Мемлекеттік тіл төңірегіндегі заңбұзушылықтар мен қателерді реттеу үшін тіл полициясын құратын кез жеткен жоқ па? Біз осы ая ғы- мызға не киіпжүктеу 2.46 Mb.

бет9/20
Дата06.06.2017
өлшемі2.46 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Кеден одағындағы ұялы байланыс ұялтып тұр

данған қоңыраудың бір минуты 7 евро-

цент, демек, ол былтырғысынан 12,5 па-

йызға төмен, мәтінмен хабарлама жі беру 

құны – 8 евроцент (11 пайызға ар зан-

даған). Жалпылай алғанда, Еуропалық 

одақ елдеріндегі роуминг аясында пай да-

ланылатын ұялы интернет құны да 36 

пайызға құнын түсірген: бір мегабайты – 

45 евроцент. 2009 жылмен салыстырғанда 

1 мегабайтқа белгіленген мұндай қызмет 

ақы сы бүтіндей 91 пайызға арзандаған. 

Міне, шетелдік тәжірибе үлгісі осындай. Ал 

біздікілердікі, әзірге талқыдағы дүние ғана 

екен. БЭК-тің Интеграцияны дамыту де-

пар  та ментінің  директоры  Виктор  Спас скі-

нің айтуынша, Кеден одағы аясында роу-

мин 


гіні алып тастау туралы толықтай 

ше шім қабылданбаған, бірақ бүгіндері ол 

үш мемлекеттің жан-жақты талқысына 

ұсы  нылған. «Одақ шеңберіндегі үш мем-

ле кеттің басшысы барлық кедергілер 2015 

жыл дың 1 қаңтарына дейін алынып тас та-

луы керек деп сөз байласқан. Сондықтан 

ин теграцияны мейлінше кеңейту бағы тын-

да жұмыстар жұмылдырылып жатқанда 

рет 


теушілер тарапы ұсынған мұндай 

бастама әбден негізді», – дейді В.Спасск. 

Бұл – ресми органдар мәлімдемесі. Енді 

нарық субъектілерінің жайына келелік.

«Біз бүгінге дейін Кеден одағы террито-

рия сында роумингіні алып тастау жөніндегі 

бастамаға қатысты өз позициямызды біл-

діруді сұрайтын ресми сауал алған жоқпыз. 

Әри не, мұндай жобаны қабылдау үшін 

ауқым ды жұмыс жүргізілуі тиіс: үш мем ле-

кеттің заңнамалық деңгейінде, сол секілді 

тех никалық сипатта көптеген мәселе шеші-

мін қарастыру қажет. Аталған жоба тиімді 

жұ мыс істеп кетуі үшін Кеден одағы елдері-

нің заңнамалық және салықтық базасын 

үй 


лес 

тіру керек. Мұндай жұмыс қолға 

алы  нып жатса, біз оған қатысуда бел сен-

ді лік танытамыз деп ойлаймыз», – дейді 

еліміздегі «Кар-Тел» ЖШС-ның (Beeline) 

корпоративтік коммуникация бойынша 

директоры Алексей Бендзь. 

ИТАР-ТАСС агенттігінің хабарлауынша, 

«Вым 

пелком» және «Мегафон» сынды Ресей дің  телекоммуникациялық  оператор-

лары ЕЭК-тің аталған бастамасын толықтай 

қолдайтындықтарын білдіріпті. 

«Вымпелком» 2010 жылдан бері қарай 

ресейлік операторлар ішіндегі алғашқысы 

ИНТЕГРАЦИЯӨзгелер етік тікпесе, 

жалаңаяқ қалар ма едік?

Алақандай жерде шағын ұжымның 

ұйым 

дасқан жұмысының арқасында ателье айына 300-500 жұпқа дейін 

аяқкиім шығарады. Бағасы тұрақты, 

мысалға, бүлдіршіндердің жазғы аяқкиімі 

500 бен 800 теңге аралығында. Жұмыс 

киімін 4500 теңгеге алуға болады. Ал 

арнайы жұмыс аяқкиімі 3000-6000 теңге 

шама 

сын 


да. Қонышты әскери үлгідегі 

аяқкиім (берцы) бағасы 6 мыңнан 8500 

теңгеге дейін. Тапсырыспен күреске, 

көкпарға арналған аяқкиімдер де тігіледі. 

Нәсіпқали Шыңғалиұлы өнімін Орал 

қаласындағы бір компанияға ұзақ 

мерзімді келісімшарт бойынша өткізеді 

екен. Яғни Аралтөбеде тігілген аяқкиім 

Қазақстан аумағына тарап жатыр. 

Нәсіпқали ағаның ендігі мақсаты – 

еңбек екпінін еселеу. Бұл кісінің тері илеуді 

түбегейлі меңгерген маман екенін айта 

кету керек. Ол аудан орталығынан жүн-тері 

қабылдайтын қойма ашуды ойлайды. 

Кәсіпкер қазірдің өзінде бұл жұмысты 

бастап кеткен. Нәсіпқали ЖЫЛҚЫАЙДАРОВ: 

«Әсем» цехының жетекшісі:

– Бізде жүн де, тері де бар. Өкінішке 

қа рай, оны өңдеп, кәдеге жаратып жат қан-

дар мүлде аз. Жағдайды реттеу үшін Үкімет 

сырттан келетін аяқкиімге салынатын 

қосымша құн салығын белгілі бір уақытқа 

арттыруы керек. Сонда отандық кәсіпорын-

дар аяғынан тік тұрып кетер еді. Мәселен, 

Ресейде аяқкиім өндірісі мен былғары 

өңдеу ісін қорғау үшін сырттан келетін был-

ғары өнімдерінің бір тоннасына 500 еуро-

дан астам кедендік салық салынуда. Ал 

бізде кедендік салықтың көрсеткіші екі есе 

аз. Оның үстіне еліміздегі тері-терсектің 

бәрі сыртқа заңды жолмен кетіп жатқан 

жоқ. Бұған тосқауыл қоятын уақыт жетті 

емес пе?

Нәсіпқали Жылқыайдаровтың кәсібі 

ауыл тұрғындарына да шарапатын  тигізіп 

жатыр. Мысалы, кезінде Алматы қала сы-

нан аяқкиім тігу мамандығын меңгерген 

Ал тын Төлеуғалиева – осы ательеде жұ-Кеден одағы елдері арасындағы ұялы байланыс тарифі 

біріздендірілуі мүмкін. Еуразиялық экономикалық комиссияның 

Бәсекелестік және монополияға қарсы реттеу жөніндегі министрі 

Нұрлан Алдабергеннің бұл мәлімдемесі үш мемлекеттің ұялы 

байланыс операторлары тарапынан белгілі бір деңгейде қолдауға ие 

болғанымен, оны жүзеге асыру оңай шаруа болмайын деп тұр. Бұл 

ретте, мамандардың пайымынша, бір одақта қоян-қолтық араласуға 

бел буған елдердің ұялы байланыс операторлары арасындағы ақының 

еселеген айырмасын жою көп тер төгуді қажет етеді екен...

 

 Қазақ жәрмеңкесi — Мәскеу төрiнде

Табысы таудай «Толағай»

Шымкент қаласының Әл-Фараби атындағы орталық алаңынан Ресей 

астанасына ауыл шаруашылығы өнiмдерi тиелген автокеруен аттануға 

әзірленуде. 300 тоннадан астам көкөнiс, жемiс-жидек, қауын-қарбыз және 

ет өнiмдерiн апара жатқан диқандар мен шаруалар 15 қыркүйекте тұңғыш 

рет Мәскеу төрiнде өткiзiлетiн қазақтың жәрмеңкесiнде саудаламақ. 

Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы саласынан өз соқпағын тауып, 

көшін түзей бастағандарға Үкімет тарапынан да зор қолдау бар. Тек 

қолда барды ұқсатумен бірге берілген мүмкіндікті пайдалана білсе

кімнің болсын иірген сақасы алшысынан түсе бастайтыны анық. Сондай 

егістігінен бұйырған өнімін алып, еңсесін тіктеген шаруашылықтың бірі – 

Бұлақ ауылындағы «Толағай» шаруа қожалығы. Несібесіндегі 120 гектар 

жердің 80-іне картоп, қалғанына сәбіз еккен ірі шаруашылықтағы тіршілік 

тынымсыз жүруде. 

ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫТүлкібастың асылтұқымды 

малына қызығушылық көп

Оңтүстікте асылтұқымды мал шаруашылығы өркендеп келеді. 

Оның жарқын дәлелін шөбі шүйгін, малға жайлы Түлкібас ауданы-

нан көре аламыз. Соңғы жылдары мемлекеттік қолдаудың аясын да 

шағын және орта шаруа қожалықтары көбеюде. «Ақсанат Ин жи-

ниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, міне, солардың бірі.  

 Бүгінде оңтүстіктегі асылтұқымды мал 

басын көбейтетін бірден-бір қожалық 

Аустралиядан 400-ден аса ірі қара әкеліп, 

бордақылап, етті бағытта байлауда. Қазір 

олардың саны 700 басқа жетіп отыр. Жыл 

сайын асылтұқымды ұрықпен ұрықтанды-

рылып, ірі қара нәсілін молайтуда. Тіпті күн 

сайын 10-15 ұрғашы малға ұрық ендіріліп, 

асылдандырылуда.  Әзімхан ТӨЛЕГЕНОВ, «Ақсанат 

Инжиниринг» ЖШС директорының 

орынбасары:  

– Шындығын айтар болсақ, ангус, 

герефорд деген асылтұқым өңірімізде жоқ-

тың қасы. Сондықтан осы нәсілді жаңарту 

ба ғытында өнімді еңбек етіп келе жатқан-

дар дың алғашқысымыз десек артық бол-

мас. Сойысқа арналған етті ірі қара мал 

бол ған нан кейін бұлар күніне 800 грамнан 

1 келіге дейін салмақ қосады. Мәселен, 

күн делікті рационды дұрыс берген уақытта 

ғана салмағы артады. Тіпті қазіргі таңда бір 

жас тан жаңа асқан етті бұқалар 1 тоннадан 

асып тұр. 

Бұл қожалықтың арнайы зертханасы да 

бар. Мұнда асылтұқымды 25 бұқадан ұрық 

алынып, ұрғашы малдарға ендіріледі. 

Асылданған ірі қаралар 500 мыңнан 

3 миллион теңгеге дейін бағаланады екен. Баһадүр ЮСУПОВ, қожалықтың азық-

түлік бойынша маманы:   

– Малдардың күтімі де ерекше. Мұн-

дағы жемшөптің құрамында 15 дәрумен 

бар. Ал ақуыздың мөлшері – 60 пайызға 

дейін. Табиғи антибиотиктерді қосқанда ірі 

қара малдың тез семіруіне мүмкіндік бере-

ді. Жоғарыда айтылған құнарлардың бар-

лығы құрамында болғандықтан, мал шар-

уа шылығы өнімділігін 15-тен 20 пайызға 

дейін арттыруға мүмкіндік тудырады. 

Соны мен бірге мұны өсіру технологиясы 

өте қарапайым. Көп нәрсені қажет етпейді. 

Тұнба кез келген мал түрінің өнімділігін арт-

тыра алады дейді мамандар. Және оның еті 

де уланбайды. Қазіргі күні асылтұқымды 

мал өсіретін қожалықтың ірі қаралары Түр-

кістан мен Ордабасыда жүр. Жалпы, об-

лыс тағы барлық аудандардан сатып алу 

үшін тапсырыстар түсе бастаған. 

 

Мұнда ірі қараларды санаулы күндерде семіртіп, етті мал алуға себеп болып жат-

қан бір құпия тәсіл бар екен. Ол бір жасу-

ша лы микробалдырлар деп аталады. Көз-

ге қарапайым ғана көрінетін су құрамы 

тұ нып тұрған минерал. Оңтүстіктегі осы 

пи лот ты жоба оң нәтижесін аз күнде-ақ бе-

ре бастаған. 

                       Нұршат ТӨКЕН,

Оңтүстік Қазақстан облысы

мыс та. Тігінші Нұргүл Бекетова мен пішуші 

Гүл шат Қожжанова да қызметті осы кәсіп-

орын нан тапқандарына қуанышты. Мүм-

кін дігі шектеулі азамат Әнуар Рысқалиев 

ауылдағы ательенің алға басуына тер 

төгіп жүр. Еңбек өнімділігіне қарай олар 

айына 50 мың теңгеге дейін жалақы 

алады. 

МАЙТАБАНДАР АРМИЯСЫ 

КӨБЕЙІП ТҰР

Сапасыз аяқкиім аяқты құртады. Қа-

зақстан ортопедиялық зерттеу орталығы-

ның мамандары Қытайдың аяқкиімін ки ген 

балалардың 70 пайызының аяқтары дұ рыс 

дамымағандығын анықтаған. Қа зіргі жас-

тардың майтабан боп, әскерге жа ра мауы 

да сол себепті. Жағдай жыл өткен сайын 

ушығып отыр. «Табанның қалып тасуы 5 

жасқа дейін өрбиді. Бала жүрме 

ген 

уақыттағы майтабандық – физиоло гия лық нәрсе. Ал 2-3 жасқа келгенде нев роло-

гиялық дерт байқалса, табанның сіңір лері 

нашар дамиды. Сондықтан бала ға дұрыс 

аяқкиім таңдаудың маңызы зор. Арзан 

бәтеңкеге ортопедиялық аяқ киім деп жа-

зып қойса, оған сенудің қажеті жоқ. Олар-

дың супинаторлары өте сапасыз. Кейбір 

ата-аналар майтабандылыққа мән бер-

мейді. «Жақсы ғой, ертең өскенде әскер ге 

ал майды» дейтіндері де бар. Алайда жағ-

дай қауіпті. Себебі бала өсетін жасөс пірім-

дік уақытта табанға түсетін сал мақ ұдайы 

артады. Аяқ тез талады, бірте-бірте қан та-

мыр ларының варикозы дерті дамуы мүм-

кін. Бізге қаралған балалардың 60 па йы зы 

майтабан болып шықты. Ата-ана ға бе рер 

кеңесім – ұл-қызыңызға аяқ киім алар да 

дәрігермен ақылдассаңыз жақ сы бо лады», 

– дейді Орал қалалық № 5 ем хананың 

ортопед-дәрігері Жасұлан Мұқан. 

НАРЫҚ

Семейде Қазақстандағы ең ірі аяқкиім фабрикасы салынбақшы. 10 жылға 

арналған жобаға түрік инвесторлары 100 млн доллар қар жы салуға ниетті. 

Жобаның алғашқы бөлігі – тері-былғары ком бинатының екі цехын жаңғырту 

жұмысы 2011 жылы жүргізілген. Енді былғарыны өңдеу цехының жабдығы 

жаңартылып, жылына 2 млн жұп аяқкиім тігетін қуатты фабриканың 

құрылысы басталуы керек...

ТАҚЫРЫПҚА ТҰЗДЫҚ

Басы 1-бетте

болып ТМД елдеріндегі роумингі қызметі-

нің құнын арзандатқан және бүгіндері де 

біз барлық байланыс түрі бойынша осы 

қыз 

меттің ақысын төмендету бойынша жос парлы түрде іс-қимыл жасап келеміз. 

Сон 


дықтан Еуразиялық экономикалық 

комис сияның идеясы компаниямыз үшін 

тар тымсыз болмайды», – делінген аталған 

ком панияның баспасөз қызметінің ресми 

жауабында. Сонымен қатар олар бұл ретте 

мынадай мәселелерге баса назар аударуды 

сұрапты:

– Ресей мен Қазақстанның, сол секілді 

Белоруссия мен Ресейдің ұялы байланыс 

операторлары арасындағы халықаралық 

қоңырау тарифіндегі теңсіздік мәселесін 

шешіп алу керек. Белоруссия соңғы бір-

неше жыл бойына тарифін ұдайы жоға ры-

латып келеді. Негізінен, үш мемлекеттің 

келі 

сімі бойынша байланыс қызметіне қатыс ты баға белгілеу бірыңғай трафикпен 

жүр гізілуі шарт. Бірақ соған қарамастан 

биыл ғы маусым айында белорустар ресей-

лік және қазақстандық операторлар та-

рифін екі есеге өсіріп жіберді. Мысалы, 

ре сей ліктен белорустың ұялы желісіне ша-

лын  ған қоңырау құны сол кезде 23 пайыз-

ға, яғни 0,22 доллар немесе 7,34 рубльге 

артты.

Сол секілді интерконнект (операторлар арасындағы желіаралық байланыс) та-

риф  терін де реттеу қажет және мәселенің 

бар лық қырын әбден зерттеу керек. Өйт-

пе ген жағдайда тегін роумингінің мынадай 

тең сіз трафигі халықаралық байланыстар-

ды қымбаттатып, операторлардың желіні 

дамытуға бағыттайтын инвестиция көлемін 

күрт қысқартып, ақырында баға тиімді лігі-

не қол жеткіземіз деп жүргенде сапа 

жағынан қатты ұтылуымыз мүмкін. Бұл 

арада Еуразиялық одақ территориясының 

Еуропалық одақ елдерінен көп айырмасы 

барын естен шығармаған жөн. Демек, 

үлгіге алған одақ операторларына қара-

ған да біздікілердің шығыны бірнеше есе 

көп екендігі – шынайы факті.

Кеден одағындағы роумингіні бірден 

жою мүмкін еместігін мамандар да мойын-

дай 

ды. «Техникалық және нормативтік тұр ғыда аяққа тұсау болатын фактілер жет-

кі лікті. Қысқа мерзім ішінде біріздендіріл-

ген заңнаманы түзіп шығу қиын-ақ. Жағ-

ра 


фиялық күрделілік инфрақұрылымға 

қыз мет көрсетудегі шығындардың көптігі: 

мұ ның барлығын компаниялар бәрібір қа-

лай да өтеуге мүдделі болады. Осы жа ғы-

нан алғанда, бұл бастама нақты істе көрініс 

тап са, ол белгілі бір деңгейде ұялы байла-

ныс операторларына жасалған қысыммен 

бір дей болары сөзсіз. Алайда роумингіні 

жо ғалтқан жағдайда олар көп шығынға 

бат пайды. Ресми есепке сәйкес, ұялы бай-

ланыс операторларының Кеден одағы 

аясын 


да 

ғы осы қызметтен кенелетін 

табысы 3-5 пайызды құрайтын көрінеді», 

– дейді «Финам менеджемент» басқарушы 

компаниясының сарапшысы Максим 

Клягин. 


Қалай дегенмен де роумингінің жо-

йылуы Кеден одағындағы тауар өндіру-

шілер, соның ішінде шағын және орта 

бизнестің емін-еркін қарым-қатынас 

жасауына белгілі бір деңгейде септігін 

тигізер еді. Солайша бәсекелестік деңгейді 

арттыруға да ықпалы болары анық. Шыны 

керек, кедендік шектеу алынғанымен, үш 

елдің нарығындағы баға айырмалары 

кәсіпкер қауымның еркін көсілуіне жол 

берер емес.

Түсінікті болуы үшін, бұл арада роуминг 

шетелдік ұялы байланыс операторлары 

қызметі желісін пайдалануда бөтен або-

ненттің төлейтін ақысы екенін баса айта 

кетелік.


Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

Абай ОМАРОВ (коллаж)

№158 (1069) 

12.09.2013 жыл, 

бе

йсенбіwww.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТАгробизнес саласында қаржылық сауықтыру 

рәсімі басталды ма? 

Нұрбибі ҚАЖЫМҚЫЗЫ

Ауыл шаруашылығы 

ми нистрлігі  Агробиз нес- 

2020  бағдарламасын

  і

ске 


асыру аясында  аграрлық 

секторда агроөнеркәсіп 

субъектілерінің қаржылық 

сауықтыруына өтініштерді 

қабылдау басталғаны тура-

лы хабарла

йд

ы.

Бұл  рәсімге 2013 жыл-дың 1 қаңтарында сыйақы 

мөл шерлемесі  7 пайыздан 

аса 

тын несие алған ауыл шар уа шылығы  тауарын  өн-

ді

руші

ле

р мен 

азық-түлік 

жә не  қайта өңдеуші кәсіп-

орын дар қатыса алады. 

 

Қар  жылық  сауықтыру  ба-ры сында заем мерзімі то-

ғыз жылға дейін ұзартылып, 

несиенің жылдық 

сыйа


қы 

мөл шерлемесі  7 пайызға 

азай тылады.  

Қаржылық сауықтыру 

рәсіміне қатысуға ниет

білдірген заемшілер өздері

міндеттеме алған  екінші

деңгейлі банктер мен

басқа кредиттік ұйымдарға

өтініш беруге тиіс

.

Қаржылық сауықтырурә сім дері мен  оның шар т-

тары туралы толық ақпа-

ратты  мына электрондық

мекенжайдан  www.

mina

gr

i.gov.

kzwww.

kam.kz, сонымен қатар

Call-ор талықтан 

алуға

болады: 8 800 080 70 80.   Мен шағын дүкеннің иес

ім

ін. 

Рo

s-терминал орнатуға әзірге мұршам 

болмай жүр. Қашанға дейін орнатуым керек?

Қайрат  

Еске түсірсек, былтырғы жылдың мау-

сы мында  «Төлемдер мен ақша аударым-

да

ры тур

алы»


 З

аң

ға т

үз

етулер енгізілген 

бо

 лат

ын. 


Жаңа

  құж


ат

қа сәйкес, жеке 

кәсіп керлер мен заңды тұлғалар сауда не-

месе қызмет көрсету  нүктесінде төлем 

кар точкалары арқылы есеп айырысуға 

мүм кіндік  беретін pos-терминалдар ор-

натуы тиіс. Өзгертулер биылғы жылдың 

ба сында  күшіне енді. Же

 ң

іл

  деті

л 

ген 

декларация бойынша жұмыс істейтін

жеке кәсіпкерлер оны 2014 жылдың 1 

қаңтарына дейін орнатуы шарт. 

Салық департаментінің басқарма 

басшысы Қу

ан

ыш Т


үм

енба


ев

ты

ң ай

ту

ын-ша, Алматы

да

  осы у

ақ

ытқа

  д


ей

ін

  12

мыңға жуық pos-терминал орнатылған. 

Бұл – тіркелген салық төлеушілердің 10 

пайыздан астамы ғана. 

Заң талабына бағынбаған жеке 

кәсіпкер 40 АЕК (1 АЕК – 1731 теңге), 

ша

 ғ

ын жән

е 

орта бизнес нысаны болып та бы латын  заңды  тұлғалар 60 АЕК көле-

мін де  айыппұл төлейді. 

Сонымен бiрге «Шымкентмай», «Коро-

на

» макарон  фабрикасы», «Визит» алко

-

голь

 с

ыз с

ус

ындар зауыты», «Зерде Фи

то

»секiлдi компаниялар да өз өнiмдерiн Ресей 

астанасына жөнелттi. Жасыл керуендi алыс 

жолға шығарып салуға облыс әкiмiнiң 

орын басары Сапарбек Тұяқбаев, сондай-

ақ облыстық ауыл шаруашылығы мен кә-

сiп керлiк

 ж

ән

е инду

ст

риял

ық-и


нн

овация-


лық даму басқа

рмал


ар

ын

ың өкiлд

ерi 


кел дi.

Сапарбек ТҰЯҚБАЕВОңтүстік 

Қазақстан облысы әкімінің орынбасары:

– Кедендiк одақ мемлекеттерiмен өңiр-

лiк 

қа

ры

м-қатынасты нығайту мақсат

ында 

осы 

ай

дың 14-20-сы аралығында 

об

лыс 

әкi  мi  нiң  бастамасымен оңтүстiктен арнайы 

биз нес-делегация  Ресей  Федерациясына 

ба 

рып қайтуды жоспарлап отыр. Тек 

Мәскеуде ғана емес, Екатеринбург, Қазан 

қалала рынд а  болып, облыстың әлеуетi мен 

инвес ти ц

ия

лы

қ мү

мкдiкт

ер  т

а 

ны

с ты-

рамыз. Бұл бiзге не бередi? Ең әуелi, 

оңтүстiк  фер  мерлерiнiң Мәскеуде өз сауда 

нүктесi, та уар сақтайтын қоймасы, жататын 

қонақүйi бо лады. Еш ойланбастан өндiрген 

өнiмiн Ре 

сей астанасына апарып сата 

береді

.

   Мәскеу – жергiлiктi ауыл шаруашылығы

өнiмiн өндiрушiлер үшiн үлкен рынок. Сон-

ды

қтан

  К


ед

ен

дiк 

од

ақ шеңберiндегi Бе-

ларусь  мемлекетiнен қалыспай, бiз де оны

игеруге ұмтылуымыз керек. Мәлiметке

сүйен сек, соңғы жылдары ауыл шаруашы-

лы ғы  өндiрiсi өңiрiмiзде күрт өскен. Мәсе-

лен, 1990 жылы жемiс-жидектен 137 мың

тон  на  өнiм  алынып,  с

ол

 кез

де б


ұл

 рекордт-

ты көр сеткiш болы

п 

есептелсе,  биыл  ба

ғ-

бан  дар 163 мың тонна өнiм жинаймыз деп отыр. Және бiр айта кетерлiгi, агротехно ло-

гия лық  жаңалықтардың  арқасында  өнiм 

кө  лемi  жылдан-жылға  артқан  үстiне  арту да.

Жәрмеңкеге жасыл керуен жiберуден 

бө

ле

к облыс 

әк

iмдiгi Мәскеуден арнайыжер телi

мi

н алып, сауда-логистикалық ор-та  лық  салуға  ниет  бiлдiрiп отыр. Облыс 

әкiмi орынбасарының айтуынша, Ресей 

астанасында болатын сапар аясында осы

мәселеге орай Мәскеу қаласы мэриясымен 

арнайы келiсiмшарт жасалатын көрiнедi.

 

Мәс кеу  төрiнде  өтет

 қаз

ақст


ан

ды

қ шар-уа лар мен диқандар жәрмеңкесiнде қол-

өнер шеберлерiмiз де ұлттық қолөнер

бұйым дарын қала тұрғындарына ұсынатын 

болады.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал