М. У. Зияханов 2014 жылжүктеу 176.65 Kb.

Дата04.05.2017
өлшемі176.65 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы  энергетика және байланыс университеті» 

Радиотехника және байланыс факультеті 

 

 Экономиканы ұйымдастыру және кәсіпорынды басқару кафедрасы 

 

  

                                                                                        «БЕКІТЕМІН» 

 

                                                                                     ТЭФ Деканы _________ М.У. Зияханов 

                                                                              «__»_____ 2014 жыл 

 

 

  

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS) 

 

 «КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІ» 

Мамандығы: 5В071900-РЭТ  

 

 

 

 

  

 

  

 

Курс  Семестр 


Барлығы 


3 кредит 

Сағаттардың жалпы саны  

135 сағат 

Дәрістер 

1,5 кредит 

Зертханалық жұмыстар 

0,5 кредит 

Тәжірибелік жұмыстар 

1 кредит  

СӨЖ 


83сағат  

СОӨЖ 


30 сағат 

Курстық жұмыс                 

Емтихан                              7 семестр 

 

  

 

  

 

 Алматы 2014 

 


Оқу  бағдарламаны  пәннің  типтік  бағдарламасы  негізінде  құраған  доцент,  э.ғ.к. 

Бекишева А.И. 

Оқу  бағдарлама  «Экономика,  өндірісті  ұйымдастыру  және  басқару»  кафедрасының 

отырысы кезінде (29.05.2014 ж. бастап  № 9 протокол) қаралып бекітілген. 

 

ЭӨҰжБ Кафедрасының меңгерушісі           А.А. Жакупов  

 

Курс  бағдарламасы  (Syllabus)  Жылу  энергетикасы  факультетінің  оқу-әдістемелік комиссиясының жиналысында (отырысында) қарастырылған және бекітілген. 

Хаттама №4, 05.06.2014 жыл. 

 

 


Оқытушы туралы мағлұмат 

Бекишева  Анна  Ивановна  -  ЭӨҰжБ  кафедрасының  доценті,  э.ғ.к.  Ленинградтық 

мемлекеттік  университетті  бітірген.  Жалпы  жұмыс  стажы  45  жыл,  оның  ішінде 

педагогикалық стаж  –17 жыл, АЭжБУ  да  – 11 жыл. 6 оқу құралының, 16 мақаланың, 12 

методикалық жұмыстың авторы,.  

 

Пән АТФ деканаты қасындағы жалпы кестеде орналасады. СӨЖМ бойынша сабақ кестесі 

ЭӨҰжБ кафедрасының жанындағы хабарландыру тақтасына орналастырылады – А 416. 

 

Перереквезиттер, постреквезиттер  

Оқуға қажетті пәндер: 

-

 

Бухесеп және аудит; -

 

Телекоммуникациядағы менеджмент және маркетинг -

 

Қаржы, несие, банктер  

Оқытылатын пән біліміне қолданылатын пәндер: 

-Диплам алдындағы тәжірибе; 

-Бітіру жұмысы; 

 

Пән сипаттамасы 

 

«Кәсіпкерлік және салық жүйесі» оқу пәні екі блоктан тұрады: 

1.

 

кәсіпкерлік  2.

 

салық жүйесі    

«Кәсіпкерлік» блогы келесідей сұрақтарды қамтиды: 

-

 кәсіпкерлік түсінігі, оның мәні мен түрлері, ұйым және бәсеке; 

-

 Кәсіпкерлік тәуекел; 

-

 Қаржыландыруды жоспарлау және кәсіпкерлік құрылымды басқару 

-

 Келісім шарттарды ұйымдастыру және іскерлік қарым қатынас; 

«Салық жүйесі» блогы келесідей сұрақтарды қамтиды: 

-

 

ҚР салық жүйесінің жалпы сипаттамасы, салық жүйесі түсінігі, салықтық жіктелулер; 

-

 Салық төлеушілер мен салықтық органдардың құқықтары мен міндеттері; 

-

 Кірістерге салық салуды ұйымдастыру ережелері; 

-

 Негізгі және жанама салықтарды жинау тәртібі мен салық салу ережелері; 

 

Пән мақсаты  

«Кәсіпкерлік  және  салық  жүйесі»  пәнін  оқытудың  мақсаты:  кәсіпкерлік  және  салық 

қызметтерінің  ғылыми  және  тәжірбиелік  негіздерін,  оның  қазіргі  кездегі  жоспарлау 

әдістерін тарату және қолдану болып табылады. 

 «Кәсіпкерлік және салық жүйесі » пәнінің негізгі міндеттері:  

-

 кәсіпкуерлік  қызметті  ұйымдастырудың  принциптері  мен  әдістерін,  қызмет  жағдайы 

мен түрлерін білу; 

-

 

қалыпты  қызметті  қамтамасыз  ететін  барлық  ресурстардың  ең  ыңғайлы  варианттарын анықтау; 

-

 кәсіпкердің шаруашылық қызметіне талдау жүргізу; 

-

 шаруашылық қзметтің кәсіпкерлік тәуекелінің бағасын анқтау; 

-

 кәсіпкерлік мәмілелерді ұйымдастыру әдістемесін қолдану және т.б. 

 «Кәсіпкелік және салық жүйесі»  пәнін оқыту нәтижесінде студент:  -

 

нарықтық  экономиканың  барлық  аспектілері,  сондай-ақ  кәсіпкерлік  қызметті ұйымдастыру  әдістері  және  нысандарын  қолану  аясында  және  кәсіпкердің  қалыпты 

қызметін  қамтамасыз  ететін  барлық  ресурстарды  жоспарлаудың  ең  тиімді 

варианттарын анықтауда білімдері болуы; 

-

 кәсіпкерлік қызметте оның тиімді дамуы үшін жоспарлау және ұйымдастыруда дұрыс 

шешімдер қабылдай алуы; 

-

 

жағайлық талдау және тәуекел жағдайында математикалық талдау және қазіргі кездегі зерттеу  әдістерімен  экономикалық  және  ұйымдастырушылық  сипаттағы  тиімді 

шешімдер қабылдай алуы керек. 

 

Сабақ кестесі 

 Семестрдегі оқыту ұзақтығы 10 апта. Аудиториялық сабақтар уақыты мен орны 

кестеге сәйкес.  

Оқу процессіне студенттердің жауапкершілігі негізінде, оқу несиелік технология 

бойынша жүреді. Семестрдегі оқыту ұзақтығы 10 апта. Әрбір дәріс, тәжірибелік және 

лабораториялық сабақтардың уақыты 100 минут. 

 

 Дәріс сабақтарының тақырыптары (22 сағ) 

 

№ 

тақырыптар Дәріс 

сағаттары 

Конспект 

номерлері 

 

«Кәсіпкерлік» блогы 

 

 Тақырып 1. Кіріспе. Кәсіпкерлік – түсінігі, 

белгілері, қағидалары, формалары, құқықтық 

базалары 

Конспект 2,3,17,19,20 

Тақырып 2. ҚР шағын кәсіпкелік мәселелері және оларды шешу жолдары 

 2 


Конспект,  5 

Тақырып 3. Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу Конспект 

1,2,3,7,8 

Тақырып 4. Инновациялық  кәсіпкерлік Конспект, 

6,8,9,10 

Тақырып 5. Кәсіпкерлік қызметті индикативті жоспарлау 

Конспект, 10,11,12,13,14,21 

 

«Салық жүйесі» блогы 

 

 Тақырып 6. ҚР салық жүйесі қызметінің 

құқықтық аспектлері 

Конспект, 3,4 Тақырып 7. Жанама салықтар: түрлері, 

ережелері және жинау тәртібі 

Конспект, 3,4,1,2, 

Тақырып 8. Заңды тұлғалар табыстарына салық салуды ұйымдастырудың негізгі ережелері 

Конспект, 1,2,3 Тақырып 9. Жеке кіріс салығы және әлеуметтік 

салық Конспект1,2,3 10 

Тақырып 10. Меншікке салынатын салықтар 

Конспект, 1,2,3 11 

Тақырып 11. Арнайы салықтық  режимдер 

Конспект, 1,2,3  

 

Емтихан сұрақтар «Кәсіпкерлік» блогы 

1.

 Кәсіпкерлік: ұғымы және оның негізгі түрлері Кәсіпкерліктің мәні.  

2.

 «Кәсіпкерлік» және «бизнес» түсініктеріндегі айырмашылық.  

3.

 Экономикада кәсіпкерліктің алатын орны.  

4.

 

Базалық ұйымдастыру нысандары-жеке және ұжымдық кәсіпкерлік.  5.

 

Жеке кәсіпкерлік. ҚР «Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңы.  6.

 

Жеке кәсіпкерлік-жеке отбасының немесе азаматтарының кәсіпкерлігінің түрі.  7.

 

Кәсіпкерлік қызметтің тіркеу және құру.  8.

 

Кәсіпкерлік қызметтің жүзеге асыру талаптары. Ұйымдық құрылым. 9.

 

Шағын кәсіпкерлікті құру қиындықтары және оларға мемлекеттік көмек жүйесі. Кәсіпкерліктің 

басқа 


формасымен 

салыстырғандағы 

шағын 

кәсіпкерліктің артықшылықтары.  

10.

 

Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және дамыту шаралары  11.

 

Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және дамыту стратегиялары мен оларды 

жүзеге асырудың міндеттері.  

12.


 

ҚР-ғы шағын, орта және ірі кәсіпкерлік еркіндігін қорғау және мемлекеттік 

қолдау 

13.


 

Инновациялық қызметтің дамуына әсер ететін факторлар.  14.

 

Шағын  инновациялық  кәсіпкерлік,  артықшылықтары.  оларды  мемлекеттік 

қолдау. қызмет нәтижесі.   

15.


 

Ғылыми технологиялық орталықтардың қызмет көрсету деңгейі. 

16.

 

Шет елдердегі ирровациялық заңшығармашылық тәжірибелері.  17.

 

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау  18.

 

Кәсіпкерлік  қызметті  жоспарлау  процесі,  оның  кезеңдері,  мәні  мен  ұйымдық факторлар. 

19.


 

Кәсіпкерлік  қызметті  жоспарлау  түрлері.  Әлеуметтік  экономикалық  дамуды 

индикативті жоспарлау.  

20.


 

Бизнес-жоспар-кәсіпкерлік  жобаны  жүзеге  асыру  жоспары.  Бизнес-жоспарды 

құру әдістемесі және тәртібі. 

 

«Салық жүйесі» блогы 

1. ҚР-дың салық құқығы және салық заңы 

2. Салық мүшесінің және салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері 

3. Салықтық құқықбұзушылық және оған байланысты жауапкершілік 

4. ҚР-ның салық жүйысі: қалыптасу кезеңі және бүгінгі жағдайының сипаттамасы 

5. Салықтың экономикалық мазмұны. Салық функциялары. 

6. Салық белгілерінің сипаттамасы 

7. Салық жүйесінің түсініг. Салықтың негізгі элементтері және оның жіктелуі. 

8. Салық салу қағидаттары. 

9. Бірлестіктік табыс салығының жалпы салық салу жөн-жобасы 

10. Тұтас жылдық пайда. 

11. Тұтас жылдық пайдадан алнатын шегерулер. Негізгі қаржыны салықтық есепке 

алу. 


13. Жеке табыс пайдаға салық салудың жөн-жобасы. Негізгі төлеушіден түсетін 

табыс салығы. 

14. Негізгі төлеушіден салық түспейтін табыс. 

16. Әлеуметтік салық. 

17. Жер салығы. 

18. Мүліктік салығы. 

19. Тасымалдау құралдарының салығы 

20. Жанама салықтар: төлетудің түрлері, жөн-жобасы және реті. Жанама 

салығының жалпы сипаттамасы. 

21. Акциздер: салық салудың жөн-жобасы және реті.  

22. Қосымша құнға салық. ҚҚС-қа жалпы жөн-жобасы. 

23. Кеден баж салығы және оның меншігі. 

24. Кіші бизнес субъктілерне арнайы салынатын салықтық тәртіп.  


15. Бір реттік талонды немесе патентті тәртіпке негізделген арнайы салынатын 

салық. 


25. Оңайлатылған жарлыққа негізделген арнайы салынатын салықтық тәртіп. 

 

 

Лабораториялық жұмыстар тізімі – 15сағ. 

   Лабораториялық  жұмыстар  сабақ  кезінде  орындалады,  СӨЖ  кезінде  рәсімделеді,  ал 

қорғауға  келесі  аптада  қабылданады.  Жұмысты  өткізу  мерзімі  бұзылған  жағдайда,  балл 

төмендетіледі 

 

 № 

Лабораториялық жұмыс мазмұны 

Сағат 

саны 

№ 

 «Кәсіпкерлік» блогы 

 

  

1-2 

Кәсіпкерлік  қызметтегі  тәуекелді  экспертті 

бағалау 

ӘК 10-14 Компанияның 

инновациялық 

белсенділігін 

бағалау 

6,8,9,10 Кәсіпкерлердің персоналдармен жұмысы 

3,8,9,10  

«Салық жүйесі» блогы 

 

 

 Қазақстан  республикасының  «Бюджетке  салық 

және  басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы» 

Кодексімен танысу.  

1,2,3 


Корпоративтік табыс салығын есептеу 

 1,2,3 Меншікке  салынатын  салықтар:  мүліктік, 

транспорттық және жер салықтары.  

1,2,3 .  

      


 Тәжірибелік жұмыстар тізімі – 15сағ. 

 

№  Тәжірибелік жұмыстар мазмұны 

Сағат 

саны 

№ дәрістер 

 

«Кәсіпкерлік» блогы 

 

 

 

Келісім шарттар мазмұнымен танысу 

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу тәртібі Д,1,2,3,7,8 Кәсіпкерлік қызметтерді лицензиялау 

 Д, 6,8,9,10 АҚ және ЖШС құжаттарымен танысу 

 10,11,12,13,14,21 ҚР  кәсіпкерлік  құқықтық  базасының  қазіргі 

жағдайы 

Д, 5  

«Салық жүйесі» блогы 

 

 

 Салық есептеудің негізгі ережелері 

 Д 1 Қосымша құн салығын есептеу 

 1,2,3, ЖТС және әлеуметтік салық 

Д, 1,2,3,  

Шағын  бизнес  субъектілеріне  арналған  салық 

есебі Д, 1,2,3,  

 

Курстық жұмыс тапсырмалары  

  Кәсіпкерлік  саласындағы  теориялық  білімдінықтау  үшін  және  іс  жүзінде  қолдану  үшін, 

салықтық есептерді орындау үшін арналған курстық жұмыс. Курстық жұмыс екі бөлімнен 

тұрады.  Бірінші  теориялық  онда  «Кәсіпкерлік»  бөлімі  сұрақтары,  екінші  есептеу,  онда 

негізгі салық түріне арналған есептеулер жүреді. 

 

Курстық жұмыс тақырыптары  

«Кәсіпкерлік» блогы курстық жұмыстарының мысал мазмұндары: 

 

Тақырып №1. Кәсіпкерліктің мәні және түсінігі.  

1.1


 

Кәсіпкерлік мәні және шығу тарихы 

1.2

 

Кәсіпкерлікке арналған экономикалық,әлеуметтік және құққтқ жағдайлар. 1.3

 

Кәсіпкерлік түрлері және нормалары 1.4

 

Қазақстандағы заманауи кәсіпкерліктің қолданатын формалары. Тақырып№2. Кәсіпкерліктің түрлері 

2.1 Өндірістік кәсіпкерлік. 

2.2 Коммерциялық кәсіпкерлік. 

2.3 Қаржылық кәсіпкерлік. 

2.4 Кеңес беру кәсіпкерлігі 

Тақырып№3. Нарықтық жағдайдағы кәсіпорын 

 

3.1 Кәсіпорын формалары  

3.2 Кәсіпорынның функционалдау механизмі 

 

3.3 Бағаны реттеу рөлі  

3.4 Өнімнің сапасын бағалау рөлі 

 

3.5 Кәсіпорынның функционалды мақсаты – оның табысы  

3.6 Бағалы қағаз нарығындағы кәсіпорын 

 

3.7 Кәсіпорын дәрменсіздігі Тақырып№4. Өнімді өңдеу және пайдалану 

 

4.1 Өнімді өндіруге қоғамның сұранысын толық қанағаттандыру рөлі 

 

4.2  Техника,  технология  және  кәсіпорынды  ұйымдастыру  –  бұл  негізгі  тиімді              жоғарылатушы фактор. 

 

4.3  Кәсіпорын байланысы және өнімді пайдалану.  

4.4 Өнімді сертификаттау Тақырып№5. Жеке істі ұйымдастыру және дамыту 

 

5.1 Жаңа кәсіпорын құру тәртібі  

5.2 Техникалық-экономикалық негіздемелерді жобалау және бизнес-план 

 

5.3 Жаңа кәсіпорынды басқару Тақырып№6. Кәсіпорынның функционалдау механизмі 

 

6.1 Заңды тұлға түсінігі, түрі, классификациясы 

 

6.2 Шаруашылықты заңды ұйымдастыру  

6.3 Заңды тұлғалардың бірігуі Тақырып№7. Кіші кәсіпорындардағы кәсіпкерлік 

 

7.1 Кіші кәсіпорындардың маңыздылығы және мақсаты  

7.2 Қ.Р-дағы кіші кәсіпкерліктің дамуы 

 

7.3 Кіші кәсіпкерліктің экономикалық сипаттамасы  

7.4 Мемлекеттің кіші бизнесті қолдау саясаты 

 

7.5 Қ.Р-дағы кіші бизнестің қайшылықтары және оны шешу жолдары Тақырып№8. Кәсіпорын қаржысын басқару 

 

8.1 Кәсіпорын қаржысы және коммерциялық ұймдар  

8.2 Қаржы жобалау және жоспарлау Тақырып№9. Электробайланыстың бағасы және баға саясаты 

 

9.1 Баға қалыптастырушы факторды анализдеу  

9.2 Баға түрі. Баға туралы ақпарат көзі 

 

9.3 Фирма өнімінің баға қалыптасу амалы және этаптары  

9.4 Экспортты және импортты тауарға баға қалыптастыру 

 

9.5 Тауар келісім-шарт жасау тәртібі Тақырып№10. Телекоммуникация сферасындағы кәсіпкерлік тәуекелдер 

 

10.1 Кәсіпкерліктегі тәуекел түрлері  

10.2 Жоба қаржыландыру саясатындағы тәуекел 

 

10.3 Тәуекел шараларын сақтандыру жұмыстары  

10.4 Бизнес-план және кәсіпкерліктегі тәуекелді төмендету 

 

10.5 Кәсіпкер және тиімді шешімдер Тақырып№11. Кәсіпкерлер арасындағы бәсекелестік 

 

11.1 Бәсекелестік түрлері  

11.2 Заманауи негізде бәсекелестіктің дамуы 

 

11.3 Қ.Р-дағы нарықтық қатынас жағдайындағы бәсекелестік рөлі  

11.4 Мемлекеттік антимонополиялық реттеу жүйесі Тақырып№12. Электрбайланыс кәсіпорнындағы маркетинг 

 

12.1 Әлеуметтік-экономикалық мәнділік және маркетинг мазмұны  

12.2 ТК-дағы маркетингтің негізгі принціптері 

 

12.3 Кәсіпорынның мүмкіншіліктерін зерттеу  

12.4 Тұтынушыларды зерттеу 

 

12.5 Нарықты сегменттеу Тақырып№13. ТК жүйесіндегі инновациялық кәсіпкерлік 

 

13.1 Инновациялық кәсіпкерлік. Жалпы жағдайы  

13.2 Нарық жаңалығының механизмі және функциясы 

 

13.3 Инновацияны экономикалық және әлеуметтік бағалау амалдары  

13.4 Инновацияны негізгі инвестрлеу және ұйымдастыру қағидалары Тақырып№14. Кәсіпкерлердің шаруашылық байланысы 

 

14.1 Нарықтық экономикаға көшу кезіндегі шаруашылық байланыс 

 

14.2 Биржалық келісімдер және тауарды жеткізу  

14.3 Заманауи кәсіпкерліктің экономикалық-құқықтық формалары 

 

14.4 Несиелік ұйымдар ұсынатын қызметтер түрі  

14.5 Сақтандыру фирмалары ұсынатын қызметтер түрі Тақырып№15. ТК саласындағы кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу 

 

15.1 Ел экономикасын реттеу қажеттілігі  

15.2 Мемлекеттің араласуының алғышарттары және шарттары 

 

15.3 Кәсіпкерлік жұмысқа мемлекеттің араласу механизмі Тақырып№16. Кәсіпкерлер жауапкершілігі 

 

16.1 Мемлекеттік басқару органдары алдындағы жауапкершілік  

16.2 Шаруашылық келісімдер орнатқан серіктестер жауапкершілігі 

 

16.3 Жұмысшылардың еңбек құқығын бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылуы  

16.4 Кәсіпорынның меншікиесі алдындағы жауапкершілігі 

 

16.5 Кәсіпкерлер арасындағы дауды шешуші органдар  

Курстық  жұмыстың  екінші  бөлімі  –  «Негізгі  салық  түрлерін  есептеу»,  оған 

кіретіндер: 

1.

 

Корпоративті табыс салығын есептеу; 2.

 

Индивидуалды табыс салығын есептеу; 3.

 

Әлеуметтік салықты есептеу; 4.

 

Меншік салығын есептеу.  

1.3

 

Студенттердің өзіндік жұмысы шеңберінде жүргізілетін сабақтар жоспары 

 

СОӨЖ бойынша тематика: 

«Кәсіпкерлік» блогы 

1.

 Кәсіпкерлік ұғымы мен оның негізі түрлері. 

2.

 Кәсіпкерлікті  дамыту  және  қолдау  бойынша  Қазақстан  Республикасының 

заңдары мен нормативті актілері. 

3.

 

Кәсіпкерліктің қалыптасу заңдылықтары. 4.

 

Өндірістік процесті ұйымдастыру. 5.

 

Жеке ісін ұйымдастыру және дамыту. 6.

 

Кәсіпкерлік тәуекелдер. 7.

 

Кәсіпкерлердің бәсекелесі. 8.

 

Кәсіпкерлік әрекетті жоспарлау. 9.

 

Кәсіпкерлік әрекетті басқару жүйесі. 10.

 

Кәсіпкерлік әрекетті мемлекеттік реттеу. 11.

 

Кәсіпкерлік әрекетті мемлекеттік қаржыландыру. 12.

 

Еңбекті ұйымдастыру және төлеу 13.

 

Өнімдіжоспарлау және іске асыру процесі 14.

 

Коммерциялық келісімдерді ұйымдастыру. 15.

 

Кәсіпкерлікке салық салу. 16.

 

Кәсіпкерлік структуралар әрекетінің қаржы шаруашылық анализі 17.

 

Өркениетті кәсіпкер. 18.

 

Персоналдыбасқару 19.

 

Шетелдегі МП дамуының тәжірибесі 20.

 

Кәсіпкер және мемлекеттік органдар.  

«Салық жүйесі» блогы 

1.

 Қазақстан Республикасындағы салық реформасының негізгі кезеңдері. 

2.

 Бюджетке түсетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің түрлері. 

3.

 Қазақстанның заманауи салықтық жүйесінің сипаттамасы 

4.

 Салық төлемшілердің жеке категорияларының салық төлеу ерекшеліктері.  

5.

 Резидент емес тұлғалардың салық төлеуі. 

6.

 Инвестициялық салық  преференциялары. 

7.

 Бір  рет  қолданылатын  талон  негізінде  құрылған  арнайы  салықтық    режим 

қолданатын жеке кәсіпкерлердің төлейтін ЖҚС-ның ерекшеліктері. 

8.

 

Патент  негізінде  құрылған  арнайы  салықтық  режим  қолданатын  жеке кәсіпкерлердің төлейтін ЖҚС-ның ерекшеліктері. 

9.

 Жеңілдетілген  декларация  негізінде  құрылған  арнайы  салықтық  режим 

қолданатын жеке кәсіпкерлердің төлейтін ЖҚС-ның ерекшеліктері. 

10.

 

Фермерлік шаруашылық үшін төленетін ЖҚС ерекшеліктері 11.

 

Жеке әрекет түрлері үшін төленетін ЖҚС ерекшеліктері. 12.

 

Кедендік төлемдер 13.

 

Кедендік төлем ерекшеліктері 14.

 

Жинақтармен төлемдер сипаттамасы 15.

 

Жинақтармен төлемдердің салық төлеу реттілігі 16.

 

Фермерлік шаруашылық үшін арналған арнайы салықтық режим. 17.

 

Ауыл шаруашылық өнімді өндіруші заңды тұлғалар үшін арнайы салықтық режим 

18.


 

Кәсіпкерлік әрекеттің жеке түрлеріне арналған арнайы салықтық режимдер. 

 

 

3. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-МЕТОДИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР  

3.1 «Кәсіпкерлік» блогы бойынша әдебиеттер тізімі: 

1.

 Закон РК «О частном предпринимательстве» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на текущий год). 

2.

 

Мырзалиев Б.С. Государственное регулирование экономики.-А., 2007 3.

 

Саханова А.Н. Сборник кейсов по курсу государственное регулирование экономики.-А.,2003 

4.

 Государство и бизнес. Кн.1/под ред. Н.К.Мамырова.-А.,2002 

5.

 Государство и бизнес. Кн.2/под ред. Н.К.Мамырова.-А.,2002 

6.

 Государство и бизнес. Кн.3/под ред. Н.К.Мамырова.-А.,2002 

7.

 Государство и бизнес. Кн.4/под ред. Н.К.Мамырова.-А.,2002 

8.

 Мальцев В.А. Финансы и право.-М., 2008 

9.

 Крутик А.Б. Основы предпринимательской деятельности.-М.,2008 

10.


 

Горфинкель Я.В. Курс предпринимательства. – М., 2007 

11.

 

Окаев О.К. Предпринимательство в РК. – А.,2000 12.

 

Ценообразование/под ред. И.Ю.Беляева.-М.,2007 13.

 

Каппелс М.Т. Финансово-ориентиованное управление проектами.- М.,2008 14.

 

Просветов Г.И. Управление рискам. Задачи и решения.- М.,2008 15.

 

Айнабек К.С. Теория рыночной экономики.-А.,2004 16.

 

http://www.damu.kz 17.

 

Закон РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на текущий год). 

18.

 

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 19.12.2007 г. № 9-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год.) 

19.


 

Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 

30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год) 

20.


 

Кодекс РК от 10 декабря 2008 года № 99-IV О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет (Налоговый кодекс) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

текущий год.) 

21.

 

Закон РК от 22 апреля 1998 года №220-I О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

текущий год.) 

22.

 

Закон РК от 4 июля 2002 г. № 336-II Об органах финансовой полиции Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год.) 

23.


 

Закон РК Об акционерных обществах от 13 мая 2003 года № 415-П (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год.) 

24.


 

Закон РК от 4 декабря 2002 года № 361-II О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения (с изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год.) 

25.


 

Закон РК от 22 ноября 2006 года № 40-I О пожарной безопасности (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год.) 


26.

 

Закон РК 16 апреля 1997 года № 94-I О жилищных отношениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год.) 

27.


 

Закон РК от 7 июля 1996 года № 180-III О долевом участии в жилищном 

строительстве (с изменениями и дополнениями от текущий год.) 

Гражданский  кодекс  Республики  Казахстан  (Введен  в  действие  Постановлением 

Верховного Совета РК 27 декабря 1994 года № 269-XII, Указом Президента РК, имеющим 

силу  закона,  «Об  актах  Верховного  Совета  РК»  от  23  марта  1995  года  кодекс  признан 

действующим и обладающим юридической силой со дня введения в действие) 

3.2 «Салықжүйесі» блогы бойынша әдебиеттер тізімі: 

3.2.1 Негізгі әдебиеттер 

1.

 Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет»- Алматы: ИП Гарант, 2009.- 383с.  

2.

 

http://urist.kz/- бесплатная база законодательства 

3.

  

http://base.zakon.kz/

 

4.

 Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане. Алматы: LEM, 2002.- 160с. 

5.

 Султанова Б.Б., Абишева Ж.А. Курс лекций по налоговому учету. Алматы, 

2004,135с.   

 

3.2.2.Қосымша әдебиеттер  

1.

 Инструкция "О порядке исчисления и уплаты акцизов" 

2.

 Инструкция "О порядке исчисления и уплаты НДС"  

3.

 Кодекс РК "О таможенном деле в РК" (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на текущий год) 

4.

 

Закон РК от 24 марта 1998 г. N 213-1 «О нормативных правовых актах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год) 

5.

 Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994г. (Общая 

часть); (с изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год) 

6.

 

Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2000 г. N 109-II «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

текущий год) 

7.

 

Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 г. N 67-1 «О банкротстве»; (с изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год) 

8.

 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 

года N 411-1 ЗРК(с изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год) 

9.

 

Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. N 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»; (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на текущий год) 

10.

 

Уголовно-процессуальный кодекс  Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года N 206-1(с изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год) 

11.


 

Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 г. N 155-II «Об 

административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

текущий год) 

12.

 

Закон РК "О мерах защиты внутреннего рынка при импорте товаров"(с изменениями и дополнениями по состоянию на текущий год) 

13.


 

Журнал Бюллетень бухгалтера, 2009-2011г. 

14.

 

Журнал Файл бухгалтера, 2009-2011г. 15.

 

Журнал ЮКГБ (юридический консультант главного бухгалтера), 2009-2011г  

 

БІЛІМ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ  

Студенттің білімін бағалау жүйесі 


Кредиттік  технологияның  енгізілуіне  байланысты  студенттердің  оқу  жұмысын 

жүйелі және үнемді пайдалану үшін Алматы энергетика және байланыс университетінде 

семестр барысында білімді рейтингті бақылау  түрі қолданылады. 

Әрбір пәннің рейтинг қорытындысы 100  – балдық жиынтық бойынша бағаланады 

да, ол мамандықтың оқу жоспарында талқыланады. 

 

Пән бойынша қорытынды баға 

Бақылау түрі 

балдар Рұхсаттама рейтингі 

60 


60 

Қорытынды бақылау 

(емтихан) 

40 


40 

 

Ағымдық  бақылау  түрлеріне  бақылау  жұмыстары,  рефераттар,  семестрлік тапсырмалар,  коллоквиумдар,  лабораториялық  жұмыстарды  орындау  және  т.б.  жатады. 

Қорытынды бақылауға емтихан жатады.  

 

Ағымдық  бақылаудың  нәтижелерін  тапсыру  мерзімі  пән  бойынша  оқу  процесінің календарлық кестесімен анықталады. Ағымдық бақылаудың саны пәннің оқу - әдістемелік 

жиынтығында көрсетілген осы пәннің мазмұны мен көлемімен анықталады.  Бақылаудың барлық түрлерін тапсырудың календарлық кестесі: 

 

№ Виды контроля 

Сроки 


проведения 

Процентное 

содержание 

  Практикалық сабақ 1 

Практикалық сабақ 2 

Практикалық сабақ 3 

Практикалық сабақ 4 

Практикалық сабақ 5 

Практикалық сабақ 6 

Практикалық сабақ 7 

Практикалық сабақ 8 

1 апта 

2 апта  


3 апта 

4 апта 


5 апта 

6 апта 


7

 апта 


8

 апта 


15% 

  Лабораториялық жұмыс 1 

Лабораториялық жұмыс 2 

Лабораториялық жұмыс 3 

Лабораториялық жұмыс 4 

Лабораториялық жұмыс 5 

Лабораториялық жұмыс 6 

3 апта 

4 апта 


5 апта 

6 апта 


7

 апта  


8 апта 

  

20%   

Аралық бақылау 1 Аралық бақылау 2 

5 апта  


9 апта 

20% 


Курстық жұмыс 

2-8 апталар 

30% 


Лекцияға қатысуы мен белсенділігі 

1-10 апталар 

15% 


Тестирование 

сессия 

  

    Қорытындысы                               100% 

  

Сабаққа  қатысу  және  сабақтағы  белсенділігі  –  дәрістік  және  лабораториялық 

сабақтарға  қатысу  міндетті.  Студент  дәріс  тақырыбына  байланысты  көрсетілген 

тақырыптарды қарап, дәріс сабағына сауалдар дайындап келуі керек. Зертханалық  жұмыстар  компьютерлік  класстарда  орындалады  да,  сабақтың 

соңында қорғалады. Сабақтың соңына дейін жұмысты орындап үлгермеген  студенттерге 

аптаның  соңына  дейін  уақыт  беріледі.  Егер  аптаның  соңына  дейін  тапсыра  алмаса 

аттестацияға дейінгі уақытта тапсыруға мүмкіндік беріледі, бірақ мұндай жағдайда 1 ұпай 

кемітіледі.  Зертханалық  жұмыстарға  арналған  тапсырмалар  мен  әдістемелік  нұсқаулар, 

оларды қорғау түрлері кафедрада қабылданған ОӘК (УМК)-да көрсетілген. 

 

Курстық жұмыс – әрбір студент өз бетінше орындайтын, өткен тақырып бойынша 

құрастырылған  курстық  тапсырма  болып  табылады.  Жазбаша  үй  жұмыстарына  арналған 

тапсырмалар  мен  әдістемелік  нұсқаулар,  оларды  қорғау  түрлері  кафедрада  қабылданған 

ОӘК (УМК)-да көрсетілген. Жазбаша үй тапсырмасын қорғау шарттары алдыңғы пунктке 

сәйкес.  Студент  жазбаша  үй  тапсырмасын  оқытушының  офис-сағатында  қорғауға 

міндетті. 

 

Аралық  бақылау  емтихан  өткізілетін  уақытқа  дейінгі  барлық  дәрістер, 

лабораториялық  және  үй  тапсырмаларындағы  сұрақтардан  құралады  да,  семестр 

ортасында,  аттестациялық  аптада  график  бойынша  өткізіледі.  Егер  студент  аралық 

емтиханға себепсіз келмей қалса, немесе төмен баға алған жағдайда, ол емтиханға дейін 

0,8 ұпайлы коэффициентпен бір рет қайта тапсыруға жіберіледі.  

Қорытынды  эмтихан  –  курс  бойынша  өткен  тақырыптардың  барлығын  дерлік 

қамтиды.  Емтиханда  алған  бағаны  жоғарылату  үшін,  емтиханның  алдында  немесе  одан 

кейін, ешқандай тапсырма берілмейді. 

Баға  қою  саясаты:  Семестр  соңында,  семестр  бойы  жинаған  ұпайлардың 

қосындысы түрінде жалпы баға қойылады. Курс  саясаты  сабақтан  қалмау  және  сабаққа  кешікпей,  уақытылы  келу.  Сабақ 

үстінде  ұялы  телефонды  пайдаланбау.  Берілген  тапсырмаларды  уақытылы  орындап, 

тапсыру.  

Көмек:  Тапсырмалардың  барлық  түрі  бойынша  қиындық  тудырған  сұрақтар 

бойынша оқытушыға көрсетілген офис сағаттар кезінде келіп көмек алуға болады.  

Студенттердің  семестрдегі  қорытынды  рейтінгілік  балы  немесе  емтиханға  кіруге 

дейінгі баға: 

  

Црд = 0,15*Цлек + 0,15*Цпз + 0,2*Цлр + 0,1*Црк1 + 0,1*Црк2 + 0,3*Цргр                            

                                            Цд = 0,6*Црд + 0,4*Цэ 

 

 Пән бойынша қортынды бағалау ағымдағы бақылау бойынша 60 %, ал емтихан бағасы 40% аспауы қажет.. 

 Пән бойынша студенттер білімін бағалауда қолданылатын шкала 4 кестеде 

берілген. 

 

Студенттер білімін бағалау  

 

Бағалаудың әріптік  эквиваленті  

Бағалаудың 

сандық 

эквиваленті     (GPA) 

Баллдар  % 

Дәстүрлі жүйедегі баға  

А 95-100 

«өте жақсы» 

А- 90-94   

В+ 


85-89 


«жақсы» 

В 80-84 

  

В- 75-79 


  

С+ 

70-74 «қанағаттанарлық» 

С 65-69 

  

С- 60-64 


  

D+ 


55-59 


  50-54 

  0-49 


«қанағаттанарлықсыз» 

Балдарды қою саясаты: 

Кестедегі  көрсетілген  бағалау  балдары  максималды  болып  табылады.  Осы 

максималды  балдар  жұмыстың  жоғарғы  сапа  деңгейі  мен  өз  уақытысында  орындалуына 

байланысты  қойылады.  Дәріс  сабақтарына  қатысу  бағалау  балдары  жіберілген  дәрістер 

санына  байланысты  қойылады.  Тестілеу  қорытынды  емтиханға  жіберілуі  үшін  болады. 

Тест кезінде 50 балдан төмен алған студенттер емтиханға жіберілмейді.  Курс саясаты: 

- сабаққа кеш келмеу және сабақты жібермеу; 

-  оқытушы  ұсынатын  сабақ  жүргізу  ерекшелігін  ұқыпты  орындау  мен  белсенді 

сабаққа қатысу;   

- орынды себеппен сабақты өткізу үшін зертханалық жұмыстарды орындау (деканның 

рұқсатымен); 

- қорғау үшін курстық жұмысты семестрдің соңғы аптадан бұрын тапсыру керек; 

-  кітапхана мен үйде өзіндік жұмыспен айналасу керек. Академиялық этика нормалары: 

тәртіптілік; 

- әдептілік; 

-мейрімді болу; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- ұялы телефондарды сабақ кезінде өшіру. 

Даулы  жағдайлар  ашық  түрде  оқу  тобында  оқытушымен  және  эдвайзермен  талқылануы 

керек,  ал  егер  шешілмейтін  жанжалдар  болатын  болса,  онда  деканға  және  оның 

көмекшілеріне жеткізілуі 

 

САБАҚ КЕСТЕСІ  

Сабақ  кестесі  АТ  деканаты  жанындағы  жалпы  хабарландыру  тақтайшасына 

ілінеді. СРСП бойынша сабақ кестесі ЭОиУП кафедрасы жанындағы тақтайшаға ілінеді. А 416. 

  

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал