Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Информатика" пәнінен жаңартылған мазмұн бойынша үлгілік оқу бағдарламасы


-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесіжүктеу 34.58 Kb.
бет3/3
Дата10.11.2022
өлшемі34.58 Kb.
#23634
1   2   3
Оқу бағдарламасы Информатика 5-9
4 сын.қаз т оқул №1, 4 сынып Кенгуру, Информатика 6сын ЖАҢА КТЖ 2022-2023, күнделік сертификат жауап, PYTHON
3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
16. Бағдарламада "оқыту мақсаттары" кодтық белгімен белгіленген. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сандар бөлім және бөлімше ретін, төртінші сан бөлімшедегі оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 6.2.1.4. кодында "6" – сынып, "2.1" – екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, "4" – оқыту мақсатының реттік саны.
17. Білім алушыларға қойылатын мақсаттар:
1) Компьютерлік жүйелер

Білім алушылар міндетті:

Бөлімше

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1.
Компьютердің құрылғылары

5.1.1.1 ақпараттың цифрлық
тасымалдау құралдарын сипаттау

6.1.1.1 компьютерлік технологияның даму тарихы мен келешегі туралы әңгімелеу;
6.1.1.2
компьютердің негізгі құрылғыларының өзара әрекеттесуін түсіндіру

7.1.1.1 Компьютердің жады түрлерінің мақсаттарын сипаттау (жедел есте сақтау құрылғысы, тұрақты есте сақтау құрылғысы, сыртқы жады, кеш-жады)

8.1.1.1 процессордың функцияларын және оның негізгі сипаттамаларын қарапайым деңгейде түсіндіру

9.1.1.1 мақсатына байланысты компьютердің конфигурациясын таңдау

2. Программалық қамтамасыз ету6.1.2.1
Операциялық жүйелердің негізгі функцияларын атау;
6.1.2.2
IDE интерфейсінің мүмкіндіктерін қолдану

7.1.2.1 Бірдей ақпаратты сақтайтын түрлі форматтағы файлдардың өлшемдерін салыстыру;
7.1.2.2 Түрлі форматтағы мұрағаттарды жасау және ашу9.1.2.1
пайдаланушының қажеттілігіне қарай программалық жасақтаманы таңдау

3.
Компьютерлік желілер

5.1.3.1 Ортақ пайдалану файлдарын орналастыру, редакциялау, жүктеу

6.1.3.1 Сымсыз байланыстың артықшылықтарын түсіндіру

7.1.3.1 Компьютерлік желілерді жіктеу

8.1.3.1
желінің өткізу қабілетін анықтау

9.1.3.1 бұлтты технологияларды қолданатын құжаттармен бірлескен жұмысты жүзеге асыру

2) Ақпараттық процестер

Бөлімше

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1.
Ақпаратты ұсыну және өлшеу

5.2.1.1 әртүрлі ақпарат түрлерінің мысалдарын келтіру және ақпаратты әртүрлі нысандарда ұсыну;7.2.1.1 Ақпаратты өлшеу бірліктері, ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқаға аударуды жүзеге асыру

8.2.1.1
ақпараттың көлемін анықтағанда алфавиттік тәсіл қолдану

9.2.1.1 ақпараттың қасиеттерін анықтау (маңыздылық, дәлдік, сенімділік, құндылық)5.2.1.2 байланыс арналары, ақпарат көздері және қабылдағыштарының мысалын келтіру;
5.2.1.3 мәтіндік ақпаратты кодтау және декодтау;
5.2.1.4 Компьютерге арналған барлық ақпарат екілік көрініс түрінде ұсынылғанын түсіндіру

2.
Ақпараттық объектілерді құру және түрлендіру

5.2.2.1 басып шығару үшін құжатты тиімді ұйымдастыру (бет параметрлерін орнату, алдын ала қарауды орындау);
5.2.2.2 растрлық кескіндерді жасау және өңдеу;
5.2.2.3 векторлық суреттер жасау және өңдеу;
5.2.2.4 растрлық және векторлық графиканың артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау

6.2.2.1 сілтемелерді ұйымдастыру (гиперсілтемелер, мазмұны, тақырыптар, түнідірмелер)

7.2.2.1
Мәтіндік процессордағы кестелерді пішімдеу;
7.2.2.2 электрондық кестенің элементтерін пішімдеу;
7.2.2.3 электрондық кестеде диаграммаларды жасау;
7.2.2.4 ;
электрондық кестеде шартты пішімдеуді қолдану;
7.2.2.5 электрондық кестеде деректердің әртүрлі түрлерін қолдану;
7.2.2.6 электрондық кестеде есептеулер үшін формулаларды жасау

8.2.2.1
электрондық кестелер мәселелерді шешу үшін түрлі деректер пішімдерін пайдалану;
8.2.2.2 абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді пайдалану;
8.2.2.3 Электрондық кестелерді қолдану арқылы есептерді шешу үшін кірістірілген функцияларды пайдалану;
8.2.2.4
кестеде көрсетілген функциялардың графиктерін құрастыру

9.2.2.1 "Дерекқор, жазба, өріс" терминдерін түсіндіру;
9.2.2.2 Электрондық кестеде деректер базасын жасау;
9.2.2.3
Деректерді іздеу, сұрыптау және сүзгілеуді жүзеге асыру

3) Компьютерлік ойлау

Бөлімше

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. 1. Модельдеу6.3.1.1
3D-модельдер қолдану мысалдарын келтіру;
6.3.1.2
3D-редактордың мүмкіндіктерін сипаттау;
6.3.1.3
3D-редакторының графикалық примитивтерді құруға арналған құралдарын пайдалану
6.3.1.4
Айналу денелерін құру және оларды түрлендіру;
6.3.1.5
3D-редактордағы объектілердің модельдерін құру;
6.3.1.6
Басып шығару үшін 3D-үлгіні экспорттау8.3.1.1 Python программалау тілінде тапсырма модельдерін жасау

9.3.1.1 Процесс моделдерін (физикалық, биологиялық экономикалық) электрондық кестеде әзірлеу және зерттеу

2.
Алгоритмдер6.3.2.1
Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу

7.3.2.1 Python программалау тілінде тармақталған алгоритмдерді жазу

8.3.2.1 Алгоритмнің трассировкасын жүзеге асыру

9.3.2.1 сұрыптау алгоритмдерін қолдану

3.
Программалау

5.3.3.1 роботтың бұрыштық бейімділігін анықтау үшін программалар жасау;
5.3.3.2 Роботты көрсетілген градусқа бұру үшін программалар жасау;
5.3.3.3
Робот қозғалысын ұйымдастыруға арналған түс датчигін қолдану;
5.3.3.4 Объектіні табу үшін ультрадыбыстық датчикті пайдалану

6.3.3.1 деректер түрлерін жіктеу

7.3.3.1 Python программалау тілінде файлды оқу және жазу;
7.3.3.2 Python программалау тіліндегі кірістірілген шарттарды қолдану;
7.3.3.3 Python программалау тіліндегі күрделі шарттарды қолдану

8.3.3.1
While цикл операторын пайдалану;
8.3.3.2
for цикл операторын пайдалану
8.3.3.3
цикл басқару нұсқаулығын қолдану (continue, break, else)

9.3.3.1
Бір өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде программалар жасау;
9.3.3.2
Екі өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде программалар жасау;
9.3.3.3 PyGame; кітапханасын қосу
9.3.3.4
ойын терезесін жасау үшін PyGame кітапханасының дайын модульдерін пайдалану;
9.3.3.5 Ойынның артқы фонын құру
9.3.3.6
Ойынға арналған дайын кейіпкерлер жүктеу
9.3.3.7 Кейіпкер қозғалысын программалау
9.3.3.8
пернетақтадан кейпкерлерді басқару;
9.3.3.9
Дайын сценарий бойынша ойын әзірлеу
9.3.3.10 Ойынның нәтижелерін есептеу алгоритмін іске асыру

4. Робототехника

5.3.4.1 робот анықтамасын тұжырымдау;
5.3.4.2 Роботтардың түрлерінің үлгілеріне және оларды қолдану салаларына мысал келтіру;
5.3.4.3
Робототехника саласындағы адамзаттың техникалық жетістіктеріне мысалдар келтіру;
5.3.4.4 Гироскопиялық датчиктің жұмыс істеу принципін түсіндіру

4) Денсаулық және қауіпсіздік

Бөлімше

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1.
Эргономика

5.4.1.1 қауіпсіздік ережелерін бұзу салдары туралы талдау

6.4.1.1 Эргономика міндеттерін (барынша жайлылық пен тиімділік үшін) тұжырымдау және шешу

7.4.1.1
Пайдаланушы интерфейстердің эргономикалылығын бағалау

8.4.1.1 әртүрлі электрондық құрылғылардың адам ағзасына әсері туралы мысалдар келтіріп, қорғау әдістерін тиімді пайдалану

9.4.1.1 Компьютерде ұзақ уақыты жұмыс істеу тәуекелін сыни түрде бағалау

2.
Ақпараттық қауіпсіздік

5.4.2.1 біреудің жұмысын көшіру заңсыздығы туралы айту;
5.4.2.2 Құжаттарға арналған пароль орнату

6.4.2.1 Интернетке тәуелділіктің проблемаларын талқылау;
6.4.2.2 "Авторлық құқық", "плагиат" ұғымдарын түсіндіру
6.4.2.3
Авторға сілтеме жасайтын ақпаратпен ілестіру

7.4.2.1 компьютерді зиянды бағдарламалардан қорғау

8.4.2.1 желідегі пайдаланушының қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережелерін сақтау (интернетте алаяқтық пен агрессия)

9.4.2.1 Желідегі этикалық және құқықтық нормаларын бұзу салдары туралы айту

18. Осы оқу бағдарламасы қосымшаға сәйкес негізгі орта білім деңгейінің 5-9 сыныптарына арналған "Информатика" пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы үлгілілік оқу жоспарының ұзақ мерзімді жоспарына қосымшасына сәйкес іске асырылады.


Негізгі орта білім деңгейінің
5-9 сыныптарына арналған
"Информатика" пәні бойынша
жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына
қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Информатика" пәнінен жаңартылған мазмұн бойынша үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұзақ мерзімді жоспар
1) 5-сынып:

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар, мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Ақпаратты ұсыну

Біздің айналамыздағы ақпарат

5.2.1.1 әртүрлі ақпараттың мысалдарын келтіру және ақпаратты әртүрлі нысандарда ұсыну;

Ақпарат беру5.2.1.2 байланыс арналары, ақпарат көздері және қабылдағыштарының мысалын келтіру;

Ақпаратты шифрлау

5.2.1.3 мәтіндік ақпаратты кодтау және декодтау;

Екілік ақпаратты ұсыну

5.2.1.4 компьютерге арналған барлық ақпарат екілік түрінде ұсынылғанын түсіндіру

2-тоқсан

Компьютерлік графика

Растрлық суреттерді құру және редакциялау

5.2.2.2
растрлық кескіндерді жасау және өңдеу;

Растрлық суреттерді өңдеу

5.2.2.2
растрлық кескіндерді жасау және өңдеу;

Векторлық суреттерді құру

5.2.2.3
векторлық суреттер жасау және өңдеу;

Қисық бетімен жұмыс

5.2.2.3
векторлық суреттер жасау және өңдеу;

Растрлық және векторлық суреттерді салыстыру

5.2.2.4
растрлық және векторлық графиканың артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау

3-тоқсан

Робототехника

Робот түрлері және оларды қолдану

5.3.4.1 робот анықтамасын тұжырымдау;

5.3.4.2 Роботтардың түрлерінің үлгілері және оларды қолдану салаларына мысал келтіру;

Робототехника тарихы және перспективалары

5.3.4.3 робототехника саласындағы адамзаттың техникалық жетістіктеріне мысалдар келтіру;

Гироскопиялық датчик

5.3.4.4 гироскопиялық датчик жұмыс істеу принципін түсіндіру;

5.3.3.1 роботтың бұрыштық бейімділігін анықтау үшін бағдарламалар жасау;

Бұрылыстар

5.3.3.2 роботты көрсетілген градусқа бұру үшін бағдарламалар жасау;

Роботтардың жарысы

Роботтың сызық бойымен қозғалысы

5.3.3.3 робот қозғалысын ұйымдастыруға арналған түс датчигін қолдану;

Робо-сумо

5.3.3.4 объектіні табу үшін ультрадыбыстық датчикті пайдалану;

5.3.3.3 робот қозғалысын ұйымдастыруға арналған түс датчигін қолдану;

4-тоқсан

Компьютер және қауіпсіздік

Компьютерде жұмыс істеу кезінде өзіңе зиян келтірмеуге қалай болады?

5.4.1.1 қауіпсіздік ережелерін бұзу салдары туралы талдау

Ақпаратты цифрлы тасымалдаушылары

5.1.1.1 сандық ақпараттың цифрлық тасымалдау құралдарын сипаттау

Интернетте жұмыс істеудің қандай қауіп-қатері бар?

5.4.2.1 біреудің жұмысын көшіру заңсыздығы туралы айту;

Компьютеріңіздегі деректерді қалай қорғауға болады?

5.4.2.2 құжаттарға арналған пароль орнату

5.1.3.1 ортақ пайдалану файлдарын орналастыру, редакциялау, жүктеу

Шағын жоба

5.4.2.2 құжаттарға арналған пароль орнату

5.2.2.1 құжатты басып шығару үшін тиімді ұйымдастыру (бет параметрлерін орнату, алдын ала қарауды орындау);

5.1.3.1 ортақ пайдалану файлдарын орналастыру, редакциялау, жүктеу

2) 6 класс:

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар, мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Компьютерлік жүйелер және желілер

Эргономика дегеніміз не?

6.4.1.1 эргономика міндеттерін (барынша жайлылық пен тиімділік үшін) тұжырымдау және шешу
6.4.2.1 интернетке тәуелділіктің проблемаларын талқылау

Есептеу техникасының даму тарихы

6.1.1. компьютерлік технологияның даму тарихы мен келешегі туралы әңгімелеу;

Компьютер қалай жұмыс істейді

6.1.1.2 компьютердің негізгі құрылғыларының өзара әрекеттесуін түсіндіру
6.1.2.1 операциялық жүйелердің негізгі функцияларын атау;

Сымсыз желілер

6.1.3.
сымсыз байланыстың артықшылықтарын түсіндіру;

2-тоқсан

3D - баспа

3D - редакторы

6.3.1.1 3D-модельдер қолдану мысалдарын келтіру;

6.3.1.2 3D-редактордың мүмкіндіктерісипаттау;

3D -редактор құралдары

6.3.1.3 3D-редакторының графикалық примитивтерді құруға арналған құралдарын пайдалану;

Конус, цилиндр және сфера құру

6.3.1.4 айналу денелерін құру және оларды түрлендіру;

Объектілердің 3D модельдері

6.3.1.5 3D-редактордағы объектілердің модельдерін құру;

3D - баспасы

6.3.1.6 басып шығару үшін 3D-үлгіні экспорттау;

6.3.1.7 3D-баспасын баптау;

3-тоқсан

Python тілінде программалау

IDE мен танысу

6.1.2.2 IDE интерфейсінің мүмкіндіктерін қолдану;

Тіл әліппесі. Синтаксис

6.3.2.1 Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу;

Мәліметтер типтері

6.3.3.1 деректер түрлерін жіктеу;

Арифметикалық амалдардың жазылу ережелері

6.3.2.1 Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу;

Санды енгізу және шығару

6.3.2.1 Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу;

Сызықтық алгоритмдерді программалау

6.3.2.1 Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу;

4-тоқсан

Мәтіндік құжатпен жұмыс жасау

Сілтемелер (сноски)

6.2.2.1 сілтемелерді ұйымдастыру (гиперсілтемелер, мазмұны, тақырыптар, түсіндірмелер)

Гиперсілтемелер

6.2.2.1 сілтемелерді ұйымдастыру (гиперсілтемелер, мазмұны, тақырыптар, түсіндірмелер)

6.4.2.3 Авторға сілтеме жасайтын ақпаратпен ілестіру

6.4.2.2
"авторлық құқық", "плагиат" ұғымдарын түсіндіру

Мазмұны

6.2.2.1 сілтемелерді ұйымдастыру (гиперсілтемелер, мазмұны, тақырыптар, түсіндірмелер)

Реферат

6.2.2. сілтемелерді ұйымдастыру (гиперсілтемелер, мазмұны, тақырыптар, түнідірмелер)

6.4.2.2 "авторлық құқық", "плагиат" ұғымдарын түсіндіру

6.4.2.3 авторға сілтеме жасайтын ақпаратпен ілестіру

3) 7 класс:

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар, мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Компьютерлік жады және ақпараттық өлшембірлік

Ақпараттың өлшем бірліктері

7.2.1.1 ақпаратты өлшеу бірліктері, ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқаға аударуды жүзеге асыру

Компьютер жады

7.1.1.1 компьютердің жад түрлерінің мақсаттарын сипаттау (жедел есте сақтау құрылғысы, тұрақты есте сақтау құрылғысы, сыртқы жады, кеш-жады)

Файлдар мөлшері

7.1.2.1 бірдей ақпаратты сақтайтын түрлі форматтағы файлдардың өлшемдерін салыстыру;

Желі және қауіпсізддік

Компьютерлік желілер және олардың жіктелуі

7.1.2.2
түрлі форматтағы мұрағаттарды жасау және ашу
7.1.3.1 компьютерлік желілерді жіктеу

Антивирустық қауіпсіздік

7.4.2.1 компьютерді зиянды бағдарламалардан қорғау

Пайдаланушы интерфейсі

7.4.1.1 пайдаланушы интерфейстердің эргономикалылығын бағалау

2-тоқсан

Электронды кесте арқылы есеп шығару

Мәтіндік процессордағы кесте

7.2.2.1 мәтіндік процессордағы кестелерді пішімдеу;

Электрондық кестелер элементтерін пішімдеу

7.2.2.2 Электрондық кестенің элементтерін пішімдеу;

Деректер типтері

7.2.2.5 электрондық кестеде деректердің әртүрлі түрлерін қолдану;

7.2.2.6 электрондық кестеде есептеулер үшін формулаларды жасау;

Шартты пішімдеу

7.2.2.4 электрондық кестеде шартты пішімдеуді қолдану;

Кестелік деректерді графикалық ұсыну

7.2.2.3 электрондық кестеде диаграммаларды жасау;

Электрондық кестелердегі процестерді модельдеу

7.2.2.2 электрондық кестенің элементтерін пішімдеу;

7.2.2.5 электрондық кестеде деректердің әртүрлі түрлерін қолдану;

7.2.2.4 электрондық кестеде шартты пішімдеуді қолдану;

7.2.2.3 электрондық кестеде диаграммаларды жасау;

3-тоқсан

Python тілінде алгоритмдерді программалау

Файлдармен жұмыс

7.3.3.1 Python программалау тілінде файлды оқу және жазу;

Тармақталған алгоритмдерді программалау

7.3.2.1 Python программалау тілінде тармақталған алгоритмдерді жазу;

Кірістірілген шарттарды программалау

7.3.3.2 Python программалау тіліндегі кірістірілген шарттарды қолдану;

күрделі шарттарды программалау

7.3.3.3 Python программалау тіліндегі күрделі шарттарды қолдану;

Таңдауды ұйымдастыру

7.3.2.1 Python программалау тілінде тармақталған алгоритмдерді жазу;

4-тоқсан

Практикалық программалау

Мәселені қалыптастыру

7.3.2.1 Python программалау тілінде тармақталған алгоритмдерді жазу;

Алгоритмді әзірлеу

7.3.2.1 Python программалау тілінде тармақталған алгоритмдерді жазу;

Алгоритмді программалау

7.3.2.1 Python программалау тілінде тармақталған алгоритмдерді жазу;

Программаны тестілеу

7.3.2.1 Python программалау тілінде тармақталған алгоритмдерді жазу;

4) 8 класс:
5)

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар, мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Компьютер мен желінің техникалық сипаттамалары

Ақпараттарды өлшеу

8.2.1.1 ақпараттың көлемін анықтағанда алфавиттік тәсіл қолдану

Процессор және оның сипаттамасы

8.1.1.1 процессордың функцияларын және оның негізгі сипаттамаларын қарапайым деңгейде түсіндіру

Компьютерлік желілер

8.1.3.1 желінің өткізу қабілетін анықтау

Денсаулық және қауіпсіздік

Компьютерді пайдаланудың теріс аспектілері

8.4.1.1 әртүрлі электрондық құрылғылардың адам ағзасына әсері туралы мысалдар келтіріп, қорғау әдістерін тиімді пайдалану

Желідегі қауіпсіздік

8.4.2.1 желідегі пайдаланушының қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережелерін сақтау (интернетте алаяқтық пен агрессия)

2-тоқсан

Электрондық кестелердегі ақпаратты өңдеу

Статистикалық мәліметтер

8.2.2.2 абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді пайдалану;
8.2.2.1 электрондық кестелер мәселелерді шешу үшін түрлі деректер пішімдерін пайдалану;

Кірістірілген функция

8.2.2.3 электрондық кестелерді қолдану арқылы есептерді шешу үшін кірістірілген функцияларды пайдалану;

Қолда бар ақпаратқа негізделген деректерді талдау

8.2.2.3 электрондық кестелерді қолдану арқылы есептерді шешу үшін кірістірілген функцияларды пайдалану;

Қолданбалы міндеттерін шешу

8.2.2.3 электрондық кестелерді қолдану арқылы есептерді шешу үшін кірістірілген функцияларды пайдалану;

8.2.2.1 электрондық кестелер мәселелерді шешу үшін түрлі деректер пішімдерін пайдалану;

8.2.2.4 кестеде көрсетілген функциялардың графиктерін құрастыру

3-тоқсан

Python тілінде алгоритмдерді программалау

Цикл while циклі

8.3.3.1 While цикл операторын пайдалану;

Цикл for циклі

8.3.3.2 For цикл операторын пайдалану

continue циклін басқару

8.3.3.3 цикл басқару нұсқаулығын қолдану (continue, break, else)

break циклін басқару

8.3.3.3 цикл басқару нұсқаулығын қолдану (continue, break, else)

Else циклін басқару

8.3.3.3 цикл басқару нұсқаулығын қолдану (continue, break, else)

Алгоритмнің трассировкасы

8.3.2.1 алгоритмнің трассировкасын жүзеге асыру

4-тоқсан

Практикалық программалау

Мәселені қалыптастыру

8.3.1.1 Python программалау тілінде тапсырма модельдерін жасау

Алгоритмді әзірлеу

8.3.1.1 Python программалау тілінде тапсырма модельдерін жасау

8.3.2.1 алгоритмнің трассировкасын жүзеге асыру

Алгоритмді программалау

8.3.1.1 Python программалау тілінде тапсырма модельдерін жасауһ

8.3.2.1 алгоритмнің трассировкасын жүзеге асыру

Программаны тестілеу

8.3.1.1 Python программалау тілінде тапсырма модельдерін жасау

8.3.2.1 алгоритмнің трассировкасын жүзеге асыру

6) 9 класс:

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар, мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Ақпаратпен жұмыс жасау

Ақпараттың сипаттары

9.2.1.1 ақпараттың қасиеттерін анықтау (маңыздылық, дәлдік, сенімділік, құндылық)
9.4.1.1 компьютерде ұзақ уақыты жұмыс істеу тәуекелін сыни түрде бағалау

Құжаттармен бірлесіп жұмыс жасау

9.1.3.1 бұлтты технологияларды қолданатын құжаттармен бірлескен жұмысты жүзеге асыру

Желілік этикет

9.4.2.1 желідегі этикалық және құқықтық нормаларын бұзу салдары туралы айту

Компьютер таңдаймыз

Компьютердің конфигурациясы

9.1.1.1 мақсатына байланысты компьютердің конфигурациясын таңдау

Бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау

9.1.2.1 пайдаланушының қажеттілігіне қарай бағдарламалық жасақтаманы таңдау

"Компьютер құнын есептеу"

9.1.1.1 мақсатына байланысты компьютердің конфигурациясын таңдау

9.1.2.1 пайдаланушының қажеттілігіне қарай бағдарламалық жасақтаманы таңдау

9.3.1.1 процесс моделдерін (физикалық, биологиялық, экономикалық) электрондық кестеде әзірлеу және зерттеу

2-тоқсан

Деректер базасы

Деректер базасы

9.2.2.1 "дерекқор, жазба, өріс" терминдерін түсіндіру;

Электрондық кестеде деректер базасын құру

9.2.2.2 электрондық кестеде деректер базасын жасау;

Ақпаратты іздеу әдістері

9.2.2.3 деректерді іздеу, сұрыптау және сүзгілеуді жүзеге асыру

Деректерді сұрыптау және сүзгілеу

9.2.2.3 деректерді іздеу, сұрыптау және сүзгілеуді жүзеге асыру

Деректер базасымен жұмыс

9.2.2.2 электрондық кестеде деректер базасын жасау;

9.2.2.3 деректерді іздеу, сұрыптау және сүзгілеуді жүзеге асыру

3-тоқсан

Python программалау тілінде алгоритмдерді программалау

Бірөлшемді массив

9.3.3.1 бір өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде программаларды жасау;

Белгіленген сипаттары бар элементті іздеу

9.3.3.1 бір өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде программаларды жасау;

Элементтердің орнын ауыстыру

9.3.3.1 бір өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде программаларды жасау;

Екіөлшемді массив

9.3.3.2 екі өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде бағдарламаларды жасау;

Сұрыптау

9.3.2.1 сұрыптау алгоритмдерін қолдану

9.3.3.1 бір өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде программаларды жасау;

9.3.3.2 екі өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде бағдарламаларды жасау;

Элементті жою және кірістіру

9.3.3.1 бір өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде программаларды жасау;

9.3.3.2 екі өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде бағдарламаларды жасау;

4-тоқсан

Python программалау тілінде 2D ойынын құру

PyGame кітапханасы

9.3.3.3 PyGame; кітапханасын қосу

9.3.3.4 ойын терезесін жасау үшін PyGame кітапханасының дайын модульдерін пайдалану;

Артқы фон мен ойын кейіпкерлері

9.3.3.5 ойынның артқы фонын құру

9.3.3.6 ойынға арналған дайын кейіпкерлер жүктеу

Кейіпкерлерді анимациялау

9.3.3.7 кейіпкер қозғалысын программалау

9.3.3.8 пернетақтадан кейпкерді басқару;

Шарттарды программалау

9.3.3.9 дайын сценарий бойынша ойын әзірлеу

9.3.3.10 ойынның нәтижелерін есептеу алгоритмін іске асыру

жүктеу 34.58 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет