Облыстық ҚОҒамдық-саяси газет + 36 0жүктеу 1.34 Mb.

бет1/13
Дата09.09.2017
өлшемі1.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Құттықтаймыз!

Орал өңірі

Орал өңірі

Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен 

бастап шығып келеді. 1968 жылы 

"Құрмет Белгісі" орденімен 

марапатталған

ОБЛЫСТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ГАЗЕТ

+ 36 

0

С

+ 19 

0

С

ЖҰМА,

28 шілде 2017 жыл

№90-91 (20500)

www.oraloniri.kz

www.facebook.com/oraloniri

oral_oniri@inbox.ru

www.facebook.com/zhaikpress  

 

twitter.com/zhaik_press  

www.instagram.com/zhaikpress

www.zhaikpress.kz

«Ұлы далаға 

қазақтың саны сай болуы шарт»

4-5

18-20

Ұлы  мұрат  бастауы – «Ұран»

Ғасырлық  

ғұмыр

Бауыржан  Ғұбайдуллин:

6-10

100 жыл!


Ақ Жайық өңірінің айнасы - «Орал өңірі» қоғам-

дық-саяси  газеті  үшін  биыл  ерекше  мерейлі  жыл. 

Облыстың аға басылымына бір ғасыр!

Осыдан  жүз  жыл  бұрын,  заманның  алмағайып 

кезеңінде  дүниеге  келген  «Ұран»  газетін  шыға-

рушылардың  мақсат-мүддесі  –  ел  болудың  қамы, 

қазақ баласын қараңғы қоғамнан ел қатарына қосу 

болатын.  Алаш  қозғалысының  100  жылдығы  мен 

өңіріміздегі  ең  байырғы  басылымның  мерейтойы 

қатар келуі тектен тек емес. Міне, біз бүгін сол Алаш 

арыстары  армандаған  тәуелсіздікке  жетіп,  егемен 

елдің еркін азаматтары атанып отырмыз.  

Ақпарат  ағыны  үстемдік  етіп  тұрған  бүгінгі  қо-

ғамды  БАҚ-сыз  елестету  мүмкін  емес.  Соның  ішін-

де  өңіріміздің  айнымас  рухани  темірқазығына  ай- 

налған  «Орал  өңірі»  газетінің  алатын  орны  ерек-

ше.  Ғасырлық  тарихы  бар  басылым  осы  жылдар 

ішінде  Жайық  жұрты  мен  тұтас  қазақ  елінің  игілігі 

үшін  қызмет  етіп,  қоғамдық  пікір  мен  оқырман 

көзқарасын қалыптастыруда өлшеусіз үлес қосты.

Әр жылдарда басылымға басшылық жасаған қа-

зақ  журналистикасының  майталмандары  газет  та-

рихында  өзіндік  ізін  қалдырса,  бүгінгі  ұйымшыл 

кәсіби  деңгейі    жоғары  ұжым  талғамы  биік  оқыр- 

 ман  сұранысын  қанағаттандырып,  сапалы  дүние-

лерімен сусындатып келеді.

«Орал  өңірі»  -  билік  пен  бұқара  халықтың  ара-

сындағы  алтын  көпір.  Елдің  мүддесін,  қоғамның 

қажеттілігін  жеткізіп,  маңызды  мәселелерді  дер 

кезінде  көтере  білетін  қаламы  қарымды  тілшілер 

ұжымы бар абыройлы басылым.

Газеттің тойы – елдің тойы. Облыстың бас басы-

лымында қызмет істеген ардагерлер мен редакция- 

ның қазіргі құрамын, талғамы биік оқырман қауым- 

 ды  газеттің  100  жылдық  мерейтойымен  құттықтай 

отырып,  еліміздің  егемендігін  нығайту  бағытында-

ғы әр бастамаңыз лайым сәтті болғай! Қаламдары-

ңыз мұқалмасын!

 Баршаңызға амандық-саулық пен жемісті еңбек,  

   шаңырақтарыңызға бақ-береке тілеймін!Ізгі тілекпен,

Батыс Қазақстан облысының әкімі 

А. КӨЛГІНОВ

Құрметті  

«Орал өңірі» газеті 

редакциясының ұжымы және 

оқырман қауым!

Облыстық  «Орал өңірі»  және  «Приуралье»  газеттерінің 

100  жылдығына  орай  «Жайық Пресс»  медиахолдингінің 

ұжымы    Бөкей    ордасы    ауданы  Хан    ордасы  

ауылына  барды.


«Ақжайық» 

«Ақтөбемен» 

тең ойнады

ХАЛЫҚ  ПЕН  БИЛІК

2

Жұма,  28  шілде  2017 жылН

ақтырақ  айтсақ,  бұл 

жиынға  облыс  әкімі- 

нің  міндетін  атқарушы 

Арман  Өтеғұлов,  сонымен  қатар 

аудан  әкімдері  мен  ауыл  шаруа-

шылығы  құрылымдары,  қайта  өң- 

деуші  кәсіпорындар  мен  ауыл 

шаруашылығы  кооперативтерінің 

басшылары  қатысты.  Кездесу  ба- 

рысында  еліміздегі  ауыл  шаруа- 

шылығы  саласын  дамыту  бойын-

ша  атқарылып  жатқан  жұмыстар 

жөнінде  баяндалып,  жергілікті  са-

ла  мамандары  көтерген  түйткіл- 

ді  мәселелер  талқыланды. 

Атап  айтар  болсақ,  жергілікті 

сала мамандары тарапынан қазақ-

тың  ақ  бас  сиырының  санын  кө-

бейту  және  малдың  генетикалық 

сараптамасын  (экпертизасын)  ак-

кредиттелген  зертханаларда  жа- 

сау  керектігі  жөнінде  ұсыныс  ай- 

тылды.  Сондай-ақ  «Белес-Агро» 

компаниялар  тобының  құрылтай-

шысы  Мұрат  Жәкібаев  бір  кезде- 

рі  түрлі  себептерге  байланысты 

жұмысын  тоқтатқан  «Теректі  май 

комбинаты»  ЖШС-ның  жұмысын 

инвестиция  салу  арқылы  жандан-

дырғанын  айтып,  зауыт  жұмысын 

одан әрі жетілдіруге қосымша қа- 

ражат табудың қиындап тұрғанын 

жеткізді.  Оның  сөзінше,  «Қазагро-

қаржы»  АҚ  өкілдері    кепілзат  құ- 

 нының  тек  30  пайызын  ғана  бе- 

реді.    Ол  сондай-ақ  нақты  мысал- 

дар  келтіру  арқылы  инвестсуб-

сидия  мен  қайтарым  мәселесін 

де  (инвествозмещение)  көтерді. 

Оның  сөзін  мақұлдаған  «Ақас-аг-

рофирма»  ЖШС  жетекшісі  Қата-

уолла  Ашығалиев  мал  суарылы- 

мы  жөніндегі  түйткілді  мәселе- 

лер  жөнінде  баяндаса,  Валерий 

Голоухов ауыл шаруашылығы тех- 

никаларының  қосалқы  бөлшек-

терін    жеткізу  қызметін  қалыптас-

тыру жөніндегі пікірін алға тартты.  

–  Біз  осы  жолы  сіздерге  ауыл 

шаруашылығы  бойынша  атқары-

лып  жатқан  жұмыстар  жөнінде 

есеп беру үшін келген жоқпыз. Өз- 

деріңізбен  бетпе-бет  кездесіп,  мал 

шаруашылығын  дамыту  жұмы- 

 сында  туындап  отырған  мәселе-

лерді  бірге  талқылап,  мұның  ше- 

шу  жолдарын  бірге  қарастыра- 

йық  деп  келдік.  Жаңа  сіздер  ин- 

вестдемеуқаржы 

(инвестсубси-

дия)  жөнінде  дұрыс  айттыңыз-

дар.  Бұл  жөнінде  басқа  да  өңір- 

лердің  сала  мамандары  осы  тек- 

тес  пікірлерін  айтуда.  Кез  келген 

нәрседе  қатып  қалған  ештеңе 

жоқ,  таяуда  болатын  үлкен  бас- 

келтіріп  отыр?»  деген  министр 

сұрағына  облыс  әкімінің  бірін- 

ші  орынбасары  Арман  Өтеғұлов  

объективті  және  субъективті  жағ- 

дайларды  түсіндіре  отырып,  ба- 

йыппен  жауап  берді.  Оның  сөзін-

ше,  облыста  жыл  аяғына  дейін  11 

мал  сою  бекеті  ашылады.  Сүтті 

бағыттағы  бекеттерді  құру  мәсе-

лесі алдағы аптада шешілмек. «Бұл 

бағытқа  бөлінген  қаржыны  иге- 

руге  толық  мүмкіндігіміз  бар»  де- 

ген  Арман  Кәрімұлы  жеке  адам-

дардың  қолдарындағы  мал  басын 

басқа  жаққа  сатып  жіберуіне  бай- 

ланысты  кооперативтерді  бұқа-

шықтармен  қамтудың  қиындап 

тұрғанын жеткізді. 

–  Бүгінгі  кездесу  облыс  үшін, 

әсіресе,  шаруашылықтар  үшін  өте 

маңызды  болды.  Ауыл  шаруашы-

лығын  дамыту  бағытындағы  бағ- 

дарламаны  жүзеге  асыру  бары-

сында  министрлік  тарапынан  ше- 

шілетін  көкейкесті  мәселелерді 

өзіңізге  тікелей  қоюға  мүмкіндік 

алдық,  сол  үшін  сіздерге  алғысы-

мызды  айтамыз,  –  деген  Арман 

Кәрімұлы  одан  әрі  өңіріміздің 

мал  шаруашылығы  бойынша  да-

муы  жөніндегі  мәліметті  министр 

назарына  ұсынды.  Оның  сөзін- 

«Сервистік  қызмет  көрсету

Сәрсенбі  күні  ҚР  Премьер-

министрінің  орынбасары-ҚР  

Ауыл шаруашылығы  министрі  

Асқар  Мырзахметов  өңірімізге  

жұмыс сапарымен  келіп,  ауыл  

шаруашылығы  саласының  

өкілдерімен  кездесті.

қаржыны  ірі  қара  өсіретін  175 

шаруашылық  алса,  қазіргі  таң- 

да  ол  522-ге  немесе  100  пайызға 

артты.  Сүт  өндірушілер  демеу-

қаржыны  бұрынғыға  қарағанда 

екі  есе,  қой  өсірушілер  1,3  есе 

және  тері  өңдеумен  айналысатын-

дар  3,6  есе  көп  алды.  Сондай-ақ 

қой  малын  демеуқаржымыз  одан 

гөрі  тиімдірек  қозымен  алмасты-

рылды.  Тері  өңдеу  бойынша  жұ-

мыс  істеп  тұрған  кәсіпорындар- 

дың  жүктемені  орындай  алмауы- 

на  байланысты  тек  жіңішке  ғана  

емес,  жартылай  жіңішке  жүн  түр- 

лерін демеуқаржыландыру қарас-

тырылды. 

Жиынды  қорытындылаған  Ас-

қар  Мырзахметов  жиналғандар- 

ға  ауыл  шаруашылығы  саласын 

дамыту үшін ел үкіметінің барлық 

жағдайды  жасап  отырғанын  ай-

тып,  шаруаларға  осы  мүмкіндікті 

пайдаланып қалу керектігін айтты. 

Министр  сондай-ақ  ауылшаруа- 

шылығы саласының қызметкерле-

ріне  елді  мекендерге  жиі  шығып, 

кооперация  құрудың  тиімділігін 

түсіндіруді  тапсырды. 

ҚР  Премьер-министрінің  орын-

басары-Ауыл  шаруашылығы  ми-

нистрі  Асқар  Мырзахметов  Жәң- 

қосуда  осы  көтерген  мәселеле- 

ріңіз  қайта  қаралады.  Сондай-ақ 

ауыл  шаруашылығы  техникасы- 

на  сервистік  қызмет  жөнінде  де 

жақсы  айтылды.  Кез  келген  сала 

секілді  ауыл  шаруашылығы  да 

заманауи  техникасыз  дамымай- 

 ды.  Сондықтан  сіздердің  сервис-

тік  қызмет  жөніндегі  пікірлеріңіз-

ді  қолдап,  бұл  бағытта  сервистік 

қызмет  көрсету  жүйесін  құруды 

сала  мамандарына  тапсырамын,  – 

деді  кәсіпкерлер  ұсынысына  нақ- 

 ты  жауап  берген  Асқар    Мырзах-

метов.  


Осы  жиында  аграрлық  қайта 

өңдеуді дамыту және  ветеринар-

лық  қауіпсіздік  мәселесі  де  көте-

ріліп,  осы  бағыттарда  ағымдағы 

жылы  атқарылып  жатқан  жұмыс-

тар  жөнінде  де  баяндалды.  Жиын 

барысында  ауыл  шаруашылығы 

кооперативтерін  құру  бойынша 

слайд көрсеткіштерімен танысқан 

министр  бұл  бағыттағы  жұмысты 

сынға  алды.  Слайд  мәліметі  бо-

йынша  біздің  облыста  барлығы 

51 кооператив құрылғанымен, со-

ның  тек  алтауында  ғана  арнайы 

қондырғылар    бар  екен.  Ал  қал- 

ған 45-де қондырғы жоқ боп шық-

ты.  «Ақша  бар,  қондырғы  бар,  ен-

ді  кооператив  құруға  не  кедергі 

ше,  мал  шаруашылығында  мүйіз- 

ді ірі қара 7,2 пайызға, қой мен еш- 

кі  2,4 пайызға, жылқы 10,9 пайыз-

ға және құс саны 12,6 пайызға арт- 

қан.  Ағымдағы  жылдың  1  шілдесі-

не  дейінгі  мәлімет  бойынша  мал 

өнімдерінің  өндірісі  өткен  жыл- 

дың  сәйкесті  кезеңімен  салыс- 

тырғанда  тірілей  салмақта  өнді- 

рілген  ет  көлемі  2,9  пайызға  (39,1 

мың  тонна),  сиыр  сүті  0,5  пайызға 

(117,2  мың  тонна),  өндірілген  жұ-

мыртқа  5,5  пайызға  (80,6  млн.  да-

на)  артып  отыр.  Биыл  өңірімізге 

ауыл  шаруашылығы  саласын  да-

мыту үшін 10 млрд. теңгеден астам 

қаржы  бөлінген. 

Жиын барысында аталмыш ми-

нистрлік  өкілдері  жиналғандар- 

ды  ауыл  шаруашылығын  қолдау- 

ға бағытталған демеуқаржыны бө- 

лу тәртібіне енгізілген өзгерістер-

мен  таныстырды.  Сала  маман- 

 дарының  мәлімдеуінше,  мемле-

кеттік  бағдарлама  аясында  биыл 

демеуқаржының  65  түрі  қарасты-

рылып,  нәтижесінде  11  тиімсізі 

алынып  тасталған,  40  демеуқар- 

жының  өлшемдері  өзгертілді.  Та- 

 ғы 14-і өзгеріссіз қалды.  Мал шар- 

уашылығымен 

айналысушылар 

арасында  демеуқаржы  алушылар 

көбейді.  Мысалы,  бұрын  демеу-

жүйесін  құруды  тапсырамын»


3

ҚОҒАМ

Жұма,  28  шілде  2017 жыл

гір хан атындағы БҚАТУ-да болып, 

оқу орнының ғылыми-инновация-

лық  әлеуетімен  танысты.  Универ-

ситет  ғалымдары  мал  және  ба- 

лық  шаруашылығы,  құрылыс  жә- 

не  машина    жасау,  тағам  өндірі-

сі  және  3Д-принтинг  саласында 

қолға  алынған  ғылыми  жобалар 

туралы  баяндап,  министрдің  сұ-

рақтарына  жауап  берді. 

Оқу  орнының  Ақжайық  етті- 

жүнді  қой  өсіретін  шаруашылы- 

ғында  өңделген  биязы  жүн  өнім-

дерімен  танысу  кезінде  Асқар 

Исабекұлы «ҚР Агроөнеркәсіп ке- 

шенін дамытудың 2017-2021 жыл- 

дарға  арналған  мемлекеттік  бағ-

дарламасы»  аясында  биылдан 

бастап  биязы  ғана  емес,  жарты-

лай  биязы  жүнді  де  субсидиялау 

көзделгенін  айтты. 

БҚАТУ-лық  ғалымдардың  сүбе- 

лі жетістігінің бірі – бекіре тұқым- 

 дас  балықтарды  сақтау  мен  өнді-

рістік негізде көбейту және тауар-

лық  өнім  өндіру.  Қазіргі  таңда 

университет  «Парасат»  ұлттық-

технологиялық  холдингі»  АҚ-мен 

бірлесіп  жабық  су  тоғандарында 

балықтардың  өмірін  сақтай  оты-

рып,  қара  уылдырық  алу,  оны 

өңдеу  жұмыстарымен  айналысу-

да.  Ұдайы  ізденіс  үстінде  жүретін, 

жаңашылдыққа  жаны  құмар  жас 

ғалымдар  шетелдік  құрғақ  құра- 

ма  жемге  балама  ретінде  эконо- 

 микалық  тұрғыда  тиімді  әрі  жер-

гілікті  жағдайға  бейімделген  са-

палы  құрама  жемдерді  дайын- 

дауды  да  қолға  алды.  Аталмыш 

ғылыми  жобаға  қызығушылық  та-

нытқан  А.  Мырзахметов  жоғары 

оқу  орны  базасында  балық  азы- 

ғын  дайындайтын  цех  ашу  арқы-

лы  ғылыми-зерттеу  жұмысында- 

ғы  жаңашылдықты  өндіріске  ен-

гізу  мәселесіне  тоқталды. 

Сонымен  қатар  Асқар  Исабек-

ұлы  кездесу  барысында  ауыл  шар- 

уашылығы  саласындағы  түйткіл- 

дің  бірі  –  ветеринар  мамандар  тап-

шылығын  жою,  білікті,  жаңашыл 

кадрлар  даярлау,  ғылыми  жоба-

ларды  коммерцияландыру  және 

өндіріске  кеңінен  енгізу  мәселе-

леріне  қатысты  ойымен  бөлісті.

Айта  кету  керек,  еліміздің  Ба- 

тыс аймағын агроөнеркәсіп кеше- 

ніне  қажетті  мамандармен  қам-

тып  отырған  Жәңгір  хан  атында-

ғы  БҚАТУ-дың  негізі  1963  жылы 

қаланған  және  бүгінгі  таңда  мұн- 

да  төрт  мыңнан  астам  болашақ  

маман білім алуда. 

Бұдан  соң  А.  Мырзахметов  Жәң- 

гір  хан  атындағы  БҚАТУ-ға  және 

«ПОШ  РУНО»  ЖШС  тері  өңдеу  кә-

сіпорнында  болып,  ондағы  жұ- 

мыс  барысымен  танысты.  «ПОШ  

РУНО» ЖШС  жетекшісі  Роберт Ир- 

меновтің  айтуынша,  бұл  нысан- 

 ның  жобалық  құны  –  2,2  млрд. 

теңге, жобалық қуаты жылына 182 

мың  ірі  қара  және  624  мың  ұсақ 

мал терісін өңдеуге жетеді. 

–  Жаңа  зауыт  екі  айдан  кейін 

өз жұмысын бастайды. Толық қуа-

тына  көшкенде  бұл  кәсіпорын 

күніне  2500  қой  терісін  және  700 

сиыр  терісін  өңдейтін  болады. 

Мұнда 85 адам тұрақты жұмыспен 

қамтылмақ.  Осы  зауыттың  жаны-

нан  аяқ  киім  фабрикасын  ашуды 

да  жоспарлап  отырмыз.    Табиғи 

теріден  тігілген  аяқ  киімнің  сапа-

сы  жаман  болмайды  деп  ойлай-

мын,  –  деген  кәсіпкер  шикізатты 

ауылдардағы  кооперативтерден 

келісімшарт  бойынша  алатынын 

айтты. 


Ауыл  шаруашылығы  өнімдерін 

қайта  өңдеу  бағытында  еңбекте-

ніп  жатқан  кәсіпкерге  министр 

ризашылығын  білдіріп,  жұмыста-

рына сәттілік  тіледі. 

Айша  ӨТЕБӘЛІ,

Динара  ЖҰМАББЕКҚЫЗЫ,

«Орал  өңірі»

Cуреттерді   түсірген 

Темірболат  ТОҚМАМБЕТОВ

Ж

айық  өзенінің  экожү-

йесін  сақтау,  жақсар- 

ту, «жасыл экономика-

ны»  дамытуды  мақсат  тұтқан  фо- 

«Қоршаған  ортаны  

жақсартудағы  әйелдердің  үлесі»

Шілденің  26-сы  облыстық қазақ драма  театрында  дәл  осын-

дай  атаумен  халықаралық  форум  өтті.  ХХІ тарихи-мәдени, 

экологиялық  «Жайық – Орал»  экспедициясы  аясында  болған 

шараны  облыс  әкімдігі  мен  ҚР  Президенті  жанындағы  әйелдер 

істері  және  отбасылық-демографиялық  саясат  жөніндегі  ұлттық 

комиссия  ұйымдастырды.

румға  Ресей  Федерациясының 

Башқұртстан 

Республикасынан, 

Орынбор, Саратов, Челябинск об-

лыстарынан,  халықаралық  ҮЕҰ, 

Ақтөбе, Атырау облыстарынан де-

легаттар  және  жергілікті  атқару- 

шы  билік  құрылымдардан  барлы-

ғы 300-ден аса адам қатысты. 

Жиынды  ашқан  облыс  әкімінің 

орынбасары Марат Тоқжанов экс- 

педицияның  маңыздылығын  ай- 

тып,  форумда  талқыланатын  мә-

селелерге тоқталды. 

–  Өткен  жылы  Қазақстан  мен 

Ресей  мемлекеттерінің  басшыла-

ры  трансшекаралық  өзендердің 

экожүйесін  сақтау  жөніндегі  ке-

лісімге  қол  қойғаны  белгілі.  Бұл 

құжат  негізінде  Жайық  өзенінің 

де  экологиялық  жағдайын  жақ-

сарту бағытында түрлі іс-шаралар 

қолға  алынатын  болады.  Ал  об-

лысымызда  су  ресурстарын  қор- 

ғау  мақсатында  жыл  сайын  түр- 

лі  шаралар  өткізіледі.  Енді  бұл 

мақсаттағы  жұмыстарымыз  жүйе-

леніп,  екіжақты  іс-қимылдарға 

ұласып,  жаңа  шешімдер  ұсыны-

латынына сенім мол, – деді Марат 

Лұқпанұлы.

ҚР Президенті жанындағы әйел- 

дер  істері  және  отбасылық-демо-

графиялық  саясат  жөніндегі  ұлт-

тық комиссия төрағасының орын- 

басары  Елена  Тарасенко  «Жайық 

-  Орал»  экспедициясы  Жайық  кү-

нін  атап  өту  жөніндегі  ұйғарым- 

мен  ерекшеленгенін  атап  өтті. 

Соған  байланысты  Орынбор  об-

лысы  аумағында  арнайы  ескерт-

кіш қойылды.     

«Бірегей  экологияның  сақта-

луы  –  ұлттық  қауіпсіздіктің  ар-

туы»,  «Бәсекеге  қабілеттілік  –  ұлт 

жетістігінің  факторы»  тақырыпта- 

рында  өрбіген  пленарлық  оты-

рыстан  соң,  форум  семинар-тре-

нингтермен,  шеберлік  сыныпта-

рымен жалғасты.  

Сәкен   ӘБІЛХАЛЫҚОВ

Жалпы, көрсетілген қызметке уақ- 

тылы  төлем  жасау  әр  тұрғынның 

міндеті  екенін  ұмытпауымыз  ке-

рек, – деді  Мұрат  Рахметұлы.

Жиын  барысында  белгілі  бол-

ғанындай,  67  мың  тұтынушының 

тоғыз  пайызының  бережағы  25  мың 

теңгеден  асады  екен.  Яғни  солар-

дың  кесірінен  оралдықтар  бі- 

раз  зардап  шекті.  «Жайықжылу-

қуат» компаниясының арызы негі- 

зінде  67  млн.  теңгеден  астам  бе- 

решегі  бар  1400-ге  жуық  азамат-

ты  сот  айыпты  деп  таныған.  Ал 

сот  орындаушылардың  қолында 

103,6  млн.  теңгенің  атқару  қаға- 

зы  жүр.  Қазіргі  таңда  коммунал-

дық  қызметке  ақша  төлеуден  қа- 

шатындардың  жолын  бөгеу  ба- 

ғытындағы  шаралар  қолға  алы-

нып  жатыр.  Олардың  ішінде  жыл- 

жымайтын  және  жылжитын  мү- 

ліктеріне  тыйым  салу,  ел  аума-

ғынан  шығуына  шектеу  қою,  екін-

ші  деңгейлі  банктер  арқылы  не-

сие  бермеу  сынды  шаралар  бар.  

Алдағы  уақытта  тағы  да  осындай 

мәселе  туындамас  үшін  енді  бе-

решегі көп үйлер мен подъездер-

ге  нүктелік  айыру  әдісін  қолдану 

жүргізілмекші.

Баспасөз  мәслихатына  қатыс-

қан  «Жайықжылуқуат»  АҚ-ның  бас- 

шылары  жылыту  маусымына  да-

йындық барысына да тоқталды.Мәди  ЫҚЫЛАС

Берешегі  көп  үйлерге

нүктелік  айыру  әдісі  қолданылмақ14  шілдеден  

бастап «Жайық- 

жылуқуат» АҚ-

ға «ҚазТрансГаз-

Аймақ»  АҚ  газ 

беруді  тоқтат-

қан  еді.  Соның  

салдарынан  

облыс орталы-

ғында  ыссы  су  

айырылып  қал-

ды.  Жергілікті  

атқарушы  

биліктің 

араласуымен 25 шілдеде қос 

монополист компания  басшы-

лары  өзара келісімге келіп,  

оралдықтар  ыссы  судың  

игілігін көре  бастады.

йінді  мәселені  шешуге  қалалық 

әкімдік  пен  жергілікті  полиция 

қызметі,  жеке  сот  орындаушыла-

ры  да  араласуда.  Құрамына  атал- 

мыш  құрылымдардың  өкілдері 

енген  15  мобильдік  топ  құрылып, 

олар  бер  жағы  көп  пәтерлерді 

аралауда.  Ол  өз  пайдасын  берді. 

Б

ұл  жөнінде  осы  мәселе- 

ге  байланысты  ұйымдас-

тырылған  баспасөз  мәс-

лихатында  Орал  қаласының  әкімі 

Мұрат Мұқаев  мәлімдеді.

–  Оралда  біраз  күн  ыссы  су-

дың  болмай  қалуының  басты  се- 

бебі  –  тұтынушылардың  бережа-

ғы.  Тұтынушылардың  «Жайықжы-

луқуатқа» қарызы 550 млн. теңгені 

құрады.  Ал  бұл  компания  өз  та-

рапынан  «ҚазТрансГазАймаққа» 

223  млн.  теңге  бережақ.  Осы  тү-Ж

ылу-электр 

орталы-

ғының  жұмысшылары гидравликалық  сынақ 

арқылы  құбыр  желілері  мен  бу 

құбырларының  беріктігін,  су  қой- 

малары  мен  сүзгілерінің,  лайтұт-

қыштардың  тазалығын,  жылыту 

жабдықтарының  іске  жарамды-

лығын  тексеруде.  Кәсіпорын  бри-

гадалары  дайындық  жұмысын 

шілденің соңына  таман  аяқтайды.

Облыстық  энергетика  және 

тұрғын  үй-коммуналдық  шаруа- 

шылығы  басқармасының  басшы-

сы  Ғалым  Орынғалиевтің  айтуын- 

 ша,  қаладағы  жылыту  желілері-

нің  52,2  пайызы  әбден  тозған. 

«Жайықжылуқуат»  АҚ  биыл  қала- 

 дағы  жылыту  жүйесінің  8,7  ша- 

қырым  бөлігін  жөндеуде.  Бүгін- 

ге  дейін  бұл  жұмыс  59  пайызға 

орындалды.  Келер  жылы  «Нұр- 

лы  жол»  бағдарламасы  ауқымын- 

да  жылыту  желілері  мен  қазан-

дықтарын  жөндеуге  байланысты 

екі  жобаны  жүзеге  асыруға  қа-

ражат бөлінбек. 

Өз  тілшіміз

Шілде  айының  19-ынан  

бастап  «Жайықжылуқуат» 

АҚ   бригадалары  жылыту  

желілерінің  учаскелерінде  

қысқы  маусымға  дайындық  

жүргізуде. 

Жылыту  

жүйесінің  

8,7  шақырымы  

жөнделуде


4

Жұма,  28  шілде  2017 жылЭ

кспедиция 

мүшелері 

жол  бойында  Жаңақала 

ауданындағы  белгілі  күй- 

шілер Мәмен Мұратұлы мен  Тұяқ- 

берді  Шәмеловтің,  кейін  Бөкей 

ордасындағы    Жәңгір  хан,  Мұха-

мед-Салық  Бабажановтың  және 

Дәулеткерей  Шығайұлының  кесе-

нелеріне  зиярат  етті.

Қос  басылымның  бастауында 

тұрған  «Ұран»  газетінің  алғашқы 

саны  жарық  көрген  Хан  ордасы 

ауылындағы    баспахана  ғимара-

ты  алдында  делегация  құрметі- 

не  шара  ұйымдастырылды. 

–  «Орал  өңірі»  мен  «Приура- 

лье»  газеттерінің  бетінде  қоғам 

тезіне  түскен  көкейтесті  мәселе- 

лер ұдайы талқыланады, оның ше- 

шілу жолдары ұсынылады. Аймақ-

тағы  жетістіктер  туралы  ақпарат-

тар  да  жиі  жарияланады.  Рухани 

тұрғыда  жаңғыра  түсуімізге,  жас- 

тар  тәрбиесін  жандандыруға  атал- 

ған  басылымдардың  ықпалы  аз 

емес.  Журналистерге  шығарма-

шылық  табыс  тілеймін,  –  деген 

аудан  әкімі  Нұрлан  Рахымжанов 

«Жайық  Пресс»  ЖШС-ның  бас  ди- 

ректоры Жантас Сафуллинге есте-

лік  сыйлық  пен  құттықтаухат  та-

быстады.


– Осыдан 100 жыл бұрын газет 

шығару  ісі  қызу  қолға  алынды. 

Мұндай  игі  істің  басында  Ғаб-

долғазиз  Мұсағалиев  және  Нұғ-

ман  Манаев  сияқты  ұлы  тұлғалар 

болды. Медиахолдинг  ұжымында 

Бөкей  ордасы  ауданына  алғаш 

аяқ басып отырған әріптестеріміз 

бар.  Ұлт  қайраткерлері  тыныста-

ған  өлкеге  табан  тіреудің  өзі  бір 

ғанибет.  Баспасөз  тарихын  зерт-

теу – жас буынның еншісінде. Сон-

дықтан  зерттеу  жұмыстары  ұда- 

йы  жалғасын  табатынына  сенім-

дімін.  Аудандық    газеттің  85  жыл-

дығы  қарсаңында  «Ұран»  баспа-

ханасы ғимаратының сыртына ес- 

керткіш тақта орнаттық. Бұл – қос 

газеттің  100  жылдығына  байла- 

нысты  ұйымдастырылған  шара-

лардың  бірі.  Өңірдегі  алғашқы 

қазақ  басылымдары  «Қазақстан» 

мен  «Ұран»  газеттерінің  тігін-

ділерін ұзақ іздеуге тура келді. Се-

бебі қос басылым да қазақ халқын 

азаттыққа,  ғылым-білім  үйренуге 

шақырып,  өз  алдына  ел  болуға 

үндеді.  Аталған    басылымдардың 

қызметкерлері  осы  жолда  жан 

аямай  қызмет  қылды.  Енді  біздің 

мақсат  –  тәуелсіздіктің  қадірін 

ұғынып,  ұлылар  бастаған  істі  ха-

лыққа  таныту,  әрі  қарай  жалғау. 

Облыстық  газеттердің  тарихын 

зерттей келе, көптеген журналис-

тің  кеңес  заманы  кезеңінде  саяси 

қуғын-сүргінге  ұшырағаны  белгілі 

болды.  Баспасөз  тарихын  зерттеу 

орталығының  басшысы  Қазбек 

Құттымұратұлы  17  редактордың 

ату жазасына кесілгенін анықтады, 

– деді Жантас Набиоллаұлы.

Шарада  Бөкей  ордасы  тарихи- 

музей кешенінің директоры Ғайса 

Махимов  сөз  салып,  баспахана 

тарихын  баяндады.  Хан  орда-

сы  ауылында  заңгер,  ағартушы 

Ғабдолғазиз Мұсағалиевтің редак-

торлығымен  «Ұран»  газеті  басы- 

лып  тұрған.  Айта  кетейік,  облыс-

тық  қос  газеттің  тарихы    «Хабар 

-Известия»  басылымынан  бастау 

алады  деп  есептелінді  ұзақ  уа- 

қыт.  Соның  ішінде,  төл  газетіміз 

1918-1919 жылдары  «Хабар», 1919 

жылы «Дұрыстық жолы», 1920 жы- 

лы  «Сахара таңы», 1920-1930 жыл- 

дары  «Қызыл  ту»,  1931-1957  жыл-

дары «Екпінді құрылыс», 1958-1964 

жылдары  «Октябрь  туы»,  1965 

жылдан  бастап  «Орал  өңірі»  де-

ген  атаумен басылды. 100 жылдық 

қарсаңында  «Жайық  Пресс»  ЖШС 

баспасөз  тарихын  зерттеу  орта-

лығы  газет  тарихын  бір  жылға 

тереңдетті.  Яғни  тізім  баста-

уында  «Ұран»  газеті  бар  екені 

анықталды. Белгілі жазушы С. Сей-

фуллин  «Тар  жол,  тайғақ  кешу» 

романында  «Ұранның»  жай  ұран 

емес,  алашордашылардың  ұра- 

ны  болғанын  жазады.  Советтік 

идеология  өз  шеңберіне  сыйма-

ған  басылымның  тамырын  үзіп, 

«Ұранды» тарих парағынан сызып 

тастайды.  Баспасөз  тарихын  зерт-

теу  орталығының  басшысы  Қаз- 

бек  Құттымұратұлы  кезінде  кө-

кейтесті  мәселелерді  көтерген  ба-

сылым  тарихы  тереңірек  зерттеу- 

ді  қажет  ететінін  айтады.  Қырық- 

тан  астам  нөмірі  жарық  көрген 

«Ұран»  табылып,    тоғыз    нөмірі 

2014 жылы жеке жинақ болып ба-

сылды. 

«Ұран»  баспаханасы  Хан  орда-сы  ауылында  орналасқан.  Газет 

редакциясының  алқасында  Ғаб-

долғазиз  Мұсағалиев,  Мұстафа 

Көкебаев,  Халел  Есенбаев  сынды 

жанкешті азаматтар болған. Қазір-

гі  уақытта  баспахана  орналасқан 

ғимаратта  Денгизбаевтар  отбасы 

тұрады.  Осы  үйде  Рафаэль  Ден- 

гизбаев  1958  жылдан  бері  мекен-

дейді.  Оны  бір  жасқа  толғанда,  

Атырау  облысынан  қолына  ал- 

дыртқан  атасы  Абдулла  Денгиз-

баевтің  өзі  Хан  ордасы  ауылын- 

дағы  баспаханада  қызмет  еткен. 

Экспедиция  мүшелері  тарихи 

орынға  айналған  үйге  кіріп  шық-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал