Мектеп ас блогының паспортыжүктеу 385.63 Kb.

бет1/4
Дата14.03.2017
өлшемі385.63 Kb.
  1   2   3   4

 

 

  

Мектеп    

ас блогының 

паспорты  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ-2008 

 

2

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі  Балалардың құқықтарын қорғау комитеті 

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 

Профилактикалық медицина академиясы  

Қазақ тағамтану академиясы 

 

 

 

  

«Келісілген» 

Қазақстан Республикасының Білім 

жəне ғылым министрлігінің Балалар 

құқықтарын қорғау комитетінің 

Төрағасы 

 

__________________ Ж. Жөкенов 

 

  

 

МЕКТЕП АС БЛОГЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

Методикалық нұсқаулар 

 

 

 

«МЕКТЕПТІК ТАМАҚТАНУ» СЕРИЯСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ-2008 

 

3

  

 

 

ҚР ҰҒА жəне РМҒА академигі, профессор Т.Ш.Шармановтың 

редакциялығымен  

 

  

Құрастырушылар:  

 

Тəжібаев Ш.С.   медицина ғылымының докторы, профессор 

Саймасаева Г.А 

ҚР БжҒМ Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің 

басқармасының бастығы Г.А. Саймасаева  

Лежина  Е.А. 402 

ААҚ «ВНИИС» бөлім меңгерушісі (Ресей 

Федерациясы), техникалық ғылымдардың кандидаты 

Апсеметова М.А.  медицина ғылымының кандидаты 

Какимова Г.С. 

медицина ғылымының кандидаты 

Тлеубекова Б.Т. 

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық 

қадағалау комитеті басқармасының бастығы 

Ахметова З.Д. 

бас сарапшы 

 

                                                               

 

Рецензенттер:    Алдашев А.А. – мед.ғылымының докторы, профессор  Бекбосынов Т.К. – мед.ғылымының докторы, профессор         

 

4

Мазмұны  

  

 

 Бет 

 

Алғыстар 5 1. 

Терминдер жəне анықтамалар 6 

2.  

Мектеп ас блогының жалпы сипаттамасы 9 3. 

Мектеп ас блогының санитарлық-техникалық сипаттамасы 10 

Мектеп ас блогының ғимараты жəне үй-жайлары 14 Технологиялық жабдықтарға жəне құрал-саймандарға 

қойылатын талаптар 

16 


Мектеп ас блогындағы азық-түліктік шикізаттар, тағамдық 

өнімдер жəне дайын тағамдар 

18 


Жалпыбілім беру мектептері асханаларының жұмыс істеу 

жағдайына қойылатын талаптар 

25 


Персоналға қойылатын талаптар жəне мектеп ас блогын 

өндірістік бақылау  

26 


Мектеп асханаларында ыстық тамақ беруді ұйымдастыру  

27 

 


 

5

АЛҒЫСТАР  

Жинақ Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің 

Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің тапсырысымен дайындалып 

басылған. Комитет төрағасы Ж.К.Жөкеновке жəне Комитет Төрағасының 

орынбасары Шер Р.П., бас сарапшы Л.Дауылбаеваға жинақты дайындап 

басып шығару процесстеріне жасаған ұйымдастырушылық жəне 

техникалық көмектеріне алғысымызды білдіреміз. 


 

6

Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дəрігерінің - 

Төрағаның бұйрығымен бекітілген  

_______________А. Белоног 

   « 26 » желтоқсан 2008 жыл №  155   

 

 

Əдістемелік нұсқаулар 

 

Мектеп ас блогының паспорты 

 

1.  Жалпы ережелер  

1.  Мектептік ас блоктың бұл санитарлық паспорты меншіктік үлесіне 

байланыссыз балалар тамақтануын ұйымдастыратын, өндіру істеріне 

қатысы бар жəне тағамдық өнімдерді өңдеу жəне таратумен айналысатын 

жеке жəне де заңды тұлғаларға арналады.   

2.  Осы санитарлық паспортта келесі терминдер мен анықтамалар 

қолданылған: 

1)  жоғары дайындықты дəрежедегі тағамдар  - пайдалануға дайын 

тағамдар, тағамдық өнімдер жəне жартылай дайын тағамдар; 

2)  дайындауға дейінгі – жартылай дайын тағамдардан тамақ 

дайындайтын үй-жайлар; 

3)  жүк түсіретін – тағамдық шикізаттар мен азық-түліктерді 

қабылдайтын орын; 

4)  дайындықтық – тағамдық шикізаттарды дайындайтын жəне 

жартылай дайын тағамдарды əзірлейтін үй-жай; 

5)  кулинарлық өнімдер – термикалық өңдеуден өткен жəне тамаққа 

нақтылы пайдалануға арналған тағамдық өнімдер; 

6)  мектептегі ас блоктың санитарлық паспорты – мектеп ас 

блоктарындағы тағамдық азық-түліктің сапасына жəне қауіпсіздігіне, 

сапасы мен қауіпсіздігін бақылауға, дайындау жағдайына, тасымалдауға, 

тағамдық заттарды таратуға қойылатын талаптарды бекітетін нормативтік 

құжат;  


7)  шектік-рұқсат етілген концентрациялар (бұдан əрі ШРК) – бүкіл 

еңбек стажының күнделікті жұмыс күндерінде ауру шақырып немесе 

денсаулық жағдаятында ауытқулар жасамайтын өндірістік зиянды 

факторлардың деңгейі;  

7

8)  тағамдық өнімдер – адамдар тамақтануға пайдаланатын табиғи түрдегі немесе өңделген тағамдық өнімдер, оның ішінде балалар тағамы, 

бөтелкелердегі сулар, тағамдық қоспалар немесе тағамға биологиялық 

белсенді қоспалар;  

9)  жартылай дайын тағамдар – ыстық өңдеуден өтуге алдын ала 

дайындалған шикі тағамдық өнімдер. Олар еттік, балықтық, көкөністік, 

ұндық жəне құс еттерінің тағамдарына бөлінеді; 

10)  еттік жартылай дайын тағамдар – табиғи, шабылған жəне 

аунатылған болып бөлінеді: 

10.1)  табиғи – үлкен кесекті немесе ұсақ кесілген ет кесектері 

(кесінділер, рагу, гуляш); 

10.2)  шабылған – фарш жəне содан жасалған тағамдар 

(шницелдер, котлеттер); 

11)  ұннан жасалынған жартылай дайын тағамдар – түрлі түрдегі 

қамырлар жəне ұн тағамдары үшін жартылай дайын тағамдар; 

12)  көкөністік жартылай дайын тағамдар –тазартылған шикі 

көкөністер, котлеттер, шницелдер; 

13)  құс етінен жартылай дайын тағамдар – тұшасы,  филе, тауық 

сирақтары, котлеттер, сорпалық жиынтықтар жəне басқалар; 

14)  балықтық жартылай дайын тағамдар – тазаланған балық тұшасы 

жəне кесектелініп кесілген, қайнатуға жəне қуыруға арналған порциялық 

балық кесектері, котлеттік жəне кнельдік массалар, олардан жасалған 

өнімдер; 

15)  азық-түлік шикізаттары  – тағамдық өнімдерді дайындауға 

пайдаланылатын өсімдіктік, жануарлық, микробиологиялық, минералдық,  

жасанды тектестер жəне су; 

16)  тауарлық көршілестік –тауар сапасына əсер ететін олардың 

ластануы мен бөтен иістердің сіңуін болдырмау үшін шикі жəне дайын 

тағамдық өнімдерді бірге сақтау жəне бірге таратуды болдырмау керек; 

17)  жылдаммұздатқыш камера – төмен температуралық тəртіптегі 

минус 28°С жəне одан да төмен темпаратурадағы үй-жай; 

18)  тез бұзылатын тағамдық өнімдер – қатаң регламенттелінген уақыт 

ішінде арнаулы тасымалдау, сақтау жəне тарату жағдайын талап ететін 

тағамдық өнімдер; 

19)  санитарлық брак – технологиялық операцияларды, тасымалдау 

жəне қоймада сақтау  ережелерін бұзудан пайда болған өзгерістер, 

тағамның түйсіктік жəне тұтыну қасиеттерінің өзгеруіне байланысты оны 

тікелей іске пайдалануға болмайтын бұзылыстары; 


 

8

20)  санитарлық күн – үй-жайды түбегейлі жалпылама жинауға, жабдықтар мен құрал-саймандарды жууға, керек болған жағдайда –  

дезинфекция, дезинсекция, дератизация жүргізуге арнайы бекітілген күн 

(кемінде айына бір рет); 

21)  технологиялық жабдықтар – өндіріс жұмысына қажетті 

механизмдердің, машиналардың, құрылғылардың, құрал-саймандардың 

жинағы; 


22)  нормативтік құжаттар – тағамдық өнімдердің сапасы мен 

қауіпсіздігіне, олармен жанасатын материалдар мен заттардың сапасы мен 

қауіпсіздігін қадағалауға, тағамдарды дайындауға, сақтауға, тасымалдауға, 

тарату мен пайдалануға, сапасыз немесе қауіпті тағамдық өнімдерді жəне 

материалдар мен заттарды жоюға қойылатын талаптарды бекітетін 

стандарттар, санитарлық, ветеринарлық-санитарлық жəне фитосанитарлық 

ережелер мен нормалар жəне басқа нормативтік құқұқтық актілер;   

23)  сақтау мерзімі – бекітілген сақтау ережелерін ұстанған жағдайда 

тағамдық өнімдердің нормативтік құжатта көрсетілген мезгіл ішіндегі өз 

қасиетін жоғалтпауы; 

24)  жарамдылық мерзімі – сақтау мерзімі өткен тағамдар пайдалануға 

жарамсыз деп танылатын уақыт; 

25)  санитарлық киім – персоналдың сақтық киімінің кешені, ол 

шикізаттарды, көмекші материалдарды жəне дайын тағамдарды 

механикалық заттармен, микроорганизмдермен жəне өзге 

ластандырғыштармен ластанудан сақтайтын арнаулы киім. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2.  Мектеп ас блогының жалпы сипаттамасы 

 


 

9

3. Объект атауы ______________________________________________ ________________________________________________________________ 

       4. Мекен-жайы  жəне орналасқан жері ___________________________ 

________________________________________________________________ 

       5. Меншік түрі________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Жетекшісінің фамилиясы, аты, əкесінің аты, телефон нөмері______ 

________________________________________________________________ 

7. Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдарының 

санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысының барлығы ____________ 

________________________________________________________________ 

8. Эксплуатацияға енгізу күні___________________________________ 

9. Жобалық қуаты ____________________________________________ 

іс жүзінде __________________________________________________ 

10.Территорияны жайлыландыру 

Территория келесі талаптарға сəйкес болуы керек: 

1)  қоршаудың болуы_____________________________________ 

2)  көгалдандырылғандығы________________________________ 

3)  асфальтталынғандық___________________________________ 

4)  қатынастық жүру жолдарының болуы, олар_______________ 

а) кіру жолдары_______________________________________ 

б) шығу жолдары______________________________________ 

11.  Санитарлық күндер өтізілуі графигінің болуы _____________ 

12.  Профилактикалық  дезинфекциялық,  дератизациялық  жəне 

дезинсекциялық жұмыстар өткізуге Келісімнің болуы (Келесім №, кіммен)   

________________________________________________________________ 

13.  Қоқыс жинағыштар саны ______________________________ 

14.  Тұрмыстық қатты қалдықтарды шығаруға келісім  _____________ 

 

  

 


 

10

  

 

3. Мектеп ас блогының санитарлық-техникалық сипаттамасы 

 

15.  Сумен жабдықталыну сипаттамасы. Сумен жабдықталынудың түрлі жүйелері мен сипаттамалары бар: 

1)  суық сумен қамтамасыз етілінуі____________________________ 

2)  ыстық сумен қамтамасыз етілінуі___________________________ 

3)  орталықтандырылған сумен  жабдықталыну__________________ 

4)  орталықтандырылмаған сумен жабдықталыну________________ 

5)  тасымалданатын сумен жабдықталыну_______________________ 

6)  ыстық сумен жеткілікті қамтамасыздандыру__________________ 

7)  резервтік су қорының болуы________________________________ 

8)  ұйымның бумен қамтамасыздандырылуы_____________________  

       16. Қолданылатын судың мөлшері шығын нормасы бойынша өндіріс 

мұқтаждығын толығымен қамтамасыз етуі керек. 

 

17. Су құбыры жоқ елді мекендердегі, шаруашылықтардағы мектептердің ас блоктарын сумен қамтамасыз ету үшін сумен жабдықтау 

көздері санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының 

санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы негізінде таңдалынуы керек. 

Сумен  жабдықтау көздері жоқ болған жағдайда тасымалданатын суды 

пайдалануға рұқсат етіледі, суды жеткізу үшін қолдануға рұқсат етілген 

материалдан жасалынып арнайы таңбаланып белгіленген ыдыстар 

пайдаланылады.  

18. Ауыз суды таситын жəне сақтайтын ыдыстар кемінде он күнде бір 

рет тазаланылып, жуылып, дезинфекцияланып отыруы керек.  

 19. Дезинфекция Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат 

етілген дезинфекциялайтын заттармен олардың тіркелген нұсқаулық 

анықтамасына сəйкес жүргізіледі.  

 20. Суық жəне ыстық су барлық жуғыш ванналар мен раковиналарға, 

қажетті технологиялық жабдықтарға араластырғыш қондырғылары 

арқылы жеткізілуі тиіс.  Қолданылатын араластырғыш қондырғылардың 

конструкциялары жуылып болғаннан соң колдың қайта ластануын 

болдырмауы керек. Ыстық судың температурасы бөліну нүктесінде 

кемінде 65°С болуы керек.   

11

 21.

   


Оқушылардың  қол  жуатын  раковиналарын 30 оқушыға  бір 

раковина есебінен жасауды қарастыру қажет

. 

22. Технологиялық жəне шаруашылық-тұрмыстық мақсаттағы жылу 

жүйесіндегі ыстық суларды пайдалануға болмайды.  

23. Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ететін жағдай 

болмаған кезде, жуғыш бөлмелерде қажетті мөлшерде су ысытылатын су 

жылыту қондырғыларын орнату керек.  

24. Өндірістік жəне шаруашылық-тұрмыстық қалдық суларды 

зарарсыздандыру жəне алып кету бекітілген тəртіп бойынша жүргізіледі.  

25. Өндірістік жабдықтар мен жуғыш ванналар канализациялық 

торларға қабылдағыш шұңқырдың төбесінен кемінде 20 миллиметр (бұдан 

əрі – мм) ауалық айрықтармен қосылады. Барлық қалдық суларды 

қабылдағыштардың ішкі канализациясы гидравликалық бекіткіштері 

(сифондар) болуы керек. Өндірістік жəне шаруашылық-тұрмыстық қалдық 

суларды ашық су қоймаларына жəне жақын территорияларға жəне де 

жұтқыш құдықтар құрылғыларына жіберуге тиым салынады.  

26. Канализация сипаттамасы. Канализациялардың түрлі жүйелері 

мен сипаттамалары бар: 

1)  орталықтандырылған канализация___________________________ 

2)  жергілікті канализация, жергілікті тазалау барысында тазалау мен 

дезинфекциялау əдістерін көрсету керек______________________________ 

3)  қалдық суларды əкету жағдайлары___________________________ 

4)  едендердің, траптардың еңкістігінің болуы____________________ 

5)  шұңқыр бар болса, онда барлығын көрсету керек_______________  

6)  автотранспорттың барлығы_________________________________ 

7)  шұңқырды тазалау периодикасы_____________________________ 

8)  жеке бас гигиенасының ережелерін сақтау шарты______________ 

27. Канализациясы жоқ жерден асханалар ашқан кезде, өндірістік 

жəне шаруашылық-тұрмыстық қалдық суларды алып кету үшін, жергілікті 

өзіндік бөлек канализация құруды ойластыру қажет. Қалдық суларды 

қабылдап алу үшін жер астынан су өтпейтін етіп бетондалынған шұңқыр 

қазылады. Ауладағы əжетхана мен су өтпейтін бетондалынған шұңқыр 

өндірістік үй-жайлардан кемінде 25 м алшақтықта болғаны жөн.   

28.  Мектеп  ас  блоктарының  шаруашылық-тұрмыстық  қалдық  сулар 

объектілері  үшін  жекешеленген  канализация  құрылады.  Шаруашылық-

тұрмыстық  қалдық  сулардың  ішкі  канализация  жүйесі  ішкі  аулалық 


 

12

канализация  торларына  өзіндік  жекешеленген  шығу  мүмкіндігі  болуы керек.

  

29. Өндірістік жəне шаруашылық-тұрмыстық қалдық суларды зарарсыздандыру жəне алып кету жұмыстары бекітілген тəртіп бойынша 

жүреді.  

30. Ішкі канализациялық торларды ас ішетін залдардың, өндірістік 

жəне қоймалық үй-жайлардың төбесінен жүргізуге болмайды. Өндірістік 

жəне қоймалық үй-жайлардың канализациялық ұстындары ревизиясыз 

сыланған қораптарда жүргізіледі.  

31. Жылыту сипаттамасы. Жылытудың түрлі жүйелері бар: 

1)  орталықтандырылған жылыту_______________________________ 

2)  автономдық жылыту_______________________________________ 

3)  пештік жылыту – селолық жерлердегі 200 адамдық 

кішікомплектілік бір қабатты мектептерде рұқсат етіледі, от жағу 

жұмыстары арнайы жекешеленген есігі бар оқшауланған жайларда 

жүреді_________________________________________________________ 

32. Үй-жайлардың  вентиляциясының сипаттамасы,  оның жұмысының тиімділігі 

1)  Вентиляция (жалпыалмасулық, табиғи), оның жұмысының 

тиімділігі ________________________________________________________ 

2)  Мектеп асханаларындағы ауа алмасуы ас бөлмесіндегі 

технологиялық жабдықтардан бөлінетін артық шыққан жылуды сіңіріп 

алуға есептелінеді. 

3)  Асбесттік-цементтік ауақұбырларын қолдануға тиым салынады. 

4)  Ылғалдардың, жылу мен газдардың көзі болып есептелінетін, 

жабдықтар мен жуғыш ванналар өзіндік сорғыш жүйелерімен 

жабдықталынады.  

5)  Ас блоктарындағы жылыту жүйелері іс жүзіндегі ҚНжЕ 4.02-42-

2006 «Жылыту, вентиляция жəне кондиционирлендіру» талаптарына 

сəйкес болғаны жөн.  

6)  Барлық жылыту жүйелеріндегі қыздыру құралдары шаңнан оңай 

тазартылуға тиіс. Қыздыру құралдарын тоңазытқыш жабдықтарының 

жанына жақын қоюға болмайды.  

33. Табиғи жəне жасанды жарықтандыру сипаттамасы  

1)  Жарықтандыру (табиғи, жасанды) __________________________ 

2)  Жарықтандыру арматурасында қорғағыш қорғандардың (торлар), 

қорғағыш шынылардың (плафондардың) болғаны талап етіледі_________  

13

3)  Жарықтандырғыш құралдар, арматура, əйнек салынған терезелер мен тесіктер ластанды деген шамада жуылып-жиналынып, тазалықта 

ұсталуы керек. Жарықтандырғыш шамдардың арматуралары кемінде 

жылына екі рет тазаланып, күйген лампалары дер кезінде ауыстырылып 

отырылсын. Бұл жұмысты оқушыларға жүктеуге болмайды. Бұзылған, 

күйіп кеткен люминесценттік лампалар жиналынып, ас блогынан алынып 

кетілуі керек.

  

4)  Өндірістік үй-жайлар мен қоймалардағы шамдар ылғал-шаңқорғағыштық мүмкіншіліктеріменен қойылады. Жұмыс орындарында 

көз шағылыстырар жарықтар болмауға тиіс. Шамдар плиталардың, 

технологиялық жабдықтардың жəне бөлшектеу үстелдерінің үстіне 

орналастырылмасын. Жұмыс орындарында керек болған жағдайларда 

қосымша жарықтандыру көздері орнатылады.  

5)  Барлық өндірістік үй-жайларда табиғи жəне жасанды 

жарықтандыру жүйелері ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002 «Табиғи жəне жасанды 

жарықтандыру» талаптарына сəйкес болуы керек жəне де мүмкіндігінше 

барлық табиғи жарықтандыруды пайдаланған дұрыс.       

 

4. Мектеп ас блогының ғимараты жəне үй-жайлары 

 

34. Ас блок ғимараты. Ас блок ғимаратының сипаттамасы: 1)  типтік ғимарат____________________________________________ 

2)  бейімделінген ғимарат_____________________________________ 

3)  оқушылардың жоба бойынша санын есепке алу________________ 

4)  оқушылардың шын мəніндегі санын есепке алу:________________  

а)  олардың ішінен ыстық тамақ алатындары__________________  

б)  дəмханалық тағамды____________________________________ 

в)  тұрмыстары нашарлау кем қамтамасыздандырылған жанұядан 

шыққан балалар___________________________________________  

35.  Қосалқы үй-жайлардың жиынтығы, олардың ауданы. 

Қосалқы үй-жайларға қойылатын талаптар: 

1)  Ас ішу залы – бір отыратын орынға кемінде 0,8  кв.м есебінен 

алынуы қажет. Отыратын орындардың саны оқушылардың жалпы 

санының 1/3 анықталынады________________________________________ 

2)  ас ішу залындағы тарату орыны – кемінде 8-12 кв.м.____________ 

3)  1-4 сынып оқушыларының ас ішу залы– 50-75 кв.м_____________ 


 

14

4)  1-4 сынып оқушылары үшін ас ішу залындағы тарату орыны–  4-7 кв.м.____________________________________________________________ 

5)  дəмхана (келушілерге арналған үй-жай) – 20-30 кв.м.___________ 

6)  асханаларда қол жуғыштар 20 отыратын орынға 1 кран есебінен 

орнатылады______________________________________________________ 

36.  Өндірістік үй-жайлар. Өндірістік үй-жайларға қойылатын 

талаптар: 

1)  көкөністерді алғашқы өңдейтін цех (дайындайтын) – 8-12 кв.м.__ 

2)  көкөністік жартылай дайын тағамдарды дайындауға дейінгі цех– 

8-12 кв.м.________________________________________________________ 

3)  ет жəне балық өнімдерінен жартылай дайын тағамдарды 

дайындауға дейінгі цех  – 10-18-20 кв.м.______________________________ 

4)  ыстық цех – 30-60 кв.м.____________________________________ 

5)  ұннан, кулинарлық жəне бөлішке-күлшелік тағамдар цехы  –  7-12 

кв.м.____________________________________________________________ 

6)  суық цех – 10-15 кв.м.______________________________________ 

7)  жұмыртқаларды өңдейтін жай – 4 кв.м._______________________ 

37.  Жуғыш үй-жайлар. Жуғыш жайларға қойылатын талаптар: 

1)  Айналмалы оралымды ыдыстарды жуғыш жайлар (жартылай 

дайын тағамдар үшін) – 4 кв.м.______________________________________ 

2)  асхананың жуғыш жайы – 18-30 кв.м.________________________ 

3)  ас бөлмесінің ыдыс-аяғын жуатын жай – 6-10 кв.м._____________ 

4)  дəмхананың ыдыс-аяғын жуатын жай – 4 кв.м._________________ 

38.   Қоймалық жəне жүктік үй-жайлардың кешені. Қоймалық 

жəне жүктік үй-жайларға қойылатын талаптар: 

1)  жүк алынатын платформа – 4-6 кв.м._________________________ 

2)  жүк салынатын платформа – 8-10 кв.м._______________________ 

3)  ыдыс-аяқ сақтайтын үй-жайлар – 4-6 кв.м.____________________ 

4)  құрғақ азық-түліктер қоймасы – 8-12 кв.м.____________________ 

5)  көкөністік қойма (суытылмайтын) – 8-15 кв.м._________________ 

6)  ет жəне балықтық жартылай дайын тағамдарға арналған 

суытылатын қойма (орташа температуралық) – 6 кв.м.__________________ 

7)  тоңазытылған жартылай дайын тағамдарға арналған 

мұздатылатын камера (төмен температуралық) – 6 кв.м.________________ 


 

15

8)  көкөністік жартылай дайын тағамдарға арналған тоңазытылатын камера – 6 кв.м.__________________________________________________ 

9)  сүт-май жəне гастрономиялық тағамдарға арналған 

тоңазытылатын камера (орташа температуралық) – 6-10 кв.м.____________ 

10)  нанды кесу жəне сақтауға арналған үй-жайлар – 6-8 кв.м.________ 

11)  құрал-саймандық қойма – 4-6 кв.м.___________________________ 

39.  Қосалқы үй-жайлар. Қосалқы жайларға қойылатын талаптар: 

1)  тағамдық қалдықтарға арналған тоңазытылатын камера тағамдық 

қалдықтарға арналған бактарды тазалайтын жайларымен жəне тағамдық 

қалдықтарды сақтайтын жайлармен қоса ( тоңазытқыш шкафпен жəне 

бактарды тазалайтын ваннамен) – 8 кв.м._____________________________ 

2)  жинауға арналған құрал-сайман сақтайтын жəне дезинфекциялық 

заттарды дайындайтын бөлме – 1-2 кв.м._____________________________ 

3)  персоналға арналған жай – персонал санына байланысты_______ 

4)  персонал гардеробы, себезгілік, əжетхана – 13-18 кв.м._________ 

5)  өндіріс меңгерушісінің кабинеті (асхананың) –  7 кв.м.__________ 

6)  персонал демалатын жəне тамақтанатын жай– 6  кв.м.________    

40.   Өндірістік жəне қосалқы үй-жайлардың ішкі əрленуі (бөлме 

төбесінің (потолоктардың), қабырғалардың, еденнің санитарлық- 

эпидемиологиялық талаптарға сəйкестігі) 

1)  Өндірістік үй-жайлардың қабырғалары ылғалдық жуу мен 

дезинфекциялауды көтеретін кемінде 1.8 м биіктікке қаптамалық 

плиткалармен немесе өзге материалдармен қапталынады, ал қоймалық 

жайлар суға төзімді бояулармен 1.8 м биіктікке шейін боялады. Едендер 

соққыға төзімді, сырғанамайтын материалдардан жасалынады жəне трапқа 

төгілімдік еңкістігі болады. Қоймалық жəне өндірістік үй-жайлардың 

едендеріндегі шикізаттарды жəне азық-түліктерді тасымалдайтын 

жолдарда табалдырықтар болмайды. Шикізат пен азық-түліктерді арту 

үшін шатырлы платформамен жабдықталынады.  

 2) Үй-жайлардың ішін əрлеу үшін рұқсат етілген материалдар 

пайдаланылады.  

41.   Өндірістік жəне қосалқы үй-жайлардың санитарлық-   1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал