Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТжүктеу 1.31 Mb.

бет13/13
Дата09.01.2017
өлшемі1.31 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

келіні, немерелері Айпатша, Ақнұр, Ұлбазар, 

жиені Әлішер

Жымпиты 


ауылының 

тұрғыны 


Жасұлан  қайыржанұлы  Сапарға- 

лиевтың  бақилық  болғанына  23  ма-

мырда  1  жыл  болады.  Елінің  елеулісі, 

отбасының  арқасүйері  болған  азаматты 

ажал  арамыздан  тым  ерте  алып  кетті. 

Көрер қызығы, алып армандары артында 

қалды. Біздер осы үшін күйінеміз.

Жаратқан Жасұланымызға 

                жұмақты нәсіп етсін! 

Азаматтыққа бар едің

Болмысың болды бөлектен. 

Жарқырап жүрген жан едің, 

Жалт етіп сөндің кенеттен.

Салғасын қайғы сарсаңға, 

Егіліп, жоқтап ел қалды. 

Жанымызда жоқ болсаң да, 

Жадымыздасың сен мәңгі!Сағына еске алушылар: ата-анасы Қайыржан-

Гүлбағила, аға-жеңгесі Руслан-Нұрсәуле, 

зайыбы Гүлнұр, ұлдары, бауырлары.

Қаратөбе  ауданы  Аққозы  ауылы- 

ның  тұрғыны  болған  анамыз 

Олим- 

пия  назашқызының  өмірден  өтке- 

ніне 1 жыл болып отыр.

Асыл ана, сөнбейді шырағыңыз,

Өмірде биік тұрар Құраныңыз.

Алдың жарық, ал артың пейіш 

                                                    болып,

Жәннатта болсын орын, 

                                             тұрағыңыз.Сағына еске алушылар: ұл-қыздары 

Думанбек-Лаура, Райса-Нұрбек, Есенбек-

Орынгүл, Райхан-Аман, Сайранбек-Айнагүл, 

немере-жиендері

Қазталов  ауданы  Бостандық  11  жылдық  мектебін  1965 

жылы  бітірген  түлектері,  қадірлі  де  аяулы  сыныптаста-

рымыз 


гүлжиян  нұғманова,  Жақсылық  Жұмағалиев, 

Борис  Бектеміров,  Бақыт  меңдібаева,  Айғаным  Жа-

купова,  Артық  ержақаева,  шолпан  қожанова,  Седих 

үмбеталиев,  қадем  рахметов  өмірден  ерте  кетті.  Жаны 

жайсаң ата-ана, елге танымал тұлға еді барлығы. Олар тірі 

болса, 25 мамырда мектеп бітіргеніміздің 50 жылдығын бір-

ге тойлар едік-ау... Бүгін оларды сағынышпен еске ала оты-

рып,  қимас  та  қызық  күндердің  қайта  оралмасына  сенгің 

келмейді...

Бірге өскен, қызық кешкен құрбы-құрдас,

Бауырдан артық едің кейде қимас.

Сағынып, сол күндерді еске аламыз,

Көңілде  есімдерің  бір  жоғалмас,  -  дейміз.  Жандары 

жәннатта, топырақтары торқа болсын! 

Еске алушылар: сыныптастары

Жаңақала  ауданы  Пятимар  ауы-

лы  Борық  мекенінің  тұрғыны  болған 

асқар  таудай  арқасүйер  әкеміз Сә- 

лекен  Жұмағалиұлы  Жұмағалиев 

арамызда  болса,  21  мамырда  80 

жасқа  толар  еді...  Сұм  ажал  әкемізді 

бұл  өмірден  алып  кеткеніне  биыл  20 

жыл  болып  отыр.  Әкеміздің  жатқан 

жері  жарық,  топырағы  торқа,  жаны 

жәннатта  болсын  деп  сағына  да 

қайғыра еске аламыз.Еске алушылар: зайыбы Жамал, қыз-күйеу 

баласы Мақсот-Гүлмаржан, қарындасы Бақыт, 

жиендері Мақсот-Әдемі, Алиса-Нұрғали, 

Абылай-Әсемгүл, бажасы Аманша-Рысқал, 

келіні Меңсұлу, баласы Виталий, жиен апасы 

Қайнеш Сұлташқызы

Орал  қаласының  тұрғыны  бол- 

ған  асқар  таудай  әкеміз 

Ахмет  шә- 

кенайұлы  Жүсіпқалиев  егер  де  ор-

тамызда  болса,  22  мамырда  80  жасқа 

толар еді...

Көп болды үлкен жүрек тоқтағалы,

Қайырылып өз үйіне соқпағалы.

Бүгін туған күніңде ұл-қыздары,

Өзіңді, әке, сағынышпен еске 

                                                        алады.

Әкеміздің  жатқан  жері  жарық,  то- 

пырағы торқа, жаны жаннатта болсын. Оның жарқын бей-

несі жүрегімізде мәңгілік сақталады.

Еске алушылар: зайыбы Қалима, бала-

келіндері Әлібек, Қадырбек-Сәуле, Назбек-

Зәкия, қыз-күйеу баласы Светлана-Асқар

Назгүл, немерелері Азат, Бекет, Ақшолпан, 

Әлиахмет, жиендері Аслан-Шынар, Әнел-

Нұрсұлтан, Азиз, жиеншары Арлан

1.  құқықтық  және  ақпараттық  қам- 

тамасыз  ету  бөлімінің  басшысы  D-O-3  

(10-1)  бос  лауазымдық  жалақысы  ең- 

бек  өткерген  жылдарына  байланысты 

84563 теңгеден 114032  теңгеге дейін. 

Функционалдық  міндеттері:  Агро- 

өнеркәсіп  кешен  мәселелері  бойынша  

басқармаға  қатысты  нормативтік-құқық- 

тық  актілердің,  облыс  әкімдігі  қаулыла- 

рының,  облыс  әкімінің  шешімдерінің, 

келісімдері  мен  өкімдерінің  жобала- 

рын  дайындайды.  Басқарманың  шаруа- 

шылығына  қатысты  шарттарға  сараптама 

жасайды.  Жеке  және  заңды  тұлғалардың 

өтініштерінің  уақытында  тіркелуіне  және  

тиісті  дәрежеде  қаралуына  жауапты,  сол  

бойынша  өкілетті  органға  статистикалық 

есепті ұйымдастырады. ҚР Бюджет кодек- 

сіне  сәйкес,  республикалық  бағдарлама- 

лардың,  келісімдердің  дайындалуын  құ- 

қықтық  жағынан  қамтамасыз  етеді.  Бас- 

қарма  бөлімдері  дайындаған  лицензия- 

лардың  заңдылығын  және  оның  орын- 

далуын  бақылайды. Басқарма қызметкер- 

леріне  Қазақстан  Республикасы  заңнама- 

ларына  енгізілген  өзгерістер  мен  то- 

лықтыруларды  насихаттау  жөнінде  құ- 

қықтық  оқуларды  ұйымдастырады.  Сотта 

және  басқа  да  ұйымдарда  басқарманың 

құқықтық  мәселелеріне  қатысты  мүдде- 

сін  қорғайды.  Басқарманың  ішкі  бақылау 

қызметі  жұмысын  ұйымдастырады  және 

жүргізеді. Басқармада мемлекеттік қызмет 

көрсету  стандарттарына  сай  мемлекет-

тік  қызмет  көрсету  регламенттерін  бекіту 

мерзімдерінің  сақталуын  және  жүзеге 

асырылуын 

қадағалайды. 

Сыбайлас 

жемқорлық  мәселелері  бойынша  бағ- 

дарламалардың  орындалуын  бақылау 

және  ақпараттар  мен  есептерді  уақтылы 

ұсынумен жұмыстанады.үміткерге  қойылатын  талаптар:  Құ- 

қық  (құқықтану,  заңгер,  халықаралық 

құқық)  мамандықтары,  бойынша  жоғары 

білім. 


Қазақтан  Республикасы  заңнамасын 

тестілеу  бағдарламасына  сәйкес  норма-

тивтік-құқықтық  актілерді  білу,  мемлекет-

тік  тілді  білу.  Осы  санаттардағы  лауазым- 

дар  бойынша  функционалдық  міндеттер-

ді орындау үшін қажетті басқа да міндетті 

білімдер. 

Конкурс  ҚР  Мемлекеттік  қызмет  іс-

тері  агенттігі  төрағасының  2013  жылғы 

19  наурыздағы  №06-7/32  бұйрығымен 

бекітілген бос әкімшілік мемлекеттік лауа- 

зымға  орналасуға  конкурс  өткізу  және 

конкурс 

комиссиясын 

қалыптастыру 

қағидалары негізінде өткізіледі.

Конкурс  комиссиясының  отырысына  

байқаушыларды қатыстыруға жол беріле- 

ді. 

қажетті құжат тізбесі:

1) белгіленген нысан бойынша өтініш

2)  мөлшері  3х4  фотосуреті  бар  белгі-

ленген нысандағы сауалнама; 

3)  нотариалды  куәландырылған  білім 

туралы құжат көшірмесі; 

4)  нотариалды  куәландырылған  еңбек 

жолын растайтын құжат көшірмесі; 

5)  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық 

сақтау  министрлігінің  2010  жылғы  23 

қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген 

(Қазақстан  Республикасының  норматив- 

тік-құқықтық  актілердің  тізілімінде  2010  

жылы  21  желтоқсанда  №6697  болып  тір- 

келген)  нысан  бойынша  денсаулық  жағ- 

дайы туралы анықтама;

6)  Қазақстан  Республикасы  азама- 

тының жеке куәлігінің көшірмесі;

7)  құжат  өткізу  сәтінде  күші  бар  шекті 

мәннен  төмен  емес  нәтижелі  тесттен  өту 

туралы сертификат.

Білімі  туралы  құжаттарды  шетелдік 

білім  беру  ұйымдарында  алған  азамат- 

тар  («Болашақ»  бағдарламасының  түлек- 

терінен  басқа)  білімі  туралы  құжаттарын 

нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс.  

Азаматтар  біліміне,  жұмыс  тәжірибе- 

сіне,  кәсіби  шеберлігіне  және  беделіне 

қатысты  (біліктілігін  арттыру,  ғылыми 

дәрежелер  мен  атақтар  берілуі  тура-

лы  құжаттардың  көшірмелері,  мінезде-

мелер,  ұсынымдар,  ғылыми  жарияла-

нымдар  және  өзге  де  олардың  кәсіби 

қызметін,  біліктілігін  сипаттайтын  мә- 

ліметтер)  қосымша  ақпараттарды  бере 

алады.


Конкурсқа  қатысуға  қажетті  құжаттар 

конкурс  өткізу  туралы  хабарландыру 

жарияланған сәттен бастап күнтізбелік 10 

жұмыс  күні  ішінде  090000,  БҚО,  Орал  қ., 

Қасым  Аманжолов  көшесі,  75-үй,  2-қабат, 

203-бөлме  немесе  zko_selhozup@mail.ru. 

электрондық поштасы бойынша ұсынылуы 

тиіс.


Электрондық пошта арқылы конкурсқа 

қатысуға  құжат  тапсырған  азаматтар 

әңгімелесу  басталғанға  дейін  бір  жұмыс 

күнінен кешіктірмей құжат түпнұсқаларын 

тапсырады.

Әңгімелесуге  жіберілген  үміткерлер 

одан үміткерлерді әңгімелесуге жіберу ту-

ралы хабардар ету күнінен бастап 5 жұмыс 

күні  ішінде  Батыс  Қазақстан  облысының 

ауыл  шаруашылығы  басқармасында  әңгі- 

мелесуден өтеді. 

«Батыс қазақстан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы»  мм  әкімшілік мемлекеттік лауазымының бос орнына 

орналасуға конкурс жариялайды 090000, БқО, Орал.қ, қасым Аманжолов көшесі, 75-үй, 2-қабат, 203-бөлме, 

анықтама алу телефондары: 8(7112) 512742, 506594,  E-mail: zko_selhozup@mail.ru

Алғыс


Қызылоба  ауылының  тұрғыны,  ардақты  әкеміз  Биғали 

Еслямғалиев  науқастанып,  оған  сәуір  айында  облыстық 

онкологиялық  диспансердің  хирургия  бөлімінде  ота  жа-

салып,  ақ  халатты  абзал  жандардың  арқасында  аман-

есен  ортамызға  оралды.  Сол  кезде  қол  ұшын  берген 

директордың  емдеу  ісі  жөніндегі  орынбасары  Тайман 

Амановқа  алғысымыз  ерекше  шексіз.  Сонымен  қатар  

бөлім  меңгерушісі  Тимур  Ерубаевқа,  дәрігер-хирург 

Әлия  Үшбаеваға,  аға  медбике  А.  Абишеваға,  медбике-

лер  С.  Аубакироваға,  Б.  Махбозоваға,  Г.  Құрманғалиева- 

ға,  М.  Рахметоваға,  санитарлар  Н.  Мырзағалиеваға,  

У. Сүлейменоваға алғыс айтамыз. Дендеріне саулық, отба-

сыларына бақыт, жемісті еңбек тілейміз.

ЕСЛЯМҒАЛИЕВТЕР әулеті


Құттықтаймыз!

 

24oral_oniri@inbox.ru

кеРуен сАРАй

Бейсенбі,  21  мамыр 2015 жыл

Қазталов ауданы Қошанкөл  

ауылының  тұрғыны 

мырза-

гелді ТАСпиХОВТы

,    зайыбы Балғаным шАЯХмеТОВАны

 

50  жасқа  толуларымен,  неме-ресі 

Айымды

 1 жасқа толуы-

мен құттықтаймыз.

Дендеріне  саулық,  ұзақ 

өмір,  бар  жақсылықты  тілей-

міз.


Құттықтаушылар: ата-анаңыз, ұл-қыздарыңыз, тума-

туыстарыңыз, немере-жиендеріңіз

Бөкей  ордасы  Құрманғазы  ауылының  тұрғыны,  Сүлейменовтер 

әулетінің  келіні 

Айбарша  БегишАнОВАны

  50  жасқа  толған  туған 

күнімен құттықтаймыз.

Нағашыларымыздың  әулетін  жалғап,  орындарын  жоғалтпай, 

отын  сөндірмей,  тәтеміздің  бабын  тауып  отырған  тәтей  апамызға 

ризашылығымызды  білдіреміз.  Балаларыңның  ортасында,  туыс- 

қандарға қадірің артып, бақытқа бөлене бергейсің!

Құттықтаушылар: Мирас-Мирнұр,  

Айнұр-Махамбет, Гүлнұр-Медет,  

олардың анасы Светлана Шәңгерейқызы

Орал қаласының тұрғыны, анамыз наталья 

Жексенбетқызы  мУрзАгАЛиеВАны

  туған 


күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

Ақ айдынға салып бақыт кемесін,

Жарқын жүзбен қуанышпен келесің,

Анашым! Құтты болсын жасыңыз

Өзіңізді бір Құдайым демесін.

Бәйтерексіз жапырағы жайқалған,

Барша жұртқа жақсылығың байқалған.

Есен болсын ұрпағыңыз көрінген,

Ән қалықтап, күй төгілсін төріңнен.

Бақ орнасын әрдайым басыңызға,

 

 

              Жас қосылсын, жасыңызға. 

 

              Отбасына қуаныш сыйлап талай,  

 

              Амандықпен жетіңіз жүзге қарай!Алла сізге күш-қуат берсін! Ұл-қыздарыңыз бен немере ортасында 

әрдайым жүзіңізден  шуақ шашырап, қызығына тоймай  жүре беріңіз! Ізгі тілекпен:  балаларыңыз бен немерелеріңіз

Аудандардағы  оқырмандарымызға  қолайлы 

болу  үшін  «Жайық  Пресс»  ЖШС  төмендегідей 

қызмет түрін ұсынады. 

Алдағы  уақытта  облыстық  «Орал  өңірі»,  

«Приуралье»  газеттеріне  жарияланатын  құттық- 

тау,  еске  алу  және  басқа  да  хабарландырулар- 

ды  аудандық  газет    редакциялары  арқылы  бере 

аласыз.

Сондай-ақ  осындай  хабарландыруларды  өзге  аудандық  газетте  жариялау  үшін  өз  ауданыңыз- 

дың  газет  редакциясы  арқылы  мүмкін  екенін 

назарыңызға береміз. 

Барлық  аудан  тұрғындарының 

нАзАрынА!

қосымша ақпаратты 

8 (7112) 51-51-09 телефоны 

арқылы алуға болады 

«дарын»  қосымша   

білім  беру  орталы- 

ғында  қазақ  батыр- 

лық  эпосы  жыршы- 

ларының  I  облыстық 

байқауы, VI облыстық 

махамбет  оқулары, 

XVI  облыстық  абай 

оқулары  мәресіне 

жетті.

Аталған 


байқаулар 

оқыту 


тіліне 

қарамастан, 

мемлекет-

тік  және  мемлекеттік  емес  жал-

пы  білім  беретін  мектеп,  лицей, 

гимназиялардың  5-11-сынып  оқу- 

шылары  арасында  өтті.  Абай 

оқулары үш бөлімнен тұрды. Абай 

мен  Шәкәрім  шығармаларын 

жатқа  оқу,  Абай  мен  Шәкәрімнің 

әндері  мен  күйлерін  орындау- 

шылардың конкурсы және өз шы- 

ғармаларын  орындаудан  сайы- 

сатын  жас  дарындар  байқауы.  Са- 

йыскерлер Махамбет оқуларынан 

да  сәйкесінше  «Ел  құтқарар  ер 

едім...»,  «Ұлы  арман»,  «Тартын-

бай  сөйлер  асылмын»  атты  үш 

бөлім  бойынша  бақ  сынасты.  Ал 

тұңғыш  рет  ұйымдастырылып 

отырған  оқушылар  арасындағы  

I  республикалық  жыршылар  бай- 

қауының облыстық кезеңі екі бөлім 

бойынша  өтті.  Алғашқы  бөлімде 

қазақ батырлық эпостары жыршы-

лар мақамымен жатқа орындалса, 

келесі  бөлімде  қазақтың  батыр- 

лық жырлары бойынша білімділер 

сайысы  болды.  Мұндай  жыршы-

лар байқауы алғаш рет өтуіне бай-

«Орал  өңірі»  газетінде  араб  

жазулы  құлпытастардың  құпиясы  

ашыла  бастағанына  оқырманда- 

рымыз  да  разы  секілді.  Туған 

жеріміздің  әр  түкпірінде  сырын 

ішіне  бүгіп  жатқан  ескерткіштер- 

дің  тағдыры  оларды  да  бейжай 

қалдырмапты.  Сырым  ауданы,  Тал- 

дыбұлақ  ауылына  іссапармен  бар- 

ған  оралдық  Азамат  Абдрахма-

нов  Талдыбұлақтан  12  шақырым 

жердегі  Қазақстан  елді  мекені-

нен  көрген  мына  құлпытасты  су-

ретке  түсіріп,  электронды  пош- 

тамызға  жолдаған  екен.  Құлап 

жатқан құлпытаста мынадай жазу 

жазылған:

1. Әл-мархұм

2. Масқар

3. руы


4. Құрман 

5. бөлімі

6. Мүсәлім

7. Оразбай

8. ұлы опат

9. 61 жасында...

Құлпытас  сынып  түскендіктен, 

жазуының  қалған  бөлігі  сақтал- 

маған.  Ол  жерде  әдетте  ескерт- 

кіштің  қойылған  мерзімі,  белгі  

қойған адамның аты-жөні, ру таң- 

басы  жазылады.  Құлпытастың  

екінші  бетінде  де  жазу  болуы  

мүмкін.  Сондықтан  оқырмандары- 

мыз  бізге  құлпытас  суретін  жі-

берер  болса,  ескерткіштің  төрт 

қырын түгел суретке түсіріп, биік-

тігін,  енін,  қалыңдығын  өлшеп, 

жазып  жіберсе  жөн  болар  еді. 

GPS-навигатор  арқылы  құлпытас 

орнатылған жердің нақты коорди-

наты анықталса, тіпті құба-құп. Бұл 

біздің  тарихи  ескерткіштеріміздің 

қатталып, құжатталуына сеп бола-

ды.

Мәтінді оқыған  

Қазбек ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ

 Құлпытас  құпиясы

Талдыбұлақтан 

                                

ТАБылғАн ТАс

«Кенесары   ханды»   жырлап, 

       БАс  жүлдеГеР  АТАнды

ланысты  ұйымдастыру  тәртібі  де 

олқылықсыз болмады. Одан бөлек 

сайысқа  оқушы  дайындаған  кей-

бір  мұғалімдердің  өзі  батырлық 

эпос  ұғымын  жете  түсінбесе,  енді 

біреулері  жыршылар  мақамымен 

жырлауды 

мәнерлеп 

оқумен 

шатастырған. Батырлық эпос жыр-лаудан  сайысқа  түскен  өрендер 

арасында  500-700  жолға  дейін 

жаттап алғандары болды.

Байқау  қорытындысында  Ма-

хамбет оқуларының үш түрлі бөлі- 

мі  бойынша  Бөкей  ордасы  ауданы,  

А.  Құсайынов  атындағы  мектептің 

10-сынып  оқушысы  Саят  Әмірха- 

нов, Қазталов ауданы, Ғ. Молдашев 

атындағы  мектептің  9-сынып  оқу- 

шысы Наргиза Қалымова және Жа- 

ңақала  ауданы,  Д.  Нұрпейісова 

атындағы  мектептің  10-сынып 

оқушысы  Азамат  Бақиев  бас 

жүлдегер атанды. Сәйкесінше Абай 

оқуларынан  Сырым  ауданы,  Жам-

был мектебінің 5-сынып оқушысы 

Аружан  Әнжан,  Жаңақала  ауда-

ны,  Айдархан  мектебінің  9-сынып 

оқушысы  Ақеділ  Құбашев,  С.  Сей-

фуллин  атындағы  №11  мектептің 

9-сынып 


оқушысы 

Перизат 


Асхатқызы  жеңімпаз  деп  таныл-

ды.  Ал  жыршылар  байқауында 

білім  сайысы  бойынша  Тасқала 

ауданындағы  «Сәулет»  мектеп-

лицейінің 

5-сынып 


оқушысы 

Жасмин  Жақсылықова,  жыр  ай-

тудан  «Кенесары  хан»  жырын 

домбыра  сүйемелдеуімен  шебер 

орындаған  Зеленов  ауданы,  Бату-

рин  мектебінің  6-сынып  оқушысы 

Нұрлыбек  Мұғалімов  бас  жүлдеге 

лайық деп танылды.Нұртас САФУЛЛИН,

«Орал өңірі» 


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал