Н. А. Назарбаев встретился с послом Китаяжүктеу 0.79 Mb.

бет1/9
Дата17.02.2017
өлшемі0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ãàçåò

1932


æûëäàí

áàñòàï


øûғàäû 

№16

(5404)

16 сәуір

2015 жыл

Àóäàíäûқ қîғàìäûқ-ñàÿñè ãàçåò³Н Ұ Р А

С Ǿ З     А Т А С Ы   -   А Ќ И Ќ А Т

ПРЕЗИДЕНТ

Н.А. Назарбаев встретился с послом Китая

Президент Казахстана Нурсултан

Назарбаев провел встречу с чрезвы-

чайным и полномочным послом Ки-

тайской Народной Республики в

Казахстане Чжан Ханьхуэем.

В ходе встречи были обсуждены ос-

новные направления дальнейшего

развития казахстанско-китайских от-

ношений, а также вопросы подго-

товки предстоящего визита

председателя Китайской Народной

Республики Си Цзиньпина.

Глава государства подчеркнул высо-

кий уровень дружественных и дове-

рительных отношений между двумя

странами.

"Состоявшийся в прошлом году

визит премьера государственного со-

вета КНР Ли Кэцяна был успешным,

мы достигли ряда важных договорен-

ностей. Инициатива Китая "Один

пояс, один путь" и наша программа

"Нўрлы жол – Светлый путь" во мно-

гом перекликаются. Действия наших

стран совпадают и в том, что мы

ведем строительство автомагистрали

"Западная Европа - Западный Китай",

прокладываем газопроводы и железные

дороги", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Посол КНР отметил, что казахстан-

ско-китайские отношения находятся

на подъеме, достигнув самого высокого

уровня за свою историю развития.

"Стратегия "Казахстан-2050" и про-

грамма "Китайская мечта" также

схожи по целям и срокам. Китай и Ка-

захстан являются не только добрыми

соседями, но и стратегическими парт-

нерами. Мы поддерживаем все усилия

Казахстана, направленные на поддер-

жание стабильности как внутри

страны, так и в регионе. Китайская

сторона высоко ценит дружбу и дву-

сторонние отношения", - сказал Хань-

хуэй.

Ранее сообщалось, что в Пекине посолКазахстана в Китае Шахрат Нурышев

вручил верительные грамоты председа-

телю Китайской Народной Республики

Си Цзиньпину.

TODAY.KZ

Вниманию населения района

В пос. Киевка  создан пункт сбора вещей для граждан, пострадав-

ших в результате  паводков в Нуринском районе. 

Адрес:   ул. Абая, 48

Здание аппарата акима пос. Киевка, Отдел занятости и социальных

программ. 

Обращаться по телефонам: 22-6-60, 22-6-46

Аудан тўрѓындарыныџ назарына!

Нўра ауданы аумаѓында су тасќыны салдарынан зардап шеккендерге

гуманитарлыќ кǿмек кǿрсету маќсатында кǿмек  жинау пункті ашылды.

Мекен-жайы: Абай кǿшесі, 48 ỳй.

Киевка кенті єкімі аппаратыныџ ѓимараты, Жўмыспен ќамту жєне єлеуметтік

баѓдарламалар бǿлімі.

Аныќтама телефондары: 22-6-60, 22-6-46

13 сәуір күні облыс әкімі

Әбдібеков Нұрмұхамбет

Қанапияұлы Нұра ауданына

жұмыс сапарымен келді.

Қой жылының көктемі Қарағанды

облысы жұртшылығына оңай

тиіп тұрған жоқ. Наурыз

айының 21-22 күндері

басталған су тасқыны араға

10 күн салып, тағы

қайталанды. Осы екінші

қайталауында біздің Нұра

ауданының ең қауіпті

аймақтарының халқын біраз

әбігерге салды.

Негізінде аудан әкімі

Қ.Бексұлтанов басқарған

аудандық Төтенше

жағдайлар зардаптарының

алдын алу және жою

жөніндегі комиссия

жұмысына сай алдын ала су

тасқынының алдын алу

жұмыстарын жүргізуге штаб

құрылған.  

Аталмыш штабтың жұмыс

жоспарына сай жол бойында

орналасқан суағарлар на-

урыз айында бір тазартылса,

осы айдың үшінші жарты-

сында жауған қар мен

соққан бораннан соң қайта

қардан тазартылды. Соны-

мен қатар ең қауіпті деп

танылған аймақтарға күндіз-

түні кезекшілік қойылып, судың келуі

мен көтерілуі қатаң бақылауда болды.

Аудан бойынша 11 сәуірден бастап

аудан әкімі Қ.Бексұлтановтың  шеші-

мімен төтенше жағдай жарияланды.

Соның өзінде қызыл судың қатты

ағынынан тас жолдар бұзылып,

бірқатар елді мекенге қатынас үзілді.

Атап айтсақ, мұз араласқан қар

суының екпініне шыдамай, Кеңжарық

бөлімшесіне қатынайтын Изенді-Со-

налы тас жолында орналасқан көпір

бұзылды. Сонымен қатар Баршын Ті-

кенекті көпірі де бұзылып, Астана-

Қ о р ғ а л ж ы н - Б а р ш ы н - Ш ұ б а р к ө л

автожолында орналасқан көпірдің

тірек бағандары шайылған,

Кеңжарық, Соналы, Құланөтпес, Бар-

шын, Жанбөбек, Тікенекті, Талдысай,

Тассуат елді мекендеріне көлікпен

қатынау әзірге мүмкін емес. Ауданға,

республикаға қарайтын Нұра

ауданының жерінде орналасқан тас

жолдар 18 жерден шайылып, көлік

қатынасы қиындады. Бірақ, еш ауыл

көмексіз қалмады.

Қызыл судың екпіні аудан орталығын

басып, Нұра өзеніне құятын Құндызды

өзенінің ернеуінен асуына әкеліп

соқты. Өзен деңгейі 7,5 м. биіктікке

дейін көтеріліп, Киевка кентінің Маса-

лин, Вольф, К.Мыңбаев көшелерінің ең

қауіпті аймақта орналасқан үйлері су

қоршауында қалды. Төтенше жағдай

қызметкерлері  мал-жайын және

тұрғындарын қауіпсіз жерге көшірді.

Ең қауіпті аймақтың бірінде ауданның

басты 110/35 кВ подстанциясы

тұрды. Күндіз-түні бірлесе жүргізілген

жұмыстың нәтижесінде, еш

шығынсыз су тасқынына тойтарыс бе-

рілді. 1500 м  жерге бөген тұрғызылып,

қосымша 4000 қап құм қаланды.  Бұл

жұмысқа 200 жергілікті тұрғын, 45

солдат, 100 құтқарушы

жұмылдырылды.

Облыс әкімі Н.Әбдібеков жүргізілген

жұмыстың нәтижесін көзбен көріп,

қолдан келген бар шара

жасалғанын айта келе, Нұра

ауданының су тасқынына тойта-

рыс беру жолында атқарған

үлкен ісі басқа ауданға үлгі

боларлықтай екендігін жеткізді.

Сонымен қатар жиын бары-

сында:


- Бұл жұмыста атқарушы билік

өкілдерімен қатар ауданның бас

прокуроры Б.Қаратаев,

аудандық ІІБ бастығы Б.Зеитов,

аудандық төтенше жағдай бөлімі

бастығының уақытша міндетін

атқарушы Д.Сүлейменов пен

республикадан көмекке келген

төтенше жағдай

қызметкерлерінің еңбегін

ерекше атап өткім келеді,- деді

аудан әкімі Қ.Бексұлтанов.

Қазіргі таңда қар суының

мөлшерден көптігінен

Самарқанд, Шерубай-Нұра,

Ынтымақ су қоймалары суды

ұстап тұруға шамалары жетпей,

барынша жіберуде. Нәтижесінде

Нұра өзені арнасынан асып,

жағалауына таяу қоныстанған

ауылдарға қауіп төнуде. Қазір барлық

күш Нұра өзені бойында орналасқан

ауыл тұрғындарын тасыған су

астында қалдырмай, тасқынға

тосқауыл қоюға жұмылдырылуда.

Тазагүл ПішенбаеваТөтенше жағдай

Тасыған су толастар емес2 бет

16  сəуір 2015 жыл

Н   Ў   Р   А  Интервал между маршрутами - 25 минут. Задействовано 2 автобуса. Дополнительно по

всем улицам 405-го участка будут курсировать 2 автомашины такси, которые бесплатно

будут   довозить до избирательного участка. В этих машинах-такси будет установлена таб-

личка с номером округа и с номером избирательного участка.

Остановки: ул.Колодия-ул.Талжанова (магазин “Корзина”)

ул.Вольфа -ул.Резника

ул.Христенко - ул.Талжанова

ДЭУ-48 - ул.Пушкина

ул.Сейфуллина - ул.Колодия

магазин "Каратал"

Уважаемые избиратели!

Для вашего проезда к избирательным участкам организовано движение 

общественного транспорта по следующим маршрутам

НҰРА АУДАНЫ ƏКІМІНІҢ ШЕШІМІ

2015 жылғы 11 сəуірдегі № 3

Қарағанды облысының Əділет департаментінде

2015 жылы 13 сəуірде № 3128 болып тіркелді

Табиғи сипаттағы төтенше

жағдайды жариялау туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы»

Заңының  33 бабының 1-тармағының 13) тармақшасына, Қазақстан Республикасының

2014 жылғы 11 сəуірдегі «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 48-бабына жəне 50

бабының 2 тармағының 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014

жылғы 2 шілдедегі «Табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сы-

ныптамасын белгілеу туралы» № 756 қаулысына сəйкес, төтенше жағдайлардың алдын

алу жəне жою жөніндегі аудандық комиссия отырысының 2015 жылғы 11 сəуірдегі № 4

хаттамасы негізінде, Нұра ауданының əкімі ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қарағанды облысы Нұра ауданының аумағында табиғи сипаттағы төтенше жағдай

жариялансын.

2. Төтенше жағдайды жою басшысы болып Нұра ауданы əкімінің орынбасары Досбол

Боташұлы Бекмағамбетов тағайындалсын жəне осы шешімнен туындайтын тиісті іс-

шараларды жүргізу тапсырылсын.

3. Осы шешімнің орындалысын бақылауды өзіме қалдырамын.

4. Осы шешім оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Нұра ауданының əкімі                                              Қ. Бексұлтанов

РЕШЕНИЕ АКИМА НУРИНСКОГО РАЙОНА

от 11 апреля 2015 года № 3

Зарегистрировано Департаментом юстиции 

Карагандинской области 13 апреля 2015 года № 3128

Об объявлении чрезвычайной 

ситуации природного характера

В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан

от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в

Республике Казахстан», статьей 48 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 50 Закона Рес-

публики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», постановлением

Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 756 «Об установлении

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на ос-

новании протокола заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций от 11 апреля 2015 года № 4, аким Нуринского района РЕШИЛ:

1. Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера на территории  Нуринского

района Карагандинской области.

2. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя акима

Нуринского района Бекмагамбетова Досбола Боташевича и поручить провести соот-

ветствующие мероприятия, вытекающие из данного решения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опуб-

ликования.

Аким Нуринского района                                             К. Бексултанов


3 бет

16 сəуір  2015 жыл

Н   Ў   Р   А  

№ 

Ф.И.О.


Год рождения

Адрес


1Карымбай Ислям Сакыбаевич

1996с. Баршино

2Нурмаганбетов Адильбек Калкенович

1992с. Баршино

3Кайрбек Дастан Габдоллаулы

1995с. Баршино

4Карбай Ерназар

1992с. Баршино

5Серикбай Ерканат Аскарбекулы

1995с. Баршино

6Асылхан Нурболат

1994с. Баршино

7Алпысов Ерканат Талгатбекович

1990с. Баршино

8Васюченко Дамир Ерболатович

1994с. Баршино

9Величко Иван Сергеевич 

1993с. Баршино

10Жакоти Сергей Владимирович

1992с. Баршино

11Гартман Руслан Александрович

1989с. Кертинды

12Чайвао Танатар

1991с. Шубарколь

13Сартай Алпысбай Даулетбаевич

1993с. Шубарколь

14Мухтарулы Бекзат

1994с. Шубарколь

15Байгали Адиль Бауржанович

1992с. Шубарколь

16Алиров Вахит Исанович

1991с. Шубарколь

17Алтынбеков Нурболат Маратович

1990с. Шубарколь

18Советхан Елимай 

1992с. Шубарколь

19Хуат Эргенбек 

1990с. Шубарколь

20Танабаев Маргулан Рыспаевич

1990с. Шубарколь

21Еркебекулы Шугайв

1990с. Шубарколь

22Авилпеим Жанибек

1990с. Шубарколь

23Орманбай Ринат Байгабылулы

1994с. Байтуган

24Ахметов Дидар Галелович 

1989с. Байтуган

25Абишев Фархат Сейсенович

1989с. Байтуган

26Журтбол Хангельды Даулетулы

1993с. Байтуган

27Блялов Руслан Нургалиевич

1989с. Байтуган

28Рустембеков Кайрат Калмагамбетович

1989с. Байтуган

29Гизатов Кайсар Сансызбайулы

1991с. Жанбобек

30Дулатов АсыгатЕсболатович

1990с. Жанбобек

31Жакупов Думан Ныгыманович

1988с. Жанбобек

32Касен Алихан Мухамедияулы

1993с. Жанбобек

33Альмуханов Алмас Абилханов 

1992с. Жанбобек

34Айдаркенов Адилет 

1991с. Жанбобек

35Мусапиров Максат Куралович

1990с. Изенда

36Войтенко Владислав Владимирович

1991с. Заречное

37Туяков Алибек Байгабылович

1989с. Жараспай

38Курмашев Алмаз Серикович

1989с. Жараспай

39Макан Мирас Жусупулы

1997с. Жараспай

40Сам Бекжан Бакыткелдиевич

1994с. Жараспай

41Алинов Санат Адильханович

1992с. Жараспай

42Рустем Омиржан Тлеужанулы

1995с. Жараспай

43Оспанов Нурбек Сагадуллаевич

1989с. Балыктыкуль

44Сагындык Адильбек Ырымулы

1994с. Балыктыкуль

45Кабдешулы Жаслан

1992с. Ахметаул

46Уалиев Аян Кудайбергенович

1996с. Ахметаул

47Ергалиев Нурлан Кайырбайулы

1993с. Ахметаул

48Слямов Нурбек Серикович

1994с. Акмечеть

49Аширбеков Жанат Жумагалиевич

1989с. Куланотпес

50Аубакиров Бакытжан Сагынтаевич

1989с. Куланотпес

51Аубакиров Болатжан Сагынтаевич

1989с. Куланотпес

52Оразбаев Канат Амзеевич 

1996с. Куланотпес

53Хужамкулов Ерканат

1990с. Талдысай

54Серикбай Бекзат Дауренбекович

1993с. Талдысай

55Хожамкул Адильхан Егимбайулы

1994с. Талдысай

56Афляев Дамис Фанурович

1990с. Талдысай

57Ибаш Егеубайулы Сунгат

1992с. Куланутпес

58Магаз Нурсултан Садыкулы

1992с. Куланутпес

59Ракымыш Бекзат Саметоллаулы

1992с. Куланутпес

60Садыков Елубай Кайроллаевич

1990с. Куланутпес

61Абаков Рустем Шукирович

1991с. Ткенекты

62Шевера Данил Васильевич 

1993с. Тассуат

63Иса Айтуар Ержанович

1995с. Щербаковское 

64Хасенов Кайрлы Мейрамулы 

1992с. Щербаковское 

65Соколов Виктор Сергеевич

1989с. Щербаковское 

66Бейсекей Курмангазы Нуралыулы

1993с. Майоровка

67Жакупбаев Салькен Кайсарович

1990с. Майоровка

68Джакупов Чингиз Еркенович

1991с. Майоровка

69Романов Андрей Иванович

1989с. Майоровка

70Тансыкбаев Еркин Сембекович

1990с. Майоровка

71Джакупов Мадияр Еркенович

1995с. Майоровка

72Туймедов Иван Валерьевич 

1992с. Мынбаева

73Джазалиев Дархан Абубакирович

1989с. Пржевальское

74Маханов Азамат Рахымтаевич

1992с. Пржевальское

75Маханов Абзал Рахымтаевич

1988с. Пржевальское

76Бородин Алексей Георгиевич

1992с. Кобетей

77Ласкин Кирилл Александрович

1990с. Кобетей

78Томанов Нурканат Баймендеевич

1989с. Кобетей

79Аукен Бахтияр Мейрамулы 

1993п. Киевка

80Акбаев Даулет Саркытулы

1993п. Киевка

81Шахарбаев Ержан Сайранович

1992п. Киевка

82Омаров Алмас Аскарович

1992п. Киевка

83Елібаев Тілек Барлыбайұлы

1995п. Киевка

84Жусупов Рахат Кабыкенович

1991отд. Ондрус

85Идрисов Бахтияр Жанатович 

1993отд. Ондрус

86Мухтаров Саят Серикович

1989отд. Ондрус

87Шульц Арслан Геннадьевич

1994отд. Ондрус

Согласно статье 31 Закона Республики  Казахстан « О

воинской службе и статусе  военнослужащих»,  призыв

граждан на срочную воинскую службу проводится два

раза в год на основании Указа Президента Республики

Казахстан и Постановления  Правительства Республики

Казахстан.

На основании вышеуказанных НПА и постановления

акимата Нуринского  района отдел по делам обороны Ну-

ринского района начал работу по изучению призывников,

проведению беседы с родителями,  близкими родствен-

никами, проведению  призывной медицинской комиссии с

12.01.2015 года.

Однако на сегодняшний день есть призывники, которые

уклоняются от прохождения призывной мед. комиссии и

которые недопонимают, что прохождение призывной мед.

комиссии является обязательной .

По состоянию на 14.04.2015 года  по району уклоняется

от прохождения призывной мед. комиссии 90 призывни-

ков (список прилагается).

За уклонение от мед. освидетельствования призывники

привлекаются к административной ответственности  по

статье 648 Кодекса  Республики Казахстан «Об админи-

стративных правонарушениях», а за  уклонение от воин-

ской  службы привлекаются к уголовной ответственности

по статье 387 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

При привлечении призывника к какой- либо ответствен-

ности оно будет препятствовать при устройстве на ра-

боту, при карьерном росте, при призыве на воинскую

службу его самого и близких родственников.

Особенно сложно понять мотивацию отцов, отслуживших

в свое время в рядах Советской Армии в воинских частях

всего бывшего Советского Союза, странах -членах СЭВ

и сейчас препятствующих в прохождении службы своим

сыновьям.

Согласно статье 9 Постановления Правительства Рес-

публики Казахстан № 620-2012, руководители организа-

ции отзывают подлежащих призыву граждан из

командировок , организуют их оповещение и обеспечи-

вают своевременное прибытие на призывной пункт для

проведения мед.освидетельствования граждан при при-

зыве их на воинскую службу. За несоблюдение данной

статьи руководители организации привлекаются к  адми-

нистративной  ответственности по статье 644 Кодекса

Республики Казахстан об административных правонару-

шениях . 

К. Жолболдин

Начальник ОДО Нуринского района

Список призывников,  не явившихся на районную призывную комиссию,

весна 2015года

Призыв - 2015

Выполнить свой  священный долг перед Родиной

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың

Қазақстан халқына арнаған Жолдауында:

“Біз Жалпыұлттық идеямыз - Мəңгілік

Елді басты бағдар етіп,

тəуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы

Жолға айналдырдық. Мəнгілік Ел - елдің

біріктіруші күші, ешқашан таусылмас

қуат көзі. 2015 жыл - ұлттық тарихы-

мызды ұлықтау жəне бүгінгі биіктерімізді

бағалау тұрғысынан мерейлі белестер

жылы” делінген.

XV ғасырдың орта кезінде қазақ жерінде

Ноғай Ордасы, Жетісу аймағында Моғол

хандығы,Сыр бойы, Орталық Қазақстанда

Əбілқайыр хандығы өмір сүрген еді. Олар

өзара бір-бірімен билік үшін соғысып

жатты. 1428 жылы Барақ ханның белгісіз

жағдайда қаза табуы Ақ Орданың саяси

жағдайын  мүлде əлсіретеді. Қазақ жерін-

дегі саяси бытыранқылық, əсіресе,

Əбілқайырдың билігі тұсында өзінің

шарықтау шегіне жетті. Қазақ жеріндегі ру-

тайпалардың тілі, діні, ділі, əдет-ғұрпы,

салт-саналары ұқсас болғанымен, туыстас

ру-тайпалардың шашырап, жеке-жеке

хандықтардың қол астында болуы

олардың біртұтас ел болуына кедергі

жасап келді. Аталған аймақта негізгі үш

топ: Шығыс Дешті Қыпшақ пен Жетісу

аймағы, Оңтүстік Қазақстанның Түркістан

аумағында этникалық топ қазақ халқын

құрады. XV ғасырда өмір сүрген Фазлал-

лах Ибн Рузбихан: “Қазақтар - дүние

жүзіндегі ең күшті, саны көп халық”, - деп

а

т

ағ

а

н.

Қазақ хандығының дербес мемлекет

болып қалыптасуына түрткі болған

себептердің бірі елдегі бей-берекетсіздік

еді. Əбілқайырдың ойраттардан жеңілуі

оның ел ішіндегі беделін түсірді. Керей мен

Жəнібек сұлтандар бұл тарихи жағдайды

дер кезінде, өз мақсаттарына шебер пай-

даланды. Еркіндікті аңсаған елін азаттық

ұранымен жігерлендірген батыр бабала-

рымыз Керей мен Жəнібек сұлтандар Шу

бойындағы Қозыбасы жерінде Қазақ

хандығының негізін құрып, туын тікті.

Атақты тарихшы Мұхамет-Хайдар

Дулатидің «Тарих-и-Рашиди» еңбегіндегі

қалдырған  нақты деректерінде: Қазақ

хандығы 1465 жылы құрылды  деп атап

көрсетілді. Сұлтандардың Жетісуге қарай

ойысудағы басты мақсаты – Орталық жəне

Оңтүстік Қазақстанның қазақтарын Ұлы

жүз тайпаларымен біріктіру. Екіншіден,

Моғолстан ханы Есен-бұғаның батыс Же-

тісуден жер беріп, құшақ жая қарсы алуы

еді. Моғолстанның ханы Есен-бұғаның бұл

саясаты Əбілқайырға қарсы күресінде

жəне ойраттардың шабуылына тойтарыс

беру үшін қазақтардың күшін пайдаланбақ

болды.


Тарихи деректерде Керей мен Жəнібек

сұлтандардың соңына еріп, қазақ болып

бөлінген халықтың саны екі жүз мың адам

екен. Сол заман үшін бұл санның да көп

халық болғанымен, байтақ ұлысты

жайлаған қазақтардың қандастары бұдан

сан есе артық болатын. Сонымен 1465

жылы атамекенімізде тұңғыш рет Қазақ

хандығы атты тəуелсіз мемлекет дүниеге

келіп, бүгінгі біртұтас қазақ халқының не-

гізі қаланды. Қазақ ордасы құрылғанда, ал-

дымен жасы үлкен Керей сұлтан ақ киізбен

хан көтеріліпті. Одан кейін Жəнібек хан

билік құрды. Қазақ хандығының ұлттық

ұраны – «Алаш», мемлекеттік Елтаңбасы -

«Төре таңба», яғни бас танба. Бас байрағы

- төре таңбалы қызыл ту, астанасы

қасиетті Түркістан қаласы болды.

Халқының этникалық құрамы: үйсіндер

өздерінің байырғы заманнан бергі мекені -

Жетісу өңірінде, дулаттар Іле, Шу, Талас

өзендерінің сағаларында, Ыстықкөлдің

оңтүстігін, Оңтүстік Қазақстандағы          От-

ырар жасыл алқабын, қаңлылар Қаратау

баурайын, орта Сырдария мен Жетісудің

батыс бөлігін, арғындар Ертістен батысқа

қарай Орталық Қазақстанды,

Сырдарияның алқаптарын жəне Жетісудің

батысын, наймандар Ұлытаудан Есілге де-

йінгі аймақтарда, қоңыраттар Түркістан

мен Қаратау өңірлерін, керейлер

Тарбағатайда, Ертіс бойында, Зайсан

көлінен Ом жəне Тобыл өзендерінің

аңғарларына дейінгі ұлан байтақ даланы

жайлап жатты. Сібірден Сыр бойына, Ер-

тістен Жайық атырабына дейінгі жарты

əлемді алып жатқан қазақ тайпаларының

арасында қыпшақтардың орны ерекше еді.

XIII ғасыр тарихшыларының деректерінде

Алтын Орда хандары «Қыпшақ патша-

лары» деп аталды. Алтын Орда

мемлекетінің еуропалық бөлігі - оң қанат,

азиялық бөлігі - сол қанат деп есептелген

еді. Атақты қаламгер Мұхтар Мағауин

«Қазақ тарихының əліппесі» атты

еңбегінде: «Алтын Орданың оң қанаты Ақ

Орда, сол қанаты Көк Орда деп ата-

лады.Бұл арада көне түрік тілінде “ақ” сөзі

- батыс, “көк” сөзі - шығыс дейтін мағына

беретінін айта кету керек. Сондықтан

совет тұсындағы тарихи еңбектердегідей

бұл екі орданың орнын шатастыруға бол-

майды. Алтын Орданың шығыс бөлігі, яғни

Көк Орда негізінен қазіргі Қазақстан

Республикасының территориясын

қамтыды», - деп тұжырымдайды. Кешегі

отаршылдық езгі есімізді алып, бодандық

бұғауында болған соңғы ғасырлардағы

«аға халық» өкілдері санамызды улап,

миымызға сіңдірмек болған «бұратана

халық, тексіз, мемлекетсіз, жалпақ далада

малша жайылып жүрген жабайы тайпа-

лар» емес екенбіз. Жалпы, жалғандықтың

құдіреті уақыт алдында дəрменсіз екенді-

гін тарих тағы дəлелдеді.

Жалғасы келесі санда.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал