Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ


ға қарсы іс-қимыл бөлімінің бас мама-жүктеу 395.5 Kb.
Pdf просмотр
бет3/4
Дата09.01.2017
өлшемі395.5 Kb.
#80
1   2   3   4

ға қарсы іс-қимыл бөлімінің бас мама-

ны – аға тергеушісі (С­GDO­5 санаты, 1 

бірлік).  Функционалдық міндеттері: Көлең­

келі  экономика  саласында  қылмыстар 

мен  құқық  бұузышылқтарды  ашу  және 

тергеу.


Білім  деңгейі  мен  мамандығына 

қойылатын  талаптар:  нақты  лауа­

зымның  функционалдық  бағыттарына 

сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі. 

Денсаулық  жағдайына  қойылатын 

талаптар: Құқық қорғау қызметін жүзеге 

асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша 

жарамдылығы.

Жұмыс  тәжірибесіне  қойылатын 

талаптар:  құқық  қорғау,  арнаулы  ор-

гандарда  жұмыс  өтілі  екі  жылдан  кем 

емес;  немесе  мемлекеттік  қызметтегі 

жұмыс  өтілі  төрт  жылдан  кем  емес;  не-

месе осы санаттағы нақты лауазымының 

функционалдық  бағыттарға  сәйкес  ке-

летін салалардағы жұмыс өтілі бес жыл-

дан  кем  емес.  Осы  лауазым  бойынша 

функционалдық міндеттерін атқару үшін 

қажетті міндетті білімінің, икемінің және 

дағдысының болуы.

Конкурсқа  қатысушыларға  қойы- 

латын  талаптар:  Қазақстан  Респуб­

ликасының  Конституциясын,  Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық, Қазақстан 

Республикасының  Қылмыстық  ­  про­

цесуалдық,  «Сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  күрес  туралы»,  «Құқық  қорғау 

қызметі  туралы»,  «Жеке  және  заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ту-

ралы», «Жедел­іздестіру қызметі туралы» 

Заңдарын,  «Мемлекеттік  құпиялары  ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 

туралы» Қазақстан Республикасының Ко-

дексі,  «Салық  және  бюджетке  төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Кодексін 

білуі.  Полиграфологиялық  зерттеу  және 

жеке  басының  құзыреті  бойынша  тесті-

леуден  міндетті түрде өту қажет.

4.  Қаржы  саласындағы  құқық  

бұзушылықтарды  тергеу  басқарма-

сының  қаржы-несие  саласындағы 

құқық  бұзушылықтарды  тергеу  бө-

лімінің  бас  маманы  –  аса  маңызды 

істер  жөніндегі  аға  офицері  (С­GDO­5 

санаты, 1 бірлік).  Функционалдық міндеттері: қаржы 

саласындағы қылмыстар мен құқық бұзу­

шылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 

кесу және ашу.Білім  деңгейі  мен  мамандығына 

қойылатын  талаптар:  нақты  лауа­

зымның  функционалдық  бағыттарына 

сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі. 

Денсаулық жағдайына қойылатын 

талаптар: Құқық қорғау қызметін жүзеге 

асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша 

жарамдылығы.

Жұмыс  тәжірибесіне  қойылатын 

талаптар:  құқық  қорғау,  арнаулы  ор-

гандарда  жұмыс  өтілі  үш  жылдан  кем 

емес;  немесе  мемлекеттік  қызметтегі 

жұмыс өтілі бес жылдан кем емес; неме-

се  осы  санаттағы  нақты  лауазымының 

функционалдық  бағыттарға  сәйкес  ке-

летін салалардағы жұмыс өтілі жеті жыл-

дан  кем  емес.  Осы  лауазым  бойынша 

функционалдық міндеттерін атқару үшін 

қажетті міндетті білімінің, икемінің және 

дағдысының болуы.

Конкурсқа  қатысушыларға  қойы- 

латын  талаптар:  Қазақстан  Респуб­

ликасының  Конституциясын,  Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық, Қазақстан 

Республикасының  Қылмыстық  ­  про­

цесуалдық,  «Сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  күрес  туралы»,  «Құқық  қорғау 

қызметі  туралы»,  «Жеке  және  заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ту-

ралы», «Жедел­іздестіру қызметі туралы» 

Заңдарын,  «Мемлекеттік  құпиялары  ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 

туралы» Қазақстан Республикасының Ко-

дексі,  «Салық  және  бюджетке  төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Кодексін 

білуі.  Полиграфологиялық  зерттеу  және 

жеке  басының  құзыреті  бойынша  тесті-

леуден  міндетті түрде өту қажет.

5. Қаржы саласындағы құқық бұзу-

шылықтарды  тергеу  басқармасының 

қаржы-несие  саласындағы  құқық 

бұзушылықтарды  тергеу  бөлімінің 

бас маманы – аға офицері (С­GDO­5 са-

наты, 1 бірлік).  Функционалдық міндеттері: қаржы 

саласындағы қылмыстар мен құқық бұзу­

шылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 

кесу және ашу.Білім  деңгейі  мен  мамандығына 

қойылатын  талаптар:  нақты  лауазым­

ның  функционалдық  бағыттарына  сәйкес 

келетін жоғары кәсіби білімі. 

Денсаулық жағдайына қойылатын 

талаптар: Құқық қорғау қызметін жүзеге 

асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша 

жарамдылығы.

Жұмыс  тәжірибесіне  қойылатын 

талаптар:  құқық  қорғау,  арнаулы  ор-

гандарда  жұмыс  өтілі  екі  жылдан  кем 

емес;  немесе  мемлекеттік  қызметтегі 

жұмыс  өтілі  төрт  жылдан  кем  емес;  не-

месе осы санаттағы нақты лауазымының 

функционалдық  бағыттарға  сәйкес  ке-

летін салалардағы жұмыс өтілі бес жыл-

дан  кем  емес.  Осы  лауазым  бойынша 

функционалдық міндеттерін атқару үшін 

қажетті міндетті білімінің, икемінің және 

дағдысының болуы.

Конкурсқа  қатысушыларға  қойы- 

латын  талаптар:  Қазақстан  Республи­

касының  Конституциясын,  Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық, Қазақстан 

Республикасының  Қылмыстық  ­  про­

цесуалдық,  «Сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  күрес  туралы»,  «Құқық  қорғау 

қызметі  туралы»,  «Жеке  және  заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ту-

ралы», «Жедел­іздестіру қызметі туралы» 

Заңдарын,  «Мемлекеттік  құпиялары  ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 

туралы» Қазақстан Республикасының Ко-

дексі,  «Салық  және  бюджетке  төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Кодексін 

білуі.  Полиграфологиялық  зерттеу  және 

жеке  басының  құзыреті  бойынша  тесті-

леуден  міндетті түрде өту қажет.

6. Қаржы саласындағы құқық бұзу-

шылықтарды  тергеу  басқармасының 

бюджет  саласындағы  құқық  бұзу-

шылықтарды тергеу бөлімінің бас ма-

маны – аға тергеушісі (С­GDO­5 санаты, 

1 бірлік). Функционалдық  міндеттері:  ауыр 

және үлкен көлемді сот алды қылмыстық 

істерді  тергеу,  БҚО  бойынша  мемле-

кеттік  кірістер  департаментінің  жедел 

бөлімшелерімен  және  басқа  құқық 

қорғау  органдарымен  өзара  әрекет  ету, 

тергеу  жүргізілген  сот  алды  қылмыстық 

істер  бойынша  келтірілген  зардапты 

толығымен  қайтарылуын  қамтамасыз 

етуге  белсенді  қатысу,  қажетті  профи­

лактикалық жұмыс жүргізу.

Білім  деңгейі  мен  мамандығына 

қойылатын  талаптар:  нақты  лауазым­

ның функционалдық бағыттарына сәйкес 

келетін жоғары кәсіби білімі. 

Денсаулық жағдайына қойылатын 

талаптар: Құқық қорғау қызметін жүзеге 

асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша 

жарамдылығы.

Жұмыс  тәжірибесіне  қойылатын 

талаптар:  құқық  қорғау,  арнаулы  ор-

гандарда  жұмыс  өтілі  екі  жылдан  кем 

емес;  немесе  мемлекеттік  қызметтегі 

жұмыс  өтілі  төрт  жылдан  кем  емес;  не-

месе осы санаттағы нақты лауазымының 

функционалдық  бағыттарға  сәйкес  ке-

летін салалардағы жұмыс өтілі бес жыл-

дан  кем  емес.  Осы  лауазым  бойынша 

функционалдық міндеттерін атқару үшін 

қажетті міндетті білімінің, икемінің және 

дағдысының болуы.

Конкурсқа  қатысушыларға  қойы- 

латын  талаптар:  Қазақстан  Республи­

касының  Конституциясын,  Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық, Қазақстан 

Республикасының  Қылмыстық  ­  про­

цесуалдық,  «Сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  күрес  туралы»,  «Құқық  қорғау 

қызметі  туралы»,  «Жеке  және  заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ту-

ралы», «Жедел­іздестіру қызметі туралы» 

Заңдарын,  «Мемлекеттік  құпиялары  ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 

туралы» Қазақстан Республикасының Ко-

дексі,  «Салық  және  бюджетке  төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Кодексін 

білуі.  Полиграфологиялық  зерттеу  және 

жеке  басының  құзыреті  бойынша  тесті-

леуден  міндетті түрде өту қажет.

7.  Салық  және  кеден  салаларын- 

дағы  құқық  бұзушылықтарды  тергеу 

басқармасының бас маманы – аға тер-

геушісі (С­GDO­5 санаты, 1 бірлік).  

Функционалдық  міндеттері:  салық 

және  кеден  салаларындағы  құқық  бұзу­ 

шылықтар  фактілері  бойынша  қылмыс­

тық  істерді  тергеу,  қылмыстық  істер-

ді  тергеу  мәселелері  бойынша  жеке 

және  заңды  тұлғалардың  өтініштерін 

қарау,  ішкі  еңбек  тәртібінің  ережелерін 

сақтау,  жоғары  тұрған  басшылықтың 

басқа  да  тапсырмаларын  орындау, 

салық және кеден салаларындағы құқық 

бұзушылықтарды  анықтау  және  жолын 

кесу бойынша шараларды ұйымдастыру 

және тікелей қатысу.

Білім  деңгейі  мен  мамандығына 

қойылатын  талаптар:  нақты  лауазым­

ның функционалдық бағыттарына сәйкес 

келетін жоғары кәсіби білімі. 

Денсаулық жағдайына қойылатын 

талаптар: Құқық қорғау қызметін жүзеге 

асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша 

жарамдылығы.

Жұмыс  тәжірибесіне  қойылатын 

талаптар:  құқық  қорғау,  арнаулы  ор-

гандарда  жұмыс  өтілі  екі  жылдан  кем 

емес;  немесе  мемлекеттік  қызметтегі 

жұмыс  өтілі  төрт  жылдан  кем  емес;  не-

месе осы санаттағы нақты лауазымының 

функционалдық  бағыттарға  сәйкес  ке-

летін салалардағы жұмыс өтілі бес жыл-

дан  кем  емес.  Осы  лауазым  бойынша 

функционалдық міндеттерін атқару үшін 

қажетті міндетті білімінің, икемінің және 

дағдысының болуы.

Конкурсқа  қатысушыларға  қойы- 

латын  талаптар:  Қазақстан  Республи­

касының  Конституциясын,  Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық, Қазақстан 

Республикасының  Қылмыстық  ­  про­

цесуалдық,  «Сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  күрес  туралы»,  «Құқық  қорғау 

қызметі  туралы»,  «Жеке  және  заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ту-

ралы», «Жедел­іздестіру қызметі туралы» 

Заңдарын,  «Мемлекеттік  құпиялары  ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 

туралы» Қазақстан Республикасының Ко-

дексі,  «Салық  және  бюджетке  төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Кодексін 

білуі.  Полиграфологиялық  зерттеу  және 

жеке  басының  құзыреті  бойынша  тесті-

леуден  міндетті түрде өту қажет.

8. Жедел-іздестіру қызметі басқар-

масының  арнайы  іс-шаралар  және 

зерттеу  бөлімінің  бас  маманы  –  аса 

маңызды істер жөніндегі аға офицері 

(С­GDO­5 санаты, 2 бірлік).  Функционалдық міндеттері: жедел­

іздестіру  қызметін жүзеге асыру, әскери 

және қызметтік дайындық бойынша жеке 

құрамды оқыту және жоспарлау. Білім  деңгейі  мен  мамандығына 

қойылатын  талаптар:  нақты  лауазым­

ның функционалдық бағыттарына сәйкес 

келетін жоғары кәсіби білімі. 

Денсаулық жағдайына қойылатын 

талаптар: Құқық қорғау қызметін жүзеге 

асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша 

жарамдылығы.

Жұмыс  тәжірибесіне  қойылатын 

талаптар:  құқық  қорғау,  арнаулы  ор-

гандарда  жұмыс  өтілі  үш  жылдан  кем 

емес;  немесе  мемлекеттік  қызметтегі 

жұмыс өтілі бес жылдан кем емес; неме-

се  осы  санаттағы  нақты  лауазымының 

функционалдық  бағыттарға  сәйкес  ке-

летін салалардағы жұмыс өтілі жеті жыл-

дан  кем  емес.  Осы  лауазым  бойынша 

функционалдық міндеттерін атқару үшін 

қажетті міндетті білімінің, икемінің және 

дағдысының болуы.

Конкурсқа  қатысушыларға  қойы- 

латын  талаптар:  Қазақстан  Республи­

касының  Конституциясын,  Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық, Қазақстан 

Республикасының  Қылмыстық  ­  про­

цесуалдық,  «Сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  күрес  туралы»,  «Құқық  қорғау 

қызметі  туралы»,  «Жеке  және  заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ту-

ралы», «Жедел­іздестіру қызметі туралы» 

Заңдарын,  «Мемлекеттік  құпиялары  ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 

туралы» Қазақстан Республикасының Ко-

дексі,  «Салық  және  бюджетке  төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Кодексін 

білуі.  Полиграфологиялық  зерттеу  және 

жеке  басының  құзыреті  бойынша  тесті-

леуден  міндетті түрде өту қажет.

9.  Жедел-іздестіру  қызметі  басқар-

масының  арнайы  іс-шаралар  және 

зерттеу  бөлімінің  бас  маманы  –  аға 

офицері (С­GDO­5 санаты, 1 бірлік).  

Функционалдық міндеттері: жедел­

іздестіру  қызметін жүзеге асыру.Білім  деңгейі  мен  мамандығына 

қойылатын  талаптар:  нақты  лауазым­

ның функционалдық бағыттарына сәйкес 

келетін жоғары кәсіби білімі. 

Денсаулық жағдайына қойылатын 

талаптар: Құқық қорғау қызметін жүзеге 

асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша 

жарамдылығы.

Жұмыс  тәжірибесіне  қойылатын 

талаптар:  құқық  қорғау,  арнаулы  ор-

гандарда  жұмыс  өтілі  екі  жылдан  кем 

емес;  немесе  мемлекеттік  қызметтегі 

жұмыс  өтілі  төрт  жылдан  кем  емес;  не-

месе осы санаттағы нақты лауазымының 

функционалдық  бағыттарға  сәйкес  ке-

летін салалардағы жұмыс өтілі бес жыл-

дан  кем  емес.  Осы  лауазым  бойынша 

функционалдық міндеттерін атқару үшін 

қажетті міндетті білімінің, икемінің және 

дағдысының болуы.

Конкурсқа  қатысушыларға  қойы- 

латын  талаптар:  Қазақстан  Республи­

касының  Конституциясын,  Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық, Қазақстан 

Республикасының  Қылмыстық  ­  про­

цесуалдық,  «Сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  күрес  туралы»,  «Құқық  қорғау 

қызметі  туралы»,  «Жеке  және  заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ту-

ралы», «Жедел­іздестіру қызметі туралы» 

Заңдарын,  «Мемлекеттік  құпиялары  ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 

туралы» Қазақстан Республикасының Ко-

дексі,  «Салық  және  бюджетке  төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Кодексін 

білуі.  Полиграфологиялық  зерттеу  және 

жеке  басының  құзыреті  бойынша  тесті-

леуден  міндетті түрде өту қажет.

10.  Жедел-іздестіру  қызметі  басқар-

масының  іздестіру  және  қылмыстық 

процеске қатысушыларды қорғау бө-

лімінің  бас  маманы  –  аға  офицері  (С­

GDO­5 санаты, 2 бірлік).  Функционалдық  міндеттері:  қыл­

мыстық  өндіріске  қатысушы  тұлғаларды 

және  олардың  мүлкін  қорғауды  қамта­

масыз ету.Білім  деңгейі  мен  мамандығына 

қойылатын  талаптар:  нақты  лауазым­

ның функционалдық бағыттарына сәйкес 

келетін жоғары кәсіби білімі. 

Денсаулық жағдайына қойылатын 

талаптар: Құқық қорғау қызметін жүзеге 

асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша 

жарамдылығы.

Жұмыс  тәжірибесіне  қойылатын 

талаптар:  құқық  қорғау,  арнаулы  ор-

гандарда  жұмыс  өтілі  екі  жылдан  кем 

емес;  немесе  мемлекеттік  қызметтегі 

жұмыс  өтілі  төрт  жылдан  кем  емес;  не-

месе осы санаттағы нақты лауазымының 

функционалдық  бағыттарға  сәйкес  ке-

летін салалардағы жұмыс өтілі бес жыл-

дан  кем  емес.  Осы  лауазым  бойынша 

функционалдық міндеттерін атқару үшін 

қажетті міндетті білімінің, икемінің және 

дағдысының болуы.

Конкурсқа  қатысушыларға  қойы- 

латын  талаптар:  Қазақстан  Республи­

касының  Конституциясын,  Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық, Қазақстан 

Республикасының  Қылмыстық  ­  про­

цесуалдық,  «Сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  күрес  туралы»,  «Құқық  қорғау 

қызметі  туралы»,  «Жеке  және  заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ту-

ралы», «Жедел­іздестіру қызметі туралы» 

Заңдарын,  «Мемлекеттік  құпиялары  ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 

туралы» Қазақстан Республикасының Ко-

дексі,  «Салық  және  бюджетке  төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Кодексін 

білуі.  Полиграфологиялық  зерттеу  және 

жеке  басының  құзыреті  бойынша  тесті-

леуден  міндетті түрде өту қажет.

11. Жедел-іздестіру қызметі басқар-

масының  іздестіру  және  қылмыстық 

процеске  қатысушыларды  қорғау 

бөлімінің жетекші маманы – офицері 

(С­GDO­6 санаты, 1 бірлік).  Функционалдық  міндеттері:  жедел­ 

іздестіру  қызметін  және  жариялауға  жат­ 

пайтын  тергеу  іс­әрекеттерін  жүзеге 

асыру, басқа органдармен өзара әрекет 

етуді жүзеге асыру. 

Білім  деңгейі  мен  мамандығына 

қойылатын  талаптар:  нақты  лауазым­

ның функционалдық бағыттарына сәйкес 

келетін жоғары кәсіби білімі. 

Денсаулық жағдайына қойылатын 

талаптар: Құқық қорғау қызметін жүзеге 

асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша 

жарамдылығы.

Жұмыс  тәжірибесіне  қойылатын 

талаптар:  Осы  лауазым  бойынша  функ­

ционалдық  міндеттерін  атқару  үшін 

қажетті міндетті білімінің, икемінің және 

дағдысының болуы.Конкурсқа  қатысушыларға  қойы- 

латын  талаптар:  Қазақстан  Республи­

касының  Конституциясын,  Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық, Қазақстан 

Республикасының  Қылмыстық  ­  про­

цесуалдық,  «Сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  күрес  туралы»,  «Құқық  қорғау 

қызметі  туралы»,  «Жеке  және  заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ту-

ралы», «Жедел­іздестіру қызметі туралы» 

Заңдарын,  «Мемлекеттік  құпиялары  ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 

туралы» Қазақстан Республикасының Ко-

дексі,  «Салық  және  бюджетке  төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Кодексін 

білуі.  Полиграфологиялық  зерттеу  және 

жеке  басының  құзыреті  бойынша  тесті-

леуден  міндетті түрде өту қажет.

“Мемлекеттік  кірістер  органдары-

ның  жедел-тергеу  бөлімшелерінде 

(экономикалық  тергеу  қызметі)  қыз- 

мет  өткерудің  кейбір  мәселері  ту-

ралы”  ҚР  ҚМ-ның  17.11.2014  ж.    № 

498  бұйрығының  3-қосымшасының 

13,  21,  22,  23  тармақтарына  сәйкес  -  

Конкурсқа  қатысуға  ниет  білдірген 

азаматтар  конкурс  өткізетін  мем-

лекеттік  кірістер  органының  кадр 

қызметіне  мынадай  құжаттарын  тап-

сырады:

1) белгіленген нысандағы өтініші;

2) белгіленген нысан бойынша кадр-

ларды есепке алу жөніндегі толтырылған 

жеке парақты (нақты тұрғылықты жерінің 

мекенжайын және байланыс телефонда-

рын көрсете отырып);

3)  Қазақстан  Республикасы  азаматы­

ның жеке куәлігінің көшірмесі;

4) Білімі туралы құжаттардың (диплом 

мен қосымшаның) көшірмесі;

5)  Әскери  қызмет  өткерген  немесе  

Қорғаныс  министрлігінің  маманданды­

рылған ұйымдарында әскери оқытылған 

резервті  даярлау  жөніндегі  әскери 

даярлықтан  өткені,  сондай­ақ  Қазақстан 

Республикасының  заңнамасына  сәйкес 

мерзімді  әскери  қызметке  әскерге 

шақырудан  босатылған  немесе  кейінге 

қалдырылғаны  туралы  құжаттарының 

көшірмесі;

6) Өлшемі 3х4 фотосуреті (4 дана);

7)  белгіленген  нысан  бойынша  жа­

қын  туыстарын,  оның  ішінде  бұрынғы 

жұбайларын  көрсете  отырып,  өз  қо­

лымен  және  басылып  шығарылған  жа­

зылған өмірбаяны;

8) Еңбек қызметін растайтын құжаттың 

көшірмесі;

9) Құқықтық статистика және арнайы 

есепке  алу  органдарының  соттылығы, 

бір  жылдың  ішінде  қасақана  құқық  бұ­

зушылық  жасағаны  үшін  сот  тәртібінде 

әкімшілік  жауапкершілікке,  сыбайлас 

жемқорлықтық  құқық  бұзушылық  жа­

сағаны үшін тәртіптік және әкімшілік жа-

уапкершілікке  тартылмағандығы  туралы 

анықтама;

10) Үміткердің және оның жұбайының 

(зайыбының)  «Сыбайлас  жемқорлық 

туралы»  Қазақстан  Республикасының 

Заңына сәйкес тұрғылықты жері бойын-

ша  мемлекеттік  кіріс  органдарының  та-

быстары  мен  мүлкі  туралы  декларация-

лар  тапсырғанын  растайтын  құжаттар 

ұсынады.


Құжаттардың көшірмелерін қабылдау 

кезінде  салыстыру  үшін  олардың  түп­

нұсқалары  қарастырылады  немесе  но-

тариалды  куәландырылған  көшірмелері 

қабылданады.

Құжаттардың  толық  емес  пакетін 

ұсыну конкурстық комиссиямен оларды 

қараудан  бас  тартуы  үшін  негіз  болып 

табылады.

Азаматтар  біліміне,  жұмыс  тәжіри­

бесіне,  кәсіби  шеберлігіне  және  бе-

деліне  қатысты  (біліктілігін  арттыру, 

ғылыми  (академиялық)  дәрежелер  мен 

атақтар  берілуі  туралы  құжаттардың 

көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, 

ғылыми  жарияланымдар  және  өзге  де 

олардың  кәсіби  қызметін,  біліктілігін 

сипаттайтын 

мәліметтер) 

қосымша 


ақпараттарды бере алады.

Азаматтар  құжат  тігілетін  мұқабада 

орналастырылған  құжаттарды  қолма­

қол тәртіпте немесе пошта арқылы бере 

алады.

Құжаттарды  БҚО  бойынша  мемле-кеттік кірістер департаментінің адам ре-

сурстары басқармасы конкурс өткізу ту-

ралы хабарландыру соңғы жарияланған 

күнінен  бастап  он  жұмыс  күні  ішінде 

қабылдайды.

Конкурстық  комиссия  отырысына 

байқаушылардың қатысуы мүмкін.


Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 395.5 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет