М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттікжүктеу 5.01 Kb.

бет1/10
Дата14.09.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
Университеті 
 
Педагогикалық факультет 
Дене тəрбиесін теория мен əдістемеге оқыту кафедрасы 
5B010800 - Денешынықтыру жəне спорт мамандығы бойынша кредиттік оқу 
жүйесінде оқитын студенттерге арналған 
 
 
АДАМ    АНАТОМИЯСЫ    МЕН    СПОРТТЫҚ    
МОРФОЛОГИЯ    НЕГІЗДЕРІ    
 
КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
Курс – 1 
Cеместр -2  
Кредит саны – 3  
Дəріс -  30  сағат 
Практикалық сабақ (лаб., сем. жəне т.б.) – 15 сағат 
ОЖСӨЖ  – 45 cағат  
СӨЖ - 45 
Рейтингілік бағалау - 3 
Емтихан – 2  cағат 
Барлығы – 135 cағат 
 
 
 
 
Орал, 2011 ж 
 
 
 

 

«Адам анатомиясы мен спорттық морфология негіздері» (ПОƏК) жұмыс 
оқу бағдарлама негізінде құрастырылған. 
 
Құрастырушы(лар): Дияров Амангельды Сағынұлы, аға оқытушы  
 
 
«Дене  тəрбиесінің  теориясы  мен  əдістемесі»  кафедрасының  отырысында 
қарастырылды. 
02.09.2011 ж. №  1 хаттама. 
 
Педагогика  факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 
08.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.
КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ  (SILLABUS) 
 
1.1.ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ 
 
Оқытушының аты-жөні: Дияров Амангельды Сагинович, аға оқытушы 
Кафедра атауы: Дене тəрбиесін теория мен əдістемеге оқыту 
Мекен жайы: № 7 оқу ғимараты 
Жұмыс телефоны: 50-53-46 , ішкі телефоны 107. 
 
1.2.ПƏН ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ 
 
 
ДƏРІСТЕР 
Өткізу 
уақыты 
(мин) 
Зертханалық 
сабақтар 
Өткізу 
уақыты 
(мин) 
 
ОЖСӨЖ 
+СӨЖ 
Жанасу сағаты 1 
(1 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 1 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 2 
(2 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 2 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 3 
(3 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 3 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 4 
(4 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 4 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 5 
(5 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 5 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 6 
(6 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 6 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 7 
(7 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 7 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 8 
(8 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 8 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 9 
(9 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 9 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 10 
(10 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 10 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 11 
(11 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 11 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 12 
(12 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 12 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 13 
(13 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 13 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 14 
(14 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 14 
50 
50+50 
Жанасу сағаты 15 
(15 дəріс) 
50+50 
Зертханалық 
жұмыс 15 
50 
50+50 

 

 
Кредит саны – 3 
Өту орны: № 7 оқу ғимараты; аудитория: сабақ кестесі  бойынша 
 
Оқу жоспарынан көшірме: 
 
Курс  Семестр  Кредит 
саны 
Дəрістер  Зертха
налық 
жұмыс
тар 
ОЖСӨЖ 
 
СӨЖ  Барлығ
ы 
Бақылау 
түрі 30 
15 
45 
45 
135 
Емтихан 
(тест) 
 
 
 
2. CАБАҚ МАЗМҰНЫ МЕН КЕСТЕСІ 
 
1 апта 
Несие сағаты 1 
Тақырып: Қаңқа 
Зертханалық жұмыс: 
•  Омыртқа жотасы, оның бөлімдері, омыртқалар 
•  Омыртқалар  жалғамалары  Сегіз  көз  бен  құйымшақ,  олардың 
құрылысының ерекшелігі 
•  Омыртқа жотасының иіндері 
•  Көкірек қуысының құрылысы: қабырғалар, төс сүйегі. Жалғамалары. 
Несие сағаты 2 
Тақырып: Адам ағзасының құрылысы оны құрайтын жəне жүйелер туралы 
ғылым 
Мақсаты:  Студенттердің  алдына  қойылған  сұрақтарға  жауап  алу  жəне  оны 
бағалау 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Өткізу түрі: тапсырмалар мен сұрақтар: 
 
1.5. Əдебиеттер тізімі 
НЕГІЗГІ ОҚУЛЫҚТАР 
1.  Дайырбекова М.М. Адам анатомиясының практикумы. «Ана тілі». 
Алматы, 1992. 270 бет. 
2.  Иваницкий  М.Ф.  Анатомия  человека  «Физкультура  и  спорт».  М. 
1985 
3.  Курепина  М.М.,Воккен  Г.Г.  Анатомия  человека.  Атлас.  М.,  1979. 
304 стр. 
4.  Cапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. «Высшая школа». М. 
1989. 544 стр. 

 

ҚОСЫМША  ОҚУЛЫҚТАР 
 
1.  Гальперин С.И. Анатомия и физиология  человека. М., 1969. 
2.  Исмагулова  Ф.А.,  Төленбеков  И.М.  Адам  анатомиясы  жəне 
физиологиясының кейбір мəселелері. «Мектеп». Алматы, 1970. 
3.  Юсупова М.М. Адам анатомиясының практикумы. «Мектеп». Алматы, 
1984. 
 
2 апта 
Несие сағаты 1 
Тақырып: Бас сүйегі 
Зертханалық жұмыс: 
•  Ми сауыты: маңдай, төбе, шүйде, самай жəне сына сүйектері 
•  Бет сүйектері: жоғарғы жақ, төменгі жақ, маңдай, мұрын жəне тіл асты 
сүйектері. 
Несие сағаты 2 
Тақырып: Жаңғақ тəрізді буындарға жататыны 
Мақсаты:  Студенттердің  алдына  қойылған  сұрақтарға  жауап  алу  жəне  оны 
бағалау 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Өткізу түрі: тапсырмалар мен сұрақтар: 
 
1.5. Əдебиеттер тізімі 
НЕГІЗГІ ОҚУЛЫҚТАР 
 
1.  Дайырбекова  М.М.  Адам  анатомиясының  практикумы.  «Ана  тілі». 
Алматы, 1992. 270 бет. 
2.  Иваницкий М.Ф. Анатомия человека «Физкультура и спорт». М. 1985 
3.  Курепина М.М.,Воккен Г.Г. Анатомия человека. Атлас. М., 1979. 304 
стр. 
4.  Cапин  М.Р.,  Билич  Г.Л.  Анатомия  человека.  «Высшая  школа».  М. 
1989. 544 стр. 
ҚОСЫМША  ОҚУЛЫҚТАР 
 
4.  Гальперин С.И. Анатомия и физиология  человека. М., 1969. 
5.  Исмагулова  Ф.А.,  Төленбеков  И.М.  Адам  анатомиясы  жəне 
физиологиясының кейбір мəселелері. «Мектеп». Алматы, 1970. 
6.  Юсупова М.М. Адам анатомиясының практикумы. «Мектеп». Алматы, 
1984. 
 
 
3 апта 
Несие сағаты 2 
Тақырып: Адамның онтогенездегі даму кезеңдері 
Несие сағаты 1 

 

Тақырып: Иық белдеуі 
Зертханалық жұмыс: 
•  Иық сүйектерінің омыртқа жотасымен жалғануы 
•  Иық буыны мен білезік буынының ерекше құрылысы 
•  Үлкен саусақтың, алақан-білезік буынының ерекше құрылысы 
Несие сағаты 2 
Тақырып: Жоғары жағында маңдай сүйегімен, төмен жағынан жоғарғы жақ 
денесімен жанасып тұрады 
Мақсаты:  Студенттердің  алдына  қойылған  сұрақтарға  жауап  алу  жəне  оны 
бағалау 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Өткізу түрі: тапсырма мен сұрақтар 
 
1.5. Əдебиеттер тізімі 
НЕГІЗГІ ОҚУЛЫҚТАР 
 
5.  Дайырбекова  М.М.  Адам  анатомиясының  практикумы.  «Ана  тілі». 
Алматы, 1992. 270 бет. 
6.  Иваницкий М.Ф. Анатомия человека «Физкультура и спорт». М. 1985 
7.  Курепина М.М.,Воккен Г.Г. Анатомия человека. Атлас. М., 1979. 304 
стр. 
8.  Cапин  М.Р.,  Билич  Г.Л.  Анатомия  человека.  «Высшая  школа».  М. 
1989. 544 стр. 
ҚОСЫМША  ОҚУЛЫҚТАР 
 
7.  Гальперин С.И. Анатомия и физиология  человека. М., 1969. 
8.  Исмагулова  Ф.А.,  Төленбеков  И.М.  Адам  анатомиясы  жəне 
физиологиясының кейбір мəселелері. «Мектеп». Алматы, 1970. 
9.  Юсупова М.М. Адам анатомиясының практикумы. «Мектеп». Алматы, 
1984. 
 
4 апта 
Несие сағаты 2 
Несие сағаты 1 
Тақырып: Жамбас белдеуі 
Зертханалық жұмыс: 
•  Жамбас-сан, тізе жəне сирақ-табан буындары 
•  Табан сүйектері. Жалғамалары 
•  Ортан, үлкен жəне кіші жіліктер, олардың жалғамалары. 
Несие сағаты 2 
Тақырып: Қаңқа бұлшық еттері қандай бұлшық еттерден тұрады? 
Мақсаты:  Студенттердің  алдына  қойылған  сұрақтарға  жауап  алу  жəне  оны 
бағалау 
ОЖСӨЖ мазмұны: 

 

Өткізу түрі: тапсырмалар мен сұрақтар 
1.5. Əдебиеттер тізімі 
НЕГІЗГІ ОҚУЛЫҚТАР 
 
9.  Дайырбекова  М.М.  Адам  анатомиясының  практикумы.  «Ана  тілі». 
Алматы, 1992. 270 бет. 
10. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека «Физкультура и спорт». М. 1985 
11. Курепина М.М.,Воккен Г.Г. Анатомия человека. Атлас. М., 1979. 304 
стр. 
12. Cапин  М.Р.,  Билич  Г.Л.  Анатомия  человека.  «Высшая  школа».  М. 
1989. 544 стр. 
ҚОСЫМША  ОҚУЛЫҚТАР 
 
10. Гальперин С.И. Анатомия и физиология  человека. М., 1969. 
11. Исмагулова  Ф.А.,  Төленбеков  И.М.  Адам  анатомиясы  жəне 
физиологиясының кейбір мəселелері. «Мектеп». Алматы, 1970. 
12. Юсупова М.М. Адам анатомиясының практикумы. «Мектеп». Алматы, 
1984. 
 
5 апта 
Несие сағаты 2 
Тақырып: Қозғалу аппараты 
Несие сағаты 1 
Тақырып: Бұлшық ет ұлпасы 
Зертханалық жұмыс: 
•  Көлденең жолақты жəне бірыңғай салалы бұлшық еттер 
•  Бас пен мойын бұлшық еттері. Шайнау бұлшық еттері 
•  Ымдау бұлшық еттері, топографиясы. Бекітілу жерлері. 
Несие сағаты 2 
Тақырып:  Бұлшық  ет  бел  омыртқаларының  денелері  мен  көлденең 
өсінділерінен жəне 12 арқа омыртқасының денесінен басталады 
Мақсаты:  Студенттердің  алдына  қойылған  сұрақтарға  жауап  алу  жəне  оны 
бағалау 
 ОЖСӨЖ мазмұны: 
Өткізу түрі: тапсырмалар мен сұрақтар 
 
1.5. Əдебиеттер тізімі 
НЕГІЗГІ ОҚУЛЫҚТАР 
 
13. Дайырбекова  М.М.  Адам  анатомиясының  практикумы.  «Ана  тілі». 
Алматы, 1992. 270 бет. 
14. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека «Физкультура и спорт». М. 1985 
15. Курепина М.М.,Воккен Г.Г. Анатомия человека. Атлас. М., 1979. 304 
стр. 

 

16. Cапин  М.Р.,  Билич  Г.Л.  Анатомия  человека.  «Высшая  школа».  М. 
1989. 544 стр. 
 
ҚОСЫМША  ОҚУЛЫҚТАР 
 
13. Гальперин С.И. Анатомия и физиология  человека. М., 1969. 
14. Исмагулова  Ф.А.,  Төленбеков  И.М.  Адам  анатомиясы  жəне 
физиологиясының кейбір мəселелері. «Мектеп». Алматы, 1970. 
15. Юсупова М.М. Адам анатомиясының практикумы. «Мектеп». Алматы, 
1984. 
 
6 апта 
Несие сағаты 2 
Тақырып: Тұлға қаңқасы 
Несие сағаты 1 
Тақырып: Дене бұлшық еттері 
Зертханалық жұмыс: 
•  Арқа бұлшық еттері. Бекітілу жерлері 
•  Төс бұлшық еттері. Бекітілу жерлері 
•  Іш бұлшық еттері, топографиясы  
человека. Атлас. «Просвещение». М.,1979, 126. 
Несие сағаты 2 
Тақырып:  Өзінің  бастамасында  үш  бұрышты  күре  тамырда  тері  астында 
жатыр жəне мойын фасциясымен жабылған 
Мақсаты:  Студенттердің  алдына  қойылған  сұрақтарға  жауап  алу  жəне  оны 
бағалау 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Өткізу түрі: тапсырмалар мен сұрақтар 
 
1.5. Əдебиеттер тізімі 
НЕГІЗГІ ОҚУЛЫҚТАР 
 
17. Дайырбекова  М.М.  Адам  анатомиясының  практикумы.  «Ана  тілі». 
Алматы, 1992. 270 бет. 
18. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека «Физкультура и спорт». М. 1985 
19. Курепина М.М.,Воккен Г.Г. Анатомия человека. Атлас. М., 1979. 304 
стр. 
20. Cапин  М.Р.,  Билич  Г.Л.  Анатомия  человека.  «Высшая  школа».  М. 
1989. 544 стр. 
ҚОСЫМША  ОҚУЛЫҚТАР 
 
16. Гальперин С.И. Анатомия и физиология  человека. М., 1969. 
17. Исмагулова  Ф.А.,  Төленбеков  И.М.  Адам  анатомиясы  жəне 
физиологиясының кейбір мəселелері. «Мектеп». Алматы, 1970. 

 

18. Юсупова М.М. Адам анатомиясының практикумы. «Мектеп». Алматы, 
1984. 
 
7 апта 
Несие сағаты 2 
Тақырып: Бас сүйегі 
Несие сағаты 1 
Тақырып: Қол-аяқ бұлшық еттері 
Зертханалық жұмыс: 
•  Иық белдеуінің бұлшық еттері. Топографиясы 
•  Қолдың еркін бұлшық еттері. Топографиясы 
•  Жамбас белдеуінің бұлшық еттері. Топографиясы 
•  Сырттай жəне іштей орналасқан бұлшық еттер 
•  Аяқтың еркін қозғалатын бұлшық еттері. Топографиясы. 
Несие сағаты 2 
Тақырып:  .Бұл  шырышты  қабық  қабақтың  ішкі  жазықтығын  жауып  жəне 
көз алмасының бөлігін жауып тұрады 
Мақсаты:  Студенттердің  алдына  қойылған  сұрақтарға  жауап  алу  жəне  оны 
бағалау 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Өткізу түрі: тапсырмалар мен сұрақтар 
 
1.5. Əдебиеттер тізімі 
НЕГІЗГІ ОҚУЛЫҚТАР 
 
21. Дайырбекова  М.М.  Адам  анатомиясының  практикумы.  «Ана  тілі». 
Алматы, 1992. 270 бет. 
22. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека «Физкультура и спорт». М. 1985 
23. Курепина М.М.,Воккен Г.Г. Анатомия человека. Атлас. М., 1979. 304 
стр. 
24. Cапин  М.Р.,  Билич  Г.Л.  Анатомия  человека.  «Высшая  школа».  М. 
1989. 544 стр. 
ҚОСЫМША  ОҚУЛЫҚТАР 
 
19. Гальперин С.И. Анатомия и физиология  человека. М., 1969. 
20. Исмагулова  Ф.А.,  Төленбеков  И.М.  Адам  анатомиясы  жəне 
физиологиясының кейбір мəселелері. «Мектеп». Алматы, 1970. 
21. Юсупова М.М. Адам анатомиясының практикумы. «Мектеп». Алматы, 
1984. 
 
 
8 апта 
Несие сағаты 2 
Тақырып: Бұлшық ет жүйесі 

 
10
Несие сағаты 1 
Тақырып: Ішкі мүшелер 
Зертханалық жұмыс: 
•  Ас қорыту жүйесі. Ауыз қуысы, сілекей бездері 
•  Көмей, өңеш, қарын, аш ішек, тоқ ішек 
•  Бауыр, өт, трахея, бронхы, өкпе. Топографиясы 
•  Тыныс алу аппараты. Ауа жолдары  
Несие сағаты 2 
Тақырып:  Локомоторлық  қозғалыстар,  əсіресе  дененің  кеңістікте  орын 
ауыстыруы 
Мақсаты:  Студенттердің  алдына  қойылған  сұрақтарға  жауап  алу  жəне  оны 
бағалау 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Өткізу түрі: тапсырмалар мен сұрақтар 
 
1.5. Əдебиеттер тізімі 
НЕГІЗГІ ОҚУЛЫҚТАР 
 
25. Дайырбекова  М.М.  Адам  анатомиясының  практикумы.  «Ана  тілі». 
Алматы, 1992. 270 бет. 
26. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека «Физкультура и спорт». М. 1985 
27. Курепина М.М.,Воккен Г.Г. Анатомия человека. Атлас. М., 1979. 304 
стр. 
28. Cапин  М.Р.,  Билич  Г.Л.  Анатомия  человека.  «Высшая  школа».  М. 
1989. 544 стр. 
ҚОСЫМША  ОҚУЛЫҚТАР 
 
22. Гальперин С.И. Анатомия и физиология  человека. М., 1969. 
23. Исмагулова  Ф.А.,  Төленбеков  И.М.  Адам  анатомиясы  жəне 
физиологиясының кейбір мəселелері. «Мектеп». Алматы, 1970. 
24. Юсупова М.М. Адам анатомиясының практикумы. «Мектеп». Алматы, 
1984. 
 
 
9 апта 
Несие сағаты 2 
Тақырып: Ішкі мүшелер 
Несие сағаты 1 
Тақырып: Қан айналу жүйесі 
Зертханалық жұмыс: 
•  Жүрек. Топографиясы. Қабаттары, камералары 
•  Жүректің өзін қанмен қамтамасыз ету жəне иннервация 
•  Артерия қан айналымы 
•  Вена қан айналымы 

 
11
Несие сағаты 2 
Тақырып:  Егер  дененің  ауырлық  орталығы  тірек  аймағынан  төмен 
орналасса 
Мақсаты:  Студенттердің  алдына  қойылған  сұрақтарға  жауап  алу  жəне  оны 
бағалау 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Өткізу түрі: тапсырмалар мен сұрақтар 
 
1.5. Əдебиеттер тізімі 
НЕГІЗГІ ОҚУЛЫҚТАР 
 
29. Дайырбекова  М.М.  Адам  анатомиясының  практикумы.  «Ана  тілі». 
Алматы, 1992. 270 бет. 
30. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека «Физкультура и спорт». М. 1985 
31. Курепина М.М.,Воккен Г.Г. Анатомия человека. Атлас. М., 1979. 304 
стр. 
32. Cапин  М.Р.,  Билич  Г.Л.  Анатомия  человека.  «Высшая  школа».  М. 
1989. 544 стр. 
ҚОСЫМША  ОҚУЛЫҚТАР 
 
25. Гальперин С.И. Анатомия и физиология  человека. М., 1969. 
26. Исмагулова  Ф.А.,  Төленбеков  И.М.  Адам  анатомиясы  жəне 
физиологиясының кейбір мəселелері. «Мектеп». Алматы, 1970. 
27. Юсупова М.М. Адам анатомиясының практикумы. «Мектеп». Алматы, 
1984. 
 
10 апта 
Несие сағаты 2 
Тақырып: Тыныс алу жүйесі 
Несие сағаты 1 
Тақырып: Ішкі секреция бездері 
Зертханалық жұмыс: 
•  Олардың қан тамырлар жəне нерв жүйесімен байланысы 
•  Гипофиз, орналасатын жері, атқаратын қызметі 
•  Эпифиз. Қалқанша бездері. Атқаратын қызметтері 
•  Айырша  без,  бүйрек  үсті  бездері  жəне  жыныс  бездері.  Олардың 
атқаратын қызметтері 
Несие сағаты 3 
Тақырып: Бесінші фаза кезінде қандай бұлшық еттер жиырылады? 
Мақсаты:  Студенттердің  алдына  қойылған  сұрақтарға  жауап  алу  жəне  оны 
бағалау 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Өткізу түрі: тапсырмалар мен сұрақтар 
 
1.5. Əдебиеттер тізімі 

 
12
НЕГІЗГІ ОҚУЛЫҚТАР 
 
33. Дайырбекова  М.М.  Адам  анатомиясының  практикумы.  «Ана  тілі». 
Алматы, 1992. 270 бет. 
34. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека «Физкультура и спорт». М. 1985 
35. Курепина М.М.,Воккен Г.Г. Анатомия человека. Атлас. М., 1979. 304 
стр. 
36. Cапин  М.Р.,  Билич  Г.Л.  Анатомия  человека.  «Высшая  школа».  М. 
1989. 544 стр. 
ҚОСЫМША  ОҚУЛЫҚТАР 
 
28. Гальперин С.И. Анатомия и физиология  человека. М., 1969. 
29. Исмагулова  Ф.А.,  Төленбеков  И.М.  Адам  анатомиясы  жəне 
физиологиясының кейбір мəселелері. «Мектеп». Алматы, 1970. 
30. Юсупова М.М. Адам анатомиясының практикумы. «Мектеп». Алматы, 
1984. 
 
11 апта 
Несие сағаты 2 
Тақырып: Орталық жəне шеткері нерв жүйесі 
Несие сағаты 1 
Тақырып: Нерв ұлпасы. Жұлын 
Зертханалық жұмыс: 
•  Нерв жасушасы. Нейрофибриллдер. Нерв талшықтары 
•  Діңі, олардың көлденең қимасы 
•  Ақ зат пен сұр заттың жұлында орналасуы 
•  Орталық нерв жүйесінің сегментарлық құрылысы 
№ 11. Зертханалық жұмыс 
Тақырыбы.Нерв жүйесінің құрылысы. Нерв ұлпасы. Жұлын. 
Мақсаты: 
Нерв 
ұлпасының 
құрылысын, 
жұлынның 
құрылысын, 
рефлекторлық негіздерін түсініп, меңгеру. 
Жоспары:  1.Нерв  ұлпасының  құрылысын,  нерв  жасушасының,  нерв 
талшықтарының  жəне  нерв  дінінің  көлденең  жəне  тікелей  кесінділерін 
зерттеу. 
      2.Жұлынның  құрылысы:  ақ  зат  пен  сұр  заттың  орналасуы,  сегментарлық 
құрылысы, жұлынның қабықтары, қанмен қамтамасыз етілуі. 
Жабдықтау. 
1.Нерв 
ұлпасының 
жəне 
нерв 
жасушаларының 
микропрепараттары. 
      2.Нервтердің көлденең жəне тікелей кесінділерінің микропрепараттары. 
      3.Жұлынның моделі. 
Таблицалар мен планшеттер. 
Сурет салу: 73,74,75,89. 
Тексеру сұрақтары: 
      1.Нерв ұлпасының құрылысы қандай? 
      2.Нерв жасушаларының басқа жасушалардан ерекшелігі неде? 

 
13
      3.Нерв пен нерв талшығының құрылысы. Қандай нерв талшықтары бар? 
      4.Нейроглия дегеніміз не? Маңызы неде? 
      5.Жұлынның сыртқы құрылысы қандай? 
      6.Жұлын түйіндері неден тұрады, артқы жəне алдыңғы түптер. 
      7.Жұлынның сегментіне не кіреді? 
      8.Жұлын қабаттары, олардың атқаратын қызметтері. 
      9.Орталық арна деген не, немен толтырылған? 
      10.Нерв орталықтары деген не, жəне қайда орналасады? 
      11.Рефлекторлық доға қандай тізбектерден тұрады? 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал