Мен Бақырғани өз еңбектерінің бірінде «Баб тар дың бабы Қорасанда, сансыз бабтар Үндістанда, Бабтар басы Арыстанбаб» деп жазған екенжүктеу 3.34 Mb.

бет9/24
Дата08.09.2017
өлшемі3.34 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

ОЙТҮРТКІ


Семейдегі «Асыл» қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен 

«АҚШЫҢ» сауда орталығында мүмкіндігі шектеулі балалардың қолынан 

шыққан қолөнер бұйымдарының көрмесі өтті. Жарық дүниеге іңгәлап 

келг

ген

енне

не

н

н

та

та

ғд

ғд

ыр

ыр

ш

ш

ыр

ыр

ға

ға

ла

ла

ңы

ы

на тап болса да, ширығ

ып

ып

ө

ө

су

су

ге

ге

ә

ә

зі

зі

р 

р

тұ

ұра

ра

ты

ты

н

н ба

бала

ла

ла

ла

рд

рдың

ың

б

б

ар

ар

лы

лығы

ғы

 көп өнерге бейім екен

н

.

К

ӨРМ

Е

Дайындаған Шолпан ҚАРАЕВАҰшақтың ішінде отырғанбыз. Белгілі сазгер ағам Алтынбек 

Қоразбаев «Қазақ әдебиеті» газетін ұсынып: «Мына мақаланы оқышы, 

ға

ға

жа

жап 

п

ек

ек

ен

ен

. Бі

Бі

рн

р

еше адамға оқыттым

.

.

Бә

Бәр

рі

д

д

е

е

қа

қа

тт

тт

ы

ы то

то

лқ

лқыд

ыд

ы.

ы. Ж

Ж

ең

е

іс 

Ы

Ысқақова е

бі

біл-дебіл жылады», – дегені.

і

А

А

лдында ғана мақаланы

ң 

«Анам айтқан жалған сөздер» , – деген тақырыбына көңілім толмаған 

соң, көз тоқтатпай өте шыққан едім. «Анасына да кінә тағады екен» деп 

мардымсу ғой баяғы. Жеңіс Ысқақованың ер мінезін еріткен не екен 

сонша? Оқыдым. Оқыдым да толқыдым. Қасымдағы адамға ұсындым. 

Ол да оқыды.

ы.

О

Ол

л да

да

т

т

ол

ол

қы

қы

ды

ды

.

Со

Со

л 

л 

«Қ

«Қ

аз

а

ақ

а

 әдебиетін» өзіммен бі

бі

рг

рг

е 

е

алып жүріп, он

он

ш

ш

ақ

ақты

ты

а

а

да

дамғ

мға

а оқ

оқыт

ыт

ты

тым.

м

 Олар да толқыды. 

Әріптестеріммен ақылдасып, сол мақаланы өзгертпей өз газетімізде 

қайта басуды жөн деп таптық. Бұл мақаланы оқыған соң сіздер де 

толқисыздар. Көңіліңіз өрекпіп, қолыңызға қалам алып, хат жазғыңыз 

келеді. Жазыңыздар, жақындарыңызға деген жүрекжарды 

сы

сы

рл

рл

ар

ар

ың

ың

ыз

ыз

ды

ды

 ірікпеңіздер. Біз сонда ғ

ғ

ан

ан

а бі

б

р-

р

бі

бі

рі

рі

мі

мі

зг

зг

е 

е 

жа

жа

қы

қы

нд

н

ай

а

 

тү

тү

се

се

мі

міз.

з.

Ш

Шын

ын

ж

ж

ақсы көрудің қандай бо

о

ла

латы

ты

ны

ны

н 

н

ұм

ұм

ыт

ыт

ып

ып

б

б

ар

ара

а 

жатқанымыз өтірік пе? Жақсы көруді де үйрену керек деген сөзге 

иланасыз ба? Расында да, солай шығар...

 Серік ЖАНБОЛАТ

дым. Оқуым біткен соң айлығы да жоғары

үл

ү

кен бір зерттеу орнының өтінішін қимай с

сонд


нд

а

ақа

қа

лылы

п 

қоқойд

йдым


ым

.  Ау


Ау

ыл

ыдағы анама 

ақ

ақшаша д

да

а,с

сый


ыйлы

лықт


қт

ар

ард

да

а жіж

беріп тұрдым. 

Анам ды қанша сағынсам да, бала күнімнен 

бері талпынған бұл еңбегімнің жемісін әлі 

көрмеген едім. Сол үшін қайтпадым. Ал 

анам «Мен ол жерге көне алмаймын» деп 

қасы ма  келуге қарсы болат

т

ыны

. Бұл оның 

әрі жалған, әрі шын сөзі е

е

діді

.

.Анам да қартайды. Бі

Бі

р күні ауылдан шұ ғыл  шақырту келді. Жүрегім аузыма ты-

ғы лардай үрей мен алаңдаушылық ішін де 

ауылға жол тарттым. Ауыр асқазан рагына 

шалдыққан анам емханаға түсіпті. 

Тәңірден күн сайын анамның амандығын 

ті

тле

е

діді

м.

м.О

О

тата

а

аяқ

яқ

тата

лғ

лған

ан

дада

а

анамның жаны 

зо

зор

р

ғаға

қ

қал

алға


ға

н

н ед

еді.


.

Ж

Жан

ан

ғаға

б

бат

ат

қан ауру азабы тіптен қартайтып жіберіпті. Осыншама 

уақыт тан бері күн сайын оны сағынсам да, 

қа дірін ешқашан жете түсінбеппін. Нар коз-

дан әлі оянбаған анамды құшақтап, егіліп 

жыладым. Аз-кем уақыттан соң ғана көзін 

ашып, маған күлімсіреп қар

ар

ағ

аған

ан

аа

на

нам

м

қақа

у-

уқар сыз  саусақтарымен 

ме

меніні

ң

ңқа

қа

зазанд

нд

аай 

басымнан сипап, «Құлыным, жазылдым 

ғой, міне. Еш жерім ауырған жоқ...» деді. 

Мен оның ұлына айтқан ең соңғы жалған

сөзін естігенімде, көз алдымда аспан ауып 

бара


р

 жатқандай мең-зең күй кештім.Ау

Ауда

да

рғ

рған

ан

Қ

Қ

ай

ай

са

сар

р ҚА

ҚА

УЫМБЕКҰЛЫ

ТҮ

Й

ІН

Ел

Ел а

а

ра

ра

сы

сы

нда «бүгінде әнші көп,

т

т

ек

ек қ

қ

ан

ана 

а Шә

Шәмш

мші

і жо

жоқ»

қ»

д

дег

ег

ен

ен

тіркес дарып 

кеткен. Сол айтылғандай, әнші көп, бірақ неге екені бізде шоу-бизнес 

жарқырай көрініп, әлемдік биік деңгейді бағындыра алып жатқан жоқ. 

Осы жолда бір нәрсе істеу керек дейміз, бірақ не істеу керек, соған жауап 

таба алмай келеміз әлі күнге. Диагноз дұрыс қойылмаса, ауру 

жазылмай

ай

ты

ы

нын, қайта асқындырып алу қаупі мол екенін еск

к

ер

е

се

се

к, бізде 

шоу-би

зн

знес

ес

ті

ті

ң 

ң 

да

дамы

мы

ма

ма

й

й от

от

ыр

ыруы

уы

на

на

 дұрыс «диагнозын» қою

ою

к

кер

ер

ек

ек

.Жә

Жә

не

не

 

де көп ұзатп

й

ай. 

Дайындаған Мәриям ӘБСАТТАР

лауы мыз керек қой. Өзімізден кейінгілерді 

жек көріп, сыртынан күңкілдеп сөйлеп, 

өзімізге жараспайтын қылық танытқанша, 

ағалық жол көрсетіп бергеніміз әлдеқайда 

артық болар еді. Бұл – бір, екіншіден, тағы 

бір үміт – бүгінде өсіп келе

е

жжат

ат

қақан

н

жажа

с 

с та

та

р-р

да. Себебі олар мына қоғ

ғ

ам

амн

ның ты


ы

ны

сы 

мен қажетін алдыңғы буындардан 

анағұрлым жақсы түсінеді. Өзі толығымен 

осы қоғамда туып-өсті ғой.

Н

ұр

ғиса ЕЛЕУ

ЕЛЕУ


БЕКОВ 

ото)

ұр

ф№196 (878) 

3.11.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Англияда 1799 жылы Наполеонға 

қарсы соғысқа қаржы жинау 

мақсатында салынған салық бүгінгі 

қолданыстағы түріне жол салып берді. 

Ал француз императорының әскері тізе 

бүккеннен кейін ағылшындар өздеріне 

жайсыз тиген алымды дереу құртты. 

Бірнеше онжылдықтан кейін ол қайта 

жаңғырып, өзге елдерге тарады. Әйтсе 

де енгізу қиынға соқты. Өйткені қай 

заманда өмір сүрсін, адамзаттың 

салықтан қашатын әдеті. Мамандардың 

айтуынша, мүлтіксіз салық жүйесі еш 

жерде жоқ. Сондықтан салықты 

жетілдіру жұмысы әлі күнге дейін 

толастар емес. Экономист ғалымдар 

мен салық қызметкерлері, бір жағынан, 

бюджетке қажетті соманы жинақтауға 

мүмкіндік беретін, екінші жағынан, 

елдегі экономикалық белсенділікті 

жаншымайтын салық жүйесін ойлап 

табуға күш жұмсаудан шаршамайды. 

Бұл тұрғыда ХІХ ғасырда өмір сүрген 

америкалық экономист Г.Джордждың 

теориясы қызық. Ол «ұлтты дәуірлету 

үшін жер салығынан басқа салықтың 

бәрін алып тастау керек» деген. Жүз 

жылдан астам уақыт өтсе де, бұл 

теорияның тиімділігі қай жағынан 

болсын әбден дәлелденген. Алайда 

бірде-бір мемлекет оны басшылыққа 

алуға батпай отыр. 

Сондықтан мүлтіксіз салық жүйесін 

іздеу әлі де жалғасуда. Ол шегіне 

жетпейтін шексіз болуы мүмкін. Себебі 

салық атаулы әр елдің ерекшелігіне

халқының дәстүріне, экономикалық 

даму  сатысына сай болуы қажет.  

Еске түсірсек, Қытай коммунистік 

партиясының белді мүшесі Ли Ланьцин 

неміс баспасөзіне берген бір 

сұхбатында салық төлемеген кейбір 

қытай азаматтарының өлім жазасына 

кесілгені туралы айтқан болатын. Оның 

пікірінше, қытайдың салық жинаушысы 

«темір жүзді, темір жүректі және темір 

қолды» болуы тиіс. 

Мұны Шығыс даналығы десек те, 

өзге елдердің ұстанымы – осының ар 

жақ-бер жағында. Айталық, Швецияда 

жұрттың табысы айрықша бақылауда. 

Кәсіпкер ме, шоу-бизнес өкілі ме, әлде 

король ма – бәрібір. Жыл сайын әрбір 

швед тұрғыны пошта арқылы салық 

декларациясының қағазын алады. Оны 

толтырып,  белгіленген мерзімде кері 

қайтаруға міндетті. Декларацияға қолы 

жеткен қаржыны (шетелден келген 

ақша аударымын да) жасырмай 

көрсетеді. Бұл елдің жұлдыздары да 

заңды қатты құрметтейді. Мәселен, 

70-80-жылдары аты шыққан АББА 

тобын салықты мерзімінде төлегені үшін 

баспасөзде жер-көкке сыйғызбай 

мақтайтын. Тіпті АББА-ның швед 

қазынасына төлеген салығының 

мөлшері «Вольво» автокөлік 

алпауытымен теңескен кездері болған. 

Индонезияда жыл сайын ең ірі табыс 

салығын төлеген 200-ге жуық жеке 

тұлға мен жеке компаниялар тізімі 

жарияланады. Оларды мақтау 

қағаздарымен марапаттайды және 

салық жеңілдігін қоса береді.   

1913 жылы АҚШ-тың салық 

заңнамасы 200 парақтан тұрды. Қазіргі 

кезде бұл елдің Салық кодексіндегі 

парақ 1000-нан асады. Ал бүкіл салық 

заңнамасы 17 000 беттен немесе 260 

томнан тұрады. Әлбетте, ол тек салық 

қызметкері үшін ғана қызық екені 

айтпаса да түсінікті. 

1925-1927 жылдары чикаголық 

гангстер Аль-Капоненің  қарақшы тобы  

915 адамның өліміне кінәлі болса да, 

бірде-бірі жазаға тартылған жоқ. Ал 

Аль-Капоне салық төлемегені үшін темір 

тордың ар жағынан шыққан. 

Жалпы, шетелдің көп елінде мектеп 

қабырғасында жүргеннен-ақ салық 

ұғымын түсіндіруді бастайды. Мәселен, 

Аргентинадағы мектептер мен 

колледждерде салық негіздерін 

түсіндіретін арнайы пәндер өтеді. 

Жапонияда мемлекеттік салық 

басқармасы шығарған «Біздің өміріміз 

бен салық» атты оқулық бойынша сабақ 

жүргізіледі. 

Ал бізде бұл жағы – әлі жабулы 

қалпында. Қарапайым жұртты былай 

қойғанда, кәсіпкерлердің салық сауаты 

төмен екені жасырын емес.  Жазда 

өткен кәсіпкерлікті дамыту 

мәселелеріне арналған кеңесте 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев  

«Кәсіпкерлерді өздерінің салық 

мәдениетін арттыру бағытында жүйелі 

жұмыстар жүргізу керек. 

Бұл үшін Үкімет 

«Атамекенмен» бірлесіп, 

салық кеңесшілері, бірінші 

кезекте кәсіпкерлікті енді 

бастағандардың салықтық 

сауатын арттыру 

институтын құру мәселесін 

зерделеуі қажет» деген 

болатын.  Кәсіпкерлерді 

салықтың мүлде 

болмағандығы 

қуантатынын баса айтқан 

Елбасы: «Немесе олар 

салықтан әдемі жалтаруды 

ойлайды. Ал Жәмішевтің 

тапсырмасы – оларды 

ұстау. Ол мұны сәтті жүзеге 

асыруда», – деген еді. 

ӨРКЕНИЕТ


№196 (878) 3.11.2012 жыл, сенбі

4

Қайсысын таңдаймыз? 
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал