақстан құрамасының тізгінін 

әрі қарай да ұстай бергіңіз келіп пе еді» 

деген сауалға «шешім шықты, мен енді бас 

бапкер емеспін, сөз осымен тамам, ал енді 

Қазақстан клубтарының бірі жұмысқа 

шақырса, ойлануға болады», – деді.

Ал ҚФФ вице-президенттері жаңа бас 

бапкер іздеу жұмыстары жайында тіс 

жарып ештеңе айтпады. Тіпті «Ұлттық 

құрама тізгінін тағы да шетелдік маманға 

ұстатпақсыздар ма, жоқ, әлде өз еліміздегі 

мамандардың біріне сенім артуларыңыз 

да мүмкін бе» деген сауалға да «Бас бапкер 

іздеу жұмыстарымен айналысып жатыр-

мыз» деп қана жауап берді.

ВЕЛОСПОР


Т

Елімізде тұңғыш рет 

өтетін Азия ойындары да 

тақап келеді. Осыған орай 

2011 жылғы қысқы Азия 

ойындарының Алматы 

қалалық дирекциясының 

директоры Сұлтанмахмұт 

Шоқбытовпен 

тілдесіп, көкейдегі 

сауалдарымызды 

көлденең тартқан едік.

– Сұлтанмахмұт Ноқатұлы, VІІ Азия 

ойындарына қатысушы елдер мен 

спортшылар саны нақтыланды ма?

– Астана және Алматы қалаларында 

өтетін қысқы Азия ойындарына Азия 

құрлығындағы 45 елдің 32-сі қатысуға 

ниет білдірді. Ұсыныстарды қабылдау 

қараша айының ортасына дейін жал-

ғасатындықтан, әзірге нақты санын кесіп 

айту қиын. Бірақ қазірдің өзінде шетелдік 

1100 спортшы мен 450 бапкердің келе-

тіндігі белгілі болды. Тіркеу мерзімі 

аяқталғанша бұл тізім – 1500 спортшы, 

650 бапкерге жетеді деп жобалап отырмыз. 

Осыдан төрт жыл бұрын Қытайда өткен Ақ 

Азиадаға 800 спортшы қатысқандығын 

ескерсек, бізге түскен ұсыныс қазірдің 

өзінде екі есе артып отыр деуге болады.– Сол шетелдік спортшылар мен 

қонақтарды жайлы орындарға жай-

ғастыру мәселесі ендігі ойластырылып 

қойылған болар?

– Шетелдік спортшылар мен бапкерлер, 

техникалық делегаттар мен Азия елдерінің 

ұлттық спорт комитеттері мүшелері үшін 

Алматыдағы үш, төрт, бес жұлдызды 17 

қонақ үйден алдын ала орын алып қой-

дық. 

– Осы дүбірлі дода барысында 

ұйым 

дастырылатын мәдени бағ-

дарламалар ретімен таныстыр 

са-

ңыз...

Азиаданың қалалық ұйымдастыру 

комитеті Алматыда 2008 жылы құрылған 

болатын. Мемлекеттік және мемлекеттік 

емес органдардың өкілдерінен құралған 

Ұйымдастыру комитеті айтулы спорт 

додасының мәдени бағдарламасына ерек-

ше көңіл бөліп отыр. Өйткені Қазақ елінің 

байырғы тарихынан тамыр тартқан ұлттық 

құндылықтарын жарқырата көр сетіп, та-

ныстыру, қонақтарды тамсанту, ең әуелі, 

жоба 


ланған сол мәдени шаралардың 

жоғары деңгейде өткізілуіне тікелей бай-

ланысты. Мәдени бағдарламаны жеті ірі 

жоба негізінде ұйымдастырмақпыз. «Мә-

де 

ни Азиада» бағдарламасы аясында бейнелеу және қолөнер бұйымдарының 

көрмесін, ұлттық тағамдар көрмесін және 

Азия елдері кинофильмдерінің көрсеті-

лімдерін ұсынбақпыз. Қазір Азия елдерінің 

Қазақстандағы елшіліктері арқылы сол 

елдердің ең үздік кино картиналары ірік-

теліп, Алматыдағы кинотеатрлармен сол 

фильмдерді көрсетуге келісімшарт жасау 

жұмыстары жүріп жатыр. Қала мейрам-

ханаларындағы көрмелерде ұлттық тағам 

түрлерінің тарихы таныс тырылып, сондай-

ақ Азия елдерінің де ұлттық дастарқан 

мәзірінің мәдениеті ұсынылмақшы. Ал-

маты қаласында және Алматы облысының 

Талғар шатқалына белгіленген «Қазақ 

ауылы» жобасы дәстүрлі ұлттық құн ды-

лықтарымызды дәріптеу мақсатына негіз-

делген. Онда әлемде архитектуралық құ-

ры лымы теңдессіз ақшаңқан киіз үйлер 

тігіледі. Шетелдік қонақтар тұрмыстық ата 

дәстүрімізге көз суарып, табиғат аясында 

аңшылық-саятшылық өнерді тамашалап, 

қызықтауға мүмкіндік алады. Сондай-ақ 

қаладағы драма және опера театрларында 

ұлттық қойылымдар көрсетіліп, Жамбыл 

атындағы филармонияда өнер жұлдыз-

дарының қатысуымен думанды кештер 

ұйымдастырылады. Қонақтарға еліміздің 

қысқы табиғатының әсемдігін сезіндіріп, 

әсерлерін арттыра түсу мақсатында қар 

мен мұздан қатырылған әртүрлі көркем 

бейнелер «Медеу» мен «Көктөбеге» ың-

ғай  ластырылып, «Қар барысы» жобасы 

қызмет ететін болады. Сонымен бірге 

шетелдіктерге еліміздің тарихи-мәдени 

жер лерін аралатып көрсету, тарихи шежі-

ресімен таныстыру жоспарлары отандық 

туризм саласының дамуына да ықпалды 

жол ашпақ. Республикалық дирекция мен 

Қазақстан туристік қауымдастығы арасын-

да бекітілген меморандум негізінде ту-

ристік компаниялар қазір нақты бағыт-

бағдарламаларын белгілеп, тиімді қызмет 

көрсетудің қамына кірісіп жатыр. Аталған 

мәдени шаралардың өткізілуіне 300 

миллион теңге қаржы бөлініп отыр. 

Түйіндей айтқанда, ұйымдастыру шылар-

дың басты мақсаты – қазақ халқының 

тарихи тамыры терең, биік мәдениет пен 

озық өнер мұрагері екендігін өзгелерге 

паш ету! 

– Ақ Азиада кезінде қала көше-

лерінде болуы мүмкін көлік кептелісін 

реттеу мәселесі де алдын ала еске-

рілетін болар? 

– Азиада додалары мен жарыстарына 

қатынайтын отандастарымыз бен жан-

күйерлерді арнайы бірыңғай қоғамдық 

көлікпен тасымалдау мәселесіне қатысты 

қазір көлік басқармасы компанияларымен 

келіссөздер жүргізудеміз. Тасымалдау 

құқығын иеленген компания жанкүйерлерді 

жеңілдетілген бағамен апарып-қайтуға 

жағдай жасайтын болады. Жарыс өтетін 

нысандарға жақын орналасқан авто-

тұрақтарды белгілеу мәселесі де қарас-

тырылып жатыр. Сондай-ақ Алматы көше-

лерінде жол кептелісін болдырмау мен 

қауіпсіздік мәселесінің алдын алу үшін 

Шымбұлақ тау-шаңғы кешені мен «Медеу» 

мұзайдыны бағытына жеке көлікпен 

баруға рұқсат етілмейді. – Бейжің Олимпиадасы қар саңында 

Қытай үкіметі қала тазалығы мен 

тәртіпті реттеу мақсатын көздеген 

арнайы заң шығарғаны, онда басқасын 

айтпағанда, тұрғындардың көшеде 

түкіруіне дейін қатаң тыйым салынғаны 

мәлім. Ал бізде қала мәдениеті мен 

көше тазалығын сақтау бағытында 

қандай да бір шаралар қарастырылуда 

ма? 

– Көршілес елге қарағанда қазақстан-

дықтардың мәдениеті әлдеқайда жоғары 

деп ойлаймын. Қала көшелері мен ойын 

алаңдарындағы жалпы тәртіпті Ішкі істер 

департаменті қызметкерлері қадағалайды, 

әрине. Ал көпшілік орындардағы мәде-

ниет 


тің сақталуына әсем қаламыздың 

тұрғындарының жоғары азаматтық сезімі 

мен жеке намысы ғана кепіл болады. 

Дегенмен де көпшілікті мәдениеттілікке 

шақыруда осыған дейін түрлі оқу курс-

тарынан өтіп, арнайы дайындықпен іске 

кірісіп жатқан еріктілер тобының да көмегі 

аз болмасы анық. Азиаданың қалалық 

ұйымдастыру комитетіндегі еріктілер 

бөліміне қазірге дейін 2200 тіркеу анкетасы 

түсті. Қызығушылық танытушылар әлі де 

көп. Олардың 90 пайызы – студенттер. Тең 

жартысы ағылшын тіліне жетік. Еріктілерге 

қойылатын талап – өзін мәдениетті ұстау, 

бірнеше тіл білу, Қазақстанның, сондай-ақ 

Азия ойындарының тарихын жетік білу, кез 

келген жағдайда алғашқы көмек көрсете 

алу.


– Мұндай үлкен спорт жарысы 

елімізде бұрын-соңды өткізіл 

ме-

гендіктен, кіру билеттері алыпсатар-

лардың қолына түсіп, жанкүйерлер 

зардап шекпей ме? Билеттер саты-

лымға қашан шығарылмақ және оған 

көрермен қауым қалай қол жеткізе 

алады? 

– Билет сатылымы әлі басталған жоқ. 

Алайда жарты жылдан бері билет сатуды 

интернетке енгізу жұмыстарымен айналы-

сып жатырмыз. Бұл – Халықаралық Азия 

ойындары комитетінің талабы. Интернет 

арқылы билет сату жүйесін VІІ қысқы Азия-

да ойындарының арнайы сайтына енгізу 

жұмыстары қазан айының соңына дейін 

іске қосылады. Бұл жүйенің тиімділігі, 

интернет арқылы онлайн режимінде ал-

дын ала брон жасауға немесе билет алуға 

тапсырыс беруге отандық және шетелдік 

жанкүйердің мүмкіншілігі бірдей болмақ. 

Әрине, кассаларда да билет сатылады. 

Бірақ онлайн жүйесінде билет сату әлде-

қайда тиімді. Рас, бұрын-соңды бұл жүйе 

бізде пайдаланылған емес. Алайда бола-

шақта елімізде өтетін әртүрлі халықаралық 

жарыстар кезінде осы жүйені кеңінен 

қолдануға жол ашылады. Ал билет бағасы 

орта есеппен 500-1500 теңгенің арасында 

болады. Билет бағасының төмен болуы 

қала тұрғындары мен жалпы жан күйер-

лердің жарыстың барлық түріне толықтай 

қатысып, тамашалауларына мүмкіндік 

береді. Сонымен бірге жас ұрпақтың 

спорт 


 

қа деген құлшынысын ояту мақ-

сатында Азиада додалары мен жарыс-

тарына жас жеткіншектер мен спорт 

ардагерлерін, мүгедектерді тегін кіргізу де 

қарастырылған.Әңгімелескен 

Маржан ТҰРЫСБЕКҚЫЗЫ

Челябинскіге қонаққа 

барған елордалық «Барыс» 

хоккей клубы тағы да жеңіп 

тұрып, жеңіліп қалды. Бұл 

жолы елордалықтар жергілікті 

«Трактордан» 2:4 есебімен 

ұтылды.

Газетіміздің өткен санында «Барыстың» 

соңғы түздегі ойындарына тоқталып, жер-

лестеріміздің «Салават Юлаевты» жеңіп 

жатып, жеңілгенін айтқан болатынбыз. Бұл 

сценарий Челябинскінің мұзайдынында 

да қайталанды. Рас, есепті бірінші бо-

лып, бірінші минутта-ақ айдын иелері 

аш қан. Алайда іле-шала ойын тізгінін өз 

қолдарына алған «Барыс» хоккейшілері 

екі шайбамен жауап берді. Ойынның 31-

минутын 


да Лукаш Кашпар қарсыластар-

дың қақпасынан саңылау тапса, араға бір 

минут салып Талғат Жайлауовтың пасынан 

кейін Краснолободцев «Барысты» алға 

шығарды. Дегенмен елордалықтардың 

шамасы бұдан арыға жетпеді. Тіпті жеңісті 

есепті де ұстап тұра алған жоқ. Ойын 

соңына дейін айдын иелері тағы да үш 

шайба соғып үлгерді. 

Бүгін «Барыс» өз айдынында Ханты-

Мансийсктің «Югра» командасын қабыл-

дайды.


Арсен ЖАНАДІЛ

«Тракторға» 

тапталдық

Қытай жерінде «Хайнян туры» 

велокөпкүндігі әлі жалғасуда. 

Жарыстың төрт кезеңі өтті. Көш 

басында – жерлесіміз Валентин 

Иглинский.

162,9 шақырымға созылған төртінші 

кезеңді «Астана» велошабандозы 2 сағат 

19 минут, 37 секундтың ішінде жүріп өтті. 

Сөйтіп, мәре сызығын екінші болып қиды. 

Негізі, көмбеге бірінші болып жеткен 

голландиялық Кенни Роберт Ван Хаммердің 

де көрсеткіші осындай. Дегенмен голлан-

диялықтың велосипедінің алдыңғы дөң-

гелегі мәре сызығына Валентиндікіне қара-

ғанда бірінші болып тиді. Әйтсе де, 

ағайын 


ды Иглинскийдің кішісі жалпы-

есептегі көшбасшылық орнын сақтап 

қалды. Тек сақтап қана қойған жоқ, басты 

қарсыласы австралиялық Жонни Уэлкерден 

15 секундқа озып кетті. Сондай-ақ ұлттық 

құрамамыздың сапынан осы турнирге 

қатысып жатқан Руслан Тілеубаевтың да 

көрсеткіші жаман емес. Төртінші кезеңнен 

кейін Руслан 7-орында тұр. Ал жүлде қоры 

280 мың АҚШ долларын құрайтын бұл 

велокөпкүндік қазанның 19-ында мәресіне 

жетеді. 


Арсен ЖАНАДІЛ

«Хайнянның» 

қайырлы күндері 

Нұрғазы САСАЕВ

СТЕНД АТУБүгін стенд атудан 

Алматының іргесіндегі Байсерке 

ауылында орналасқан Александр 

Асанов атындағы атқыштар 

клубында бірінші «Одақ 

чемпионаты» басталады.

Аталмыш мергендер сайысын ұйым-

дастырушы ҚР стенд ату федерациясы 

мұны «ТМД елдерінің ашық Гран-приі» деп 

те атауда. Негізгі мақсат – 40 жыл бұ рын-

ғыдай, қазақ жерінде ірі турнир ұйым-

дастырып, соны дәстүрге айналдыру. Ес-

теріңізге сала кетейік, 1969 жылдан бастап 

біраз уақытқа дейін Алматыда бүкілодақтық 

«Алтын қырғауыл» турнирі өткізіліп келген 

болатын. «Одақ чем 

пионаты» осы тур-

нирдің жалғасы немесе соны жаңғырту 

болып саналады.

ҚР стенд ату федерациясының баспасөз 

қызметкерлерінің мәлімдеуінше, бұл 

турнирге Италия, Ресей, Нигерия, Швеция, 

Словакия, Иран, Кувейт, Ливан, БАӘ, 

Сирия, Үндістан, Украина, Беларусь

Грузия, Әзірбайжан, Таиланд, Малайзия, 

Өзбекстан елдерінің құралайды көзге 

атқан мергендері келіпті. Спортшылардың  

жалпы саны 200-ге жуық. Аталмыш 

турнирдің жүлде қоры 200 000 АҚШ 

долларын құрайды. Сонымен қатар Азия 

және әлем рекордтарын жаңартқан спорт-

шыларға қосымша сыйлықтар беріледі.

«Одақ 

чемпионаты»

БЕТ ҚАТТАЛЫП ЖАТҚАНДА...Кеше футболдан Қазақстан 

чемпионатының премьер-

лигасында өнер көрсететін 

клубтарымыз ХХVІІІ турдың 

ойындарын өткізді.

ХХVІІІ тур

«Қайрат» (Алматы) – 

«Ақжайық» (Орал) – 2:1

Голдар: Розыбакиев, 5. Әбуғалиев, 35 

– Хабиб, 79.

59-минутта Саки («А») алаңнан 

қуылды.


«Тараз» (Тараз) – 

«Оқжетпес» (Көкшетау) – 3:1

Голдар:  Землянухин, 25. Cүлей, 55. 

Тонев, 80 – Самохин, 90.«Ордабасы» (Шымкент) – 

«Жетісу» (Талдықорған) – 1:1 

Голдар: Тәжімбетов, 87 – 

Цветкович, 2.«Шахтер» (Қарағанды) – 

«Атырау» (Атырау) – 0:1

Гол: Шакин, 40.

«Ертіс» (Павлодар) – 

«Тобыл» (Қостанай) 

«Ақтөбе» (Ақтөбе) – 

«Локомотив» (Астана) 

Соңғы екі матч газетіміздің осы саны 

қатталып жатқанда басталды.

Әлихан ЖАППАР

Доп додасы 

қайта жалғасты

Мансұр Х


АМИТ (фо

то)


Немістермен болған матч – 

Шторктің соңғы ойыны

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№179 (405) 16.10.2010 жыл, сенбі              www.alashainasy.kz

8

e-mail: info@alashainasy.kz

ДУМАН

№179 (405) 16.10.2010 жыл, сенбі                                www.alashainasy.kz

8

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТe-mail: info@alashainasy.kz

К

езекшi  редак

тор – 


Нұрғазы СА

САЕВ


Республикалық

қоғамдық-саяси 

ақпараттық газет

Бас редактор  – Серiк ЖАНБОЛАТ 

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Бас ред


ак

тордың бiрiншi орынб

ас

ары


Мақсат ӘДIЛХАН 

Бас ред


ак

тордың орынб

ас

ары


Айдын ҚАБ

А – ж


ау

апты х


атшы

Талға


т КIРШIБ

АЕВ  – 


ж

ау

апты хатшының орынб

ас

арыНұрлыб

ай ИТЕКБ


АЕВ  – 

те

х.редак

то

рКүләш НАҚЫПОВ

А – 


аға к

оррек


тор, т

ел.: 


388-80-76

Га

зет 2008 жылдың 17 қар

ашасынд


а ҚР Мәдение

т және ақпар

ат

  

министрлiгiнде тiрк

елiп, бұқар

алық ақпар

ат

 құралын есепк

е қою 


ту

р

алы №9650-Г  куәлiгi берiлг

ен.


Ре

д

акция авторлар мақаласы мен ж

арнама мазмұнына ж

ау

ап 


бермейдi.

Авт


орлар қо

лж

азбасы өңде

лмейдi және к

ерi қайт

арылмайды.

Көлемi екi к

омпью


терлiк бе

тт

ен (14 ке

гль) ас


атын ма

териалд


ар 

қабылд


анб

айды.


«Алаш айнасынд

а» ж


арияланған ма

териалд


ар мен с

уре


тт

ердi 


көшiрiп немесе өңдеп б

а

су үшiн ред

акцияның ж

азб

аша рұқс


аты 

алынып, г

а

зе

тке сiлт

еме ж


а

салуы мiнде

ттi.

Құрылтайшысы және меншiк 

иесi – «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Та

рат

у қызме


тi 

те

л.: 8 (727) 388-80-88

Ж

арнама бөліміте

л.: 


8 (727) 388-81-00

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қалд


аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 


8

 (727) 273-12-04, 273-12-54

Тапсырыс – №1043

А

стана  қаласы «

А

стана-По

лигр


афия»,

Бр

усиловский көшесi, 87-үй. Тел.: 

8

 (7172) 37-05-59

Тапсырыс – №1536

Шымк


ент қаласы «Оңтүс

тiк по


лигр

афия» б


аспалар үйi» ЖШС

Байтұрсынұлы  көшесi, 18-үй. Т

ел.: 

8

 (7252) 30-03-30, 30-03-31

Тапсырыс – №10151 

 

  

   


Бағасы  к

елiсiмдi


Таралымы – 10 000 дана

Га

зет сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш а

йн

асы» г

аз

ете ж


аз

ы

лу и

нд

ексi: 6

42

59Ре

да

кция

ны

ң меке

нж

айы

Алм

ат

ы қ

ал

асы

,05


0

05

1, Бег

ал

ин кө

ш

есі, 1

4

8/1 А

Те

леф

он

8(7

2

7

)3

8

8-8

0

-6

0, ф

акс


8(

7

2

7

)3

8

8-8

0

-6

1

e-

mail

info

@

a

lashainas

y.

kz

БҮГІН:

Аймақтағы тiлшiлер:

А

тырау

 – Нарғыз ҒАБДУ

ЛЛИНА, т

ел.: 8702 5876587

Қар

ағанды – Серiк САҒЫНТАЙ, т

ел.: 8777 3909779

Ж

амбыл – Гүлжан КӨШЕРОВ

А, т


ел.: 8701 7711648

Қызылж


ар – Ерб

ақыт АМАНТ

АЙ, т

ел.: 8 705 4418255Қызылорд

а – Әділж

ан ҮМБЕ

Т,

 тел.: 8777 7054466

Өск


емен – Елмейір А

ХМЕД, т


ел.: 8777 5797090

Шымк


ент – Шадияр МО

ЛДАБЕК, т

ел.: 8705 9877799

Бөлiм редакторлары:

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


аяси бюро, т

ел.: 


388-80-72

Берiк ӘШIМОВ – нарық, т

ел.: 

388-80-69

Қалд


ар КӨМЕКБ

АЕВ – қоғам, т

ел.:

 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – өрк

ение


т,

 т

ел.: 388-80-64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а (спор


т), т

ел.: 


388-80-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңалықт

ар, т


ел.: 

388-80-68

Дарх


ан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ – меншiк

тi 


тiлшiлер қосыны, т

ел.: 


388-80-62

Шығуы 

 

        Ұзақтығы 

 

          Батуы

 07:06  

 

            11.04 

 

           18:10    

ЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ 

ТАРАЗЫ

Бұл күні сіз жеңіл-желпі сә т-

сіздіктің шытырман шыр мауы-

нан құтыла алмай, әлек бола-

сыз. Мәселен, күтпеген жерден 

қаржылық қиындыққа тап боласыз 

немесе айналаңыздағылармен ке-

ліс пей қаласыз. Әзірше тек сәтті 

күн ді  күтіңіз. 

САРЫШАЯН

Сізге бүгін жеке басыңыз-

дың қызығушылығын қана-

ғат 


тандыруға қолайлы күн. 

Ке ліп түскен ұсыныстарға және 

шешім қабылдаған кезіңізде аса 

мұқият болғаныңыз жөн. Әр қа-

да мыңызды салмақтай отыра тек 

қана алға жылжыңыз.МЕРГЕН 

Бойыңыздағы жақсы қа  - 

с и ет тер  мен  өнеге  боларлық 

ұстанымның арқасында, бүгін 

өз ортаңызда көшбасшы ата-

на сыз. Сондай-ақ өзіңіздің оқыту-

шылық қабілетіңізді шыңдап, алға 

қарай жылжисыз. Табысыңыздың 

молаюы мүмкін. 

ТАУЕШКІ

Сіздің көптеген бастамала-

рыңыз ойдағыдай нәтиже 

бере қоймайды. Әрі бұл күнгі 

сіздің шектен тыс белсенділігіңіз 

пайдасын емес, зиянын тигізуі 

мүмкін. Бүгін бар көңіліңіз бен бос 

уақытыңызды сүйіктіңізге ғана 

арнағаныңыз жөн. 

СУҚҰЙҒЫШ

Осы күні сіздің неге екені 

белгісіз, шырғалаң да шытыр-

ман оқиғаларға деген қызығу-

шылығыңыз артады. Тіпті сіз 

күн  делікті күйбең тіршілікті ұмы-

тып, шынайы өмірден алыстап ке-

те сіз. Сол үшін бұл күні сіз мұқият, 

сақ болыңыз! 

БАЛЫҚТАР

Бүгін сіздің әлеуметтік 

белсенділігіңіз қиялыңызға 

орын береді. Осының әсерінен 

сізде ерекше бейімділік пайда 

болып, мағынасыз және ақталма-

ған тәуекелге бел бумаңыз. Қия-

лыңызды іске асыруға асықпай, 

біраз ойланыңыз.

ТОҚТЫ

Бүгінгі күннің жағымды 

жақ тары мол, алайда сіз өзіңіз 

өте көңілсіз жүресіз. Әрі сіздің 

көңіліңізді көтеруге ешкімнің 

шамасы келмесі анық. Сізге бұл 

күні ескеріп, есте сақтар ереже – 

еш кімді ешқашан өз сәтсіздік тері-

ңізге кінәламаңыз. 

ТОРПАҚ

Егер сіздің негізгі қызығу-

шы лы ғыңыздың  басым  бөлігі 

шығармашылықтан тұратын 

болса әрі бұл жұмысыңыздың 

жартысын құрайтын болса, бүгінгі 

күніңіз аса тиімді болып өтпек. 

Қыз меттегі кез келген мәселе оңай 

шешіледі. 

ЕГІЗДЕР

Туған-туыстың қамын ой-

лау ды бір жаққа ығыстырып, 

өз жанұяңыздың жағдайын 

жасауға кірісіңіз. Сонда ғана 

отбасының өзіңізге деген жылуын 

сезініп, жаныңыз рақатқа бөлене-

ді әрі шығармашылық шабыт та 

сый лайды.

ШАЯН

Сізге бүгін тек өзіңіздің 

ғана емес, өзгенің де тағдыры-

на тікелей қатысты жауапкер-

ші лікті мойныңызға алуға тура 

келеді. Өйткені туған-туысыңыз 

бен сенімді достарыңыз қиын 

сәттерде сіздің қабілеттілігіңізге 

арқа сүйері анық. 

АРЫСТАН

Бұл күні сіз өзіңізді даныш-

пан жандай көрсетіп, ақылды 

әрекет етуіңіз қажет. Сәтті ке-

зең ді алдын ала бағамдай білу 

қажет екенін өзіңіз өте жақсы бі-

ле 

сіз. Байланыстар орнатуға, туыс қандармен  қарым-қатынасты 

нығайтуға сәтті күн.БИКЕШ

Осы күні шығармашылық 

белсенділігіңіз өте жоғары де ң-

гейде болғандықтан, алды-

ңыз 

дан үлкен мүмкіндіктер ашылады. Жаңа мақсаттар мен 

ерек ше идея пайда болады, ал 

оны іске асыру үшін қолында би-

лі гі бар адам араласу керек. Астана бюросы:

Мек


енж

айы: Сейфу

ллин көшесi, 31, офис 215

Те

л.: 8 (7172)  54-27-31

E-mail: aa_as

tana@mail.ru

Айбын ШАҒА

ЛАҚОВ – 

А

стана бюросының ж

ет

екшiсi Салт

ан СӘКЕН – тiлшi

Бүркiт НҰР

А

СЫЛ – тiлшiҚана

т Т


ОҚАБ

АЕВ – тілші

Эльвир

а ЕРКІНБЕКОВ

А – үйлес

тір

уші


 

 

  СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?

Ұлыбританиялық eWaterways 

туристік компаниясы Адриат 

теңізіне тырдай жалаңаш күйде 

саяхат жасауды ұсынады. Жеті 

күндік круизге шығу үшін нудист 

болу міндетті емес.

The Daily Telegraph басылымының 

хабарлауынша, айрықша саяхаттың құны 

500 фунт стерлинг (570 евродай) тұра-

ды. «Жалаңаш круиз» барысында турис-

тер Кварнер шығанағындағы Раб аралы 

мен Хорватия жағалауындағы Задар 

қаласын аралайды. Туристік компания 

өкілдерінің айтуынша, бұл сапарға шығу 

үшін нудизмді ұстану міндетті емес, бірақ 

Хорватиядағы нудистік жағажайлардың 

саяхатшылардың еш нәрседен қысыл-

мауы на септігі тиеді. Ерекше демалыс 

кезінде туристердің асқа отырғанда ғана 

киім киюге мүмкіндігі бар. Қазір еуро па-

лықтар тарапынан бұл саяхатқа қызығу-

шылық байқалып отыр. Дегенмен турис-

тік компания саяхатшылардың жас 

ша 

ма 


сына шектеу қойды, «жалаңаш 

круиз» әзірше тек 40-тан асқандарға 

ғана арналады.

Еуропалықтар теңізге 

жалаңаш саяхаттайды

Экстракорпоральді 

ұрықтандыру 

әдісімен дүниеге 

келген сәбилердің 

бойы табиғи жолмен 

туылғандарға 

қарағанда ұзын 

болады және тез 

өседі. Жаңа 

Зеландиядағы 

Окленд 

университетінің 

ғалымдары осындай 

қорытындыға келді.

Дәрігерлер 200-ге жуық сә-

би 

дің өлшемдерін зерттеген. Олардың арасында табиғи жол-

 мен өмірге келгендер де, ЭКҰ 

арқылы туылғандар да бар. 

Зерттеу нәтижесі пробирка дан 

жетілген балалардың алты жас-

қа жақындағанда өзінің қара-

пайым құрдастарын бой сұң ға қ -

тығы жағынан басып оза ты нын 

көрсетті.  Маман дар дың  есебін-

ше, олардың бойы өзгелерге 

қарағанда шамамен 2,6 санти-

метрге ұзын болады екен. Бұған 

себеп болатын не гіз гі фактор-

дың бірі – әйелдер дің жүктілік 

кезінде қолданатын дәрі-дәр-

мек терінің  әсері.

Пробиркадан сұңғақтар 

ғана туылады

Жм

Сб

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

ҚАЗАН

1

23

4

56

7

89

10

1112

13

1415

16

1718

19

2021

22

2324

25

2627

28

2930

31

Қазанның 16-сыАлаштың атаулы күні

• 80 жыл бұрын (1930-1973) журналист, Қазақ КСР-інің еңбек сіңір-

ген мәдениет қызметкері Ұзақ Бағаев дүниеге келді. 

• 70 жыл бұрын (1940) Семей қаласында қазақтың ұлы ақыны, жаз ба 

әдебиетінің негізін қалаушы, философ-ағартушы, композитор Абай 

Құнан байұлының мұражайы ашылды. Республикада алғашқы лар-

дың бірі болып ашылған бұл мұражай орталық шығыс пен батыс ты 

байланыстырып отыр. Абай мұражайына 20 мың жәдігер қойыл ған.

• Дүниежүзілік азық-түлік күні.

• Дүниежүзілік анестезиологтар күні. Анестезия – жүйке сезімтал-

дығының жоғалуы. Жасанды анестезия хирургиялық операцияны 

ауыртпай жасау үшін қолданылады.

• Бастық (Босс) күні. 1958 жылы Патриция Хароски американ хатшы-

сы жаңа мейрам – Бастық күнін ұсынды. 1962 жылы Иллинойс шта-

ты ның губернаторы бұл мейрамды ресми түрде бекітті. Бұл дәстүрді 

көптеген елдер қолдады және мейрам дүниежүзіне тез тарады. Туған күн иелері

Боранқұл Амантай (1944) – жазушы; 

Ерсайын Тәпенов (1945) – режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері;Баянғали Әлімжанов (1954) – ақын;

Жанат Битенов (1962) – полиция полковнигі;

Владимир Бубенко (1954) – Солтүстік Қазақстан облысы М.Жұма-

баев ауданының әкімі;Нұрлан Алданиязов (1963) – «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік 

корпорациясы басқармасы төрағасының бірінші орынбасары;Меруерт Махмұтова (1963) – «Қоғамдық түйткілдерді сараптау 

орталығы» қоғамдық қорының директоры;Ғани Сағиев (1964) – Қостанай облыстық мәслихатының 

хатшысы;


Тимур Мәмбетқазиев (1966) – Алматы қаласы мемлекеттік 

фельдегерлік қызметінің бастығы, полиция полковнигі;Аманжол Алпысбаев (1971) – Индустрия және жаңа технологиялар 

министрлігінің Мемлекеттік энергетикалық қадағалау комитеті төрағасының 

орынбасары;

Бауыржан Досманбетов (1977) – Қазақстанның Гонконгтағы консулы; 

Айнұр Тұрысбек

 (1980) – «ҚазГеоҒарыш» компаниясының вице-президенті. Қазанның 17-сі

Алаштың атаулы күні

• Халықаралық қайыршылықты жою үшін күрес күніТуған күн иелері

Ғаппар Ерғалиев (1932) – геолого-минерология ғылымының докторы, 

профессор;Мұрат Сәбит (1938) – философия ғылымының докторы, профессор;

Орысбай Баймырзаев (1939) – сәулетші, Қазақстанның еңбек сіңірген 

сәулетшісі, Мемлекеттік сыйлықтың иегері; Керімбек Сыздықов (1939) – филология ғылымының докторы, жазушы; 

Мінуар Әкімханов (1943) – ақын, Райымбек ауданының Құрметті азаматы; 

Шәкен Күмісбайұлы (1943) – жазушы;

Ғұмар Дүйсембаев (1956) – Батыс Қазақстан облыстық өндіріс және энергетика 

басқармасының бастығы;Төлебай Қожан – (1956) – Жоғарғы сот судьясы;

Нүрила Үсенова (1957) – Алматы қалалық Салық департаментінің бастығы;

Каналбек Райымбеков (1959) – Жер ресурстары агенттігі төрағасының 

орынбасары;Талғат Қайнарбеков (1969) – Талдықорған қаласы әкімінің бірінші 

орынбасары;Толқын Забирова

 (1970) – әнші.Қазанның 18-і

Алаштың атаулы күні 

• 1939 жылы Қарағанды облысының Ұлытау ауданы құрылды.

• Рухани келісім күні. 1992 жылы қазанда Қазақстанның сол кездегі астанасы 

Алматы қаласында Бүкіләлемдік Рухани келісім конгресінің 1- сессиясы өтті. 

Конгреске қатысушылар қазанның 18-ін рухани келісім күні – қақтығыстар мен 

жанжалдарға шектеу қою, татулыққа талпыну, жақын адамдарға қайырымдылық 

пен жәрдем жасау күні деп жариялауға шақырған манифест қабылдады. 1992 

жылдан бастап бұл күн Қазақстанда ұлттық мейрам ретінде атап өтіледі.

• Азық-түлік өнеркәсібі қызметкерлерінің күні.

Туған күн иелері

Зайролла Дүйсенбеков (1937) – ауыл шаруашылығы ғылымының докторы, 

профессор, академик;Есмұханбет Смаилов (1946) – Білім және ғылым министрлігі Қолданбалы 

математика институтының директоры, физика-математика ғылымының 

докторы;

Айбар Рахманов (1957) – «Атырау жарық» компаниясының президенті;

Замир Сағынов (1966) – Көлік және коммуникация министрлігі Автожолдар 

комитетінің төрағасы;Эдуард Огай (1969) – «Қазақмыс» корпорациясының» басқарма төрағасы;

Елжан Біртанов (1971) – «Ұлттық медициналық холдинг» АҚ басқарма 

төрағасы;Руслан Жақыпов (1979) – армреслингтен халықаралық дәрежедегі спорт 

шебері.


Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

Біреу көлігімен біреудің итін басып кетеді. 

Оқиға орнына иттің иесі келеді:

– Не болды?

– Кешіріңіз, мен сіздің итіңізді байқамай өлті-

ріп алдым. Бірақ қам жемеңіз, мен ақшасын 

тө леймін, болмаса, оны алмастырып бере ала-

мын.

– Сіз не өмір-бақи менің үйімді күзетуге келісіп 

тұрсыз ба?

***

Тіс дәрігерінің қабылдауында:

– Сізден 20 мың теңге.

– Бір тісімді жұлып, осыншама ақша талап 

еткеніңіз қалай?

– Негізі, екі мың теңгеден алушы едім, бірақ 

сіздің қатты айқайлағаныңыз сонша, сыртта 

тұрған он науқас үйлеріне қайтып кетті

.

***

Полиция бастығының кабинетінде. Жәбірле-

нуші:

– Біреу менің қарызымды қайтармай жүр, 

көмектесіңізші.

– Сол адамның өзімен сөйлесіп көрдіңіз бе? Ол 

не дейді?

– «Қайда барып шағымдансаң да өзің біл, 

маған десең, сайтанның өзіне бар» деді.

– Сіз не істедіңіз?

– Сізге келіп тұрмын.

Әзіл-шыны араласDocument Outline

  • 1.pdf
  • 2.pdf
  • 3.pdf
  • 4.pdf
  • 5.pdf
  • 6.pdf
  • 7.pdf
  • 8.pdf


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал