Облыстық прокуратураның берген мәліме­ ті не жүгінсек, үстіміздегі жылдың 24 маусы­жүктеу 0.72 Mb.

бет5/6
Дата31.01.2017
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6

  –  Қандай  мемлекет  болсын  сот 

жүйесіндегі орындау өндірісінің орны 

ИРАҚ ЕЛЕКЕЕВ, Жоғарғы сот жанындағы Сот әкімшілігі жөніндегі комитет төрағасы:

ерекше.  Егер  толыққанды  жүзеге 

ас пайтын  болса,  қара  қылды  қақ 

жарғандай  шешімнің  қажеті  қанша? 

Яғни сот орындаушыларының қыз меті 

жүр дім-бардым  қарағанды  көтер-

мейді. Жеке сот орындаушылары ин-

сти тутын енгізу туралы ойыңыз осын-

дай  мақсаттардан  туындап  отырған 

болар?

–  Біз  кезінде  Әділет  министрлігі  жа-

нындағы  комитет  болдық.  Сол  кездерде 

қатты құлдыраушылық болды. Сот орын-

даушылары  комитетін  қабылдап  алған 

кез де шешімдерінің орындалуы бар-жоғы 

35 пайыз ғана еді. Бүгінде бұл көрсеткішті 

77 пайызға көтердік. Бірақ бұл аз. Әлі де 

кемшіліктер  жетерлік.  Себебі  сот  шешімі 

шыққан  соң  міндетті  түрде  орындалуы 

тиіс.  Бірақ  27  пайызы  әлі  орындалмай 

жатыр.  Сол  себепті  бізге  ізденіс,  алға 

ұмтылыс  керек  болды.  Осы  кейпімізбен 

отыра  берсек,  ұзаққа  бармаймыз.  Көп 

болса келесі жылы тағы 1 пайызға артық 

орындармыз. Сонда не, 100 пайыз шешім 

орындалуы  үшін  27  жыл  күтуіміз  керек 

пе? Жоқ, бізге тың дүние керек. Ол – өзің 

айтып отырған жеке сот орындаушылары 

институтын енгізу. 

Алғаш  рет  жеке  сот  орындаушылары 

институтын енгізу туралы сөз 2005 жылы 

сот  орындаушыларының  IV  съезінде 

қозғалды. Қарап көрсек, біз көп нәрседен 

құр  қалыппыз.  Әлемнің  65  елінде  бар 

екен.  Сосын  жеке  сот  орындаушылары 

туралы  арнайы  заң  жобасын  жасап, 

Парламентке  ұсындық.  Біздің  ойымыз  – 

ҚұҚыҚ ПЕн ҚұРыҚ

ОҚИғА


бірдеңе  біле  ме  деген  сөз  алдымыздан 

кес-кестей  берді.  Сосын  жұртқа  түсіндіру 

жұмыстарына кірістім. Шынын айту керек, 

шықпаған  телеарнам  жоқ,  сөйлемеген 

радиом  жоқ.  Бәріне  шықтым.  Ондағы 

мақсат  –  ол  туралы  халық  бірдеңе  біл-

сін  дегенім  еді.  Халық  жеке  сот  орын-

даушылары  туралы  заң  жобасын  білмеуі 

мүмкін.  Бірақ  оның  не  екенін,  қандай 

пайда әкелетінін білуі тиіс.–  негізінен,  қарсы  болған  қай 

органдар екенін білуге бола ма?

– Жасыратыны жоқ, ұлттық қауіпсіздік 

комитеті,  Ішкі  істер  министрлігі,  Бас 

прокуратура сияқты мемлекеттік органдар 

қатты  қарсылық  білдірді.  Әсіресе,  Бас 

прокуратура  табандап  жатып  алды.  Олар 

«бұл  жобаның  пайдасы  жоқ,  жаппай 

күш  көрсету,  зорлық-зомбылыққа  әкеліп 

соғады» деген пікірде болды. Сот шешімін 

орындауды неге Ресейдегі сияқты жүйеге 

келтіруге  болмайды?  Қазіргі  кезде  нарық 

заманы 


болғандықтан, 

борышкер-

лермен  де  «нарық  тілінде»  сөйлесіп, 

нарық  заңдылықтарына  қайшы  келмей

-

тін механизмдермен ықпал етуіміз керек» деп  есептейді.  Алайда  бізге  Ресейдегі 

сияқты  қарудың  керегі  жоқ.  Мен  оған 

мүлдем  қарсымын.  нарықтық  жолмен 

келеміз.  Оған  таласым  жоқ.  Алайда 

нарық  заңына  сай  айла-тәсіл  қолдану 

керек  емес  пе?  Өзіңіз  ойлап  көріңіз.  Сот 

орындаушылары 

мұздай 


қаруланып 

автоматпен жүреді. Борышкердің есігінен 

автомат  асынып  сот  орындаушысы  кіріп 

жатса.  Бұл  –  мүлдем  ақылға  сыйымсыз 

дүние. Білемін, сот шешімдерін орындату 

–  қиын  шаруа.  Дегенмен  ізденіс  керек 

қой.  Олардың  пайымдауынша,  жеке  сот 

орындаушыларын  енгізу  сонау  90-жыл-

дардағы  рэкет  сияқты  күш  көрсетуші 

ықпалды топтардың пайда болуына әкеліп 

соғатындай  сияқты.  Менің  айтарым, 

ол ар  осы  заңды  әлі  де  болса  дұрыстап 

оқымаған.

–  Көптеген  заңгерлер  сот  орын-

даушысы қызметін жоғары көтерілер 

баспалдақ  деп  білетін  секілді.  Мұн-

да  тәжірибелі  мамандардың  тұрақ-

тамауы соның себебінен емес пе?

–  Оның  себебі  көп.  Ең  біріншіден, 

мемлекеттік  қызмет  туралы  заң  бар. 

Бір  лауазымды  қызметке  кіру  үшін 

Президент  Әкімшілігінде  жұмыс  істеуі 

керек. Сондай баспалдақтың ең төменгі 

сатысы – сот орындаушысы. Оның үстіне, 

жұмыстың қиындығын көрген соң, көбісі 

зытып  бе реді.  Банктегі  жұмыс  та  тура 

сол  сот  ор ын даушылары  секілді.  Бірақ 

ондағы  жа лақы  біздегіге  қарағанда  үш 

есеге көп. 

Соған  қарамастан,  кезінде  30-40 

жыл  сот  орындаушылары  болған  аға-

ла рымыз  да  бар.  Көбісі  қазір  сол  бей-

неттің  зейнетін  көріп  отыр.  Жақында  елі-

мізге  Франциядан  Мишель  деген  сот 

орындаушысы  келіп  кетті.  Ол  ата-баба-

сынан бері сот орындаушысы екен. Өзі – 

сот орындаушысы болып отырған бесінші 

ұрпақ.  Одан  басқа  жұмыс  істемеймін 

дейді.  «Қазір  бес  жасар  балам  бар.  Ол 

алтыншы ұрпақ болып, сот орындаушысы 

болады»  деп  қарап  отыр...  Бұл  деген 

не?  Тұрақтылықты  білдіреді.  Бізде  көбісі 

келеді  де  кетеді.  Рас  айтасың,  қызметтік 

баспалдақ деп қана біледі. 

сұхбаттасқан Бүркіт нұРАсыЛ

? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Сіздің  сауалыңызға  Қыздар  педа­

го гикалық  университетінің  оқытушысы 

Гауһар Көшербайқызы жауап береді: 

–  Мектеп  бітірушілер  жоғары  оқу 

орнына  түсу  үшін  жылда  ұлттық  бірың-

ғай  тестен  өтіп,  сертификат  алады. 

Бұл  сертификат  тек  сол  мектеп  бітірген 

жылы  ғана  оқуға  түсу  үшін  жарамды. 

Ал  мектеп  бітіргеннен  кейін  бір  немесе 

бірнеше жылдан соң жоғары оқу орнына 

тапсырушылар  жылда  20  маусым  мен 

9  шілде  аралығында  құжаттарын  тап-

сырады.  Олар  сертификат  алу  үшін 

кешенді  тестен  өтеді.  Тіпті  бірден  «ақылы 

бөлімде  оқимын»  дегендер  немесе 

«сырттай  бөлімге  түсемін»  деушілер  де 

кешенді  тестен  өтіп,  кемінде  45  балл 

жинауы  тиіс.  Ал  мектепті  жаңа  бітірген 

түлектер  ұБТ-дан  өткенін  растайтын 

сертификатпен  конкурсқа  қатысу  үшін 

немесе ақылы бөлімге түсу үшін таңдаған 

оқу орындарына 23 шілдеден 10 тамызға Менің қызым былтыр мектеп бітірген. Биыл жоғары оқу орнына 

құжаттарын тапсыру үшін 10 шілдеде Қыздар педагогикалық университетіне 

барсақ, ондағылар бізге «Бір күн кешігіп қалдыңыздар, мектепті бұрын 

бітіргендердің құжаты тек 9 шілдеге дейін қабылданды» деп қайтарып жіберді. 

осы заңды ма? 

Шолпан ҚАсАноВА

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі 

мамандарының  мәліметінше,  Қазақстан 

тарихын, ел бірлігін, халықтардың рухани 

құндылықтарын,  Тәуелсіздік  әкелген  же-

тіс тіктерді  паш  ету  мақсатында  өнер  мен 

мәдениет  саласы  өкілдері  арасында 

«Тәуелсіздік  толғауы»  республикалық 

байқауы  жарияланып  отыр.  Байқау  алты 

жанрлық  аталым  бойынша  өтеді:  опера, 

балет,  драмалық  шығарма,  камералық 

музыка,  қазіргі  заманғы  ән  және  бала-

ларға  арналған  ән.  Өнер  бәсекесіне 

жеке авторлар да, авторлық ұжымдар да 

өтініш білдіре алады. Өтініш білдірушілер 

құжаттары  мен  шығармасын  екі  бөлек 

хатқа салып жолдауы тиіс. Үміткерлерден

–  аты-жөні,  мекенжайы,  байланыс 

теле фондары көрсетілген өтініш;

шығармашылық өмірбаян;

– байқауға жіберілетін шығарма жай-

лы мағлұмат;

– шығармашылық бірлестіктер, белгілі 

өнер  мен  әдебиет  қайраткерлері  берген 

рекомендация (болса);

жеке куәліктің көшірмесі;

– білім туралы куәлік;

Байқауға қатысып, бағыңды сынаМен ел тәуелсіздігі тақырыбына арналған республикалық байқау өтетіні 

туралы естіп едім. соның шарттарын жария етсеңіздер екен. ол қандай 

байқау?

Меруерт нАуРызБАЕВА, Астана қаласы

Кешенді тестен кешігіп қалдық па?

әрине,  өзінің  ақшасына  байланысты.  Он 

шақты көмекшісі болуы да мүмкін. Санға 

шектеу  жасамаймыз.  Бізде  қазіргі  сот 

орындаушылары  көмекшісіз-ақ  жылына 

300-400  құжатпен  жұмыс  жасап  үлгеріп 

жатыр.  Ал  қаншама  көмекшісі  бар  жеке 

орындаушылардың қалай жұмыс істейтінін 

осыған  қарап  ойлана  беріңіз.  Екіншіден, 

қаншама 

адамға 


қосымша 

жұмыс 


табылады. Оның үстіне, олардың артынан 

«сен  осыны  дер  кезінде  орындайсың» 

деп  жоспар  алып  қуып  жүрмейсің.  Олар 

өздері үшін жүгіреді. Апта сайын жиналыс 

та  өткізбейсіз.  Дұрыс  жұмыс  істемесе, 

лицензиясынан айырылады. 

Өз басым үлкен сеніммен айта аламын, 

бұл  –  өте  маңызды  жоба.  Болашағымыз 

үшін,  дамуымыз  үшін  өте  тиімді.  Жем-

қорлық  пен  сыбайластық  тыйылады.  Ең 

бастысы,  жеке  сот  орындаушыларына 

ар найы  лицензия  беріледі.  Олар  сот 

бақылауы  бойынша  ғана  жұмыс  істейді. 

Сол  себепті  заңсыз  әрекеттерге  жол 

берілмейді деп айта аламын. 

Заң  жобасы  былтырғы  қараша  айы-

нан  бастап  биылғы  мамыр  айына  дейін 

Парламент  талқылауында  болды.  Мәжі-

лісте екі оқы лымда қаралды. Олар 400-ге 

жуық өзге рістер енгізді. Комитеттегі жұмыс 

тобында  талқыланды.  Алла  жазса,  күзде 

Сенатта  қаралады.  Сол  кезде  тағдыры 

шешіледі. 

 Бізде мемлекеттік сот орындаушылары 

қалады. Ол ешқайда кетпейді. Бірақ көбісі 

осыны  біле  бермейді.  Көбісі  бізді  жеке 

сот  орындаушыларын  енгізу  арқылы, 

жауапкершіліктен  қашқалы  отыр  деп 

кінәлайды.  Қашанда  заңды  әзірлегеннен 

гөрі  Парламентте  талқылау  қиынның-

қиыны.  Кейбір  ұсыныстарымыз  өтті. 

Кейбірі  өтпей  қалды.  Дегенмен  біраз 

жұмыстар жасадық деп ойлаймын. 

– Қандай адамдар жеке сот орын-

даушысы бола алады?

–  Түсінікті  болуы  үшін  бұл  жерде 

кейбір  елдің  заңымен  түсіндіре  кетейін. 

Біздің ұсынған заңымыз бойынша, бұрын 

сот  орындаушысы  болған  адам  ғана 

жеке сот орындаушысы бола алады. Өзге 

елдің заңында бұл жоқ. Әйтеуір, жоғары 

заңгерлік  білімі  болса  болды.  Біз  олай 

еткіміз  келмеді.  Үлкен  жауапкершілік 

ұстанып отырмыз. Олар ертең өз жұмысын 

орындай  алмай  жатса,  білімі  жетпей 

жатса,  не  болмақ?  Ең  кемінде  бес  жыл 

сот  орындаушысы  болған  адам  ғана  осы 

құрметке ие болады. 

Сондай-ақ  жеке  сот  орындаушысы 

болатын  адамның  белгілі  көлемде  сақ-

тандыру  қоры  болуы  керек.  Шешімдер 

орындалмаса,  сақтандыру  қорындағы 

қар жысынан аламыз. Бұл – ешқандай ел-

дің заңында жоқ дүние. Сонымен қатар біз 

оларды  бақылап  отырамыз.  Заң  талабы 

бойынша сот орындаушысы үш күн қата-

рынан жұмыс жасамаса, сот арқылы оның 

лицензиясын тоқтатуға құқымыз бар. –  Қалай  дегенмен,  жаңаның  аты 

—  жаңа.  Жеке  сот  орындаушылары 

ин с титутын  енгізу  туралы  баста-

маңыз ды  қоғам  қалай  қабылдады 

деп  ойлайсыз?  Естуімізше,  кейбір  құ-

қық  қорғау  ор гандары  тарапынан 

қар сылыққа  тап  болып  жатқанға  ұқ-

сайды. 

–  Әрине,  жаңаның  аты  жаңа  болған 

соң,  қарсылық  танытушылар  өте  көп 

болды. Ең алдымен, осы заң туралы халық Жеке сот орындаушыларын 

енгізу – рэкет сияқты  

күш көрсетуші топтардың 

пайда болуы емес

жеке сот орындаушыларын енгізу арқылы 

мемлекеттік  сот  орындаушыларының 

жұ мысын  жеңілдету.  Сол  кезде  ғана  сот 

шешімдерін  толық  орындауға  мүмкіндік 

болады деп ойлаймыз. 

Бізде сот орындаушылары аяғынан тік 

тұрып  жұмыс  істейді.  Борышкерге  өздері 

барады,  өздері  іздейді.  Есепшілерді  тек-

середі.  Машақаты  өте  көп.  Ал  шетелде 

мұның  бірі  де  жоқ.  Мысалы,  Эстонияда 

мұндай  алашапқын  атымен  жоқ.  Өзім 

барып  куә  болдым.  Бәрі  компьютерде, 

арнайы  бағдарламада  дайын  тұр.  Кімнің 

мойнында не бар, қандай байлығы, қандай 

шайлығы бар, бәрі сонда. Мен елге келген 

бойда Президент Әкімшілігіне хат жаздым. 

Осыны  неге  енгізбейміз  деп.  Біз  осыдан 

соң мұндай бағдарламаны жарты жылдың 

ішінде  Қазақстанға  ен гіздік.  Қазір  сот 

орындаушылары өз ка бинетінде отырып-

ақ кімде не барын біліп отырады. Ол сол 

жерде  отырып,  борышкердің  бар  мүлкін 

«тұтқындай» (арест) алады. Бұл – бірінші. 

Екіншіден,  олар  Ішкі  істер  министрлігінің 

базасына  кіріп,  борышкердің  автокөлігі 

болса,  оның  да  пайдалануына  шектеу 

қояды.  Оның  мойнында  жері  бар  ма? 

Оны Жер комитетінен іздей алады. Салық 

комитетіне  кіріп,  оның  есепшотындағы 

заңдарының барлығын қарадық. Көптеген 

дамушы  мемлекеттер  үлгіні  Франциядан 

алыпты.  Ал  бізге  жақындауы  осы  Балтық 

елдеріндегі  заң  болды.  Біз  үшін  бастама 

болғандықтан,  елімізге  сол  елдің  білікті 

мамандарын 

шақырттық. 

Сондай-ақ 

Болгария секілді бірнеше мемлекеттердің 

заңдарын  да  қарай  отырып,  келген 

мамандармен  бірлесе  отандық  жеке  сот 

орындаушылары  туралы  заң  жобасын 

жазып шықтық. 

–  Жалпы,  жеке  сот  орындау шы-

ларын енгізгеннен не ұтамыз? Қашан 

енгізіледі? Біздің елде аталмыш жүйе 

қандай  механизмдер  арқылы  жұмыс 

істейді? 

–  Шынын  айту  керек,  бізде  сот 

орындаушылары  жетіспейді.  Әлі  де 

болса  642  сот  орындаушысы  қажет.  Ал 

жеке  сот  орындаушысы  енгізілсе,  бұл 

олқылықтың  орны  толар  еді.  Керісінше, 

қазіргі  жұмыс  істеп  жатқан  1700-ден 

астам  сот  орындаушыларының  біразы 

күні  ертең  лицензия  алып,  жеке  сот 

орындаушыларына ауысады. Жекеменшік 

сот  орындаушылары  арқылы  бізге  үлкен 

мүмкіндіктер  келеді.  Мысалы,  әр  жеке 

сот  орындаушысының  ең  кемінде  үш-

төрт  көмекшісі  болады.  Олардың  саны, 

аударымдарды да тоқтата алады. Әрине, 

бәрі  заң  жүзінде  ғана.  Бұл  бағыттағы 

жұмыстар  жүргізіліп  жатыр.  Келесі  жылы 

бұдан  да  жоғары  жетістікке  жетеміз  деп 

ойлаймын. 

Тағы бір айта кетерлігі, біз бүгінгі таңда 

білікті  мемлекеттік  қызметкерге  ақшалай 

ынталандыру  жұмыстарын  дұрыс  жолға 

қоя  алмай  келеміз.  Өйткені  белгілі  бір 

заңдық  шектеулер  бар.  Біз  жалақысынан 

артық ақша бере алмаймыз. Ал жеке сот 

орындаушыларында бұл мәселе өзінен-өзі 

шешіледі. Олар өзі орындаған қаржының 

кемінде  10  пайызын  сыйақы  ретінде  ала 

алады. 

Біз осы заңға көп дүние енгіздік. Соның бірі  –  алимент  мәселесі.  Балаға  алимент 

төлеу  керек.  Ал  әкесі  болса  шетелде 

талтайып жүреді. Анасы мен баласы ақша 

таба  алмай  үйде  отырады.  Ондайларға 

тыйым салуды көтердік. Мысалы, біреулер 

көлігіне ие болмай, адамды қағып кетеді. 

Тіптен  өлтіріп  те  алады.  Оларды  ешкім 

жүргізуші  куәлігінен  айырмайды.  Ал  біз 

оларды өмір бойы көлік жүргізу құқынан 

айыру туралы бастама көтердік. –  Жеке  сот  орындаушылары  инс-

титутын енгізу мәселелерінде әлем дік 

тәжірибелер де ескерілген болар?

–  Жеке  сот  орындаушылары  тарихта 

ең  алғаш  рет  Францияда  енгізілген  екен. 

Ол  сонау  Бонапарт  заманынан  бері  бар. 

Балтық  елдерінде  бұл  жүйе  өте  жақсы 

жолға  қойылған.  Эстония  мен  Латвия 

елдерінде  де  жеке  сот  орындаушысы 

ерте  пайда  болған.  Осы  мемлекеттердің 

– әлеуметтік жеке код пен СТн көшір-

месі;


–  13х18  көлемдегі  екі  фотосурет 

талап  етіледі.  Хаттар  желтоқсанның  1-іне 

дейін  мына  мекенжайға  жолдануы  тиіс: 

010000,  Астана  қаласы,  Есілдің  сол 

жағалауы, Министрлер үйі, ҚР Мәдениет 

және  ақпарат  министрлігі,  15-подъезд, 

513-кабинет,  тел.:  8  (7172)  74-05-16; 

74-05-17; 74-05-18.

дейін  құжаттарын  тапсырады.  Кешенді 

тестен  өткен,  мемлекеттік  гранттан 

үміткер  талапкерлер  түгелдей  тамыз 

айында конкурсқа қатысады. Жылда осы 

жүйе қайталанса да, көптеген ата-аналар 

дұрыс  түсінбей,  «құжат  тамызға  дейін 

қабылданады  ғой»  деп  жайбарақат 

жүріп,  былтырлары  мектеп  бітірген 

балаларын  9  шілдеден  кешіктіріп  алып 

келеді.  Бұл  уақытта  мемлекет  бойынша 

кешенді тестке жіберу аяқталып, барлық 

база  жабылып  қалады.  Ал  керісінше, 

кейбір  ата-ана  мектепті  биыл  бітірген 

балаларын  ерте  әкеп  алады  да,  құжат 

қабылдау  басталғанша  сенделіп  жүреді. 

Сол  үшін  де,  меніңше,  талапкерлердің 

құжатын қабылдаудан бір ай бұрын құжат 

қабылдаудың  ережесін  теледидардан 

қайта-қайта  жарнамалап,  халықты  тегіс 

құлақтандыру қажет. 

Аққу  Мақатова  2006-2007  жыл-

дар  аралығында  прокуратурада  іс-

қағаздарын  жүргізуші  ретінде  қызмет 

еткен  екен.  Жұмыстан  кеткен  соң  да 

«кәсібін»  жалғастыра  беруді  шешкен. 

Өзінің қолында болған соң лауазымды да 

жоғарылатып  көрсетуге  тырысқан.  Яғни 

прокурордың формасын киіп, жұртқа өзін 

облыс  прокурорының  көмекшісі  ретінде 

таныстырыпты.  Мұндай  шенді  адамға 

қалай сенбейсің?

Алаяқ  әйелге  алданып  қалғандардың 

дені – оның таныстары. Бұрынғы ауылдасы 

Аманжолова  деген  азамат  Аққуға  6,5 

мың  АҚШ  долларын  өз  қолымен  беріп, 

бүгінде саусағын тістеп қалды. Алаяқ әйел 

оған  кепілде  тұрған  пәтерлердің  бірін 

осы сомаға тауып беруді уәде етіпті. Енді 

біреулеріне  арзан  көлік  сатып  бермекші 

болған.


Бір  жарым  жыл  ішінде  талайды 

тақырға отырғызған әйелдің ары қарайғы 

тағдырын  қалалық  соттың  судьясы 

Бақытжан  Сатыбалдина  шешті.  Барлық 

мүліктерін  тәркілеп,  оған  сегіз  жылын 

жалпы  тәртіптегі  түзеу  мекемесінде 

өткізуге «жолдама» берді. 

Сотқа  алаяққа  алданып  қалған  адам-

дардың екеуі ғана келді. Ольга Литвинова 

жалақысы  жоғары  жұмысқа  орналасам 

деп үміттеніп жүргенде, танысы түрмеден 

бір-ақ шығыпты.ольга ЛИтВИноВА, 

жәбірленуші:

–  Азық­түлік  дүкенінде  сатушы 

болатынмын.  Бірде  Аққу  дүкенге 

келді. 

Бұрын 

екеуміз 

облыстық 

ауруханада  бірге  жұмыс  істегендіктен 

таныспыз.  Ол  прокурор  екенін  айтып, 

мені  Әскери  институтқа  жұмысқа 

орналастыруға  уәде  берді.  Әрине, 

тегін емес, қалтамдағы 12 700 теңгені 

санап  алды.  Қашан  хабарласар  екен 

деп жүргенмін. Сөйтсем, Аққу құрбым 

алаяқ болып шықты. 

Ербақыт АМАнтАйұЛы,

Солтүстік Қазақстан облысы

Аққу 

азаматтарды 

алдап соқты

Петропавл қалалық соты 

алаяқтықпен айналысқан Аққу 

Мақатованы сегіз жылға бас 

бостандығынан айырды. Өзін 

«прокуратура қызметкерімін» 

деп таныстырған ол бір жарым 

жыл ішінде 27 адамның 

6 миллион 400 мың теңге 

қаржысын қалтасына басып 

үлгерген.

Қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі 

департаментіне  Желтоқсан  көшесіндегі 

24-үйдің  тұрғындарының  белгісіз  газдан 

уланғаны туралы хабар кешкі сағат 10.30-

да  түсіпті.  Департамент  мамандарының 

айтуынша,  үйдің  кіреберісіне  белгісіз 

біреу  газ  баллоншасын  шашып  кеткен. 

Соның  салдарынан  19  адам  уланған 

көрінеді.  1999  жылы  туған  Ж.Өміркүл 

қазір  балалар  ауруханасында  жатыр. 

Қалған  18  тұрғынның  денсаулығына  аса 

зиян келмегендіктен, дәрігерлер көмегіне 

жүгінуден бас тартыпты. нұрбек ӘШІМоВ, 

Жетісу аудандық ішкі істер 

бөлімінің кезекшісі:

–  Хабар  түскен  бетте  жедел­

іздестіру  тобы  оқиға  орнына  бар ды. 

Газ  баллоншасынан  газ  тез  тарал­

атындықтан,  пәтерлерге  иісі  кір ген 

болуы  керек.  Алайда  біз  барғанда 

ешқандай иіс болған жоқ, күдікті зат та 

табылмады.

Жансая сЕРғАзыҚызы

Белгісіз 

газдан 

уланды

Өткен жұмада, яғни шілденің 

10-ы күні Алматы қаласындағы 

көпқабатты үйлердің бірінде 

төтенше оқиға болды. соның 

салдарынан 19 адам белгісіз 

газдан уланып қалды. 

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№115 (115) 14.07.2009 жыл, сейсенбі

www.alashainasy.kz

7

додауниверсиада

бокс


? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

бұл сұрақтың жауабын білу үшін семсерлесуден 

Қазақстан  студенттер  құрамасының  аға  бапкері 

Элдар Әлімжановқа жолығып, төмендегідей жауап 

алдық. 


– белградтағы универсиадада FIE халықаралық 

семсерлесу  федерациясы  атқару  комитетінің 

жылжымалы  жиыны  өтті.  онда  ортаға  салынған 

басты мәселе осы спорт түріндегі жарыс ережесін 

өзгерту туралы болды. алайда атқару комитетінің 

шешімі  бойынша  бір  жылға  дейін  ереже 

өзгермейтін болып шешілді. сол аралықта барлық 

ұлттық  федерациялар  өздерінің  ұсыныстарын 

жолдаулары  керек.  бүгінгі  таңда  бірнеше  ұсыныс 

қаралып  отыр.  оның  біріншісі  –  жекпе-жектерді 

шеңбердің  ішінде  өткізу,  екіншісі  –  жарыс  жолын 

дөңгелектеп,  нысана  белгілеп  қою.  Яғни  орта 

тұсында  қарсыласын  түйресе,  ұш  ұпай.  Үшіншісі 

–  бұрынғыдай  бір-бірлеп  емес,  жұптасып  өнер 

көрсету.  бұл  дегеніңіз  –  жарыстың  тез  өтуіне 

ыңғайлы. ал соңғы қарастырылып жатқан ұсыныс 

– жарысқа қатысушылардың барлығын бір-бірімен 

кездестіріп шығу.

семсерлесу ережесі өзгере ме?1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал