НұСҚаулар мамандық: «6В011704- шет тілі: екі шет тілі» кредит саны- 5 Алматы, 2022 «жас ерекшелік психологиясы»жүктеу 33.79 Kb.
Дата02.11.2022
өлшемі33.79 Kb.
#23193
түріНұсқаулар
CЕМИНАР ТАПСЫРМАЛАРЫ 2

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Философия және саясаттану факультеті
ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ кафедрасы
«ЖАС ЕРЕКШЕЛІК ПСИХОЛОГИЯСЫ» ПӘНІ БОЙЫНША СЕМИНАР САБАКТАРЫНА ТАПСЫРМАЛАР МЕН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

МАМАНДЫҚ: «6В011704- Шет тілі: екі шет тілі»


кредит саны- 5

Алматы, 2022


«ЖАС ЕРЕКШЕЛІК ПСИХОЛОГИЯСЫ» ПӘНІ БОЙЫНША СЕМИНАР САБАКТАРЫНА ТАПСЫРМАЛАР МЕН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР ЖОСПАРЫ
Семинар сабақтарына әдістемелік нұсқаулар
1.Семинар сабағы сабақтың тақырыбын түсінудегі әр түрлі тәсілдерді ашып көрсететін студенттердің шығып сөйлеулерін, оларды талқылауды, алынған ақпаратты қорытындылауды қамтиды. Әрбір шығып сөйлеу 5-7 минутқа созылады. Шығып сөйлеушінің міндеті: мәселені қандай да бір автордың түсінуін ұсыну, автордың басқа авторлармен және дәрістерде ұсынылған материалмен салыстырғандағы ұстанымының ерекшеліктерін көрсету, осы көзқарасқа өзінің көзқарасын білдіру.
Студенттер шығып сөйлеу кезінде өздері үшін негізгі әрі ерекше маңызды сәттерді дәптерлеріне жазып алады. Шығып сөйлегеннен кейін студенттер шығып сөйлеген студентке нақтылайтын сұрақтар қояды, онымен пікірталастырады (10 минут). Осылайша, семинар сабағында студенттер 4 баяндаманы тыңдап, талқылайды.
2.Семинар сабағын пікірталас формасында өткізуге болады, барлық топ бірнеше кішігірім топтарға бөлінеді, олардың әрқайсысы өздерінің тапсырмасын алады. Кішігірім топтардың әрқайсысы 30 минут ішінде өз бетімен жұмыс жасайды, сосын олардың барлығы шығып сөйлейді, соның негізінде ортақ қорытынды жасалынады. Әрбір кішігірім топ сұрақтарды нақтылауға, өзінің курстастарының шығып сөйлеулерін талқылауға және сынауға құқылы.
Сонымен қатар, семинар сабақтарына баяндамалар дайындау.
3. Семинар сабағын баяндамаларды қорғау формасында өткізуге болады. Баяндама тақырыбы семинарға дейін таңдалады және оқытушымен келістіріледі. Студент өзінің тақырыбын ұсына алады, тек ол семинарда қарастырылатын мәселемен сәйкес келуі қажет. Баяндама бірнеше көздер бойынша дайындалады. Баяндамаға берілетін уақыт – 7-10 минут.
Баяндама барысында тезистерді қолдануға болады, бірақ мәтінді оқып беруге болмайды. Баяндама аудиторияның қызығушылығы дәрежесі және туындаған сұрақтар мен хабарламалар саны бойынша бағаланады (5-7 балл).
4 «Жас ерекшелік психологиясы» пәні бойынша семинар сабақтарын жүргізуде оқытудың тәжірибелік және белсенді әдістерін (жұппен жұмыс, демонстрация, үйретуші тренинг) қолдануға болады.

1 МОДУЛЬ. Жас ерекшелік психологиясы


1 семинар. Жас ерекшелік психологиясының пәні. Жас ерекшелік психологиясының зерттеу әдістері 1. «Жастық даму психологиясы» түсініктерінің арақатынасы.

 2. Бала мінез-құлқы мен психикасының эволюциялық, революциялық және ситуациялық жастық өзгерістері.

 3. Жас ерекшелік психологиясының теориялық және практикалық міндеттері.

 4. Жас ерекшелік психологиясының пайда болу тарихы. Қазіргі жас ерекшелік психологиясының мәселелері. Жас ерекшелік психологиясының әдістері және олардың мінездемесі (бақылау, эксперимент, диагностикалық әдіс, егіздер әдісі, лонгитюдтік әдіс, көлденең кесу).

 5. Даму психологиясының негізгі категориялары (жас, периодизация, даму және т.б.)

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

 8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

2 семинар. Баланың дамуының психологиялық теориялары

 1. Бала дамуының генотиптік және ортаға шарттылығы.

 2. Л.С. Выготский бойынша жоғары психикалық функциялардың мәдени-тарихи даму теориясы. Психикалық дамудың жылжымалы күштері және қайнар көздері.

 3. Дамудың табиғи алғышарттары. Психикалық дамуда тәрбиелеу мен оқытудың басты рөлі.

 4. Сензитивтік кезеңнің және жетекші іс-әрекеттің әлеуметтік жағдайының даму түсінігі.

 5. Бала психологиясының дамуындағы негізгі бағыттар.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

3 семинар. Жас ерекшелік психологиясындағы периодизация мәселесі

 1. Л.С.Выготскийдің жұмыстарындағы периодизация мәселесі. ”Жас дамуының әлеуметтік жағдайы” ұғымдары. Баланың психикалық дамуындағы дағдарыстардың мәнін түсіну.

 2. Жетекші іс-әрекет түсінігі. Жетекші іс -әрекет және жастағы негізгі психологиялық жаңа құрылулар.

 3. Онтогенездегі жетекші іс -әрекеттердің ауысуы. Жас кезеңдері және бала дамуының дәуірлері.

 4. Шетелдік периодизация теорияларына сынды талдау (А.Гезелл,С.Холл,К.Бюлер, Ш.Бюлер, А.Валлон, Ж.Пиаже).

 5. Қазақстан халықтарындағы ересек адамның индивидуалды даму периодизациясының өзіндік мәселелері.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

 8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

2 МОДУЛЬ. Тұлғаның онтогенездегі психикалық дамуы мен қалыптасуы


4 семинар. Нәрестелік кезеңдегі баланың психикалық дамуы 1. Психика мен мінез-құлықтың туа берілетін формалары. Нәрестенің рефлекторлы, генетикалық шарттанған қимылдары.

 2. Өмірге келгеннен кейінгі негізгі сезім органдарының – көру, есту, сипап сезу, қозғалыс анализаторларының, дәм рецепторларының автоматты түрде қосылуы.

 3. Нәрестелік кезеңдегі бала миының қызмет етуінің анатомиялық-физиологиялық сипаты.Баланың қозғалыс белсенділігі.

 4. Нәрестелік шақтағы қабылдау мен есте процестерінің ерекшеліктері.

 5. Нәрестелік шақтағы сөйлеу мен ойлау ерекшеліктері.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

5 семинар. Нәрестелік кезеңдегі баланың танымдық процестерінің дамуы


Баланың туылғаннан кейінгі алғашқы айларындағы көруінің маңызы. Нәрестенің адамның бетін қабылдауы.

 1. Жадырау комплексі. Есту анализаторының дамуы. Нәрестенің адам дауысына реакциясы.

 2. Нәрестенің алғашқы айлардағы есте сақтауы. Қолдың манипуляциялық қимылдарының жетілуі.

 3. Ж. Пиаже бойынша нәрестелердің сенсомоторлы әрекет етудің даму сатыларының классификациясы.

 4. Бір жасқа дейінгі сөйлеу мен ойлаудың тәуелсіз дамуы. Еліктеу және сөзді тусіну.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

6 семинар. Ерте балалық шақтағы таным мен мінез-құлық


1-3 жас аралығындағы бала дамуының жалпы сипаты.

 1. Ерте балалық шақтағы заттық іс-әрекеттің мақсаты, оның даму сатылары. Ерте балалық шақтағы заттық іс-әрекеттің қалыптасу механизмі.

 2. Сөйлеудің қалыптасуы. Пассивті және активті сөйлеу. Сөйлеудің фазалық (сөз) және семантикалық (сөйлем) жақтарының дамуы.

 3. Ерте балалық шақтағы тұлғалық қырлардың көрінуі. Ерте балалық шақтағы танымдық процестердің дамуы. 3 жастық дағдарыс, оның мәні, симптомдары.

 4. Л.С. Выготский бойынша 3 жас дағдарысының сипаттамасы.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

7 семинар. Мектепке дейінгі жастағы танымдық процестер мен іс-әрекеттің дамуы

  1. Мектепке дейінгі кезеңдегі психикалық дамудың жалпы сипаттамасы.

  2. Іс -әрекеттің әр түрлі формаларының және мектепке дейінгілердің ересектермен, құрбыларымен қарым қатынас формаларының даму ерекшеліктері.

  3. Мектепке дейінгілердегі психикалық процестердің дамуының негізгі заңдылықтары.

  4. Баланың психикалық дамуы үшін сенсорлық процестерді мақсатты сәйкесті қалыптастырудың мәні (А.В.Запорожец, В.П.Зинченко, Л.А.Венгер).

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

 8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

8 семинар. Баланы мектептегі жүйелі оқытуға дайындау   1. Сөздік және грамматикалық сөздің дамуы; сөз функцияларының дамуы. Эмоция-ерік сферасының дамуы.

   2. Мінездің, қабылеттердің қалыптасуы.

   3. Баланы мектептегі жүйелі оқытуға дайындау (Е.Е.Кравцова). Дайындық түрлері, олардың сипаттамалары.

   4. Жеті жастағы дағдарыс ұғымы.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

9 семинар. Бастауыш мектеп жасындағы балалар


Бастауыш мектеп жасындағылардың психологиялық дамуының резервтері.

    1. Мектепке келудің алғашқы кездерінде кездесетін қиындықтар. Баланың мектепке оңай бейімделуінің әлеуметтік-психологиялық тәсілдері.

    2. Оқу іс әрекеті кіші мектептегілердің жетекші іс әрекеті ретінде. Оқу іс әрекетінің жалпы құрылымы, қалыптастыру заңдылықтары. Мектептегі алғашқы теориялық ойлаудың қалыптасуы (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов).

    3. Ақыл -ой әрекеті мен ұғымдарды сатылар қалыптастыру (П.Я.Гальперин).

    4. Бастауыш мектеп жасындығы баланың психикалық процестерінің дамуының негізгі заңдылықтары. Кіш мектептегілердің сөзінің дамуы. Сөзді ұғыну мәселесі,оның элементтері, формалары, оқытудың әртүрлі вариантындағы функциялары (Д.Б.Эльконин, А.К.Маркова, С.Н.Карпова).

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.


3 Модуль. ЖасӨспірімдік кезеңнің психологиялық ерекшеліктері

10 семинар. Жасөспірімдік және ерте жастық шақ кезеңіндегі интеллектуалды даму


Жасөспірім жасындағы жетекші іс әрекет.    1. Құрбылар ұжымы және ондағы өз ара әрекет қоғамның ересек мүшелерінің қатынастарын модельдеуі ретінде.

    2. Жасөспірімдің оқу іс-әрекеті. Танымдық, қоғамдық қызығулардың, мінез құлық мотивінің қалыптасуы.

    3. Оқу әрекетіне таңдамалы қатынас. Кәсіби бағдарлану мәселесі. Еңбек іс әрекеті, оның жас өспірімнің жеке басының қалыптасуындағы ролі.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

 8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

11 семинар. Жасөспірім кезеңнен ерте жастық шаққа өту, оны шетел және кеңес психологиясында зерттеу


Жасөспірім кезеңнен ерте жастық шаққа өту, оны шетел және кеңес психологиясында зерттеу.

    1. Мамандық таңдаудың психологиялық ерекшеліктері.

    2. Ерте жастық шақтағы оқу іс-әрекеті.

    3. Қоғамдық өмірдегі қажеттіліктердің дамуы, жасөспірімдердің қоғамдық ұйымдарға қатысу формалары. Эмоциялық ерекшеліктері. 5. Мотивтері мен құнды бағдарланулары. Творчестволық белсенділіктің дамуы өзін көрсету қажеттілігі ретінде.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

 8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

12 семинар. Жасөспірімдік кезеңдегі темперамент типтері мен нерв жүйесінің ерекшеліктері

     1. И.П. Павлов пен Гиппократ бойынша темперамент және нерв жүйесінің типтері. Н.И. Красногорский бойынша темперамент сипаттамалары.

     2. Меланхолик, сангвиник, флегматик, холерик типтерінің сипаттамалары.

     3. Бала темпераментін іс-әрекеті мен мінез-құлқына қарап анықтау.

     4. Жасөспірім кезеңдегі мінездің акцентуациясы. Гипертимді, циклоидты, лабилді, астено-невротикалық, сенситивті, психоастеникалық, шизоидты, эпилептоидты, истероидты, тұрақсыз, конформды типтердің сипаттамасы, оларды анықтау.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

 8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

13 семинар. Нәрестелік, ерте балалық, мектепке дейінгі, бастауыш мектеп, жасөспірім және ерте жастық шақ кезеңдеріндегі тұлғааралық қарым-қатынастардың ерекшеліктері


Нәрестелік шақ пен ерте балалық шақтағы балалардың адамдармен қарым-қатынасы.

      1. Балалар мен ересектердің алғашқы эмоциялық қарым-қатынастары, оның механизмдері. Топтық тәрбиелеудің қарым-қатынасты дамыту үшін дұрыс жақтары.

      2. Мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балалардың тұлғааралық қарым-қатынастары.

      3. Ойын негізгі іс-әрекет ретінде. Баладағы айналадағы адамдармен оң қарым-қатынас ортатуға деген қажеттілігі. Мектепке бару – қарым-қатынастың жаңа сатысының дамуы ретінде.

      4. Жасөспірімдердің өзара қарым-қатынасы. Ересектермен қарым-қатынастан құрдастарымен қарым-қатынас орнатуға ауысу. Ерте жастық шақ кезеңіндегі адамдармен қарым-қатынас.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

 8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

14 семинар. Ересек адам психологиясы


Кемелденуге өтудің жалпы шарттары. Кемелдену кезеңінің әлеуметтік мәні.

       1. Әлеуметтік белсенділіктің ерекшеліктері. Кемелдену жасының периодизациясы.

       2. "Акме" және акмеология ұғымы. Ересектердің даму заңдылықтары. Кемелдену жасының дағдарысы. Қоғамдық пайдалы еңбек жетекші іс- әрекет ретінде.

       3. Кәсіби және қоғамдық іс әрекет. Ересектердің танымдық қызығулары. Ересек адамның жеке басы. Әлеуметтік белсенділік. Құнды бағдарлану, дүниетаным мәндері.

       4. Ересектердің жас дағдарыстарының ерекшеліктері. Есею және өмірлік мағына мәселесі

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

 8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

15 семинар. Қарттар психологиясы

        1. Қартаюдың биологиялық, әлеуметтік критериялары мен факторлары.

        2. Қарт адамның өмірінің әлеуметтік ситуациясы. Қартаю периодизациясы.

        3. Қарт адамдардың жаңа психологиялық құрылымдары. Қартаю жасындағы қарым-қатынас.

        4. Қартаюдағы жеке адам мәселесі. Ұзақ жасау мәселесі.

        5. Қартаю әлеуметтік мәселе ретінде.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 2010

 2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2011.

 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2010.

 4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

 5. Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. – Алматы, Қазақ университеті 2014.

 6. Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе. - Алматы: "ИНФОРМ - АРНА", 2010.- 187.

 7. Намазбаева, Ж.Ы. Жалпы психология: оқулық/ - Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2008.- 294.

8. Жұбаназарова Н.С. Жасерекшелік психологиясы. Оқулық. МОН РК «Қазақ университеті» 2014ж.

 1. О.Б.Дарвиш Возрастная психология. М, 2008 г.

 2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 2009

 3. Выготский Л.С.// Собр.соч.: в 6 т. М.,2008 Т.4

 4. Мид М. культура и мир детства. М., 2008

 5. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.,2009.

 6. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 2. – М., 2008.

 7. Психология 1-10 томдық. Адамзат ақыл-ойының қазынасы Алматы, 2007 ж.

 8. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 2008.

 9. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн. 1. – М., 2003.

Қосымша:

    1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. М., 2008

 1. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуалтные проблемы возрастной психологии. 2008.

    1. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 2010

    2. Кон И.С. Психология ранней юности. М., 2009

    3. Леонтьев А.Н. проблемы развития психики. М., 2010

    4. Лисина М.И. Порблемы онтогенеза общения. М., 2011

 2. Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб., 2009. Гл.364. – с.162-190.

 3. Ташимова Ф.С.Психологические основы процесса смыслообразования Алматы: « Қазақ

 4. университеті», 2011.- 167с. Учебное пособие

 5. Курбатов В.И. Искусство управлять общением – Ростов на Дону, 2009

 6. Фишер Р., Эртель Д. Подготовка к переговорам – М., 2010

 7. Шмидт Р. Искусство общения. - М., 2009.

жүктеу 33.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет