Қоғамдық сананы қалыптастыруда, бала тәрбиесінде бұқаралық ақпарат құжүктеу 0.65 Mb.

бет1/6
Дата20.04.2017
өлшемі0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

Қоғамдық сананы қалыптастыруда

бала тәрбиесінде бұқаралық ақпарат құ-

рал да рының, оның ішінде телеарналардың 

алар орны ерекше. Балалардың күнделікті 

уа қ ытының қанша сағатын теледидар ал-

дын да өткізетіні айтпаса да түсінікті. Сон-

дық 


тан телеарналарда көрсетілетін тү 

сі-


рілім 

дердің сапасы мен мазмұнына аса 

мән берілуі қажет деп ойлаймын. Еліміздің 

«Бұ 


қаралық ақпарат құралдары туралы» 

за ңында «порнографиялық және арнаулы 

сек суалдық-эротикалық сипаттағы радио, 

те ледидар  бағдарламаларының  эфирге 

шы ғарылуына, сондай-ақ кино және бейне 

өнi мiнiң көрсетiлуiне, қатыгездiк пен зор-

лықты насихаттауға тыйым салынады» деп 

жа 


зылғанына қарамастан, қай арнаны 

алып қарасаңыз да, атыс-шабыс, қантөгіс 

немесе эротикалық сипаттағы шетелдік 

фильмдер мен бағдарламалар, клиптер 

ұдайы көрсетіледі. .

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Бернд Шторк, 

Футболдан Қазақстан 

құрамасының экс-бас бапкері:

(Футболдан Қазақстан құра-

ма сы ның бас бапкерлігінен боса-

ғаннан кейін ҚР футбол феде ра-

ция сының 

вице-президенттері 

тар ту еткен ұлттық шапанды киіп 

тұ рып  айтқаны):

– Енді нағыз қазақ болдым. (www.inform.kz сайтынан)

№179 (405) 

16 қазан

сенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Серік ӘБІКЕНҰЛЫ, 

«Алматы» телеарнасы бас 

директорының орынбасары:

Сағынбек ТҰРСЫНОВ, 

Мәжіліс депутаты:

2-бет

4-бет

4-бет

Қазақстанға қанша 

зейнетақы қоры керек?

Алматы қанатын 

жайып келеді

Мені үш айға жұмыс сапарымен 

солтүстікке жіберсе, Петропавлды 

Қызылжар деп атап келер едімwww.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,46

207,89

4,89

22,20

1,40

11094,57

1580,49

1581,31

84,02

1379,9

МӘСЕЛЕ


Ел шошқа шайынған 

су ішіп отыр

Еліміздегі ауызсу 

бағдарламасының Қостанай 

өңіріндегі қарқыны көңіл 

көншітер емес. Таза су 

тапшылығының зардабын 

көріп отырған ауыл-

аймақтар көп. Соның бірі 

Қостанай облысындағы 

Таран ауданына қарасты 

Набережный селолық округі. 

Айтулы мәселе жылдар 

бойы шешімін таппай, 

жұрттың жүйкесін әбден 

жұқартып бітті. 

Осыдан төрт жыл бұрын ауылдың су құбыры Боранбаева 

Гүлжиям деген жеке кәсіпкерге беріліпті. Шынтуайтында, су 

құбырының жұмысымен әлгі кәсіпкердің жұбайы Мінайдар 

Боранбаев айналысқан көрінеді. Жекеге өткеннен бері 

ауылға су таңертең екі сағат, кешке екі сағат қана беріледі. 

Бұған адам да, мал да жарымайды. 2008 жылға дейін ауыл 

тұрғындары адам басына айына 250 теңге төлеп келген. 

Ал 2008 жылдың маусым айында Боранбаевтың өзі келіп, 

ешқандай халықпен кездесіп, тілдеспестен судың бағасын 

адам басына 340 теңгеге көтеріп жіберген. Мұның сыртында 

әр отбасы жан басына құбыр үшін – 120 теңге, қара малдың 

басына – 250 теңге, жылқы үшін – 250 теңге, ұсақ мал үшін 

– 160 теңге, бір шошқа үшін 70 теңге төлеп отыр. Ай сайын 

халықтан қыруар қаржы жинап, таңертең екі сағат, кешкісін 

екі сағат қана су берген «су атасы» екі жеп, биге шығып 

отырғанға ұқсайды.

Жалғасы 5-бетте

Соңғы уақыттарда отандық телеарналар 

әсіресе депутаттар тарапынан өткір сынның 

нысанасына айналып келеді. Шынында да, 

қазір «көк сандықтың» тетігін басып қалсаң, 

небір сұмдықты көз алдыңа алып келеді. Бұл 

мәселені қазақ қоғамы шырылдап айтқалы 

қашан! Осы мәселені халық қалаулылары 

та яуда тағы да қозғап, ҚР байланыс және 

ақпарат министрі Асқар Жұмағалиев пен 

еліміздің Бас прокуроры Қайрат Мәмиге ар-

найы депутаттық сауал да жолдаған бола-

тын. Онда отандық телеарналар көрсетілімін 

қадағалайтын қоғамдық комиссия құру 

керектігі жөнінде ұсыныс айтылған. Егер де 

бұл ұсыныс қабылданып, аталған комиссия 

құрылатын болса, отандық телеарналар заңға 

бағынып, өз көрсетілімдерін қаншалықты 

ұлттық идеологияға негіздей алады? 

Тақырыпты талқыға салып көрсек... 

Арыстардың ауылдағы мұражайларын 

қалаға көшіру қажет пе?

Жалғасы 5-бетте 

Қызылжарда қазақтың біртуар 

ұлдары Мағжан Жұмабаев, Шоқан 

Уәлиханов, Ғабит Мүсірепов және Сәбит 

Мұқановтың мұражайлары бар. Төртеуі 

де қаламгерлердің туған ауылдарында 

орналасқан. Өкінішке қарай, аталмыш 

мәдениет ошақтарына адам аяғы сирек 

басады. Жастардың көзайымына айналуы 

тиіс көптеген жәдігерлердің қара құлып 

салынған темір есіктердің ар жағында шаң 

басып тұрған жайы бар.

Қарқаралы – 

қиқулының 

қырық бөрісі

ОЙ-КӨКПАР Отандық телеарналар көрсетілімін қадағалайтын қоғамдық комиссия құру керек пе?

Қазақстанның жағырафиялық картасын 

алдыңызға жайып тастасаңыз, осы картаның 

шығысқа жақындау, Арқаның сары, қызғылт 

бояумен көмкерілген ұсақ шоқылары 

бейнеленген бір тұсынан ерекше қанық жасыл 

сырға малынған аймақты байқайсыз. Бұл – 

ежелден елге құтты қоныс, жаз жайлау, қыс 

қыстау болған, қазақтың шұрайлы, шырайлы 

өлкесінің бірі, бірегейі Қарқаралы аймағы. 

Шынтуайтында, Арқаның ұсақ шоқылары 

шашырап жатқан даланың ортасындағы жасыл 

шұратты Қарқаралы аймағы – жақпар тасына 

қарағай-қайыңы тұтаса өскен, тау бөктерлей 

мөлдір көл, балғын бұлақ жамыраған сұлу 

өлке. Осы Қарқаралының атауы туралы ел 

ішінде аңыз көп. Аңыздың бірқатары тау 

атауын қыздың қарқара бөркіне апарып 

тірейді. Шындығында солай ма? Бір есептен, 

қарағай-қайыңы тау шыңдарына өрлей 

біткендіктен, қарқарадай еңселі, үкілеген бас 

киімдей көрікті бітіміне қарап, «иә, солай екен» 

деп пайымдап, мойындай салуға да болады. 

Бәлкім, қазақ ежелден қасиетті жер санаған 

Қарқаралы атауында этимологиясы ерек бір 

сыр жатқан болар...

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ

Ербақыт АМАНТАЙҰЛЫ

ЖОҚ

– Мемлекетімізде БАҚ туралы заң бар. 

Бі рақ оның орындалу барысы мүлде қада-

ға  ланбайды.  Осыдан  келіп  электронды  бұ-

қа 

 

ралық ақпарат құралдарының эфирінде ала-құлалық пайда болды. Себебі осы заң -

ның дұрыс жұмыс істеуіне жауапты ми нис -

тр   ліктер мен сот, прокуратура сияқты құ  зыр-

лы орындар дәл осы жағдайда бей қам  дық 

та нытып келеді. Қазір бізде заң қыз мет кер-

ле рінен көп ешкім жоқ. Алайда олар ша ғым 

түс песе, оңайлықпен қимыл дай қой майды. 

Са 


йып келгенде, телеарна 

лар мен ра 

дио-

лар дың  эфирлік  саясатын  қа  да  ғалап,  оларға кәдімгідей ықпал ете ала тын ме кемелер же-

терлік. Біз осы ба ғыт тағы жұмыстарымызды 

күшейтуіміз керек. Әйтсе де телеарналардағы 

заңбұзу шы лыққа  қа тыс ты  журналистер  қа-

уы мын жап пай кінә лай беруге болмас. Жал-

 пы,  отан дық  теле ар налардың  көр се ті лім де-

рін  рет ке  келтіру  ке ректігі  жө  ніндегі  мә се ле ні 

қазақ журналистері мен зиялы қа уым бая-

ғы дан-ақ көтеріп ке леді. 

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«Қазпошта» АҚ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

БАСПАСӨЗ – 2011

«Алаш айнасына» 

«Алаш айнасына» 

жазылу басталды

жазылу басталды

Қазақтың белгілі тарихшысы С.Ақынжанов «Орта-

ға сырлық Қазақстандағы қыпшақтар» атты іргелі ең-

бегінде қазақтың ұсақ шоқылары алып жатқан алапты 

«қыр-қырлы өңір» деп жазады. Қарқаралы тауларының 

жақпар-қатпарлы, қыртысты сипатына қарап, ежелгі 

Деш 

ті тұрғындары бұлай деп тегін айтпағанын аң-ға 

рамыз. С.Ақынжанов осы кітабында қыр-қырлы 

алқаптың Қарқаралы атауының қалыптасуына негіз 

болғанын да айта кетеді. Оған қоса қазақ халқының 

негізін құраған қырық рулы жұраттың да осы атауға 

қатысы барын жіліктеп шағып береді. Яғни «қырық 

рулы», «қыр-қырлы», «қарқаралы» деп жалғастыруға 

болады. Бұл ұқсастық, үндестік кездейсоқ сөздердің 

жамырасуы болмаса керек. Егер ғылымға сенсек, 

Қарқаралы атауының түп-төркінінде қырық рулы 

қазақтың бас қосқан жері деген мағына жатыр. 

Жалғасы 5-бетте 

Биыл академик-жазушы Сәбит Мұқа-

новтың 110 жылдық мерейтойы тойланғаны 

белгілі. Осы тойға орай бюджеттен 13,5 

миллион теңге бөлініп, Жамбыл ауданы 

Сәбит ауы 

лындағы жазушының мұра 

жа-


йына күрделі жөн 

деу жүргізілді. Аталмыш 

соманың 6 миллион 

нан астамы тек жә 

ді-

гер лерді жаңартуға жұм салған екен. Тойға кел ген  қонақтар  жа зу шының  қал дыр ған 

мұ 


раларын – кітаптарын, қолданған зат-

тарын, суреттерін көріп, бір марқайып қал-

ды. Мәдениет ошағында 200-ден астам не-

гізгі (жиһаз, киім-кешек, кітаптар) және 124 

қосымша жәдігер бар. Олардың бәрі түп-

нұсқа болып табылады. Өкінішке қарай, мұ-

ра жайды тамашалау мүмкіндігіне көпшілік ие 

бола алмай отыр. Себеп – жол қашықтығы. 

Облыс орталығынан 200 шақырымдай жер-

дегі ауылға көктем мен күздегі жаңбырлы 

күндері жету өте қиын. Ал қыста жолды қар 

алып қа лады. Артур ПЛАТОНОВ:

ДАТ!

6-б

етте

Артур ПЛАТОНОВ:

Д

6-б

етте

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№179 (405) 16.10.2010 жыл, сенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Гендерлік теңдік жөнінен ТМД-да тұғырымыз биік

Премьерлер қанша табады?

САЯСИ  БЮРОМені үш айға жұмыс сапарымен солтүстікке жіберсе, 

Петропавлды Қызылжар деп атап келер едім

ор ган дарымен ынтымақтастық жөнін-

де 

гі топтардың мүшесісіз. Қанша тіл 

бі лесіз?

– Қазақша мен орысшамды қоспаған-

да, неміс тілін әжептәуір білемін. Біздің 

жас күнімізде немістің тілін оқытты. Ке йін-

нен осы тілге қызығушылығым оянып, де-

пу 


тат болған кезімде де тілді меңгеруді 

же тілдіре түстім. Ал ағылшыншам шетелге 

бар 

ғанда әуежайда, таксиге отырғанда, қо 

нақүйге орналасуға, ас мәзірін оқып 

тап сырыс беруге жетеді. Жалпы, тұрмыс-

тық дең гейде білемін. – Жерлесіңіз, Мәжіліс депутаты 

Жа расбай Сүлейменовтің Петропавл-

ды Қызылжар атауына өзгерту туралы 

ұсы нысына бірінші болып қарсы шық-

тыңыз. Бірақ Жарасбай ағаны қол дау-

шылар, ал сізді түсінбегендер көп 

болып шықты. Бұған не дейсіз?

– Мені көпшілік түсінбегені рас. Мен 

об 

лыстағы қалың жұртшылықпен, ол жақтағы облыстық мәслихат депутат 

та-


рымен, жастар ұйымдары және ақсақалдар 

ке ңесімен ақылдаспай жатып, орталықтан 

мәлімдей салғанға қарсы шықтым. 

Парламентке облыс басшылығынан, 

халқынан орталықтың атын өзгерту туралы 

ұсыныс түскен жоқ. Әрине, популистік 

мәлімдеме жасай салу оңай. Бірақ 

атқарылатын жұмыс аз емес. – Сіз әлі солтүстік жұртшылығы 

дайын емес дегенді алға тарттыңыз. 

Осы мәселеге байланысты арнайы 

зерттеулер жүргізілді ме?

– Мен – солтүстіктің өкілімін. Аймаққа 

жұмыс сапарымен жиі барып тұрамын. 

Олардың тыныс-тіршілігімен етене таныс 

мен үшін ешқандай зерттеудің керегі жоқ. 

Мені үш айға Солтүстік Қазақстанға жұмыс 

сапарымен жіберсе, мен Петропавл 

атауын Қызылжар деп өзгертіп келер 

едім.

– Қаншама жыл өзгермей келе 

жатқан облыс орталығының атауын 

бір адам үш айда өзгерте салатын ол 

қандай оңай әдіс?

– Жергілікті ұйымдармен келіссөздер 

жүргізу керек. Облыстық бұқаралық 

ақпарат құралдарын осы мақсатта жұмыс 

істету қажет. Адамның санасына ықпал 

етуде ақпарат құралдарының рөлі зор ғой. 

Манипуляциялау жұмыстарымен қазірден 

бастап айналыса беру керек. «Буынсыз 

жерге пышақ ұру» Өскеменде, Оралда 

болған жағдайларға әкеліп соға ма деп 

қорқамын. 

– Саясаттан қолыңыз қалт еткендегі 

ермегіңіз не?

– Мен – тынымсыз қозғалыста жүретін 

адам 

мын. Тыным таппаймын. Диванда жат қанымды жан баласы көрген емес. Қо-

лым қалт еткенде шахмат, бильярд ой най-

мын. Шаңғы тебемін. Аңға шыққанды 

ИНТЕГРАЦИЯ

ЫҚПАЛДАСТЫҚ

Кедендік одақ елдерінің 

премьерлері кездесті

Роза Қазақстанға разы

ұна 


тамын. Лицензиялы жекеменшік 

мылтығым бар. – Сізге мергендік өнер қайдан 

дарып жүр?

– Мен жастайымнан аңға шығып дағ-

дыланғанмын. Мергендік әкемнен да-

рыды. 


– Қоршаған ортамыздың, табиға-

ты мыздың бір бөлігіне аң ату арқылы 

зиян тигізіп жүрген жоқсыз ба?

– Жылына екі қоян, үш үйрек, тағы 

басқаларды санаулы түрде атуға болады. 

Оған рұқсат бар. Мен шектен шықпаймын. 

Кейбіреулер тікұшақпен шығып алып, 

автоматпен атқылайды. Бұл – нағыз 

жауыздық. 

– Ән салу, би билеу өнеріңіз жоқ 

па?

– Сырнайда, домбырада бір кі 

сідей 

ойнаймын. Халық әндерін нақышына кел-тіріп орындаймын деп айта аламын. Ме-

нің әншілігімнен хабары бар достарым ан-

да-санда бас қосқанда ән айтқызбай жі-

бермейді.– «Екі жұлдыз» жобасына қатыспай 

неғып жүрсіз?

– Шақырса қатысар едім. Әлі шақыру 

түскен жоқ. Ғани әріптесім (Қасымов) сол 

жобаға қатысып жүргенде оған «әй, Ғани, 

сенің айтқаныңды түк түсінбеймін» 

дейтінмін. Шындығында, мен әнді 

Ғанидан жақсы айтамын.

– Әріптестеріңіздің көпшілігі апта-

сына екі рет футбол ойнайды екен. Бос 

уақытыңызда доп теппейсіз бе?

Жас кезімде футболды да ойна-

ғанмын. Қазір жас келді. Оның үстіне жол 

апатынан алған бел жарақатым бар еді. 

Алпысты алқымдаған жасымда доп қуалап 

жүріп, белімді қайта зақымдап аламын ба 

деп қорқамын.

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

БҮКПЕСІЗ ӘҢГІМЕҚазақтың дәстүрлі қоғамында ер мен әйелдің өз орны белгіленіп, тепе-теңдігі 

қамтамасыз етілген. Жаһандану кезінде еліміздегі ер мен әйел теңдігі қалай? 

Маржан БЕКДІЛДАЕВА, Алматы

Еліміз биылғы Global Gender Gap 2010 

рей тин гінде жыныстық теңдік жөнінен ТМД 

шең 


берінде тек Молдовадан қалып қойды. 

Global Gender Gap 2010 тізіміндегі 134 елдің 

ішінен Мол дова 34-тұғырдан көрінсе, Қазақ-

стан қол жет кізген меже 41-орын. Бізді өкше-

леп келе жат қан Ресей 45-орынды иеленсе, 

Қыр 


ғызстан 51-інші, Украина 63-інші, Ар-

мения 84-інші, Тәжікстан 89-ыншы, Әзір бай-

жан 100-інші орында. Айта кету керек, Бе ло-

рус 


сия мен Өз 

бек 


стан соңғы мәліметтердің 

жоқтығынан бұл ті зімге кірмей қалды. 

Жыныстар теңдігі бойынша Исландия, 

Нор  ве гия, Финляндия және Швеция ал ғаш-

қы орын дарға тұрақтады. Еуропа елдерінен 

Гер  ма ния  13-інші,  Британия  15-тұғырды 

ба 

ғындырса, Фран ция 46-ыншы, Италия 

74-інші  орынға  құл дилады.  Нә зік жан ды-

лар 

дың табысы жоғары са налатын АҚШ 

рей тингте 19-орында. Айта ке ту керек, ген-

дерлік теңдік таразыға тартылған рей тингте 

ер мен әйел арасындағы ресурстар мен 

мүм кіндіктердің арасалмағы бірінші кезекте 

ес  керілді.Кеше елордада ЕҚЫҰ Саммитіне әзірлік шеңберінде «Адам 

құқықтары жөніндегі уәкілдің мемлекеттік органдармен 

және үкіметтік емес ұйымдармен өзара әрекеттесуінің өзекті 

мәселелері» тақырыбында конференция болып өтті. Жиында 

ЕҚЫҰ-ның үш себетінің бірі болып табылатын адами өлшем 

мәселесіне, оның ішінде адам құқықтарын қорғау институтының 

қызметін жетілдіруге назар аударылды.

Қанат ҚАЗЫ

Қазақстанда Тәуелсіздіктің алғашқы 

кү нінен бастап адам құқы мен бостан ды-

ғы на ерекше назар аударылып келеді. Ата 

Заң ның 1-бабында адам құқы мен бос-

тан дығы – мемлекеттің ең жоғары бай лы-

ғы һәм ұлық құндылығы болып бекітілді. 

Со дан кейінгі кезеңде азаматтардың конс-

ти 

туциялық құқын қорғаудың заманауи эле менті ретінде омбудсмен институты құ-

рыл ғаны белгілі. Адам құқықтары жө нін-

де гі уәкіл аталатын осы институт, расында 

да, адам құқын қорғау саласындағы әлем-

дік мойындалған құрал болып табылады. 

Өйт 


кені өркениетті елде әлгі уәкіл ин-

ституттың көтерген мәселесіне, алға тарт-

қан ұсынысына кез келген мемлекеттік 

орган құлақ түреді. Дамыған елде ом буд-

смен институтының ұсынысына шекесінен 

қа раған шенеуніктің мансаптық болашағы 

бұлыңғыр болатыны сондықтан. Ал бізде 

ше? Омбудсмен институтының ұсыныста-

рын мемлекеттік органдар қалай қабыл-

дай 


ды? Адам құқықтары жөніндегі уә-

кілдің жыл сайын «том-том» етіп жи нақ-

таған баяндамаларынан қандай қо 

ры-


тын ды шығарып жатырмыз?

Рас, түрмелерге қатысты Адам құқық-

та 

ры жөніндегі уәкіл көтерген мәселе қоғам тарапынан ғана емес, халықаралық 

са рапшылар жағынан да ризашылыққа ие 

бол ды. Дегенмен мамандар аталмыш инс-

ти тутты заңнамалық қамтамасыз етуді әлі 

де жетілдіре түсу қажеттігін айтады. 

Сонымен бірге осы саладағы кез кел-

ген мәселеде нәтижеге қол жеткізу үшін 

әлгі институттың мемлекеттік орган 

дар-

мен және үкіметтік емес ұйымдармен өз-ара әрекеттесуін арттыру қажет екен. Адам 

құ қы мен бостандығын бетке ұстап, бұндай 

өр кениеттілік қағидатының кеңінен қанат 

жа юын қолдайтын ЕҚЫҰ-да осы мәселені 

бі рінші орынға қояды. Жалпы, біз бас қа-

рып отырған ЕҚЫҰ Қазақстандағы ом буд-

смен институтының жұмысын жаман ба-

ға ламайды. Дегенмен адам құқы мә се ле-

сінде «тырнақ астынан кір іздеуге әзір» 

тұ 


ратын еуропалықтар үшін омбудсмен 

жұ мысы төңірегінде де сыни мәселе та бы-

ла кетті. ЕҚЫҰ-ның Астанадағы  Ор та лы-

ғының басшысы Александр Кельчевский 

сөз басында институт қызметінің жемісті 

атқарылып жатқанын айтқанымен, бюд-

жет тен жеткілікті қаражат бөлінбей отыр-

ға нын бір «сүйкеп» кетті. «Өзара бай ла-

ныс 

тың тиімді болуы үшін мемлекеттік орган дар мен, үкіметтік емес ұйымдармен 

терең қатынас қажет етіледі. Бұндағы 

басты әңгіме азаматтардың проблемасын 

шешу те 


тігі ретінде омбудсмен институ-

тының ұсы ныстарына басқа органдар тү сі-

ніс 

тікпен қа раса игі. Көптеген демо 

кра-


тия лық ел дерде бұл мәселе мемлекеттік 

ап параттың  қыз метіне  қатысты  ашықтық 

мә дениетінің 

да муына, 

бұқаралық 

органның  есеп ті лі гіне,  қоғамдық  бақы-

лау дың болуына бай ла нысты оң шешімін 

та уып жатады. Сон дықтан да омбуд смен-

дердің өтінішін, ұсы 

нысын мемлекеттік 

органдар жіті на 

зар 


да ұстайды. Одан 

тайқып кетуге жол да, басқа амалдары да 

жоқ. Өкінішке қа 

рай, Қазақстанда бұл 

жағ дай енді ғана даму үстінде. Оның үс ті-

не толығымен қа лыптасып үлгерген жоқ. 

Жыл сайын Қа зақ стандағы Адам құ қық та-

ры жөніндегі уә кіл мемлекеттік органдарға, 

қоғамдық ұйымдарға бағыттап ұсыныстар 

әзірлейді. Алайда біздің байқауымызша 

олардың басым бөлігі не орындалмайды, 

не бол 


маса ішінара ғана орындалады. 

Мәселен, менің байқағаным, уәкіл та ра-

пынан жа сал ған ескертпелердің көбінесе 

әлеу мет тік-экономикалық  құқық  саласына 

қатыс ты бөлігі ғана жүзеге асып жататын 

секіл ді», – деді А. Кельчевский. 

ЕҚЫҰ Орталығы басшысының пі кі рін-

ше, қоғам алдында, мемлекеттік орган ал-

дын да күшті әрі сыйлы омбудсмен ин сти-

ту ты ғана адам құқықтары мен бостан ды-

Алқалы жиынға қазақстандық деле-

га  ция ны Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов 

бас 

тап барды. Кеден одағы үштігінің фор 

ма 


тындағы кездесуді аша отырып, 

РФ Пре мьер-министрі Владимир Путин 

«Ке ден одағына мүше елдер ұлттық заң-

на  ма ларды  үйлестіруге  бет  бұрғандары 

дұ рыс» деп мәлім етті. Басқосудың күн 

тәртібіне 2012 жылы құрылуы тиіс Бір-

ыңғай  эко но ми калық  кеңістікті  қалып-

тас тыру  мә се ле лері  шығарылды.  «Біздің 

мін 

детіміз – ор тақ мәмілеге келу. Біз 

қолда бар сенімді жә не жемісті ынтымақ-

тас тық тәжірибесіне сү йенеміз, осы жо-

ба ның 


қорытынды 

же тіс тігіне 

деген 

ортақ мүддеміз бар», – деді Вла димир Пу тин. Оның айтуынша, Бір ың ғай эко но-

ми 


калық кеңістік біздің кәсіп 

орын 


да-

рымызды бірыңғай жұмыс тәр 

тібімен, 

Әңгімелесуші тараптар Қырғызстанның 

парламенті мен үкіметі шұғыл арада құ-

рылу қажет екенін, елдің әрі қарайғы әлеу-

мет 

тік-экономикалық дамуының басты шар ты болып табылатын тұрақтылық пен 

қо ғамдық келісіммен қамтамасыз етудің 

жә не өзекті әлеуметтік мәселелерді ше шу-

дің қажеттілігін атап өтті. Осыған орай, күз 

және қыс айларында халықты дер кезінде 

азық-түлік пен отынмен қамтамасыз ету 

бо йынша қажетті шаралардың тез арада 

қол данылуының маңыздылығы баса көр-

сетілді.

Әңгіме барысында, сондай-ақ ЕҚЫҰ 

мен Қырғызстан арасындағы бұдан бы-

лай ғы ынтымақтастығы, ұйым тарапынан 

ара 

ласу және көмек көрсету салалары мә селелері талқыланды. Осы контексте 

Қыр ғызс тандағы  ЕҚЫҰ  полицейлік  кон-

суль та тив тік  тобының  жұмысына  қатысты 

мә се лелер  қарастырылды.  Сұхбат  со-

еркін таңдаумен және үш елдің кез кел-

генінде кәсіпті өз еліндегідей да 

муы 

на 


қажетті ауқымды кеңістікпен қам та масыз 

етуі керек. «Меніңше, ортақ құ 

қықтық 

кеңістікті қалыптастыра отырып, ұлт тық заңнамаларды үйлестіруге бет бұру ке-

рек, біз ең үздік және жемісті шаралар 

мен тәжірибеге қарай бағытталуымыз 

ке рек», – деді Ресей үкіметінің басшысы. 

Пре мьер-министр Кәрім Мәсімов «Бір-

ыңғай экономикалық кеңістік құру жө-

нін дегі бүгінгі талқылау біздің келіссөзге 

қа 


тыс 

қан барлық топтарымыз қай ба-

ғыт та ал ға жылжу керек екенін және со-

ған сай ше 

шім қабылдау керек екенін 

нақ ты біліп оты руына кезекті қадам жа-

сауға мүмкіндік береді» деп атап өтті.  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал