Махаббат қызық мол жылдаржүктеу 4.84 Kb.

бет7/76
Дата20.02.2017
өлшемі4.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   76
Ағай
 
жауды
 
тезірек
 
жеңіп

оқуға
 
келсем

біз
 
сияқты
 
қарындастарының
 
қасында
 
отырсам
 
деп
 
талай
 
арман
 
еткен
 
шығар
» 
дегені

оның
 
алдында
 
айтқан
 - 
алыста
 
отырып
 
лекция
 
тындау
 
ауыр
 
екендігі

алдымен
 
оқытушының
 
үніне
 
құлақты
 
үйрету
 
қажеттігі
 
туралы
 
пікірлері
  - 
бәрі
-
бәрі
 
менің
 
ойым

Сонда
 
осы
 
қыз
 
алдыңғы
 
лекцияда
 
ештеңе
 
жазбай

өлдебір
 
әдіспен
 
тек
 
қана
 
менің
 
ойымды
 
тындап
 
отырғаннан
 
сау
 
ма
 
екен
 
өзі
 
деп

оған
 
қымсына
 
қарап
 
қойдым

Қыз
 
жай
 
ғана
 
жымиып

парта
 
қуысындағы
 
дәптерін

сиясауытын

қаламын
 
бір
-
бірлеп
 
шығарып

жайлап
 
алдына
 
қоя
 
бастады

Оның
 
парта
 
үстіне
 
қойған
 
дәптерінің
 
мұқабасындағы
 
жазуға
 
көзім
 
түсті

Онда
 
былай
 
деп
 
жазылған
 
екен

«
Қазақ
 
тілі
  
Қазақ
 
Мемлекеттік
 
универсигеті
 
тарих
-
филология
 
факультетінің
 II 
курс
 
студенті
  
Ербосынова
 
М
.»  
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com

Мен
 
Меңтайдың
 
фамилиясынын
 
Ербосынова
 
екенін
 
осы
 
арада
 
білдім

Ол
 
дәптерінің
 
беттерін
 
парактап
 
ашқанда
 
өткен
 
лекциядан
 
маржандай
 
тізілген
 
айқын
 
әріптермен
 
шақпақ
 
жолды
 
үш
 
бетке
 
толтыра
 
конспект
 
жазып
 
алғанын
 
көрдім
. «
Бәсе

ішіндегіні
 
біреу
 
қайдан
 
білсін
, - 
деп
 
ойладым
 
тағы
 
да
. - 
Өзінің
 
зеректігімен
 
мен
 
ойлаған
 
ойдың
 
үстінен
 
түсіп
 
жатқан
 
шығар

Дегенмен

бұл
 
қыздың
 
аузынан
 
шыққан
 
қарапайым
 
сөздердің
 
өзі
 
мені
 
сары
 
алтынның
 
буындай
 
балқытып
 
бара
 
жатқаны
 
тегі
 
оның
 
әң
 
сұлулығынан
 
ғана
 
емес

осы
 
ой
 
зеректігінен
 
де
 
болар
».  
Қазақ
 
тілінің
 
оқытушысы
 
біраз
 
кешігіңкіреп
 
келіп

сабағын
 
жалғастырды

Жақыннан
 
қарағанда
 
ол
 
құсмұрындығының
 
үстіне
 
мүлде
 
шүңірек
 
көз
 
кісі
 
екен

Менің
 
алыста
 
оты
-
рып

оны
 
бүркітке
 
ұқсатқаным
 
тіпті
 
дұрыс
 
болыпты
.  
Сабағын
 
бастай
 
бере
 
ол
 
екінші
 
партада
 
жапалақтай
 
жарбиып
 
отырған
 
маған
 
көз
 
тоқтатты
.  
-        
Сіз
 
қайдан
 
келдіңіз

аты
-
жөніңіз
 
кім
? - 
деді
 
оқытушы
 
маған
.  
Партаны
 
салдыр
-
күлдір
 
еткізіп

мен
 
орнымнан
 
атып
 
тұрдым

Керзі
 
етіктің
 
екі
 
басы

бірімен
-
бірі
 
сүзіскен
 
бұзаудай
 
болып

сарт
 
ете
 
қалды

Оң
 
қолымды
 
шошаң
 
өткізіп
 
жоғары
 
көтере
 
бердім
 
де

жалаң
 
бас
 
тұрғаным
 
есіме
 
түсіп

жалма
-
жан
 
жамбасыма
 
жапсыра
 
қойдым

Бағанадан
 
бері
 
оқытушының
 
аты
-
жөнін
 
де
 
сұрамаппын
,. 
не
 
де
 
болса
 
деп

бұрынғыша
 
тарта
 
бердім
.  
-        
Жолдас
 
оқытушы

алдыңызда
 
тұрған
  - 
аға
 
сержант
 
Есенов
 
Ербол

Демобилизациямен
 
әскерден
 
қайтып

университетке
 
оқуға
 
келдім
.  
Қыздардың
 
бәрі
 
қыран
 
күлкі
 
болды

Оқытушы
 
да
 
күліп
 
жатыр

Тек
 
Меңтай
 
ғана
 
дыбыс
 
шығармай

езу
 
тартты

Онысын
 
да
 
тез
 
тыя
 
қойып

маған
 
қарай
 
жақындаңқырап
:  
-        
Ағай

сержант
 
емес

студент
 
деп
 
айтыңыз
, - 
деді
.  
Жұрт
 
осыған
 
күлген
 
екен
 
ғой
 
дедім
 
де

шапшаң
 
қатемді
  
түзетпек
 
болып

қыздардың
 
күлкісі
 
тоқтала
 
бергенде
:  
-        
То
 
есть
 
студент
 
Есенов
 
Ерболмын
, - 
дедім
 
ыржиып
.  
Қыздар
 
бұрынғыдан
 
бетер
 
сақылдап
 
күлсін

Күлсе
 
күле
 
берсін

Қыздардың
 
күлкісі
 
маған
 
майдай
 
жағады

Өйткені
 
ол
 
немістердің
 
алты
 
стволды
 
минометінің
 
абалап
 
келіп

айналаға
 
ажал
 
шаша

алды
-
артымда
 
жарылып
 
жатқан
 
миналары
 
емес

Мен
 
қазір
 
тірі
 
дүниенің
 
тозағынан
 
шығып

пейішке
 
келіп
 
тұрғандаймын

Сондықган
 
осынау
 
хор
 
қыздарына
 
қосылып

өзім
 
де
 
еріксіз
 
күлемін
.  
Бір
 
кезде
 
күлкі
 
басылды

Оқытушы
 
оң
 
жағына
 
бұрылың
-
қырап

қалтасынан
 
орамалын
 
алып

көзін
 
сүртті

Тегі
 
мен
 
орнына
 
отырды
 
ма
 
деп
 
ойлады
 
ма

әлде
 
маған
 
қарасам

күліп
  
қоярмын
 
деді
 
ме

білмеймін

оқытушы
 
сол
 
қырын
 
қараған
 
күйі
 
сабағын
 
бастады
.  
Ал
 
мен
 
отырғаным
 
жоқ

Отырмағаным

әскерде
 
ондай
 
тәртіп
 
жоқ

Шені
 
кіші
 
адамдар
 
аға
 
командир
 
рұқсат
 
еткенде
 
ғана
 
орнына
 
отырады

Бұл
 
жерде
 
оқытушы
 
аға
 
командир
 
есебінде

Ендеше
 
мен
 
ол
 «
отыр
» 
демей

орныма
 
жайғасуға
 
тиісті
 
емеспін

Өстіп

өзімнің
 
тәртіптілігімді
 
танытпақ
 
боп
 
қалшиып
 
тұрмын

Меңтай
 
маған
 
сыбырлап
: «
Отырыңыз
», - 
дейді

Тәртіпті
 
солдат
 
қалай
 
отырды

Ал
 
мен
 
оқытушының
 
әскерде
 
болмағанын

әскер
 
тәртібінің
 
иісі
 
мұрнына
 
да
 
бармайтынын
 
қайдан
 
білейін

Мен
 
одан
 
сайын
 
екі
 
жамбасымды
 
қаттырақ
 
қысып

сіресе
 
түсемін
.  
Қыздар
 
күлкіге
 
булығып

тағы
 
сықылықтай
 
бастады

Тіпті
 
болмаған
 
соң
 
Меңтай
 
мені
 
гимнастеркамның
 
етегінен
 
тартып

өзіне
 
қаратты
 
да
:  «
Отырыңыз
»,  - 
деп
 
жалынғандай
 
болды

Мен
 
қыздың
 
көңілін
 
қимай

отырайын
 
деп
 
ойладым
 
да

оқытушыға
 
қайта
 
қарадым

Ол
 
алдындағы
 
конспектісіне
 
үңіліп

сын
 
есім
 
туралы
 
лекциясын
 
төпелеп
 
жатыр

мен
 
жаққа
 
ақы
 
берсең
 
бұрылатын
 
емес

Бірінші
 
рет
 
әскер
 
тәртібін
 
бұзып

амалсыздан
 
отыруыма
 
тура
 
келді

Рұқсатсыз
 
отырғаныма

бейне
 
бір
 
намазым
 
қаза
 
болған
 
молдадай
 
ішімнен
 
бұрқылдап

құсмұрын
 
оқытушыны
 
кіналадым

Дегенмен
 
ол
 
мен
 
жаққа
 
бұрыла
 
қалса

тез
 
орнымнан
 
атып
 
тұруға
 
және
 
әзір
 
болдым

Осы
 
кезде
 
ол
 
көзін
 
менен
 
асырып

арт
 
жаққа
 
қарады

Оқытушы
 
маған
 
назар
 
аударған
 
екен
 
деп

елбең
 
етіп

ұшып
 
тұра
 
жаздадым

Менің
 
мұныма
 
Меңтай
 
амалсыз
 
жымиып

ақырын
 
ғана
 
бас
 
шайқады
.  
Әскерде
 
сүйекке
 
сіңіп
 
кеткен
 
тәртіпке
 
байланысты
 
осы
 
қылығымнан
 
мен
 
кейін
 
қатты
 
ұялып
 
жүрдім

Оған
 
мынандай
 
тағы
 
бір
 
себеп
 
те
 
болды

Сол
 
күннен
 
кейін
 
іле
-
шала
 
Тәкен
-
нен
 
хат
 
алғамын

Ол
 
былай
 
деп
 
жазған
 
екен
.  
«
Ербол

аманбысың

Оқуға
 
түскеніңе
 
қуанып
 
жатырмын

Сенің
 
түсетінінді
 
білгенмін

Мен
 
де
 
аманмын

Өзім
 
келген
 
күннің
 
ертеңінде
-
ақ
 
бір
 
асауға
 
бұғалықты
 
тастап
 
кеп
 
жі
-
бергенмін

Бірақ
 
әлі
 
құлағына
 
қолым
 
тиген
 
жоқ

Ноқтаны
 
ыңғайлап
 
ұстап

жалын
 
сипалап

жақындап
 
келемін

Әлдеқашан
-
ақтұқыртып
 
алатын
 
едім

өзімнен
 
болды

Өйткені

келген
 
күні
 
мен
 
оның
 
шешесін
 
өлтіріп
 
ала
 
жаздаппын
.  
Әңгіме
 
былай

Ауылдың
 
үлкен
-
кішісі
 
біздің
 
үйге

маған
 
сәлемдесуге
 
келіп
 
жатты

Мен
 
де
 
оларға
 
әскери
 
тәртіппен
 
ізет
 
көрсеттім

Келгендер
 
не
 
қолымды
 
алмақ
 
болып

не
 
бетімнен
 
сүюге
 
ыңғайланып

төрде
 
отырған
 
маған
 
қарай
 
ұмтылады

Мен
 
орнымнан
 
атып
 
тұрамын
 
да

он
 
қолымды
 
сарт
 
еткізіп
 
шекеме
 
көтеріп
:  

Здравия
 
желаю

старший
 
сержант
 
Майшанов
,  - 
дегі
 
қатты
 
айқайлап

қаққан
 
қазықтай
 
боп

бажырая
 
қаламын

Міне

осыған
 
соғыс
 
көрмеген
 
сужүрек
 
екі
-
үш
 
жаман
 
кемпір
 
шалқаларынан
 
түсе
 
жаздап

талып
 
қалған
 
болатын

Жұрт
 
олардың
 
бетіне
 
су
 
бүркіп
 
жатқанда
 
мен
:  «
Әкетіңдер

әкетіндер

санротаға
 
апарыңдар
» 
деймін
 
ғой
 
баяғы

Өйткені
 
маған
 
сәлемдесуге
 
басқа
 
жұрт
 
та
 
келеді

Кемпірлерді
 
төрге
 
серейтіп
 
салып
 
қойып
 
отырайын
 
ба
 
сол

Құдай
 
ұрғанда
 
жаңағы
 
талып
 
қалған
 
кемпірлердің
 
бірі
 
мен
 
жақсы
 
көрген
 
қыздың
 
шешесі
 
болып
 
шықпасы
 
бар
 
ма
? «
Алыстан
 
ажалдың
 
аузынан
 
қайтқан
 
бала
 
ғой
 
деп

емірене
 
еңкейіп

құшағымды
 
жая
 
бергенімде
 
төрде
 
тып
-
тыныш
 
отырған
 
алпамсадай
 
жігіт
 
алақ
-
жұлақ
 
етіп
 
атып
 
тұрды

Кеудесіндегі
 
теңгеліктері
 
диуананың
 
асасындай
 
сыл
-
дыр
-
сылдыр
 
қағып

әкесінің
 
атына
 
әлдебір
 
түсініксіз
 
сөздерді
 
қосып

арс
-
арс
 
ете
 
қалғанда
 
иманым
 
ұшып

жүрегім
 
жарылып
 
кете
 
жаздады

Мен
 
ондай
 
диуанаға
 
қызымды
 
бермеймін
» 
деп
 
айтады
 
дейді
 
сол
 
кемпір

Диуана
 
деп
 
отырғаны
 - 
мен

Тапқан
 
екен
 
диуананы
!  
Біздің
 
жағдай
 
осы

Бірақ
 
кемпірдің
 
қарсылығына
 
қарамастан
 
атаканы
 
күшейтіп
 
жатырмын
.  
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com

Сен
 
өзің
 
де
 
сыпайысың
 
ғой

Дегенмен
 
осындайдан
 
сақ
 
бол

Әскердің
 
заңы
 
ауылға
 
жарамайтынын
 
байқап
 
қалдым

Жақсы
 
көрген
 
біреуің
 
болса

маған
 
ұқсап

үркітіп
 
алып
 
жүрме

Ал
 
мен
 
болдым
.  
Қанды
 
көйлек
 
досың
 
Тәкен
».  
Хатты
 
оқып

алдымен
 
ішек
-
сілем
 
қатып

күліп
 
алдым

Артынан
 
өзімнің
 
алғашқы
 
лекцияда
:  «
Аға
 
сержант
 
Есенов
!» 
деп
 
орнымнан
 
атып
 
тұрып

одан
 
рұқсатсыз
 
отырмаймын
 
деп
 
қалшиып
 
тұрып
 
алғаным
 
есіме
 
түсіп

кірерге
 
тесік
 
таба
 
алмай
 
өз
-
өзімнен
 
қысылған
 
едім

Дегенмен

әскерден
 
қайтқан
 
адамның
 
бойындағы
 
бұл
 
сияқты
 
сол
 
теліктер
 
келденең
 
жұртқа
 
күлкілілеу
 
көрінгенмен

әскер
 
тәртібінің
 
осылай

сүйекке
 
сіңісті
 
боп

көпке
 
дейін
 
кеңілден
 
кетпегеніне
 
өз
 
басым

бір
 
себептен

өкін
-
беймін
 
де

Өйткені
 
сүйекке
 
сіңбеген
 
тәрбие
  - 
тәрбие
 
емес

Тәртіпті

ынтымақты
 
әскер
 
ғана
 
жауынан
 
жеңілмейді

Меніңше
 
осы
 
күнгі
 
жастар
 
тәрбиесі
 
үлкен
 
үш
 
бөлімнен
 
құралады

Ол

семья

мектеп
 
және
 
әскери
 
өмір

Осы
 
үш
 
тәрбиені
 
өз
 
бойына
 
дұрыс
 
сіңіре
 
алған
 
жас
 
адам
 - 
жақсы
 
азамат

Ондай
 
ұрпағы
 
бар
 
Отан
 - 
Ұлы
 
Отан

оны
 
ешқашан
 
да
 
жау
 
ала
 
алмайды
.  
Жә

мұның
 
өзі
 
бүйректеу
 
әңгіме
 
боп
 
кетті
-
ау
 
деймін

Енді
 
оны
 
қойып

әлгі
 
аудиторияға
 
қайта
 
оралайын
.  
Иә

мен
 
орныма
 
отырғаннан
 
кейін
 
қыз
 
ақырын
 
ғана
 
жымиып

білінер
-
білінбес
 
етіп

басын
 
шайқады
 
дедім
 
ғой

Онысы
 
Ментайдың
 
мені
 
жазғырғаны
 
ма

әлде
 
жақтағаны
 
ма
  - 
аңғарғаным
 
жоқ

Бар
 
байқағаным
 
қыз
 
сыпылдатып

өз
 
дәптеріне
 
тағы
 
да
 
жарты
 
беттей
 
жазып
 
тастаған
 
екен


Ағай

үш
 
жарым
 
беттей
 
орын
 
қалдырып

міне
 
жерден
 
бастап
 
маған
 
ілесіп
 
жаза
 
беріңіз
,  - 
деп
 
Меңтай
 
сол
 
қолының
 
шынашағымен
 
өзі
 
дәптерге
 
енді
 
түсіре
 
бастаған
 
сөйлемді
 
нұсқады

Қыздың
 
шынашағы
 
аяпақ

жұп
-
жұмыр
 
екен

Одан
 
озыңкы
 
өзге
 
саусақтар
 
әсемдігі

әдемілігімен
 
және
 
жан
 
күйдіреді
.  «
Әттең

мына
 
саусақтарды
 
шөпілдетіп
 
сүйер
 
ме
 
еді

тым
 
болмаса
 
ақырын
 
ғана
 
сыртынан
 
сипар
 
ма
 
еді
?!» 
деп
 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   76


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал