Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт



жүктеу 27.6 Kb.

бет30/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   48

Байсарыдан -  ...Табыдцы.  Табылдыдан  - Аман.

Бекевден - Балта,  Қылыш, Сүйеу.Балтадан - Жарас.Қылыштан - Мұханғали, Рахымғали.Мүханғалвдан - 
Ғабдікәрім,  Ғабдісәлім  (Салтай).  Ғабдісәлімнен -  Марал,  Нұрлан,  Түрлан,  Малік.  Сүйеуден  -  Бүркіт.
Ахметқалидан  -  Жуков.
Сакдбайдан  -  Шаным,  Карім.
Қуаньгшкдлидан  -  Зейін.
Бердіден - Өтеген, Жиенғали, Әжғүл, Жүмағүл, Есекей, Дәрібай, Терен. Есекейден - Бекмүхан, Дошмүхан, 
Нүрмүхан.  Тәреннен  -  Бекес.  Дәрібайдан  -  Кенжебай
Қошкардан  -  Ш ойтақ (Шойтақкөлі),  Түрымбай.  Түрымбайдан  -  Өтеп.  Өтептен  -  Болат.
Келдікүлдан  (Жақсылықтыц  Елғүлының  кенже  баласы)  -  Бөрібас.  Бөрібастан  -  Ажғүл,  Алкей,  Даулет, 
Бокі,  Боранқүл,  Бырыш,  Әлібек,  Сейдәлі.  Бокідан  -  Уали.  Уалиден  -  Мырзағали,  Көрім.  Мырзағалидан  - 
Кәрілік, Әнуәрбек.  Кәрімнен -  Қорғанбек,  Қыздарбек.  Боранқуддан - Баден, Абузар.  Баделиеп - Ғабдолла. 
Абузардан  -  Амантай.
Сейдоліден  -  Төреш  .
Соба
Собадан  -  Жарбол туған.  Жарболдан -  Өтей,  Бекей.
Өтей
Өтейден  -  Мырза,  Нияз,  Қопіқар.
Мырзадан - Амандық,  Тәкей,  Жаманкелді,  Жүмабай,  Байсеу, Жүмалы,  Игілік.  Мырзалардыц көпшілігі 
Бөкейлікге  делінеді.
Тэкейден - Келбай, Жайықбай, Теңізбай,  Қопабай, Кенжебай. Көлбайдан - Аллаберген (Жаман) Толеген. 
Аллабергеннен  -  Адай,  Жадей,  Малайсары.  Малайсарыдан  -  Иса  (шежіресі).  Исадан  -  Муса.  Мусадан  - 
Асланбек,  Мақамбет.
Амандықган -  ...  Көбей,  Мақамбет,  Оспан.  Кебейден - Өтеуіш, Телеуіш. Төлеуіштен -  Мақымет, Сабыр. 
Оспаннан -  Шохай,  Әбілқайыр,  Ізбасар.  Шохайдан  - Егімбай,  Силібай.  Егімбайдан -  Мақсот.  Мақсотган  - 
Тынымжан.  Ізбасардан  -  Куаныш.  Куаныштан  -  Мүрат.
... Жумабайдан - Мырзағали.  Мырзағалидан - Зинедден, Жанүзақ.
... Жүмальщан  -  Мақымет.  Мақыметтен -  Зайдолла.
Нияздан  -  Шошап  одан  -  Ержан.  Ержаннан  -  Уахит  одан  -  Қадем.  Қадемнсп  -  Молік  одан  Уахиг. 
Собаның Жарболынан 
Өтей,  Бекей туғанын жоғарда айтқанбыз.
Өтейдің  жөне Бекейдіц үргтактары басқа да Собадан тараған Қызылкүрт балаларынын Бекетай, Жиделіде 
(Баршақүм)  қоныс  еткені  белгілі.  Өтейдің  қолда  бар  аталардың  шежіресіне  тоқталғанбыз.  Басқаларын 
таратуға  мүмкіншілік  болмады.
Енді  Бекейдің  шежіресін  таратамыз.
Бекей
Бекейден  -  Сасай.  Сасайдан  - Тәңірберген,  Тәңірқұл,  ЖакаУ-
Тәңірбергеннен  -  Бөлтек,  Рысымбет,  Әлмәмбет,  Бәиімбет,  Мамбет, Үмбет,  Ерші,  Жакдн,  Баян,  Жүсіп, 
Жиен.Бөлтектен - Жалмырза. Жалмырзадан - Көшек, Сакэу, Айдау, Қүланбай, Бүланбай,  Кднгелді,  Елшібай, 
Қуандық,  Бекқүл.  Сакдудан -  Таңжарық,  Ыршық.
Айдудан  -  ...  Оңсары  Оңсарыдан  -  Жақып.  Жақыптан  -  Ақгау.  Акгаудан  -  Тілеп,  Аяпберген,  Мевдсш. 
Тілептен  -  Өтеу,  Серік,  Жеңіс,  Әлібек,  Абзал,  Асылбек.  Өтеуден  -  Ринат,  Берік,  Қуаныш.  Серіктен  - 
Ринат.
Рысымбеттен  -  Тәтібай,  Жамбол,  Түрсымбай,  Ізтілеу.Жамболдан  -  Жантөре,  Жездібай,  Күмісбай, 
Кдмысбай,  Мықгыбай.  Жантөреден  -  Жүбаныш.  Жүбаныштан  -  Сарет,  Әбдірөш.  Әлмомбеттен  -  Әлім.
Әлімнен  -  Ықсан.  Ықсаннан  -  Қисым.  Қисымнан  - Үзакбай.
Байтымбеттен  -  Жалмағамбет  батыр  (Кекалаатты  Жалмамбет  Собалардың  үранына  айиалгаи),  Тсмір, 
Майдан,  Мырзаш.
Жалмағамбеттен  -  Жапалақ,  Ақкүл,  Айтуған,  Кунтуган,  Тума,  Күлтума,  Кдрмыс.
Айтуғаннан  -  Мәсел,  Надік,  Нығымет,  Рахмет,  Шамадияр.
...  Нығыметтен  - 
Қойшекен.  Қойшекеннен 

Аманжол.
Жылқышы.  Жылкышыдан  -  Тоғай.

...  Рахметтен  -  Орынғали.  Орынғалидан -  Жоламан.
Күнтуғаннан  -  Молдағали,  Мендіғали,  Есет,  Әтеш,  Әбіш.  Молдағалидан  -  Бақыт.  Бақыттаи  -  Сақгаған. 
Меңціғалидан  -  Кдйып.  Есегген  -  Көзей.  Көзейден  -  Кдоабай.  Кдоабайдан  -  Жайылған,  Нүртаи.  (асырап
алған  бала).
Қүнтуғаннан  -  Төкей,  Ескдйыр,  Шағыс,  Таусоқ,  Ныгымет.  Төкейден  -  Салмен.  Салменнен  -  Салық. 
Салыкган  -  Аманғали.  Амангалвдан  -  Тілеккіали.  Шағыстан  -  Күспан.  Күспаннан  -  Жетпіс,  Кдмсаш. 
Бисенғалидың нағашысы.  Таусоқган  -  Нүрғали.
Тумадан  -  ...  Бекім,  Жатай,  Аскар.  Түрарбай  -  Куат.Бекімнен  -  Смағүлдан  -  Скак,  Бисембі.Скдқтап  - 
Карімжан.  Жатайдан  -  Өтеп,  Өтенияз.  Өтептен  -  Ғалымжан.
Аскардан  -  Қабаш.  Қабаштан  -  Кдбен,  Сәпен.
Нығыметтен  -  Түрым.  Түрымнан  - Абдол,  Керей.
Майданнан - Оразбеиіс, Жампеиіс, Жамай, Ғүмар, Бекмағамбет, Басан.  Оразбеиістен -  Карім.  Карімнен
- Халиахмет. Халиахметтен - Байжан. Жамайдан - Ғабдолла.Ғүмардан - (Ғүмар -ишаңдепте атайды)  ,Абдолла, 
Нүғман.  Абдолладан  -  Пангерей  (шежіреші).  Пангерейден  -  Салімгерей,  Әділгерей.
Жакаудан -  Жиембай,  Ағып,  Өтпе. Жиембай  -  Қызылқүрттьщ үранына айналған  -  атақгы батыр.
Жиембайдан  -  Кднгозы,  Беиіс,  Қойлыбай.  Кднгозыдан  -  Қүлшық.  Қүлшықган-  Сарсенбі,  Дүйсенбі. 
Сарсенбіден - Сейітжан. Сейітжаннан - Салык- Салыктан - Әлмүхан. Әлмүханнан - Ғайнедцен.Ғайнеденнен 
сапағанда Жиембай тоғызыншы ата  1998 жылдан 270  жыл алғанда Жиембай  1600  жылдардың әр  жағында, 
бер жағында  өмірде  болған адам.
Қойлыбайдан -  ...  Кддірбай.Кддірбайдан -  Меңдіхан,  Сейілхан.  Мендіханнан  -  Бекболат.
Бекейдің  Сасайынан туған Тәнірбергеннін, Мәмбетінен  -  ...  Мүхамбетжан,  Карім,...  Саткдп.
Карімнсп  -  Фазыл.  Фазылдан -  Ермек.  Саткдннан  -  Тарих.  Тарихтан -  Емкзнат.  Емкзнатган -  Әділбек, 
Асылбек.  Әділбектен  -  Арман.  Емқанат  белгілі  үстаз,  ғалым.  Батыс  Қазақстан  ауыл  шаруашылық 
институтында  оку женіндегі  проректоры  болып  жүмыс  істеген.
Тәнірбергеннің  Үмбетінен  -  Әжімғали.  Әжімғалидан  -  Баймырза.  Баймырзадан  -  Қүрманғали. 
Қүрманғалидан  -  Наурзғали.
Собадан  -  Жарбол  одан  Бекей.  Бекейден  -  Сасай.  Сасайдаң Төңірбергенінен туған  Ерішінің шежіресі. 
Ерш і
Ерші  тайпасы жойлі  ор  түрлі  айтады.  Біреулер  Тобанның Аманшасының  Кдрадөңінен дейді.
Ершідеп  -  Әлікей,  Қүдайберлі,  Спалдияр,  Найзаболат,Сойырғас.
Элікейден  - Соқьір. Соқырдан -  Барлыбай,  Балтабай,  Сырымбет.  Барлыбайдан - Танабай . Танабайдан - 
Арыстацбай.  Арыстаңбайдыі  1-әйелінен  -  Әтепберген;  2-әйелінен  -  Айтқожа,  Күшік.Өтепбергеннен  - 
Сағырбай,  Шока,  Тоқа,  Төңірберген,  Бока.
Сағырбайдан  -  Қүрманғазы,  Тілеуберген,  Байғазы,  Айбас,  Жаманқара.
Айбас Төңірбергеннің баласы.  Бірақ Сағырбай бауырына басып бала еткендіктен үлкен баласы саналған 
дейді. Қүрманғазьщан - Беккали 1871 ж. туған. Беккзлидан - Наурзғали (1898-1918 ж. соғыста өлген), Кджығали, 
Кдли.
Жаманғарадан  (Кенжебала)  -  Жүніс,  Жылыс,  Бәиіліс.
Шокадан -  Байтілеу, Ақмырза, Достан, Досай, Жанбобек,Кенжек. Досайдан  - Әмір,  Сәлімгерей, Жүсіп, 
Лүқпан  (көппіілігі  байлар).
Баитілеуден - Датхи, Хайриден, Есмағыл, Жүсіп, Шамсиден, Мауат.Датхидан - Шамғон,Мереш,Жамантай. 
Шамғоннан -  Бекен.  Ақмырзадан  -  Нүғман,Амен,  Садық,  Бапай.  Аменнен  -  Сүлтан,  Дүйсен.  Садықган  - 
Саттар,  Карім,  Абати.  Сатгардан  -  Мазғүт.  Карімнен  -  Мүхамбетжан,  Ғелман.
Достаннан - Жалқы, Есхан, Сапи. Жалқыдан - Баліш, Төлеп, Жақып. Есханнан -  Аліш, Хасан.  Сапидан
-  Даляу,  Кдра,  Тешен.
Досайдан -  Лүқпан, Амір,  Салім,  Қоян,  Ғүбаш.Лүкпаннан -  Самат,  Кдйдар,  Зүлхаш,  Ақажан.  Саматтан
- Қүстап,  Қүрманғали, Аманғали.  Кдйдардан - Рақас. Зүлхаштан - Бақытжан. Акджаннан - Мардан, Қобылан. 
Амірден  - Хайрөш,  Хамза,  Ғаббас,  Ғұзатыр.  Салімнен  -  Ғабділжан,  Ғабдысадық,  Сейткерей,  одан -  Серік. 
Ғабділжаннан  -  Ажібай,  Саумен,  Адау.
Жапбөбектен -  Мүкаш,  Ғизат, Даулет, Табылды. Мүкдштан - Кдден,  Ғибади, Кртыр.  Ғизаттан - Жүбан, 
Шомат,  Балапан,  Сарсенғали.Жүбаннан  -  Касіп.  Шоматтан  -  Күсет,  Какім.  Даулеттен  -  Ғалым,  Куан  , 
одан  -  Қисым,  Сүнғат,  одан  -  Кенжіғали.  Қисымнан  -  Кдйырхан.  Табыддыдан  - Аубакір,  Ғұмар,  Сүдін,

Шұқымен (Сүлтанбек).  Ғүмардан  -  Мүгал,  одан  -  Бисекен,  Еркін,  Баташ  (Батырсүлтан).
Кенжептен  -  Куаныш,  Жүбаныш.  Куаныштан  -  Қапар.
Токздан  -  Бармақ  (біреулер  асырап  алған  еншісі  белек  бала  дейді).  Бармақган  -  Көбек.  Көбектен  - 
Ғазез.  Шежіреші  Темір ІКонысовтың жазуынша  Қүрманғазы  -  ершілер  шежіресін  айтушы  осы  Ғазез.
Бокадан  (Кдракүшінің иесі)  - Тағай, Тотыбай,  Қорлан,  Бекет,  Бабай,  Омар,  Қүби,  Мүсір. Тотыбайдан - 
Қүлшық.  Қүлшықган  -  Шайхан.  Омардан  -  Қопаш  (Тоғай,  Мүсір  асырап  алған  балалары дейді  біреулер). 
Қүбиден  -  Иқсан.
Арыстаңбайдың  2-өйелінен  туған Айтқожа,  Күшік.  Айтқожадан  -  Жүмыр,  Жүмабай,  Есен,  Нысанбай, 
Досмүхамбет.  Күшіктен  -  Іздібай,  Шоланбай,  Бүланбай.
Балтабай
Балтабайдан  -  Түмартай.  Түмартайдан  -  Монтан.  Монтаннан  -  Омар,  Ғүмар,  Томар.  Ғүмардан  ~  Білек. 
Екі көзден айырылған.  Томардан -  Балдан.
Білек талай  ақындармен  айтыскзн  -  Алаша  Өтебай т.б.
Көшкенде  жүк  артамын  қара  нарға,
Күн қайда  Бекетай  мен Жиделіні  араларға,
Жылатып  екі көзімді алған қүдай,
Есіркеп,  мүсіркемес  біздің жайға 
Қоянда  кімдер  азып,  кім тоз  болган,
Бүл  бетке  қоныстауға  кім  қонбаған.
Сырымбеттен  -  Қара,одан  -  Бота,  Мүхамбетжан,  Ахметжан,  Жүмағүл,  Кдцырқүл барлығы  9  болган.
Ботадан  - Жүмағүл,  Қүдайберген,  Төлепберген.
Жүмагүлдан  -  Есен,  Аман,  Боранғали,  Кдцырқүл,  Смағүл,  Мүхамбетжан,  Ахметжан.  Есеннен  -  Ораз, 
Мәжікен.  Бутин  Мәжікен  (1910-1970)  -  белгілі қоғам қайраткері ғалым.  Ораздан -  Бимүрат,  Шамүрат.
Аманнан  -  Ильяс,  Мутахан,  Өтеген,  Шамғон,  Төлеуғали.  Ильястан  -  Болат.  Өтегеннен  -  Орманбек, 
Әділбек.  Шамғоннан  -  Ғалымжан,  Ержан.  Төлеуғалидан -  Тайман,  Қабылан,  Бауыржан,  Бәжей.
Орынғалидан -  Мақбоз,  Макдош.
Кддырқүлдан  - Даум,  Кдбекеш,  Сағидолла.
Смағүлдан  -  Зинен,  Көшен,  Батырғали.
Мүхамбетжанан  -  Айтжан,  Өтесейт,  Кдддыбай,  Тілеп,  Мүтиғолла.
Ахметжаннан  -  Қайырғали  одан  Сағидолла.
Қүдайбергеннен - Ишанғали, Абдол, Ғабдрақ, Куан. Ишангалидан - Сары. Абдолдан - Өтеғали, Төреғали 
(егіз).  Өтеғалидан  -  Марат.  Төреғалидан  -  Ермек одан  Нүрлан,  Серік.
Ғабдырақган  -  Қүмар,  Омар.  Қүмардан  -  Оспан  одан  - Абзал,  Алмас.
Куаннан  -  Сағит одан  -  Нүрбол,  Айбол,  Есбол.
Төлепбергеннен  -  Есмухамбет,  Қанапия,  Кржағали,  Иман.  Исмухамбеттен  -  Даулетше,  Мереш, 
Кдйырқүл.  Даулетшеден  -  Абдрахман,  Нариман.  Мерештен  -  Ізім.  Қайырқүлдан  -  Кәрім,  Қапиз,  Мөжит. 
Қапизден  -  Нүрлыбек.  Қожағалидан  -  Исатай,  Оралдбай.  Исатайдан  -  Болат.  Оралбайдан  -  Мүхит одан  - 
Тарас.
Нүмүханнан  -  Кдбюкан,  Қосай,  Мүкднғали.  Кдбижаннан  -  Мүрат.  Қосайдан -  Телман.
Иманғалидан  -  Бақгығали,  Орынғали.  Бактығалидан -  Сәлімғали.
Кдйыптан -  Жазықпай одан - Абылғазы одан -  Боранбай.  Боранбайдан  - Әйтекеш,  Бәстек.  Әйтекештен
-  Меңдіқүл,  Темірхан,  Мүрат,  Жасүлан.  Бәстектен  -  Болат,  Жасталап.
Балғабайдың 
бір топ үрпағы 
Кавказда, 
Азербайджанның 
Кдзак 
ауыданында, 
ал Кдртабайдың 
үрпағынан 
73 
отбасы 
Астрахан 
облысында деп айтады.
Қадырқұлдан  -  Дәуім,  Әділбек,  Қабекеш,  Сағидолла.  Кдбекештен  -  Асьшбек,  Әділбек,  Акылбек. 
Асылбектен  -  Берік.  Әділбектен  -  Руслан.  Ақылбектен  -  Елдар.  Сагидолладан  -  Бауыржан,  Ракымжан.

ECEHTEMIP
Тағыберлі 
Тақсүлы
Үраны - Алдоңғар 
Таңбасы - Бақан
Ата  қоныстары  -  Тайсойған,  Нарын  күмдары.  Кдрабау,  Кдракөлді  мекеңдеген.  Бұл  күндері басым 
көгаиілігі Атырау  облысыньщ  Қызылқоға,  Исатай,  Макдмбет  аудандарында түрады.  Көрш і облыстарда да 
кездеседі.
Есентемірдің  тарихы  өр  тұрлі  айтылады  солардың  бірінде  Кдоырқожаның  мың  жылқысын  жүттан 
аман  алып  шыккдн  үшін  Темірдің  атына  “Есеңді”  қосып  Қыдырқожа  Темірге  -  Есентемір  атын  береді. 
Оған  қоса  Акқозыга  үйлендіріп,  өзіне  күйеу  бала  жасайды.  Ол  аталықтаң  негізгі  ш ежіресі 
т ө м е н д е г і ш е  
жіктеледі.
Есентемірден  -  Бақгыгерей,  Ботбай деген е й  бала болған.  Осылардан  -  Тағыберлі,  Тоқсүлы туады.

ТА ҒЫ БЕРЛ І
Тағыберліден  -  Көн.
Көннен  -  Бессары,  Қаратамыр,  Есіркеп,  Қырғи,  Қүттыбай,  Қырғызақ,  Бозақар,  Қүл-орыс,  Кенжебай, 
Қаратамыр  (Қаратемір).
Қаратамыр
Қаратамырдан  -  Итақ,  Алатау.  Итакган  -  Тоқсанбай.  Тоқсанбайдан  - 
Жаман.  Жаманнан  -
  Нысанбек, 
Қойшыбай, Ильяс.  Нысанбектен - Тілек.  Ильястан - Жүманияз. Жүманияз Ильясов (1914-1968) көп жылдар 
Жымпиты,  Жаңакдла  аудандарында  басшы  жүмысын  атқарды,  ірі  түлғаның  бірі.  Жүманияздан  -  Тілеп, 
Ақмарал.
Алатаудан  -  Қойсары,  Қожаназар.  Қойсарыдан  -  Тілеуберді,  Түлкібай,  Қыстаубай.  Қожаназардан  - 
Сүйеу.  Сүйеуден -  Мереке.  Оразалыдан - Сабыр.
Қырғи
Қырғидан - Бөкенби (1771-1857) билікті өгізбен жүріп жасаған. Ол туралы аңыз өлі күнге дейін айтылады. 
Бөкенбидің заманды  болжап айтқаны:
Кер  заманның  кезінде,
Қүрамалы  үйің  болар.
Қүбылмалы  биің  болар,
Ежірей деген  үлың  болар,
Бежірей деген қызың  болар,
Адырай деген  әйелің болар,
Кекірей  деген  келінің  болар.
Табалдырықган  биік тау  болмас,
Туыскдннан  мықгы  жау  болмас,
Керзамандар  болғанда  су тартылады,
Тана менен  торпақка жүк артылады,
Кдрап түрған жігітке  қыз  артылады.
Кенжебай
Кенжебайдан - Дауітбай. Дауітбайдан - Самат. Саматтан - Амангелді. Амангелдіден - Айдар, Жасүлан. 
ТОҚСҮЛЫ
Тоқсүлыдан-  Тағашы.  Тағашыдан-  Әжімбет,  Бердімбет,  Қожымбет.
Әжімбет
Әжімбеттен - Жапақ, Есімбет, Төлек, Баркдн, Байкісі, Қоңыр. Жапақган - Алдоңғар. Бүл кісі Есснтемірдің 
үранға айналған адамы болғанмен сиынатыны Көктеубай батыр. Оның ерлігі туралы ацыздар кеп. Жапактьің 
басқа балалары: Үмбетқали,  Мырзаболат,  Сасықбай,  Шүйініш,  Мевдеке.  Мендекеден - Досекен,  Сарсенбі, 
Есқазы.  Есқазыдан  -  Нетөлі.  Төлектен  -  Қонай,  Саржан.  Есімбеттен  -  Ботақара.  Ботакарадан  -  Кенен. 
Кененнен  -  Жанғожа.  Жанғожадан  - Жүмағали.  Жүмағалидан  -  Әліп,  Төрен.  Қоңырдан  -  Баспай,  Сарбас. 
Сарбастан -  Сембай, Жайлыбай,  Еркекдра,  Егізкдра.  Баспайдан -  Өтебай.  Одан көп бала болған.  Кенжесі  - 
Сақи  Өтебаев  атақгы  мүнайшы.
Есентемірден  баска  да  атақгы  адамдар  кәп  болған.  Белгілі  жырау  Досжан  Кожбаігүлыныц  атағы 
Атырау,  Батыс  өңірге  тараған.
Бердімбет 
(Сулыкөз)
Бердімбеттен  -  Көшім,  Кешет,  Кдрмыс,  Майемген,  Шален.
Кешімнен - Есен, Қүрманғазы, Жүмағали. Есеннен - Аманкүл. Қүрманғазыдан - Төлеугали. Жүмағалидан
- Жақсылық.
Көшеттен -  Күзен  ІІІөлен.  Күзеннен - Абуғали,  Нүғман,  Иманғали. Абугалидан  -  Иван,  Сергей,  Асқар. 
Нүғманнан - Әділ. Шөленнен - Байғали, Мерген. Байғалидан - Ережеп, Мереке, Кдйыржан,  Болат.  Болатган
- Дияс.  Мергеннен  - Амангелді.
Қожымбет
Қожымбеттен  -  Қожас.  Қожастан  -  Күлкара.  Күлкзрадан  -  Мыңбай,  Көктаубай,  Есенолі,  Сүлтангслді, 
Үлтарақ,  Шеңгелді.  Мыңбайдан  -  Лекер,  Ержігіт,  Дәужігіт.  Дәужігіт  Есстгсмір  елінде  старшина  болып,
көп жылдар ел басқарған.  Елдің жотан жоқгаған басшы дейді  аитушылар.

ТАЗ
Абай
Қабай
Шоқгыбай
Құлай
Үраны  -  Төремүрат 
Таңбасы - Кдмшы
Ш Ш Ш М Ш И И И —
В »  
178

Абай
Абайдан  - Жастабан  (Орыс Таз деп атаған)  Шарға.  Жастабаннан -  Байсары,  Сүйірбас,  Тілес.
Байсарьщан - Ораз, Жабық. Жабықган - Бөрібай. Бөрібайдан -  Боранбай. Боранбайдан - Сейтек, Семеггей, 
Мамас.  Сейтектен  -  Темір.  Семетгеңцен  - Дастан.  Манастан  -  Қашаған.
Сүйірбастан  -  Өтен,  Нарымбай.  Өтеннен  -  Төремүрат.  Шарғадан  - Ақсерке,  Жақсыбай,  Жолым,  Асан, 
Сырлыбай,  Қүңбас,  Жиеншара,  Жантайшарға.  Ақсеркеден  -  Жарас,  Құлымбет.  Қүлымбетген  -  Өтебай, 
Тілеміс. Тілемістен - Аймүрат,  Баймүрат.  Баймүраттан -Түяқбай,  Шырдай,  Қүрман,  Сейіт. Асаннан -  Сүтек. 
Сүгеісген -Қарымсақ. Қарымсақган - Шокабай. Шоқабайдаң - Жүмалы. Жүмалыдан - Әбіт. Әбіттен - Жолдас. 
Жоддастан  - Асылан,  Арыстан.  Асыланнан  -  Айдар.
Қабай
Естің  екінші  баласы  Кдбайдан  -  Абдол.  Абдолдан  -  Бокан,  Ойшы,  Шоқтығұл,  Құлай.  Шокгығүлдан  - 
Өтес,  Жапақ,  Мамбеткүл.
Өтес
Өтестен  -  Шүңғыл,  Ильяс.  Шүңғылдан  -  Қаржау,  Бижан.  Кдржаудан  -  Ғабдол,  Көрім.  Ғабдолдан  - 
Аманжол,  Киім,  Кдйырболат,  Нүрлан.  Аманжолдан  -  Ерлан,  Руслан,  Рустам.  Ерланнан  -  Ернар.  Киімнен
-  Нариман.  Кдйырболаттан  -  К^сымхан.  Нүрланнан  -  Меңдікэн.  Кәрімнен  -  Арман,  Аслан.
Күлай
Күлайдан  -  Көшен,  Келдібай,  Кішкене.  Көшеннен  -  Бура,  Тайлақ,  Ырсымбет,  Досымбет,  Байімбет, 
Бәйбіше,  Түрымбет.  Бүлар  кейде Жетіқара  атанған.
Келдібайдан  -  Нүрым,  Берсүгір,  Бердібай,  Түмық.  Берсүгірден  -Сейтімбет,  Қүлет.
Бердібайдан  -  Орыс  (Орманбет),  Жалімбет.
Сейтімбеттен  -  Бекқүлы,  Жантай.  Бекқүлыдан  -  Олжабай,  Қүлжабай,  Сапы,  Сагал,  Кенжеөлі,  Бақыт, 
Иткүшік,  Бессары,  Барақ.  Олжабайдан  -  Қипы,  Шымыр,  Ақбалық,  Итбалық,  Ноқай,  Шокдй.  Иткүшіктеи
-  Төлеп,  Малтабар,  Әли,  Қойгелді.  Қойгелдіден  -  Ермағамбет,  Бермағамбет,  Үмбет.  Үмбеттен  -  Даулет. 
Даулетген - Шәріп. Жантайдан - Меңілшек. Меңілшектен - Жаңаберді. Жаңабердіден - Атанбай. Атанбайдан
-  Әлімбай.  Әлімбайдан  -  Балталы.  Балтальщан  -  Есім.  Есімнен  -  Бітебай.  Бітебайдан  -  Тілеужаи,  Үмбет. 
Тілеужаннан  -  Алжан,  Максим.  Алжаннан  -  Қосыбек.  Қосыбектен  -  Жүмабек,  Нүрлыбек,  Сарсенгали, 
Асылбек.
Таз  аталарының  шежіресінің  бір  бөлігін  таратушы  осы  Алжан  карт  1900  жылы  туған  Таз  руының 
негізгі ел табаны, Атыраудың Оңтүстік Шыгысы Жылой ауданы, Жаршық деген жер  - дейді.  Максимнен - 
Оңцасын,  Тыныштық,  Матжан  (1927-1985),  Саламат.  Матжаннан  -  Мираж,  Ерболат,  Ержан.  Мираждан  - 
Азамат.  Ерболаттан  -  Наубек.  Ержаннан  - Данияр.  Үмбеттен  -  Мүхтар,  Мақсот,  Кдйыржан.
Бердібайдың бірінші баласы Орыстан (Орманбет)  - Шоң. Шоңнан - Кдңғүлы.  Кдңғүлыдан - Жанкабыл. 
Жанқабылдан  -  Есіркеп.  Есіркептен  -  Куаныш.  Куаныштан  -  Саткднбай.  Сатқанбайдан  -  Кенжебай. 
Кенжебайдан -  Ыскдқ,  Смағүл,  Қали, Төлеу.  Ыскдқган - Түрғали. Түрғалвдан - Амангелді, Алтай,  Ерболат. 
Алтайдан  -  Арсылан.  Смағүлдан  -  Рыскали,  Айткдли.  Рысқалидан  -Боранбай,  Мүкан,  Аскдр,  Жасталап, 
Жанболат.  Айтқалидан  -  Кдцір,  Қүрман,  Нүрболат,  Айболат.  Нүрболаттан  - Дархан.  Боранбайдан  -Марат. 
Мүханнан  -  Қанат.
Таздан -  Ес.  Естен - Абай,  Қабай.

АДАЙ
Қүдайке 
Келімберді
Үраны -  Бекет 
Таңбасы  -  Садақ,  Оқ
iun m i'f 
Б,,йҮльшыц  ',u»wcri тарихи дсрсгі  мол  бай  шежіре.  Кдзіргі  үргтақтары  өріден бастау
сліс  avbitvriiuniK-  Tv-rif'-bI|Cbniaa  ЛСугС 
Л;шы\ Р пыц  шсжіресі  бірнеше  ігұскдда  өрбиді,  Кешегі  қоныстану, 
жердс  бөлск-бөлек орыи 
ЙЫҚ’  Бексй  бетке  көшіп  келген  ЗДайлар  болған.  Олар  ор
Жүадыз ж т о н а л ь ^ ь ш |1“ амамси  55  гасыРДың  аяқ  кезівде  өмір  сүрген.  Адай  тарихын  Махмутов  Н. 
бойынша  таратылып  отыр.  (26)  '  
НӨМеріНДе Жазған' (25) Адайдын шежіресі Мангыстау энциклопедиясы
санына  қапагГа йтьшса^ко п
гьг°
Т^°Л'М^ РД*  ^5** * сегіз аРыс-  Олар Қүдайкемен Келімберден сегіз баланын 
және  Тобыш  1 
31ІСС’ 
ПИ’  Күнаігорыс,  Ақлан,  Ақбалықшы,  Шыбынтай,  Бүзау,  Мүңал
Адай  -  Кдрагул  (Ибраһим)  Кдлыбайүлының дастанында:
Сегіз арыс Адайдан - 
Сөз тыңдасан кел  жақын.
Айтсын  сөзін  елге  акын:
Сегіз арыс Адайдың 
Бірі-салам,  бірі-салқын.
Бірі-жацбыр,  бірі  -  каркын.
Бірі  -  мырза,  бірі  -  ер,
Бірі  -  аю, 
бірі  -  шер.
Бірі  -  ылди.  бірі  -  төр,
Бірі  -  маклал,  бірі  -  зер..."  - дейді  Абыз  жырау (30)

ҚҮДАЙКЕ
Тазіке
Тазікеден  -  Кдбакдй,  Сөріке,  Отсй  (Өгевді)
Кдбакдйдаи -  Есен,  Қүлымпый,  Пысак,
Сөрікеден  -  Байқара,  Жанкара,  Орыс,  Көсе,  Шеге,  Тас.
Өтейден  -  Есім,  Төлек,  Қүл,Ш ора,Ж ебекс,  Сеңгін,  Сары.
Қосай
Қосайдаіі  тарайтын  үрпақ  өздерін  Қосаймыз  демей,  Түрікпен  Адаймыз  дсйді.  Оныц  монісі:  1)  Аргы 
анасы түрікпен қызы болғакдықган.  2) Аңыз бойынша Крсайдың урпақгары  - Тоцібсргсн,  Ессн, Токтамыс, 
Тоқцанбай батырлар -   Кіш і жүз туралы  осы күнгі қонысына келгеңде түрікмсіщермсн жауласып.олардын 
малын,  мүлкің  барымталағандықган  Кіші  жүздің  баска  кдзақгары  Крсай  балаларын  “Түрікпсн  Адай  дсп 
атап кеткен” дейді.
Крсайдан - Әйтей, Бегей, Байбол, Тіней, Бали, Сүйіңдік (Жаманддай). Олар оскеи ауыл  Адай шсжіресіидс 
Алты  Қосай болып  аталады.  Сүіңдіктің Жаман Адай аталуы жөнінде.  Баска ел  Түрікпеішсн  үркіп,  көшіп  - 
крнып жүргенде бүл ауыл кеіш іей,  жөйбаракдт  отыра  беритп.Соңы коргеи  көршілсрі  -  Шскті,  Жабыіідар 
Сүіпдікті  Ж аман Адай деп атапты деген сөз бар.
Байбол
Байбоддан  -  Есепқүл,  Есенбет,  Жүлдыз,  Мамбетқүл (Шалбар).  Мамбеткүддан тараган  урпактар оадсрін 
Мамбсткүл  дем ей,  "Шалбармыз”  дейді.  Оның  мөнісін  шежірешілер  былай  тусіцдірсді  Сарайшылыкхы 
шақанда  Кіші  ж үз  батырлары Адайларға  олханы  аз  бсрсміз,  олар  жеціскс  аз  үлсс  крсты  дссс  ксрск.  Ал 
Тоқпанбет  сияқты  батырлар  жарғақ  шалбарын  шещкснде  балагынын  асыл  та стар,  алтын,  күміс  заттар 
үйліп  кдлса  керек.  Олардын  малға  шакдндагы  баламасы  олжага  түсксн  мал  -  мүліктсн  коп  болмаса.&з 
болмапты.  Осыдан”Шалбар Адай”  аталыпты деседі.
Есенкұл
Есега^лдан  -  Есек,  Еміл.Ореэек,  Нүрбай,  Крныр.Есен, 
одаіс 
-  Бөрібай,  Сары  Болат  Огебай,  Іібасар. 
Еміл,  Өрезек,  Нүрбай,  Кдсажан,  Тасболат,  Мүрат,  Байкүл,  Байдаулст,  Баймүрат,  Торүл,  Мамыр^ Jfocrrcii
- Огсбай, Темір,  Болат.  Өгебайдан  - Әбіл, Туман,  Барби, Сары. Тсмірдсн  -  Байбаіыр, Дуанбай  Нурбайяан
-  Байнеке, Айдаралы, Айткүл.
Өрезектен  -  Кдсажан,  Тасболат,  Баймүрат,  Кенкенай.  Қрсажаннан  -  Райьімкүл,  Бүркі^мй.
Крнырдан  -  Сердалы,  Киікбай,  Бердіс.
Мамбеіжұл
Мамбетқүлдан  -   Тоқгамыс,  Токманбет,  Арыстан,  Балгай,  Елкрнды,  Итемген,
Оразалы.  Оразалыдан  -  Қүмаргали,  одан  -  Рахметалла(Кэрагойшы),  М & Ф .  Т“ й^ ’

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   48


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал