Мемлекеттік тіл төңірегіндегі заңбұзушылықтар мен қателерді реттеу үшін тіл полициясын құратын кез жеткен жоқ па? Біз осы ая ғы- мызға не киіпжүктеу 2.46 Mb.

бет20/20
Дата06.06.2017
өлшемі2.46 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

7

e-

mail

:

alikulova.a@orang

epoi

nt.

t

t.

kz

kz

kz

Қабылда

у бөлмесі: 

(

8(

7272

72

7)388-80-60, факс: 8(727

)3

)3)3

888

8

-80-6

1

Астана бю

рос

ы:

ы:

ы:

р

Мек


енж

айы: С


ейфйф

йф

улл

ул

лул

л

ин көшесi, 31, офис 414«б»

Тел


.:

 8

 (717

2

)

55

5

4-24-2

4-2

7-

3

1

E-m


ai

l: a


a_a

st

ana@na@

na@


mai

m

ml.r

u

Айб

ын

ШАҒАА

АЛ

АҚОВ

ҚО

ҚО –

 

Астан

а 

бюросының ж

ет

екшiсi Қан

ат

 ТО

ҚАБ


А

ЕВ В


В

– т


–т–т

ілш


і

А

рман АС

ҚАР


О

ВВ

В – 

тіл


тіл

тіл


ш

і

  

  

Құрметті оқырман!Га

Га

Газе

зе

зеті

ті

тім

м

мізд

зд

здің

ің

ің

а

а

а

лд

лд

лд

ағ

ағ

ағ

ы

ы 

ы са

са

сандарында да қазақтың

ң

ә

ә

ә

де

де

де

т-

т-

т-

ғұ

ғұ

ғұры

ры

ры

п 

п

п

иш

иш

иш

ар

ар

ар

а-

а-

а-

ла рын  бөлім-бөлімімен назарларыңызға ұсынатын боламыз.

Жарияланған сөздерге қатысты айтар ой, қосар пікірлеріңіз бен 

ұсы ныстарыңыз  болса, хабарласа жүріңіздер!

Байланыс телефоны: 8 /727/ 3 888 062  

А

А

НЫҒЫ – ОСЫ

Ы

«Алаш айнасы» газеті ел ішінде жиі айтылып, жиі жазылса 

да, көп адам мән-мағынасын біле бермейтін кейбір сөздерге 

талдау жасайтын болады. «Анығы – осы» айдары арқылы 

газетіміздің әр санында мән-мағынасы беймәлім сөздердің 

түбірі неден шыққаны

ы,

ха

халы

лы

қ 

қ 

ар

ар

ас

ас

ын

ын

да

да

т

т

ез

ез

 тар

а

ап кетуіне не 

себеп деген сұрақтар

р

ға

ға

ж

ж

ау

ау

ап

ап і

і

зд

здем

емек

ек. Мә

Мә

се

се

л

лен, қазіргі уақытта 

қазақ тілінде кірме (парсы және араб тілінен енген) сөздерді 

айтпағанда, арамызда қазақтың кейбір сөздерінің мағынасын 

түсіне бермейтін қандастарымыз баршылық. Сондықтан біз 

бү

ү

гінгі санда қазақтың салт-дәстүрі, ұлттық өнерінің бірқатарын 

ті

ті

зб

зб

ек

ек

те

те

п

п

шы

шы

қп

қп

ақ

ақ

пы

пыз.

з. 

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Дост

До

До

ық даңғылы

ЛугаЛ

нски

й

 көшес

і

Бега

Б

л

ин к

ө

ш

есі

Бега

Бега

Бег лин

лин 

лин 

лин

көше

көше

көше

көш

сі

сі

«Алаш ай

й

на

на

на

на

сы

сы

сы

сы

»

»

»

»

га

га

га

г

зе

зе

зе

зетi

тi

т

т

не

не

не

ж

ж

ж

жаз

аз

аз

аз

ыл

ыл

ыл

ыл

у 

у 

у 

у 

ин

ин

ин

инде

де

де

д

ксi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

тты

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

 

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

і

і

і

і

і

і

і

і

і

лдер

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

Диванда теледидар қарап отырған әкесіне бала-

сы:

– Әке,

е,

,

А

А

Ай

й 

й 

не

не

неге

ге

ге

ж

ж

ж

ұл

ұл

ұл

ды

ды

ды

зд

зд

зд

ар

ар

арда

да

да

н

н

н

үл

үл

үлк

к

кен?

– Итім біліп пе...

– Күн неге жап-жарық?

– Итім біліп пе?

– Жер, шынымен, домалақ па?

– Итім біліп пе?

– Әке, мен сізді сұрақтармен шар

ар

ар

ша

ша

ша

ты

т

т

п жіберг

рг

р

ен

ен

е

 

жо

жо

жо

қп

қп

қп

ын

ын

ын

б

б

б

а

а

а?

– Сұрай бер балам, менен басқа кім саған осының 

бәрін түсіндіріп береді?!

***

Ауылдас екі кемпір жолығысып қалады:

– Сенің 

ң 

ң 

ң

ан

ан

ан

ан

а

а

а

бұ

бұ

бұ

бұ

за

за

за

за

қы

қы

қы

қы

н

н

ем

ем

ем

ем

ер

ер

ер

ер

ең

ең

ең

ең

к

к

к

к

өр

өр

өр

өр

ін

ін

н

н

бей кетті ғой...

– Жетп

тп

тп

тпег

ег

ег

ег

ір

ір

ір

ір, 

мы

мы

мы

мы

на

на

на

на

З

З

З

З

ар

ар

ар

ареч

еч

еч

еч

ны

ны

ны

ны

йд

йд

йд

йд

а

а

а

а

тү

тү

тү

тү

рмеде отыр. Ал 

сенің немерең қалай?

– Фейсбукта отыр.

– Ол жер тіпті алыс шығар, қанша жылға кетті?

***

Кү

Кү

Кү

нд

нд

нд

ел

ел

ел

ігін парақтап, тексері

і

і

п

п

п

от

от

отыр

ыр

ыр

ға

ға

ға

н

н

н

ше

ше

ше

ше

ше

ше

сі

сі

сі 

оқ

уш

уш

ы

ы

б

б

баласына: 

– Сабағыңның  бәрінен екілік алады екенсің, тек 

тарих пәнінен ғана баға жоқ. 

– Тарихтан әлі сабақ айтқам жоқ қой.

БОЛАТБЕКТЕН БІР ХАБАР

Полякта

а

аар

р

рр

 а

ааа

з

зз

з

ааа

а

йй

й

йыы

ы

ыпп

п

п б

б

бб

а

аа

ар

рр

ра жатыр


Польшада биыл өлім көрсеткіші туу санынан 20 мыңға

асып түсті. Сарапшылардың айтуынша, бұл – Екінші дүние-

жүзілік соғыстан кейінгі ең нашар демографиялық ахуал.

Жапон теңізінен 200-ден астам жаңа тірі ағза табылды. Ғалымдардың

айтуынша, бұл ағзалар биолог

г

г

г

ия

и

и

и

лы

лы

лы

лы

қ белсенді

ді

ді

қ

қ

қ

осындылар мен дәрі-

дә

дә

дә

дә

рм

рм

рм

м

ектің шикізаты болуы м

м

м

м

үм

үм

үм

үм

кі

кі

кі

кі

н.

н.

н.

н.

Бұ

БұБұ

ұ

лл

л жа


жа

жа

жайт

йт

ттт

т

урур

ур

уал

а

аы

ы Ria.ru агенттігі 

Rz

Rz

RzRz

ec

ecec

c

zpzp

zp

zpos

os

osos

po

popo

po

llita

ta

tata

б

бб

б

асас

ас

асы

ы

ылы

ымына сілтеме 

жасап хабарлайды. Елдің Бас 

статистикалық 

басқармасының 

мәліметінше, 2013 жылдың алты 

айында 183 мың бала туылған, бұл 

өткен жылмен салыстырғанда 9000 

сәбиге аз. Ал ос

ос

осос

ы

ыы

ы

арар

ар

арал

ал

алал

ық

ықық

ық

тата

та

таөлі

лі

лілі

м

мм

м

көрсеткіші 7600-0-

0-

0-де

де

деде

н

нн

н 20


20

20

02

2

2мы

мы

мңғ

ң

ңғңғ

а

аа

а

дейін көбейген. «Егер осы үдеріс сақталса, өлім-жітім туу санынан 40 

мыңға дейін асып түсуі мүмкін. Өлім көрсеткішінің туудан 

айтарлықтай асып түсуі соғыс жылдарынан кейін тіркелген емес. 

Бұл – рекордтық деңгей», – деп алаңдайды

ды

ды

дыR

R

RR

ze

zz

z

czpospolita. Са

Са

ССара

ра

раа

пш

пшпш

ш

ылы

ыл

ыар

ар

ардыды

ды

дың

ң

ңң

ай

айай

ай

ттуынша, елде туу санының

ң

ңа

а

аза

за

заз

юы

юыюы

юы

нана

на

ад

д

дағағ

ағд


да

д

рыр

ры

рыс

с

сс пе

пе

пенжұ

жұ

жұмы

м

мыссызыз

з

дыды

ды

қ себеп. Поляк жастары жұмм

м

ыы

ыс

ысі

і

ізд

зд

здепеп

пб

ба

баб

тыст


ағ

ағ

ағыкөрші елдерге көшуге мәжбүр. Айта кетейік, қазір Польша халқының 

саны – 38 383 809 адам.

Utro.ru порталының хабарлауынша, 

ресейлік және германиялық ғалымдар 

Жапон теңізінің Курил-Камчатка ойпаты 

мен Курил аралдары жағалауы тұсында 

экс пе

е

е д

 д

диц

ц

цияи

 жүргізген.. Зе

З

З

Зрттеу барысын-

да

аа

а

тт

т

тең

ең

еңең

із

ізіз

із т


т

т

түб

үб

үбүб

ін

інн

інен


ен

ен

ен6

6

620

20

00-д

дд

ан

анан

а

аа

а

аст

ст

тстам

ам

амам

т

ттт

і

рі ағза табы

б

бб

л ған, оның 200-ден астамы ғылым-

ға беймәлім болып шықты. Ресей Ұлттық 

ғылым академиясы Қиыр  Шы ғыс 

бөлімінің Теңіз биологиясы инсти ту  ты-

ның директоры Андрей Адрианов тың 

ай

ай

айай

ту

туту

ын

ыы

ша, табылған ағзалар

ар

ар

рб

б

бб

ио

иоио

ио

 -ло

ло

логиялық қоспалар мен дәрі-дд

д

дәр

әр

әрәрмек

к

 шикізатына арналуы мүмкін, осы мақ сат 

үшін олар мұқият зерттелетін болады. 

 

 

  

 

 expat.su

КЛАССИКА


АЛАШ БАЛАСЫНЫҢ АЙТАРЫ

Ң

Е у р а з и я л ы қ

мә дениет қоры

ұ й ы м д а с т ы  р ы п

отырған концерт

Қазақтың Жамбыл

атын дағы  Мем ле-

кеттік  филармо-

ния сында қыр-

күйектің 14-і күні

өтеді. Оған ҚР

Ме

МеМе

е

мм

м

 л л

л

 ле

е

ее

ке

кеке

тт

тттт

тт

ікік

ік

іа

а

ака

ка

каа

-

--

-

деде

де

деми

ми

мими

ял

ялялық

ық

ққ

с

ссс

им

имим

им

фофо

фо

о-

-

-ния лық  оркестрі

қа тысады, ди 

ри-

жері – НұржанБай босынов. Ха-

лық  аралық бай-

қау  лардың  жүл-

деге рі Ш.Мұсаха

а

а

ан

н

нн

бұ

бұбұ

бұ

лл

л

лкү

кү

күкү

ні

нС

С

Сер

ер

ерер

ге

гегей

й

йй

Про     кофьев тің,  Ша

а

а

арл

рл

рлр

ь

ьь 

ь

ФФр

Фр

Франан

ан

ансуа Гу

Гу

ГуГу

ноны


ң

ң

ңң

шығармаларын орындайды. Сонымен бірге 

қазақстандық жас композитор Данара 

Мұсаханның скрип ка  мен  симфониялық 

оркестрге арналған концертінің тұңғыш 

қо

ққ

қ

йылымынн

н

ұсұ

ұұ

ынадд

д

ды. Бұл – Құр манғазы 

ат

атат

ын

ыын

ы

дада

да

ағы

ғы

ғыы

Қ

ҚҚ

Қаз


аз

аз

аақ

ақ

аққ

ұ

ұұұ

лт

лтлт

 т

 тт

 т

ықы

ы

ы консерваториясын 

былтыр  үздік диплом 

мен тамамдаған 

Данараның дипломдық жұ мысы. Кеш иесі 

– Шернияз скрипкамен бес жасынан бастап 

айналысқан. 10 жасында Ресейдің әйгілі 

скрипкашысы, КСРО халық әртісі Владимир 

Спиваковтың тәлімі

і

і

мм

м

мен

е

ее

а

аа

а

ққ

қ

қба

ба

баба

та

ттата

сы

ссс

н

нн

н

алал

ал

алды

ы

дыды.

.

.Мәскеудің П.И.Ча

Ча

Чаа

йк

йкйк

йк

овов

ов

овск

ск

скск

ий

ийий

ий

аа

а

тыы

ы

ынд

нд

нднд

ағ

ағағ

ағ

ыы

ы

ыМемлекеттік консерваториясының Орталық 

музыка мектебінен соң Еуропаның төрт  ірі 

музыкалық оқу орнына бірдей қа был данды. 

Қазір Лозанна консерваториясы мен 

Флоренция музыкалық жоғары  мек тебін де 

бі

бібі

лі

лілі

лі

мм

м

алал

ал

аып

ып

ыпып

ж

жж

ат

атат

т

ырыр

ыр

ыр.

Болатбек МҰХТАРОВ

Қазақтың м

м

уз

уз

уз

уз

ык

ык

ык

ык

ал

ал

ал

ал

ық

ық

ық

ық

 

орындаушылық өнеріндегі көрнекті 

жас дарындардың бірі, скрипкашы 

Шернияз Мұсахан өз концертіне 

шақырады. Музыкант әйгілі

ко

ко

ко

мп

мп

м

м

оз

оз

оз

оз

ит

ит

ит

ор

р

ор

ла

ла

л

ла

р 

р

р 

шы

ш

ғармаларымен 

бі

бі

бі

б

рг

рг

рг

р

е

е

е

ел

ел

ел

ел

ім

ім

ім

м

із

із

із

ізде

де

де

де

д

д

д

д

үн

үн

үн

үн

иеге келген жаңа 

симфониялық еңбекті орындайды.

 

  

Қыркүйектің 12-сі

Алаштың атаулы күні

1909 жылы тұңғыш қазақ сәулетшісі, Қазақстанның еңбек

сіңірген құрылысшысы, КСРО Сәулет академиясының корреспондент- 

мүшесі Төлеу Бәсенов дүниеге келді.

103 жыл бұры

ры

рыы

н

нн

н

(1(

(

(91

9

99

1-

-1-

1-

1919

1

1972

7

77

)

)))

ға

ғаға

ға

лылы

лы

лым,

м,

м,м,

м

мм

м

едед

ед

дицина ғылымының 

докторы, професс

с

с

сор

ор

орор

, Қа


Қа

Қа

Қза

за

зазақс

қс

қсс

та

тата

та

нннн

нн

ыңың

ың

ыңе

е

ее

ңб

ңбңб

ңб

екек

ек

ексс

с

сің

ің

іңің

ір

ірір

р

геге

ге

гн ғылым қайраткері 

Оңғарбек Бердібаев дүниеге келді.

72 жыл бұрын (1941) Қазақ КСР Халық комиссарлары кеңесінің 

№762 қаулысына сәйкес, Алматы киностудиясы құрылды.

1944 жылы Құлжада Шығыс Түркістан Республикасы құрылды. 

Әл

Әлл

Әл

ихих

и

анан

ан

ттт

т

өрөр

өр

өре

е

е– үк

үк

үкүк

ім

іім

ет

еет басшысы, Әшімбек қожа о

о

оо

ры

рыр

ры

нбнб

н

нбас

ас

арар

ар

ары

ы

ыбо

бо

болы

лы

лылы

п

пп

са

саса

са

йлйл

й

йланан

ан

анды

ды

дыды

.

Туған күн иелеріСалауат Әзірбаев (1946) – ҚР Бейбітшілік және келісім кеңесі 

төрағасының бірінші орынбасары, профессор;Қанатбек Қ

Қ

Қ

Қ

ұт

ұт

ұт

ұт

ты

ты

ты

ты

ба

ба

ба

ба

ев

ев

ев

ев

(

((

19

1919

19

5050

50

50)

)

))– ҚРҚ

ҚР

ҚР Студенттер боксы

федерациясының

ң

ң

ңп

п

пре

ре

рер

зи

зизи

де

дде

де

нтнт

нт

нті;

і;

і;Марат Сабырбаев

 (1953) – Маңғыстау облыстық сотының 

азаматтық және  әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық сот 

алқасының төрағасы;Толымбек Ыбырайым (1955) – жазушы, журналист;

Бе

Бе

е

Бе

кт

кт

ктас

ас

ас

ас

Б

Б

Б

ек

ек

е

ек

на

на

наза

з

з

ро

р

р

в (1956) – ҚР Жоғарғы сот

от

отот

төр


өр

өр

өрағ

ағ

ағас

ас

асы;

ы

ы;ы;

Ам

Ам

Ам

Ам

ан

ан

ан

анге

ге

г

ге

лд

лд

лд

лд

іі 

і

і

Дү

Дү

Дү

Дү

йк

йк

йк

йк

енов (1956) – полиция ге

ге

геге

не

нене

не

рара

ра

рал-

л-

л-л-

ма

мама

ма

йойо

йо

йры

ры

рыры

;

;;

Роза Кемалова (1959) – Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары;

Айдос Есполов (1976) – экономика ғылымының докторы. 

Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып,

мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

06,28

12,4

,

,

0

19,08

Белгілі есімнің белгісіз сыры

САЛАУАТ – арабтың төл сөзі. Қазақшада да «салауат» болып айтылатын 

бұл сөздің мағынасы арабшадағыдай «дұға ету», «ниет қылу» дегенге саяды. 

«С

«С

«Сал

ал

ала

ау

ауа

ат» сөзі сон

н

н

нда

да

дд

й-ақ


қ

қ

ққ

азақ тілінде «деннің саулығы

ы

ы

»»

»

»де

е

еген мағына д

д

дд

а

бебе

бе

бере

ре

рере

ді

діді

ді

...

Бұ

БұБұ

л

лл

л

ныны

ны

спп

п

пын

ын

ыныны

ы

ы жажа

жа

жаңа

ңа

ңаңа

т

тт

уғ

уғуғ

ан сәбиге «өзі діндар, өзі А

А

А

Алл

лл

лллл

ан

анан

а

ыңың

ың

ыс

сс

үйүй

үй

үйік

ік

ікті

т

т  құ

құ

құқұлы

лы

ллы 

болсын» деген ниетпен ырымдап қоятын болған. Ел ішінде өте сирек 

кездесетін есім. 

12

Қыркү


й

ек

кк

2

22

2

0131

1

11

2

34

5

67

8

910

11

1314

14

414

15

1515

15

1617

18

1920

21

2223

24

2526

27

2828

28

2929

29

2930

Жк

ЖкЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

СнСн

Сн

ЖкЖк

Жк

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Сн

СнСн

Жк

ЖкЖк

Дс

Ауа райыАуа райы

1

+18+

8+20

20

о

о

+10+12

о

+1

+14+

4+16

16

о

+8+10

о

+

+

22

22

+2

+2

4

4

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

+1

+1

+1

1

1

1

1

1

3+

3+

3

15

15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

21

21

+2

+2

3

3

о

+1

+

+

1+13

о

+1

5+17

о

+5+7

о

 

+1+13+

3+

3+

3+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

1

1

1

1

1

1

15

15

1

1

1

1

1

1

5

5

+6+8

8

8

о

о

+23+25

о

  

+10+12

о

+2

+2

+

+

+

4+2

+2

6

6

о

о

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1

1

1

1

1

+1

1

+

+

+1

+1

3+

3

3

15

о

+2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

8

8

888

8

+3

+3

+3

+

+

+

+3

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

 +16+18

+1

+1

+1

+1

+1

1

1

1

+1

+1

+1

+1

1

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

о

о

о

о

+13+15

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

5

15

15

15

15

15

15

15

1

15

15

5

15

5

5

5

5

15

5

15

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

+4

+4+6

+6

о

+1

+1

5+

5

17

о

+8

+8+10

о

+1

+1

9+

9+

21

21

о

 +6+8

о

27+

9

9

29

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

2

2

2

2

2

7+

7+

7+

7+

+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

2

2

2

2

2

2

2

29

29

9

9

2

2

9

2

2

2

2

2

29

29

9

29

29

9

9

29

29

29

29

29

29

2

29

29

2

О

О

О

+13+15

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

О

 

3

+3

+3

0

0

0

+3

+3

+3

2

2

2

+3

+3

+

+3

+3

+3

+3

+3

+

+3

+3

+

+3

+

+3

3

+3

+3

+3

+3

+3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+

+

+3

+3

+3

+3

+3

3

+

+

+

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

+1

+1

+1

55

+1

+1

+17

7

7

о

  

+16 +18

о

+8 +

10

10

о

   


+21

 +19

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+

+

+

+

+2

+

+

+

+

+

1

1

1

1

1

1

1

1

о

 

+6

6

+8

+

+

+

+8

+8

+8

+8

+

+

+8

+8

+8

+8

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

 

29+31

+

+

+

+2

+2

+2

2

2

2

2

2

+

+2

2

2

+

+

+

О

3+15

+1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

О

 

+19+21

о

+6 +8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

6

6

6

6

6

6

+8

+8

+8

+8

+8

+8

+8

+8

+8

+8

+

+

+

+

+

+

+

+

8

о

Қ

Қ

Құрастырған Айтқазы М

М

МАЙ

АЙ

АЙЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

БА

БА

БА

Й

Й

Й

СКАНВОРД


Газетіміздің  №157 (1068) санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН:  Інжу. Емші. Руна. Доул. Араб. Ертегі. Офис. Курант. Ана. Ата. Лазер. «Отан». «Реал». Жек. Па. Ысқы. Емен.

ТІГІНЕН: Эндорфин. Тас. Ала. Бурлеск. Анжы. Уыз. Сенатор. Ерке. Маре. Ааре. Агент. Апе. Сілбі. Тарлан.

ЖАСАУ – жігіт жағынан келген қа-

лың 


мал мөлшеріне шамалас, кейде 

одан да асып түсетін, ұзатылатын қызға 

берілетін мал-мүлік. Жасау жаңа отау 

құ

құұ

рған екі жасқа қажетті ақ от

тт

ау

ауау

, тө


тө

тө

сесе

се

к-к

к

орор

ор

ын, киім-кешек, көрпрп

п

е-е-

е-жа


жа

жа

стст

ст

ықық

ық

,ыдыс-аяқ, құрал-жабдық, жүйрік ат, со-

йыс мал мен әртүрлі ірілі-ұсақты сый-

лық тардан құралады. Үйленудің қандай 

да түрі болмасын, қызына жасау беру

ата-ан


на

а

мойнындағы борыш болып ес

ес

есепеп

епте


те

теле


ле

леті


ті

тінд


нд

ндік


ік

ікте


те

тен,


н,

н, «


«

«қа


қа

қа

лылы

лыңс


ңс

ңс

ызыз

ыз қ


қ

қ

ыз болса да

да

а, кә

кәде


е

і

сісі

з

зто

то

йй

й бо


бо

б

лмлм

ай

айй

ды

ды»

»

дәдәсстүрі бо-

йын ша  қалыңдықтың  туысқандары қы-

зын ешқашан жасаусыз үйден шығар-

ма 


ған. Жасауды ұзатылатын қыздың 

ата-анасы, ағайындары бірігіп дайын-

да

дай ды.  Жасау  беру дәстүрі ттт

ұр

ұрұ

мы

мым

сқ

сққ

а 

аа

ш

шыш

қ қан  қыз  барған жерінде

де

де қ


қ

қ

инин

ин

алал

ал

мм

м

а-а-

а-

сын, ешкімге кіріптар болмай, өздерімен өздері күн көріп кетсін деген мақсаттан 

туған. Сондықтан жасау мүлкіне үй болу 

үшін ең қажет заттар кіреді. Қазақ халқы 

қыз дың  жасауына ерекше көңіл бө-

лі

лі

ліп,

п,

п,«

«

«жажа

жа

саса

са

удуд

уд

ы ы

ы

алал

ал

тыты

ты

жж

ж

асас

ас

тата

та

нн

н

жижи

жи

нана

н

саң аса-ды

ды

ды, же

же

жеті

ті

тіж

ж

жасас

ас

тата

та

нн

н жи


жи

жина


на

на

саса

саң


ң

ң 

жеже

же

тете

те

дд

ді» деген. 

Бұрын жасауға сәукеле, кілем, текемет, 

ыдыс-аяқ, төсек-орын, киім-ке-

шек, әшекейлі бұйымдар, сауын 

мал, салт ат т.б. берген. ХІХ ғасырдың І 

жар тысына дейін ірі байлар кейде жа-

сау ға  күтуші қызды да қосқа

а

а

н.н.

н.

АА

А

лл

л

ХІХ ға

ға

ға сыр дың  соңынан  баста

та

тапп

п жа


жа

жа

саса

сау-


у-

у-

ға самауыр, тігін мәшинелері қосылған. Жасауға берілетін мүлік түрлері әр за-

ман ның,  әр  аймақтың салтына қарай 

өзгеріп отырады.

ДӘМЕТУ – ас-тағамға, дәмге қатыс-

У

ты жоралғы. Дәстүрлі ортада, әдетте, 

қонаққа тартылған сый табақтан не 

үлкен адамдар алдынан қайтқан табақ-

та

та

тн

н

н ке

ке

кейі

й

йнг

нг

нгіі

і

жажа

жа

стст

ст

ара

а

ға «сыбаға» қалды ры-ла

ла

лады

ды

ды..

Он

ОнОны 

ы

ыас

ас

аста

та

тан

н кейін қалыптасқан үр-

діс  бойынша жігіттерге асатады және 

дастарқан жасаған келіндерге ризашы-

лықтың  белгісі  ретінде атап береді. 

Ақсақалдар қолынан ет асау жас жігіт 

үшін мәртебе саналад

ад

ды. Кәделі жіліктен 

келіндер дәмет

ет

ет

едед

еді.


і.

і. Қ


Қ

Қаз


аз

аз

ақақ

ақ

ы ы

ы ор


ор

ор

таа

ада


да

да

аа

ауы


уы

уыл


л

л

арасындағыә

ә

әр

рт

ртүрүр

лі

літт

ой

ойй

т

-томм

ал

алақ

аққа


қа

 

байланысты барыс-келіс кезінде дәм ала жүру, дәм таттыру үрдісі «дәмнен үлкен 

ешкім жоқ» 

деген 

қағидаға негізделгендей. Осыған орай дәстүрлі 

ор

орр

та

тата

да

дада

ж

жж

ас

асс

  бос


о

анған келінге арнап, 

«е

«е

«емш

мш

мшег

ег

егі 

 

ісіс

ісіп


іп

іп,,


ау

ауау

руға душар болмасын» 

деген ниетпен дайындалған  дәмнен 

салып беріп жіберетін болған. Егер келін 

жазатайым сырқаттанып қалса, дәм-тұз 

әкелген енесі немесе абысындары

әкелген тағамын тү

ү

йіншекке әдейілеп қайта түйіп, «ұр

ұр

ұрсы

сы

сып-

-

-жеже

жекі


кі

кі

п»п»

п» к


к

к

елел

е

інін

ін

ніні

ні

ң ң 

ң 

алал

ал-


--

ды на  «лақтыру

ру

руды


ды

ды

ң»ң»

ң»

ии

и

шаша

ша

рара

ра

сысы

сын


н

н жа


жа

жа

саса

са

йй

й-

тын  болған.  Бұл – келіннің бойындағы ауруды қуудың ғұрыптық әрекеті. 

Сондай-ақ дәметкен келіншекті аурудан 

айықтыру үшін бір түйіншекке қи-тезек, 

ал екінші түйіншекке дәм-тұз салып 

әкеліп

іп

іп, алдымен тезек түйген түйіншекті

бе

бебере

ре

ред

ді

ді. Он

Он

Оны 

ы

ыаш

аш

ашуға асыққан келіншек 

ішін дегіні  көріп көңілі түскен сәтте, дәм 

салынған түйіншекті беріп, разы етуге 

тырысады. Сөйтіп, келіннің әрі-сәрі күйге 

түсуі ауруды алжастырады-мыс. 

Сопылық


әдебиеттің 

жауһары 


(Руми)

Швейцария 

өзен

Иудаизмдегімистикалық

бағыт


Әскери 

басқару 


орталығы

Оманның 


ұсақ 

тиыны


... Ор

Ор

ОрОр

а

манман

ман


о

о

овМал азығы, 

өсімдік


Күнә, 

қиянат


Ірі

рі

рірі

да

дад

д ла


ла

ла

атышқаны

Қаржы


Пияз

Хим. 


элемент, 

газ


Вьетнам. 

өзен


АҚШ 

штаты


Жұқа тақтай, 

фанера


Джеймс 

Кэмерон 


фил

ф

фьмі

Сусын 


көже

Қар


Қар

Қа

Қарато

ато


ат рға

рға


рға

а

й й

й 

й ұяс

ұяс


ұяс

ұяс


ы

ы

ыы

Туыстық атау

Израиль бар-

лау қызметі

Синтети-

калық мата

Тыныштық

Құн


Құн

Құн


Құн,

бағ


бағ

бағ


а

аа

аКиіз үй сүйегі

Жас


Жас

Жас


Жас

анд


анд

анд


анд

ы т


ы т

ы ттіл


іл

іл

ілӨтірік

Тәуелсіз


Кондитерлік

тағам


Киімге 

берілетін 

көрімдік

Ақық түймеЖүгері

infoniac.ru

fil.kz

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал